Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 661
Offentligt

Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 7. juni 2013Enhed: Sundhedsjura og læ-gemiddelpolitikSagsbeh.: SUMIHOSags nr.: 1302628Dok nr.: 1233216
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 23. maj 2013 stilletfølgende spørgsmål nr. 661 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra SophieLøhde (V).Spørgsmål nr. 661:”Kan ministeren bekræfte, som ministeren har oplyst i en mail overfor DR Ny-heder den 17. marts 2013, at "Sundhedsstyrelsen er i gang med at kortlæggede eventuelle fordele og ulemper med omskæring"? I bekræftende fald bedesministeren oplyse, hvornår kortlægningen forventes at foreligge.”Svar:Jeg kan bekræfte, at jeg har anmodet Sundhedsstyrelsen om at undersøgeomskæringer af drengebørn nærmere. Som det fremgår af mit svar af 20. au-gust 2012 på spørgsmål S 752 er det min forventning, at en sådan undersø-gelse kan give et overblik over omfanget af eventuelle sundhedsmæssige pro-blemer forbundet med omskæring.Jeg forventer, at Sundhedsstyrelsen meget snart afslutter arbejdet, og at dersåledes vil være sundhedsfagligt grundlag for videre politiske drøftelser senerepå måneden.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Irene Holm