Dom bremser frit sygehusvalgAf Jens-Martin Ipsen

22. marts 2000

Sundhedsminister Sonja Mikkelsen kræver sygehusloven ændret efter højesteretsdom. Retten til behandling og frit sygehusvalg må ikke indskrænkes, siger hun. Amtsrådsforeningen er uenig: Vi vil selv prioritere.

Højesteret har med en dom blokeret for det frie sygehusvalg, så patienter ikke kan kræve offentligt betalt behandling på andre amters sygehuse. Dermed vil forskellene i de enkelte amters serviceniveau vokse.

Det mener sundhedsminister Sonja Mikkelsen (S), som på baggrund af en aktuel og opsigtsvækkende dom i Højesteret vil have sygehusloven ændret. Hun vil ikke acceptere, at amterne selv skal bestemme, hvilke sygehusbehandlinger de vil tilbyde og dermed betale for.

"Vi må ændre retstilstanden, så den ikke indskrænker det frie sygehusvalg, men sikrer patienterne retten til behandlinger både i deres eget amt og i andre amter efter henvisning fra deres praktiserende læge," siger Sonja Mikkelsen.

Både Sundhedsministeriet, som forbereder lovændringen, og Amtsrådsforeningen betragter Højesterets dom som meget principiel. Den fastslår, at amterne hver for sig kan fastlægge niveauet for behandling af barnløshed og andre lidelser. "Afgørelsen af ....hvad der hører til varetagelsen af "sygehusvæsenet" er inden for lovens rammer overladt til den enkelte amtskommune," skriver Højesteret i sine bemærkninger til dommen.

Dermed har amtskasser ikke pligt til at betale, hvis patienter søger private klinikker eller amter, hvor kriterierne for behandling er mindre stramme.

I det konkrete tilfælde havde Frederiksborg Amt nægtet et par med diagnosen "uforklarlig barnløshed" offentligt betalt behandling på en privat klinik.

Formanden for Amtsrådsforeningens sygehusudvalg, Bent Hansen (S), er godt tilfreds med Højesterets dom og fraråder sundhedsministeren at ændre loven.

Bent Hansen mener, at afgørelsen kan få stor betydning for, i hvilket omfang det offentlige udover barnløshed skal betale til f.eks. fjernelse af tatoveringer, udretning af skæve næser og brystreducerende operationer. Han advarer Sonja Mikkelsen mod konsekvenserne af en detaljeret lovgivning.

"Det er fint, at amterne selv kan tage det økonomiske ansvar og fastlægge niveauet for, hvad der er rimeligt at behandle for. Sundhedsministeren får travlt, hvis hun skal lovgive for alt. Det næste bliver vel, at alle amter får pligt til at foretage rituelle omskæringer af børn," siger Bent Hansen.

Han mener, at regeringen og Folketinget bør respektere forskellene i amternes økonomiske prioriteringer af, hvilke behandlinger borgerne kan tilbydes.

"Det må være rimeligt, eftersom skatteprocenterne jo også er forskellige fra amt til amt," siger Bent Hansen.

Venstres næstformand, Lars Løkke Rasmussen, støtter Sonja Mikkelsens krav om en lovændring.

"Serviceniveauet på danske sygehuse skal være ens. Men en ændret lovgivning bør følges op med større frihedsgrader til amterne, så de f.eks. i økonomisk samarbejde med private klinikker kan udnytte sygehuskapaciteten bedre," siger Lars Løkke Rasmussen.