Styrelse klar med strengere regler for omskæring af drengeDAGENSMEDICIN

Sundhedsstyrelsen er på vej med nye retningslinjer, der præcist definerer omskæring af drenge som et operativt indgreb

Uheld med infektioner og dårlig hygiejne får nu Sundhedsstyrelsen til at skærpe kravene til omskæring af drenge. Inden for kort tid vil styrelsen udsende strammere retningslinjer for, hvem der må omskære drenge, og hvad barnets forældre skal oplyses om før det kirurgiske indgreb.

''Med de nye retningslinjer præciserer vi, at omskæring af drenge er et kirurgisk indgreb som alle andre. Det betyder, at det kun må foretages af læger, og at lægerne som ved andre operative indgreb skal informere patienten om risici og bivirkninger,'' siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Michael von Magnus.

Beslutningen om at udsende de nye retningslinjer kommer efter en række sager med dårlig hygiejne og infektioner i penis efter omskæringer. Michael von Magnus henviser specielt til en sag, hvor en dreng næsten fik amputeret penis på grund af store infektioner.

I Foreningen Mod Drengeomskæring kæmper man for helt at forbyde omskæring, men ser de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen som et skridt i den rigtige retning, fordi drengene nu er omfattet af lov om patienters retsstilling.

''Vi håber på, at kravene om bedre information kan få forældrene til at tænke sig bedre om, før de udsætter deres barn for omskæring. Sådan et indgreb bør kun foretages, hvis der er en god sundhedsfaglig grund,'' siger foreningens formand Kim Sejr, som er medlem af Radikale Venstre.

Kønsdiskriminering

Foreningen blev oprettet i forlængelse af debatten om omskæring af piger, hvilket efterfølgende er blevet forbudt. Siden har foreningen kæmpet for, at drengene skal sidestilles.

''Jeg mener, at det er kønsdiskriminering kun at lave en lov for piger. Selvom omskæring af piger er et mere kompliceret indgreb, så er det principielt det samme,'' siger Kim Sejr.

Han mener desuden, at den nuværende praksis i Danmark er imod FN?s konvention om beskyttelse af børns rettigheder, som forpligter Danmark til at beskytte børn mod alle former for mishandling.

Der findes ingen tal for, hvor mange drenge der hvert år omskæres i Danmark. Herhjemme foregår omskæring fortrinsvis på jødiske og muslimske drenge.

Overrabbiner Bent Lexner foretager alle de jødiske omskæringer, det vil sige ca. 30 om året. Der er altid en læge til stede, fortæller han.

''Omskæring er et centralt element i den jødiske traditon. At forbyde det, ville være det samme som at sige til danske præster, at de ikke må døbe danske spædbørn,'' siger Bent Lexner.

Bent Lexner mener ikke, at infektioner er et problem i omskæringen af de jødiske drenge, fordi han udfører det kirurgiske indgreb, før barnet er otte dage gammelt og dermed stadig er beskyttet af morens antistoffer. Han har foretaget omskæringer i 25 år og har endnu ikke set en infektion.

Bent Lexner er uddannet på en rabbinerskole og af en læge i Israel til at foretage indgrebene.

Jonas Gamrath Rasmussen