Religiøse ritualer retfærdiggør ikke omskæringAf Kim Sejr | 1. november 2004

OMSKÆRING: På trods af respekten for årtusindgamle religiøse traditioner bør man af sundhedsmæssige grunde nu stoppe dette barbariske indgreb

Omskæring af børn er ikke en religiøs ret – det bør i hvert fald ikke være det. Efter min mening skal der kun foretages operative indgreb på børn, såfremt det er nødvendigt af sundhedsfaglige eller terapeutiske grunde. Religiøse ritualer kan ikke retfærdiggøre at raske legemsdele amputeres, som der er tale om, når et barn får forhuden fjernet.

Min holdning er derfor, at omskæring af drengebørn skal forbydes, indtil de er f.eks. 18 år – til den tid kan barnet jo så selv tage stilling til, om det ønsker at blive omskåret af religiøse grunde.

Jeg er klar over, at der i øjeblikket er et stort flertal af Folketingets partier, der mener, at omskæring er en årtusindgammel tradition, og at et forbud mod omskæring af børn vil være et overgreb mod rettighederne for religiøse mindretal i Danmark.

Men de samme politikere har vedtaget et forbud mod tatovering af børn under 18 år, altså en lovgivning, der beskytter barnets krop mod beskadigelse, indtil det selv er myndigt. Omskæring er et langt mere vidtgående indgreb, idet et føleorgan som forhuden amputeres – politikerne har altså valgt at sætte hensynet til religi-øse ritualer højere end hensynet til barnet. Og det er selvom Danmark har tiltrådt FN's børnekonvention, hvor der i artikel 24 stk. 3 står, at deltagerstaterne forpligter sig til at tage alle passende og effektive forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, der er til skade for børns helbred.

Hertil vil mange indvende, at omskæring er et ganske harmløst indgreb, men det er ikke korrekt. Under og umiddelbart efter indgre- bet kan der være smerte, gener og komplikationer i form af blødning og betændelse, ligesom der på sigt er risici for sår-og arvævsskrumpning, vævstab og arvævsskader. For slet ikke at tale om den angst, som en del børn udsættes for ved omskæring. Jødiske børn omskæres inden for otte dage, men en del muslimske børn kan være op til 12-13 år, før de omskæres. En del af dem er forståeligt nok bange og ikke samarbejdsvillige omkring omskæringen, hvorfor de lægges i fuld bedøvelse. Og alene anvendelsen af fuld narkose er behæftet med såvel ulemper og risici – hvilket skal ses i forhold til, at indgrebet slet ikke er nødvendigt i forhold til barnets sundhed.

The Stephen Roth Insti- tute for the Study of Contemporary Anti-Semitism and Racism at Tel Aviv University har karakteriseret vort forslag om forbud mod omskæring som anti-semitistisk propaganda, hvilket naturligvis er forkert.

Mange jøder verden over er jo selv modstandere af den religiøse omskæring. Den jødiske organisation Jews Against Circumcision betegner selv rituel omskæring som barbarisk og anbefaler i stedet for et alternativt ritual, hvori omskæringen ikke foretages. Og jeg er helt enig med disse jøder.

Barnets ret til en intakt krop kommer før hensynet til religiøse ritualer.

Kim Sejr,

Formand for Foreningen mod Drengeomskæring,

Ekkodalen 5,

Allerød