Sundhedsudvalget 2008-09
SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 271
Offentligt

 

 

Dato:            9. marts 2009

Sags nr.:       0900642

Sagsbeh.:     LBJ

Dok nr.:       

 


Besvarelse af spørgsmål nr. 271 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til ministeren for sund­hed og forebyggelse den 12. februar 2009.

 

Spørgsmål 271:

"Ministeren bedes oplyse, om det indgår i ministerens vurdering af prioriteringerne inden for sundhedsvæsenet at afskaffe religiøse/kulturelt betingede indgreb (og ikke sundhedsbetingede indgreb) så som etablering af kunstig jomfruhinde og omskæring af drengebørn / mænd som gratisydelser inden for sundhedsvæsenet".

 

 

Svar:

Som jeg tidligere har oplyst i svar på S 2044 stillet den 3. juli 2008, mener jeg ikke, at rekonstruktion af jomfruhinder bør være en del af det offentlige sundhedsvæsens tilbud.

 

Sundhedsvæsenets ressourcer bør anvendes til behandling af patienter for mere alvorlige ting.

 

Jeg mener dog samtidig, at det må være en sag for den enkelte kvinde, om hun føler behov for et sådant indgreb, men i givet fald bør det så være et anliggende for det private sundhedsvæsen.

 

Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål nr. 270 er det også Sundhedsstyrelsens vurdering, at såfremt disse rekonstruktioner udføres i det offentlige sundhedsvæsen, er det i et meget begrænset omfang. Det er også mit indtryk, at der er bred enighed i sundhedsvæsenet om, at det ikke bør være en offentlig opgave. Det er mit indtryk, at det samme er tilfældet for rituel omskæring af drengebørn. På den baggrund finder jeg ikke, at der er behov for et egentlig forbud.