Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling)
SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228
Offentligt

Slotsholmsgade 10-12DK-1216 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Mim@im.dkWwww.im.dk
Folketingets Sundhedsudvalg
Dato: 10. januar 2011Enhed: KommunaljuraSagsbeh.: SUMJVISags nr.: 1010694Dok nr.: 399997
Folketingets Sundhedsudvalg har den 2. december 2010 stillet følgendespørgsmål nr. 228 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som her-med besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karen J. Klint (S).Spørgsmål nr. 228:''Ministerens kommentarer udbedes til artiklen i Kristeligt Dagblad den 2.december 2010 "Retssag om ulovlig omskæring har skabt fornyet debat om,hvorvidt omskæring skal være en del af statens ydelser".http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/393793:Udland-- Ulovlig-omskaering-proeves-i-svensk-re.''Svar:Ved rituel omskæring er der ikke tale om behandling af en sygdom, skade elleranden tilstand, som kan ligestilles hermed, hvorfor det er min opfattelse, at ri-tuel omskæring ikke er en opgave, som det offentlige sygehusvæsen bør tilby-de.
Med venlig hilsen
Bertel Haarder / Jane Vinther Brøndum