Nyeste

December 1, 2016 -    Lægeforeningen: Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt

  I januar 2015 opdaterer Lægeforeningen sit holdningspapir vedr. omskæring. I det nye holdningspapir udtaler lægeforeningen, at
  "omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt,
  hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet"
  .


  Lægeforeningen udtaler i øvrigt: kirurgiske indgreb [bør] som udgangspunkt begrænses til situationer, hvor de med stor sandsynlighed vil være en sundhedsmæssig fordel for patienten. Lægeforeningen mener ikke, at det er dokumenteret, at omskæring indebærer en sundhedsmæssig fordel for drengebørn. ..".

  I holdningspartiet skriver lægeforeningen konkluderende:
   "Eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation

   Processen hen imod en eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation er kompleks og bør varetages i dialog med de befolkningsgrupper, for hvem drengeomskæring har en særlig religiøs eller kulturel betydning. Det vigtigste hensyn i overgangen hen imod eliminering af omskæring bør være de pågældende børns helbred, herunder minimering af uautoriserede indgreb."November 28, 2016: Thyra Frank (LA) og Ellen Trane Nørby (V) afløser Sophie Løhde (V) som ældre-, hhv. sundhedsminister
November 28, 2016: Søren Pape Poulsen (K) afløser Søren Pind (V) som justitsministerNovember 23, 2016: Sundhedsminister vil ikke oplyse, om drenge der modsætter sig indgrebet, må omskæres

  Sophie Løhde vil i forbindelse med en konkret sag ikke oplyse, om drenge der modsætter sig indgrebet, må omskæres. I et svar over folketinget, giver hun i stedet en generel beskrivelse af samtykke-reglerne, forholdet til forældreansvarsloven, og reglerne for den samtykke-inhabile patients medinddragelse.Hun oplyser naturligvis ikke, at forældre kun kan samtykke på deres børns vegne, til lægelige indgreb, som er til børnenes sundhedsmæssige fordel.

November 19, 2016: 20-års dagen for godkendelse af den færdige tekst til Bioetikkonventionen

  Vi fejrer i dag 20-års dagen for godkendelse af den færdige tekst til Bioetikkonventionen i Europarådets Ministerkomité. Ifølge konventionens artikel 6, må der kun gøres indgreb på mindreårige børn, som er til direkte fordel for deres sundhed. Danmark har ratificeret konventionen, og er således forpligtet af dens bestemmelser.

November 15, 2016: Sundhedsminister oplyser igen Folketinget, om at drenge ikke har sundhedsmæssig fordel af omskæring

  Sophie Løhde oplyser i et svar over folketinget, at det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at et raskt lille drengebarn reelt ikke har nogen sundhedsmæssig fordel ved at få skåret en del af sin penis.