Høringssvar fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (ekstrakt fra email)

Fra: Mie Saabye.
Dato: 16.december 2013

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses skal som svar på høring vedr.
vejledning om omskæring af drenge anføre, at ministeriet er af den
opfattelse, at der over 5. afsnit bør tilføjes følgende overskrift:
'Hvor bør omskæring foregå'.


Herudover har ministeriet ikke bemærkninger til vejledningen."