Anne Mette Dons afløser Michael von Magnus i Sundhedsstyrelsen29. august 2005

Afdelingslæge Anne Mette Dons, 43 år, afløser nu Michael von Magnus som kontorchef for Sundhedsstyrelsens enhed for tilsyn og overvågning.

Anne Mette Dons har arbejdet i enheden siden 2001 og har bl.a. varetaget den daglige lægefaglige ledelse af det generelle tilsyn og individtilsynet, herunder plejehjemstilsynet. En af de senere store opgaver har været som formand for den arbejdsgruppe, der har rådgivet indenrigs- og sundhedsministeren om en skærpet kontrol med plastikkirurgi.

Anne Mette Dons er speciallæge i samfundsmedicin. Inden hun begyndte sin samfundsmedicinske speciallægeuddannelse i 1998, havde hun 5 års ansættelse i sygehusvæsenet og almen praksis. Og hun er godt rustet til sit nye arbejde: Anne Mette Dons har arbejdet med patientsikkerhed, patienters retsstilling og den organisationsrettede patientsikkerhed.