logo logologo logologo logologo logologo logologo logologo logologo

   2021

April 16, 2021


Circumwatch kan i dag offentliggøre:

Hvidbog om drengeomskæring . Med udgangspunkt i danske muslimers perspektiv og situation

Hvidbogen er oprindeligt skrevet i 2018 af Mujahed Sebastian Abassi for organisationen CEDAR, Center for Dansk-Muslimske Relationer (som nu er navneforandret til "CEDA - Center for Muslimers Rettigheder i Danmark"). Hvidbogen blev udarbejdet af forfatteren og sendt til Etisk Råd, i den periode hvor rådet var blevet bedt om at overveje sin stilling til drengeomskæring. Hvidbogen er siden også blevet sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed i 2019, mens styrelsen arbejdede på notat om drengeomskæring.


Januar 10, 2021

Ca. 850 anmeldte rituelle omskæringer (KKGV20) om året på behandlingssteder


Egne beregninger, baseret på tal fra en opgørelse, der blev sendt til sundhedsministeren i november 2020, og en opgørelse modtaget fra Sundhedsdatastyrelsen af Circumwatch, viser at der nu anmeldes ca 850 rituelle omskæringer (KKGV20) om året fra de behandlingssteder, offentlige og private, som i en eller anden konkret sammenhæng tilbyder eller har tilbudt denne ydelse. Langt hovedparten af de anmeldte omskæringer udføres på private behandlingsteder og på patienter under 18 år. Af opgørelsen fremgår også udviklingen i anmeldelser siden 2015. Myndighederne begyndte først at håndhæve behandlingsstedernes indberetningspligt fra sommeren 2016. Opgørelsen omfatter ikke de ganske få anmeldte omskæringer der, i regi af det Jødiske Samfund, udføres uden for et behandlingssted.


Januar 8, 2021

Fortsat meget få anmeldte "køkkenbords-omskæringer"


En opgørelse, der blev sendt til sundhedsministeren i november 2020 viser, at der de seneste fire år 2017, 2018, 2019, og 2020 (frem til den 4. november 2020), er blevet anmeldt meget få omskæringer -- kun hhv 8, 6, 7 og 4 -- som er udført uden for et behandlingssted.

Til sammenligning indberettes der p.t. i størrelsesordenen 800-900 omskæringer årligt fra de private behandlingssteder. Altså mere end 100 gange flere. Anmeldelsespligten for omskæringer udført uden for et behandlingssted blev indført pr. 1.januar 2017.

Fra tidligere år ses i praksis kun de anmeldte jødiske omskæringer, der udføres i regi af det Jødiske Samfund, under supervision af en læge, i denne kategori.

===> Nyeste