Forbyd omskæring af drenge under 18 årDAGENSMEDICIN

Helt exceptionelt bringer Dagens Medicin i dette nummer et fotografi i forbindelse med et debatindlæg. Fordi billedet meget tydeligt illustrerer, hvorfor ingen voksne mennesker skal have lov til at skære i en rask barnekrop, sådan som det er sket her, hvor ikke-læger har forsøgt at udføre en rituel omskæring på en lille dreng i Danmark.

Det er fint, at Sundhedsstyrelsen nu har lovet nye regler, der fastslår, at omskæring af drenge skal foretages af en læge og betragtes som et operativt indgreb. Dermed vil drengene blive omfattet af lov om patienters retsstilling og kan søge om erstatning, hvis noget er gået galt under operationen.

Men omskæring af ikke-myndige drenge bør forbydes helt, hvis ikke indgrebet er medicinsk begrundet. Børn skal kunne forvente at blive beskyttet mod voksnes uoprettelige indgreb på deres krop. Det ville harmonere fint med, hvordan vi i øvrigt stiller os til eksempelvis tatovering eller skønhedsoperationer på børn og unge.

Al respekt for, at forskellige religioner har forskellige ritualer. Men når overrabbiner Ben Lexner tidligere på måneden siger til Dagens Medicin, at et forbud mod omskæring af drenge svarer til at sige, at danske præster ikke må døbe danske spædbørn, er det en fuldstændig uholdbar sammenligning.

Man kan ikke sidestille det at hælde vand over et barns baghoved med at bortoperere et barns forhud. Vand i hovedet er risikofrit, det er en operation aldrig. Vand i hovedet kan desuden tørres af, forhuden kan aldrig sættes på igen, hvis barnet senere i livet skulle blive ked af indgrebet.

Der findes faktisk en del jøder og rabbinere, der stiller selvkritiske spørgsmål til omskæringsritualet i erkendelse af, at der er en del mødre og fædre i USA, der fortryder indgrebet over for deres børn efterfølgende. Nogle af modstanderne er organiseret i Jews Against Circumcision, så ikke alle jøder er så overbeviste om ritualets indiskutable rigtighed som Bent Lexner.

Vi ville reagere på stedet og med foragt, hvis en ny religiøs bevægelse indførte amputation af nyfødtes venstre øreflip som medlemstegn. Derfor skal vi også turde skære igennem over for voksnes behov for at udføre religiøse omskæringsritualer på børn.

Omskæring er i strid med FNs Børnekonvention, hvori Danmark har forpligtet sig til at sikre børn mod fysiske og psykiske overgreb samt at afskaffe indgreb, der er skadelige for børns sundhed. Det er også i strid med den europæiske konvention om menneskerettigheder og bioetik fra 1997, der siger, at intet organ eller væv må fjernes fra en rask person, der ikke har kapacitet til at give sin tilladelse.

Men først og fremmest er omskæring af børn i strid med danske grundværdier, der sætter beskyttelse af børn højere end voksnes frihed til at praktisere religiøse ritualer.

Marion Hannerup, Chefredaktør