Omskæring af drenge får kritikPolitiken 20. november 2002

Af Uffe Hastrup

I praksis har Danmark siden 1997 efterlevet børnekonventionen ved officielt at vurdere omskæring af piger som sundhedsskadelig og dermed strafbar, hvorimod omskæring af drenge ikke vurderes som sundhedsskadelig og følgelig ikke straffes, hvis indgrebet udføres af en læge.

Ifølge FN's børnekonvention fra 1989 skal alle deltagerstater herunder Danmark ''tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed''. Omskæring af drenge er i Danmark lovligt på samme måde som plastikkirurgiske indgreb, hvor patienten skal informeres og afgive sit samtykke. Ved omskæring er det blot forældrene, der informeres og afgiver samtykke.

''Det er en politisk beslutning at tillade forældre at give samtykke til omskæring af drenge og ikke af piger'', siger overlæge Michael von Magnus fra Sundhedsstyrelsen.