Minister afviser aldersgrænse for piercingBerlingske, 27. juli 1999

Af Sanne Nyland Christensen

Justitsministeren afviser et krav fra et flertal i Folketinget om klare regler for piercing. Han vil, i stedet for et generelt forbud for unge under 18 år, satse på en nøje kortlægning af modedillens konsekvenser for sundheden.

Justitsminister Frank Jensen (S) går nu ind i sagen om det stigende antal unge, der uden nogen form for kontrol får sat metalstave og ringe i alt fra tungen til kønsdelene.

Et politisk flertal i Folketinget fremsatte mandag i Berlingske Tidende et ønske om en regulering af området, efter at læger og tandlæger har slået alarm over for modedillen, der ofte resulterer i, at teenagere får betændte sår, ødelagte tænder og risikerer at blive kvalt.

Men justitsministeren afviser at indføre en aldersgrænse på 18 år for piercing.

"For det første vil et sådant forbud også ramme huller i ørerne. For det andet kan man få indgrebet lavet i udlandet. Og for det tredje skal vi passe på, at vi ikke gør piercing særligt spændende ved at forbyde det," siger Frank Jensen.

I stedet for regler vil han informere de unge om den sundhedsfare, der følger i kølvandet på indgrebet.

"Jeg synes, at reel information om ulemperne ved at blive piercet er en langt mere nærliggende måde at forebygge eventuelle problemer på," siger justitsministeren, som fortsætter: "Fra lægelig side peger man på, at der er en sundhedsrisiko ved særlige former for piercing. Det er en problemstilling, som jeg snarest vil tage initiativ til at rejse over for sundhedsmyndighederne, så at vi kan få sådanne risici belyst".

Det initiativ høster stor begejstring hos den danske piercer Jack Rubini. Han har piercet i otte år og har i lige så lang tid ventet på en politisk indsats.

"Det glæder mig, at justitsministeren nu går ind i sagen. Jeg har set skrækkelige tilfælde og har længe undret mig over, at man fører kontrol med pizzeriaer, når piercere kan få lov til at gå langt ind under huden på folk uden nogen form for kontrol," siger Jack Rubini, som gerne ser krav stillet til såvel hygiejne som autorisation.

"Det her er et modefænomen, og så længe der er penge i det, er der alt for mange, som bare går ind i faget alene for at få en bid af kagen uden omtanke for folks ve og vel," siger han.