2011-12
S 3371 endeligt svar
Offentligt

1129079_0001.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Lovsekretariat
Dato: 31. maj 2012Enhed: Sundhedsjura og læ-gemiddelpolitikSagsbeh.: SUMMSBSags nr.: 1206322Dok nr.: 937168
Medlem af Folketinget Liselott Blixt (DF) har den 23. maj 2012 stillet følgendespørgsmål nr. S 3371 til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermedbesvares.Spørgsmål S 3371:”Hvad er ministerens holdning til det forslag, som flere partier før sidste valgvar enige om vedrørende registrering m.m. af tatovører, og vil ministeren tageinitiativ til at se på registrering på samme måde for piercingområdet?”
Svar:I forhold til spørgsmålet om registrering af tatovører kan jeg henvise til minbesvarelse af 23. maj 2012 på spørgsmål nr. 521 (alm. del), som FolketingetsSundheds- og Forebyggelsesudvalg har stillet efter ønske fra spørgeren.I forhold til spørgsmålet om registrering af piercingområdet kan jeg henvise tilmin besvarelse af 25. maj 2012 af spørgsmål nr. S 3318 stillet af medlem afFolketinget Jane Heitmann (V), hvoraf det fremgår, at den tidligere minister forsundhed og forebyggelse den 1. marts 2010 til Retsudvalget fremsendte enredegørelse udarbejdet af Sundhedsstyrelsen vedrørende smitterisici m.v. iforbindelse med piercing.Redegørelsen viser blandt andet, at kun en beskeden andel af det samledetilfælde af hepatitis B og C kan tilskrives piercing/tatovering, og at der ikke eren stigning i dette antal. Redegørelsen viser desuden, at der ikke er anmeldttilfælde af HIV-infektion efter piercing, og at infektioner efter piercing ikke er etstigende problem og i øvrigt kan imødegås ved overholdelse af de offentligttilgængelige vejledninger om hygiejne, der er udarbejdet af Statens SerumInstitut og Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Dansk Piercing Laug.Disse oplysninger vedrørende smitterisici giver efter min opfattelse ikke til-strækkelig anledning til på nuværende tidspunkt at fastsætte særlige sund-hedsfagligt begrundede krav til piercere.Jeg vil dog løbende vurdere spørgsmålet om behovet for regulering af pier-cing, herunder inddrage erfaringer fra regulering af tilsvarende erhverv, f.eks.tatovører. I givet fald må man jo så nok også overveje andre former for krops-udsmykning såsom scarification og brændemærkning.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Mie Saabye