logo logologo logologo logologo logologo logologo logologo logologo

   2022

Maj 3, 2022


Opgørelse af anmeldte rituelle omskæringer på behandlingsteder i 1.kvartal 2022

Som det fremgår af opgørelsen er der i 1.kvartal 2022 anmeldt 275 omskæringer, svarende til en årsrate på ca 1.100 anmeldte omskæringer/år. Dette svarer tæt til årsresultatet for 2021.

Der er heller ikke sket nogen ændring fsv angår hvilke behandlingssteder anmeldelserne er kommet fra. Opgørelsen tyder på status quo, set ift 2021.

Det må således formodes at fortsat stort set alle, ~98 %, af de anmeldte 275 omskæringer i 1.kvartal 2022 er blevet udført på de to store omskæringsklinikker i region Hovedstaden, "Kirurgisk Klinik Christianshavns Torv" v/ speciallæge Torben Norre Rasmussen, og "Uroklinik" v/speciallæge Mowafak Yasin. Mens kun nogle ganske få af de anmeldte omskæringer er udført på den vestdanske klinik "Klinik Kirurgi og Endoskopi" v/speciallæge Mohammad Ali Hossein Zadeh, beliggende i Århus.