Pressemeddelelse, 10. februar 2014:

SOS mod Racisme er imod et forbud mod omskæring af drenge

På et debatmøde har SOS mod Racisme konkluderet, at vi er for religionsfrihed og derfor imod et forbud mod omskæring af drenge. På mødet blev det klart, at der reelt ikke er medicinsk belæg for et forbud mod omskæring af drenge. Den undesøgelse, som den danske modstand mod omskæring af drenge hviler på, baserer sig på ganske få respondenter, der er omskåret som voksne. Dens resultater går imod andre, meget større undersøgelser på området. (http://politiken.dk/debat/ECE1699122/kildekritik-paa-forhuds-fronten-tak/)

En tredjedel af verdens mandlige befolkning anslås at være omskåret. Jødiske drenge skal omskæres på 8. dagen ifølge jødernes pagt med Gud, og alle muslimske drenge bliver omskåret. FN anbefaler omskæring af HIV-negative mænd i kampen mod Aids efter tre omfattende undersøgelser, der blev indstillet før tid, fordi resultaterne var uomtvistelige. I USA er praksis udbredt især blandt hvide amerikansk-fødte mænd, 60-70% af alle amerikanske mænd er omskåret, og det var tidligere gængs rutine at omskære drengebørn lige efter fødslen.

Der findes et meget omfattende undersøgelsesmateriale (som I eventuelt kan få tilsendt links til). Omskæring er den næstmest almindelige operation i USA og et ukompliceret indgreb hos et spædbarn, når det udføres under betryggende forhold. En undersøgelse omfattende 130.475 nyfødte drenge omskåret på hospitaler, viste f.eks., at 0.2 % fik komplikationer lige efter indgrebet, primært blødninger og mindre vævsskader (Pediatrics, 2000:105). Hos voksne er indgrebet betydeligt mere omfattende.

Imidlertid SKAL en jødisk dreng normalt omskæres på sin 8. levedag, så et forbud ville betyde et forbud mod religiøs omskærelse af drengebørn og dermed et indgreb i religionsfriheden. Tidligere overrabbiner Bent Melchior skriver: "Det drejer sig om jødisk hjerteblod. Jøder, der ellers slet ikke har interesseret sig for bibelske forskrifter, har omskåret deres børn. Jøder, der under trusler fra herskere fra den romerske Hadrian og under den spanske inkvisition og til kommunistiske generalsekretærer har trodset truslerne og praktiseret omskærelse..."

Efter at videnskaben har opgivet at operere med begrebet menneskeracer, har racismen taget andre former, og her i landet er det særligt muslimer, det går ud over. SOS mod Racisme kæmper derfor ikke kun for den menneskeret, der sikrer enhver mod diskrimination på grund af etnisk herkomst. Vi kæmper også for den menneskeret, der sikrer alle borgere i Danmark retten til at udøve deres religion. Derfor vil SOS mod Racisme arbejde imod et forbud mod omskæring af drenge.

Yderligere informationer kan fås hos
Jette Møller, formand, sos@sosmodracisme.dk