Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12
SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 751
Offentligt

1148910_0001.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 20. august 2012Enhed: Sundhedsjura og læ-gemiddelpolitikSagsbeh.: SUMCVASags nr.: 1207956Dok nr.: 993469
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 19. juli 2012 stilletfølgende spørgsmål nr. 751 (alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra LiselottBlixt (DF).Spørgsmål nr. 751:’’Kan ministeren oplyse, om der foreligger en undersøgelse om omskæring afdrenge, og vil ministeren i bekræftende fald fremsende undersøgelsen til ud-valget? ”Svar:Jeg skal henvise til min besvarelse af dags dato af udvalgets spørgsmål nr.752 (alm. del).
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Julie Marie Cederholm