Spørgsmål 96-99 fra Sundhedsudvalget, stillet den 18. november 2008.

  Spørgsmål 96:

  "Ministeren bedes oplyse i hvilket omfang, der efter autorisationsloven eller anden lovgivning, kan ske gennemtrængning/brud eller fjernelse af huden, for at der er tale om et operativt/kirurgisk indgreb, der forudsætter, at det alene kan udføres af en autoriseret læge".

  Spørgsmål 97:

  "Ministeren bedes oplyse, i hvilket omfang der er givet dispensation fra autorisationsloven, der indebærer, at andre kan udføre et indgreb, hvor der sker gennemtrængning af hudens forskellige lag/fjernelse af hele stykker hud"

  Spørgsmål 98:

  "Ministeren bedes oplyse, om omskæring, hvor der sker fjernelse af forhuden på en dreng, er at betragte som et kirurgisk indgreb".

  Spørgsmål 99:

  "Formålet med lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed er bl.a. at styrke patientsikkerheden og beskytte borgerne/patienter mod kvaksalveri. Finder ministeren at drengebørn, der omskæres af private personer ud fra religiøse eller traditionelle forhold, er udsat for behandling, der kan ligestilles med kvaksalveri?".

     Spørgsmål 112-116 fra Sundhedsudvalget, stillet den 21. november 2008.

  Spørgsmål 112:

  "De tidligere amtskommuner kunne selv tage stilling til, om det skulle være en gratis sundhedsydelse at få sit drengebarn omskåret. Ministeren bedes oplyse, hvad reglerne på området er i dag."

  Spørgsmål 113:

  "Ministeren bedes oplyse om DRG-taktsen på en religiøs omskæring af drengebørn."

  Spørgsmål 114:

  "Ministeren bedes oplyse antallet af religiøst betingede omskæringer på drenge, der er udført på offentlige sygehuse i 2006, 2007 og 2008 og hvor mange henvendelser, der har været i forbindelse med komplikationer i forbindelse med omskæringen, uanset om denne har fundet sted i det offentlige eller er sket på anden måde."

  Spørgsmål 115:

  "I Patientklagenævnets årsberetning for 2005 er der i kap. 10 en gennemgang af 7 klager over ukorrekt omskæring af drengebørn. Ministeren bedes oplyse, hvor mange klager der har været i 2006 og 2007."

  Spørgsmål 116:

  "Ministeren bedes oplyse om det er strafbart i henhold til sundhedsloven at udføre omskæring af drengebørn under private forhold, der ikke er godkendt til operative indgreb, og om der findes eksempler på, at der er rejst sager herom."