Postliste Sundhedsministeriet

(kilde)
Fra: 20-09-2017 til: --
Indgående post
Udgående post
Klik på kolonnehoveder for sortering
Klik her for korrespondence med kommuner, folketing, og udenrigsministeriet. og Arkiv øvrige før 21-09-2017
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Statens Serum InstitutMail fra Serum vedr. anmeldelse til Datatilsynet06-03-20151302452***1711973
Statens Serum InstitutVedr. anmeldelse til Datatilsynet06-03-20151302452***1711977
Statens Serum InstitutKopi af anmeldelse til Datatilsynet06-03-20151302452***1711983
Statens Serum InstitutSpørgsmål fra Datatilsynet om anmeldelsen25-03-20151302452***1711992
Statens Serum InstitutVedr. aktuel henvendelse fra SST om data23-04-20151302452***1712068
Statens Serum InstitutMail fra SSI vedr. indberetning af rituelle omskæringer12-05-20151302452***1748949
Det Mosaiske TroessamfundMail til Mosaiske om indberetning af rituelle omskæringer28-07-20151302452***1748956
Det Mosaiske TroessamfundSvar fra Mosaiske om indberetning af rituelle omskæringer28-07-20151302452***1748959
Det Mosaiske TroessamfundVedr. telefonsamtale28-07-20151302452***1748964
Det Mosaiske TroessamfundSvar fra Mosaiske om telefonsamtale - direkte nr.28-07-20151302452***1748969
Det Mosaiske Troessamfund
Sundhedsstyrelsen
Vedr. etablering af et register for rituelle omskæringer af drengebørn for at kortlægge omfanget. Anmoder om beslutningsnotatet28-07-20151302452***1748506
Statens Serum InstitutRegistrering af omskæringer i Landspatientregistret29-07-20151302452***1748556
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering vedr. register om omskæringer29-07-20151302452***1748730
Det Mosaiske TroessamfundSpørgsmål fra Mosaiske om register til rituelle omskæringer30-07-20151302452***1748989
Det Mosaiske TroessamfundUddybende spørgsmål til Mosaiske om modtaget mail30-07-20151302452***1748995
Det Mosaiske TroessamfundAnmodning fra Mosaiske om oplysninger om omskæringsregister02-08-20151302452***1749519
Statens Serum InstitutOm registrering i Landspatientregisteret04-08-20151302452***1750864
Statens Serum InstitutMail fra SSI vedr. data i omskæringsregisteret04-08-20151302452***1750533
Statens Serum InstitutAntal indberettede omskæringer til Landspatientregisteret i 201404-08-20151302452***1752010
Statens Serum InstitutOm registrering i Landspatientregisteret04-08-20151302452***1750875
Statens Serum InstitutMail til SSI vedr. data05-08-20151302452***1751902
Statens Serum InstitutBrev til Statens Serum Institut om omskæringsregister06-08-20151302452***1751535
LægeforeningenBrev fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. omskæringsregisteret06-08-20151302452***1751540
Statens Serum InstitutOversigt fra SSI over registrering i Landspatientregisteret06-08-20151302452***1751890
Statens Serum InstitutSvar til SSI på mail om data i omskæringsregisteret12-08-20151302452***1754862
Statens Serum InstitutVedr. data i omskæringsregisteret12-08-20151302452***1754353
Statens Serum InstitutSvar fra SSI vedr. data i omskæringsregisteret18-08-20151302452***1758106
Statens Serum InstitutVedr. data i omskæringsregisteret - mail til SSI18-08-20151302452***1757802
Statens Serum InstitutOrientering fra SSI vedr. dataudtræk til borger06-02-20151305415***1642082
 Henvendelse vedr. indberetning af rituelle omskæringer11-02-20151305415***1644524
 Kvittering sendt til borgeren11-02-20151305415***1644778
Statens Serum InstitutAnmodningen sendt til ny medabrejder i Serum27-02-20151305415***1655744
 Svar på borgerbrev vedr. indberetning af omskæring27-02-20151305415***1655749
 Spørgsmål fra borgeren vedr. konkrete klinikkers indberetning af omskæring03-03-20151305415***1658541
Statens Serum InstitutAnmodning om svarbidrag30-03-20151305415***1679876
Statens Serum InstitutSvarbidrag fra Serum vedr. indberetning af omskæring31-03-20151305415***1680862
 Svar på borgerens brev af 3. marts 201531-03-20151305415***1680962
 Svar til borgeren på henvendelse vedr. indberetning21-04-20151305415***1695785
 Borgerhenvendelse - Indberetning til Landspatientregisteret28-04-20151305415***1700901
 Spm. om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret01-06-20151305415***1766107
 Indberetning til Landspatientregisteret19-06-20151305415***1733557
 Forespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret19-06-20151305415***1734386
 Svar fra borgeren på ministeriet svar vedr. indberetning19-06-20151305415***1734395
 Spm. om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret - henvisning til tilsynsrapporter19-06-20151305415***1766109
SundhedsstyrelsenSpm. om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret - henvisning til tilsynsrapporter + supplerende29-06-20151305415***1766130
Statens Serum InstitutKopi af borgerbrev til Datatilsynet, vis SSI03-07-20151305415***1766131
SundhedsstyrelsenOpdateret forespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret21-08-20151305415***1766149
SundhedsstyrelsenForespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret01-09-20151305415***1766157
Statens Serum InstitutKvittering fra Statens Serum Institut01-09-20151305415***1766258
Statens Serum InstitutForespørgsel send til Statens Serum Institut01-09-20151305415***1766217
Statens Serum InstitutVedr. indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret03-09-20151305415***1768227
 Besvarelse af aktindsigt af 12. november 201429-01-20151402237***1635957
 Svar på aktindsigtsanmodning29-01-20151402237***1636001
 Klagevejledning til Folketingets Ombudsmand04-02-20151402237***1639996
StatsministerietOrientering fra Statsministeriet vedr. borgerhenvendelse om omskæring12-03-20151402237***1668485
 Borgerbrev - omskæring23-01-20151405220***1632939
 Rykker fra borgeren vedr. omskæring16-03-20151405220***1668897
 Besvarelse på borgerbrev om omskæring16-06-20151405220***1731007
Arkiv Iron MountainBestilling af materiale hos arkivet22-06-20151405220***1734045
Statens Serum InstitutForespørgsel om tal22-01-20151406099***1631700
Statens Serum InstitutUdkast til databehandleraftale mellem departementet og NSI/Statens Serum Institut04-01-20151500033***1618203
Statens Serum InstitutUnderskrevet databehandleraftale26-01-20151500033***1633661
Statens Serum InstitutDatabehandleraftale - underskrevet af NSI02-02-20151500033***1637993
KulturministerietBorgerhenvendelse - omskæring af drengebørn01-01-20151500341***1618956
 Svar på borgerbrev om drengeomskæring14-01-20151500341***1625762
 Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register26-01-20151500440***1633820
 Kvitteringssvar til borgeren vedr. henvendelse om drengeomskæring28-01-20151500440***1635751
Statens Serum InstitutForespørgsel sendt til SSI12-02-20151500440***1645392
Statens Serum InstitutMail fra Serum om reg. af drengeomskæring16-02-20151500440***1649050
 Tillægsforespørgsel til tidligere forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register24-02-20151500440***1653015
Statens Serum InstitutForespørgsel sendt til SSI25-02-20151500440***1653500
Statens Serum InstitutFra Serum vedr. borgerbrev om definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register06-03-20151500440***1666216
Statens Serum InstitutMail fra Serum vedr. borgerbrev om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret06-03-20151500440***1666217
Statens Serum InstitutSvar til Serum vedr. indberetning af omskæring12-03-20151500440***1666438
Statens Serum InstitutSvarbidrag fra SSI, Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register17-03-20151500440***1670398
 Besvarelse af borgerbreve vedr. indberetning af rituel omskæring10-04-20151500440***1686981
Statens Serum InstitutKopi af borgerbesvarelse sendt til SSI, vedr. indberetning af rituelle omskæringer10-04-20151500440***1687025
 Gensvar - Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer mm. ifb med nye indberetningspligt25-04-20151500440***1699606
 Svar på henvendelse af 25. april 201527-04-20151500440***1699675
 Svar på borgerbrev af 25. april 2015 vedr. omskæring08-05-20151500440***1707810
 Svar fra borgeren på ministeriets svar af 8. maj 201510-05-20151500440***1709683
Statens Serum InstitutOrientering fra SSI om udsat svarfrist (aktindsigt - rituelle omskæringer)20-01-20151500641***1630116
Statens Serum InstitutKlage over Serum Instituttets sagsbehandlingstid20-01-20151500641***1630117
 Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register26-01-20151500641***1633820
 Anmodning om aktindsigt vedr. indberetninger/indberetningspligten for rituelle omskæringer26-01-20151500641***1633821
 Anmeldelse til Datatilsynet af behandling af indberettede oplysninger om rituel omskæring26-01-20151500641***1633822
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning30-01-20151500641***1636851
 Afgørelse03-02-20151500641***1639574
 Afgørelse vedrørende anmodning om aktindsigt03-02-20151500641***1639889
 Anmodning om aktindsigt i dokumenter om forholdet mellem rituel omskæring og Danmarks forpligtelse jf. Europarådets konvention af 4. april 199728-11-20141500642***1635566
 Klage over sagsbehandlingstiden for anmodning om aktindsigt08-12-20141500642***1635569
 Klage over sagsbehandlingstiden15-01-20151500642***1635570
Statens Serum InstitutIndbydelse til SSI til møde om data17-02-20151501058***1648178
Statens Serum InstitutAng. registrering af reinfubulation19-02-20151501110***1649555
SundhedsstyrelsenReinfibulation - materiale fra sundhedsstyrelsen19-02-20151501110***1649547
StatsministerietBorgerhenvendelse vedr. manglende svar fra socialministeren om omskæring af drenge23-02-20151501187***1651447
StatsministerietAnmodning om besvarelse af borgerhenvendelse vedr. omskæring27-04-20151501187***1699954
 Svar på borgerhenvendelse om omskæring07-05-20151501187***1706231
StatsministerietKopi af svar om omskæring sendt til Statsministeriet07-05-20151501187***1706242
Statens Serum InstitutVedr. svartider25-03-20151501937***1676852
Statens Serum InstitutOrientering fra Forskerservice vedr. leveringstid27-03-20151501937***1678644
Statens Serum InstitutStatistik - forskerservice05-05-20151501937***1705144
Statens Serum InstitutStatistik - forskerservice maj 201503-06-20151501937***1724025
Danske RegionerØnsker hjælp til at få svartiderne i Forskerservice på Statens Serum Institut bragt ned11-06-20151501937***1728846
Statens Serum InstitutSpm vedr. svartider fra SSI (forskerservice) - Roche-projekt18-06-20151501937***1732416
Statens Serum InstitutForskerservice - statistik til STARS*, juni 201509-07-20151501937***1749837
Statens Serum InstitutForskerservicetal juli - 201517-08-20151501937***1756962
SSIFra SSI vedr. svartider for august02-09-20151501937***1770712
SSIFra SSI vedr. svartider for august04-09-20151501937***1770710
SSITil SSI vedr. svartider for august04-09-20151501937***1770717
SSIFra SSI vedr. svartider for august06-09-20151501937***1770709
SSIFra SSI vedr. svartider for august07-09-20151501937***1770707
SSITil SSI vedr. svartider for august07-09-20151501937***1770714
 Borgerhenvendelse - manglende samtykke ved rituel omskæring28-03-20151502025***1679536
 Kommentarer til brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. omskæring af drenge07-04-20151502025***1684481
 Yderligere kommentarer til brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. omskæring af drenge07-04-20151502025***1684485
SundhedsstyrelsenKopi af svar fra SST ang. samtykke ved omskæring af drenge07-04-20151502025***1686522
SundhedsstyrelsenKopi af brev vedr. omskæring af drenge07-04-20151502025***1684476
 Borgerhenvendelse om momsfritagelse af rituel omskæring af drenge25-04-20151502729***1699380
 Borgerhenvendelse - Forespørgsel om momsfritagelse af rituel omskæring af drengebørn26-04-20151502729***1699597
 Orientering af borgeren om oversendelse til Skatteministeriet04-05-20151502729***1703400
SkatteministerietOversendelse til Skatteministeriet04-05-20151502729***1703403
 Ministerens svar af 8. april 2015 på SUU, Alm. del spørgsmål 73622-07-20151502729***1747712
DatatilsynetNy procedure for anmeldelse af behandlning af personoplysninger udelukkende i videnskabeligt eller statistisk øjemed03-06-20151503541***1723606
Sundhedsstyrelsen
Patientombuddet
Statens Serum Institut
Brev til styrelser m.v. vedr. anmeldelse af oplysninger til Datatilsynet09-06-20151503541***1726758
Statens Serum InstitutOrientering fra SSI om anmeldelser til Datatilsynet11-06-20151503541***1728788
 Borgerhenvendelse om omskræring12-06-20151503659***1729408
 Svar på borgerbrev om omskæring16-06-20151503659***1730609
 Svar på borgerbrev om omskæring16-06-20151503659***1730810
 Anmodning om aktindsigt - journal-numrene 1500033, 1501058, 1501110, og 1501937***21-07-20151504557***1747483
 Oplyser om sagsbehandlingsfristen vedr. anmodning om aktindsigt - journal-numrene 1500033, 1501058, 1501110, og 1501937***05-08-20151504557***1750743
 Besvarelse af anmodning om aktindsigt06-08-20151504557***1751696
 Svar på anmodning om aktindsigt12-08-20151504557***1754386
 Svar på anmodning om aktindsigt12-08-20151504557***1754750
Statens Serum InstitutBrev til Sophie Løhde fra medarbejderrepræsentanter på Statens Serum Institut05-08-20151504542***1751254
Statens Serum InstitutVedr. henvendelse til Sundheds- og ældreminister om SSI14-08-20151504542***1755993
Det Mosaiske TroessamfundAktindsigtsanmodning fra Mosaiske02-08-20151504674***1754205
Det Mosaiske TroessamfundSvar på aktindsigtsanmodning19-08-20151504674***1758319
FolketingetSUU alm. del - Spm. 1710-08-20151504617***1752978
FolketingetSUU alm. del - Spm. 1610-08-20151504617***1752976
Statens Serum InstitutOpfølgende spørgsmål til Statens Serum Institut07-09-20151504617***1770466
Statens Serum InstitutSvar på opfølgende spørgsmål om registre08-09-20151504617***1771443
Statens Serum InstitutKvittering og uddybende spørgsmål om data08-09-20151504617***1771446
Berlingske TidendeAktindsigtsanmodning fra Berlingske vedr. omskæringsregister10-08-20151504672***1754199
Berlingske TidendeSvar på aktindsigtsanmodning18-08-20151504672***1757385
Berlingske TidendeSvar på aktindsigtsanmodning af 10. august 201518-08-20151504672***1757393
 Borgerhenvendelse vedr. omskæring14-08-20151504865***1755912
 Svar på borgerbrev om omskæring19-08-20151504865***1758775
 Borgerhenvendelse - Vigtigt bidrag til omskæringsdebatten14-08-20151504904***1756660
 Kvittering til borgeren, vedr. omskæring for og imod21-08-20151504904***1759935
 Anmodning om aktindsigt - omskæring af drengebørn i private hjem25-09-20151505811***1783220
 Vedr. anmodning om aktindsigt - omskæring af drengebørn i private hjem06-10-2015SJSTDDEPMWA***1790497
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Mette Abildgaard
SUU alm. del - svar på spm. 1621-10-20151504617***1800659
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Mette Abildgaard
SUU alm. del - svar på spm. 1721-10-20151504617***1800670
Statens Serum InstitutOrientering fra SSI vedr. dataudtræk til borger06-02-20151305415***1642082
 Svar på borgerbrev om kosmetisk behandling på drenge under 18 år10-11-20151506849***1816308
 Forespørgsel om lovlige grunde til omskæring af drengebørn27-10-20151506849***1805776
 Klage over anmodning om aktindsigt - Fokus på omskæring i Patientombuddet og Patientforsikringen19-10-20151504947***1798297
 Vedr. anmodning om aktindsigt - Fokus på omskæring i Patientombuddet og Patientforsikringen - oplyser at fristen udløber i dag06-10-20151504947***1790495
PatientombuddetVedrørende sager om omskæring10-11-20151302452***1822082
StatsministerietBorgerbrev - juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles patientrettigheder25-10-20151504947***1821750
 Gensvar fra borgeren10-11-20151506849***1822047
 Yderligere gensvar - begrundelse for omskæring16-11-20151506849***1822052
 Svar på borgerens yderligere spørgsmål16-11-20151506849***1822048
 Afgørelse vedrørende anmodning om aktindsigt03-02-20151500641***1639889
 Afgørelse03-02-20151500641***1639574
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning30-01-20151500641***1636851
 Spørgsmål til bioetikkonventionen25-10-20151502729***1804063
Statsministeriethenvendelse vedr. bioetikkonventionens art. 6.111-11-20151504947***1818898
 Uddybende spørgsmål som opfølgning på aktindsigt24-11-20151505811***1830549
 Rykker for svar25-10-20151505811***1804060
 Klage over anmodning om aktindsigt - omskæring af drengebørn i private hjem19-10-20151505811***1798296
 Rykker for svar25-10-20151505811***1804062
 Anmodning om aktindsigt, sagsnr 1504542, 1504674, 1504617*** og 150467203-11-20151506937***1812075
 Vedr. manglende svar på aktindsigtsanmodning af 3. november 201512-11-20151506937***1818957
 Svar på aktindsigtsanmodning sendt pr. mail24-11-20151505811***1830344
 Svar til borgeren på opfølgende spørgsmål25-11-20151505811***1830982
 Nyt opfølgende spørgsmål ifbm. aktindsigtsanmodning25-11-20151505811***1831041
Statens Serum Institut Indberetning af omskæring - opfølgning hos SSI 26-11-2015 1305415*** 1833182
Sundhedsdatastyrelsen Sundhedsdatastyrelsen Opfølgning om indberetning af rituelle omskæringer - Sundhedsdatastyrelsen 26-11-2015 1305415*** 1833491
  Svar på opfølgende spørgsmål fra borgeren 26-11-2015 1505811*** 1833353
 Borgerhenvendelse om sundhedslovens § 722-11-2015SJSTDSUMKFH***1827403
 Forespørgsel vedr. samtykke26-11-2015SJSTDDEPFRE***1832616
 Svar på anmodning om aktindsigt14-12-20151507784***1853518
  Anmodning om aktindsigt 08-12-2015 1507784*** 1845855
 Borgerbrev: Forslag til lovændring - sundhedslovens § 14 (Beskyttelse af patienter, der ikke selv kan varetage deres interesser)10-12-2015SJ-STD-DEPFRE***1847914
 Borgerbrev: Omskæring af drengebørn og Danmarks internationale forpligtelser efter bioetikkonventionen21-12-2015SJ-STD-DEPFRE***1861900
Styrelsen for PatientsikkerhedTilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. sager om omskæring20-01-20161601191***3793
PatienterstatningenUddybende spørgsmål fra Patienterstatningen25-01-20161601191***7192
PatienterstatningenIndberetning af sager vedr. omskæring af drengebørn25-01-2016SJ-STD-DEPMWA***1882369
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Anmodning om udtalelse samt sagsakter hos SPS25-01-2016SJ-STD-DEPMWA***1882464
PatienterstatningenSvar på uddybende spørgsmål fra Patienterstatningen25-01-20161601191***7204
PatienterstatningenIndberetning af sager om omskæring af drengebørn25-01-20161601191***7146
Statens Serum InstitutMailkorrespondance om omskæringer26-01-20161601191***8697
SundhedsdatastyrelsenBestilling sendt til Sundhedsdatastyrelsen29-01-20161601191***11412
 Svar til borgeren sendt pr. mail02-02-2016SJ-STD-DEPMWA***1883058
JustitsministerietBorgerbrev om lovlige grunde til omskæring af drengebørn01-02-20161600809***14546
 Anmodning om aktindsigt vedr. sager om omskæring22-01-20161602489***5882
 Private klinikker og hospitalers indberetningspligt ved omskæring af drengebørn01-02-20161602496***13372
 Kopi af korrespondance om forældreansvarsloven05-02-20161600809***18353
Styrelsen for PatientsikkerhedOpsummering fra SPS10-02-20161601191***23275
PatienterstatningenTilbagemelding fra Patienterstatningen10-02-20161601191***23263
 Kvittering til borgeren12-02-20161600809***25730
 Omskæring af drengebørn og Danmarks internationale forpligtelser efter bioetikkonventionen11-02-20161600809***23543
 Svar på aktindsigtsanmodning af 15. februar 201617-02-20161603359***30059
 Anmodning om aktindsigt i sag.15-02-20161603359***28053
StatsministerietOversender henvendelse om Danmarks forhold til bioetikkonventionen08-02-20161600809***20014
 Borgerhenvendelse - omskæring af drengebørn og Danmarks internationale forpligtelser efter bioetikkonventionen08-03-20161600809***43834
SundhedsdatastyrelsenBrev til Sundhedsdatastyrelsen vedr. LPR11-03-20161601191***47191
Styrelsen for PatientsikkerhedTilbagemelding fra Sundhedsdatastyrelsen - anmeldelse til LPR09-03-20161601191***45100
 Anmodning om opdateret aktindsigt10-03-20161604267***46705
 Tilføjelse til anmodning om aktindsigt10-03-20161604267***46711
 Svar vedr. anmodning om aktindsigt21-03-20161604267***53980
 Anmodning om (opdateret) aktindsigt i sag nr. 1601191.14-03-20161604267***49907
SundhedsdatastyrelsenBrev til Sundhedsdatastyrelsen om diagnosekode i LPR.01-04-20161601191***60435
SundhedsdatastyrelsenFra Sundhedsdatastyrelsen vedr. koder - LPR.01-04-20161601191***59913
 Opfølgende spm. fra borgeren - aktindsigtsanmodning.21-03-20161604267***59799
 Svar på anmodning om aktindsigt vedr- sagsnr. 160119101-04-20161604267***59916
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. indsamling af oplysninger om omskæringer05-04-20161601191***62253
 Anmodning om (opdateret) aktindsigt23-03-2016SJ-STD-SUMLLU***55528
 Borgerbrev om bioetikkonventionen23-03-20161604536***55584
 Erindrer om sin henvendelse og om underretningsforpligtelsen - aktindsigt.30-03-2016SJ-STD-DEPCGM***57073
 Fornyet anmodning om (opdateret) aktindsigt sag nr 1601191, tilkomne akter efter 14. marts 201606-04-20161604543***62953
 Svar på anmodning om aktindsigt af 14. marts 201606-04-20161604267***64041
 Anmodning om aktindsigt - rituelle omskæringer.05-04-20161604569***61965
 Kvittering for aktindsigtsanmodning07-04-20161604569***64569
 Tilbagemelding på ministeriets svar på anmodning om aktindsigt af 14. marts 2016.06-04-20161604267***64221
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på opfølgende spørgsmål af 21. marts 2016 til aktindsigtsanmodning12-04-20161604267***68030
 Påmindelse fra borger om tidsfrist ifbm. aktindsigtsanmodning14-04-20161604569***70588
 Gensvar fra borgeren vedr. aktindsigtsanmodning14-04-20161604569***70990
 Yderligere kommentar fra borgeren vedr. aktindsigtsanmodning15-04-20161604569***70992
SundhedsdatastyrelsenOrientering fra Sundhedsdatastyrelsen14-04-20161604569***70999
SundhedsdatastyrelsenVedr. borgerbrev a- anmodning af SDS om kontakt til sagsbehandler i SPS15-04-20161602496***71750
 Svar på påmindelse fra borger om tidsfrist for aktindsigtsanmodning14-04-20161604569***70987
 Svar på gensvar fra borgeren vedr. aktindsigtsanmodning14-04-20161604569***70991
SundhedsdatastyrelsenVedr. borgerhenvendelse om indberetningspligt ved omskæring.15-04-20161602496***71587
Styrelsen for PatientsikkerhedForespørgsmål hos Styrelsen for Patientsikkerhed - Sag om indberetningspligt for rituel omskæring.15-04-20161602496***71665
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. borgerbrev om indberetningspligt for rituel omskæring.19-04-20161602496***73293
 Registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret07-04-20161602496***64653
 Svar på anmodning om aktindsigt af 6. april 2016 - vedr. rituel omskæring.19-04-20161604543***73762
 Nyt spørgsmål vedr. årsager til omskæring.25-04-20161604950***77395
 Svar på spørgsmål om årsager til omskæring.25-04-20161604950***77238
Syddansk UniversitetAktindsigt fra Syddansk Universitet19-04-20161605119***74829
SundhedsstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn28-04-20161605157***80560
 Konkret forespørgsel ved. indgreb på børn11-04-20161605157***66561
 Svar på aktindsigtsanmodning29-04-20161604569***82214
SundhedsstyrelsenReminder: Svar på oversendelse af borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn18-05-20161605157***95705
Styrelsen for PatientsikkerhedTak for svar til STPS på borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn18-05-20161605157***95995
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn18-05-20161605157***95983
SundhedsdatastyrelsenFra Sundhedsdatastyrelsen om diagnosekoder for rituel omskæring01-04-20161601191***102345
SundhedsdatastyrelsenBorgerhenvendelse vedr. private klinikkers indberetning af omskæring af drenge.31-05-20161605038***107870
SundhedsdatastyrelsenKonkrete eksempeler fra Sundhedsdatastyrelsen - omskæring af drenge.27-04-20161605038***108133
EmbedslægeforeningenFra styrelsen vedr. indberetning af omskæring af drenge.02-05-20161605038***107071
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. indberetning af omskæring01-06-20161605038***109993
 Svar på borgerbrev om private klinikkers indberetning af omskæring af drenge.06-06-20161605038***112400
 Besvarelse af din henvendelse vedr. omskæring08-06-20161606268***115191
SundhedsdatastyrelsenAnmodning til SDS om udtalelse ifbm. borgerbrev om sygesikringsregisteret21-04-20161606292***114661
 Supplerende spørgsmål vedr. indberetning af omskæring af drenge.06-06-20161605038***115138
 Anke over Sundhedsdatastyrelsens afslag på anmodning om sammenstilling af data03-02-20161604631***16079
 SUM besvarelse - Klage over afslag fra Sundhedsdatastyrelsen på ansøgning om sammenstilling af data03-06-20161604631***113461
 Ny anmodning fra borgeren vedr. omskæring08-06-20161606268***115955
 Borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret07-04-20161606292***114653
SundhedsdatastyrelsenErindring til SDS om anmodning om udtalelse vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret.09-06-20161606292***117194
SundhedsdatastyrelsenMøde aftalt med Sundhedsdatastyrelsen vedr. håndtering af TB13-06-20161605038***119256
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om sagens akter og Sundhedsdatastyrelsens udtalelse - aktindsigtsanmodning.10-06-20161606449***117858
 Svar på mail vedr. fristoverskridelse13-06-20161606449***118674
 Klager henvender sig igen vedr. fristoverskridelsen - aktindsigt.13-06-20161606449***118673
 Klagers svar på fristudsættelsen - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449***118591
 Klager henvender sig igen om fristudsættelsen - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449***118596
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om konkret eksempel på personhenførbare oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen.13-06-20161604569***119498
 Fristudsættelse til klager - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449***117865
 Svar på klagers henv. om fristudsættelsen - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449***118595
SundhedsdatastyrelsenVedr. aktindsigt - anmeldelse af omskæring af drenge.14-06-20161604569***120689
 Afsendelse af afgørelse af aktindsigtsanmodning17-06-20161604569***123966
SundhedsdatastyrelsenKorrespondance vedr. anmodning om eksempler vedr. videregivelse af oplysninger - fra SDS15-06-20161604569***122943
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 125820-06-2016SJ-STD-DEPSJE***125155
Retten til Forskellighed - CircuminfoKvittering for modtagelse af henvendelse vedr. Anerkendelse af regeringens støtte til religionsfrihed20-06-20161600661***124741
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om afgørelse af aktindsigtsanmodning17-06-20161604569***123969
Intact DenmarkSvar på anmodning om aktindsigt vedr. behandlingen af UPR anbefaling nr. 121.14321-06-20161605119***125555
 Fremsendelse af afgørelse af aktindsigtsanmodning21-06-20161606532***125537
 Svar på anmodning om altindsigt21-06-20161606612***125659
Syddansk UniversitetForespørger til svar vedr. aktindsigt fremsendt den 19. april 201610-06-20161605119***117456
 Studerende: Spørgsmål til henstilling til DK fra FNs menneskerettighedsråd og Danmarks accept12-06-20161606612***118797
 Kvittering for modtagelse af afgørelse om aktindsigt.20-06-20161604569***125528
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse fra SDS om vi har indhentet udtalelse fra JM inden afgørelse om aktindsigt.17-06-20161604569***125565
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om afgørelse af aktindsigtsanmodning21-06-20161606532***125548
 Kvittering for modtagelse af afgørelse om aktindsigt.22-06-20161606532***126448
SundhedsdatastyrelsenErindring om anmodning om udtalelse vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret.24-06-20161606292***129482
 Særskilt påklage af sagsbehandlingstiden13-06-20161604569***118857
 Borgerhenvendelse - vedr. drenges ret til hele kroppe - spørgsmål vedrørende forhudsamputation af raske drenge i Danmark27-05-20161606268***104972
 Anmodning om aktindsigt13-06-20161606532***119088
Retten til Forskellighed - CircuminfoAnerkendelse af regeringens støtte til religionsfrihed19-06-20161606760***124091
Retten til Forskellighed - CircuminfoRituel omskræring af drenge samt ret til religionsfrihed21-06-20161606760***126354
SundhedsdatastyrelsenAnmodning til SDS om genoptagelse af arbejdet med den tekniske løsning.24-06-20161601191***129415
SundhedsdatastyrelsenAnmodning til SDS om genoptagelse af arbejdet med den tekniske løsning vedr. registrering af omskæringer27-06-20161601191***130533
SundhedsdatastyrelsenRykker for udtalelse fra SDS vedr. afgørelse om aktindsigt.27-06-20161606449***130080
SundhedsdatastyrelsenVideresendelse af borgerbrev om indberetning af omskæring29-06-20161605038***132884
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæring29-06-20161606268***132320
 SUMS svar til TB på supplerende spørgsmål om indberetning af omskæring af drenge.29-06-20161605038***132885
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæring.29-06-20161606268***132160
 Supplerende spørgsmål i forb. med aktindsigt fra studerende21-06-20161606612***133339
JustitsministerietOversendelse af henvendelse fra foreningen "Retten til forskellighed - Circuminfo"01-07-20161606760***135284
SundhedsdatastyrelsenNotat vedr. TBs klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse af 7. april 201629-06-20161606449***135455
 Afgørelse af klage over aktindsigt06-07-20161606449***137879
 Svar på spørgsmål om Danmarks accept af henstilling fra Ægypten06-07-20161606612***137872
 Studerende skriver, at SUM's svar kommer med i artikel06-07-20161606612***138206
 Klager kvitterer for modtagelsen af afgørelse vedr. aktindsigt.06-07-20161606449***137881
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om afgørelse af klage over aktindsigt06-07-20161606449***137882
 Opfølgende henvendelse fra borger - vedr. samtykke til omskæring.11-07-20161600809***141511
 Omskæring af drengebørn og Danmarks internationale forpligtelser efter bioetikkonventionen11-07-2016SJ-STD-DEPTBH***144627
SundhedsdatastyrelsenUdtalelse fra SDS vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret21-07-20161606292***144513
SundhedsdatastyrelsenUdtalelse fra SDS vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret21-07-20161606292***144510
 Orientering om, at excel-arket udleveres af SDS til klager22-07-20161606449***144628
 Borgerhenvendelse om læge der driver omskæringsklinik30-06-20161607362***133906
 Besvarelse af henvendelser vedrørende omskæring11-07-20161600809***141014
 Anmodning om udtalelse ifbm. borgerbrev om sygesikringsregisteret11-07-20161606292***141087
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæringer22-07-20161606292***144509
HøringslisteHøringsbrev - Bkg om lægers anmelselse til LPR af patientbehandling udført på private sygehuse og klinikker samt af drengeomskæringer udført uden for sygehuse og klinikker08-07-20161607114***140562
SundhedsdatastyrelsenAnmodning fra SDS om beskrivelse af formålet med udvidet indberetning til LPR (omskæring)28-07-20161601191***148759
 Har endnu ikke fået et svar - omskæring11-07-20161607294***140986
  Anmodning om aktindsigt af 3. august 2016 vedr. omskæring 03-08-2016 1607488*** 147029
  Anmodning om aktindsigt af 3. august 2016 vedr. omskæring 03-08-2016 1607489*** 147573
  Anmodning om aktindsigt af 2. august 2016 vedr. omskæring 02-08-2016 1607489*** 146989
  Anmodning om aktindsigt af 4. august vedr. omskæring 04-08-2016 1607489*** 147735
 Borgers kvittering for modtagelsen af aktindsigt vedr. omskæring11-08-20161607489***152215
 Borger erindrer om frist på aktindsigt vedr. omskæring11-08-20161607489***150646
 Borgerbrev: Omskæring af drenge og piger01-08-20161607605***148550
 Svar på anmodninger om aktindsigt - vedr. omskæring11-08-20161607489***151530
 Vedr. aktindsigt i Excel-ark16-08-20161606449***154054
 Besvarelse af akt 11 - vedr. omskæring17-08-20161600809***154449
 Besvarelse af henvendelser af 11. juli 2016 - vedr. omskæring17-08-20161607294***154441
 Besvarelse af henvendelser af 11. juli 2016 vedr. omskæring.17-08-20161607294***154579
 Besvarelse af henvendelse af 18. august 2016 vedr. omskæring.18-08-20161600809***155930
 Besvarelse af henvendelse om omskæring.18-08-20161600809***155156
 Besvarelse af din henvendelse om omskæring.18-08-20161606292***155907
 Besvarelse af henvendelse af 17. august 2016 om omskæring18-08-20161607294***156054
 Besvarelse af din henvendelse vedr. omskæring.18-08-20161607605***155150
 Besvarelse af henvendelse (korrekt e-mail) vedr. omskæring.18-08-20161607605***155154
 Opfølgende henvendelse pba. ministeriets besvarelse vedr. omskæring af 18. august 201618-08-20161600809***156644
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæring.18-08-20161600809***155542
 Kommentar fra borger på ministeriets svar af 18. august 2016 vedr. omskæring18-08-20161607294***156584
SundhedsdatastyrelsenOversendelse af anmodning om aktindsigt i styrelsens sag vedr. genudstedelse af BEK nr 1073 af 06/09/200718-08-20161608010***156201
 Kvittering for modtagelse af besvarelse - vedr. omskæring.19-08-20161606292***156485
 Besvarelse af opfølgende henvendelse af 18. august 2016 om omskæring23-08-20161600809***157664
 Besvarelse af aktindsigtsanmodning vedr. genudstedelse af bkg nr 1073 af 6/9-200723-08-20161608010***157921
 Borger kvitterer for modtagelse af besvarelse vedr. omskæring23-08-20161600809***157717
SundhedsdatastyrelsenFremsendelse af excel-arket - vedr. omskæring.17-08-20161606449***157809
 Besvarelse af henvendelse vedr. udlevering af excel-ark - vedr. omskæring23-08-20161606449***158337
 Besvarelse af aktindsigtsanmodning - vedr. omskæring.23-08-20161608010***158141
 Kvitterer for modtagelsen af svar på opfølgende henvendelse vedr. aktindsigtsanmodning24-08-20161608010***158730
SundhedsdatastyrelsenBesvarelse af Sundhedsdatastyrelsens henvendelse vedr. formålet med udvidet indberetning til LPR23-08-20161601191***158498
 Besvarelse af opfølgende henvendelse vedr. aktindsigtsanmodning24-08-20161608010***158718
 Besvarelse af henvendelse om udlevering af excel-ark - vedr. omskæring23-08-20161606449***157810
 Klager oplyser ny e-mailadresse, som svaret bedes sendt til24-08-20161606449***161177
  Besvarelse af henvendelse vedr. juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles patientrettigheder jf. Bioetikkonventionens art. 6 29-08-2016 1608243*** 161492
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæring29-08-20161604536***161480
StatsministerietNy henvendelse vedr. juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles patientrettigheder jf. Bioetikkonventionens art. 629-08-20161608243***162699
 Har fået ny mailadresse24-08-20161608296***160239
 Anmodning om (opdateret) aktindsigt i sag - vedr. omskæring.29-08-20161608296***161715
 Spørgsmål om juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles patientrettigheder jvf Bioetikkonventionens artikel 6.1 - rykker for svar12-08-20161608243***151791
 Besvarelse af henvendelse af 29/8-16 vedr. juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles rettigheder, jf. bioetikkonventionens art. 6.105-09-20161608243***166158
 Besvarelse af henvendelse vedr. bioetikkonventionens art. 6.1.05-09-20161608243***166569
 Besvarelse af henvendelse vedr. metadata.09-09-20161606449***170815
JustitsministerietVideresendelse af henvendelse vedr. kvindelig omskæring til JM + orientering til borger12-09-20161608616***172175
Social- og IndenrigsministerietVideresender borgerhenvendelse om kvindelig omskæring06-09-20161608616***167577
 Rykker for svar vedr. anmodning om (opdateret) aktindsigt07-09-20161608296***168925
 Anmodning om aktindsigt13-09-20161608677***172877
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkTre spørgsmål til ministeren om omskæring06-09-20161608678***167273
 Rykker for svar. Anmodning om (opdateret) aktindsigt14-09-20161608296***174063
 Svar på anmodning om aktindsigt vedr. omskæring af drengebørn15-09-20161608296***175447
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkSvar på henvendelse fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing19-09-20161608678***176879
 Kvittering for modtagelse af aktindsigt20-09-20161608677***178473
 Afgørelse af sag om aktindsigt20-09-20161608677***178449
 Anmodning om aktindsigt23-09-20161608924***181629
 Svar på anmodning om aktindsigt i dokument vedr. omskæring fra 199728-09-20161608924***185996
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkSupplerende spørgsmål fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing.27-09-20161608678***185166
 Svar på anmodning om aktindsigt i dokument vedr. omskæring03-10-20161609143***188782
 Svar på ministeriets afslag på aktindsigt - vedr. omskæring.03-10-20161609143***189409
 Borgerhenvendelse - "Modifikation af mine børn" - vedr. bioetikkonventionen - omskæring.05-10-20161609292***193139
 Svar på spørgsmål om "udløbsdato"07-10-20161609143***194971
 Høringssvar HJL - vedr. anmeldelse af omskæringer.10-10-20161607114***195336
 Borger beder om uddybende svar - vedr. afslag på aktindsigt.09-10-20161609143***195291
Det Jødiske SamfundOrientering til relevante trossamfund om at bkg. om lægers anmeldelse til LPR af bl.a. omskæringer af drenge og mænd udført uden for sygehuse og klinikker er sendt i høring17-10-20161607114***201403
 Svar på borgerhenvendelse vedr. modifikation af børn i medfør af bioetikkonventionen17-10-20161609292***201368
 Opfølgende spørgsmål vedr. henvendelse om modifikation af børn i medfør af bioetikkonventionen17-10-20161609292***202176
 Anmodning om aktindsigt i sag om omskæring.18-10-20161609628***202802
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkKvittering for modtagelse af supplerende henvendelse fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing24-10-20161608678***205752
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkRykker for svar på supplerende henvendelse fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing22-10-20161608678***205751
Alaadin MoskeTilbagemelding fra trossamfund vedr. bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 - omskæring.25-10-20161607114***208365
 Svar på anmodning om aktindsigt i indkomne høringssvar31-10-20161609869***213437
 Anmodning om aktindsigt28-09-20161609143***186314
 Ønsker aktindsigt i høringssvar vedr. bekg. om anmeldelse af omskæringer.27-10-20161609869***210100
SundhedsdatastyrelsenKorrespondance med Sundhedsdatastyrelsen om persondatalovens § 1012-10-20161609947***214671
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse fra Sundhedsdatastyrelsen vedrørende anvendelse af persondatalovens § 1012-10-20161609947***214685
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse fra Sundhedsdatastyrelsen vedrørende kriterier for udlevering af aggregerede data26-10-20161609947***214691
 Rykker - Anmodning om aktindsigt i sagsnr 97-6400/01-1001-11-20161609628***216153
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkSvar på henvendelse med supplerende spørgsmål fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster02-11-20161608678***215602
 Orientering fra borger vedr. omskæring07-11-20161609292***220420
Kristeligt DagbladHøringssvar vedr. bekg. om anmeldelse af omskæringer - aktindsigt.07-11-20161609587***221610
 Besvarelse af henvendelse vedr. modifikation af børn i medfør af bioetikkonventionen - omskæring.07-11-20161609292***220314
Kristeligt DagbladHøringssvar vedr. bekg. om anmeldelse af omskæringer - aktindsigt.07-11-20161609587***221611
 Rykker jf. OFL § 36 stk. 2 - vedr. aktindsigt - omskæring.08-11-20161609628***222680
 Svar på anmodning om anktindsigt i sag fra 1997 om omskæring15-11-20161609628***229985
 Orientering om klage til Folketingets Ombudsmand15-11-20161609628***229799
SundhedsdatastyrelsenSDS anmoder om møde vedr. levering af personhenførbare og aggregerede data09-11-20161609947***231461
 Svar på ministeriets brev vedr. omskæring17-11-20161609292***232043
 Spørgsmål til aktliste ifb. med aktindsigt - omskæring.15-11-20161609628***230640
 Svar på henvendelse vedr. omskæring17-11-20161609292***231905
 Svar på spørgsmål til aktliste ifb aktindsigt18-11-20161609628***233493
 Klage over afgørelse af 15. november 2016 - aktindsigt - omskæring.18-11-20161610415***233553
 Klage over afgørelse af 28. september 2016 - aktindsigt - omskæring.18-11-20161610415***233557
 Efterspørger dato for forventet svar (afgørelse af 15. november 2016) - aktindsigt29-11-20161610415***242900
 Efterspørger dato for forventet svar (afgørelse af 28. september 2016) - aktindsigt29-11-20161610415***242894
 Spørgsmål om mulighed for at få indsigt i dokument01-12-20161610745***243952
 Spørgsmål om mulighed for at få indsigt i dokument23-11-20161610745***243938
 Borgerhenvendelse vedr. omskæring25-11-20161610791***240926
 Svar på henvendelse om omskæring05-12-20161610791***246522
 Borger vil klage til ombudsmanden igen: Svar på klage over afgørelser om aktindsigt af 28. september 2016 og 15. november 2016 vedr. omskæring06-12-20161610415***248508
 Svar på klage over afgørelser om aktindsigt af 28. september 2016 og 15. november 2016 vedr. omskæring06-12-20161610415***248504
 SUM oplyser, hvornår svar kan forventes: Orientering om forest. klage til Folketingets Ombudsmand.05-12-20161610415***246985
Det Jødiske Samfund i DanmarkAnmoder om et møde vedrørende registrering af drengeomskæringer07-12-20161610653***249614
 Ønsker aktindsigt i sag om omskæring01-12-20161610925***247619
 Svar vedr. aktindsigt i sag om omskæring08-12-20161610925***250391
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS vedr. den tekniske løsning vedr. registrering af omskæringer12-12-20161601191***253481
SundhedsdatastyrelsenMail til SDS vedr. den tekniske løsning til registrering af omskæringer12-12-20161601191***253347
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPKInformationsbrev til Brancheforeningen for Private Hospitaler og Klinikker om pligt til indberetning af mandlige omskæringer udført uden for private sygehuse og klinikker20-12-20161610930***261511
Det Jødiske Samfund i DanmarkInformationsbrev til anerkendte og godkendte trossamfund om pligt til indberetning af mandlige omskæringer udført uden for private sygehuse og klinikker20-12-20161610930***261519
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Informationsbrev til Lægeforeningen om pligt til indberetning af mandlige omskæringer udført uden for private sygehuse og klinikker20-12-20161610930***261504
Folketingets OmbudsmandAnmoder om udtalelse og materiale - vedr. afgørelse om aktindsigt.15-12-20161611273***258302
Folketingets OmbudsmandFremsender klage over afgørelse af sag vedr. aktindsigt i sag om omskæring.15-12-20161611273***258356
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om udsendt informationsbrev om pligt til indberetning af mandlige omskæringer udført uden for private sygehuse og klinikker20-12-20161610930***261542
Det Jødiske Samfund i DanmarkVedr. mødeanmodning til sundhedsministeren.23-12-20161610653***265434
 Svar på anmodning om aktindsigt af 28. september 2016 i dokument vedr. omskæring fra 199728-09-20161611273***265494
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om kommende aktindsigt - vedr. sag om omskæring.22-12-20161610925***265394
 Mail fra borger; Vedr. aktindsigt i sag om omskæring22-12-20161610925***265401
 Svar på anmodning om aktindsigt - vedr. omskæring.23-12-20161610925***267722
 Borgerhenvendelse - behandlinger på privathospitaler fremgår ikke af sundhed.dk27-12-2016SJ-STD-DEPMBN***266044
Styrelsen for PatientsikkerhedKC i STPS oplyser: Vedr. aktindsigt i sag om omskæring12-01-20171610925***276386
Folketingets OmbudsmandUdtalelse til Ombudsmanden - vedr. sag om afslag på aktindsigt.12-01-20171611273***275478
Styrelsen for PatientsikkerhedAfklaring med STPS: Vedr. aktindsigt i sag om omskæring.17-01-20171610925***280212
Folketingets OmbudsmandOmbudsmanden fremsender kopi af brev sendt til klager - vedr. aktindsigt i sag om omskæring.16-01-20171611273***278396
 Vedr. sidste del af aktindsigt i sag om omskæring18-01-20171610925***280713
 Sidste del af svar på anmodning om aktindsigt i sag om omskæring19-01-20171610925***282007
Folketingets OmbudsmandKopi af svar vedr. aktindsigtsanmodning18-11-20161609628***234068
Folketingets OmbudsmandKopi af brev vedr. oplysning om sagsbehandlingstid - aktindsigt.26-01-20171611273***288454
 Vedr. anmodning om aktindsigt af 6. februar 2017 (fristudsættelse) - omskæring15-02-20171701191***305155
 Anmodning om aktindsigt - vedr. omskæring06-02-20171701191***297108
 Korrespondance med anmodning om fristudsættelse med svar på aktindsigt - omskæring21-02-20171701191***309809
 Besvarelse af aktindsigtsanmodning - omskæring23-02-20171701191***311858
UdenrigsministerietUM anmoder om bidrag til besvarelse af henvendelse om omskæring på facebook: Regeringens politik vedr. omskæring af drenge02-03-20171701814***317879
UdenrigsministerietKorrespondance med UM - vedr. omskæring af drenge02-03-20171701814***317880
UdenrigsministerietKorrespondance med UM: HASTER - vedr. omskæring af drenge02-03-20171701814***317882
 Svar til ansøger vedr. spm. om aktlisten07-03-20171701191***321513
 Spm. fra ansøger til aktlisten - vedr. aktindsigtsanmodning - omskæring03-03-20171701191***321512
SocialdepartementetSvar fra Socialdepartementet (Sverige) - vedr. omskæring09-03-20171701191***325126
 Anmodning om aktindsigt (hymenrekonstruktion, jomfruhinder)15-03-20171702214***327520
 Kvittering: Anmodning om aktindsigt (hymenrekonstruktion, jomfruhinder)20-03-20171702214***329940
Helse- og OmsorgsdepartementetAnmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 1999 - frist 10. april 201722-03-20171611273***331884
Ministry of Social Affairs and HealthSvar fra Social- och Hälsovårdsministeriet (Finland) - vedr. aktindsigt - omskæring08-03-20171701191***322303
Ministry of WelfareSvar fra ministeriet for velfærd (Island) - vedr. aktindsigt - omskæring21-03-20171701191***331771
 Afgørelse aktindsigt - sager vedr. rekonstruktion af jomfruhinder23-03-20171702214***332663
 Besvarelse af anmodning om aktindsigt - vedr. omskæring27-03-20171701191***334446
Folketingets OmbudsmandKopi af afsluttende brev vedr. aktindsigt i sag om omskæring16-03-20171611273***328344
Helse- og OmsorgsdepartementetAnmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 199910-04-20171611273***345622
Det svenske socialdepartementSvar fra Sverige: Anmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 1999: Frist 25. april 201719-04-20171611273***348868
Social- och HälsovårdministerietRykker for svar: Anmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 1999: Frist 25. april 201728-04-20171611273***355738
Udlændinge- og IntegrationsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om omskæring af børn11-05-20171600668***364777
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. omskæring af børn10-05-20171600668***363848
 Svar fra Finland - Anmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 199910-05-20171611273***364675
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
SUM hører STPS og SST: Bestilling: Udtalelser fra Sundhedsstyrelsen dateret 4. februar 1997 om omskæring af drenge15-05-20171611273***366266
Folketingets OmbudsmandSvar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med udtalelse fra ombudsmanden - vedr. sag om omskæring15-05-20171611273***365788
 Borger spørger på ny: Svar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med udtalelse fra ombudsmanden - vedr. sag om omskæring15-05-20171611273***366090
 Anmodning om aktindsigt i aktindsigtssager om omskæring15-05-20171703796***365947
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS: Vedrørende udtalelse dateret 4. februar om omskæring af drenge17-05-20171611273***371849
 Svar på anmodning om aktindsigt i aktindsigtssager om omskæring23-05-20171703796***372873
DGI-CDDH-BioethicsQuestionnaire on the Oviedo Convention: relevance and challenges/Questionnaire sur la Convention d'Oviedo : pertinence et défis23-05-20171607424***373261
Folketingets OmbudsmandTakker for underretningen vedr. afslag på aktindsigt24-05-20171611273***373216
 Henvendelse om omskæring af drenge23-05-20171704214***373201
Tænketanken TheFannyFilesNy rapport om Danmarks indsats mod pigeomskæring10-05-20171704215***363852
Folketingets Ombudsmand Svar på henvendelse vedr. spørgsmål til ministeriets sagsbehandling ifb. med afgørelse om aktindsigt 12-06-2017 1611273*** 384767
 Borger til SUM: Svar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med udtalelse fra ombudsmanden01-06-20171611273***383409
Folketingets OmbudsmandKlage over afgørelse (was: Svar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med udtalelse fra ombudsmanden)11-06-20171704513***384776
 Anmodning om opdateret aktindsigt08-06-20171704515***383451
 Anmodning om aktindsigt: Svar på anmodning om aktindsigt efter arkivlovens regler i dokument om omskæring13-06-20171704567***386000
 Svar på anmodning om aktindsigt efter arkivlovens regler i dokument om omskæring13-06-20171704513***385377
 Anmodning om aktindsigt efter arkivlovens regler i dokument om omskæring13-06-20171704567***386001
 Svar på anmodning om aktindsigt i sag om klage til ombudsmanden15-06-20171704515***387641
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM hører STPS og SST: Vedrørende udtalelse dateret 4. februar om omskæring af drenge13-06-20171704567***388788
 Svar på anmodning om aktindsigt i ministerbetjeningsdokument - arkivloven16-06-20171704567***388784
Udlændinge- og IntegrationsministerietSUM svarer UIM: oversendelse: Henvendelse vedr. omskæring af børn26-06-20171704872***394045
Udlændinge- og IntegrationsministerietBorgerhenvendelse vedr. omskæring af børn - vil SUM besvare henvendelsen?31-05-20171704872***376907
 Henvendelse til sundhedsministeren om fratagelse af autorisation18-05-2017SJ-STD-DEPCGM***370033
 Anmoder om aktindsigt i korrespondance af 23. maj 2015 vedr. omskæring30-06-20171705130***399161
 Svar på anmodning om aktindsigt vedrørende vejledning om omskæring06-07-20171705130***402467
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. lovgivning omkring tatovering af øjenbryn, eyeliner og læber27-07-20171705411406648
 Anmodning om aktindsigt - vedr. forslag til ny lov om patientrettigheder udsendt til høring december 199528-07-20171705422***406657
Intact DenmarkAnmeldelse af læge der bedriver omskæring uden autorisation12-07-20171705487***404467
 Orienterer om muligt kritisable forhold vedr. lægeklinik i Albertslund21-07-20171705486***405822
Iron Mountain A/SIronmountain henviser til fjernarkiv - sager vedr. forslag til lov om patientrettigheder - høring dec. 199504-08-20171705422***408606
 Opmærksomhedsskrivelse: Muligt kritisable forhold vedr. omskæringsklinik "KKC"/"Klinisk kosmotologisk klinik"03-07-20171705580***399891
 SUM skriver igen til borger vedr. anmodning om aktindsigt - forslag til lov om patientrettigheder i høring dec. 199504-08-20171705422***408682
 SUM anmoder STPS: Bidrag til besvarelse af henvendelse om omskæringslæger - frist: 11. august 201707-08-20171705487***409711
 Svar på henvendelse om omskæring af drenge08-08-20171704214***410247
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM rykker STPS: Vedrørende udtalelse dateret 4. februar om omskæring af drenge08-08-20171704567***409873
Iron Mountain A/SKor. vedr. sager til besvarelse af aktindsigtsanmodning - forslag til lov om patientrettigheder - høring dec. 199504-08-20171705422***408527
Iron Mountain A/SBestilling af sager vedr. forslag til lov om patientrettigheder - høring dec. 199504-08-20171705422***408544
 Svar på henvendelse om permament make-up11-08-20171705411411332
 SUM orienterer borger om status på afgørelse om aktindsigt11-08-20171705422***411342
 Forespørgsel vedr. patientrettigheder - stedfortrædende samtykke28-07-20171705735***406696
 Svar på anmodning om aktindsigt - vedr. forslag til lov om patientrettigheder (1995)18-08-20171705422***415462
 Borgerhenvendelse - ønsker oplysning om hjemmel til retten til at frasige sig livsforlængende behandling04-08-20171705743***408607
 Korr. med borger ifb. med svar på anmodning om aktindsigt efter arkivlovens regler24-08-20171704567***418175
 Svar på anmodning om aktindsigt efter arkivlovens regler24-08-20171704567***417881
 Til orientering fra borger - vedr. aktindsigt - arkivloven28-08-20171704567***419692
Styrelsen for PatientsikkerhedKlage over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid05-09-20171706330425292
SundhedsdatastyrelsenFremsender klage over sagsbehandlingstiden i forbindelse med en anmodning om aktindsigt i Sundhedsdatastyrelsen01-09-20171706331***423163
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. ansigtstatovering til videre foranstaltning04-09-20171706368424163
 Henvendelse vedr. anmeldelse af mandlig omskæring01-09-20171706508***423321
SundhedsdatastyrelsenHører SDS: vedr. klage over afgørelse om aktindsigt i data (dataudtræk)15-09-20171706550***432038
CircumwatchForskerservice anmodes om at genoptage behandling af ansøgning - vedr. afg. om aktindsigt11-09-20171706550***428725
SundhedsdatastyrelsenUdtalelse i forbindelse med klage over afgørelse af 5. juli 2017 - vedr. aktindsigt11-09-20171706550***428710
SundhedsdatastyrelsenSundheds- og Ældreministeriets svar på klage over sagsbehandlingstid til Sundhedsdatastyrelsens orientering19-09-20171706331***434491
 Svar på klage over sagsbehandlingstid i aktindsigtssag19-09-20171706331***434406
 Svar på klage over sagsbehandlingstid i aktindsigtssag19-09-20171706331***434443
Region Sjælland
Folketingets Ombudsmand
Endelig rapport for tilsynsbesøg på Bakekgården 201620-09-2017SJ-STD-DEPSJE436587
Dansk Selskab for Almen Medicin
Sundhedsstyrelsen
Udkast til referat fra 5. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient - Frist for bem. d. 3/10-1719-09-20171600825436644
DGIUdbetalinganmodning - Aktivitetspulje 201718-09-20171601453435036
 Borgerhenvendelse - "Sagens alvor..." - vedr. psykiatri19-09-20171603459434333
Dansk Cøliaki ForeningAfregning - Driftspuljen 201629-06-20171607751435681
Region NordjyllandUdbetalingsanmodning - vedr. svangreomsorgen19-09-20171609226435303
DIGNITYSvar vedr. ændring af navn fra RCT-København til DIGNITY19-09-20171609450435530
Region HovedstadenRegion H, tidsplan - vedr. hospicepulje 2017-202012-09-20171610198434558
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - Accept og udbetalingsanmodning - Hospicepulje 2017-202018-09-20171610198434947
Danske ÆldrerådHøringssvar: Danske Ældreråd - lovforslag om behandlingstestamenter mv.19-09-20171701586434785
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar vedr. anmodning om udtalelse til klage over styrelse - vedr. sag om et biosimilært lægemiddel18-09-20171701811434475
 Svar vedr. tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket19-09-20171702610435596
DXC TechnologyStatus for ESDH-opgraderingsprojekt. Tidsplan og fremdriftsliste19-09-20171704133436287
 Svar på ministeriets svar på henvendelse om autorisationsID19-09-20171704388435963
StatsministerietVideresender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandlingsgaranti og ventetid03-08-20171705376408582
 Borgerhenvendelse vedr. svampeproblemer og lægesvigt15-09-20171706375431979
Ingeniørforeningen i DanmarkWorkshop om sundhedssektoren og teknologi på onsdag kl. 9-1218-09-20171706607436438
 Borgerhenvendelse vedr. tandlægeregning19-09-20171706639434296
 Information about the use of hyaluronic acid and botox04-09-20171706641425005
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar vedr. hjemmel til opbevaring af PRO- og KIH-data13-09-20171706643434452
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar vedr. hjemmel til opbevaring af PRO- og KIH-data13-09-20171706643434446
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. hjemmel til opbevaring af PRO- og KIH-data13-09-20171706643434432
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. hjemmel til opbevaring af PRO- og KIH-data14-09-20171706643434435
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. hjemmel til opbevaring af PRO- og KIH-data13-09-20171706643434438
 Henvendelse om forsikringspligt15-09-20171706645434493
Patientforeningen ModermærkekræftSUM : Ansøgning - Udlodningsmidler - Driftspuljen 201726-06-20171706672435657
Dansk Cøliaki ForeningAnsøgning - Driftspuljen 201730-06-20171706675435745
 Borgerhenvendelse vedr. betaling for overnatning på Rigshospitalet18-09-20171706678433489
Statens Serum InstitutInvitation til DANMAP-seminaret d.15.november01-09-20171706679436456
Aalborg Universitetshospital, SydAnmodning om aktindsigt vedr. tildeling af midler til igangsætning af projekt vedr. udvidelse af AVT-programmet19-09-20171706693436042
LaserteamHenvendelse til sundhedsministeren om tatoveringsfjernelse15-09-20171706695432506
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om jobcenter21-09-20171600668437601
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. modregning i sociale ydelser21-09-20171600668437555
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse21-09-20171600668437531
 Svar på interview til projektopgave om ligestilling21-09-20171600710437825
LægemiddelstyrelsenAnmoder DKMA om indstilling af supplant til CVMP20-09-20171603143436541
Det Kongelige TeaterAfbud til møde den nye operachef og se Madame Butterfly20-09-20171610645436510
Børne- og Socialministeriet
Kriminalforsorgen
Arbejdstilsynet
Socialstyrelsen
Justitsministeriet
Status på initiativer vedr. forebyggelse af vold på botilbud14-09-20171703504436800
Børne- og SocialministerietOrienteirng om fælles screeningsværktøjer til BSM21-09-20171703504437117
National Videnskabsetisk KomitéSvar vedr. formand for NVK21-09-20171703626437248
DXC TechnologyGodkendelse af ændringsanmodning ÆA-SUM-065. Opgradering til WZ 2017.21-09-20171704133436791
Børne- og SocialministerietSUM bemærkninger til opmærksomhedsliste - sundhedspleje20-09-20171704978436444
HjerteforeningenSvar på henvendelse vedr. behandling af hjertepatienter20-09-20171705043436692
Danske FysioterapeuterSvar på rykker for svar på spørgsmål vedrørende dækning af borgernes udgifter til palliativ fysioterapi20-09-20171705190436612
 Svar på henvendelse vedr. eloverfølsomhed21-09-20171705461437304
Sundhedsfagligt Fakultet Københavns UniversitetForespørgsel om oplæg til Det Nationale Antibiotikaråd21-09-20171705476437444
Børne- og SocialministerietInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436655
Behandlingscenter TjeleInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436653
Forskningsklinikken for LudomaniInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436651
Center for LudomaniInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436642
Frederiksberg CenteretInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436637
 Svar på henvendelse vedr. dyrkningsordninger til medicinsk cannabis21-09-20171706050437409
Folketingets OmbudsmandSvar vedr. børn der falder i søvn med bælte21-09-20171706155437795
LægemiddelstyrelsenVedr. stats på henvendelse vedr. opdeling af pakninger - veterinærlægemidler21-09-20171706280437288
Region HovedstadenSvar på henvendelse vedr. sundhedsplatformen og besparelser på lægesekretærer20-09-20171706337436605
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilsagn for 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.21-09-20171706353437132
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilsagn for 2016 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.21-09-20171706353437101
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilsagn for 2016 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.21-09-20171706353437010
 Vedr. svar på henvendelse om behandling og undersøgelse af svampeproblemer20-09-20171706375436182
Øfeldt Centrene ApSSvar på aktindsigtsanmodning i udvalg nedsat i 2013 vedr. patienterstatningers dækningsområde20-09-20171706484436730
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om ventetid på helbredsattest21-09-20171706539436804
 Besvarelse af henvendelse til sundhedsministeren vedr. behandlingsforløb20-09-20171706609435961
 Besvarelse af henvendelse vedr. betaling for overnatning20-09-20171706678436562
Region NordjyllandAnmodning om aktindsigt - midler til igangsætning af projekt - AVT-programmet20-09-20171706693436397
Danske RegionerDR anmodes om bemærkninger til eksempler afgivet af PET - vedr. vejledning - radikaliseringsproblemer07-09-20171706698436575
 Svar vedr. Legislation Regarding Organ Donations in Denmark21-09-20171706710437034
UndervisningsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. gymnasiereformen18-09-20171600668437499
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om modregning i sociale ydelser19-09-20171600668437546
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om jobcenter20-09-20171600668437585
UndervisningsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse19-09-20171600668437504
 Skoleelever anmoder sundhedsministeren om interview til projektopgave om ligestilling21-09-20171600710437367
Folketingets OmbudsmandAnmodning om udtalelse vedr klagesag om afslag på ejerskab af aktier i lægemiddelvirksomheder18-09-20171604700434290
 Region Sjælland: Regnskab vedr. Finanslovmidler 2016 til fødeafdelingerne - 160362613-09-20171609226437108
Region NordjyllandAcceptskrivelse, Region Nordjylland - vedr. svangreomsorgen20-09-20171609226436191
Vejlefjord RehabiliteringscenterÆndring af navn fra Vejlefjord til Vejlefjord Rehabiliteringscenter20-09-20171609450436511
KLInvitation til sundhedsministeren til at holde oplæg på KL's Sundhedskonference 201820-09-20171610653436348
KMDAnmodning om møde med sundhedsministeren om bedre udnyttelse af sundhedsdata20-09-20171610653437094
SF StudiosInvitation til gallapremiere "Sikke et cirkus"21-09-20171610654437377
Den Mexicanske Ambassade i DanmarkAflysning: Mexico's National Day reception on Friday 29th of September 201720-09-20171610654437091
TV SYDHenvendelse fra TV2 og TV2 Regionerne om Folketingsåret20-09-20171610725437105
TV2 LorryHenvendelse fra TV2 og TV2 Regionerne om Folketingsåret19-09-20171610725436040
Coop Danmark A/SHenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjælp til at stramme kemikalielovgivningen20-09-20171610725436072
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - lovforslag om behandlingstestamenter mv.15-09-20171701586432602
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar: Apotekerforeningen - lovforslag vedr. behandlingstestamenter mv.19-09-20171701586434687
 Udbetaling af 2. rate vedr. Klippekortordning på Plejecentre.21-09-20171702468437684
JustitsministerietStatus på initiativ nr. 7 og 10 vedr. forebyggelse af vold på botilbud21-09-20171703504437280
KLKL: Status på etablering af formaliseret samråd08-09-20171703504436932
 Rykker for svar på henvendelse vedr. oplysningspligt18-09-20171704208436024
 Korrespondance SDS vedr. registrering af tvang og indberetningsblanketten13-09-20171704695436828
 Korrespondance SDS vedr. registrering af tvang og indberetningsblanketten13-09-20171704696436827
Danske FysioterapeuterRykker for svar på spørgsmål vedrørende dækning af borgernes udgifter til palliativ fysioterapi18-09-20171705190436611
 Borgerhenvendelse - A K T I N D S I G T - "svindel og bedrag"14-09-20171705678435964
 Borgerhenvendelse - aktindsigt - "SVINDEL og BEDRAG"19-09-20171705678435965
 Vedr. borgerhenvendelse om sundhedsfaglige kompetencer - tandlægeskader19-09-20171705678435966
 Borgerhenvendelse vedr. LBK nr 433 af 22.4.2014 (forvaltningsloven)19-09-20171705678435967
 Materiale vedr. udbetalingsanmodning for Ny Retspsykiatri Sct. Hans21-09-20171705796437768
Dansk IndustriTakkebrev til sundhedsministeren i forbindelse med Sundhedsindustriens Dag 201719-09-20171706319436031
Region HovedstadenBilag 1: Henvendelse til sundhedsministeren vedr. besparelserne på lægesekretærområdet01-09-20171706337423317
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilsagn for 2016 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.20-09-20171706353437005
Øfeldt Centrene ApSNy anmodning om aktindsigt i arbejdsgruppens anbefalinger vedr. udvidelse af patienterstatningens dækningsområde21-09-20171706484437631
Dansk Cøliaki ForeningAnsøgning Driftspuljen30-06-20171706675437474
Region SyddanmarkBemærkninger fra Region Syddanmark - vejledning - radikaliseringsproblemer - psykiatriske pt.15-09-20171706698436579
Region HovedstadenBemærkninger fra Region Hovedstaden (a) - vejledning - radikaliseringsproblemer - psykiatriske pt.15-09-20171706698436580
Region HovedstadenBemærkninger fra Region Hovedstaden (b) - vejledning - radikaliseringsproblemer - psykiatriske pt.15-09-20171706698436581
Region NordjyllandBemærkninger Region Nordjylland - vejledning - radikaliseringsproblemer - psykiatriske pt.15-09-20171706698436582
Danske RegionerSvar fra DR - vejledning - radiakalisering - psykiatriske pt.15-09-20171706698436578
Region SjællandBemærkninger fra Region Sjælland - vejledning - radikaliseringsproblemer - psykiatriske pt.15-09-20171706698436583
 Vedr. ressortomlægning - bkg. om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn07-09-20171706700436595
 Ressortomlægning - bkg. om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn07-09-20171706700436593
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. udleveringspraksis af medicin18-09-20171706707433443
 Legislation Regarding Organ Donations in Denmark19-09-20171706710436026
 Henvendelse til sundhedsministeren om udlevering af sclerosemedicin08-09-20171706716427904
 Borgerhenvendelse vedr. organdonation på sundhed.dk18-09-20171706719433554
 Ny henvendelse vedr. fødselstal18-09-20171706731433470
 Henvendelse vedr. fødselstal - ønsker ikke svar18-09-20171706731433471
 Henvendelse til ældreministeren vedr. brev fra en borger til Seniorrådet i Fredensborg vedr. oplevelse i den lokale hjemmepleje19-09-20171706732434327
 Vedr. ministerens svar på ME-patients kronik i Politiken18-09-20171706734435363
Coop Danmark A/SBeder sundhedsministeren om hjælp til at stramme kemikalielovgivningen21-09-2017SJ-STD-SUMLLU437915
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - forslag om opregulering af folkepensionen19-09-20171600668435364
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever om interview21-09-20171600710438461
 Skoleelev ønsker sundhedsministeren holdning til mobning22-09-20171600710438778
Dansk Center for OrgandonationUdbetalingsanmodning og justeret budget 2017 - projektbevilling21-09-20171600787437779
Bornholms RegionskommuneEn værdig ældrepleje - Bornholm: Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af 2017-tilskuddet samt overførte midler fra 2016 til 201722-09-20171601585438180
Region HovedstadenRegion Hovedstaden, udbetalingsanmodning - vedr. pulje til udbredelse af akuthjælpeordninger21-09-20171603432437674
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune angående udbetaling for 2017 til projektnr. 65251 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.21-09-20171605360437899
DR KoncerthusetInvitation til ældreministeren til koncert i andelningen af Reformationen 500 år 31. oktober i DR Koncerthuset22-09-20171610645438593
SF StudiosInvitation til gallapremiere "Sikke et cirkus", 1. oktober22-09-20171610645438640
AquiloAnmodning om møde med sundhedsministeren21-09-20171610653438000
Dansk IndustriAnmodning om møde22-09-20171610653438897
Endometriose ForeningenSundhedsministeren inviteres til 20 års fødselsdag21-09-20171610653437903
DR KoncerthusetInvitation til sundhedsministeren til koncert i anledningen af 500 året for Reformationen22-09-20171610654438647
Den Tyske Ambassade KøbenhavnSundhedsministeren inviteres til genforeningsdagen22-09-20171610654438552
 Fremsender til sundhedsministeren link til Altinget vedr. produktivitetskravet22-09-20171610725438035
Dansk Brystkræft OrganisationAnsøgning til aktivitetspuljen Dansk Brystkræft Organisation05-03-20171701872438625
 Udbetalingsskabelon til klippekort - ældrecentre21-09-20171702491437338
SundhedsstyrelsenMødeindkaldelse: 2. møde i referencegruppe vedr. tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring20-09-20171703001438204
SundhedsstyrelsenSvar på forespørgsel vedr. henvendelse om Expert panel12-09-20171705617437860
 Rykker for svar vedr. beregning for udbetaling af ældrechecken21-09-20171705881438001
 Bemærkninger til svar på henvendelse om recepter og receptfornyelse21-09-20171706372437451
 Takke for svar på borgerhenvendelse vedr. håndtering af pleje af afdød mand18-09-20171706403434306
SundhedskartelletBilag 3: Åbent brev til sundhedsministeren vedr. besparelserne på Hammel Neurocenter20-09-20171706529436449
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitation til workshop II - d. 23/11 - SIRIkommissionen22-09-20171706607438830
 Borgerhenvendelse vedr. lov om assistereret reproduktion20-09-20171706610437228
 Vedr. The Ministry of Health has forwarded the inquiry to the Danish Patient Safety Authority - vedr. botox mv.19-09-20171706641436766
 Borgerhenvendelse - klage over og kommentar til afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen - vedr. indførsel af lægemidler16-09-20171706708432846
ÆldreForum
Danske Seniorer
ÆldreForums og Danske Seniorers ideoplæg til Realdania15-03-20161706715437301
DigitaliseringsstyrelsenHøring fra Digitaliseringsstyrelsen - Ny indsamling af navne på offentlige afsendere af Digital Post til kommende kontrakt15-09-20171706721437592
HjernerystelsesforeningenAnsøgning om udlodningsmidler - Driftspuljen 201730-06-20171706726437632
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. opregulering af folkepension22-09-20171600668438530
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. etablering af frivillig ledsager-/hjælperordning22-09-20171600668438138
 Svar på forespørgsel om interview med sundhedsministeren22-09-20171600710438543
Dansk Center for OrgandonationSvar vedr. regnskab for genanvendte uforbrugte midler og særlige tilskud - vedr. organdonation21-09-20171600787437629
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune udbetaling til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling til projektnr. 65251.22-09-20171605360438047
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekKvittering for modtagelse af mail vedr. DEFF licensfakturering 201722-09-20171606253438213
SF StudiosSvar på invitation til gallapremiere "Sikke et cirkus"22-09-20171610645438644
Danmarks ApotekerforeningApotekernes åbningstid den 31. december 201721-09-20171700127438053
FarmakonomforeningenHøring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven22-09-20171701586438137
SundhedsstyrelsenAnmodning til SST om nedsættelse af arbejdsgruppe om anonym levende donor21-09-20171703950437111
Nævnenes HusSUM's svar vedr. muligheden for brug af teleløsninger ved afholdelse af møder mv.21-09-20171704352436797
 Oversigt med de ansvarlige aktører for monitorering - tilføjet KL's ønsker til monitorering - vedr. særlige pladser på psyk. afd.20-09-20171704695436866
 Oversigt med de ansvarlige aktører for monitorering - sendt til bemærkning - vedr. særlige pladser på psyk. afd.19-09-20171704695436846
 Oversigt med de ansvarlige aktører for monitorering - sendt til bemærkning - vedr. særlige pladser på psyk. afd.19-09-20171704696436864
 Oversigt med de ansvarlige aktører for monitorering - tilføjet KL's ønsker til monitorering - vedr. særlige pladser på psyk. afd.20-09-20171704696436868
 Besvarelse af henvendelse vedr. jordemoderkonsultation22-09-20171705176438539
 Henvendelse vedr. lægers udskrivning af smertestillende medicin21-09-20171705442437399
 Svar på bemærkninger til henvendelse vedr. pleje af Alzheimerramt22-09-20171705453438809
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på opfølgende henvendelse vedr. livstestamente21-09-20171705524437436
SundhedsstyrelsenForespørgsel vedr. henvendelse om expert panel12-09-20171705617437858
 Svar på henvendelse om sundhedsplatformen22-09-20171705636438145
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse vedr. stedfortrædende samtykke22-09-20171705735***438119
 Svar på mødeanmodning vedr. diabetes22-09-20171705896438942
FolkhälsomyndighetenInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober22-09-20171705968438128
SpillemyndighedenInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436635
SkatteministerietInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436657
 Svar på henvendelse om fyring af dansk model forud for modeshow21-09-20171706025437432
Nævnenes HusSUM's svar på PR's (patientrådgivers) mulighed for at indbringe klage - vedr. teleløsninger21-09-20171706154436802
Bech-BruunTilbagemelding vedr. aktindsigtsanmodning - vedr. tilskud til ernæringspræparater21-09-20171706274437486
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om recepter og receptfornyelse21-09-20171706372437392
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. forældres ret til aktindsigt i barnets patientjournal21-09-20171706386437270
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse vedr. nyhedsservice22-09-20171706395438132
Region NordjyllandSvar på henvendelse vedr. akutlægebil21-09-20171706510437856
Den Tyske Ambassade KøbenhavnSvar til Tysklands afgående ambassadør22-09-20171706527438118
 Svar vedr. henvendelse om dobbeltdonation21-09-20171706610437243
 Svar på henvendelse vedr. lov om assistereret reproduktion21-09-20171706610437237
KLSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen21-09-20171706647437413
Danske RegionerAnmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. udlevering af sclerosemedicin21-09-20171706716437390
 Svar vedr. tilmelding til Donorregistret21-09-20171706719437407
 Genbeskikkelse af TT som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171604318438707
 Beskikkelses af MR som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171604318438717
 Genbeskikkelse af SA som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171604318438714
 Genbeskikkelse af JBP som medlem i Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171604318438710
 Genbeskikkelse af AEH som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171604318438712
 Svar vedr. spørgsmål til afregning af puljepenge - ældre22-09-20171607154438151
Sølvgades SkoleSvar på invitation til Skolefolkemøde25-09-20171610654440026
Aalborg UniversitetHørringssvar: Aalborg Universitet - lovforslag om behandlingstestamenter m.v.25-09-20171701586439360
Danske Regioner
KL
DUT-høring: Lovforslag om behandlingstestamenter m.v.25-09-20171701586439569
 Svar på borgerhenvendelse vedr. autorisationsID25-09-20171704388439798
Danske RegionerPrivat apotek på DNV25-09-20171705469439412
Region MidtjyllandSpørgsmål til 1. kvartalsrapport 2017 for DNV25-09-20171705560440064
 Svar på dine henvendelser til Sundheds- og Ældreministeriet25-09-20171705678439141
LægemiddelstyrelsenAnmodning om evt. bemærkninger til udkast til svar på SUU alm. del spm. 113025-09-20171706133439519
Danske Regioner
KL
Danske Patienter
Digitaliseringsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Beslutningsopsamling - 5. møde i arbejdsgruppen for PRO22-09-20171706150438887
 Fremsendelse af svar på henvendelse om folkeundersøgelse - vedr. blindfødte22-09-20171706206437957
Region SyddanmarkAngivelse af patientens navn i ulykkesanmeldelse25-09-20171706305439323
 Fremsendelse af svar på henvendelse om undervisning i folkeskolen22-09-20171706453437973
Ingeniørforeningen i DanmarkTilmelding til workshop II - d. 23/11 - SIRIkommissionen25-09-20171706607439134
 Svar på aktindsigtsanmodning - vedr. DAMD-databasen22-09-20171706628438878
 Ministersvar på henvendelse vedr. brev fra borger til seniorrådet i Fredensborg25-09-20171706732439392
 Henvendelse om møde med klinikchefer d.26. september fra Riget25-09-20171706744439968
 Foreløbigt svar på henvendelse vedr. anmodning om supplerende oplysninger vedr. stedfortrædende samtykke22-09-20171706759***438720
SkatteministerietVedrørende om lovforslag skal kunne sættes i kraft for Færøerne og Grønland - kort frist 22. september 201720-09-2017SJ-STD-SUMAI437095
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionSPC meeting 18-19 September 2017 - presentations20-09-20171600786440055
NATOJHAFG Public Health and Food/Water Group - Plenary meetings20-09-20171600852438817
Komiteen for SundhedsoplysningMateriale til partnerskabsmøde20-09-20171601142440066
 Anmoder om ældreministerens autograf23-09-20171602607439232
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 24. august 2017 på Onkologisk Afdeling22-09-20171604904439137
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 18. maj 2017 på Endokrinologisk Afdeling25-09-20171604904439518
DatatilsynetFremsender udtalelse vedr. tilsyn med behandling af personoplysninger25-09-20171609676439624
StatsministerietMøde om idræt og sundhed, beskæftigelse og integration på Marienborg mandag den 25. september 201721-09-20171610653440051
Patientforeningen lungekræftInvitation til sundhedsministeren til International Lungekræftdag den 20. november 201724-09-20171610653439278
 Henvendelse til sundhedsministeren om deltagelse i høring/konference på Christiansborg om ældrepleje24-09-20171610653439337
Statens Institut for FolkesundhedVedr. sundhedsministerens besøg på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet20-09-20171610653439499
Women Political LeadersInvitation til sundhedsministeren til OECD Global Parliamentary Days22-09-20171610653439184
Foreningen FarInvitation til sundhedsministeren til 40-års jubilæumshøring25-09-20171610653439716
HjerneSagenInvitation til sundhedsministeren til årets hjernesymposium den 30. oktober 201725-09-20171610653439628
Dansk Boldspil-UnionInvitation til sundhedsministeren til landskampen Danmark-Rumænien den 8. oktober 201725-09-20171610654439605
HjerneSagenInvitation til ældreministeren til årets hjernesymposium den 30. oktober 201725-09-20171610726439642
Foreningen FarInvitation til ældreministeren til 40 års jubilæumshøring 10. november, Fællessalen på Christiansborg25-09-20171610726439947
 Invitation til ældreministeren om deltagelse i høring/konference på Christiansborg om ældrepleje24-09-20171610726439250
Coop Danmark A/SBeder ældreministeren om hjælp til at stramme kemikalielovgivningen op21-09-20171610728437914
Danmarks ApotekerforeningDiverse spørgsmål vedrørende den kommende vagtordning - bekg. om apotekernes åbningstid og vagttjeneste19-09-20171700127438134
Statsrevisorerne SekretariatetBekræftigelse af modtagelse af brev til Statsrevisorerne om status på regionalt iværksatte tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse18-09-20171701433439039
FarmakonomforeningenHøring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven - behandlingstestamente mv.22-09-20171701586438136
 Udbetalingsanmodning 2. rate tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere25-09-20171702585439806
Bornholms RegionskommuneSagsnr. 1703134: Kort statusrapport samt anmodning om bedre indeklima25-09-20171703134439784
 Svar til DA om uvildig efterprøvning - vedr. FMK21-09-20171705038438534
Advokat Jørgen G. JacobsenIndsender dokumentation for, at apotekerne reelt er den eneste salgskanal for Idomoves aktivitetsarmbånd21-09-20171705138437904
 Borger klager til FOB over manglende svar på aktindsigt - vedr. sundhedsfaglige kompetencer (tandlægeskader)22-09-20171705678438918
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOplæg PLO vedr. mennesker med psykiske lidelser og borgere i mistrivsel25-09-20171705831439945
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed på opfølgende spørgsmål vedr. sundhedsplatformen22-09-20171706222438531
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender aktliste samt sagsakter i klagesag - vedr. autorisation22-09-20171706328438558
 Re: Vedrørende din henvendelse til Sundheds-og Ældreministeriet22-09-20171706453439307
SocialstyrelsenDagsorden til møde i styregruppen for nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem22-09-20171706551439031
 Henvendelse til sundhedsministeren om registrering af oplysninger i journal15-09-20171706593431991
Ingeniørforeningen i DanmarkBekræftelse på tilmelding til workshop II - d. 23/11 - SIRIkommissionen25-09-20171706607439638
 Klage over afslag på ansøgning om dansk autorisation som tandlæge16-09-20171706772432913
 Borgerhenvendelse - Rettigheder som udvekslingsstudent uden sundhedskort14-09-20171706773431308
 Klage vedr. afgørelse om autorisation18-09-20171706774433485
 Klage over afgørelse om autorisation19-09-20171706775436050
VIVEOrientering om ny VIVE-rapport20-09-20171706807437086
DigitaliseringsstyrelsenStatusopfølgning på arbejdet med ISO27001 - rykker for svar12-09-20171706812429268
Health and Food Safety DG - European CommissionDanmarks notifikationer vedrørende lægemidler23-08-2017SJ-STD-DEPHBA417869
 Til ministerens orientering fremsendes spørgeskema vedr. ambulatoriebesøg i psykiatrien26-09-2017SJ-STD-DEPKHK440420
Forum for Elderly CareTakker for ældreministerns deltagelse i Demetia Forum X 2017, fremsender kopi af e-bog26-09-2017SJ-STD-DEPKHK440422
StatsministerietLove der skal sættes i kraft for Færøerne og Grønland24-08-2017SJ-STD-SUMKFH418699
 Henvendelse til sundhedsministeren om sygesikringsbevis16-08-2017SJ-STD-SUMLFI413812
 Anmoder om aktindsigt i møde vedr. "definition af overbelægning" marts 201613-09-2017SJ-STD-SUMLLU430874
myTomorrowsExpanded Access Program in Denmark15-08-2017SJ-STD-SUMMSB413326
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. opregulering af folkepension26-09-20171600668441044
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse Klage over arbejdsgange hos lægevagten og Falck 11226-09-20171600668440737
Region SyddanmarkRevisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i 201631-08-20171600676422311
RigsrevisionenRR kvittering for svar vedr. Høring vedr. fortsat notat i sagen om Sygehusbyggerier II (beretning nr. 2/2013) <65283>26-09-20171603608440668
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekAbonnementsaftale på Cochrane14-09-20171606253431476
Bornholms RegionskommuneErklæring om projektforløb 2015 og 2016 klippekort mv.25-09-20171606827440261
Bornholms RegionskommuneKlippekortmodellen 2016, BRK25-09-20171606827439725
Foreningen cykling uden alderSpørgsmål til regnskabsinstruks: Projekt Brug byen: Livskvalitet på hjul25-09-20171607176439950
InnovationsfondenInformation om Innovationsfondens Priser 201819-09-20171609040438055
Aktiv OnsdagSundhedsministeren inviteres til at holde festtalen i forbindelse med Aktiv Onsdags 10 års fødselsdag26-09-20171610653440594
Dansk Arbejder IdrætsforbundSundhedsministeren inviteres til cykeltur på Verdens Mentale Sundhedsdag25-09-20171610653440134
UdviklingsRåd SønderjyllandDialogmøde med URS den 2. oktober 201725-09-20171610654440158
 Svar på invitation til ældreministeren til at besøge en Røde Kors aktivitet19-05-20171610726440954
Home Instead Senior CareAnmoder om et møde med ældreministeren mellem 2. - 6. oktober i København.25-09-20171610726440165
 Agerskov Friplejehjem - 1 kurv med sammenplantning og diverse geléer og marmelader25-09-20171610917440385
 Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket25-09-20171702581439280
Region MidtjyllandÅrlig rapportering for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 201608-06-20171703157440006
Region SjællandÅrsberetning Region Sjællands patientkontor 201624-08-20171703587418685
 Svar på ministeriets svar vedr. autorisations ID25-09-20171704388440245
Departementet for SundhedVedr. gennemgang af Grønlandsk Lovregister 201704-09-20171705220423897
ME ForeningenSøger driftspuljen 201703-07-20171705247400103
Region MidtjyllandTil kommentering: Udkast til referat af møde med Region Midtjylland om DNU 5. september 201726-09-20171705414440670
 ÆM Borgerhenvendelse - datter til mor på 9326-08-20171705477419571
 Utilfreds med sagsbehandling vedr. sundhedsperson21-09-20171705678437107
 Aktindsigt vedr. sundhedsperson23-09-20171705678439211
 Sagsnr 1705678 - Aktindsigt vedr. sundhedsperson25-09-20171705678439163
Folketingets OmbudsmandSagsnr 1705678 - Aktindsigt vedr. sundhedsperson23-09-20171705678439108
 Fastholder sin ret til fuld aktindsigt i sag vedr. sundhedsperson03-09-20171705678423434
 Rykker for svar på henvendelse af 1. september 2017 vedr. sundhedsperson19-09-20171705678435368
Ministry of Welfare
Børne- og Socialministeriet
Danish framework around privatization in health care23-08-20171705988417380
 Borgerhenvendelse vedr. diabetes og kørekort23-08-20171706000417899
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. autorisation25-09-20171706116439646
 Fremsender læserbrev vedr. regionerne og Hammel Neurocenter28-08-20171706188420321
 Borgerhenvendelse vedr. lov om bøde for at være i besiddelse af hash mm.28-08-20171706201420299
 Borgerhenvendelse om psykologhjælp28-08-20171706219419893
 Borgerhenvendelse vedr. pillepas30-08-20171706230421625
Øfeldt Centrene ApSAnmodning om aktindsigt i udvalg nedsat i 2013 vedr. Patienterstatningens dækningsområde11-09-20171706484428848
 Henvendelse til sundhedsministeren om journalføring12-09-20171706485429024
 Borgerhenvendelse - bekymring omkring børneklinikken på Rigshospitalet11-09-20171706507428309
 Svar på partshøring i klagesag vedr. anmodning om aktindsigt25-09-20171706550***439473
 Anmoder om aktindsigt i notater fra 1961 mellem Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen til brug for kommende stiftende generalforsamling (cannabis)15-09-20171706589432511
 Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccine til drenge12-09-20171706615429194
 Anmodning om aktindsigt i al kontakt og dialog med Tandlægeforeningen18-09-20171706733434319
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren om indlæggelse på psykiatrisk afdeling19-09-20171706740436035
 Henvendelse til sundhedsministeren om indlæggelse på psykiatrisk afdeling16-09-20171706740432909
 Svar på borgerhenvendelse vedr. international sygesikring26-09-20171706773441029
SundhedsdatastyrelsenKlage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse vedr. aktindsigtsanmodning18-09-20171706784***434308
 Henvendelse til sundhedsministeren om klage over sagsbehandlingstider18-09-20171706786433464
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til organdonation24-09-20171706805439253
 Anmodning om aktindsigt i dokumenter fra 1. august 2017 vedr. data om indberettede omskæringer25-09-20171706818***439621
Styrelsen for PatientsikkerhedNy beretning om udvalgte dele af Styrelsen for Patientsikkerheds virke20-09-20171706821436409
FinanstilsynetTelefonnotat vedr. hvidvaskning22-09-20171706826438598
International Caregivers AssociationHenvendelse til sundhedsministeren om behandling af demens16-09-20171706827432838
Permanent Representation of Lithuania to the European Union Sandra Matuliene
European Commission DG SANTE
Dagsorden Cross-border healthcare Expert group meeting 19 Oktober 201725-09-20171706835440524
Permanent Representation of Lithuania to the European Union Sandra Matuliene
European Commission DG SANTE
Invitation Cross-border healthcare Expert group meeting 19 Oktober 201708-09-20171706835440520
Landsforeningen Huntingtons SygdomDriftspuljen 2017, Landsforeningen Huntingtons Sygdom28-06-20171706849397111
SmerteDanmark (SmDK)SmerteDanmark Drift ansøgning26-09-20171706850440970
SmerteDanmark (SmDK)Ansøgning - udlodningsmidler 201702-07-20171706850399458
SmerteDanmark (SmDK)SmerteDanmarks ansøgning driftpuljen26-09-20171706850440956
Dansk Acusticusneurinom Forening Dalsø Park 40Ansøgning til driftspuljen 201722-06-20171706851392156
Sex og SamfundSøger driftspuljen 201721-06-20171706853391468
 Henvendelse til sundhedsministeren om regler for bestilling af trafikfarlig medicin06-09-20171706854426498
 Henvendelse til sundhedsministeren om medicinsk cannabis07-09-20171706856427058
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. udlevering af receptpligtig medicin07-09-20171706857427038
Dansk Forening for Osteogenesis ImperfectaSøger driftspuljen 201720-06-20171706859390927
Hiv-DanmarkSøger driftspuljen 201720-06-20171706860390644
KLRykker fra KL: Rusmiddelcentrenes bidrag til vurdering af kørekorthabilitet14-09-20171706863441113
KLHenvendelse om rusmiddelcentrenes bidrag til vurdering af kørekorthabilitet08-08-20171706863441112
 Orientering om oversendelse af henvendelse med forslag om opregulering af folkepension26-09-20171600668441051
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse klage over arbejdsgange hos lægevagten og Falck 11226-09-20171600668440784
RigsrevisionenHøring vedr. fortsat notat i sagen om Sygehusbyggerier II (beretning nr. 2/2013) <65283>26-09-20171603608440644
 Afbeskikkelse af SM som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn25-09-20171604318439811
 Afbeskikkelse som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn25-09-20171604318439927
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse til Folketingets Ombudsmand om klage vedr. tandlæges tilknytning til Novo Nordisk som aktionær26-09-20171604700440382
Landsforeningen for Marfan SyndromForlængelse af periode hvortil tilskud fra aktivitetspulje 2016 er givet25-09-20171604923439833
SundhedsstyrelsenTo. vedr. DEFF licensfakturering 201726-09-20171606253440501
 Skemaer vedr. sociale ressourceopgørelser25-09-20171606481439309
Foreningen cykling uden alderSpørgsmål til regnskabsinstruks: Projekt Brug byen: Livskvalitet på hjul25-09-20171607176439952
KLHenvendelse om ledig kapacitet og ventelister26-09-20171610732441013
Region MidtjyllandÅrlig rapportering for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 201625-09-20171703157440017
Region MidtjyllandÅrlig rapportering for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 201612-06-20171703157440014
JustitsministerietEftersyn af kontrolbestemmelser.26-09-20171705218440414
Departementet for SundhedGennemgang af Grønlandsk Lovregister 201704-09-20171705220423722
Departementet for SundhedVedr. gennemgang af Grønlandsk Lovregister 2017 - foreløbigt04-09-20171705220423909
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde 5. september 201726-09-20171705414440696
 Svar på henvendelse vedr. dyrkning af medicinsk cannabis26-09-20171705541440680
Region MidtjyllandSpørgsmål til 1. kvartalsrapport 2017 for DNV25-09-20171705560440074
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ældrecheck22-09-20171705881438688
LægeforeningenVedr. opsigelse som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171706220438853
 Orientering til STPS om SUMs svar på klage over styrelsens sagsbehandlingstid26-09-20171706330440239
Dansk Sygeplejeråd Kreds HovedstadenSvar på henvendelse vedr. produktivitetskravet26-09-20171706518440663
 Partshøring i klagesag vedr. anmodning om aktindsigt25-09-20171706550***439164
 Svar på borgerhenvendelse vedr. mobilstråler25-09-20171706553439984
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis26-09-20171706614440559
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccine til drenge26-09-20171706615440487
Aarhus UniversitetshospitalHenvendelse om møde med klinikchefer den 26. september fra Aarhus Unisersitetshospital25-09-20171706744439967
 Orientering til borger om oversendelse af borgerhenvendelse vedr. rettigheder som udvekslingsstudent uden sundhedskort til STPS t.v.f.25-09-20171706773440069
 SUM oversender borgerhenvendelse vedr. rettigheder som udvekslingsstudent uden sundhedskort t.v.f. i STPS25-09-20171706773440044
Region NordjyllandHenvendelse vedr. time- og dagpenge efter befordringsbkg.25-09-20171706787439334
AltoxMærkning af cigaretter25-09-20171706804439595
 Svar vedr. organdonation26-09-20171706805440531
SundhedsdatastyrelsenVideresendes til SDS: Digitaliseringsstyrelsen - rykker for svar vedr. statusopfølgning på arbejdet med ISO2700119-09-20171706812439989
 Svar på borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældre dames fraflytning26-09-20171706831440469
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. klagesag27-09-20171600668441603
 Svar på bidrag til projektuge om mobning26-09-20171600710440394
Danske Regioner
Foreningen af Speciallæger - FAS
Orientering om besvarelse af anm. om vurdering af model for databåret kvalitetsudvikling i speciallægepraksis27-09-20171605974442130
JustitsministerietOpfølgning på erindring - anmodning om vurdering af modeller for databåret kvalitetsudvikling i speciallægepraksis22-09-20171605974440207
Region MidtjyllandVedr. kontaktperson27-09-20171606550441624
InnovationsfondenSvar vedr. information om Innovationsfondens Priser 201827-09-20171609040441998
KLAnmodning om program for konferencen27-09-20171610653442089
DGISvar på invitation til DGI's årsmøde 201727-09-20171610653441356
Steno Diabetes CenterInvitation vedr. Stenos 85-års fødselsdag26-09-20171610653441126
HjerteforeningenSvar på deltagelse i konference d. 7. feb.26-09-20171610653441130
HjerneSagenSvar på invitation til Hjernesymposium27-09-20171610653441996
Patientforeningen lungekræftSvar på invitation til at deltage i International Lungekræftdag27-09-20171610653442021
LandboSydSvar på invitation til reception27-09-20171610654442078
Dansk Boldspil-UnionVedr. invitation til netværksarrangement og landskampen Danmark-Rumænien27-09-20171610654441903
 Svar vedr. regnskabsaflæggelse - demensboligpuljen, Kalundborg Kommune26-09-20171611319440434
DatatilsynetKvittering på modtagelse af høringssvar fra Datatilynet på lovforslag om behandlingstestamenter m.v.27-09-20171701586441160
AntibiotikarådetDANMAP-seminar den 15. november 201727-09-20171705361441223
 Svar på henvendelser af d. 9., 10., og 23., september 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. sygdoms- og behandlingsforløb26-09-20171706044440724
 Ministersvar på borgerhenvendelse - vedr. udvikling af bedre mad27-09-20171706097441753
Radio24syvSvar på klage over STPS sagsbehandlingstid i aktindsigtssag26-09-20171706330440230
 Svar på henvendelse vedr. forebyggende hjemmebesøg27-09-20171706404441980
 Svar vedr. henvendelse om sundhedsfremmende undervisning i folkeskolen26-09-20171706453440305
Øfeldt Centrene ApSSvar på aktindsigtsanmodning27-09-20171706484441661
 Svar på henvendelse om journalføring26-09-20171706485440518
 SUU alm. del - svar på spm. 49424-02-20171706587441548
 SUMs svar vedr forsikringspligt26-09-20171706645440914
Styrelsen for PatientsikkerhedBorgerhenvendelse t.v.f. i STPS - vedr. rettigheder som udvekslingsstudent26-09-20171706773440368
 Svar på borgerhenvendelse - sagsbehandlingstid STPS25-09-20171706786439363
Housing and Urban Studies (HaUS)Answer regarding questions about elderly and care system of Denmark27-09-20171706808441251
 Svar på borgerhenvendelse vedr. fordeling af ældrepuljen27-09-20171706852441444
Region SjællandSvar til Region Sjælland: Projekt Universitetshospital Køge - drøftelser om udbetalingsanmodning27-09-20171706910442144
Region MidtjyllandForventet arealfordeling DNU 2019 - vedr. sygehusinvesteringer26-09-20171600907440708
Region MidtjyllandTestperioder begreber - vedr. sygehusinvesteringer26-09-20171600907440707
PsykiatriFondenLancering af materiale om tvang20-09-20171601206441889
JustitsministerietJM Besvarelse af anm. om vurdering af model for databåret kvalitetsudvikling i speciallægepraksis27-09-20171605974441358
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekVedr. ny aftalekontakt hos Sundsheds- og ældreministeriet27-09-20171606253441554
Region MidtjyllandKvittering vedr. kontaktperson27-09-20171606550441843
SundhedsstyrelsenSST orientering: Publicering af NKR for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne27-09-20171608646442123
Sano - rehabilitering og genoptræningSvar vedr ændring af navn fra center for sundhed og træning til Sano26-09-20171609450440470
DGIInvitation til sundhedsministeren til at deltage i DGI's årsmøde den 4. november 201725-09-20171610653440129
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - anmoder om møde vedr. pårørende til psykiske syge27-09-20171610653441489
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren til forestillingen "Jeg løber"27-09-20171610654441488
AMU-VestInvitation til sundhedsministeren til møde den 9. oktober 201727-09-20171610654441527
Syddansk UniversitetReminder til sundhedsministeren vedr. SDU Årsfest den 27. oktober 201727-09-20171610654441532
Aalborg Kongres & Kultur CenterRykker - frokostinvitation til ældreministeren ifm. fiskerimesse i Aalborg Kongres & Kultur Center den 11. oktober 201727-09-20171610726441635
Landbrug & FødevarerInvitation til ældreministeren til Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde den 8. november 201726-09-20171610726440908
Datatilsynet
Justitsministeriet
Høringssvar: Datatilsynet - Lovforslag vedr. behandlingstestamenter m.v.26-09-20171701586441157
SundhedsstyrelsenHøring: Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression25-09-20171702141440142
Region Hovedstadens Traumecenter på RigshospitalFremsender informations-poster vedr. traumekonference på Rigshospitalet30-08-20171702428421609
 Kortlægning lægevagt/1813: dagsorden til styregruppemøde på torsdag d. 28. september26-09-20171703131441881
Region HovedstadenReferat fra RSI pejlemærket PRO styregruppemødet den 14. september 201725-09-20171703858440424
 Dagsorden til møde om svangre- og fødeområdet20-09-20171704082441884
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på 3. Styregruppemøde - PRO-infrastruktur22-09-20171704642441283
Børne- og SocialministerietDagsorden Opstartsmøde i morgen vedr. afdækning og analyse af samarbejde og overlevering af relevant information om børn i overgange27-09-20171704978442125
Børne- og SocialministerietOrientering TILDELING på baggrund af indkomne tilbud på miniudbud om Afdækning og analyse af samarbejde og overlevering af relevant information om børn i overgange.27-09-20171704978442124
Advokat Jørgen G. JacobsenForespørger til frist - vedr. produkt - apotekernes salg19-09-20171705138435382
KLSpørgsmål vedr. faste læger på botilbud27-09-20171705529441865
 Sagsnr 1705678 - Aktindsigt vedr. sundhedsperson25-09-20171705678439144
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenReferat fra 5. møde i arbejdsgruppen for PRO27-09-20171706150441321
 Borgerhenvendelse - ønsker at kontakte Hjørring Sygehus01-09-20171706237422871
 Bilag 6: Supplerende borgerhenvendelse til sundhedsministeren om besparelser på Hammel Neurocenter23-09-20171706529439212
 Borgerhenvendelse - nedskæringer på Hammel Neurocenter09-09-20171706529428081
Statsrevisorerne SekretariatetBekræftigelse af modtagelse af brev til Statsrevisorerne om status på regionalt iværksatte tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse18-09-20171706587439797
GetingeNSs præsentation NHS Getinge Sygehus Sønderjylland 27-9 201725-09-20171706714440603
Kristelig LægeforeningHenvendelse til sundhedsministeren vedr. den politiske aftale om palliativ sedering/fravalg af behandling12-09-20171706750430236
Styrelsen for PatientsikkerhedBorgerhenvendelse t.v.f. i STPS - vedr. rettigheder som udvekslingsstudent26-09-20171706773440367
VaccinationsforumSøger driftspuljen 201719-06-20171706869390270
Foreningen Rygsøjlegigt og Morbus BechterewSøger driftspuljen 201722-06-20171706870392202
Endometriose Foreningen
Endometriose Foreningen
Søger driftspulje 201719-06-20171706873390304
Dansk Kræftforsknings FondSøger driftspuljen 201708-06-20171706877382544
AIDS-FondetSøger driftspuljen 2017 1 (af 2)22-06-20171706878392230
AIDS-FondetSøger driftspuljen 2 (af 2)22-06-20171706878392237
Rygmarvsbrokforeningen af 1988Søger driftspuljen 201722-06-20171706879392220
Kræftforeningen TidslerneSøger driftspuljen 201722-06-20171706884391883
Migræne og HovedpineforeningenSøger driftspuljen 2017 (2 af 2)23-06-20171706885393346
Migræne og HovedpineforeningenSøger driftspuljen 2017 (1 af 2)23-06-20171706885393327
Dansk Spielmeyer-Vogt ForeningSøger driftspuljen 201723-06-20171706887393493
Danske RegionerInvitation til camp om fremtidens svangreomsorg den 31. oktober 201719-09-20171706888436044
Radio24syv
Radio24syv
Anmoder om aktindsigt vedr. mails fra nuværende eller tidligere ministre/særlige rådgiver/departementschefs private mailkonto27-09-20171706891441534
 Henvendelse vedr. lægevagten og 11225-09-20171706892441065
SundhedsdatastyrelsenOpgørelse over indberettede rituelle omskæringer i perioden 2005-2017.26-09-20171706893***441653
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandlingsoplevelse25-09-20171706904440406
SundhedsstyrelsenSST vedr. ARHAI 160 – INVITATION – European Antibiotic Awareness Day launch event, 15 November 2017, Brussels, BE26-09-20171706905442056
EAADARHAI 160 – INVITATION – European Antibiotic Awareness Day launch event, 15 November 2017, Brussels, BE20-09-20171706905442047
SundhedsstyrelsenSvar fra SST: ARHAI 160 – INVITATION – European Antibiotic Awareness Day launch event, 15 November 2017, Brussels, BE22-09-20171706905442054
Region SjællandReferat fra møde mellem Region Sjælland og Sundhedsministeriet om Projekt Universitetshospital Køge27-09-20171706910442145
Region SjællandProjekt Universitetshospital Køge - drøftelser om udbetalingsanmodning27-09-20171706910442143
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAng. overtagelse af borgerbrev vedr. motorvej rute 5428-09-20171600668442500
Miljø- og FødevareministerietAng. overtagelse af henvendelse vedr. usunde madvarer28-09-20171600668442452
 Svar på henvendelse vedr. skoleopgave28-09-20171600710442962
LægeforeningenSpm vedr. indstilling til genbeskikkelse af stedfortræder til Det Psykiatriske Patientklagenævn28-09-20171604318442247
 Vedr. REHPA Aktivitetsplan 201727-09-20171604349441240
 Ændringsforslag til § 79, stk. 2 om private specialsygehuse - navneændringer27-09-20171609450441806
 Svar på henvendelse om (videre)udvikling - lokale værktøjer til bedre kapacitetsudnyttelse - forlængelse Region Sjælland26-09-20171609923441241
University College NordjyllandSvar på invitation til paneldebat28-09-20171610653442824
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. et møde28-09-20171610653442689
 Svar på invitation til høring/konference på Christiansborg om ældrepleje27-09-20171610653442014
Det Sociale NetværkSvar på invitation til Nordisk Ungetopmøde28-09-20171610653442808
Endometriose ForeningenSvar på invitation til Endometriose Foreningens fødselsdag28-09-20171610653442817
AMU-VestSvar på AMU-Vest invitaton28-09-20171610654442587
Den Tyske Ambassade KøbenhavnSvar på invitation for the Day of German Unity - 05 October 2017, 4 p.m.28-09-20171610654442908
 Svar på henvendelse vedr. hospitalsledelse og styring28-09-20171610725442571
 Svar på henvendelse om tilskud til medicinsk cannabis28-09-20171704365442718
Danske Regioner
KL
Brev til Danske Regioner og KL om oprettelse af 150 særlige pladser på psykiatrisk afdeling31-08-20171705311422430
Region MidtjyllandAfbud til 1. møde i arbejdsgruppen, nationale mål for antibiotika til mennesker28-09-20171705314443117
 Svar på henvendelse vedr. tabt arbejdsfortjeneste28-09-20171705644442707
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse vedr. livsforlængende behandling28-09-20171705788442906
NATOTilmelding til Counter Hybrid Threat Seminar11-09-20171706126441673
 Besvarelse af henvendelse vedr. kontakt til ledelsen på Hjørring Sygehus27-09-20171706237441749
Region SyddanmarkAngivelse af patientens navn i ulykkesanmeldelse25-09-20171706305442206
 Svar på borgerhenvendelse vedr. behandlingsredskaber27-09-20171706315442079
 Svar på henvendelse vedr. spørgsmål om befordringsgodtgørelse27-09-20171706316441563
 Besvarelse af henvendelse vedr. ventetid på operation27-09-20171706431441894
Statsrevisorerne SekretariatetSendt til statsrevisorernes sekretariat - Vedr. Sundheds- og Ældreministerens redegørelse vedr. beretning nr. 3/2016 om hospitals lægers bibeskæftigelse17-03-20171706587439741
RigsrevisionenTil Rigsrevisor - kopi af ministerredegørelse - Vedr. beretning nr. 3/2016 om hospitals lægers bibeskæftigelse17-03-20171706587439731
Region NordjyllandAfgørelse vedr. aktindsigt - vedr. midler - projekt - AVT-programmet27-09-20171706693441714
Styrelsen for PatientsikkerhedDagsorden Cross-border healthcare Expert groupmeeting t.o.28-09-20171706835442481
 Svar på henvendelse vedr. dyrkningsordning for cannabis til medicinsk brug28-09-20171706837442600
 Vedr. sikker post21-07-2017SJ-STD-SUMAI406089
 Borgerhenvendelse vedr. lægemangel26-09-2017SJ-STD-SUMMPE442218
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende igangsætning af motorvej mellem Næstved og Rønnede - rute 5427-09-20171600668441476
 Skoleelever - spørgsmål til sundhedsministeren om teknologi og sundhed i hverdagen27-09-20171600710442697
DiabetesforeningenØkonomioversigt28-09-20171601266443177
Uddannelses- og ForskningsministerietReferat af klyngeforummøde #1128-09-20171601641442742
KLReferat af 4. møde i styregruppen for Center for Forebyggelse i praksis27-09-20171601738442233
 Indstilling til genbeskikkelse af SHH som stedfortræder til Det Psykiatriske Patientklagenævn for Region Nordjylland 2. periode 2017-202127-09-20171604318442174
 Indstilling til afbeskikkelse af IR som stedfortræder til Det Psykiatriske Patientklagenævn i Region Hovedstaden27-09-20171604318442172
Dansk Tourette ForeningRegskab 2016 - sagsnr1607686 DanskTouretteForening - vedr. driftspuljen26-09-20171607686441243
 Dagsorden inkl. referat og bilag til 7 styregruppemøde i styregruppen for bedre data på social- og ældreområdet25-09-20171609355442168
Sano - rehabilitering og genoptræning
Sano - rehabilitering og genoptræning
Svar vedr: Ændringsforslag til § 79, stk. 2 om private specialsygehuse - navneændringer27-09-20171609450441985
Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
Svar vedr: Ændringsforslag til § 79, stk. 2 om private specialsygehuse - navneændringer27-09-20171609450441979
TandlægeforeningenHøringssvar fra Tandlægeforeningen - ændring af sundhedsloven - børne- og omsorgstandpleje27-09-20171610509441338
Nextstep by BindslevInvitation til ældreministeren til Det Nationale Demensrum 2017-2018 den 25. oktober 2017 i København27-09-20171610645442629
Grand TeatretInvitation til ældreministeren til gallapremiere på THE PARTY i Grand Teatret fredag d. 6. oktober kl. 19:0027-09-20171610645441838
Nextstep by BindslevInvitation til sundhedsministeren til Det Nationale Demensrum 2017-2018 den 25. oktober 2017 i København27-09-20171610653442336
Danske FysioterapeuterSundhedsministeren inviteres til at holde åbningstale ved Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum27-09-20171610653442335
InnovationsfondenInvitation til sundhedsministeren til Innovationsfondens arrangement ifm. prisuddeling den 26. januar 201828-09-20171610653442488
Grand TeatretInvitation til sundhedsministeren til gallapremiere på THE PARTY i Grand Teatret fredag d. 6. oktober kl. 19:0027-09-20171610654442663
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker mere hensigtsmæssig styring og ledelse på hospitalerne27-09-20171610725441500
 Borgerhenvendelse - ønsker kort samtale med ældreministeren26-09-20171610726440568
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker møde med ministeren om økonomien for en plejehjemsbeboer01-09-20171610726442188
Danske ÆldrerådInvitation til DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference 24. oktober, Vejle28-09-20171610726442445
InnovationsfondenInvitation til ældreministeren til Innovationsfondens arrangement ifm. prisuddeling 26. januar 2018 i København.28-09-20171610726442637
KLTask force om voldsforebyggelse på botilbud16-06-20171701994388680
 Fremsendelse af §18,4-notat om Region Hovedstadens akuttelefon 181325-09-20171704206441590
 Borgerhenvendelse - betaling for behandling i udlandet24-07-20171705385406208
Københavns UniversitetBekræftelse vedr. oplæg - om antibiotika27-09-20171705476441505
SundhedsstyrelsenSST - Dagsorden - Møde den 11. september 201704-09-20171705833442776
ForsvarsministerietHøring - Udkast til omlægning af sundhedsydelser til værnepligtige22-09-20171705898442757
 Borgerhenvendelse - "svarfrister er for længst overskredet" - vedr. dansk model - modeshow18-09-20171706025433796
 Borgerhenvendelse - ønsker hjælp til operation23-09-20171706044439215
Kræftens BekæmpelseVedr. Beslutningsoversigt 5. møde - komm. fra KB - PRO25-09-20171706150441269
DigitaliseringsstyrelsenBeslutningsoversigt - 5. møde - komm. fra DIGST - vedr. PRO22-09-20171706150441276
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.26-09-20171706353442690
Statsrevisorerne SekretariatetStatsrevisorernes beretning nr. 3-2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse09-02-20171706587439709
RigsrevisionenRigsrevisionens undersøgelse om hospitalslægers bibeskæftigelse10-04-20171706587439751
Statsrevisorerne SekretariatetBeretning om hospitalslægers bibeskæftigelse09-02-20171706587439710
Børns VilkårHenvendelse fra arbejdsgruppe vedr. selvskade27-09-20171706764441987
Region NordjyllandDagsorden til møde NAU og SUM den 28. september 201722-09-20171706819441326
EAADSvar fra EAAD vedr. deltagelse fra SST - om antibiotika27-09-20171706905442066
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid i børnepsykiatrien25-09-20171706913439593
 Fremsender til ældreministeren artikel om musikken på Skovgården25-09-20171706918440117
 Borgerhenvendelse - klage over behandling på Herlev Sygehus23-09-20171706925439216
 Henvendelse til sundhedsministeren om hospitalstøj21-09-20171706926437365
 Kopi af henvendelse til alle medlemmer i regionsrådet Nordjylland - ønsker akutbil til Skagen hele året27-09-20171706942442175
 Borgerhenvendelse - vedr. besked i e-boks til 15-årige om prøvesvar m.m.18-09-20171706951438062
Ældre SagenHenvendelse til ældreministeren vedr. bedre vilkår for pårørende - pårørendekampagne i uge 40 - 2. - 6. oktober29-09-2017SJ-STD-SUMAI443777
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - majssirup i fødevarer28-09-20171600668443250
 Henvendelse til sundhedsministeren om sygedagpengereglerne29-09-20171600668443529
Miljø- og FødevareministerietSvar vedr. overtagelse af borgerhenvendelse om majsirup i fødevarer29-09-20171600668444099
 ÅBENT BREV vedr. udenlandsk ægtefælle29-09-20171600668443357
 Borgerhenvendelse vedr. det politiske fokus på sunde kontra usunde produkter26-09-20171600668440584
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. tilsyn med Furesøen28-09-20171600668443345
Dansk Center for OrgandonationReferat fra styregruppemøde 13. september29-09-20171600787443471
Komiteen for SundhedsoplysningMateriale til partnerskabsmøde 4. okt29-09-20171601142443446
KMDStatus på aflevering af WorkZone til Rigsarkivet29-09-20171601271***443537
Ministry of Health of SlovakiaUrgent question from Ministry of Health of Slovakia24-05-20171603203373334
OUH Odense universitetshospitalDette års ramme til vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer30-03-20171603536338848
Region HovedstadenRevisionserklæring/tilbagebetaling - Videnscenter for forebyggelse af rusmiddelskader28-09-20171604556442413
Foreningen af Speciallæger - FASKommentar til JM's udtalelse vedr. model for databåret kvalitetsudvikling28-09-20171605974442607
Foreningen af Speciallæger - FASFAS vedr. forståelse af udtalelse29-09-20171605974443466
 Anmodning om projektforlængelse - "Lejestuer på plejehjem"28-09-20171607154442931
Idestrup PlejecenterFaglig afrapportering og evaluering - projekt "Musikalsk Wellness-rum" - ældrepulje28-09-20171607205443173
Region NordjyllandTilskud til etablering af ekstra pladser på Hospice Vendsyssel19-05-20171608619370481
 Invitation til ældreministeren til 90 års fødselsdag på plejehjemmet Bonderupgård i Vanløse den 9. oktober 201728-09-20171610645443350
Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberInvitation til sundhedsministeren til LVS' årsmøde fredag den 26. januar 201828-09-20171610653443339
Den Britiske Ambassade i DanmarkInvitation: UK Call to Action event on Antimicrobial Resistance (AMR) 12-13 October 201729-09-20171610653443796
Ældre SagenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. møde om bedre vilkår for pårørende og pårørendekampagne i uge 4029-09-20171610653443770
Globalt FokusInvitation til sundhedsministeren til multi-stakeholder forum den 10. oktober 201729-09-20171610653443375
Det Kongelige TeaterInvitation til sæsonens store åbningsballet: Silk & Knife 2 den 1. oktober 201728-09-20171610654443001
Komiteen for SundhedsoplysningAnmodning om møde med ældreministeren vedr. projekt om pårørende: Lær at tackle hverdagen som pårørende28-09-20171610726443351
Den Sociale KapitalfondInvitation til ældreministeren til årsmøde den 4. december 2017: Sociale investeringer - fra hype til handling29-09-20171610726443795
LægemiddelstyrelsenSV: Udkast til brev til regionerne vedrørende vagttjeneste29-09-20171700127443962
SundhedsstyrelsenUdpegning til Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af pakkeforløb for brystkræft - udpegningsfrist er onsdag den 24. maj 2017 kl. 12.0011-04-20171701476346426
SundhedsstyrelsenUdpegning til Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af pakkeforløb for lungekræft - udpegningsfrist er onsdag den 24. maj 2017 kl. 12.0011-04-20171701476346431
Leo PharmaInput fra Leo Pharma. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin12-09-20171701955442352
NEXT - National Experimental Therapy PartnershipInput fra NEXT. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin15-09-20171701955442349
BiopeopleInput fra Biopeople. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin15-09-20171701955442409
LVS Kristianiagade 12Input fra Lægevidenskabelige Selskaber. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin04-09-20171701955442339
 Vedr. Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket27-09-20171702486442323
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Den franske ambassade i Stockholm
Ang. oversendelse af henvendelse fra den franske ambassade i Sverige - vedr. behandling - migranter28-09-20171702709443067
Dansk lunge Cancer Gruppe Aarhus University HospitalÅrsrapport 201622-06-20171703412393005
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS udtalelse vedr. klage over afg. - autorisation28-09-20171703820442996
 Styrelsen fremsender sagens akter - mail 1 af 2 - klage over afg - autorisation26-09-20171703820442262
Region SjællandMålsætning - vedr. pulje til medicingennemgang28-09-20171704199442588
Klassisk HomøopatTil sundhedsmisteren vedr. rapport om bekymringer omkring behandling efter HPV-vaccination04-01-20171704530268847
Børne- og SocialministerietReferat fra opstartsmøde - om afdækning og analyse af overlevering af information i overgange29-09-20171704978443849
SundhedsstyrelsenArbejdsgruppe vedr. faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom31-01-20171705565292097
Folketingets OmbudsmandBorgers kommentar til svar fra Ombudsmanden - vedr. aktindsigt - tandlægeskader28-09-20171705678442944
 Mail fra borger: modellers ansættelsesforhold27-09-20171706025442366
 Takker for informationer i brev af 30. august 2017 - vedr. tilstanden i sundhedsvæsenet10-09-20171706044428173
 Takker for svar af 30. august 2017 og anmoder om uddybende svar vedr. tilstanden i sundhedsvæsenet09-09-20171706044428082
DigitaliseringsstyrelsenVedr. SUM's bidrag til OGP-handlingsplan20-09-20171706071442792
Danske RegionerVedr. udkast OGP (Open Government Plan) 2017-201920-09-20171706071442789
 Vedr. Udkast initiativbeskrivelse OGP 2017-2019, MinLog27-09-20171706071442306
Danske RegionerVedr. Udkast initiativbeskrivelse OGP 2017-2019, MinLog27-09-20171706071442316
Danske RegionerSvar vedr. udkast - initiativbeskrivelse OGP 2017-2019, MinLog27-09-20171706071442293
DigitaliseringsstyrelsenVedr. bidrag til OGH-handlingsplan28-09-20171706071442259
SundhedsdatastyrelsenIndhentning af oplysninger/kommentarer vedrørende publicerinen 'Start with Denmark'18-09-20171706177442199
Statens Serum InstitutVedr. Indhentning af oplysninger/kommentarer vedrørende publicerinen 'Start with Denmark'11-09-20171706177442200
LægemiddelstyrelsenSvar vedr. "Start with Denmark"25-09-20171706177442193
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående videreførsel af Shared Care til projektnr. 65401.22-09-20171706353443316
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående videreførsel af Shared Care til projektnr. 65401.22-09-20171706353443305
Helse- og OmsorgsdepartementetEmbedsmandsudveksling. Programpunkt om regulering af nyfødscreening.27-09-20171706524442285
Helse- og OmsorgsdepartementetEmbedsmandsudveksling. Introduktion af norsk embedskvinde.22-09-20171706524442295
Danske RegionerDanske Regioners bidrag til svar på SUU alm. del - svar på spm. 1178 og 118029-09-20171706651444028
DigitaliseringsstyrelsenSvar fra Digitaliseringsstyrelsen vedr. formkrav til samtykke28-09-20171706721442429
 Henvendelse til sundhedsministeren om kræftbehandlingsmuligheder i Danmark15-09-20171706898432175
 Bidrag om NSP (National Service Platform)27-09-20171706919442315
 Borgerhenvendelse vedr. egenbetaling på psykologhjælp, tandbehandling og fysioterapi05-09-20171706960424866
 Borgerhenvendelse - foreslår at sosu-assistent-uddannelsen tages over nettet21-09-20171706966437916
EpilepsiHjørnet på facebookHenvendelse til sundhedsministeren om medicinsk cannabis27-08-20171706980443546
Hiv-DanmarkØnsker information om patienters retsstilling i forhold til det informerede patientsamtykke21-09-20171706989437356
Udlændinge- og IntegrationsministerietOversendelse af ÅBENT BREV vedr. udenlandsk ægtefælle29-09-20171600668443981
MF Liselott BlixtSvar på henvendelse vedr. majssirup i fødevarer29-09-20171600668444103
Miljø- og FødevareministerietVedr. borgerhenvendelse om majsirup i fødevarer29-09-20171600668443850
Styrelsen for Forskning og InnovationAng. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. lægemangel28-09-20171600668442230
KulturministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. brug af lokal tv29-09-20171600668443843
Dansk Center for OrgandonationSvar vedr lungekonference29-09-20171600787443483
HøringslisteHøring - Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse - Frist 26. oktober 201727-09-20171601484441968
Region HovedstadenRevisionserkæring/tilbagebetaling - Videnscenter for forebyggelse af rusmiddelskader28-09-20171604556442422
 Godkendelse af projektforlængelse - projekt "Legestuer på plejehjem"28-09-20171607154442932
InnovationsfondenOrientering vedr. invitation29-09-20171609040444043
 Svar vedr. opfølgning efter møde om forfremmelseskonsulenter28-09-20171610839442774
Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberSvar til Lægevidenskabelige Selskaber vedr. input. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin08-09-20171701955442395
NEXT - National Experimental Therapy PartnershipSvar til NEXT Partnership vedr. input. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin18-09-20171701955442392
Leo PharmaSvar til Leo Phama vedr. input. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin28-09-20171701955442373
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Ezenta A/S
Vedr. Kontrakt - Sundheds-it - almen praksis28-09-20171704841442974
 Besvarelse af henvendelse om tilstanden i sundhedsvæsenet30-08-20171706044419667
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ventetid hos praktiserende læge29-09-20171706552443450
 Svar på borgerhenvendelse vedr. mobilstråler29-09-20171706553443282
 Bekendtgørelse om off. afsendere i Digital Post sendt til høring hos Nationalt Genom Center28-09-20171706721442915
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut

Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Bekendtgørelse om off. afsendere i Digital Post sendt til høring hos myndigheder mv. under ministeriets ressortområde28-09-20171706721442779
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
KL
Beslutningsreferat møde i arbejdsgruppen for de nationale mål den 26. september 201729-09-20171706777443792
 Partshøring i klagesag vedr. Sundhedsdatastyrelsens afslag på aktindsigt29-09-20171706784***443933
Housing and Urban Studies (HaUS)Answer regarding questions about elderly and care system of Denmark28-09-20171706808443080
 Vedr. artikel og reportage om musikterapi udkommet i Sygeplejersken Fag &Forskning28-09-20171706918442310
 Orientering af afsender om oversendelse til Beskæftigelsesministeriet - vedr. sygedagpengeloven29-09-20171600668443535
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse vedr. forslag til etablering af handicaphjælpording02-10-20171600668444547
Miljø- og FødevareministerietAng. borgerhenvendelse om forurening i Furesøen29-09-20171600668443927
AmCham DenmarkSvar på middagsinvitation til departementschefen02-10-20171603109444899
SundhedsstyrelsenVedr. tilmelding til møde i NRLV02-10-20171603740446530
Håndværkerforeningen i KjøbenhavnSvar på invitation til Stiftelsesfest 20. november 201702-10-20171610645446517
Danske FysioterapeuterSvar på invitation til at holde åbningstale ved Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum02-10-20171610653444865
Nextstep by BindslevSvar på invitation til StressAlliancens Topmøde oktober 201702-10-20171610653444365
Den Britiske Ambassade i DanmarkSvar på Call to Action event on Antimicrobial Resistance (AMR)02-10-20171610653446417
Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberForeløbigt svar på invitation til årsmøde LVS02-10-20171610653445000
Den Indonesiske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til at deltage i møde om samarbejde mellem civile og militære sundhedsbedredskaber02-10-20171610653446495
Globalt FokusSvar på invitation til multi-stakeholder forum02-10-20171610653446459
UdviklingsRåd SønderjyllandSvar på invitation til dialogmøde med URS, mandag den 2. oktober 2017, kl. 09.00-11.3002-10-20171610654444346
HjerneSagenSvar på invitation til ældreministeren til årets hjernesymposium den 30. oktober 201702-10-20171610726445216
MadvognenSvar på innvitation til ældreministeren fra MADVOGNEN02-10-20171610726446531
Home Instead Senior CareSvar på invitation til et møde med ældreministeren mellem 2. - 6. oktober i København02-10-20171610726444789
Dansk StandardIndkaldelse til møde om Dansk Standards bevilling for 201829-09-20171610760443945
Region HovedstadenAntibiotikakampagne 2017 - input til brug af materiale i sekundærsektoren02-10-20171700554446405
Arbejdsgruppen vedrørende Europæisk Antibiotikadag 2017Opdateret materiale - antibiotikakampagne 201702-10-20171700554446581
Økonomi- og IndenrigsministerietIndeksering af IT-udgifter på Bispebjerg28-09-20171704463444616
Danske Regioner
KL
Henvendelse om foreløbigt bekendtgørelsesudkast - vedr. betaling - særlige pladser på psykiatrisk afd.29-09-20171704698444113
Advokat Jørgen G. Jacobsen
Lægemiddelstyrelsen
Svar på henvendelse om forlængelse af overgangsordning - produkt på apotekerne29-09-20171705138443942
Kræftens BekæmpelseSvar på henvendelse vedr. rygning indendørs på krisecentre29-09-20171706461443459
Danmarks Apotekerforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Overlægeforeningen
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Farmaceutisk Industri
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Statens Serum Institut
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler02-10-20171706537446374
 Fremsendelse af svar på henvendelse til Sundhedsstyrelsen om tilskud til tandlægeregning29-09-20171706639443515
 Besvarelse af henvendelse vedr. brystkræft29-09-20171706897443756
 Besvarelse af henvendelse om kræftbehandling29-09-20171706898443821
 Svar på henvendelse om egenbetaling for psykologhjælp, tandbehandling mv.29-09-20171706960443742
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU 1212 om sundhedsydelser til udenlandske patienter02-10-20171706974446483
Danske RegionerMøde med Danske Regioner om Lægedækningsudvalgets anbefalinger02-10-20171707034446271
Danske RegionerKoordinering af møde med Danske Regioner02-10-20171707034446540
SundhedsstyrelsenMøde om status på lægedækningsudvalgets anbefalinger02-10-20171707034446272
Continuous EducationInvitation til ældreministeren - Global Healthcare Hall of Fame 9. november i London02-10-2017SJ-STD-DEPKHK444317
 Takker for ministerens besøg på Konami sports Club, Tokyo - Japan29-09-2017SJ-STD-DEPKHK443420
SundhedsstyrelsenManglende udpegninger til Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme07-10-20161600698194937
SundhedsstyrelsenManglende udpegninger til Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme05-10-20161600698192376
 Henvendelse fra Letland vedr. anerkendelsesdirektivet02-10-20171601214446299
AmCham DenmarkInvitation til departementschefen til AmCham middag den 25. oktober29-09-20171603109444890
International Association of Risk Management in MedicineCall for Abstracts - Extended deadline 30 April 2017 - 6th World Congress of Clinical Safety03-04-20171603197340876
OUH Odense universitetshospitalBevillingsbrev i forbindelse med vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer18-07-20171603536405514
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde i NRLV den 4. oktober22-09-20171603740446532
JulemærkefondenUdbetaling til Julemærkehjemmene27-09-20171603979446409
Økonomi- og IndenrigsministerietFaktaark om dansk økonomi02-10-20171606123445291
 Faglig afrapportering og evaluering - projekt "Musikalsk Wellness-rum"28-09-20171607205443354
Region NordjyllandStatus for mulighed for at hæve aktiviteten på hospiceområdet, jf. kræftplan III14-07-20171608619404802
Amnesty InternationalForespørgsel om data i forhold til interkønnede (DSD) børn i Danmark31-08-20161609145164288
JydskeVestkystenMateriale fra mødet på Rødding Højskole, Tingstedet02-10-20171610653444776
Syddansk UniversitetSundhedsministeren inviteres som festtaler ved aflæggelse af lægeløftet 26. januar 201802-10-20171610653444777
Den Indonesiske Ambassade i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til at deltage i møde om samarbejde mellem civile og militære sundhedsbedredskaber, Jakarta den 24.-26. oktober 201728-09-20171610653443341
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. "Menneskebiblioteket"02-10-20171610725444795
StatsministerietOversender borgerhenvendelse - ventetid på behandling07-09-20161610820169791
 Borgerhenvendelse - brystfjernelse for transkønnede26-09-20161610824183641
SundhedsstyrelsenNational klinisk retningslinje for tillæg til NKR for behandling af alkoholafhængighed - høring07-12-20161700251249803
 Borgehenvendelse vedr. EKG-måling på kvinder med eller uden BH04-01-20171700462269121
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker at få opsat en hjertestarter09-01-20171700465272485
 Borgerhenvendelse til ældremiministeren - læger interesserer sig ikke for de gamle30-11-20161700484268795
Region SyddanmarkRegion Syddanmark - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler - Ny bank02-10-20171701474444429
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - opfølgende undersøgelser af hjertepatienter06-02-20171701606297928
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. de såkaldte hjertepakker08-02-20171701606299434
Landsorganisationen OK-Klubberne i DanmarkDriftspuljen 2017 - Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark - Accept af tilskudsbetingelser og udbetalingsanmodning04-07-20171701628400060
Faglige SeniorerUdlodningsmidler til ældreorganisationer - Faglige Seniorer - Acceptskrivelse, budget og udbetalingsanmodning21-07-20171701843406083
Landsforeningen for Marfan SyndromAktivitetspuljen 2017 - Landsforeningen for Marfan Syndrom - Acceptskrivelse og udbetalingsanmoding07-09-20171702192427023
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Referat fra andet møde i referencegruppe vedr. tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring02-10-20171703001445005
HypofysenetværketAktivitetspuljen 2017 - Hypofysenetværket - Acceptskrivelse og udbetalingsanmodning04-09-20171703116428718
Landsforeningen SpædbarnsdødLandsforeningen Spædbarnsdød - Ansøgning - Aktivitetspuljen 201713-09-20171703122430432
Landsforeningen for Prader-Willi SyndromAktivitetspuljen - Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom - Udbetalingsanmodning04-09-20171703267424465
Landsforeningen for Adrenogenitalt SyndromLandsforeningen for Adrenogenitslt Syndrom - Ansøgning til Aktivitetspuljen 201729-05-20171703323375719
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - overtrædelse af kræftpakke-garantien på 2 uger21-04-20171703706350894
 Borgerhenvendelse - kritik af rengøring på toilettet på Roskilde Sygehus13-04-20171703707347259
 Borgerhenvendelse vedr. produktivitetskravet til sygehusene24-04-20171703710352320
Aalborg UniversitetAktivitetspuljen 2017 - EWH Aalborg Universitet - Ansøgning04-04-20171703929342473
KulturministerietAnmodning om bidrag til beredskab mhp. 1. behandling af udlodningsloven02-10-20171704596446127
Landsforeningen for Marfan SyndromLandsforeningen for Marfan Syndrom - Driftspuljen 2017 - Ansøgning14-06-20171704669387361
Det Kardiologiske Syndrom XDriftspuljen 2017 - Det Kardiologiske Syndrom X - Ansøgning15-06-20171704712388360
Dansk NarkolepsiforeningDriftspuljen 2017 - Dansk Narkolepsiforening - Ansøgning16-06-20171704715389134
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Driftspuljen 2017 - Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS) - Ansøgning22-05-20171704716372296
KontinensforeningenDriftspuljen 2017 - Kontinensforeningen - Ansøgning02-06-20171704718379426
Region HovedstadenNotat vedr. DTØ's risikovurdering af Nyt Hospital Hvidovre25-09-20171704792445032
Patientforeningen ModermærkekræftDriftspuljen 2017 - Patientforeningen Modermærkekræft - Ansøgning26-06-20171704950394940
Blodprop- og AK PatientforeningDriftspuljen 2017 - Blodprop- og AK-Patientforeningen - Ansøgning15-06-20171705041397091
AdipositasforeningenDriftspuljen 2017 - Adipositasforeningen - Ansøgning22-06-20171705042397088
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjertepakkerne08-02-20171705063299427
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender idé til placering af hjertestartere i taxa'er15-01-20171705064277428
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fertilitet m.m.29-01-20171705065291520
Landsforeningen Bryd GrænserAnsøgning - Bryd Grænser - Udlodningsmidler 201729-06-20171705088397537
Intact DenmarkDriftspuljen 2017 - Intact Denmark Foreningen mod børneomskæring - Ansøgning03-07-20171705236400130
Kræftforeningen De AktiveDriftspuljen 2017 - Kræftforeningen De Aktive - Ansøgning03-07-20171705243400121
A Race Against Breast CancerDriftspuljen 2017 - A Race Against Breast Cancer - Ansøgning03-07-20171705246400105
Alfa-1Driftspuljen 2017 - Alfa-1 Danmark - Ansøgning03-07-20171705250400051
Turner CentretAnsøgning - Udlodningsmidlerne 2017 - Turner Centret03-07-20171705251399913
Dansk Forening for Neurofibromatosis RecklinghausenAnsøgning - Udlodningsmidler - Driftspuljen 2017 - Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen03-07-20171705252399901
Rådet for bedre hygiejneAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Rådet for Bedre Hygiejne03-07-20171705253399461
Landsforeningen Læbe- GanespalteAnsøgning - Driftspuljen 2017 - Landsforeningen Læbe- Ganespalte02-07-20171705254399365
PROPA ProstatakræftforeningenDriftspuljen 2017 - PROPA Prostatakræftforeningen - Ansøgning30-06-20171705255399496
Landsforeningen Bryd GrænserDriftspuljen 2017 - Landsforeningen Bryd Grænser - Ansøgning25-06-20171705256399495
PKU Foreningen for DanmarkAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - PKU Foreningen for Danmark02-07-20171705257399427
Patientforeningen HS DanmarkAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Patientforeningen HS Danmark01-07-20171705269399348
Dansk Myelomatose ForeningDriftspuljen 2017 - Dansk Myelomatose Forening - Ansøgning09-07-20171705270403902
Colitis-Crohn ForeningenAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Colitis-Crohn Foreningen30-06-20171705271399163
Landsforeningen for Ufrivilligt BarnløseAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse30-06-20171705272399124
Dansk Præmatur ForeningAnsøgning - Driftspuljen 2017 - Dansk Præmatur Forening30-06-20171705273399037
LYLE - Patientforeningen for lymfekræft og leukæmiAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi30-06-20171705274399106
OligofreniforeningenAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Oligofreniforeningen30-06-20171705275399175
PsoriasisforeningenDriftspuljen 2017 - Psoriasisforeningen - Ansøgning30-06-20171705276398483
HjerteforeningenDriftspujen 2017 - Hjerteforeningen - Ansøgning30-06-20171705278398429
HjerteforeningenDriftspuljen 2017 - Hjerteforeningen (Børnehjertefonden) - Ansøgning30-06-20171705279398422
Foreningen Quit DiabetesDriftspuljen 2017 - Foreningen Quit Diabetes - Ansøgning29-06-20171705281398151
Landsforeningen til Bekæmpelse af KredsløbssygdommeDriftspuljen 2017 - Landsforeningen til Bekæmpelse af Kredsløbssygdomme - Ansøgning29-06-20171705282398130
WhiplashforeningenAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Whiplashforeningen29-06-20171705283397754
Dansk Horton HovedpineforeningDriftspuljen 2017 - Dansk Horton Hovedpineforening - Ansøgning29-06-20171705284397727
PsykiatriFondenAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - PsykiatriFonden29-06-20171705285397742
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade28-06-20171705286397136
Landsforeningen Downs SyndromAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Landsforeningen Downs Syndrom28-06-20171705287397457
 Forespørger til ansøgningsfrist for puljeopslag vedr. etablering af 7 nye hospicepladser28-06-20171705533397105
SundhedsstyrelsenArbejdsgruppe vedr. faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom - rykker for svar vedr. udpegning22-02-20171705565310152
 Borgerhenvendelse - ønsker oplysninger om udgifter til HPV-vaccination af piger09-08-20171705704410810
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om vaccination ved rejse til Sri Lanka07-08-20171705724409281
 Svar på anmodning om svar på SUU alm del spm. 1086-1089+1091 vedr. Sundhedsplatformen21-09-20171705756443800
 Materiale vedr. udbetalingsanmodning, Sct. Hans29-09-20171705796445045
 Borgerhenvendelse vedr. biorrelia og ALS og Alzheimers14-08-20171705829412158
 Borgerhenvendelse vedr. opholdstilladelse og vaccination16-08-20171706065413663
 Henvendelse til sundhedsministeren om ventetider30-08-20171706178421284
 Kommentar til svar på henvendelse vedr. ventetid hos praktiserende læge29-09-20171706552444267
MF Liselott BlixtKommentar fra borger til svar på henvendelse om mobilstråler29-09-20171706553443965
LaserteamHenvendelse til sundhedsministeren vedr. lovforslag om fjernelse af tatoveringer med laser25-09-20171706695439622
PatienterstatningenSamtykke fra Patienterstatningen - vedr. bekg. om off. afsendere af Digital Post28-09-20171706721442946
 Samtykke fra Nationalt Genom Center - bekg. om off. afsendere af Digital Post28-09-20171706721443453
 Orientering om SUM's igangværende arbejde om øget cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren29-09-20171706968444164
TFMR - Terminations for Medical ReasonsHenvendelse om Downs Syndrome17-09-20171706975433011
 Henvendelse vedrørende medicin og tvang25-09-20171707002440200
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på PET scanning31-08-20171707003422674
 Borgerhenvendelse - betaling af gebyr for sundhedskortet19-09-20171707007440223
 Henvendelse til sundhedsministeren om tatoveringsområdet13-09-20171707019430437
 Svar på henvendelse vedr. usunde madvarer03-10-20171600668447143
Transport-, Bygnings- og BoligministerietHenvendelse vedr. busdrift på Femø03-10-20171600668447312
 Svar på henvendelse vedr. giftstoffer03-10-20171600668447190
 Orientering af afsender om oversendelse vedr. brug af lokal tv03-10-20171600668446757
Region HovedstadenRegnskab - pulje til forebyggelse af sygehuserhvervde infektioner02-10-20171603133446379
Lægeforeningen
Statsforvaltningen Afdeling København
Nævnenes Hus
Afbeskikkelse af IR som stedfortræder i Det Psykiatriske Patient Klagenævn03-10-20171604318446996
Statsforvaltningen Afdeling København
Nævnenes Hus
Lægeforeningen
Genbeskikkelse af PHH som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn03-10-20171604318447013
 Afrapportering og regnskab - projekt Leg, Latter og Livsglæde mv.13-03-20171607218443678
Region HovedstadenSUM's udbetaling til projekt - vedr. sygehuserhvervede infektioner02-10-20171608970446196
Børne- og SocialministerietKopi af svar til BLSM sendt til Ishøj Kommune vedr. ekstraudgifter til respiratorhjælpere uden for hjemmet03-10-20171609670446672
Aalborg Kongres & Kultur CenterSvar på Invitation til ældreministeren til DanFish International og DanAqua i Aalborg Kongres & Kultur Center02-10-20171610726444885
Rigshospitalet - BlegdamsvejAnmodning om budget for 2017 for Center for Seksuelle Overgreb02-10-20171700147446341
 Svar på stofskiftehilsen03-10-20171702697447393
 Vedr. udnævnelse af repræsentanter til referencegruppe NO PRIO 2017-201903-10-20171704302447423
RigsrevisionenMateriale vedr. forundersøgelse af Sundhedsplatformen02-10-20171704584446586
Region HovedstadenSpørgsmål til skema 1 - disponeret forbrug Nyt Hospital Hvidovre02-10-20171704792445038
Sundhed.dkSvar til Sundhed.dk vedr. Bliv forsøgsperson03-10-20171705211447302
Intact DenmarkSvar på henvendelse vedrørende omskæring af drenge03-10-20171705487***446659
LægemiddelstyrelsenMinisteriet er indforstået med en udsættelse af svarfristen for udtalelse vedr. klassificering af produkt03-10-20171705618447070
Dansk selskab for Klinisk FarmakologiSvar på henvendelse om gebyrstigninger for kliniske forsøg med lægemidler03-10-20171705730447332
Børne- og SocialministerietSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446883
SundhedsstyrelsenSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446825
SpillemyndighedenSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446834
SpillemyndighedenSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446836
Behandlingscenter TjeleSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446840
SkatteministerietSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446841
Nordisk RådTilmelding: Neste møte i Nordisk One Health strategigruppe AMR - Next meeting Nordic One Health Strategic Group AMR03-10-20171706016446837
Bech-BruunSvar på anmodning om aktindsigt i materiale vedr. SUM's korrespondance med Ankestyrelsen samt kommuner og regioner02-10-20171706274446422
The French Ministry of Social Affairs and HealthQuestion regarding the draft for the operating rules of the steering committee03-10-20171706298446686
 Partshøring i klagesag vedr. autorisation03-10-20171706328446967
ME ForeningenSvar på henvendelse vedr. behandling af ME-patienter03-10-20171706407446810
 Svar på henvendelse om webbaseret behandling02-10-20171706468437215
SundhedsdatastyrelsenHøring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler02-10-20171706537446416
Bavarian Nordic v./ MSL GroupSvar på henvendelse til forsvarsministeren vedr. det danske koppeberedskab og koppevaccinen, Imvanex02-10-20171706548444330
PA International FoundationSvar til PA International Foundation vedr. "the use of Listex P100 in the prevention effort against listerie"02-10-20171706665444539
University of GothenburgResearch project on PCC - Danish contribution02-10-20171706761446562
KLSvar på henvendelse fra KL om bidrag fra rusmiddelcentrene til vurdering af kørekorthabilitet03-10-20171706863446663
Region SjællandSUM kvittering for referat fra møde mellem Region Sjælland og Sundhedsministeriet om Projekt Universitetshospital Køge03-10-20171706910446963
 Svar på henvendelse vedr. ventetid i børnepsykiatrien03-10-20171706913447023
DR Danmarks RadioUdsættelse af svarfrist vedr. aktindsigtsanmodning vedr. PrEP03-10-20171706955447270
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Epilepsiforeningen
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Datatilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen

Finansministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Statsministeriet
Høring over bekendtgørelser om hhv. varenumre, Medicinpriser og leveringsforhold samt beregning af priser på cannabisslutprodukter02-10-20171706963445010
KMDInvitation til dialog vedr. Sundheds-it og bedre udnyttelse af data til sammenhæng og smart data29-09-20171706993444051
Region SjællandBidrag til besvarelse af alm del SUU 1228 vedt. ventetid på udredning af cancer02-10-20171707009446387
Danske RegionerKvittering for mail vedr. klinikophold03-10-20171707034447085
KirkeministerietHøring over udkast til Bekendtgørelse om Personregistre03-10-20171707062446782
Migræne og HovedpineforeningenDriftspuljen 2017 - Migræne og Hovedpineforeningen - Ansøgning23-06-2017SJ-STD-SUMAMA393341
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. etablering af frivillig ledsager-/hjælperordning02-10-20171600668444448
KulturministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om brug af lokal tv02-10-20171600668446727
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. usunde madvarer03-10-20171600668447126
Region SjællandRegion Sjælland: Godkendt redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud 2016 og revisionsberetning03-10-20171600676447239
SundhedsstyrelsenKommissorium og udpegningsbrev for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme13-09-20161600698192403
Center for LudomaniCFL, Udbetaling - Forebyggelse28-09-20171601006447144
Center for LudomaniCFL, Udbetaling - Behandling28-09-20171601006447141
 Godkendelse af projektet "Dem systemet ikke når"02-10-20171601792446551
 Godkendelse af projekt "Forebyggende hjemmebesøg efter sygehusophold"02-10-20171601800446550
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi for 2. kvartal 201729-09-20171602412443786
SundhedsstyrelsenDet Koordinerende Udvalg for Sundhedsprofiler: udkast til dagsorden 11. oktober 201728-09-20171602462447201
Region HovedstadenRegnskab vedr. pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner27-09-20171603133446358
International Agency for Research on CancerInternational Agency for Research on Cancer - Payment for contribution04-10-20161603193194260
 Dissertation - Questionnaire about competences of experts and expert commissions at your HTA institution08-11-20161603203223045
SundhedsstyrelsenSupplerende oplysninger fra SST om simulationsøvelse02-10-20171603740447072
Nationalt Videnscenter for DemensBudgetjustering - Nationalt Videnscenter for Demens27-09-20171604063446617
SundhedsstyrelsenVedr. faktura for Wiley Cochrane 201703-10-20171606253447246
Blodprop- og AK PatientforeningBlodprop- og AK-Patientforeningen - Vedr. afvist drifttilskud19-09-20171606645437941
 Afrapportering "Wellness på Husumvej”04-04-20171607207443744
 Pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger, Ud i det fri, Rødovre Kommune - Regnskab 201621-04-20171607212443747
Region HovedstadenUdbetalingsanmodning - Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner25-09-20171608970446179
 Ang. svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. et møde i sager om transkønnethed02-10-20171610653445791
Science|BusinessInvitation til sundhedsministeren - High-Level Roundtable on Citizens Health, Tallinn, 16. oktober 201729-09-20171610653444342
 Tak til sundhedsministeren for godt møde vedr. udfordringer i sundhedsvæsenet samt invitation til at besøge Aarhus Universitetshospital02-10-20171610653444805
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DanmarkAnmoder om møde med sundhedsministeren vedr. udfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien02-10-20171610653444786
Unicef DanmarkInvitation til Børnenes dag den 20. november 201703-10-20171610654447347
UdviklingsRåd SønderjyllandMateriale fra URS dialogmøde mandag den 2. oktober 2017 på Christiansborg03-10-20171610654447209
 Henvendelse til sundhedsministeren om problemer ved afkørsel 70 mod Aabenraa Sygehus03-10-20171610725446681
Betty Sørensen ParkenInvitation til ældreministeren til indvielse af "Det muntre køkken" den 16. oktober 201702-10-20171610726446677
Continuous EducationInvitation til ældreministeren - Global Healthcare Hall of Fame 9. november i London03-10-20171610726447162
Unicef DanmarkÆM Invitation til Børnenes dag den 20. november 2017 i FN Byen, København03-10-20171610726447151
Statens Serum InstitutIndstilling af medlemmer til SSI's Institutråd28-09-20171700219446948
Region SjællandKopi af svar vedr. reglerne om kromosomanalysetest21-11-20161700483235816
SundhedsstyrelsenUdpegningsbrev - Arbejdsgruppe vedr. forløbsprogram for børn og unge med angst/depression - Frist for udpegning er 27. februar 2017 kl. 15.0001-02-20171701439293890
 Rykker for svar fra sundhedsministeren vedr. henvendelse om hjertepakker27-02-20171701606316727
 Henvendelse vedr. manglende svar fra ministeren på henvendelse om hjertepatienter17-03-20171701606330018
 Kortlægning lægevagter/181302-10-20171703131446876
 Omdisponeringer over 10% Aalborg Kommune (køkkenpuljen)21-09-20171703153446168
 Henvendelse vedr. sygehusvæsenet16-04-20171704005368502
 Status - Stevns Kommune vedr. køkkenpuljen28-09-20171704179444369
 Handlingsplan om lægemiddelkontrol02-10-20171704282446572
 Svar vedr. ændring af bekendtgørelse om lig05-07-20171704671401585
Region HovedstadenOpdateret Skema 1 og 2 vedr. økonomi og forbrug, Nyt Hospital Hvidovre02-10-20171704792445028
ME ForeningenDriftspuljen 2017 - ME Foreningen - Ansøgning03-07-20171705247400099
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udsættelse af frist for at afgive udtalelse i klagesag vedr. klassificering af produkt03-10-20171705618447058
 Notat vedr. anmodning om udbetaling til Ny Retspsykiatri, Sct. Hans29-09-20171705796445055
Nordisk RådNeste møte i Nordisk One Health strategigruppe AMR - Next meeting Nordic One Health Strategic Group AMR29-09-20171706016446827
Morgenavisen Jyllands PostenJP - Tandlægekæde ændrer sine kontrakter - 11. september 201711-09-20171706663443935
MF Jane Heitmann
MF Liselott Blixt
MF May-Britt Kattrup
Brigitte Klintskov Jerkel
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Kirsten Normann Andersen
MF Stine Brix
Birgitte Møller
Nina Rylander
Emilie Kærn
Louise Petersen
Gitte Neergaard
TIL AFTALEPARTIERNE BAG LÆGEDÆKNINGSAFTALEN: Orientering vedr. ny overenskomstaftale for almen praksis29-09-20171706709446916
 Vedr. sagen om akutbil til Skagen hele året29-09-20171706942444240
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenRapport om fokusering af nye områder i national styregruppe for PRO02-10-20171706953444807
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU 1212 om sundhedsydelser til udenlandske patienter02-10-20171706974446527
Styrelsen for PatientsikkerhedKlage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse vedr. autorisation27-09-20171706999441808
 Borgerhenvendelse vedr. fejlbehandling med elektrochok og nedbringelse af tvang i psykiatrien23-09-20171707001439217
Region SjællandBidrag til besvarelse af alm. del SUU 122802-10-20171707009446390
Danske RegionerDanske Regioner vedr. klinikophold03-10-20171707034447083
CURA NORDIC APSKlage over afgørelse vedr. STOPSNOT markedsføring28-09-20171707050443003
KirkeministerietHøring over udkast til Bekendtgørelse om Personregistre28-09-20171707062442874
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid29-09-20171707063443397
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af klagesag over læge29-09-20171707063443396
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klagesager29-09-20171707063443395
SundhedsdatastyrelsenBidrag til evaluering af GAPS03-10-20171707080447242
 Henvendelse til sundhedsministeren om mangel på personale på Rigshospitalets afdeling for læbe ganespalte operationer03-10-20171707088446680
 Borgerhenvendelse vedr. sårede veteraner19-06-20171707089389525
 Borgerhenvendelse vedr. specialmedicin/psykiatri24-06-20171707090399497
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om ressourceforløb03-10-20171600668447871
SkatteministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelser om børne- og ungeydelse samt beskatning03-10-20171600668447615
DiabetesforeningenAnmodning om udbetaling - projekt "Type 2-diabetes i familien"02-10-20171601456447180
SundhedsstyrelsenDet Koordinerende Udvalg for Sundhedsprofiler: dagsorden 11. oktober 201704-10-20171602462447532
SundhedsstyrelsenForslag til ændring af bekendtgørelser om sammensætning af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse mv.03-10-20171603740447257
SundhedsstyrelsenSST bemærkninger vedr. høringssvar og KBU-forløb - vedr. lægers videreuddannelse02-10-20171603740447071
Region HovedstadenRH: Udbetaling - vedr. svangreomsorgen28-09-20171609226447136
 Henvendelse vedr. undtagelser i den danske udgave af WHO's ICD-10 diagnose-system15-09-20161609273176041
Dansk ErhvervSundhedsministeren inviteres til rundbordssamtale04-10-20171610653447723
Arresødal HospiceSundhedsministeren inviteres til besøg på Arresødal Hospice03-10-20171610653447359
WHS Foundation GmbHInvitation til World Health Summit 201718-09-20171610653434280
Betty Nansen TeatretSundhedsministeren inviteres til premiere på musicalen EFTER BRYLLUPPET04-10-20171610654447816
Foreningen af Kliniske DiætisterFaKD indstiller nyt medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn06-09-20171611041425705
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering om forventet revision04-10-20171700147447934
Danmarks ApotekerforeningInput til den nationale handlingsplan for diabetes22-09-20171701145438031
Region SyddanmarkTidsplan - vedr. pulje til medicingennemgang25-09-20171704197444796
Region NordjyllandInvesteringsprofil - sygehusinvesteringer03-10-20171705607447186
Helse- og OmsorgsdepartementetVedr. Neste møte i Nordisk One Health strategigruppe AMR - Next meeting Nordic One Health Strategic Group AMR02-10-20171706016446833
Helse- og OmsorgsdepartementetAfstemning af temaer og program med det norske Helse- og omsorgsdepartement03-10-20171706042447777
Tønder Kommunes Ældreråd Formand Annelise BuckaHenvendelse fra ældrådene i Tønder Kommune til ældreministeren med spørgsmål om ældrerådene04-10-2017SJ-STD-DEPDALY447598
DigitaliseringsstyrelsenMateriale til andet møde i styregruppen for videre analyse af digitalt understøttet tidlig opsporing27-09-20171706143447260
Danske RegionerAlm. del spørgsmål m.m. om regionsklinikker02-10-20171706651446498
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKFST - Udkast - Artikel om konkurrence i tandlægebranchen29-10-20171706663446662
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKFST - Potentiale for øget konkurrence og besparelser i tandlægebranchen - 4. oktober 201704-10-20171706663447526
University of GothenburgVedr. Research project on PCC - Danish contribution02-10-20171706761446737
 Svar på partshøring i klagesag vedr. aktindsigt04-10-20171706784***447752
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsen fremsender udtalelse i klage over styrelsens afgørelse om aktindsigt03-10-20171706784***446970
 Anmoder om at modtage udtalelse i andet format - vedr. sag om aktindsigt29-09-20171706784***446974
 Henvendelse til sundhedsministeren om patienterstatning19-09-20171706833436062
KLKL spørger efter uddybet svar vedr. kørekorthabilitet03-10-20171706863446675
 Henvendelse til sundhedsministeren om patienterstatning20-09-20171706991437097
 Henvendelse til sundhedsministeren om tilbagebetaling af patienterstatning20-09-20171706994436067
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. registrering som organdonor27-09-20171707056442709
Embassy of France in SwedenHenvendelse fra den franske ambassade i Sverige - vedr. strukturelle initiativer13-09-20171707068446901
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. oversigt over forskellige former for plejehjem i Danmark28-09-20171707094443000
 Borgerhenvendelse - klage over betaling for tandbehandlinger10-09-20171707101428174
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. pleje af ældre23-09-20171707102442179
 Anmodning om aktindsigt i klagesag vedr. aktindsigt04-10-20171707114***447932
KulturministerietAng. borgerhenvendelse om tipsmidler og forurening i Furesøen03-10-20171600668447164
 Orientering af afsender om oversendelse vedr. børne- og ungeydelsen04-10-20171600668447644
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om ressourceforløb04-10-20171600668447898
FjordstjernenVedr. Velfærdsmilliard og friplejeboliger03-10-20171608193447484
Dansk Arbejder IdrætsforbundSvar på invitation til cykeltur på Verdens Mentale Sundhedsdag04-10-20171610653447795
Syddansk UniversitetForeløbigt svar på invitation til aflæggelse af lægeløftet04-10-20171610653447973
Aktiv OnsdagSvar på invitation til at holde festtale04-10-20171610653447751
Aarhus UniversitetshospitalForeløbigt svar på invitation til besøg04-10-20171610653447984
UdviklingsRåd SønderjyllandSvar på invitation til årsdag 201704-10-20171610654447528
 Svar på invitation til høring/konference på Christianborg om ældrepleje04-10-20171610726448142
Departement for Sundhed, GrønlandHøringsvar fra Departement for Sundhed, Grønland - Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (behandlingstestamenter m.v.) + kvittering for modtagelse af svar04-10-20171701586447893
Dansk Kiropraktor ForeningHøringsvar fra Dansk Kiropraktor Forening - Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (behandlingstestamenter m.v.) + kvittering for modtagelse af svar04-10-20171701586447882
Danmarks Apotekerforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Overlægeforeningen
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Statens Serum Institut
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen

LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Høring om oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-201904-10-20171702951448162
 Svar på henvendelse vedr. patientønsker for den sidste tid og POLST-projekt04-10-20171704780447726
 Vedrørende henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriets d. 26 juni 2017 om migrænemedicinen Relpax02-10-20171705037445214
3F - Fagligt Fælles ForbundOrientering til 3F vedr. råd, nævn og udvalg under Sundheds- og Ældreministeriet14-09-20171705346447558
Danske RegionerSvar vedr. privat apotek på DNV03-10-20171705469446979
Medicovi
Medicovi
Svar på henvendelse vedr. behandling af diabetiske fodsår04-10-20171705517447979
KLSvar til KL på spørgsmål vedr. faste læger på botilbud04-10-20171705529448012
 Svar vedr. materiale - udbetalingsanmodning, Sct. Hans03-10-20171705796447124
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. flytning af opgaver04-10-20171705837447693
Behandlingscenter TjeleInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober04-10-20171705968447690
 Svar på henvendelse vedr. anvendelse af medicin som har overskredet holdbarhedsdato04-10-20171705975447780
 Svar på henvendelse ang. ret til selvstændigt virke for tandlæger04-10-20171705986447703
 Partshøring i klagesag vedr. autorisation som klinisk tandtekniker03-10-20171706116446820
 Svar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448058
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448068
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448066
SundhedskartelletMinistersvar på Sundhedskartellets åbne brev om Hammel Neurocenter04-10-20171706529448026
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448062
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448064
RigspolitietSvar på henvendelse vedr. betaling for udlevering af journaloplysninger til politiet vedr. afdøde personer04-10-20171706583447880
 Fremsender udtalelse i andet format - vedr. afgørelse i sag om aktindsigt03-10-20171706784***446977
 Besvarelse af anmodning om aktindsigt i data vedr. indberettede omskæringer03-10-20171706818***446805
Radio24syvSvar vedr. aktindsigt - radio24syv - private email-konti03-10-20171706891447465
Børne- og SocialministerietSundheds- og Ældreministeriets bemærkninger for så vidt angår delen om respiratorhjælp til vejledning om kontant tilskud og bpa04-10-20171707011448128
SundhedsstyrelsenSpørgsmål vedr. friplejeboliger02-10-20171707052446710
Danske DiakonhjemSvar på henvendelse vedr. revisitation til friplejeboliger29-09-20171707053446718
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. sundhedsbidrag03-10-20171707055446839
 Svar vedr. donorregistret03-10-20171707056447015
Embassy of France in SwedenDokumenter sendt til ambassaden - vedr. strukturelle initiativer02-10-20171707068446903
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående puljen til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien til projektnr. 63501.04-10-20171601216449092
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i september 2017.05-10-20171601560449079
Danske RegionerFra Danske Regioner vedr. afsendelse af genoptræningsplaner fra sygehus05-10-20171601689448947
Statens Institut for FolkesundhedSpørgsmål vedr. rapporter28-09-20171602874448418
Uddannelses- og ForskningsministerietInvitation til debatmøde om FORSK202521-09-20171603039449312
LægemiddelstyrelsenIndstilling af suppleant til CVMP fra Lægemiddelstyrelsen04-10-20171603143449289
Rigsombudsmanden på FærøerneIndberetning nr. 6/201703-10-20171606239447368
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Aflysning af møde i Følgegruppen for evaluering af satspuljen "Styrket sammenhæng for de svageste ældre" d. 11/10-1704-10-20171610495447993
Serbiens ambassade i DanmarkHenvendelse med ønske om møde05-10-20171610653448952
KØS - Museum for KunstInvitation til sundhedsministeren til internationalt seminar den 10. november 201704-10-20171610654448015
DR KoncerthusetReminder: invitation til koncert i anledningen af 500 året for reformationen den 31. oktober 201704-10-20171610654448013
Dansk ErhvervInvitation til ældreministeren til rundbordssamtale05-10-20171610726448979
FolkeakademietÆldreministeren inviteres til at holde foredrag på Rødding Højskole04-10-20171610726447709
Referencegruppe for Registerforskning3. møde i Referencegruppe for Registerforskning25-09-20171611463447929
Referencegruppe for Registerforskning3. møde i Referencegruppe for Registerforskning26-09-20171611463447931
PAH PatientforeningenPatientforeningen Danmark søger Ansøgning Rådighedspuljen 04-10-201704-10-20171700775449387
 Deltagelse i nordisk ref. gruppe for NO PRIO om forskning02-10-20171704302447811
RigsrevisionenMateriale vedr. forundersøgelse af Sundhedsplatformen03-10-20171704584447250
KulturministerietSupplerende materiale fra KUM til ministermøde d. 3. oktober 201702-10-20171704596447679
Sundhed.dkKvittering for modtagelse af svar vedr. "Bliv forsøgsperson" på sundhed.dk04-10-20171705211447560
KLSpørgsmål om faste lægers tilknytning til længerevarende botilbud03-10-20171705529448000
 Forespørger til svar på henvendelse af 28. juli 2017 vedr. patienters retsstilling05-09-20171705735***425891
SundhedsstyrelsenKorrektion fra SST af oplysning i svar til folketingsspørgsmål nr. 118204-10-20171706407447900
Nordic Medicare A/STakker for udbytterigt møde og fremsender pressenævnskendelse03-10-20171706440447134
RigspolitietRigspolitiet kvitterer for svar på henvendelse vedr. betaling for udlevering af journaloplysninger til politiet vedr. afdøde personer05-10-20171706583448287
 Rykker for svar vedr. uacceptabel klagebehandling fra STPS's side26-09-20171706786440571
 Henvendelse til sundhedsministeren om aflastningsplads efter indlæggelse22-09-20171706946440211
 Henvendelse til sundhedsministeren om patienterstatning24-09-20171706969439247
 Vedr. borgerhenvendelse om sikker post25-09-20171707108447847
 Vedr. borgerhenvendelse om sikker post25-09-20171707108447845
 Til forskning: Liste over tidligere særlige rådgivere ansat i ministeriet siden 200004-10-20171707139448258
Regionernes Lønnings- og TakstnævnForhandlingsaftale - FAPS - 2018 - Hovedelementer05-10-20171707144448870
Regionernes Lønnings- og TakstnævnForhandlingsaftale - FAPS - 201805-10-20171707144448869
Sundhedsstyrelsen
Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om aktindsigt (1)05-10-20171707163449402
Sundhedsstyrelsen
Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om aktindsigt (2)05-10-20171707163449404
 Orientering om oversendelse vedr. ressourceforløb og børne- og ungeydelser04-10-20171600668447669
 Svar på henvendelse vedr. motorvej mellem Næstved og Rønnede - Rute 5405-10-20171600668449310
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående puljen udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien til projektnr. 63501.05-10-20171601216449180
Statens Institut for FolkesundhedVedr. rapporter om partnerskabspuljen05-10-20171602874448417
Skovhus PrivathospitalSvar på henvendelse vedr. behandling af patienter med behandlingsdom05-10-20171604456448668
Danske Regioner
Region Midtjylland
Svar vedr. fortolkning af kosmetisk behandling ift. udvidet frit valg05-10-20171608701449219
Fondet til bekæmpelse af AIDSBudgetjustering for satspuljeprojekt "Kurs mod nul"04-10-20171609319448204
Danske Regioner
KL
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finansministeriet
Møde i fællessekretariatet - Mødemateriale04-10-20171610503447513
World Health SummitSvar på invitation til World Health Summit 201704-10-20171610653447923
AIDS-FondetSvar på mødeanmodning04-10-20171610653448425
Dansk ErhvervForeløbigt svar på invitation til sundhedspolitisk topmøde05-10-20171610653449389
Referencegruppe for Registerforskning3. møde i Referencegruppe for Registerforskning25-09-20171611463447926
Referencegruppe for Registerforskning3. møde i Referencegruppe for Registerforskning25-09-20171611463447924
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447383
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447386
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447399
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447396
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447402
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447389
 Svar på henvendelse vedr. bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens05-10-20171704828448422
ViroGates A/SSvar på henvendelse vedr. sundhedsplatformen05-10-20171706066448678
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar på henvendelse vedr. sundhedslovens § 227, stk. 2 om tildeling af flere ydernumre04-10-20171706196447938
 Til sundhedsministeren vedr. ordinationer via FMK04-10-20171706372447974
Du kan sige nej til stofferSvar på henvendelse vedr. legalisering af hash05-10-20171706428448259
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Sjælland
Danske Regioner
Brev til regionerne - Indstilling af medlemmer til National Videnskabsetisk Komité05-10-20171706444449242
 Svar på henvendelse vedr. donation af legeme og det gule sundhedskort05-10-20171706604448965
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patienterstatning og tilbagebetaling04-10-20171706833447613
 Svar på henvendelse vedr. lægevagt og 11204-10-20171706892447861
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. udgifter til sundhedsmæssige foranstaltninger04-10-20171706960447586
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patienterstatning04-10-20171706991447548
 Svar på anmodning om oplysninger vedr. ministeriets særlige rådgivere i perioden fra 2000 til november 201305-10-20171707139449213
DigitaliseringsstyrelsenInitiativer vedr. cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren05-10-20171707159449390
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. folkepension.06-10-20171600668449874
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. reglerne i sygedagpengeloven05-10-20171600668449104
Miljø- og FødevareministerietSvar ang. overtagelse af borgerhenvendelse om forurening i Furesøen03-10-20171600668449325
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. motorvej03-10-20171600668449301
Heilsu- og Innlendismálaráðið - FærøerneVedr. lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling05-10-20171601180450036
 Anmoder om ældreministerens autograf05-10-20171602607449015
LægemiddelstyrelsenHøringssvar - Ansatte Tandlægers Organisation - vedr. receptbekendtgørelsen05-10-20171602717449203
 Det nære og sammenhængende - FOA kommentarer (002)14-08-20171603866448837
Region HovedstadenKvittering og anmodning om bekræftelse på godkendelse - revisorerklæring/tilbagebetaling - forebyggelse af rusmiddelskader05-10-20171604556449285
 Doodle tbf. møde om internetbaseret psykologbehandling04-10-20171605262448242
 Borgerhenvendelse - klage over ikke at kunne få smertestillende piller på plejehjem19-09-2017SJ-STD-DEPKFB434343
 Borgerhenvendelse vedr. anvendelsen af klippekort08-09-2017SJ-STD-DEPKFB427105
 Borgerhenvendelse - vedr. forslag til at hæve fødselstallet12-09-2017SJ-STD-DEPKFB429332
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesJämlik hälsa – kort statusuppdatering06-10-20171609054449518
Big Ace Tattoo & DTL LudvigsenØnsker møde med sundhedsministeren omkring lovforslaget om tatovering06-10-20171610653449656
MF Jane HeitmannInvitation til at tale ved Venstres Netværk for Velfærds konference om Sundhedsdata fra et borgerperspektiv den 29. november 2017 på Christiansborg03-10-20171610653449645
 Fremsender til ældreministeren billeder fra besøg på Læsø05-10-20171610728449436
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering om tidspunkt for fremsendelse af budgetter06-10-20171700147449753
Turnerforeningen i DanmarkTurnerforeningen - ansøgning - rådighedspuljen 201705-10-20171700775449375
Økonomi- og IndenrigsministerietSpørgsmål fra ØIM om udestående ift udbetalingsanmodning for Bispebjerg06-10-20171701559450237
UlykkesPatientForeningenHøringssvar fra UlykkesPatientForeningen - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449473
Danske SeniorerHøringssvar fra Danske Seniorer - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449851
Institut for MenneskerettighederHøringssvar fra Institut for Menneskerettigheder - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449845
PatienterstatningenHøringssvar fra Patienterstatningen - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449991
Børne- og SocialministerietBSM - Detaljeret projektplan - Afdækning og analyse af samarbejde og overlevering af relevant information om børn i overgange04-10-20171704978447843
 Tak til ældreministeren for hendes besøg på Ølby Centret26-09-20171704998446741
Folketingets OmbudsmandOmbudsmanden fremsender kopi af brev til orientering - vedr. klage - sag om virksomhedsindskrænkning05-10-20171705320448897
Statens Serum InstitutSamtykke fra Statens Serum Institut - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post02-10-20171706721448284
DigitaliseringsstyrelsenAfklaring af spørgsmål: Skal de underliggende styrelser mv. under ministeriet jf. bilag 1a give skriftligt samtykke til at være omfattet af udbuddet?29-09-20171706721448315
SundhedsstyrelsenSamtykke fra Sundhedsstyrelsen - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post03-10-20171706721448345
 Samtykke fra Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post03-10-20171706721448278
LægemiddelstyrelsenSamtykke fra Lægemiddelstyrelsen - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post04-10-20171706721448286
 Henvendelse til sundhedsministeren om lægemangel18-09-20171706782436022
 Tak for svar på henvendelse vedr. egenbetaling på tandbehandlinger06-10-20171707101449659
Danmarks ApotekerforeningPressemateriale om ny vagtordning28-09-20171707128450335
 Dagsorden til palliationsmøde i København d. 11. oktober 201706-10-20171707181450227
 Fremsender klage over aktindsigt26-09-20171707184440586
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. folkepension06-10-20171600668450181
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.06-10-20171601379449592
LægemiddelstyrelsenAnmodning om adresseoplysninger vedr. Lægemiddelnævnet05-10-20171601995449281
FinansministerietKvartalsstatus for investeringsafløb i Kvalitetsfondsbyggeriet - 3. kvartal 201706-10-20171602421449598
Dansk ErhvervForeløbigt svar på invitation til Sundhedspolitisk topmøde06-10-20171610653449990
Serbiens ambassade i DanmarkSvar vedr. besøg i Danmark af serbisk delegation i perioden 15.-18. oktober 201706-10-20171610653449733
Betty Nansen TeatretSvar på premiereinvitation til musicalen EFTER BRYLLUPPET06-10-20171610654449650
DR Danmarks RadioSvar på invitation til Reformationen 500 år festkoncert06-10-20171610654449796
KØS - Museum for KunstSvar på invitation til sundhedsministeren til at deltage i et internationalt seminar den 10. november 201706-10-20171610654449713
Danske ÆldrerådSvar på invitation til DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference 24. oktober06-10-20171610726450092
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for orientering om tidspunkt for fremsendelse af budgetter06-10-20171700147449755
Rigshospitalet - BlegdamsvejSpørgsmål til tidshorisont - vedr. budget - Videnscenter for voldsofre05-10-20171700147448667
Finansministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Revision af finansieringsprofiler for det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri06-10-20171701474449582
UlykkesPatientForeningenKvittering på modtagelse af høringssvar fra UlykkesPatientForeningen - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449477
Institut for MenneskerettighederKvittering på modtagelse af høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder - LF om behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449867
Danske SeniorerKvittering for modtagelse af høringssvar fra Danske Seniorer - Lovforslag om behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449868
 Svar på henvendelse vedr. ældremad06-10-20171703829450004
 Svar på henvendelse vedr. hjælp til personer med handicap06-10-20171704038449966
 Svar på henvendelse - spørgsmål i anledning af 75-års fødselsdag05-10-20171706079448981
 Svar på henvendelse til ældreministeren - vedr. ældrepleje05-10-20171706103448519
The French Ministry of Social Affairs and HealthComments to the draft of the operating rules of the Advisory Comittee06-10-20171706298450190
Region HovedstadenRegion Hovedstaden vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.06-10-20171706353449816
PA International FoundationReply on inquiry regarding borderline tobacco products05-10-20171706419448339
Uddannelses- og ForskningsministerietIndstilling af medlemmer til National Videnskabsetisk Komité - Danmarks Frie Forskningsfond05-10-20171706444449272
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ventetid hos praktiserende læge06-10-20171706552450044
CRECEASvar på henvendelse vedr. sundhedsdata06-10-20171706591450159
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. gebyrregler for tandteknikere04-10-20171706687447638
 Svar på henvendelse om receptfornyelse06-10-20171706854449612
Region SjællandSvar til Region Sjælland: Projekt Universitetshospital Køge - drøftelser om udbetalingsanmodning06-10-20171706910449754
 Svar på henvendelse om patienterstatning05-10-20171706969449016
 Fremsendelse af svar på henvendelse vedr. patienterstatning04-10-20171706994447636
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Danske Regioner
MedCom
Referat 10. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner05-10-20171707143448849
Region SyddanmarkTildeling af vagttjeneste til landets apoteker04-10-2017SJ-STD-SUMPBR447817
 Henvendelse til ældreministeren vedr. svar på undersøgelse vedr. udenrigspolitiske spørgsmål06-10-20171600668450385
 Skoleelever anmoder om interview med sundhedsministeren vedr. nedskæringer på uddannelser09-10-20171600710450839
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.09-10-20171601379450771
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.09-10-20171601379450774
Region MidtjyllandUdbetaling af midler - vedr. bevarelse af fødeafd. på Holstebro Sygehus04-10-20171601394450100
BryggeriforeningenUdbetalingsanmodning - vedr. alkoholpartnerskabet - for en ansvarlig alkoholkultur05-10-20171601425450127
KLUdbetalingsanmodning - tilskud - Center for Forebyggelse i Praksis03-10-20171602417450017
Region HovedstadenKvittering og godkendelse - tilskud - Videncenter for forebyggelse af rusmiddelskader06-10-20171604556450203
Lægemiddelstyrelsenforespørgsel til frist for udtalelse vedr. ombudsmandssag09-10-20171604700450964
 Doodle tbf. møde om internetbaseret psykologbehandling05-10-20171605262449600
Region HovedstadenAccept af tilsagn - vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug mv.06-10-20171608958450089
Fondet til bekæmpelse af AIDSUdbetalingsanmodning - projekt "Kurs mod nul"05-10-20171609319450135
SundhedsstyrelsenVedr. dagsorden for møde i Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse09-10-20171609785450920
SundhedsstyrelsenMøde i Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse09-10-20171609785450916
OsteoporoseforeningenØnsker møde med sundhedsministeren06-10-20171610653450388
Embassy of the Czech RepublicInvitation til sundhedsministeren til reception den 25. oktober 201701-10-20171610654449528
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - kritik af ministeren08-10-20171610728450423
 Henvendelse til ældreministeren vedr. pressemeddelelse om bog med flere talemåder01-10-20171610728450383
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedr. budgetter for 201709-10-20171700147451014
PROPA ProstatakræftforeningenPROPA Ansøgning Rådighedspulje 201709-10-20171700775450638
Astma- Allergi ForeningenAstma - Allergi Odense, ansøgning08-10-20171700775450683
ScleroseforeningenScleroseforskning ansøgning, Helle Rasmusser07-10-20171700775450674
 Høringssvar fra POLST-projekt - LF om behandlingstestamenter m.v.09-10-20171701586450605
Sygeplejeetisk RådHøringssvar fra Sygeplejeetisk Råd vedr. lovforslag om øget selvbeestemmelse og behandlingstestamenter m.v.09-10-20171701586451002
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar fra FOA - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.09-10-20171701586451000
Dansk SygeplejerådHøringssvar fra Dansk Sygeplejeråd vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven09-10-20171701586450998
Ældre SagenHøringssvar - Ældre Sagen - udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning09-10-20171701586450734
Nordsjællands Hospital - HillerødSpørgsmål til udmøntning af midler til AVT05-10-20171703354448891
Børne- og SocialministerietVedr. overtagelse af henvendelse om hjælp til personer med handicap06-10-20171704038449714
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Til DR og SST: Klare rammer for de fælles akutmodtagelser - opdrag til diskussion09-10-20171704514451162
KLSvar på henvendelse om foreløbigt bekendtgørelsesudkast - betaling - særlige pladser på psykiatrisk afd.06-10-20171704698450361
Danske RegionerSvar på henvendelse om foreløbigt bekendtgørelsesudkast - betaling - særlige pladser på psykiatrisk afd.06-10-20171704698450359
DigitaliseringsstyrelsenReferat af andet møde i styregryppen for videre analyse af digitalt understøttet tidlig opsporing03-10-20171706143449703
SundhedsdatastyrelsenHøring, frist 19 OKT: Draft of the proposed guidance on identification of operators of essential services06-10-20171706260449898
The French Ministry of Social Affairs and HealthSvar på bemærkninger vedr. EU-JAMRAI - Advisory committee09-10-20171706298450503
Region SjællandRegion Sjælland revideret projektbeskrivelse for 2017 til Shared Care projektet til projektnr. 65402.09-10-20171706356450629
CRECEASV: Kvitterer for svar på henvendelse vedr. opbevaring af sundhedsdata09-10-20171706591450628
TV2 DanmarkTV2 - Flere partier er positive over for forslag, der kan give billigere tandlægebesøg - 5. oktober 201705-10-20171706663450111
 Forespørger til fordeling af ældrepuljen11-09-20171706852428153
StatsministerietBorgerhenvendelse vedr. akutbil til Skagen hele året03-10-20171706942449013
KLRapport om fokusering af nye områder - KL kommentarer06-10-20171706953450713
Kræftens BekæmpelseRapport om fokusering af nye områder - KB kommentarer02-10-20171706953450797
Danske RegionerSV: Rapport om fokusering af nye områder - DR: 2 spor02-10-20171706953450717
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sag om fejloperation22-09-20171706997441645
 Borgerhenvendelse vedr. undersøgelse af hjemmehjælpsmodtagere.16-09-20171707201432910
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - spm. 4-1006-10-20171707204450607
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFKM - Anmodning om bidrag - EFK alm. del - spm. 806-10-20171707204450606
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - svar på spm. 313 - Bilag06-10-20171707204450609
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - svar på spm. 31306-10-20171707204450608
 Borgerhenvendelse vedr. "Godkendte resultater uden kontakt"-journaloplysninger.02-10-20171707206444880
 Borgerhenvendelse - vedr. anmeldelse af mandlig omskæring04-10-20171707207***448355
 Borgerhenvendelse vedr. mulige kritisable forhold vedr. lægeklinik i Albertslund04-10-20171707209***448354
Dansk SygeplejerådDansk Sygeplejeråds input vedr. styring af psykiatrien06-10-20171707211450718
 Borgerhenvendelse - kommentar til organfolder06-10-20171707215449471
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - spm. 11-1509-10-20171707219450800
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFKM - Anmodning om bidrag til svar - EFK alm. del - spm. 13-1409-10-20171707219450799
 Henvendelse til ældreministeren angående vigtigheden af at stemme til Ældreudvalget06-10-20171707226449773
 Kopi af læserbrev vedr. medicinpriser05-10-20171707230449441
 Borgerhenvendelse om spørgsmål vedr. brugen af klippekort05-10-20171707231448950
 Svar på anmodning om interview09-10-20171600710450972
KLFremsendelse af oprindeligt DTU-brev samt KL's svar09-10-20171601180450922
DiabetesforeningenØkonomistatus - projekt "Arbejdspladsen som sundhedsarena ..."06-10-20171601266450124
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.09-10-20171601379450901
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAngående bevilling til projektnr. 23501 til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.09-10-20171601553450925
LægemiddelstyrelsenUdpegning af suppleant til Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP)09-10-20171603143451051
Nationalt Videnscenter for DemensNyt budget for 201706-10-20171604063450073
Region HovedstadenTilsagn til ansøgning om projektforlængelse til den 31.12.19. - vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug mv.06-10-20171608958449519
Embassy of the Czech RepublicSvar på invitation til reception09-10-20171610654450926
 Svendborg Kommune- udsættelse af projekt - vedr. demensboliger06-10-20171611335450038
Børne- og SocialministerietVedr. overtagelse af henvendelse vedr. hjælp til personer med handicap06-10-20171704038449643
Region SyddanmarkGodkendelse af justering af tidsplan - vedr. pulje til medicingennemgang06-10-20171704197450051
 Svar på henvendelse vedr. ny læge09-10-20171706088450651
 Høring, frist 19 OKT: Draft of the proposed guidance on identification of operators of essential services06-10-20171706260449887
Region SjællandRegion Sjælland tilsagn for 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 6540209-10-20171706356450706
ME ForeningenME-Foreningen - Berigtigelse - vedr. epidemiologisk studie i DK06-10-20171706407449623
 Besvarelse af henvendelse vedr. registrering af oplysninger i journal06-10-20171706593449448
 Besvarelse af henvendelse vedr. mangel på praktiserende læger06-10-20171706782449651
 Svar på henvendelse vedr. receptfornyelse09-10-20171706857450795
KL
Danske Regioner
Orientering - Kommuner og Regioner - Egenbetaling i omsorgstandpleje, specialtandpleje m.v. for 201806-10-20171707075449526
 Svar på henvendelse vedr. egenbetaling på tandbehandlinger06-10-20171707101449521
Uddannelses- og ForskningsministerietMandatering - Dansk Dekommissionering til EURATOM-forskningsprogram09-10-20171707151450592
 Anmodning om udtalelse og sagsakter i klagesag vedr. STPS afgørelse om aktindsigt09-10-20171707163450902
 Svar på kommentar til organfolder09-10-20171707215450754
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Albertslund)09-10-20171707229451123
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (København)09-10-20171707229451120
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Guldborgsund)09-10-20171707229451127
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Middelfart)09-10-20171707229451121
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Roskilde)09-10-20171707229451122
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. forbud mod burkaer08-10-20171600668450421
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAngående brug af restbevilling til projektnr. 23501 til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.10-10-20171601553451596
 Ny henvendelse vedr. konflikt05-10-20171603459449464
 Ny henvendelse (erstatning)30-09-20171603459444268
Public Policy ExchangeEurope's Action Plan on Drugs - 7th November 201704-10-2017SJ-STD-DEPSDE448007
Friplejehjemmet HesselvangInvitation til ældreministeren til at deltage i åbent "kagehus" i anledning af 100 års fødselsdag den 17. November i Hvalpsund10-10-20171610645451709
Japans AmbassadeInvitation til ældreministeren til reception den 9. november 2017 i anledning af den Japanske Kejsers fødselsdag01-10-20171610645451289
Novo Nordisk FondenInvitation til sundhedsministeren til møde om strategi09-10-20171610653451563
Japans AmbassadeInvitation til sundhedsministeren til reception den 9. november 2017 i anledning af den japanske kejsers fødselsdag01-10-20171610654451300
ZentropaVIP invitation til sundhedsministeren til preview og efterfølgende middag10-10-20171610654451561
Tyrkiets AmbassadeForhåndsreservering af dato for National Day Reception09-10-20171610654451560
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden budget for 2017 til projektet til Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.09-10-20171700160451328
PsykolognævnetHøringssvar fra Psykolognævnet - Lovforslag om selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451523
KLHøringssvar fra KL vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning)10-10-20171701586451694
AlzheimerforeningenHøringssvar fra Alzheimerforeningen vedr. udkast til forslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling mm)09-10-20171701586451286
Dansk Selskab for Palliativ MedicinHøringssvar fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451708
Dansk Selskab for PatientsikkerhedHøringssvar fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451710
MuskelsvindfondenHøringssvar fra Muskelsvindfonden - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451810
 Høringssvar fra Det Etiske Råd - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451833
Aarhus UniversitetHøringssvar fra Juridisk Fakultet AU - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451901
Forbrugerrådet TænkHøringssvar fra Forbrugerrådet Tænk vedr. LF om fravalg af behandling m.v.10-10-20171701586451326
Danske PatienterHøringssvar fra Danske Patienter vedr. LF om øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling10-10-20171701586451680
 Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere 2. rate 2017 - udbetalingsblanket09-10-20171702597451380
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. klage over behandling03-10-20171703569447553
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen fremsender sagens akter - mail 2 af 2 - vedr. autorisation26-09-20171703820448421
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - føler menneskerettighederne krænkes19-09-20171704143435528
Nordisk MinisterrådSpörsmål om möte med tjänsteman från Sverige på besök i Köpenhamn10-10-20171706016451947
MF May-Britt Kattrup
Brigitte Klintskov Jerkel
MF Jane Heitmann
Birgitte Møller
Nina Rylander
TIL VLAK-ORDFØRERCLEARING FØR HØRING: Forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren. Frist i morgen den 10. oktober kl. 12.0009-10-20171706260451528
Region SjællandRegion Sjælland tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65402.09-10-20171706356451339
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetAnsøgning til ministeriet driftspulje26-06-20171706839394983
JDRF DanmarkAnsøgningsskema - Udlodningsmidler 201727-06-20171706840395140
DepressionsforeningenSøger driftspuljen 201727-06-20171706841395700
Komiteen for SundhedsoplysningSøger driftspuljen 2017 (4 af 4)26-06-20171706842394532
Komiteen for SundhedsoplysningSøger driftspuljen 2017 (3 af 4)26-06-20171706842394529
Komiteen for SundhedsoplysningSøger driftspuljen 2017 (2 af 4)26-06-20171706842394522
Komiteen for SundhedsoplysningSøger driftspuljen 2017 (1 af 4)26-06-20171706842394510
Øjenforeningen Værn om Synet (VOS)Søger driftspuljen 201726-06-20171706843394514
Trigeminus ForeningenSøger driftspuljen 201724-06-20171706844393888
Forældre og FødselSøger driftspuljen 201720-06-20171706871390662
DIGNITYSøger driftspuljen 201722-06-20171706875391994
Region SjællandBidrag fra Region Sjælland til sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål, alm. del, SUU 1228 og 1229.09-10-20171707009451026
KLHenvendelse fra KL til sundhedsministeren vedr. særlige pladser i psykiatrien06-10-20171707217451467
 Klage over afslag på autorisation som sygeplejerske07-10-20171707242450413
 Borgerhenvendelse - vedr. klage over lægekonsulent04-10-20171707244448010
 Borgerhenvendelse vedr. erstatning ifm. psykiatrisk behandling30-09-20171707247444269
 Henvendelse vedr. forslag til certificering af uddannede kosmetologer06-09-20171707252425901
Praktiserende AkupunktørerHenvendelse om forslag til sikring af patientsikkerheden i forbindelse med akupunktur05-10-20171707254448886
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling for stofskifte24-08-20171707256418911
PositivgruppenSøger driftspuljen 201723-06-20171707267393673
PositivgruppenSøger driftspuljen 201723-06-20171707267393678
PositivgruppenSøger driftspuljen 2017 - mail 123-06-20171707267393664
Ehlers-Danlos Foreningen i DanmarkAnsøgning - udlodningsmidler 201728-06-20171707270397165
Alkohol & SamfundAnsøgning - udlodningsmidler 201728-06-20171707271397093
Alkohol & SamfundFremsender underskrevet årsregnskab for 201631-07-20171707271407230
Landsforeningen SpædbarnsdødAnsøgning - udlodningsmidler 201728-06-20171707272397123
Landsforeningen LænkenAnsøgning - udlodningsmidler 201728-06-20171707273397129
Landsforeningen for Prader-Willi SyndromSøger driftspuljen 201728-06-20171707274396362
Slankeforeningen FnuggelineSøger driftspuljen 201728-06-20171707275396381
Dansk Kiropraktor ForeningSøger driftspuljen 201728-06-20171707276396392
BørnecancerfondenAnsøgning om udlodningsmidler 201730-06-20171707278399017
Foreningen Cancerramte BørnSøger driftspuljen 201711-07-20171707279404260
Økonomi- og IndenrigsministerietHøring udkast til bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse09-10-20171707282451771
Patientforeningen lungekræftAnsøgningsskema til udlodningsmidler til uddeling i 2017 - Driftspuljen23-06-20171707285393010
 Anmodning om aktindsigt10-10-20171707288***451913
JustitsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. burkaforbud10-10-20171600668451894
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAngående brug af restbevilling til projektnr. 23501 til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.10-10-20171601553451618
Region MidtjyllandFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451714
Region SjællandFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451716
Region NordjyllandFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451718
Region HovedstadenFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451717
ZentropaSvar på invitation preview og middag10-10-20171610654451782
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for modtagelse af budgetter for 2017- Videnscenter for voldsofre09-10-20171700147451025
Styrelsen for PatientsikkerhedRedegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed - vedr. maksimale ventetider - Region Syddanmark09-10-20171700441450662
Region HovedstadenVedr. fertilitetsbehandling09-10-20171700613450495
 Anmodning om eventuelle bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. indførsel af lægemiddel10-10-20171704021451322
KLSvar på spørgsmål vedr. faste læger på botilbud10-10-20171705529451966
Danske HandicaporganisationerSvar til DH - vedr. beskikkelse af medlemmet til Tvangsbehandlingsnævnet09-10-20171705731451080
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. tilknytning til Novo Nordisk10-10-20171705877451347
Bird & Bird AdvokatpartnerselskabAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. klassifikation af produkt10-10-20171706015451371
Miljø- og FødevareministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. kosttilskud09-10-20171706161451069
Danske RegionerTil DR: Udmøntning af ØA18 vedr. videndeling i kvalitetsfondsprojekterne10-10-20171706414451363
 Orienterer klager om svarudsættelse - afg. om aktindsigt09-10-20171706550***451161
 Kvittering for modtagelse af klage vedr. indførsel af lægemiddel10-10-20171706708451395
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. klage om indførsel af lægemiddel10-10-20171706708451414
 Svar på henvendelse vedr. fordeling af ældrepuljen09-10-20171706852450974
 Besvarelse af henvendelse vedr. operation på Herlev Hospital10-10-20171706925451609
 Svar på henvendelse vedr. økonomisk støtte til bogudgivelse09-10-20171707093450899
National Videnskabsetisk KomitéL 60 høringssvar05-10-20171707122451172
DentalMæglerne Birgitte Gøyesvej 30Kvittering for modtagelse af klage over STPS afgørelse om aktindsigt09-10-20171707163450906
 Svar til borger om klage over lægekonsulenter10-10-20171707244451360
BeskæftigelsesministerietBorgerhenvendelse vedr. arbejde i Danmark til Beskæftigelsesministeriets videre foranstaltning10-10-20171707249451406
 Ministry of Health's reply to your request concerning employment in Denmark10-10-20171707249451460
Økonomi- og IndenrigsministerietSvar på høring over udkast til bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse10-10-20171707282451775
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning10-10-20171707290451949
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. skat på folkepension11-10-20171600668452262
 Svar på henvendelse om mobning på nettet pga ytringsfrihed11-10-20171600710452533
OsteoporoseforeningenForeløbigt svar på ønske om møde med sundhedsministeren11-10-20171610653452646
DXC TechnologyOpgradering til WZ2017. Godkendelse af ÆA-SUM-066 Obligatorisk tomt titelfelt ved forelæggelse.11-10-20171704133452244
 Svar på borgerhenvendelse vedr. aktiv dødshjælp09-10-20171704984410953
 Svar på henvendelse vedr. udflytning af behandling fra sygehusene til almen praksis11-10-20171705823452672
LægemiddelstyrelsenAnmodning om kopi af sagsakter - vedr. sag om klassifikation af produkt10-10-20171706015451358
 Svar på henvendelse til ældreministeren og sundhedsministeren vedr. bedre mad til ældre11-10-20171706097452126
Praktiserende Lægers Organisation - PLOUddybende svar vedr. henvendelse om sundhedslovens § 227, stk. 210-10-20171706196451660
 Oplysningsskema til Team Effektiv Regulering11-10-20171706260452783
 Fremsendelse af høringssvar over udkast til ny databekendtgørelse10-10-20171706284451319
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Epilepsiforeningen
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Datatilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen

Finansministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Statsministeriet
Høring over bekendtgørelser om hhv. distribution af lægemidler, indberetning af oplysninger til lægemiddelstatstik samt adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – implementering af forsøgsordning med medicinsk cannabis11-10-20171706318452185
Ankestyrelsen
Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Dansk Psykolog Forening
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Sygepleje Selskab - DASYS
Dansk Sygeplejeråd
Danske Patienter
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Danske Regioner
Det Centrale Handicapråd
Det Kriminalpræventive Råd
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Folketingets Ombudsmand
Institut for Menneskerettigheder
Justitsministeriet
KL
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen SIND
Overlægeforeningen
Yngre Læger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
PsykiatriFonden
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Rigsadvokaten
Socialpædagogerne
Socialstyrelsen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling11-10-20171706434452794
 Svar på henvendelse vedr. klage over læge11-10-20171706467452598
 Svar på henvendelse vedr. patienterstatning11-10-20171706567452270
Børne- og SocialministerietHenvendelse om statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum11-10-20171706586452775
 Svar på henvendelse vedr. udeblivelser11-10-20171706590452247
 Svar på henvendelse om sygdomsforløb11-10-20171706592452494
PA International FoundationSvar på henvendelse vedr. listeria11-10-20171706665452590
DigitaliseringsstyrelsenHøringssvar vedr. bekg. om off. afsendere i Digial Post10-10-20171706721451446
Kristelig LægeforeningSvar på henvendelse om palliativ sedering m.v.10-10-20171706750452099
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriets d. 27 september 2017 om fornyelse af recepter på stærk smertestillende medicin10-10-20171706956451960
Danske RegionerAnmodning om bidrag til SUU alm. del spm 20 vedr. pakkeforløb for kræft11-10-20171707332452579
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever med spørgsmål om mobning på nettet på grund af ytringsfrihed10-10-20171600710452085
KLKvittering for fremsendelse af oprindeligt DTU-brev samt KL's svar11-10-20171601180452478
Statens Arkiver - RigsarkivetSpørgsmål fra Rigsarkivet til fejlliste fra WorkZone, 2009-201610-10-20171601271***452028
SundhedsdatastyrelsenForskerservice - status09-10-20171601523***451905
 Borgerhenvendelse: "Folkeret, fortsat..."20-09-20171603459436066
 Borgerhenvendelse: "Folkeret...."19-09-20171603459436048
 Borgerhenvendelse -"Konflikt..." - vedr. psykiatri24-09-20171603459439244
 Borgerhenvendelse: "Europarådet...."16-09-20171603459432835
Region Nordjylland
Region Nordjylland
Fakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451721
Region SjællandFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451719
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 24. august 2017 på Geriatrisk Afdeling11-10-20171604904452824
World Health Organization (WHO)Web-based cosultation on the development of af draft five-year global stategic plan19-09-20171605966443231
 Afregning - Driftspuljen 2016 - Migræne og Hovedpineforeningen10-10-20171606355451637
MedicoindustrienØnsker møde med sundhedsministeren11-10-20171610653452684
Toft KommunikationHenvendelse til sundhedsministeren vedr. undersøgelse om troværdighed af interesseorganisationer10-10-20171610725451839
Tænketanken Fremtidens BibliotekerInvitation til ældreministeren til deltagelse i paneldebat på konferencen ÆLDREFÆLLESSKABER OG KULTUR den 27. november 201710-10-20171610726451835
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering om forventet tidshorisont - Videnscentre for voldsofre10-10-20171700147451928
Rigshospitalet - BlegdamsvejRigshospitalet budget for 2017 til projektet vedrørende center for voldtægts- og voldsofre.09-10-20171700147451331
 Ønsker aktindsigt i kontraktaftalen mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden om projekt med diabetes10-10-20171700328451570
Økonomi- og IndenrigsministerietRådgivning vedr. udbetalingsanmodning fra Nyt Hospital Bispebjerg20-09-20171701559452306
Landsforeningen Liv&DødHøringssvar fra Landsforeningen Liv&Død - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452080
Danske RegionerHøring fra Danske Regioner - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452065
Dansk Psykiatrisk SelskabHøringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452063
Hospicelederforeningen i DanmarkHøringssvar fra Hospicelederforeningen i Danmark - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452059
Danske HandicaporganisationerHøringssvar fra Danske Handicaporganisationer - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamente m.v.10-10-20171701586452056
Danske FysioterapeuterHøringssvar fra Danske Fysioterapeuter - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamente m.v.10-10-20171701586452044
DXC TechnologyOpgradering til WZ2017. Anmodning om godkendelse af ÆA-SUM-066 Obligatorisk tomt titelfelt ved forelæggelse28-09-20171704133452241
Region HovedstadenOpdateret Effektiviseringsrapport, Nyt Hospital Hvidovre10-10-20171704792452299
Danske HandicaporganisationerDH beder om fristforlængelse - vedr. beskikkelse af medlemmer til Tvangsbehandlingsnævnet09-10-20171705731451073
Region HovedstadenTilsynsmateriale for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet10-10-20171705755451854
LægemiddelstyrelsenUdtalelse om klage vedr. tilknytning som aktionær til Novo Nordisk04-10-20171705877450621
Landsforeningen for Arm/BendefekteAnsøgningsskema til udlodningsmidler til uddeling i 2017. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer31-07-20171706060407465
 Svar på partshøring i klagesag vedr. autorisation11-10-20171706328452315
 Borgerhenvendelse - klage over læge08-09-20171706467427267
AmbuFlexCasebeskrivelser om PRO-projekter - Ambuflex29-09-20171706561451400
 Notat om møde med Region H om Sundhedsplatformen11-10-20171706621452706
SundhedsdatastyrelsenSamtykke fra Sundhedsdatastyrelsen - bekg. om off. afsendere i Digital Post09-10-20171706721451317
Styrelsen for PatientsikkerhedSamtykke fra Styrelsen fra Patientsikkerhed - bekg. om off. afsendere i Digital Post10-10-20171706721451426
 Henvendelse til sundhedsministeren om akutlægebil09-10-20171706942450840
Styrelsen for PatientsikkerhedAnsvar og opgaver i forhold til Sundhedsplatformen10-10-20171707210451520
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentHealth Committee - PaRIS Taskforce - Request to nominate an expert06-09-20171707250451419
 Borgerhenvendelse om at vedkommende i går politianmeldte Psykiatrisk Center, Bispebjerg27-09-20171707258441501
Turnerforeningen i DanmarkAnsøgning - udlodningsmidler 201724-07-20171707266406440
Region NordjyllandKvartalsrapport 2. kvartal 2017 for NAU10-10-20171707269451722
Region NordjyllandKvartalsrapport 2. kvartal 2017 for NAU29-09-20171707269451689
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. prioritering af sager i Styrelsen for Patientsikkerhed28-08-20171707292419768
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. behovsventelisten10-10-20171707299451677
 Borgerhenvendelse - klage over ikke at kunne få transport hjem efter udskrivelse fra sygehus03-10-20171707336447245
 Borgerhenvendelse - vedr. afvisning af afgørelser og diagnoser fra egen læge og speciallæger04-10-20171707337448347
Ebeltoft ApotekBorgehenvendelse - spørgsmål vedr. medhjælp ved udstedelse af grøn recept01-09-2017SJ-STD-DEPRATH422902
A-Data A/SSlides fra oplæg på MedCom styregruppemøde11-10-20171601117452693
 Rykker for svar på henvendelse af 20. januar 2017 til sundhedsministeren vedr. ICD1019-09-20171601341434334
 Ny henvendelse vedr. lægesag25-09-20171603459440202
Danske RegionerFra DR - Status på sag - vedr. epidemikommissionerne05-10-20171605547451885
SundhedsstyrelsenFra SST - Politiet udformet forretningsorden - vedr. epidemikommissionerne10-10-20171605547452129
Danske RegionerFra DR: ej honorar + ej betydning at kan ifalde erstatningsansvar10-10-20171605547451908
 Borgerhenvendelse - forespørger til svar på afføringsprøve sendt med posten10-10-20171608559451584
 Invitation til sundhedsministeren som æresgæst til Dimensionsfest for sygeplejerskestuderende i Aarhus11-10-20171610653452572
Danske MaritimeInvitation til sundhedsministeren til maritim konference i Fællessalen på Christiansborg den 16. november 201710-10-20171610654452854
Institute for Cultural DiplomacyInvitation til sundhedsministeren til konferencen Cultural Diplomacy i Berlin11-10-20171610654452571
Sammenslutningen af Steinerskoler i DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. takke-demonstrationen den 5. oktober 201711-10-20171610654453249
Ekstra BladetForespørgsel til sundhedsministeren om offentliggørelse af, hvad hun har betalt i skat10-09-20171610725428151
 Invitation til ældreministeren som æresgæst og taler til Dimensionsfest for sygeplejerskestuderende i Aarhus - januar 201811-10-20171610726453185
Danske MaritimeInvitation til ældreministeren til maritim konference i Fællessalen på Christiansborg den 16. november 201710-10-20171610726452856
Tænketanken Fremtidens BibliotekerRykker for svar vedr. invitation til ældreministeren til deltagelse i paneldebat på konferencen ÆLDREFÆLLESSKABER OG KULTUR den 27. november 201712-10-20171610726453401
World Health Organization (WHO)WHO - Agenda for WHO Expert Committee on Biological Standardization meeting 17-20 October 201703-10-20171700130451308
World Health Organization (WHO)WHO - Draft agenda for Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations Meeting25-09-20171700130451307
 Henvendelse vedr. besøg af ældreministeren - artikel fra Fjorden Nu11-10-20171700287453237
 Forespørgsel til partshøringsfrist vedr. klage om indførsel af lægemidler11-10-20171704021452888
Dagens MedicinKonference: Fælles Akut Modtagelse 2./10. - link til præsentationer10-10-20171704514453150
 Supplerende spm. vedr. bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens09-10-20171704828453537
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over behandling10-10-20171705289452200
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. klage over behandling10-10-20171705289452202
 SUM orienteres om erindring om aktindsigt sendt til STPS - vedr. sundhedsfaglige kompetencer11-10-20171705678452067
LægemiddelstyrelsenKopi af sagsakter vedr. klage - klassifikation af produkt12-10-20171706015453271
 Vitamin RDAs and safe upper limits27-09-2017SJ-STD-DEPKRAA441462
 Oplysningsskema til Team Effektiv Regulering11-10-20171706260452963
 SV: Oplysningsskema til Team Effektiv Regulering11-10-20171706260452957
Region SjællandRegion Sjælland slutrapport for 2016 til projektet Shared Care angående projektnr. 65402.11-10-20171706356452965
 Vedr. referat møde om LPR indberetninger fra Region H - SDS 28. september 201709-10-20171706621452701
 Vedr. referat møde om LPR indberetninger fra Region H - SDS 28. september 201709-10-20171706621452702
 Referat møde om LPR indberetninger fra Region H - SDS 28. september 201711-10-20171706621452704
Danske RegionerArtikel i JP - sendt fra Danske Regioner - vedr. "....kolde hænder....."11-10-20171706838452542
Uddannelses- og ForskningsministerietUFM - Deltagelse i EURATOM forskningsprogram10-10-20171707151452552
KLHenvendelse til sundhedsministeren vedr. særlige pladser i psykiatrien04-10-20171707217448267
Børne- og SocialministerietHøring over forslag til lov om ændring af lov om social service06-10-20171707300452459
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTFremsender udtalelelse i anledning af FN's Internationale Ældredag01-10-20171707341444285
Øfeldt Centrene ApSHenv. til ældreministeren - mener at lovforslagsudkast skubber hundredvis af patienter ud af patienterstatningsordningen06-10-20171707346449869
 Henvendelse om Initiativer til forebyggelse af overvægt hos børn og unge04-10-20171707353452941
 Henvendelse om initiativer til forebyggelse af overvægt hos børn og unge29-09-20171707353452939
LægemiddelstyrelsenKopi af LMS svar vedr. årsgebyr for Scan Dia Labs ApS04-10-20171707357447711
Scan Dia Labs ApSHenvendelse vedr. gebyrstigning for lægemiddelvirksomhed24-09-20171707357439645
 Borgerhenvendelse vedr. tatovering af øjeæble01-10-20171707379444283
 Henvendelse til ældreministeren - uopfordret ansøgning som fysioterapeut11-10-20171707380453349
Folketingets Ombudsmand
Linde og Altschuler ApS
Vedr.: klage over kort høringsfrist vedr. udkast til lovforslag om en registrerings- og tilsynsordning m.v. for tatoveringssteder (Tatoveringsloven)12-10-20171707381453589
Linde og Altschuler ApSVedr.: Skrivelse til SUM om udsættelse af høringsfrist12-10-20171707381453587
SundhedsdatastyrelsenForskerservice - Opgørelse over sagsbehandlingstider11-10-20171601523***452757
Region MidtjyllandTil RM: Dagsorden til møde om DCPT den 27. oktober 201712-10-20171602412453051
Novo Nordisk FondenSvar på henvendelse om møde om strategi12-10-20171610653452967
Styrelsen for Patientsikkerhed
Radiograf Rådet
Beskikkelse af medlem fra Radiograf Rådet til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn12-10-20171611041453690
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for orientering om fornyet tidshorisont - revision af regnskab - Videnscenter for voldtægtsofre11-10-20171700147452834
 Rettelse af frist for bemærkninger til udtalelse vedr. klage om indførsel af lægemidler12-10-20171704021452887
 Henvendelse om genoplivning12-10-20171704983453093
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjemmel til ophør af livsforlængende behandling12-10-20171705743***452911
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenHospitalizations in Danish hospitals12-10-20171705958453273
 Vedr. vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af lovforslag12-10-20171706260453715
 Svar på henvendelse vedr. vitamin A dosis12-10-20171706361453213
ME ForeningenBerigtigelse af svar på henvendelse vedr. behandling af ME-patienter12-10-20171706407453066
Finansministeriet
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling12-10-20171706434453634
 Referat møde om LPR indberetninger fra Region H - SDS 28. september 201710-10-20171706621452714
 Henvendelse vedr. sundhedsbidrag12-10-20171707055453307
 Svar på anmodning om fristudsættelse og aktindsigt11-10-20171707114***452068
Region Nordjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Region Sjælland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Sundhedsfagligt Fakultet Københavns Universitet
Regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter til 2018-niveau12-10-20171707138453131
SundhedsstyrelsenAnsvar og opgaver i forhold til Sundhedsplatformen09-10-20171707210452717
SundhedsdatastyrelsenAnsvar og opgaver i forhold til Sundhedsplatformen09-10-20171707210452711
TV2 LorrySvar på mødeanmodning11-10-20171707232452779
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om ydernummer11-10-20171707251452747
 Svar vedrørende henvendelse om initiativer til forebyggelse af overvægt hos børn og unge10-10-20171707353452942
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. skiltning for gårdbutikker13-10-20171600668454223
SundhedsstyrelsenFællessekretariatet for National bestyrelse for Sundheds- og Ældredata - opfølgning12-10-20171610503453650
Styrelsen for Patientsikkerhed
Radiograf Rådet
Afbeskikkelse af medlem fra Radiograf Rådet til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn12-10-20171611041453707
Styrelsen for Patientsikkerhed
Foreningen af Kliniske Diætister
Beskikkelse af medlem fra Kliniske Diætister til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn13-10-20171611041453966
Danske RegionerAnsvar for klinikophold13-10-20171701472454111
SundhedsstyrelsenAnmodning til SST om nedsættelse af arbejdsgruppe om anonym levende donor13-10-20171703950454361
 Vedr. bemærkninger til lovforslag om implementering af NIS13-10-20171706260454490
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af lægesekretærstillinger12-10-20171706336453120
Region Midtjylland
Aarhus Universitet
Svar på henvendelse vedr. personlig medicin13-10-20171706384454088
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. klage over afg. om reklame for et produkt12-10-20171707050453297
CURA NORDIC APSKvittering for modtagelse af klage over afg. om reklame for et produkt12-10-20171707050453290
 Svar på henvendelse vedr. behandling af tvangsoverspisning13-10-20171707132453877
KLSvar på henvendelse vedr. særlige pladser i psykiatrien13-10-20171707217454002
 Besvarelse på henvendelse vedr. data til studieretningsprojekt om fedme12-10-20171707365453157
 Svar vedr fuld tilsagn om donation af organer og afsked13-10-20171707402454141
 Henvendelse til sundhedsministeren om lov om reklameskilte i det åbne land04-10-20171600668453083
SF StudiosInvitation til ældreministeren til gallapremiere til filmen Mens vi lever den 24. oktober 201713-10-20171610645453984
Dagens MedicinInvitation til sundhedsministeren til Dansk Medicins 20 års fødselsdag, november 201713-10-20171610653454017
SF StudiosInvitation til sundhedsministern til gallapremiere til filmen Mens vi lever13-10-20171610654454184
Det Kongelige TeaterPremiereinvitation til sundhedsministeren: Oplev skuespillet Maskerade den 17. november 201713-10-20171610654454039
Den Mexicanske Ambassade i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til den mexicanske ambassadørs afskedsreception13-10-20171610654454057
Ekstra BladetReminder på forespørgsel fra Ekstra Bladet - div. korrespondance til og fra sundhedsministeren12-10-20171610725453412
Det Nationale SorgcenterInvitation til ældreministeren til deltagelse i et debat- og oplysningsarrangement i 201812-10-20171610726453448
Venner til Friplejehjemmet Bedsted ThyInvitation til ældreministeren til 5-års jubilæumsfest den 3. marts 2018 på Friplejehjemme Bedsted Thy13-10-20171610726454151
Center for VoldtægtsofreAarhus Kommune projektbeskrivelse af databaseprojekt angående Videnscenter for Voldtægtsofre.12-10-20171700147454062
ForsvarsministerietHenvendelse til sundhedsministeren om støtte til INTERFORCE22-09-2017SJ-STD-DEPANFR438905
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar fra Dansk Selskab for Almen Medicin - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.13-10-20171701586454364
Danske RegionerHøringssvar fra Danske Regioner på høring over ændring af sundhedsloven - LF om behandlingstestamenter m.v.13-10-20171701586454272
Københavns UniversitetHøringssvar fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, over udkast til ændring af sundhedsloven (selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.)13-10-20171701586454316
Ezenta A/SVedr. kontrakt - Informations- og datasikkerhed i almen praksis11-10-20171704841453153
Region HovedstadenSvar fra Region Hovedstaden vedr. tiddspunkt for referat fra arbejdsgruppemøde - vedr. antibiotika12-10-20171705314453674
Region HovedstadenVedr. referat fra arbejdsgruppemøde - antibiotika12-10-20171705314453671
 Borgerhenvendelse - indstiller kollega til demensprisen01-10-20171706199451288
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS vurdering af sjællands beredskabsaftaler13-10-20171706222454359
StatsforvaltningenStatsforvaltningen: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling13-10-20171706434454525
Getinge IT SolutionsAgenda til møde på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa19-09-20171706714453323
SundhedsstyrelsenSvar på bestilling af bidrag vedr. henvendelse om forsvarets MEDIC uddannelse og ambulancebekendtgørelsen13-10-20171706882454450
Danske RegionerKommentarer til rapport om fokusering ift. national PRO standardisering ift. graviditet-barsel, hjerter og diabetes13-10-20171706953454321
SundhedsstyrelsenÆndringer til ny bekendtgørelse om speciallæger13-10-20171707081454109
 Sendt til DR: Forespørgsel vedr. hospitalers praksis vedr. rengøring og screening af MRSA13-10-20171707165454530
 Nomination letter: Regional Workshop on Child and Adolescent Tuberculosis in the WHO European Region, Denmark, 4–5 December 201712-10-20171707311453117
 Borgerhenvendelse om kommuners anvisning af ældre til plejebolig09-10-20171707376450429
Hospitalsenheden Vest Staben - HRPlanlægning af besøg på fødegangen på Hospitalsenheden Vest13-10-20171707399454154
Hospitalsenheden Vest Staben - HRPlanlægning af besøg på fødegangen på Hospitalsenheden Vest12-10-20171707399454114
Hospitalsenheden Vest Staben - HRPlanlægning af besøg på fødegangen på Hospitalsenheden Vest12-10-20171707399454113
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 2. kvartal 201729-09-20171707403454171
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 2. kvartal 201729-09-20171707404454166
 Borgerhenvendelse - vedr. uacceptable ventider på smertebehandling09-10-20171707414450430
Økonomi- og IndenrigsministerietSvar på henvendelse vedr. klage over kommune16-10-20171600668455101
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. økonomi16-10-20171600668455352
 Svar - fejlmedicinering af psykofamaka18-09-20171604038433715
Tænketanken Fremtidens BibliotekerSvar på Invitation til deltagelse i paneldebat på konferencen ÆLDREFÆLLESSKABER OG KULTUR16-10-20171610726455369
Betty Sørensen ParkenSvar på invitation til indvielsen af "Det muntre køkken" den 16. oktober 201716-10-20171610726454596
 Svar på borgerhenvendelse vedr. evalueringsansættelse12-10-20171703289453682
Skatteministeriet
Skatteministeriet
Borgerhenvendelse vedr. afgifter på røg30-05-20171703826454622
KLHenvendelse om høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling16-10-20171704698454909
Danske Regioner
KL
Høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling16-10-20171704698454824
Danske RegionerHenvendelse om høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling16-10-20171704698454905
 Svar på henvendelse vedr. organdonation, registering på sundhed.dk13-10-20171705531454108
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjemmel til analyser til brug for TV journalister og aktindsigt i analyseresultater15-10-20171705640454537
Forskningsklinikken for LudomaniTanker om forebyggelse af ludomani13-10-20171705968454410
 Svar på henvendelse vedr. beskrivelse af dansk ældreforsorg16-10-20171706080454727
 Svar på henvendelse vedr. sygehus og ældre borger16-10-20171706089455084
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sundhedsydelser i Danmark16-10-20171706564454818
LaserteamHenvendelser fra Laserteam til orientering om tatoveringsfjernelse13-10-20171706695454482
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over behandlingsforløb i psykiatrisk afdeling13-10-20171706740454465
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandling for nyresten13-10-20171706904453857
DR Danmarks RadioDelafgørelse vedr. aktindsigtsanmodning vedr. PrEP16-10-20171706955455238
 Svar på henvendelse om tatoveringsområdet13-10-20171707019454194
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. transport til skadestue13-10-20171707174453852
LM FoodHøring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem13-10-20171707229453913
JustitsministerietVedr. borgerhenvendelse om håndhævelse af rygelovgivning16-10-20171707355455002
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
TIl SST og SSI - Genève: Pestudbrud i Madagaskar. WHO briefer om situationen og opfordrer til støtte13-10-20171707405454179
Aarhus UniversitetAnmodning om hjælp til europæisk samarbejdsprojekt03-10-2017SJ-STD-SUMLFI453928
Aarhus UniversitetHjælp til europæisk samarbejdsprojekt MOCHA (frist for bidrag)13-10-2017SJ-STD-SUMLFI454122
 Borgerhenvendelse vedr. klage over vagtlægen12-10-2017SJ-STD-SUMMPE454565
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. sukker12-10-20171600668453936
 Borgerhenvendelse - Vedr. forbud mod at komme på kommunen16-10-20171600668455025
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. brud på menneskerettigheder i Polen15-10-20171600668454685
 Borgerhenvendelse: "konflikt..." - vedr. rettigheder ifb. m. lægesag22-09-20171603459438028
 Borgerhenvendelse "Konflikt..." vedr. lægefaglig standarder10-10-20171603459451566
 Borgerhenvendelse vedr. "Retssikkerhed....." og dialog med regionen om lægesag27-09-20171603459441840
AmbulixForespørgsel til BEK 431 af 18/05/201610-10-20171603712454220
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 1. september 2017 på Klinisk Biokemisk Afdeling16-10-20171604904454736
SundhedsdatastyrelsenDatabehandleraftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen11-11-20161609676453364
Københavns UniversitetSundhedsministeren inviteres til lancering af BMS-sponsoreret entreprenørskabsfag på Københavns Universitat13-10-20171610653454671
Gerresheimer Verloese A/SHenvendelse vedr. besøg i Japan og invitaion til virksomhedsbesøg13-10-20171610653454570
Foreningen af Speciallæger - FASSundhedsministeren inviteres til reception i forbindelse med formandsskifte i FAS og OL13-10-20171610654454923
Tænketanken Fremtidens BibliotekerRykker for svar - Ældreministeren inviteres til deltagelse i paneldebat på konferencen ÆLDREFÆLLESSKABER OG KULTUR13-10-20171610726454592
Danmarks ApotekerforeningOplæg til forhandling om apotekernes bruttoavance for 2018/201913-10-20171702370454553
SundhedsdatastyrelsenKoncern ESDH - opfølgning på 2.workshop13-10-20171703282455279
Danske PatienterIndstilling af suppleant fra Danske Patienter til Ankenævnet for Patienterstatningen25-09-20171703721454613
Børne- og SocialministerietHøring - Udkast til spørgeskema - tværministerielt udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange12-10-20171704978454333
SundhedsstyrelsenBorger informerer om svar fra JM vedr. om forvaltningsloven er gældende for Sundheds- og Ældreministeriet og dets styrelser13-10-20171705678454515
 Borger henviser til forvaltningslovens regler om aktindsigt15-10-20171705678454914
Forskningsklinikken for LudomaniTanker om forebyggelse af ludomani13-10-20171705968454396
SundhedsdatastyrelsenOplysningsskema - Team Effektiv Regulering12-10-20171706260454348
ForsvarsministerietUdkast til Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. af 13. oktober 201713-10-20171706260454499
 Lovforslag vedr. implementering af NIS-direktiv13-10-20171706260454306
 Henvendelse om varetagelse af tilsynsfunktion i forbindelse med implementering af NIS-direktivet13-10-20171706260454266
SundhedsdatastyrelsenHøring - Frist 19 OKT: Draft of the proposed guidance on identification of operators of essential services12-10-20171706260454352
 Vedr. Grønlands Selvstyres hjemtagelse af ansvarsområder12-10-20171706260454325
 Henvendelse om varetagelse af tilsynsfunktion i forbindelse med implementering af NIS-direktivet12-10-20171706260454331
 Svarbidrag til Socialministeriets borgerhenvendelse vedr. hjemmehjælperminutter i forbindelse med en maskine til behandling, som borgeren selv har indkøb13-10-20171706834454076
Uddannelses- og ForskningsministerietFra UFM: Borgerbrev vedr. mangel på læger og udenlandske læger og SUU-spm.12-10-20171706988454119
 Borgerhenvendelse vedr. manglende tilsyn i hjemmeplejen04-10-20171707233448266
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om samarbejde mellem lægehus og regionen08-10-20171707409450425
 Spørgsmål vedr. den nye kvalitetsstategi ift. WHO's kvalitetsmål26-09-20171707411440713
 Henvendelse vedr. ansøgning om dansk autorisation13-10-20171707450454048
 Klage over afslag på dansk autorisation10-10-20171707451452862
 Klage over afslag på dansk autorisation som læge10-10-20171707451452873
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. vagtlægen16-10-2017SJ-STD-SUMMPE454571
SST TilskudNordfyns Kommune - Revision og Regnskab - Særlige tilbud til ældre16-10-20171603135455251
Foreningen Den Boligsociale FondGodkendelse af projektforlængelse: Projekt Gnist og glæde i hverdagen for mennesker med demens13-10-20171604574454446
Fondet til bekæmpelse af AIDSKvittering for henvendelse vedr. PrEP16-10-20171608031455096
Danske RegionerVedr. fortegnelse over private sygehuse m.v.16-10-20171610069455015
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. fortegnelse over private sygehuse m.v.16-10-20171610069455012
Den Sociale KapitalfondSvar på invitation til årsmøde: Sociale investeringer - fra hype til handling17-10-20171610726455771
Arbejdsgruppen vedrørende Europæisk Antibiotikadag 2017Distributionskanaler til antibiotikakampagne17-10-20171700554456202
 Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703185454808
SST TilskudUdbetaling til Køkkenpuljen: Randers Kommune16-10-20171703221455266
Nordsjællands Hospital - HillerødUdmøntning af midler til AVT16-10-20171703354455042
 Svar på henvendelse vedr. nyt patientregister17-10-20171703362455767
 Sendt til KL - Oversigt over monitoreringsdata og ansvarlige aktører10-10-20171704695455596
 Sendt til KL - Oversigt over monitoreringsdata og ansvarlige aktører10-10-20171704696455594
 Nyt svar på henvendelse vedr. servicelovens § 83 mv.17-10-20171704755455798
Region HovedstadenOm adgang til helbredsoplysninger i forbindelse med kliniske lægemiddelforsøg16-10-20171704763454952
 Svar på henvendelse vedr. laseroperation af langsynethed17-10-20171704770455900
JustitsministerietSundheds- og Ældreministeriets bidrag til eftersyn af kontrolbestemmelser ift. offentlige myndigheders adgang til at foretage tvangsindgreb hos borgere og virksomheder17-10-20171705218455601
KLSpørgsmål vedr. faste læger på botilbud17-10-20171705529456179
Nordic Laser MedicoSvar på henvendelse ang. kosmetiske behandlinger17-10-20171705687455680
Viteea Direktør Lone LorentzenSvar på henvendelse vedrørende koncept om sundhedsfremme17-10-20171706144456139
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på nyretransplantation17-10-20171706256455738
BeskæftigelsesministerietHenvendelse vedr. regler om arbejdsmiljø09-10-20171706281454608
Initiativudvalg omkring bevarelsen af Give SygehusSvar på henvendelse vedr. besøg på Give sygehus17-10-20171706533456164
 Besvarelse af henvendelse vedr. manglende svar fra ministeren på spørgsmål om besparelser i sundhedsvæsenets betydning for kvalitet06-10-20171706747450299
Børne- og SocialministerietInput fra BSM: Spørgsmål vedr. regler på botilbud17-10-20171706764456176
 Anmoder STPS om sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. autorisation17-10-20171706772455673
 Anmoder STPS om sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. autorisation17-10-20171706774455637
 Anmoder STPS om sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. autorisation17-10-20171706775455653
 Vedrørende din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om håndhævelse af rygelovgivning16-10-20171707355454974
DGI-CDDH-BioethicsSvar fra SUM - DEADLINE/DATE LIMITE 15/10: PSY comments on doc DH-BIO (2017) 17rev13-10-20171707435454942
Undervisningsudvalget - UNU ChristiansborgSamrådsspm. X-Z til ældreministerens orientering17-10-2017SJ-STD-SUMMPE455864
Undervisningsudvalget - UNU ChristiansborgUNU alm. del -samrådsspørgsmål Æ, Ø og Å til ældreministeren17-10-2017SJ-STD-SUMMPE455885
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud ifm. cøliaki11-10-20171600668455466
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 28. september 2017 på Øre-Næse-Halsafdelingen17-10-20171604904455745
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 1. september 2017 på Klinisk Biokemisk Afdeling16-10-20171604904455148
Linde og Altschuler AdvokataktieselskabVedr.: Høring over udkast til lovforslag om en registrerings- og tilsynsordning m.v. for tatoveringssteder (Tatoveringsloven)16-10-20171609097455580
Danske RegionerFortegnelse over private sygehsue m.v.16-10-20171610069455316
Danske RegionerSvar vedr. fortegnelse over private sygehuse m.v.16-10-20171610069455303
 Vedr. ministeriets skrivelse af 27. oktober 2016 om dispensationsvurdering og eksperimentel behandling13-10-20171610172454567
Egmont Fonden
Tænketanken DEA
Sundhedsministeren inviteres til en orientering om resultaterne af SmåbørnsAlliancens arbejde16-10-20171610653455230
Center for Politiske Studier CEPOSInvitation: CEPOS Onsdagsnetværk den 25. oktober 201717-10-20171610654455663
Women Political LeadersInvitation til sundhedsministeren: WPL Rundbordsmøde i Lisabon den 8. november17-10-20171610654455836
Danske RegionerDR: Status på etablering af formaliseret samråd og fælles screeningsværktøjer11-10-20171700671455720
ArbejdstilsynetDeltagelse i udmøtningsgruppen - ny deltager fra Arbejdstilsynet06-10-20171700671455716
Folketingets OmbudsmandFremsender kopi af brev vedr. klage over afslag på frigivelse af uddannelsesforløb12-10-20171701011453980
Ministry of Health and the InteriorHøringssvar fra Færøerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning)17-10-20171701586456007
BGRAPHICOverslag på design og rentegning af publikation om syge børn12-10-20171701845454343
Region MidtjyllandDNV-Gødstrup - Styringsmanual og Prioriterings- og besparelseskatalog (opfølgning på opmærksomhedspunkter for 2. kvartal 2017)16-10-20171703157455262
 Svar på ministeriets svar vedr. evalueringsansættelse17-10-20171703289456137
 Bemærkninger fra DR + Region Syddanmark - SV: Særlige pladser - monitorering.21-09-20171704695455558
 Monitoreringsdata og ansvarlige aktører28-09-20171704695455569
 Monitoreringsdata og ansvarlige aktører28-09-20171704696455567
 Bemærkninger fra DR + Region Syddanmark - SV: Særlige pladser - monitorering.21-09-20171704696455554
Børne- og SocialministerietBorgerhenvendelse vedr. servicelovens § 8331-01-20171704755406520
Region HovedstadenOm adgang til helbredsoplysninger i forbindelse med kliniske lægemiddelforsøg26-09-20171704763454950
Danmarks ApotekerforeningKlage til Sundheds- og Ældreministeriet over påbud om vagttjeneste13-10-20171704981454569
 Invitation til videokonsultation16-10-20171706298455507
World Health Organization (WHO)WHO - 13. generelle arbejdsprogram03-10-20171706626453085
 Genfremsendelse af klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse17-10-20171706774455845
Dansk ErhvervTil Dansk Erhverv: Vedr. notatet ”Regionernes administrative udgifter i voldsom vækst”.16-10-20171706838455781
Dansk ErhvervFra Dansk Erhverv: Vedr. notatet ”Regionernes administrative udgifter i voldsom vækst”.16-10-20171706838455786
Region SjællandUSK - materiale vedr. teknisk afklaring til udbetalingsanmodning17-10-20171706910456246
Danske RegionerVedr. medicinstuderendes klinikophold17-10-20171707034455547
KriminalforsorgenSvar fra Kriminalforsorgen - Fængselsindsattes økonomi05-10-20171707255455041
KriminalforsorgenSvar fra Kriminalforsorgen - Dagstakster for behandlingsdømte i retspsykiatrien02-10-20171707255455040
 Borgerhenvendelse om afslag på at datter kan få lov til at beholde sin læge06-10-20171707408449878
 Henvendelse vedr. patienters kontakt med sundhedsvæsenet, herunder sundhedspersoners adgang til indsigt i journaler15-10-20171707427454583
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. forebyggelse af selvskade og spiseforstyrrelser blandt unge25-09-20171707433440120
 DEADLINE/DATE LIMITE 15/10: PSY comments on doc DH-BIO (2017) 17rev27-09-20171707435454934
 Anmodning mod aktindsigt i henhold til lov nr. 606 af 12/06/2013 vedrørende Medicinrådet.15-10-20171707453454704
 Borgerhenvendelse - mangler information vedr. undersøgelsesresultat13-10-20171707454454050
Børne- og SocialministerietOvertagelse af borgerhenvendelse vedr. tilskud ifm. cøliaki17-10-20171600668455548
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om reklameskilte i det åbne land18-10-20171600668456424
Økonomi- og IndenrigsministerietFortegnelse over private sygehsue m.v.17-10-20171610069455632
 Resume af følgegruppemøde vedrørende Sikkert Patientflow fredag den 13. oktober 201718-10-20171610422456477
Japans AmbassadeSvar på invitation til reception18-10-20171610654456832
FolkeakademietSvar på invitation til ældreministeren til at holde foredrag på Rødding Højskole 31. juli 201817-10-20171610726455806
Dansk ErhvervSvar på invitation til ældreministeren - Rundbordssamtale17-10-20171610726455741
 Særlige pladser - monitorering.10-10-20171704695455590
Danske RegionerSærlige pladser - monitorering.22-09-20171704695455560
SundhedsdatastyrelsenKorr. SDS vedr. procedurekoder - Særlige pladser - monitorering.11-10-20171704695455599
SundhedsdatastyrelsenKorr. SDS vedr. procedurekoder - Særlige pladser - monitorering.11-10-20171704696455600
 Særlige pladser - monitorering.10-10-20171704696455592
Danske RegionerSærlige pladser - monitorering.22-09-20171704696455562
Aalborg Kommune
KL
Svar på spørgsmål vedr. aftale om faste læger på botilbud18-10-20171705529456811
Styrelsen for Patientsikkerhed
DEP Sundheds- og Ældreministeriet
Svar på klage over STPS afgørelse om autorisation18-10-20171706116456396
 Svar på klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om autorisation som klinisk tandtekniker18-10-20171706116456381
 Sidste bemærkninger til implementering af NIS-direktivet16-10-20171706260455895
Dansk SygeplejerådSvar på henvendelse vedr. tidlige udskriveler i psykiatrien18-10-20171706580456497
Danske RegionerStatus til SUU 3. kvartal 201718-10-20171706601456383
MF Kirsten Normann AndersenSvar på S 36 om akutlægebil i Hjørring16-10-20171706796455683
 Partshøring i klagesag vedr. autorisation17-10-20171706999455612
 Letter regarding your inquiry to the Danish Health Ministry regarding research project in Denmark about working with mental health17-10-20171707091455609
 Svar på anmodning om aktindsigt i sag oprettet i forbindelse med klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om aktindsigt17-10-20171707288***455937
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse til Sundhedsdatastyrelse vedr. anmodning om aktindsigt i sag oprettet i forbindelse med klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om aktindsigt17-10-20171707288***455968
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning vedr. Medicinrådet17-10-20171707453455454
Danmarks Kirkelige MediecenterSvar på henvendelse vedr. pulje til selvskadeområdet17-10-20171707475455871
Bech-BruunAnmodning om aktindsigt i høringssvarene vedr. ændring af reklamebekendtgørelsen17-10-20171707480456022
Danske Regioner
Danske Regioner
Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 NB: NY FRIST17-10-20171707487456167
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. skiltning i det åbne land13-10-20171600668456388
 Borgerhenvendelse - de canadiske læger har større fokus på sund kost06-10-20171600668449945
NATOJoint COMEDS/JHAFG (Health) on 19 October - read-in package17-10-20171600852455531
GigtforeningenSundhedsministeren inviteres til rundvisning og reception 31. oktober 201717-10-20171610653456280
Italiens AmbassadeSundhedsministeren inviteres til "The Italian Embassy's Annual Autumn Concert"18-10-20171610654456539
 Henvendelse til sundhedsministeren om piskesmæld17-10-2017SJ-STD-DEPANFR456297
 Kommentarer fra SUM til DR - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører_Danske Regioner den 13.10.1713-10-20171704695456314
Danske RegionerFremsender skema over monitoreringsdata og ansvarlige aktører13-10-20171704695455606
Danske RegionerFremsender bemærkninger vedr. særlige pladser - monitorering.06-10-20171704695455572
 Kommentarer fra SUM til DR - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører_Danske Regioner den 13.10.1713-10-20171704696456316
Danske RegionerTak for bemærkninger vedr. særlige pladser - monitorering.06-10-20171704696455576
ForsvarsministerietBemærkninger til lovforslag om implementering af NIS17-10-20171706260455892
 Sidste bemærkninger til implementering af NIS-direktiv17-10-20171706260455882
ForsvarsministerietBemærkninger til lovforslag om implementering af NIS17-10-20171706260455890
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender udtalelse og sagsakter i klagesag vedr. aktindsigt17-10-20171707163456404
 Takker for svar på henvendelse vedr. håndhævelse af rygelovgivningen16-10-20171707355455523
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. elektroniske patientjournaler10-10-20171707429451850
 Henvendelse vedr. manglende tilsyn og hensyn til heldbredsforhold11-10-20171707501453248
Region HovedstadenMateriale vedr. udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Nordsjælland - 1. del11-10-20171707503456552
 Invitation til møde med ældreministeren om bog om det gode seniorliv med øl og vin19-10-2017SJ-STD-SUMLLU457225
 Borgerhenvendelse - om sine behandlingsmuligheder i Danmark19-10-20171601336456925
ParkinsonforeningenVedrørende videnscenterleders fratrædelse18-10-20171604622456678
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAktstykke om status for Sundhedsdataprogrammet18-10-20171605627457071
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAktstykke om status for Sundhedsdataprogrammet17-10-20171605627457088
Region NordjyllandRykker for svar på henvendelse vedr. spørgsmål om refusion af udgifter til sygehusbehandling i andre EU/EØS-lande16-10-20171606446455289
MedTrace A/SForespørger om mulighed for møde med sundhedsministeren11-10-20171610653457000
Professionshøjskolen MetropolAnmodning om møde med sundhedsministeren11-10-20171610653457011
Din HørespecialistAnmodning om møde med sundhedsministeren11-10-20171610653457303
Epilepsihospitalet Filadelfia
Epilepsiforeningen
Dansk Epilepsi Selskab
Invitation til høring på Christiansborg 4. december 2017 - Dansk epilepsi-satsning 2018 - 202018-10-20171610653456791
Seniorcenter MøllegårdenUnderskrevet acceptskrivelse - demensindretning Seniorcenter Møllegården afdeling 215-02-20171611120456683
Økonomi- og IndenrigsministerietØIM anmodning om vurdering af supplerende materiale vedr. udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Bispebjerg18-10-20171701559456629
Dansk Sygepleje Selskab - DASYSHenvendelse fra Dansk Sygeplejeselskab vedr. mulighed for at blive høringspart - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenteordning19-10-20171701586457334
MF Liselott Blixt
MF Karin Nødgaard
MF Karina Adsbøl
MF Susanne Eilersen
MF Jeppe Jakobsen
MF Jens Henrik Thulesen Dahl
MF Jane Heitmann
MF Hans Andersen
MF Jakob Engel-Schmidt
MF Thomas Danielsen
MF Jacob Jensen
MF May-Britt Kattrup
MF Flemming Møller Mortensen
MF Christian Rabjerg Madsen
MF Julie Skovsby
MF Karin Gaardsted
MF Lea Wermelin
MF Yildiz Akdogan
MF Finn Sørensen
MF Lotte Rod
MF Kirsten Normann Andersen
MF Trine Torp
MF Carl Holst
MF Carolina Magdalene Maier
MF Jan E. Jørgensen
MF Torsten Gejl
Brigitte Klintskov Jerkel
MF Britt Bager
MF Astrid Krag
MF Eva Kjer Hansen (V)
MF Stine Brix
Louise Petersen
Birgitte Møller
Nina Rylander
Emilie Kærn
Gitte Neergaard
Opfølgning på det etiske møde den 28. september 2017 - Punkt vedr. organdonation17-10-20171703950456319
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS vedr. procedurekoder - Særlige pladser - monitorering.16-10-20171704695456330
 Svar fra DR angående procedurekoder - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører Danske Regioner den 13.10.1713-10-20171704695456329
 KL's bemærkninger - Monitorering af særlige pladser13-10-20171704695456327
SundhedsdatastyrelsenØnsker spørgsmål uddybet vedr. monitorering af særlige pladser i psykiatrien10-10-20171704695455579
 Svar fra DR angående procedurekoder - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører - Danske Regioner den 13.10.1713-10-20171704696456328
 KL's bemærkninger - Monitorering af særlige pladser13-10-20171704696456326
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS vedr. procedurekoder - Særlige pladser - monitorering.16-10-20171704696456331
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til videre foranstaltning: Borgerbrev vedr. svar på henvendelse vedr. servicelovens § 8317-10-20171704755455671
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv ReguleringTER præhøringssvar - Lovforslag til Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren18-10-20171706260456634
 Vedr. vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af lovforslag om implementering af NIS-direktivet18-10-20171706260456636
ErhvervsstyrelsenVurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af lovforslag om implementering af NIS-direktivet16-10-20171706260455902
 Steering Committee - Joint Action on antimicrobial Resistance18-10-20171706298456816
Radio24syvSvar på aktindsigt vedr. ministres private e-mailkonti03-10-20171706891447511
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om omkostninger ifm. behandling10-09-20171707412436773
 Henvendelse til sundhedsministeren om tvang i psykiatrien12-10-20171707473453961
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker - FSFHVil gerne byde ind med en repræsentant til Det Nationale Antibiotikaråd17-10-20171707489456207
MedComAfrapportering vedr. it-projekter for almen praksis juli kvartal 201713-10-20171707492456352
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsplatformen - frygter vi er på vej mod ny stor IT skandale14-10-20171707534454679
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse af overtagelse af henvendelse fra Maries Mad Mission vedr. at de canadiske læger har større fokus på sund kost18-10-20171600668457118
SundhedsstyrelsenReferat fra møde i NRLV den 4. oktober 201717-10-20171603740457587
Seniorcenter EgegårdenUnderskrevet acceptskrivelse - demensindretning Seniorcenter Egegården afdeling B15-02-20171611120456679
 Vedr. kontaktperson på den nationale antibiotikakampagne17-10-20171700554457300
SundhedsdatastyrelsenFMK beredskab ifm. at Region Sj. går live på Sundhedsplatformen18-10-20171703565457249
SundhedsstyrelsenStatus SST: Vedr. kommende udkast til CPO/CPE-vejledning18-10-20171705627457580
 Spørgsmål vedr. ambulancebekendtgørelsen26-09-20171706882440597
Region MidtjyllandDNU - særlig rapportering for 3. kvartal 201719-10-20171707497457835
Region NordjyllandHøring over udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren19-10-20171707528457246
RigspolitietSvar fra Rigspolitiet vedr. udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren19-10-20171707528457245
Rigsombudsmanden i GrønlandHøringssvar fra Rigsombudsmanden i Grønland over udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren19-10-20171707528457243
 Information om det 4. møde i Inter-Agency Coordination Group on Antimicrobial Resistance (IACG)19-10-20171707531457276
AmbulixSvar vedr supplerende spm. vedr. forståelse af § 3, stk. 4 i ambulancebekendtgørelsen20-10-20171603712457481
Bornholms RegionskommunePuljen til øget livskvalitet på plejehjem og plejecentre. Projekt "Gå med i lunden" sagsnr. 1607189. Godkendt og afsluttet.20-10-20171607189457631
 Puljen til øget livskvalitet på plejehjem og plejecentre. projekt Bakketur med frokost i Den Kongelige Postgården sagsnr. 1607217. Godkendt og afsluttet.20-10-20171607217457546
DiabetesforeningenTilbagemelding til Diabetesforeningen angående sundhedsministerens åbningstale den 14. november19-10-20171610653457120
Gladsaxe Kommune
Seniorcenter Egegården
Tilsagn Demensboligpuljen - Gladsaxe Kommune24-01-20171611120456689
Gladsaxe Kommune
Seniorcenter Møllegården
Tilsagn Demensboligpuljen - Gladsaxe Kommune24-01-20171611120456686
SundhedsdatastyrelsenHastende bestilling vedr. ansvar- og opgavefordeling vedr. Sundhedsplatformen19-10-20171707210457144
 Svar vedr. ventetid til smertebehandling(1)20-10-20171707414457680
Udlændinge- og IntegrationsministerietOvertagelse af henvendelse fra Ældre Sagen vedr. et aktivt seniorliv19-10-20171707526457273
UndervisningsministerietOvertagelse af henvendelse fra Ældre Sagen vedr. et aktivt seniorliv19-10-20171707526457270
 Svar på henvendelse vedr. tilskud ifm. cøliaki23-10-20171600668458846
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om burkaforbud23-10-20171600668458101
Statens Serum Institut
Danmarks Tekniske Universitet
Fremsendelse af Det Nationale Antibiotikaråds anbefalinger til DANMAP-rapporten23-10-20171600881458382
Region MidtjyllandRegion Midtjylland afslutning af projektnr. 65304 til puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser.23-10-20171601379458120
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAngående brug af restbevilling til projektnr. 23501 til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.23-10-20171601553458769
3F - Fagligt Fælles ForbundAnmodning om indstilling af medlem fra 3F til Det Rådgivende Praksisudvalg23-10-20171602906458577
Danske Regioner
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Sundhedsstyrelsen
Ambulix
Svar vedr. forståelse af § 3, stk. 4 i ambulancebekendtgørelsen20-10-20171603712457425
 Sagsnr. 1607215 Projekt "Længe leve livet" under satspuljen til øget livskvalitet på plejehjem og plejecentre20-10-20171607215457675
 Svar på henvendelse vedr. behandling med thyroid23-10-20171703293458310
Danske Patienter
Styrelsen for Patientsikkerhed
Beskikkelse som suppleant for medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - Danske Patienter23-10-20171703721458424
 Svar på henvendelse vedr. hormonbehandling og ventetider23-10-20171704638458250
 Opdateret Skema fra SUM + svar vedr procedurekoder til DR - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører - Danske Regioner den 13.10.1720-10-20171704695457556
 Opdateret Skema fra SUM + svar vedr procedurekoder til DR - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører - Danske Regioner den 13.10.1720-10-20171704696457558
 Svar på henvendelse vedr. klippekortsordningen23-10-20171705434457901
 Svar på henvendelse vedr. klippekort til ældre23-10-20171705463457891
 Supplerende materiale til ansøgning om lånepulje til energiinvesteringer23-10-20171705796458659
 Svar på henvendelse vedr. spørgeskemaundersøgelse om hjemmeplejen23-10-20171706559457898
University of GothenburgResearch project on PCC - Danish contribution27-09-20171706761441868
SundhedsstyrelsenSvar vedr. MEDIC uddannelse og ambulancebekendtgørelse20-10-20171706882457420
 Svar på henvendelse vedr. erstatning for mistet barn23-10-20171707248458648
Dansk Tatovør LaugMøde i Sundheds- og Ældreministeriet vedr. lovforslag om tatovering23-10-20171707377458366
Danske RegionerAnmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm 5123-10-20171707478458124
The French Ministry of Social Affairs and HealthVedr. One Health EJP - kick-off meeting23-10-20171707559458200
JustitsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse vedr. burkaforbud23-10-20171600668458065
Børne- og SocialministerietSvar vedr. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. tilskud ifm. cøliaki23-10-20171600668458804
PenSamJustering i projektets organisering - projekt "Omsorgspiloten"13-10-20171601264457742
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projektnr. 65304.23-10-20171601379458087
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAngående brug af restbevilling til projektnr. 23501 til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.23-10-20171601553458448
Bornholms RegionskommuneRedegørelse for 2018-midlerne fra Bornholms Regionskommune værdig ældrepleje23-10-20171601585458748
ModerniseringsstyrelsenOpdaterede beløb for udlodningsmidler til udlodning i 2018 for gruppe 328-09-20171605324458962
Betty Nansen TeatretPremiereinvitation til sundhedsministeren til PLATT-FORMs nye show23-10-20171610654458452
FredsvagtenHenvendelse fra FredsVagten om udenrigspolitikken i Danmark19-10-20171610725457985
Landbrug & FødevarerReminder - Valg af session på Delegeretmøde 201723-10-20171610726458459
Danske RegionerDR: emails til presse/kommunikationsfolk i regionerne - Europæisk Antibiotikadag20-10-20171700554457399
SundhedsstyrelsenDagsorden til det 9. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for psykiatri - tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 10.00-13.0020-10-20171700669457862
Danske RegionerDR's bemærkninger: Klare rammer for de fælles akutmodtagelser - opdrag til diskussion11-10-20171704514458709
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Klare rammer for de fælles akutmodtagelser - opdateret23-10-20171704514458700
Børne- og SocialministerietStatus fra Rambøll - Børn i overgange - uge 4113-10-20171704978457885
Børne- og SocialministerietOpmærksomhedsliste - udvalg om overlevering af information i overgange (ori KL)09-10-20171704978457889
 Bestillingsbekræftelse på udstyr til stand22-10-20171705429458193
LægemiddelstyrelsenLægemiddelstyrelsens udtalelse vedrørende klage over afgørelse om Metapex Calcium Hydroxide17-10-20171705618457859
 Borger henviser til forvaltningslovens regler om aktindsigt23-10-20171705678458715
Bird & Bird AdvokatpartnerselskabBemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. klassifikation af produkt17-10-20171706015457857
University of GothenburgVedr. deltagelse i forskningsprojekt om PCC - person centred care in Europe09-10-20171706761455461
University of GothenburgLetter of information regarding participation in the research project "Person-centred care in Europe"18-09-20171706761433448
ADHD-foreningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. samfundsøkonomisk gevinst i at styrke forældrekompetencerne i familier med ADHD10-10-20171707361451845
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til fuldt tilsagn om donation af organer11-10-20171707402452435
SundhedsstyrelsenRigsfælleskabets rapport til Joint Convetion20-10-20171707485457870
Region MidtjyllandDNU - særlig rapportering for 3. kvartal 2017, bilag vedr. status på ibrugtagningstilladelser23-10-20171707497458345
 Borgerhenvendelse vedr. dokumentar om behandling i psykiatrien17-10-20171707574455912
 Borgerhenvendelse vedr. stofskifteproblematikken19-10-20171707579457382
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling af stofskiftepatienter19-10-20171707581456939
 Borgerhenvendelse vedr. stofskiftebehandling med medicinen Thyroid19-10-20171707582456940
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling af stofskiftepatienter18-10-20171707583456917
 Henvendelse til sundhedministeren vedr. medicinen Thyroid18-10-20171707584456918
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling af stofskiftepatienter18-10-20171707585456919
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling med Thyroid18-10-20171707586456920
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling af stofskiftesyge.18-10-20171707588456921
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling af stofskiftepatienter18-10-20171707589456922
 Borgerhenvendelse fra stofskiftesyg - imod lukning af klinik18-10-20171707590456923
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling af stofskiftepatienter19-10-20171707591457187
 Borgerhenvendelse vedr. stofskiftemedicinen Thyroid18-10-20171707593456883
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling af stofskiftepatienter18-10-20171707594456885
 Borgerhenvendelse vedr. forslag i forbindelse med lægemangel23-10-20171707595457978
 Borgerhenvendelse vedr tilskud til tandpleje27-09-20171707600447525
 Borgerhenvendelse - vedr. brugen af ordet behandlingsdom i sundhedsvæsnet21-10-20171707601457934
 Borgerhenvendelse til ældreministeren om kritik af plejehjem01-10-20171707602444289
 Borgerhenvendelse - bliver stalket og tvunget til hævnpornografi20-10-20171707604457586
Jyllands-PostenAktindsigt i alle opgørelser/notater over ministeriets brug og udgifter til eksterne kommunikationsbureauer/PR bureauer fra 1. januar 2010 til d.d.17-10-20171707611455851
Børne- og SocialministerietSvar på anmodning om overtagesle af henvendelsen vedr. underretning om konsekvenser af ny lov § 84 i Serviceloven24-10-20171600668460367
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. kapitalpension24-10-20171600668459453
 Svar på anmodning om interview om mænds udfordringer i forhold til psykiske sygdomme24-10-20171600710460508
PenSamJustering i partnerskab - "Omsorgspiloten"24-10-20171601264460426
Region HovedstadenRegion Hovedstaden afslutning af projektnr. 65301 til puljen til styrket indsat overfor patienter med dobbeltdiagnoser.24-10-20171601375459344
 Vedr. Slutrapport - Partnerskabspuljen24-10-20171601439460388
Region NordjyllandBesvarelse af henvendelse vedr. refusion af udgifter til befordring i EU/EØS24-10-20171606446459578
 Afrapportering af Motion, Mad & Medmenneskelighed og Musik - sagsnr. 160719223-10-20171607192458130
DatatilsynetVedr. Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse på baggrund af Datatilsynets udtalelse - vedr. behandling af personoplysninger23-10-20171609676458889
Fonden for Socialt Ansvar (FSA)Svar om nyt magasin24-10-20171610725460009
Bates Y&RMateriale fra national antibiotikakampagne 201624-10-20171700554460520
Børne- og SocialministerietSvar på henvendelse vedr. hjælp til psykisk syg datter12-09-20171703637363968
 Nyt svar på henvendelse vedr. servicelovens § 83 mv.23-10-20171704755458667
 Nyt svar på henvendelse vedr. servicelovens § 83 mv.23-10-20171704755458740
Danmarks ApotekerforeningKvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning - vedr. Gazelle Online Apotek mv.24-10-20171705657459886
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens redegørelse vedrørende psoriasispatienter og fodterapi16-10-20171706263459095
Region SjællandRegion Sjælland afslutning for bevilling i 2016 til projektet Shared Care angående projektnr. 65402.24-10-20171706356460521
Sundhedsstyrelsen
Statens Institut for Folkesundhed
Materiale til 1. møde om SIF rammeaftale for 201824-10-20171706432459967
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om pleje af borger med respiratorhjælp24-10-20171706562459944
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetSvar på henvendelse om habilitetskrav til patientrepræsentanter i forhold til Medicinrådet24-10-20171706602459793
Landsforeningen af Kliniske TandteknikereSvar på forespørgsel omkring efterlevelsen af lovkravene til medicinsk udstyr efter mål og kommunerens prisaftaler/overenskomster24-10-20171706627459985
SundhedsdatastyrelsenHøringssvar vedr. SDS' formålsparagraf23-10-20171707223458918
 The Ministry of Health has forwarded your inquiry - vedr. ansøgning om autorisation som sygeplejerske23-10-20171707242458767
 Videresender henvendelse til STPS - vedr. ansøgning om autorisation som sygeplejerske23-10-20171707242458757
Region NordjyllandSvar vedr. kvartalsrapport 2. kvartal 2017 for NAU23-10-20171707269458731
ALFA INSTRUMENTSSvar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. rygelovgivning23-10-20171707326458159
 Svar på anmodning om aktindsigt i dokumenter vedr. databehandlere og Nationalt Genom Center24-10-20171707444460629
 Anmodning om udtalelse og sagens akter - vedr. ansøgning om autorisation23-10-20171707450458794
 Anmodning om udtalelse og sagens akter - vedr. ansøgning om autorisation23-10-20171707451458796
 Svar på henvendelse om tilskud til tandbehandling efter kemobehandling24-10-20171707456460395
IAEAOversendelse - IAEA - JC-rapport20-10-20171707485457873
Danske RegionerAnmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - Svar på anmodning om forlængelse af frist23-10-20171707487458870
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse fra Ældre Sagen24-10-20171707526460376
 Svar på henvendelse vedr. ventelister og Sundhedsplatformen24-10-20171707533459975
 Svar på borgerhenvendelse vedr. rygerum23-10-20171707556458071
 Svar på henvendelse vedr. fastfood23-10-20171707599458699
 Kvitt.svar vedr. borgerhenvendelse - ang. ordet "behandlingsdom"24-10-20171707601459662
Børne- og SocialministerietOvertagelse af henvendelse vedr. serviceloven § 10824-10-20171707624459582
 Kopi. Brev af 20.02.17 om adgang til helbredsoplysninger i forbindelse med kliniske lægemiddelforsøg07-10-20161707627460591
Region NordjyllandHenvendelse vedr. befordringsbkg.23-10-20171707634459795
HjerteforeningenSvar til Hjerteforeningens henvendelse af den 29. september - vedr. udskudte undersøgelser mv.24-10-20171707643460476
FinansministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. it-systemer23-10-20171600668459471
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. reklamer og "post-til-døren"23-10-20171600668459472
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. underretning om konsekvenser af ny lov § 84 i Serviceloven23-10-20171600668458522
 Journaliststuderende vil gerne tale om mænds udfordringer i forhold til psykiske sygdomme med sundhedsministeren24-10-20171600710460136
StatsministerietMateriale til K-udvalg den 25/10 ad pkt. om EU-sager 2. halvår 201723-10-20171600719460087
 Borgerhenvendelse vedr. rettigheder som menneske og borger.18-10-20171601336456789
HjerteforeningenSlutrapport - Partnerskabspuljen - "Sundhed for kortuddannede .."24-10-20171601439460387
 Borgerhenvendelse: "Konflikt....." - vedr. psykiatri21-10-20171603459457937
Global Summit of WomenInvitation til the 2018 Ministerial Roundtable of the Global Summit of Women23-10-20171610653459312
 Forespørgsel på interview om tandlægebranchen18-10-20171610653456942
Den Mexicanske Ambassade i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til reception den 14. november 201701-10-20171610654459325
Tyrkiets Ambassade i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til reception den 30. oktober 201701-10-20171610654459324
Danmarks ApotekerforeningAdresseliste til apotekerne24-10-20171700554459340
Komiteen for SundhedsoplysningVedr. tidspunkt for fremsendelse af materiale til apotekerne24-10-20171700554459641
 Ansøgning om midler fra Rådighedspuljen under Udlodningsmidlerne - projekt "Hold fast i dit job"18-10-20171700775458907
 Ansøgning om tilskud til opstart af "ældreklub" i golfklub20-10-20171700775458410
Pfizer ApSSvar på anmodning om udtalelse til klage over styrelsen - vedr. sag om biosimilært lægemiddel17-10-20171701811458395
Digitaliseringsstyrelsen3.1 Arbejdsgruppemøde 24/10: Analyse af borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug24-10-20171702897459657
DecibelAccept og udbetalingsanmodning - udmøntning af AVT-midler11-10-20171703354460432
Dansk Design Center Danish Design CentreInvitation til  Workshop #3 og artikel om Workshop #2 - Boxing Future Health20-10-20171703901460650
 Bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. indførsel af lægemidler22-10-20171704021457864
DXC TechnologyMateriele til statusmøde 24.10.2014 vedr. opgraderingsprojekt (WZ 2017 SP1)22-10-20171704133459295
 Bemærkninger til nyt svar på henvendelse vedr. servicelovens § 83 mv.23-10-20171704755458572
 Vedr. nyt svar på henvendelse vedr. servicelovens § 83 mv.23-10-20171704755458754
Børne- og SocialministerietBSM - Rambøll status - Børn i overgange - uge 4324-10-20171704978459929
KLE-mail fra KL om emner med behov for uddybning - vedr. særlige pladser på psyk. afd.19-09-20171705311460481
PLO EfteruddannelseBestilling af tekst til frise24-10-20171705429460403
Danmarks ApotekerforeningAnmodning om aktindsigt vedrørende Gazelle Online Apotek og Web-apo ApS24-10-20171705657459888
JustitsministerietVedr. LBK 433 af 22.4.2014 (forvaltningsloven)24-10-20171705678459588
Statsministeriet
Nordic Laser Medico
Videresender henvendelse til sundhedsministeren vedr. problemer med Sundhedsstyrelsen og måden hvorpå deres beslutninger angående kosmetiske behandlinger, bliver udført.03-08-20171705687408593
Nordic Laser MedicoRykker for svar fra sundhedsministeren på henvendelse af 28. august 2017 - vedr. fibroblastbehandling19-09-20171705687436046
Nordic Laser MedicoHenvendelse vedr. kosmetiske behandlinger - rykker for svar28-08-20171705687420291
Nordisk MinisterrådSupplerende materiale til neste møte i Nordisk One Health strategigruppe AMR - Next meeting Nordic One Health Strategic Group AMR24-10-20171706016460672
BeskæftigelsesministerietSvar på henvendelse vedr. regler om arbejdsmiljø20-10-20171706281459348
SundhedsstyrelsenSST forslag til rammeaftalen med SIF (Statens Institut for Folkesundhed)11-10-20171706432459485
Statens Institut for FolkesundhedSIFs forslag til projekter til rammeaftale for 201810-10-20171706432459487
JustitsministerietJustitsministeriet: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling - 2017-779-000223-10-20171706434460659
University of GothenburgResearch project on PCC - Danish contribution27-09-20171706761441902
 Henvendelse til sundhedsministeren med reaktion på svar vedr. skadestuebehandling18-10-20171707174456872
PositivgruppenSkema 1 - Positivgruppen Sygd.b - vedr. driftspuljen 201720-10-20171707267458890
Positivgruppen2017 - Udlodningsmidler Driftspuljen Sygd.bek.org.- Pos.gr. - mail 320-10-20171707267458898
Positivgruppen2017 - Udlodningsmidler Driftspuljen Sygd.bek.org.- Pos.gr. - mail 220-10-20171707267458893
ALFA INSTRUMENTSBemærkninger til svar på henvendelse vedr. ændring af rygeloven23-10-20171707326458236
 Borgerhenvendelse - anmodning om hjælp til resultat af undersøgelse14-10-20171707454454684
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. tilskud til tandbehandling efter kemobehandling15-10-20171707456454686
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. tilskud til tandbehandling efter kemobehandling15-10-20171707456454968
IAEAIAEA - Kvittering - JC-rapport20-10-20171707485457874
Danske RegionerAnmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - DR anmoder om at få fristen forlænget23-10-20171707487458865
Danske RegionerAnmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - frist24-10-20171707487459799
 Nordisk udveksling (projekt 16243)24-10-20171707572460651
 Borgerhenvendelse - forespørger til tilladelse til at få medicinen thyreoid10-10-20171707580452098
Syddansk UniversitetCOHERE A Rapport - Omkostninger for multisyge (002)23-10-20171707609458750
 Svar på henvendelse vedr. et ønske om hjælp31-05-20171707624376801
 Henvendelse fra LMST. Adgang til de elektroniske patientjournaler i forbindelse med kliniske lægemiddelforsøg01-09-20171707627459604
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. plejehjem og de ældre08-02-20171707630300125
Danske RegionerSpørgsmål fra Danske Regioner vedr. registrering af afsendendelse af genoptræningsplaner17-10-20171707637459960
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 2. kvartal 201729-09-20171707647460562
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. flexjob25-10-20171600668461541
FinansministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om it-systemer25-10-20171600668460933
 Vedr. Evaluering af Partnerskabsprojektet "Vejen er sund" - Sundhedstjek og aktiviteter 2015 - 2016 - 101725-10-20171601257461534
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sagsbehandlignstid hos STPS25-10-20171704388461602
SundhedsdatastyrelsenSvar på anmodning om bidrag til besvarelse af spørgsmål vedr. registreringer i dødsårsagsregistret25-10-20171705688461484
 SUU alm. del - svar på spm. 14221-11-20161706242461508
 Bilag 1 til SUU alm. del - spørgsmål 140 Omprioriteringer af den daværende SR-regerings initiativer på sundhedsområdet ifm. FL 201621-11-20161706242461500
 Svar på borgerhenvendelse vedr. retten til sundhedsydelser25-10-20171706332461596
Dansk Søvnapnø ForeningSvar på henvendelse vedr. søvnapnø25-10-20171707220461424
 Svar vedr. SDS's dok. i andet format25-10-20171707288***461237
IT-BranchenSvar på henvendelse vedr. IT-Branchens vision for sundhedsvæsenet25-10-20171707519461059
Danske RegionerSvar på henvendelse vedr. anbefalinger til Danmarks digitale vækst25-10-20171707520461360
Danske RegionerRedegørelse om fejl i Tarmkræftscreeningsbreve25-10-20171707644461427
Børne- og SocialministerietAnmodning om bidrag til FT-spørgsmål vedr. sociale akuttilbud25-10-20171707704461550
 Borgerhenvendelse vedr. autorisation24-10-2017SJ-STD-SUMMPE***462370
Gymnasieskolernes LærerforeningØnsker sundhedsministeren holdning til besparelserne på de gymnasiale uddannelser24-10-20171600668459585
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendel vedr. økonomi for plejehjembeboere26-10-20171600668462485
 Jounaliststuderene anmoder om ældreministerens kommentar til artikelserie om SOSU-faget25-10-20171600710461657
Komiteen for SundhedsoplysningReferat og opsamlingsdokumenter23-10-20171601142462665
 Svar vedr. 4. møde om GHSA 25.-27. oktober 2017, Kampala - Dansk stillingtagen til slutdeklaration25-10-20171601290461447
 Klage over diverse21-10-20171601336457929
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående difference i tilsagn for 2016 og 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.26-10-20171601375462311
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående difference i tilsagn for 2016 og 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.26-10-20171601375462400
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående difference i tilsagn for 2016 og 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.26-10-20171601375462339
Statens Serum InstitutBiosecurity Partnership Programme Advisory Group meeting25-10-20171602905461452
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringEESSI programbestyrelse - afklaring til brug for STPS's projekt24-10-20171602908462031
RigsrevisionenBilag 1: Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II, oktober/november 201713-10-20171603608461417
Teater VInvitation til ældreministeren til TVIND "THE MUSICAL"11. novemebr på Teater V26-10-20171610645462249
Den Belgiske AmbassadeÆldreministeren inviteres til reception i anledning af af King's Day 6. novmeber på hotel d'Angleterre25-10-20171610645461707
Toga VinstueInvitation ældreministeren til jubilæumsreception på Toga mandag den 4. december på Toga Vinstue25-10-20171610645462144
Bispebjerg HospitalSundhedsministeren inviteres til Stressreduktionsklinikkens 2 års jubilæum25-10-20171610653461660
Dansk Sundhedstjeneste for SydslesvigInvitation til sundhedsministeren til Sundhedsrådsmøde den 9. november 2017 i Flensborg19-10-20171610653461699
European Media Partner Danmark ApSHenvendelse til sundhedsministeren om deltagelse i Crossmedia-kampagne: Sundhed og Medicin24-10-20171610653460765
Den Belgiske AmbassadeSundhedsministeren inviteres til reception i anledning af King's Day25-10-20171610654461830
Women in Parliaments Global ForumHenvendelse vedr. opstart af "WPL-Health Facebook Group"25-10-20171610725461701
Center for VoldtægtsofreVedr. projektbeskrivelse12-10-20171700147462168
Dansk Acusticusneurinom Forening Dalsø Park 40Dansk Acusticusneurinom Foreningen søger Rådighedspuljer25-10-20171700775462575
BGRAPHICBilledleje, Børn med livstruende sygdom25-10-20171701845461133
BGRAPHICLevering: Publikation, Børn med livstruende sygdom25-10-20171701845461130
SundhedsstyrelsenIndkaldelse til Opfølgningsmøde om Sundhedsstyrelsens rapport "Status på allergiområdet" den 26.10.1719-10-20171705530462067
Børne- og SocialministerietAnmodning om bemærkninger til European Child Maltreatment Prevention Action Plan Survey - rykker for svar25-10-20171705688461662
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadePrivat ansøgning: Henvendelse til sundhedsministeren vedr. satspuljeansøgning om national handlingsplan om selvskade12-10-20171706263453964
 Anmodning om aktindsigt i DAMD-databasen12-09-20171706628429195
 Svar vedr. MEDIC uddannelse og ambulancebekendtgørelse23-10-20171706882461468
 Vedr. nedlæggelse af sygehus, reducering af akutbil til 3 måneder om året m.m.25-10-20171706942461142
Hiv-DanmarkRykker for svar vedr. informeret patientsamtykke19-10-20171706989457345
 Ønsker aktindsigt i dagtilbudsloven (afvisning af børnehaveansøgningen på grund af manglende vaccination)26-09-20171707133440709
 Borgerhenvendelse - søger hjælp til voksen datter for behandling af overvægt11-10-20171707460452439
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på svar fra udbetaling Danmark15-10-20171707505454920
 Procedure for vurdering af administrative konsekvenser for erhvervslivet af ny regulering25-10-20171707515462266
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr, tanker om sundhedsvæsenet12-10-20171707529454067
 Borgerhenvendelse foreslår fastfood med mindst mulig gift (plantebaseret mad)19-10-20171707599457391
 Henvendelse til sundhedsministeren om rygning på værtshuse21-10-20171707607457932
Børne- og SocialministerietNotat om støtte til sårbare mødre/vordende forældre25-10-20171707614460843
Dansk Brystkræft OrganisationDBO Genfremsendelse og dokumentation25-10-20171707625462469
 Rammepapir ift. udmøntning af midler til en styrket indsats på fødeafdelinger24-10-20171707664460893
Dansk Vegetarisk ForeningFremsender oplysning om måling der viser, at 44 % af danskerne ønsker vegetarisk valgmulighed i det offentlige24-10-20171707697460114
Klejtrup FriplejehjemVedr. Klippekortsordningen til plejehjemsbeboere12-10-20171707700453398
 Sygeplejestuderende - søger resultatet for beslutningsforslag B 4920-10-20171707720457543
 Skoleelever undrer sig over manglen på oplysning om stress på ministeriets hjemmeside24-10-20171707724460102
 Borgerhenvendelse vedr. produktion af medicinsk cannabis16-10-20171707728455235
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. cannabis26-09-20171707732440693
 Henvendelse til sundhedsministeren om gebyrer på lægemiddelforsøg02-10-20171707733446679
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren- vedr. medicinsk cannabis09-10-20171707735450837
 Borgerhenvendelse - vedr. karantæne mod bloddonation fra mænd09-10-20171707736451551
 Henvendelse til sundhedsministeren om medicinsk cannabis10-10-20171707737452086
Welfare Denmark ApSHenvendelse vedr. digitalt understøttet genoptræning25-10-20171707739462189
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender klage over sagsbehandlingstid18-10-20171707755***456886
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående difference i tilsagn for 2016 og 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.26-10-20171601375462257
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående difference i tilsagn for 2016 og 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.26-10-20171601375462517
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående difference i tilsagn for 2016 og 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.26-10-20171601375462316
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenPristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner26-10-20171609830462158
Friplejehjemmet HesselvangSvar på invitation til ældreministeren til 100 års fødselsdag26-10-20171610645462333
Global Summit of WomenSvar på invitation til at deltage i globalt kvindemøde i Sydney april 201826-10-20171610653462673
DemensalliancenSvar på deltagelse i Det Nationale Demensrum26-10-20171610653462443
Professionshøjskolen MetropolForeløbgt svar på anmodning om møde med sundhedsministeren26-10-20171610653462466
 Svar på invitation til at være æresgæst til Dimensionsfest26-10-20171610653462616
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeSvar på henvendelse til ministeren vedr. national handlingsplan om selvskade26-10-20171610653462580
MedicoindustrienForeløbigt svar på anmodning om møde26-10-20171610653462324
Danske MaritimeSvar på invitation til Maritim konference i Fællessalen på Christiansborg26-10-20171610654462629
Tyrkiets Ambassade i DanmarkSvar på invitation til at deltage i reception den 30. oktober26-10-20171610654462650
Den Mexicanske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til afskedsreception26-10-20171610654462671
Koncertsalen AlsionSvar på indbydelse til reception og festkoncert i Koncertsalen Alsion den 30. oktober26-10-20171610654461879
Toft KommunikationSvar på undersøgelse om troværdighed af interesseorganisationer26-10-20171610725462320
DemensalliancenSvar på invitation til Det Nationale Demensrum26-10-20171610726462446
Økonomi- og IndenrigsministerietAnbefaling om afsluttende spørgsmål til Bispebjerg26-10-20171701559462520
Lægemiddelindustriforeningen - LIFBrev til de slovakiske myndigheder om lægemiddelprisregulering i DK25-10-20171702706461436
Patientforeningen DanmarkMinisteriets svar af 30. maj 2017 på klage over SSI's afgørelse om aktindsigt30-05-20171705640460935
Børne- og SocialministerietBidrag til European Child Maltreatment Prevention Action Plan Survey25-10-20171705688461486
 Svar på henvendelse vedr. plejecentres ansvar for at bringe urinprøver til undersøgelse26-10-20171705694462032
 Svar på henvendelse vedr. vaccination26-10-20171706182462041
KLSvar på henvendelse vedr. særlig oprettelse af pladser i psykiatrien13-10-20171706263461620
 Svar på henvendelse vedr. utryg boligsituation25-10-20171706670461177
Børns VilkårSvar på henvendelse vedr. arbejdsgruppe om selvskade26-10-20171706764462173
 Besvarelse af henvendelse vedr. journaloplysninger26-10-20171707206461687
ALFA INSTRUMENTSSvar på yderligere henvendelse vedr. rygelovgivning25-10-20171707326461011
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. tobaksreklamering26-10-20171707356462639
 Svar på henvendelse om tatovering af øjeæble26-10-20171707379461757
Fagligt Selskab for Hygiejensygeplejersker - FSFHSvar på henvendelse vedr. Det Nationale Antibiotikaråd25-10-20171707489461501
 Svar på borgerhenvendelse vedr. vagtlæge - sendt til borgeren den 26. oktober 201726-10-20171707536461850
 Kopi af skrivelse sendt til Ombudsmanden vedr. takster ved beregning af befordringsgodtgørelse26-10-20171707542462686
Folketingets OmbudsmandTakster ved beregning af befordringsgodtgørelse26-10-20171707542462688
 Svar på henvendelse vedr. tobaksskab med kortaflæser25-10-20171707576461494
 Svar på henvendelse vedr. overtrædelse af lov om røgfri miljøer26-10-20171707607461771
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om samtale om piskesmæld25-10-20171707673461479
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. indholdsbetegnelse på cigaretpakker26-10-20171707675462309
 Vedr. henvendelse om vegetarisk mad i off. kantiner25-10-20171707697461413
Dansk FirmaidrætsForbundEvaluering af Partnerskabsprojektet "Vejen er sund" - Sundhedstjek og aktiviteter 2015 - 2016 - 101718-10-20171601257461535
Dansk FirmaidrætsForbundEvaluering af Partnerskabsprojektet "Vejen er sund" - Sundhedstjek og aktiviteter 2015 - 2016 - 101711-10-20171601257461536
BeredskabsstyrelsenReferat 15. møde i CBRNE-koordinationsudvalget23-10-20171603261459476
 Bemærkning til Referat 15. møde i CBRNE-koordinationsudvalget25-10-20171603261461449
Rigsrevisionen<65283> Orientering om afgivelse af fortsat notat om Sygehusbyggerier II til Statsrevisorerne13-10-20171603608461246
Dansk Psykolog ForeningAnmodning om møde med sundhedsministeren vedr. helhedsorienteret psykiatriplan24-10-20171610653460774
Center for Politiske Studier CEPOSCEPOS Onsdagsnetværk - Opdateret program for den 25. oktober 201724-10-20171610725460775
LogoCard ApSHenvendelse fra LogoCard med information om brystkræft-kampagne28-09-20171610725461448
Landsforeningen af Kliniske TandteknikereHenvendelse til sundhedsministeren om lovkrav til medicinsk udstyr05-09-20171706627424865
DEP Sundheds- og ÆldreministerietBekræftelse på sundhedsministerens deltagelse i DANMAP-seminaret24-10-20171706679460736
 Svar på partshøring i klagesag vedr. aktindsigt25-10-20171706784***461605
LægemiddelstyrelsenUdtalelse til brug for behandling af klagesag - reklame for STOPSNOT næsespray og mundspray24-10-20171707050460714
FinansministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. it-systemer23-10-20171707429460931
 2. Henvendelse til sundhedsministeren om vagtlægeordningen i Region Hovedstaden11-10-20171707434452102
Erhvervsministeriet
Ældre Sagen
Anmoder om overtagelse af henvendelse vedr. adgangen til lokaler til frivillige aktiviteter for ældre24-10-20171707526460753
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om regler for videreformidling af svar fra undersøgelser08-10-20171707692450420
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. ældreplejen24-10-2017SJ-STD-DEPKHK463065
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - tilbagebetaling af folkepension fra dødsdag27-10-20171600668463213
NATOJHAFG (Agriculture and Food) cyber presentation26-10-20171600852463078
Dansk Selskab for PatientsikkerhedAnmodning om udbetaling af midler - vedr. udbredelse af erfaringer fra "I sikre hænder"18-10-20171600950462545
KMDEndelig arkiveringsversion af WZ 2009-2016 vil blive fremsendt til Rigsarkivet26-10-20171601271462817
Statens Arkiver - RigsarkivetAflevering af ESDH 2009-2016 til Rigsarkivet. Godkendelse af liste med fejlfiler og fremsendelse af notat til kontekstdokumentation.26-10-20171601271462815
 Fremtidig proces vedr. afklaring af snitflader mellem niveauer i behandlingen af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger09-10-20171602887462253
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 2. marts 2017 på Radiologisk Afdeling27-10-20171604904463804
Grønlands StatistikDanske udgifter vedr. Grønland23-06-20171606433393166
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenMøde med KFST om pristransparens for kliniske forsøg27-10-20171609830463221
Permanent Representation of Estonia to the European UnionInvitation to the High Level Meeting AMR: One Health Action Plan and evidence based policy making26-10-20171610653462948
Nationalt Videnscenter for DemensInvitation til sundhedsministeren til at åbne DemensDagene 201826-10-20171610653463086
Den Gamle ByInvitation til sundhedsministeren til åbning af Jul 2017 i Den Gamle By27-10-20171610654463015
Maternity FoundationInvitation til sundhedsministeren til Hack4Girls high-level event27-10-20171610654463212
Nationalt Videnscenter for DemensInvitation til ældreministeren til at åbne DemensDagene 2018, 7. maj 201826-10-20171610726463083
Bates Y&RBates: Materiale fra national antibiotikakampagne 201627-10-20171700554463289
SundhedsdatastyrelsenFigurer over antibiotikaforbrug til Kampagne27-10-20171700554463287
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på 3. Styregruppemøde - PRO-infrastruktur17-10-20171704642463771
Børne- og SocialministerietBestilling og frister - tværministerielt udvalg om overlevering af information om børn i overgange27-10-20171704978463179
JustitsministerietBorger orienterer om henvendelse til Justitsministeriet - vedr. sundhedsfaglige kompetencer (tandlægeskader)26-10-20171705678461694
 Rykker for svar på klage vedr. aktindsigt26-10-20171705846463259
ArbejdstilsynetArbejdstilsynet: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling26-10-20171706434463028
 Tilføjelse til klage over afslag på dansk autorisation19-10-20171707451457387
LægeforeningenVedr. høring over udkast til forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren26-10-20171707528462166
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. serviceloven § 10826-10-20171707624462605
Dansk Brystkræft OrganisationManglende ansøgning - vedr. driftspuljen 201714-10-20171707625462479
Dansk Brystkræft OrganisationManglende ansøgning - GENFREMSENDELSE - vedr. driftspuljen 201724-10-20171707625462470
 Henvendelse til sundhedsministeren om genoptræning25-10-20171707714461160
GigtforeningenBilag 4 Bilag 2.3 - SUU alm. del - spm. 96 til sundhedsministeren23-10-20171707723462318
GigtforeningenBilag 2 Bilag 2.1 - SUU alm. del - spm. 96 til sundhedsministeren23-10-20171707723462314
GigtforeningenBilag 3 Bilag 2.2 - SUU alm. del - spm. 96 til sundhedsministeren23-10-20171707723462317
Museum VestsjællandHenvendelse vedr. midler til indkøb, facilitering og opbygning af reminiscensudstilling for demente27-09-20171707766441531
 Lægemiddelstyrelsens bidrag: Høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer25-10-20171707776462887
 Borgerhenvendelse vedr. patientrettigheder- og klager26-10-20171707782462987
Danske FysioterapeuterHenvendelse til sundhedsministeren vedr. frit valg på genoptræningsområdet25-10-20171707784461683
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. afslag på plejehjemsplads03-09-20171707795427076
SøfartsstyrelsenSkibsfartspolitisk Specialudvalg: DK non-paper vedr. Europa-Kommissionens høring vedrørende forordningen om overvågning, rapportering, og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport (MRV-forordningen). Frist den 27. oktober 201718-10-20171707804456510
SundhedsdatastyrelsenOpmærkningsskrivelse: Den særlige indberetning via SEI af mandlig omskæring udført uden for behandlingsteder26-10-20171707815***463474
 Borgerhenvendelse vedr. pensionisters betaling for tøjvask19-10-20171707817457342
 Spørgsmål fra studerende vedr. "Status på udmøntning af Kræftplan IV - 2017"25-10-20171707818461021
 Borgerhenvendelse - EU sygesikringskort og særligt sundhedskort24-10-20171707825460759
MF Jane HeitmannSvar på invitation til deltagelse i konference om sundhedsdata27-10-2017SJ-STD-DEPGRB463576
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse om røntgenapparat27-10-20171600668463566
UndervisningsministerietAng. overtagelse af henvendelse vedr. muligheder for at arbejde i Danmark26-10-20171600668462377
DatatilsynetRedegørelse til Datatilsynet i anledning af Datatilsynets udtalelse vedr. tilsyn med ministeriets behandling af personoplysninger27-10-20171609676463536
Region HovedstadenJustering tidsplan i tilsagn - hospicepuljen 2017-202026-10-20171610198461734
Women in Parliaments Global ForumSvar på invitation | WPL Round Table Discussion: Ambiti@n - Women in STEM | Lisbon, Nov 8th 201727-10-20171610654463258
Institute for Cultural DiplomacySvar på invitation til ministeren til at deltage i den årlige konference om kulturel diplomati26-10-20171610654462607
Italiens AmbassadeSvar på invitation to the Italian Embassy's Annual Autumn Concert27-10-20171610654463237
 Svar på henvendelse vedr. ældrerådet i Rebild Kommune26-10-20171611351462100
Novi AdvokaterForretningsorden for apotekernes voldgiftsnævn27-10-20171705658463345
 Overdragelse af borgerhenvendelse vedr. almenbolig26-10-20171706831462503
 Besvarelse af henvendelse vedr. kvalitetsstrategi26-10-20171707411461685
 Besvarelse af henvendelse vedr. undersøgelsesresultater26-10-20171707454461786
 Svar på henvendelse angående ventetid på høreapparat26-10-20171707469462321
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag til SUU alm. del - spm. 51 og 5227-10-20171707478462834
 Vedr. Rygerum26-10-20171707556462597
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. støtte til etablering af sundhedshus26-10-20171707570462278
 Svar på henvendelse vedr. gebyr for oprettelse af livstestamente27-10-20171707613463526
Danske RegionerVedr. Redegørelse om fejl i Tarmkræftscreeningsbreve26-10-20171707644462392
 Besvarelse af henvendelse vedr. forhold på Hillerød akutmodtagelse26-10-20171707666461774
European Commission DG SANTENyt medlem af ekspertgruppe - European Health Workforce26-10-20171707741462192
Sundhedsstyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Anmodning om bidrag: Høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer - FRIST 1/11 201724-10-20171707776462880
Gymnasieskolernes LærerforeningHenvendelse til sundhedsministeren - Besparelser svækker de gymnasiale uddannelser30-10-20171600668464512
ArbejdstilsynetHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Arbejdstilsynet18-10-20171601484463713
CO-industriHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - CO-industri23-10-20171601484463714
ForsvarsministerietHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Forsvarsministeriet23-10-20171601484463715
Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og NuklearmedicinHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin24-10-20171601484463718
Dansk ArbejdsgiverforeningHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Dansk Arbejdsgiverforening28-09-20171601484463697
ForbrugerombudsmandenHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Forbrugerombudsmanden29-09-20171601484463698
PatienterstatningenHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Patienterstatningen02-10-20171601484463699
SøfartsstyrelsenHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Søfartsstyrelsen03-10-20171601484463701
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - FOA03-10-20171601484463705
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen03-10-20171601484463706
Uddannelses- og ForskningsministerietHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Uddannelses- og Forskningsministeriet03-10-20171601484463707
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Dansk Selskab for Almen Medicin05-10-20171601484463708
DatatilsynetHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Datatilsynet16-10-20171601484463710
Transport-, Bygnings- og BoligministerietHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Transport-, Bygnings- og Boligministeriet25-10-20171601484463720
Dansk TandplejerforeningHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Dansk Tandplejerforening25-10-20171601484463722
Dansk Radiologisk SelskabHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Dansk Radiologisk Selskab25-10-20171601484463724
Dansk DekommissioneringHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Dansk Dekommissionering25-10-20171601484463726
Radiograf RådetHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Radiograf Rådet25-10-20171601484463728
Forbrugerrådet TænkHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Forbrugerrådet Tænk26-10-20171601484463730
Dansk Selskab for Medicinsk FysikHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Dansk Selskab for Medicinsk Fysik26-10-20171601484463731
TandlægeforeningenHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Tandlægeforeningen26-10-20171601484463734
Færøernes LandsstyreHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Færøernes Landsstyre17-10-20171601484463712
Olie Gas DanmarkHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Olie Gas Danmark26-10-20171601484463736
Dansk Kiropraktor ForeningHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Dansk Kiropraktor Forening26-10-20171601484463738
Danske RegionerHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Danske Regioner26-10-20171601484463740
ErhvervsministerietHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Erhvervsministeriet26-10-20171601484463742
FTFHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - FTF26-10-20171601484463743
Dansk EnergiHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Dansk Energi og Dansk Fjernvarme26-10-20171601484463747
DiaLab - Danish Diagnostics & Laboratory AssociationHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - DiaLab26-10-20171601484463749
FORCE TechnologyHøringssvar - Lovforslag om strålebeskyttelse - Force Technology26-10-20171601484463759
SundhedsdatastyrelsenOpsamling på 14. møde i STARS*13-10-20171601523***463501
SundhedsdatastyrelsenForskerservice - Opgørelse over sagsbehandlingstider12-10-20171601523***463496
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeNy projektbeskrivelse vedrørende søskendeindsats fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.27-10-20171601553463133
Region NordjyllandUdbetalingsanmodning - vedr. behandling af svært overvægtige børn22-10-20171602485462858
SklerodermiforeningenRykker for svar på henvendelse vedr. bekymring - behandling af kronisk sygdom16-06-20161606700123278
DatatilsynetKvittering for modtagelse af mail - vedr. tilsyn med behandling af personoplysninger27-10-20171609676463591
Danske RegionerMøde om Pristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner30-10-20171609830464680
Danske RegionerMøde om Pristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner27-10-20171609830463980
 Henvendelse til sundhedsministeren om invitation til præsentation af projekt "Do you mind"27-10-20171610653463808
The Ministry of Health of Russian FederationInvitation til WHO Global Ministerial Conference 16. - 17. november 201709-10-20171610653464012
BaptistKirken i DanmarkAnmoder om at fremtidig lovgivning ikke må indskrænke religions- og ytringsfriheden26-10-20171610725462958
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden angående regnskab til Videnscenter for seksuelt misbrugte børn på Rigshospitalet.27-10-20171700160464530
Bækkensmerter.dkBækkensmerter.dk - søger Rådighedspulje ansøgning05-01-20171700775464383
European Commission DG SANTEFlash report and presentations - 3rd meeting of the Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases on 26 October 2017, room AB-3D, Centre Albert Borschette,Brussels27-10-20171702104464000
 Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket (j.nr. 1702590)27-10-20171702590463420
SundhedsstyrelsenSST - høring - "Tidlig opsporing af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne. Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber” i høring26-10-20171703001462962
 Borgerhenvendelse vedr. LBK 43326-10-20171705678461961
 Bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse - vedr. afg. om apotekers tilknytning til lægemiddelvirksomhed26-10-20171705877462843
Dansk Selskab for Almen MedicinDSAM: Høring over bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling30-10-20171706434464752
Initiativudvalg omkring bevarelsen af Give SygehusAng. svar på henvendelse vedr. besøg på Give sygehus30-10-20171706533464391
 Vedr. høringssvar om oprettelse af Nationalt Genom Center m.m.27-10-20171707223463445
Øfeldt Centrene ApSOrientering til ældreministeren om Øfeldt Centrenes svar på sundhedsministerens brev vedr. patienterstatningsordningen26-10-20171707346461966
Øfeldt Centrene ApSHenvendelse til sundhedsministeren om lovforslaget om patienterstatningsordningen26-10-20171707346461964
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker - FSFHSvar på henvendelse vedr. Det Nationale Antibiotikaråd27-10-20171707489463084
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - erfaringer/oplevelser med klippekortet20-10-20171707707457927
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. ordinær låneadgang for Nyt Hvidovre Hospital24-10-20171707806463357
DigitaliseringsstyrelsenIt-projektrådets statusrapport for 1.halvår 201725-10-20171707822463617
 Borgerhenvendelse - klage over Styrelsen for Patientsikkerhed - "ikke saglig begrundet forskelsbehandling" - tandlæge17-10-20171707824456308
 Borgerhenvendelse - Kopi af klage over et ikke tilfredsstillende svar fra STPS24-10-20171707831460204
 Borgerhenvendelse - Kopi af klage over et ikke tilfredsstillende svar fra kommune24-10-20171707831460153
 Borgerhenvendelse - ønsker at framelde sig som organdonor26-10-20171707832461977
SkinialVedr. lovudkast til fjernelse af tatoveringer23-10-20171707836459315
StatsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. Specialklinikken Rebild19-10-20171707838457398
KontinensforeningenHenvendelse til ældreministeren vedr. sidste nyt fra Kontinensforeningen K-Nyt Neurologi02-10-20171707840447159
KontinensforeningenHenvendelse til sundhedsministeriet vedr. sidste nyt fra Kontinensforeningen K-Nyt Neurologi02-10-20171707840447155
LaserteamHøringssvar til lovforslag om fjernelse af tatoveringer med laser10-10-20171707843452095
Dagbladet InformationAnmoder om aktindsigt i ministeriets kommunikation med Statsministeriet i relation til regeringsseminar 14. juni 201130-10-20171707854464382
FactcareHenvendelse vedr. undersøgelse omkring aluminium i vacciner15-10-20171707855454700
 Borgerhenvendelse vedr. listen over ventetider til genoptræning29-10-20171707865463868
StatsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse fra ADHD-foreningen31-10-20171600668465166
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om flexjob31-10-20171600668465219
 Svar på forespørgsel om interview31-10-20171600710465199
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Afslutning af projektnr. 65104 til puljen til sengeafsnit med 11 psykiatriske sengepladser.31-10-20171601379465141
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Afslutning af projektnr. 65604 til puljen til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme.31-10-20171601379465124
Danske Regioner
KL
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Digitaliseringsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Materiale til ekstraordinært møde i Den nationale bestyrelse for sundheds-it30-10-20171602876465283
Region MidtjyllandSvar på henvendelse vedr. 'Når du er henvist til sygehus'31-10-20171606006465257
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenMøde om Pristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner31-10-20171609830465091
Danske RegionerMøde om Pristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner31-10-20171609830465090
Butter AgencyForeløbigt svar på mødeanmodning31-10-20171610653465839
Unicef DanmarkSvar på invitation til BØRNENES DAG den 20. november31-10-20171610654465709
Butter AgencySvar på invitation til samarbejde31-10-20171610654465818
Leith Admission CommitteeSvar til Leith Society - Executive Members Club21-08-20171610725416066
 Udokumenterede migranters ret til lægehjælp31-10-20171702709465142
 Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 131-10-20171703196465478
AntibiotikarådetReferat fra 1. møde i arbejdsgruppen for opfølgning på den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker31-10-20171705314465961
SundhedsstyrelsenSvar til SST; vedr. status på CPO-vejledningen31-10-20171705627465791
Miljø- og FødevareministerietKontaktpersoner til nordisk kommuniaktionskampagne AMR19-10-20171706016465969
UndervisningsministerietSvar på henvendelse vedr. unges alkoholvaner31-10-20171706139465251
 Svar på henvendelse om ansigtstatovering31-10-20171706368465013
Initiativudvalg omkring bevarelsen af Give SygehusSvar på henvendelse vedr. besøg på Give sygehus30-10-20171706533464656
Praktiserende Speciallæger FAPS c/o Foreningen af Speciallæger FASSvar på henvendelse om opgaveflytning til det nære sundhedsvæsen31-10-20171706858465490
Region SjællandUSK - materiale vedr. teknisk afklaring til udbetalingsanmodning31-10-20171706910465928
Kræftens BekæmpelseBehandling af kræftpatienter i udlandet30-10-20171707072464762
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om aktindsigt31-10-20171707163465039
Signatur A/SBudget fra Signatur - vedr. midler til forebyggelse og behandling af ludomani30-10-20171707192464764
 Kvitt.brev - vedr. medicinfri psykiatri30-10-20171707844464298
 Ministry of Health's reply to your request concerning Danish authorisation31-10-20171707879465266
 SUM oversender borgerhenvendelse vedr. autorisation til STPS31-10-20171707879465173
Udbetaling DanmarkBorgerhenvendelse vedr. EU sygesikringskort til Udbetaling Danmarks videre foranstaltning31-10-20171707881465205
 The Ministry of Health has forwarded your request to the competent authority31-10-20171707881465224
Region HovedstadenInterest in visiting a Mental Health Hospital25-09-2017SJ-STD-DEPSSNI439591
 TV2 Documentary Cheating or Borrelia (aka Undercover in the German Lyme Clinics) Shown to Support Human Rights Abuses25-10-2017SJ-STD-SUMAI460791
JustitsministerietAnmodning om bidrag til brug for Retssikkerhedsredegørelse 201727-10-2017SJ-STD-SUMAI463222
KulturministerietHøring vedr. udlodning af overskud fra lotteri - intern frist 17/8 2017.10-08-2017SJ-STD-SUMAMA411225
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. forebyggelse af hjerte-karsygdomme og diabetes31-08-20171600668422651
 Henvendelse om indskrænket busdrift på Femø26-09-20171600668440577
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse vedr. flexjob27-10-20171600668465212
Mandø FællesrådAnmodning om sundhedsministerens støtte vedr. transport til Mandø06-09-20171600668426273
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om flexjob efter ulykke24-10-20171600668460776
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - aldersblokering til pensionskonto23-10-20171600668458084
Mandø FællesrådAnmodning om ældreministerens støtte vedr. transport til Mandø06-09-20171600668426542
 Skoleelev ønsker interview med sundhedsministeren omkring den medicinske udvikling30-10-20171600710464311
 Vedr. forkert 'fortolkning' af ME-sygdommen05-10-20171601170448364
 ME - Chronic Fatigue Syndrome - Kronisk træthedssyndrom - SEID - Gennemgang af retningslinjer20-09-20171601170436410
 Vedr. rettigheder som menneske og som borger m.m.27-10-20171601336463219
 Borgerhenvendelse vedr. praktiserende læge30-10-20171601336465276
Region MidtjyllandRegion Midtjylland regnskab til projektnr. 65104 vedrørende sengeafsnit med 11 psykiatriske sengepladser.30-10-20171601379464592
Region MidtjyllandRegion Midtjylland regnskab til projektnr. 65604 til puljen til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme.30-10-20171601379464200
 Vedrørende mails om Direkte sagsliste EUT C 309 af 18. september 201716-10-20171602492455831
Folketingets OmbudsmandAnmodning om udsættelse af svarfrist - afg. om tandlæges tilknytning til lægemiddelvirksomhed30-10-20171604700464299
Wonderful CopenhagenAnmoder sundhedsministeren om et støttebrev i forbindelse med bud på International Liver Congress i 202227-10-20171607853463011
Region SyddanmarkRevideret projektbeskrivelse - vedr. forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner26-10-20171608967464041
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenMøde om Pristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner30-10-20171609830465089
Region MidtjyllandAnmodning om budgetændring i forbindelse med etablering af nye hospicepladser30-10-20171610198466048
Det Kongelige TeaterInvitation til ældreministeren til Premiere på Othello, 22. september kl. 20, Skuespilhuset07-09-20171610645427035
SF StudiosInvitation til ældreministeren til filmen "A Bad Moms Christmas" den 6. november 201730-10-20171610645465123
Teater Rio RoseInvitation til ældreministeren til teaterforestillingen UDSPRING og POW-festival,Teater Rio Rose, 23. september kl. 1907-09-20171610645427032
University College NordjyllandSundhedsministeren inviteres til paneldebat omkring udvikling i radiografien22-09-20171610653438781
Arresødal HospiceHenvendelse til sundhedsministeren om mulighed for besøg31-10-20171610653465132
KLHenvendelse vedr. møde med sundhedsministeren om. særlige pladser i psykiatrien31-10-20171610653465176
Danske RegionerInvitation til sundhedsministeren til at deltage i et kursus for nyvalgte regionsrådsmedlemmer31-10-20171610653465668
Nordjysk Center for Kultur og SundhedInvitation til Kultur og Sundhedskonference den 29. januar 201823-10-20171610653458484
Aalborg Universitet Institut for KommunikationInvitation til sundhedsministeren til Kultur og Sundhedskonference i Musikkens Hus23-10-20171610653458688
Butter AgencyØnsker møde med sundhedsministeren31-10-20171610653465825
NeuropatiforeningenØnsker møde med sundhedsministeren om neuropati10-10-20171610653451675
Butter AgencyInvitation til samarbejde25-10-20171610654465815
SF StudiosInvitation til sundhedsministeren til filmen "A Bad Moms Christmas" den 6. november 201730-10-20171610654465269
Unicef DanmarkVenlig reminder til sundhedsministeren om deltagelse i Børnenes Dag den 20. november 201731-10-20171610654465351
Toga VinstueInvitation sundhedsministeren til jubilæumsreception for "Det Politiske Kandestøberi"25-10-20171610654462411
Teater VInvitation til sundhedsministeren til TVIND "THE MUSICAL"26-10-20171610654462408
Region SjællandInvitation til regionsrådsformands afskedsreception30-10-20171610654464511
Leith Admission CommitteeInvitation til sundhedsministeren til personlig samtale08-08-20171610725410031
 Ønsker sundhedsministerens autograf30-10-20171610725464307
Coop Danmark A/SHenvendelse til ældreministeren vedr. hjælp til at stramme kemikalielovgivningen20-09-20171610728436071
 Henvendelse til ældreministeren med fotos fra besøg11-10-20171610728453236
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. psykiatriske diagnoser08-10-20171610933450422
 Borgerhenvendelse ang. misinformation om sygdom på Netpsycks side om somatoforme tilstande30-09-20171610933444271
Region HovedstadenRapport om vent og se-recept projekt31-10-20171700554466015
Komiteen for SundhedsoplysningProces vedr. materiale til apotekerne31-10-20171700554465759
LægeforeningenHøringssvar fra Lægeforeningen - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451836
Dansk Selskab for Palliativ MedicinHøringssvar fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven09-10-20171701586450936
Dansk Sygepleje Selskab - DASYSØnsker i fremtiden at være selvstændig høringspart på høringer fra ministeriet19-10-20171701586457203
Danske RegionerDanske Regioners svar på høring over ændring af sundhedsloven13-10-20171701586454247
 Rykker for svar på henvendelse om miljøgifte og biomarkør12-06-20171701786384761
Uddannelses- og ForskningsministerietAftale om fordeling af forskningsreserven i 201831-10-20171703442466010
 Borgerhenvendelse - fremsender oversigt over behandlingsforløb19-10-20171703569457400
 Borgerhenvendelse - anmodning om hjælp til sin Alzheimers ramte samlever.26-05-20171704202374831
SundhedsdatastyrelsenStatus til STARS 2017-10-0113-10-20171704488464721
Region SyddanmarkAfventer information vedr. tildeling af vagttjeneste til landets apoteker16-10-20171704981455024
 Borgerhenvendelse - forlanger sin ansøgning bevilget om aktiv dødshjælp22-10-20171704984461702
Københavns UniversitetBekræftelse fra JL på afholdelse af oplæg25-10-20171705476464692
 Bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. indførsel af lægemiddel26-09-20171705620440706
SundhedsstyrelsenStatus på CPO-vejledningen31-10-20171705627465712
Novi AdvokaterForretningsorden for apotekernes voldgiftsnævn28-10-20171705658463906
TandlægeforeningenTandlægeforeningen - Forespørgsel - Udpegning af formand for voldgiftsråd12-10-2017SJ-STD-DEPENR453350
Tandlægeforeningens TandskadeerstatningTandlægeforeningen - Årsopgørelse - Tandskadeerstatning for 201604-10-2017SJ-STD-DEPENR451309
 Mødesag, udbetalingsanmodning, NRSH31-10-20171705796465178
Helse- og OmsorgsdepartementetSlides fra møde i Nordisk AMR Strategigruppen den 26. oktober27-10-20171706016464760
 Borgerhenvendelse vedr. økonomisk tandlægehjælp til pensionister29-08-20171706169420697
 Henvendelse om tandlægeregninger mv.29-08-20171706183420992
 Borgerhenvendelse - vedr. konference om smagen og dens væsen05-09-20171706206424556
 Borgerhenvendelse - folkeundersøgelse om sex og sundhed blandt blindfødte05-09-20171706206424557
Danske RegionerDanske Regioner - Afgørelse i Landssamarbejdsudvalg - Ejerskabsforhold for tandlæger27-10-20171706210465204
 Takker for svaret vedr. tandlægebehandling12-09-20171706231434476
 Opfølgning vedr. betaling af tandlægeregning01-09-20171706231435984
Danske FysioterapeuterHøring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder30-10-20171706278464302
Danske ÆldrerådNO. 28. Høring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder30-10-20171706278464700
Cannabis DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. forsøgsordning med medicinsk cannabis27-10-20171706306462966
ME ForeningenHenvendelse til sundhedsministeren om sygdommen ME05-09-20171706407425068
Kræftens BekæmpelseTolkning af rygeloven: Regler på krisecentre for kvinder og børn07-09-20171706461427020
 Kommentarer vedr. udvalgsspørgsmål 111912-10-20171706478453399
 Henvendelse om forslag til finanslov25-08-20171706538419565
 Kommentarer til svar på borgerhenvendelse vedr. mobilstråler29-09-20171706553443806
PA International FoundationHenvendelse til sundhedsministeren om listeria14-09-20171706665431963
Landsforeningen af Kliniske TandteknikereLandsforeningen af Kliniske Tandteknikere - Rykker - Spørgsmål vedr. afbudsregler06-09-20171706687425454
 Forespørgsel om hvornår svar kan forventes på henvendelse vedr. stedfortrædende samtykke30-10-20171706759***465802
 Henvendelse til sundhedsministeren om at styrke smertebehandling i Danmark22-09-20171706932438033
Signatur A/SBudget fra Signatur - midler til forebyggelse og behandling af ludomani30-10-20171707192464738
Signatur A/SVedr. Budget fra Signatur - annoncering30-10-20171707192464776
Børne- og SocialministerietHøring over forslag til lov om ændring af lov om social service06-10-20171707246449774
 Henvendelse om arbejde i Danmark m.m.07-10-20171707249450407
Advokaterne.comAdvokaterne.com - Henvendelse til sundhedsministeren om ydernummer i tandplejen22-09-20171707251438727
Landsforeningen for Adrenogenitalt SyndromSøger driftspuljen 201727-06-20171707322395934
Dansk Selskab for Palliativ MedicinFremsender svar vedr. politisk aftale om palliativ sedering09-10-20171707354450934
Bech-BruunAnmodning om aktindsigt i bekendtgørelse om reklame m.v. for lægemidler12-10-20171707480453433
 Skriver igen vedr. klage over indopereret IT-udstyr i hjernen22-10-20171707604459330
 Borgerhenvendelse med spørgsmål til gebyr for livstestamente21-10-20171707613457940
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren om psykofarmaka11-10-20171707662452566
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling på psykiatrisk afdeling03-10-20171707668447509
Psykiatrien i Region SyddanmarkHenvendelse til sundhedsministeren om bekymringsbrev fra forældre til psykisk syg søn05-10-20171707668448450
 Borgerhenvendelse vedr. sindslidelser og fysiske sygdomme.04-10-20171707687447707
 Borgerhenvendelse vedr. praktiserende læge30-10-20171707782465268
ATP KoncernenAdresse for høringer til ATP26-09-20171707803444371
 Svar vedr. framelding som donor30-10-20171707832464546
Børne- og SocialministerietOversender henvendelse vedr. sundhedsplejeindsats for børn27-10-20171707834463095
 Borgerhenvendese vedr. konsulatation i forbindelse med bestilling af metadon12-10-20171707845455460
Statens Serum InstitutInvitation - kursus om national håndtering af antibiotikaresistens25-10-20171707858464631
SundhedsstyrelsenAMR training: Better Training for Safer Food (BTSF)26-10-20171707858464716
 Tilføjelse vedr. tandlægeregning21-10-20171707878457933
 Borgerhenvendelse om spørgsmål til aldersgrænser på alkohol og tobak26-10-20171707880462965
 Borgerhenvendelse - nægtet udlevering af medicin på apoteket16-10-20171707904455451
 Borgerhenvendelse - forespørger til forsøgsordning med medicinsk cannabis23-10-20171707905458479
Danske FysioterapeuterHenvendelse vedr. udmøntningen af regeringens fritvalgsudspil30-10-20171707906464312
Økonomi- og IndenrigsministerietBekræftelse af overtagelse af henvendelse vedr. støtte til transport til Mandø08-09-20171600668465380
 Henvendelse til sundhedsministeren om muligheden for at få førtidspension31-10-20171600668465580
 Spørgsmål til sundhedsministeren fra skoleelever vedr. misbrug og seksuelle overgreb mod børn31-10-20171600710465592
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegnskab og revisorpåtegning vedr. Projekt Videncenter for seksuelt misbrugte børn 201601-11-20171602942466561
Region MidtjyllandSvar på henvendelse vedr. 'Når du er henvist til sygehus'31-10-20171606006465658
Region MidtjyllandHenvendelse vedr. pjecen "Når du er henvist til sygehus"25-10-20171606006461939
 Borgerhenvendelse vedr. lov om genoptræning og vedligeholdelsestræning med lægehenvisning26-10-2017SJ-STD-DEPKFB462122
 Borgerhenvendelse - besværligt at hjælpe ældre mennesker09-10-2017SJ-STD-DEPKFB450834
 Borgerhenvendelse vedr. opstart som fodterapeut med en gammel ambulance23-10-2017SJ-STD-DEPKFB458601
Wonderful CopenhagenVedr. Støttebrev til ISL 202227-10-20171607853463507
DatatilsynetBekræftelse af modtagelsen af redegørelse i anledning af Datatilsynets udtalelse vedr. tilsyn med ministeriets behandling af personoplysninger30-10-20171609676466204
Gerresheimer Verloese A/STak for sundhedsministerens interesse i evt. besøg01-11-20171610653466130
Danske RegionerSundhedsministerens inviteres til Danske Regioners generalforsamling 201831-10-20171610653466114
 Henvendelse til ældreministeren vedr. evt. møde omkring ældreplejen25-10-20171610726461700
 Henvendelse til ældreministeren - vil gerne besøge Danmark i december måned29-10-20171610726463862
Danske ÆldrerådInvitation til ældreministeren til at åbne Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde01-11-20171610726466341
Den Sociale KapitalfondÆldreministeren inviteres til årsmøde: Sociale investeringer - fra hype til handling31-10-20171610726466098
Novo Nordisk FondenTotalentreprise - svar fra Novo inkl. kort status på projekter01-11-20171611352466438
Region NordjyllandStatus for byggeri, udbetaling m.m. - vedr. anlægspulje31-10-20171701986466033
SundhedsstyrelsenRevision af svangreomsorgen - opgørelse sectio26-10-20171704082465695
Region SjællandVedr. forsinkelse til møde i Det Nationale Antibiotikaråd01-11-20171705476466580
Region HovedstadenTilsynsmateriale for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet30-10-20171705755465163
 Svar. Materiale om antibiotikaresistens (kommunikationsprojekt)01-11-20171706016466695
Statens Serum InstitutStart with Denmark - opdatering og nyt billede31-10-20171706177465352
Dansk Sygeplejeråd Kreds HovedstadenHenvendelse til sundhedsministeren om besparelser i sundhedsvæsenet12-09-20171706518429334
 Tak til sundhedsministeren for godt møde02-10-20171706519446195
 Vedr. møde med sundhedsministeren den 26. september 2017 - kl. 14.15-16.1525-09-20171706519439594
 Region Hovedstaden. Høringssvar på høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler26-10-20171706537466635
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling for læbe gane spalte03-10-20171706648453470
LægemiddelstyrelsenFremsender udtalelse og kopi af sagens akter - vedr. indførsel af lægemidler25-10-20171706708461162
 Henvendelse til sundhedsministeren om besparelser i sundhedsvæsenet05-09-20171706747425318
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældre dames fraflytning af lejlighed12-07-20171706831404335
 Orientering vedr. akutbil til Skagen hele året12-10-20171706942453968
 Kommentarer til svar på henvendelse af 4. september 2017 vedr. egenbetaling29-09-20171706960443813
 Borgerhenvendelse - vil ældreministeren økonomisk støtte udgivelsen af en bog fra Herreværelset?01-10-20171707093444282
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling for læbe gane spalte03-10-20171707175447361
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - indberetning vedr. børneklinikken på Rigshospitalet afsnit 3082 vedr. læbe ganespalte04-10-20171707176448262
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - et råb om hjælp til afdeling 3082 på Rigshospitalet vedr. læbe/ganespalte04-10-20171707177448348
 Henvendelse fra Ph.d-studerende, der søger publikationen "mellem to stole"10-10-20171707327451567
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. håndhævelse af rygeloven17-09-20171707355452245
 Rykker for svar på henvendelse vedr. håndhævelse af rygeloven10-10-20171707355452097
 Borgerhenvendelse - nødvendigt med lovforbud mod rygning i reklamespots på TV207-10-20171707356450404
 Borgerhenvendelse - vedr. aktiv rygeplacering og behovet for lovgivning07-10-20171707356450403
 Henvendelse til sundhedsministeren om mangel på praktiserende læger11-10-20171707425452438
Folketingets OmbudsmandTakster ved beregning af befordringsgodtgørelse08-09-20171707542427910
Statens Serum Institut003 AJ TO PMT MINUTES OF ONE HEALTH MEETING ANIMAL HEALTH EUROPE BRUSSELS 17101223-10-20171707559465964
 Henvendelse til sundhedsministeren om rascime blandt læger19-10-20171707575457230
 Henvendelse til sundhedsministeren med forslag til at forhindre salg til unge under 18 år19-10-20171707576456935
 Henvendelse vedr. medicin til stofskiftepatienter - oversendt fra Statsministeriet19-10-20171707592457344
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om mærkning på cigaretpakker23-10-20171707675458447
 Borgerhenvendelse vedr. vederlagsfri fysioterapi19-10-20171707677457205
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. indretning og udsmykning på plejehjem19-10-20171707706456936
Danmarks Tekniske UniversitetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. velfærdsteknologi23-10-20171707726461421
 Studerende søger tal vedr. hjemmesygeplejebesøg/indlæggelser23-10-20171707810458474
Dansk SygeplejerådHenvendelse vedr. styringseftersynet af sundhedsvæsenet samt plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen13-10-20171707835454147
SundhedsstyrelsenSpørgsmål vedr. behandling efter SUL §141 under 18 år01-11-20171707918466208
 Meld en regel. Nyt IT system SP er meget tidskrævende05-10-20171707921466501
 Meld en regel. Vedr. ændring af præparatnavn og producentnavn på FMK samt producedure om livsforlængende behandling03-10-20171707921466244
 Meld en regel. Vedr. måling af rektal temperatur af alle patienter på Rigshospitalet04-10-20171707921466463
 Meld en regel. Vedr. ajourføring/bekræftelse på ordination i regionens journalsystem Cosmic03-10-20171707921466405
 Meld en regel. HR-områdets retningslinjer og blanketter skal eksistere i to systemer04-10-20171707921466441
 Meld en regel. Afskaf ansøgningspuljer og uddel i stedet midlerne til kommunerne i puljer via bloktilskuddet04-10-20171707921466430
 Meld en regel. Vedr. ubrugeligt og meget tidskrævende patientbefordringssystem02-10-20171707921466396
 Meld en regel. Vedr. tidsforbrug til dokumentation for timeforbruget i forbindelse med brug af klippekort på plejehjem05-10-20171707921466492
 Meld en regel. Besværligt at udskrive patienter, især tunge medicinske patienter, i SP05-10-20171707921466504
 Meld en regel. Se på de patienter der bliver genindlagt igen og igen05-10-20171707921466503
Ernst & YoungBooking af møde vedrørende totalentrepriser31-10-20171707922466489
 Borgerhenvendelse vedr. rettelse til registrering til donorregisteret30-10-20171707928465049
 Anmodning om aktindsigt i forarbejder til lov om patienters retsstilling30-10-20171707941***464373
Club Omega TreeSchool Meals Project to fight back obesity in kids in a short term period of time31-10-20171707942466099
DinamoMateriale om antibiotikaresistens01-11-20171707949466894
DinamoMateriale om antibiotikaresistens01-11-20171707949466897
 Rykker for svar ang. pressemeddelelsen "Flere piger bliver HPV-vaccineret, og vaccinen bliver bedre"24-10-20171707951459587
 Borgerhenvendelse - forslag til forbedring af pressemeddelser26-09-20171707951440712
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om førtidspension01-11-20171600668466720
FinansministerietTIl FM udkast materiale 8. møde i arbejdsgruppe vedr. styring af psykiatrien31-10-20171602797466199
 Vedr. j.nr. 1607205 - Projektregnskab - tilbagebetaling - pulje til livskvalitet 201630-10-20171607205464777
 Opdateret resume af følgegruppemøde vedrørende Sikkert Patientflow fredag den 13. oktober 2017 og endelig udgave af "Casestudier på fem akuthospitaler"01-11-20171610422466400
KLHenvendelse om ledig kapacitet og ventelister31-10-20171610732466651
Komiteen for SundhedsoplysningPressebudskaber - vedr. Europæisk Antibiotikadag31-10-20171700554465787
 Svar på henvendelse vedr. ledsagelse af demente01-11-20171703790466782
Miljø- og FødevareministerietHjælp til booking af lokale01-11-20171705476466861
 Midlertidigt svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse vedr. stedfortrædende samtykke01-11-20171706759***466469
KL
Danske Regioner
Beslutningsreferat af KC-møde vedr. de nationale mål d. 23 oktober 201701-11-20171706777466282
 Svar på henvendelse vedr. flytning01-11-20171706831466256
DentalMæglerne Birgitte Gøyesvej 30Svar på klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om aktindsigt31-10-20171707163465028
DIRECTION IT ApSSvar på henvendelse vedr. persondata31-10-20171707239466021
 Svar på henvendelse vedr. 181301-11-20171707434466260
Jyllands-PostenForeløbigt svar på din anmodning om aktindsigt i opgørelser/notater vedr. ministeriets brug af og udgifter til eksterne kommunikationsbureauer m.v.01-11-20171707611466553
HjerteforeningenSvar på henvendelse vedr. udskudte undersøgelser m.v.01-11-20171707643466456
Landsorganisationen NaturSundhedsrådet - LNSSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. naturmedicin til behandling af kræft31-10-20171707680465125
Udbetaling DanmarkBorgerhenvendelse vedr. EU sygesikringskort til Udbetaling Danmarks videre foranstaltning31-10-20171707825465194
 Svar på henvendelse vedrørende medicinfri behandling i psykiatrien07-09-20171707844465429
Økonomi- og IndenrigsministerietOpgørelse af energilåneramme - vedr. sygehusinvesteringer31-10-20171707884465338
Økonomi- og IndenrigsministerietOpgørelse af energilåneramme31-10-20171707884465290
 Henvendelse vedrørende lægevalg31-10-20171707895465708
Region HovedstadenHenvendelse vedrørende befordring31-10-20171707899465792
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsstyrelsen
Indsamling af evt. bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udkast til Retningslinjer for Krisestyring01-11-20171707920466367
 Svar vedr. registrering i donorregistret01-11-20171707928466465
Region HovedstadenDagsorden til møde om Nyt Hospital Hvidovre01-11-20171707940466624
Miljø- og FødevareministerietVedr. henvendelse vedr. projekt mod overvægt hos børn01-11-20171707942466722
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. sikre betalingsløsninger02-11-20171600668467854
 Opfølgning på svar på henvendelse vedr. giftstoffer02-11-20171600668467534
 Svar på bidrag til projektuge - vedr. misbrug og seksuelle overgreb mod børn01-11-20171600710466730
 Svar på spørgsmål til ministeriet vedrørende kønssygdom og multiresistens02-11-20171600710467883
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for modtagelse af revideret regnskab for Projekt Videnscenter for seksuelt misbrugte børn02-11-20171602942467356
Novo Nordisk FondenTotalentreprise - vedr. sygehusinvesteringer01-11-20171611352466316
Komiteen for SundhedsoplysningGodkendelse af opdateret grafik på folder fra 201602-11-20171700554467694
LægemiddelstyrelsenBesked om puljemidler til aktiviteter i handlingsplanerne om kontrol og lægemiddelovervågning01-11-20171702951466184
LægemiddelstyrelsenBesked om puljemidler til aktiviteter i handlingsplanerne om kontrol og lægemiddelovervågning01-11-20171704282466183
AntibiotikarådetDagsorden til møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 7. november27-10-20171705476467988
 Svar på henvendelse vedr. mammografiundersøgelser på regionshospitalet i Viborg02-11-20171705591467289
Danske RegionerVedr. bekg. om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale - "lignende uddannelse"01-11-20171705753466529
KirkeministerietSundheds- og Ældreministeriets høringssvar til Kirkeministeriets høring over udkast til bekendtgørelse om personregistre02-11-20171707062467051
ALFA INSTRUMENTSSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. rygeborde01-11-20171707326466428
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. elektroniske patientjournaler02-11-20171707429467342
 Svar på henvendelse vedr. hjemmehjælp og tilsyn02-11-20171707501467207
LægeforeningenVenlig rykker for svar - Vedr. høring over udkast til forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren01-11-20171707528466900
Statens Serum InstitutBrev med underskrift - vedr. One Health EJP01-11-20171707559466586
 Svar på henvendelse vedr. information om stress02-11-20171707724467844
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis02-11-20171707728467280
 Svar på henvendelse vedr. gebyrstigninger for kliniske forsøg med lægemidler02-11-20171707733467309
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis02-11-20171707735467358
Museum VestsjællandSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. reminiscensudstilling01-11-20171707766466515
 Kvittering på modtagelse af anmodning om aktindsigt i forarbejder til lov om patienters retsstilling02-11-20171707941***467241
Club Omega TreeRegarding e-mail about project to fight obesity among children01-11-20171707942466740
 Svar på borgerhenvendelse om oprettelse af et cannabisbureau i henhold til enkeltkonventionen02-11-20171707990467671
 Besvarelse af henvendelse vedr. behandlingsforløb02-11-20171707994467774
Region NordjyllandTilsyn med sundhedspersoner. Efterspørger nyt i sagen25-09-2017SJ-STD-DEPSPO439600
Aalborg Universitet Institut for Kommunikation og PsykologiInvitation til sundhedsministeren til Kultur og Sundhedskonference i Musikkens Hus 26. februar 201801-11-2017SJ-STD-SUMLLU466576
Miljø- og FødevareministerietAng. borgerhenvendelse om tipsmidler og forurening i Furesøen02-11-20171600668467510
 Borgerhenvendelse - opfordrer politikerne til at få samfundets moderne betalingsmetoder til at fungere sikkert for vore ældre01-11-20171600668466743
 Journaliststuderende stiller spørgsmål til sundhedsministeren vedrørende kønssygdom og multiresistens01-11-20171600710466746
Dansk Børne Astma CenterUdbetalingsanmodning - vedr. driftstilskud31-10-20171601148466789
 Borgerhenvendelse - klage vedrørende krænkelser af rettigheder som menneske og som borger i Danmark23-10-20171601336458086
 Tilføjelse til henvendelsen klage vedrørende krænkelser af rettigheder som menneske og som borger i Danmark23-10-20171601336458092
Frivilligcenter SilkeborgJustering i projekt og budget - projekt "Mænd i fokus i regionerne Midt- og Nordjylland"01-11-20171601445466842
Region SyddanmarkUdbetaling - vedr. Partnerskabet Det Digitale Sundhedscenter30-10-20171601449466678
Statens Serum InstitutProgress Report - Biosecurity Partnership Programme01-11-20171602905466798
 Tilføjelse vedr. brev sendt til forkerte om screening for tarmkræft21-10-20171608559457935
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR)Invitation til Dansk Lunge Cancer Gruppes årsmøde 21.09.1721-08-20171608559416559
Folkesundhed AarhusFremsender afrapportering - det gode måltid28-09-20171608774442845
Region Syddanmark
Kolding Sygehus
Udbetaling af tilskud - "Kvalitet og involvering i Genoptræning"30-10-20171609186466654
SundhedsstyrelsenHøring: Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for den palliative indsats" - Høringsfrist d. 23/10-17 kl. 12.0003-10-20171610204447147
TivoliInvitation til ældreministeren til premiere på ELF - The Musical - den 23. november 201702-11-20171610645467737
Institut for MenneskerettighederØnsker møde med sundhedsministeren om tolkning01-11-20171610653466992
Danske RegionerInvitation til sundhedsministeren til konference den 21. marts 201801-11-20171610653466763
Den Russiske AmbassadeHenvendelse til sundhedsministeren vedr. deltagelse i "The first global ministerial conference"26-10-20171610653466991
 Henvendelse til sundhedsministeren om vægttabs- og livsstilsprojekt01-11-20171610725466995
Hjerteforeningen HørsholmInvitation til ældreministeren til at holde foredrag i Hjerteforeningen Hørsholm den 17. januar 201801-11-20171610726466994
Danske RegionerHøringssvar til lov om ændring af sundhedsloven - oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.13-10-2017SJ-STD-DEPCEA454595
Bates Y&RVedr. priser for forlængelse af 3. parts honorar til film01-11-20171700554467764
Danmarks ApotekerforeningHabilitetserklæring fra Danmarks Apotekerforening til Det Nationale Antibiotikaråd01-11-20171701532467867
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - debat om behandlingen af ældre eller mangel på samme28-02-20171701833315448
 Henvendelse vedr. udokumenterede migranters ret til behandling ved akut sygdom eller tilskadekomst17-10-20171702709456303
Dantech DK ApSHenvendelse til ældreministeren vedr. nyt ældremad koncept08-04-20171703007345402
 Borgerhenvendelse vedr. sygesikring, forslag, handikap, adgangsforhold29-03-20171703008337227
 Besøgshund i hjemmeplejen - fremsender avisudklip30-03-20171703010338475
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over tilsidesat lovgivning eller fejl i forbindelse med behandling26-10-20171703569462894
SundhedsstyrelsenHøring: Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse25-09-2017SJ-STD-DEPLBT440146
Region SyddanmarkRykker for svar vedr. tildeling af vagttjeneste til landets apoteker02-11-20171704981467386
Miljø- og FødevareministerietFra MFVM vedr. status på udpegning af repræsentant fra sundhedsøkonomi01-11-20171705347467046
 Rykker for svar på henvendelse af 9. august 2017 vedr. udgifter til HPV- vaccination af piger11-10-20171705704452367
 Certificate of employment Fabiola Alonso Garcia (nephrologist)17-08-20171705890415721
 Anmoder om aktindsigt i hvilke regler ministeriet har fastsat for tvangsprotokoller18-08-20171705905415657
SundhedsstyrelsenAdditional meeting documents - informal Consultation of Member States and relevant partners on working towards finalizing the global development and stewardship framework on antimicrobial resistance...02-11-20171706138467186
 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder01-11-20171706278466369
Region SyddanmarkRegion Syddanmark rykker for svar - vedr. hjemmel til at registrere pt. navn22-09-20171706305438765
PsykiatriFondenPsykiatrifonden: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling02-11-20171706434467496
Det Etiske RådDet etiske råd: Høring - bekendtgørelse om samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser02-11-20171706434467784
Region SjællandRegion Sjællands høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler27-10-20171706537466630
Styrelsen for PatientsikkerhedHøring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler27-10-20171706537466621
Region SyddanmarkRegion Syddanmark. Høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler20-10-20171706537466648
Danmarks ApotekerforeningSvar fra Danmarks Apotekerforening vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler27-10-20171706537466616
LægeforeningenLægeforeningen. Høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler26-10-20171706537466637
 Borgerhenvendelse (GW) - vedr. læbeganespalteoperationer04-10-20171706648453478
 Borgerhenvendelse (HS) - vedr. læbeganespalteoperationer03-10-20171706648453467
 Borgerhenvendelse (MEP) vedr. lægeganespalteoperationer04-10-20171706648453474
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender udtalelse og sagsakter i klagesag vedr. autorisation02-11-20171706774467562
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender udtalelse og sagsakter i klagesag vedr. autorisation02-11-20171706775467598
 Henvendelse til sundhedsministeren om information om vacciner25-09-20171706908440160
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Referat og Powerpoint fra teknikermøde02-11-20171706909467892
 Vedr. akutbil til Skagen hele året07-10-20171706942450412
Kræftens BekæmpelseBehandling af kræftpatienter i udlandet29-09-20171707072444237
Region MidtjyllandVelkomst ved Besøg på fødegangen på Hospitalsenheden Vest31-10-20171707399467031
Region SyddanmarkProgram for Sundheds- og ældreministeriets besøg på Odense Universitetshospital30-10-20171707399467026
Danmarks Kirkelige MediecenterFremsender projektbeskrivelse og forespørger om puljer i ministeriet til formidlingsprojekt om unge og selvskade25-09-20171707475439613
 Borgerhenvendelse vedr. klage over Seruminstituttets besvarelse og behandling af aktindsigtsanmodning19-10-20171707538457229
Statsministeriet
Sjællands Odde Fællesråd
Henvendelse til sundhedsministeren vedr. støtte til etablering af sundhedshus på Sjællands Odde09-10-20171707570451568
Region NordjyllandHøringssvar - reviderede retningslinier for anbefalinger for den palliativ indsats23-10-20171707603457969
Region NordjyllandHøringssvar for anbefalinger for den palliative indsats24-10-20171707603459556
 Rykker for svar vedr. anvendelse af klippekort20-10-20171707676457852
 Henvendelse til sundhedsministeren om fejl i kræftprøverne21-10-20171707762457938
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om udgifterne til behandling af udenlandske patienter24-10-20171707763459552
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. refusion af udgifter til turister i Danmark24-10-20171707764459586
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. bemandingen på de langtidsmedicinske afdelinger19-10-20171707915457384
Club Omega TreeRegarding e-mail about project to fight obesity among children01-11-20171707942466781
Foreningen af Speciallæger - FASInvitation til reception i forbindelse med formandsskifte i FAS og OL13-10-20171707957454963
 Henvendelse til ældreministeren vedr. besparelser i hjemmeplejen29-10-20171707971464212
Dansk StandardAnsøgning om støtte til standardiseringsaktiviteter i 201831-10-20171707997468017
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om retslæger03-11-20171600668468862
Heilsu- og Innlendismálaráðið - FærøerneVedr. lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling03-11-20171601180468814
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde 27-10 2017 om status på Dansk Center for Partikelterapi03-11-20171602412468474
 Anmodning om statusredegørelse, H. C. Andersens Børnehospital, Region Syddanmark03-11-20171602477468479
 Vedr. afsluttende evaluering af projektet ”Effektiv, tryg og kvalificeret behandling til overvægtige børn og unge: Et shared-care-projekt mellem 8 kommuner og Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital”03-11-20171602483468587
 Anmodning om årlig statusredegørelse, Børneafdelingen Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland03-11-20171602484468465
 Vedr. afsluttende evaluering af projektet ”Familiepakken; Hjælp til børn med svær overvægt og deres familier – et samarbejdsprojekt mellem Næstved Sygehus og Næstved Kommune”03-11-20171602486468562
 Vedr. afsluttende evaluering af projektet ”Familiepakken; Hjælp til børn med svær overvægt og deres familier – et samarbejdsprojekt mellem Næstved Sygehus og Næstved Kommune”03-11-20171602486468879
 Vedr. afsluttende evaluering af projektet ”Trin for trin ned ad overvægtstrappen – et samarbejdsprojekt mellem børne- og ungdomsafdelingens overvægtsambulatorium på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og de omkringliggende kommuner”03-11-20171602487468557
Finansministeriet
Danske Regioner
KL
Materiale til 8. møde i arbejdsgruppen om styring af psykiatrien03-11-20171602797468872
Danske RegionerOpfølgning vedr. kvalitetsmål for præhospital indsats03-11-20171603930468928
Kamillus AalborgKamillus Aalborg Svar Udlodningsmidler03-11-20171700775468693
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeLandsforeningen mod spiseforstyrrelser Svar på ansøgning til Udlodningsmidler03-11-20171700775468809
Region NordjyllandHøring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)05-10-20171703420449329
Region NordjyllandHøring om Udkast til Lovforslag om Nationalt Genom Center28-09-20171703420442798
Region SyddanmarkOrientering om status i klagesag vedr. Lægemiddelstyrelsens afgørelse om vagttjeneste02-11-20171704981468009
Hospitalsenhed Midt HRSupplerende redegørelse fra Hospitalsenhed Midt vedr. mistanke om fejl i forbindelse med udredning for brystkræft21-07-20171705025466552
Hospitalsenhed Midt HRSvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Hospitalsenhed Midt vedr. mistanke om fejl i forbindelse med udredning for brystkræft21-07-20171705025466549
KL
Danske Regioner
Brev til DR + KL vedr. status på etableringen af 150 pladser - særlige pladser på psyk. afd.01-11-20171705311466666
Netto Dental IVSAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. klassifikation af produkt03-11-20171705618468194
Region MidtjyllandUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om hjemmemonitorering af gravide03-11-20171706366468413
Region MidtjyllandUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om fremtidens fødestuer03-11-20171706366468422
Region NordjyllandUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om kom godt i gang i Nordjylland03-11-20171706366468427
Region SyddanmarkUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om færre kejsersnit på Sygehus Sønderjylland03-11-20171706366468603
Region SjællandUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - cases om hjemmefødsler og private fødeklinikker03-11-20171706366468436
Region MidtjyllandSvar på henvendelse om udbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om fremtidens fødestuer03-11-20171706366468724
Region HovedstadenUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om anvendelse af PRO-data under graviditet på Rigshospitalet03-11-20171706366468582
Region SyddanmarkUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om kendt jordemoderordning på OUH03-11-20171706366468430
 Svar på henvendelse om apotekernes udbringningsgebyrer03-11-20171706707468674
Styrelsen for PatientsikkerhedKorrespondance med STPS vedr. borgerhenvendelse02-11-20171707242467842
 Vedr. mulighederne for dispensation for overskridelse af klagefristen på ansøgning om autorisation som sygeplejerske02-11-20171707242467706
Styrelsen for PatientsikkerhedAftaler med STPS at udsætte frist for fremsendelse af sagens akter og udtalelse02-11-20171707450**467846
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. tanker om sundhedsvæsenet02-11-20171707529467820
Statens Serum InstitutNy brevtekst med underskrift - One Healh projekt02-11-20171707559467218
 Bidrag til sundhedsministerens studietur til Oslo, vedr. NVK-harmonisering02-11-20171707651466986
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning27-10-20171707960467017
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning01-11-20171707960467016
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning01-11-20171707960467015
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning12-10-20171707960467018
SundhedsstyrelsenSpørgsmål vedr. friplejeboliger01-11-20171707962467021
Lundgrens AdvokatpartnerselskabOpfølgning vedrørende sundhedslovsydelser og hensigtserklæringer01-11-20171707963467024
 Henvendelse vedrørende lægevalg01-11-20171707965467033
 Henvendelse vedrørende lægevalg01-11-20171707965467035
 Vedr.: Notat Ledsagelse af borgere med demens og svage ældre til behandling hos læge eller sygehus17-10-20171707967467048
 Vedr.: Notat Ledsagelse af borgere med demens og svage ældre til behandling hos læge eller sygehus20-10-20171707967467045
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandlingsforløb02-11-20171707994467726
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Danske Regioner
Bidrag til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget03-11-20171708016468678
 Stille spørgsmål til besvarelsen af sin henvendelse om manglende information om undersøgelsesresultat13-10-2017SJ-STD-SUMAI454146
 Rykker for svar vedr. klagesag (patientrettigheder)23-10-2017SJ-STD-SUMLLU459467
 Borgerhenvendelse - vedr. rettigheder som menneske og som borger - klage over Rigshospitalet m.v.17-10-20171601336456302
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabRegnskabsaflæggelse "En mere værdig ældrepleje, Næstved Kommune"03-04-20171601899340884
 Manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201631-10-20171606832467512
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenMøde om Pristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner30-10-20171609830468775
Danske RegionerPristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner31-10-20171609830467028
Forlaget Pressto ApSInvitation til bog-reception for bogen "De Politiske Håndværkere"03-11-20171610645468861
KulturministerietInvitation til overdragelsesreception i Sydslevigudvalget 9. november03-11-20171610645468853
The Embassy of Georgia in CopenhagenAmbassadøren vil gerne mødes med sundhedsministeren02-11-20171610653468177
Mandag MorgenSundhedsministeren inviteres som oplægsholder i Mandag Morgens nye faglige netværk03-11-20171610654468616
TivoliSundhedsministeren inviteres til premiere på ELF - The Musical02-11-20171610654468169
HelseFremHenvendelse til ældreministeren - Forespørgsel om deltagelse i konference 25. april 201803-11-20171610726468581
Selveje DanmarkÆldreministeren inviteret til at deltage på den fællesnordiske velfærdskonference 201803-11-20171610726468787
Region HovedstadenKvartalsrapport Bispebjerg 2. kvartal 17 - Sygehusinvesteringer31-10-20171701559467673
 Kortlægning lægevagter/1813: Skriftlig status02-11-20171703131468401
 Solrød Kommune, udbetalingsblanket køkkenpuljen, runde 1., rate 2. Journalnr. 170319702-11-20171703197468819
SundhedsdatastyrelsenIndhold i 1. version af Fælles Stamkort25-08-20171703362440317
VIVEAkutmodtagelser - kontakt til VIVE03-11-20171704514469071
Danske RegionerSvar fra DR: Klare rammer for de fælles akutmodtagelser - opdateret02-11-20171704514468523
Region MidtjyllandFølgemail - Pressemeddelelse RM: Brystkræftsag Viborg: 21 kvinder diagnostisceret med brystkræft31-10-20171705025466559
Colitis-Crohn ForeningenÅrsrapport 201603-11-20171705271468335
Danske RegionerNotat fra DR med status på etablering af nye særlige pladser i psykiatrien per 30. oktober 201702-11-20171705311467181
 Notat fra DR med status på etablering af 150 pladser på psykiatriske afdelinger31-10-20171705311467107
Folketingets OmbudsmandBorger skriver til ombudsmanden vedr. aktindsigt03-11-20171705678468248
 Rykker for svar på henvendelse af 9. august 2017 vedr. statens udgifter til HPV-vaccinationer21-10-20171705704457936
Folketingets OmbudsmandFolketingets Ombudsmand oversender klage over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling28-08-20171706370420304
TandlægeforeningenTandlægeforeningen - Høringssvar vedr. høring over ændringer i bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler02-11-20171706537467374
 Henvendelse vedrørende stedfortrædende samtykke efter sundhedsloven03-11-20171706759***468197
 Henvendelse til sundhedsministeren om transport til behandling på skadestue03-10-20171707174447127
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS vedrørende oversendelse af borgerhenvendelse om klage over afslag på ansøgning om autorisation som sygeplejerske25-10-20171707242467847
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. forholdene på Hillerød Akutmodtagelse19-10-20171707666457235
 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer02-11-20171707735467348
 Henvendelse til sundhedsministeren om forslag vedr. udflytning af flere statslige arbejdspladser24-10-20171707791460777
VoldgiftsnævnetSvar fra Voldgiftsnævnet vedr. statistik over afgørelser03-11-20171707864468553
 Tak til ældreministeren for det flotte initiativ med hensyn til døende30-10-20171707970464585
LægemiddelstyrelsenVideresendelse af klage over styrelsens afgørelse vedr. anmodning om aktiindsigt31-10-20171708001466086
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. manglende fakturering for salg af udstyr23-10-20171708004457966
Støtteforeningen for SolstrålenHenvendelse vedr. hospicepladser og hvor i Vestdanmark, de skal placeres30-10-20171708005464385
Patientkontoret Region MidtjyllandOpfølgende spørgsmål patientvejlederseminar25-10-20171708009468470
Sundhed DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. genoptræning02-11-20171708026467410
Uddannelses- og ForskningsministerietHØRING over ny bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, og ny bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved tilsvarende institutioner24-10-20171708033469116
FinansministerietSvar FM: Bemærkninger til styringsrapport06-11-20171602797469658
Academy for Cultural DiplomacySvar på invitation til sundhedsministeren06-11-20171610653470288
IOGT DanmarkIOGT - svar på ansøgning - Rådighedspuljen 201703-11-20171700775468463
IMCCIMCC - Svar på ansøgning - Rådighedspuljen 201703-11-20171700775468455
Kamillus AalborgKamillus Aalborg - svar på ansøgning - Rådighedspuljen 201703-11-20171700775468683
Patientforeningen DanmarkPatientforeningen Danmark - svar vedr. rådighedspuljen 201703-11-20171700775468984
Patientforeningen DanmarkPatientforeningen Danmark - svar - Rådighedspuljen 201703-11-20171700775468983
OUH Odense universitetshospitalOUH svar på ansøgning - Rådighedspuljen 201703-11-20171700775468926
OUH Odense universitetshospitalOUH svar på ansøgning - Rådighedspuljen 201703-11-20171700775468906
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeLandsforeningen mod Spiseforstyrrelser - svar - Rådighedspuljen 201703-11-20171700775468745
IOGT DanmarkIOGT - svar på ansøgning - Rådighedspuljen 201703-11-20171700775468676
 Svar vedr. udbetaling af tilskud j.nr. 1703196 - køkkenpuljen - Stevns Kommune03-11-20171703196468801
Miljø- og FødevareministerietUdpegning af repræsentant fra sundhedsøkonomi06-11-20171705347469318
Miljø- og FødevareministerietDeltagerliste forud for møde i Det Nationale Antibiotikaråd 7. november 201706-11-20171705476470007
DeloitteBekræftelse af tilbud vedr. Afprøvning/Kunstig intelligens af kommunikation til almen praksis06-11-20171706179470186
 Ministersvar på henvendelse vedr. sag om fejloperation06-11-20171706997469769
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. former for plejehjem06-11-20171707094469281
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. screening ved helbredstjek06-11-20171707426469941
Danske RegionerVedr. ny frist - status - bidrag til besvarelse - SUU alm. del spm. 68-6903-11-20171707487468458
 Svar på henvendelse vedr. Styrelsen for Patientsikkerhed06-11-20171707649469676
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis06-11-20171707732469684
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis06-11-20171707737469708
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. genoptræning01-11-20171707783466155
 Udsættelse af frist for afgørelse i sag om anmodning om aktindigt i forarbejderne til forslag til lov om patienters retsstilling06-11-20171707941***470339
KLSpørgsmål vedr. hjemmeplejen02-11-20171707980469663
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Danske Regioner
Bidrag til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget - præcisering vedr. senge06-11-20171708016469409
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Danske Regioner
Bidrag til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget06-11-20171708016469799
Region SjællandMinisterens besøg på Sjællands Universitetssygehus 14. november 201706-11-20171708054470245
Region SyddanmarkRegion Syddanmark revideret budget til projektnr. 49803 til puljen til styrket indsats for unge med hjerneskade.06-11-20171601547469316
Region MidtjyllandSpecialeplanlægning: Svarbrev vedr. placeringen af ECMO-behandling30-10-20171602887469551
 Høring af forslag til ændringer i specialeplanen inden for det idrætstraumatologiske område27-10-20171602887469554
Forsvarsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Rigspolitiet
Justitsministeriet
KL
Miljøstyrelsen
Statens Serum Institut
Danske Regioner
Beredskabsstyrelsen
Call for proposals for projects on protection of public spaces and addressing CBRN-E threat06-11-20171603261470159
 Borgerhenvendelse om at borgere har fået forkert brev21-10-20171608559457930
BryggeriforeningenInvitation til ældreministeren til Bryggermiddag den 29. november 201706-11-20171610645470005
EventyrteatretInvitation til ældreministeren til premieren på "Julehjertet" den 25. november 201703-11-20171610645469235
OsteoporoseforeningenTakker for satspuljemidler 201803-11-20171610653470213
BryggeriforeningenInvitation til sundhedsministeren til Bryggermiddag den 29. november 201706-11-20171610653470224
EventyrteatretInvitation til sundhedsministeren til premieren på "Julehjertet" den 25. november 201703-11-20171610654469185
 Anmoder om sundhedsministerens autograf og billede03-11-20171610725469154
 Svar vedr. de endelige institutionsvise rapporter ifm. Kammeradvokatens serviceeftersyn02-11-20171700346468279
Region SyddanmarkHenvendelse fra Region Syddanmark vedr. materiale til antibiotikakampagne03-11-20171700554469163
Danske RegionerHenvendelse vedr. assisteret reproduktion i praksissektoren02-11-20171700613468934
Odense UniversitetshospitalOUH - ansøgning - Rådighedspuljen 201722-03-20171700775468904
Læger for aktiv DødshjælpHøringssvar fra Læger for aktiv Dødshjælp - LF om øget selvbestemmelse ift. fravalg af behandling og behandlingstestamenter m.v.06-11-20171701586470301
 Udbetaling - September 2017 - Klippekort plejehjem (j.nr. 1702473)13-09-20171702473469699
Region NordjyllandAnsøgning fra Region Nordjylland om tilladelse til at etablere fosøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens § 23326-04-20171703493353704
SundhedsstyrelsenRevision af Svangreomsorgen - ny tidsplan02-11-20171704082468590
 Ritzau: Kræftforening roser midtjysk håndtering af lægesjusk31-10-20171705025467786
 Presselinje Styrelsen for Patientsikkerhed02-11-20171705025467843
 Vedr. Udpegning af repræsentant fra sundhedsøkonomi06-11-20171705347469315
Bpm Parental Alienation Awareness Oganisation A/SHenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykiske overgreb på børn14-08-20171705856412065
Bpm Parental Alienation Awareness A/SHenvendelse til sundhedsministeren om psykisk vold om børn10-09-20171705856428182
 Borgerhenvendelse - kæmper for at få mere fokus på mobning01-11-2017SJ-STD-DEPMZO466575
 Borgerhenvendelse - er mor til en kronisk syg søn25-10-2017SJ-STD-DEPMZO461709
Landsforeningen SINDSind: Høring over udkast til bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling05-11-20171706434469177
 Selveje Danmarks høringssvar vedrørende bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling02-11-20171706434469164
Bedre PsykiatriBedre Psykiatri: Høringssvar om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling06-11-20171706434469405
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling06-11-20171706434469407
 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar til høring over udkast til forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren06-11-20171707528470155
 Borgerhenvendelse - anmoder om forklaring vedr. manglende operation16-10-20171707604455191
LægemiddelstyrelsenVideresender klage over afgørelse truffet af Lægemiddelstyrelsen den 19. december 2016 - vedr. dataudtræk - tilknytning til virksomheder10-10-20171707617451852
MF Liselott Blixt
Brigitte Klintskov Jerkel
MF May-Britt Kattrup
MF Jane Heitmann
MF Flemming Møller Mortensen
MF Yildiz Akdogan
MF Trine Torp
MF Kirsten Normann Andersen
Louise Petersen
TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Til orientering - SIF-rapport om mental sundhed blandt unge01-11-20171707626469777
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. genoptræning25-10-20171707783461856
KLSvar på Spørgsmål vedr. hjemmeplejen03-11-20171707980469643
KLSvar på Spørgsmål vedr. hjemmeplejen03-11-20171707980469637
KLSvar på Spørgsmål vedr. hjemmeplejen03-11-20171707980469636
KLSpørgsmål vedr. hjemmeplejen03-11-20171707980469646
JustitsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedrørende cannabis12-10-20171708048453404
 Borgerhenvendelse - ønsker kontaktoplysninger på læge ansat på Lindevang19-10-20171708053456930
KulturministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. økonomisk støtte til radiostation07-11-20171600668471002
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kronisk sygdom27-10-20171600668463813
 Henvendelse om gratis tandpleje for indsatte03-11-20171600668468630
 Skoleelever ønsker sundhedsministerens bemærkninger til projekt om eksamensangst07-11-20171600710470921
 Henvendelse fra skoleelever til ældreministeren vedr. aktiv dødshjælp06-11-20171600710470347
 Borgerhenvendelse - klage over praktiserende læge06-11-20171601336470438
FinansministerietFra FM - Bemærkninger til styringsrapport (2) - vedr. psykiatrien03-11-20171602797468877
 Henvendelse om gratis tandpleje for indsatte02-11-2017SJ-STD-DEPKFB467387
Udlændinge- og IntegrationsministerietManglende integration af udenlandske farmaceuter og farmakonomelever på arbejdsmarkedet15-08-2017SJ-STD-DEPLINB413323
Udlændinge- og IntegrationsministerietManglende integration af udenlandske farmaceuter og farmakonomelever på arbejdsmarkedet15-08-2017SJ-STD-DEPLINB413324
AIDS-FondetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. PrEP.05-10-20171608031449459
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenMøde om pristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner07-11-20171609830470813
Region HovedstadenRegion Hovedstaden - acceptskrivelse - hospicepuljen 2017-202006-11-20171610198470342
ErhvervsministerietHøring vedr. Kommissionens forslag om ENISA og en Cybersecurity Act19-09-2017SJ-STD-DEPMAHA435492
Academy for Cultural DiplomacyKeynote Speaker Invitation - ICD Annual Advisory Board Meeting & Conference on Cultural Diplomacy (Berlin; December 19th - 22nd, 2017)04-11-20171610653469257
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberInvitation til sundhedsministerens til deltagelse i årsmødet "Den postfaktuelle læge"06-11-20171610653470368
Statens Serum InstitutSvar vedr. udkast til tværgående rapport fra Kammeradvokaten vedr. serviceeftersynets hjemmelsgennemgang og samlet oversigt over initiativer03-11-20171700346470318
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar vedr. udkast til tværgående rapport fra Kammeradvokaten vedr. serviceeftersynets hjemmelsgennemgang og samlet oversigt over initiativer06-11-20171700346470331
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. udkast til tværgående rapport fra Kammeradvokaten vedr. serviceeftersynets hjemmelsgennemgang og samlet oversigt over initiativer03-11-20171700346470322
LægemiddelstyrelsenSvar vedr. udkast til tværgående rapport fra Kammeradvokaten vedr. serviceeftersynets hjemmelsgennemgang og samlet oversigt over initiativer03-11-20171700346470320
SundhedsstyrelsenKvittering for habilitetserklæring06-11-20171701706470233
SundhedsstyrelsenInformation om kortlægning af de regionale lægevagtsordninger og akuttelefonen 181310-10-20171703131470012
Region HovedstadenPRO Styregruppemateriale til styregruppemødet den 8. november 201706-11-20171703858470165
Nordisk MinisterrådSvar vedr. møde i referencegruppe NO PRIO 2017-201906-11-20171704302470327
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Åbningsbrev for undersøgelsen om Sundhedsplatformen <77184>07-11-20171704584471224
 Deltagerliste forud for møde i Det Nationale Antibiotikaråd 7. november 201707-11-20171705476470623
Region NordjyllandAfbud fra HN til møde i Det Nationale Antibiotikaråd03-11-20171705476469161
 Ledelseserklæring, udbetalingsanmodning Ny Retspsykiatri Sct. Hans07-11-20171705796471090
 FMK-online - rykker for svar12-08-20171705840411932
 Borgerhenvendelse - bekymret ansat i psykiatrien som lider under Sundhedsplatformens manglende overblik05-11-2017SJ-STD-DEPMZO469666
 Ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp03-11-2017SJ-STD-DEPMZO469242
Statens Serum InstitutVedr. Start with Denmark - opdatering og nyt billede06-11-20171706177470054
 Bilag 1: Henvendelse til sundhedsministeren vedr. nedlæggelse af 130 lægesekretærstillinger03-09-20171706336423442
Region HovedstadenRegion Hovedstaden spørgsmål til regnskab for 2016 til projektnr. 65401 til Shared Care projektet.06-11-20171706353470500
Bpm Parental Alienation Awareness A/SHenvendelse til ældreministeren om psykisk vold mod børn10-09-20171706412428189
Dansk SygeplejerådDansk Sygeplejeråd: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling07-11-20171706434471279
KriminalforsorgenKriminalforsorgen: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling07-11-20171706434471284
Dansk Sygepleje Selskab - DASYSSvar fra DASYS, Høring over bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling07-11-20171706434471285
Region NordjyllandRegion Nordjylland: Høring - Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Frist 8. november 201706-11-20171706434469575
DR Nyheder Danmarks RadioAnmodning om aktindsigt i ministeriets overvejelser omkring PrEp i Danmark25-09-20171706955439577
Kirurgisk ForumHenvendelse til sundhedsministeren vedr. nye it-systemers betydning for forskning, kvalitetsarbejde og uddannelse28-09-20171707013443348
Styrelsen for PatientsikkerhedMail fra STPS om bekendtgørelser om speciallæger og speciallægeuddannelse03-11-20171707081470808
Styrelsen for PatientsikkerhedKorrespondance med STPS vedr. vejledning af borgeren - autorisation som sygeplejerske03-11-20171707242468201
Danske RegionerVedr. anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - NB: NY FRIST06-11-20171707487470115
 Høringssvar - Ældre Sagen - udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren07-11-20171707528470702
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren med ønske om udsættelse af sundhedsplatformen02-10-20171707533446165
 Borgerhenvendelse - vedr. afprøvning af nye metoder på patienter09-10-20171707769450841
MF May-Britt Kattrup
MF Jane Heitmann
Brigitte Klintskov Jerkel
Birgitte Møller
Nina Rylander
TIL VLAK-ordførerne: Notat vedrørende blodsukkermåling03-11-20171707874470671
 Vedr. PPJ armbånd - id-sikring06-10-20171707921469423
Region SjællandFra Region Sjælland: Ministerens besøg på Sjællands Universitetssygehus 14. november 201706-11-20171708054471143
 Henvendelse til sundhedsministeren om høreapparater05-11-20171708071469286
Danmarks Farmaceutiske SelskabHenvendelse til sundhedsministeren fra Pharmadanmark vedr. farmakonomuddannelsen26-10-20171708077462941
 Borgerbrev til sundhedsministeren - studie om funktionelle lidelser02-11-20171708078467707
Brugernes Akademi
Brugerforeningen
Henvendelse om substitutionsbehandling07-11-20171708087471050
Herlev Hospital
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Henvendelse til sundhedsministeren om behandling af og måling af stress27-10-20171708097462979
 Borgerhenvendelse om at prisen på cigaretter ikke bør sættes op24-10-20171708098465017
 Henvendelse vedr. mobilstråling (åbent brev)30-10-20171708099465105
 Borgerhenvendelse - vedr. lægemangel i udkants Danmark01-11-20171708100466996
 Borgerhenvendelse vedr. handicappets ret til et værdigt liv i Sverige01-11-20171708101467754
Bech-BruunServicelovens § 8606-10-20171708102471242
Bech-BruunServicelovens § 8625-09-20171708102471245
Bech-BruunServicelovens § 8602-10-20171708102471244
 Borgerhenvendelse vedr. projekt SEXUS (SSI)02-11-20171708103468181
 Borgerhenvendelse om fast tolk tilknyttet udenlandske læger03-11-20171708107468259
 Borgerhenvendelse vedr. besøg hos egen praktiserende læge under graviditet03-11-20171708109469155
 Borgerhenvendelse vedr. de sundhedsskadelige virkninger ved alkohol og hash03-11-20171708110469243
 Borgerhenvendelse vedr. genoplivning af terminal gamle (rykker for svar)03-11-20171708111468578
Beskæftigelsesministeriet
Børne- og Socialministeriet
Ang. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. botilbud07-11-20171600668470864
KulturministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. økonomisk støtte til radiostation07-11-20171600668470497
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. økonomisk støtte til radiostation07-11-20171600668471040
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. autorisation til fysioterapeut07-11-20171600668470748
MF Ulla Tørnæs
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ang. overtagelse af henvendelse om stipendier06-11-20171600668470274
 Svar på henvendelse vedr. eksamensangst07-11-20171600710471077
 Svar på forespørgsel om interview07-11-20171600710471085
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Afslutning af projektnr. 65104 til puljen til sengeafsnit med 11 psykiatriske sengepladser.07-11-20171601379470968
 Svar på henvendelse vedr. klage over forhold på plejehjem16-06-20161605709122951
NEXT - National Experimental Therapy PartnershipSammenlægning af NEXT og CTOD07-11-20171609830470989
Lægemiddelindustriforeningen - LIFVækstplan - klinisk forskning07-11-20171609830470820
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenDagsorden for møde om Pristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner06-11-20171609830469944
 Svar på ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775470243
Patientforeningen LungekræftPatientforeningen Lungekræft - svar på ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775469397
Ældre SagenDe unge seniorer under Ældre Sagen i Them - svar vedr. ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775470312
 Scleroseforeningen - svar vedr. ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775470089
Gladsaxe SkoleSvar på ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775470225
ScleroseforeningenScleroseforeningen - svar på ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775469810
Pfizer ApSAnmodning om bemærkinger til udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. biosimilært lægemiddel07-11-20171701811470665
Danske RegionerReferat og Powerpoint fra teknikermøde - vedr. sygehusinvesteringer06-11-20171704355470050
Danske RegionerReferat og Powerpoint fra teknikermøde - vedr. sygehusinvesteringer03-11-20171704355468843
Region HovedstadenEmner til notat om udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Hvidovre06-11-20171704792470669
Statens Serum InstitutVedr. Start with Denmark - opdatering og nyt billede06-11-20171706177469998
Region HovedstadenRegion Hovedstaden besvarer spørgsmål til regnskab for 2016 til projektnr. 65401 til Shared Care projektet.07-11-20171706353470521
 Svar på henvendelse vedr. procedurer ved akutte operationer16-10-20171706541454743
 Svar vedr. supplerende spørgsmål om ambulanceuddannelser06-11-20171706882470129
SundhedsstyrelsenMail fra STPS til SST om bekendtgørelser om speciallæger og speciallægeuddannelse07-11-20171707081470805
SundhedsstyrelsenOvervejelser om DUT-høring07-11-20171707081471160
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. prioritering af sager i Styrelsen for Patientsikkerhed07-11-20171707292470414
SundhedsstyrelsenHenvendelse vedr. prostatakræft til besvarelse06-11-20171707426469995
Danske RegionerVedr. anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - NB: NY FRIST06-11-20171707487470127
PROSA
Patientdataforeningen
Ingeniørforeningen i Danmark
Svar på åbent brev om det Nationale Patient Index07-11-20171707521470633
 Svar på henvendelse vedr. sagsbehandlingen i Patienterstatningen07-11-20171707537470412
 Kvittering for henvendelse af 16. oktober vedr. sagebehandling i Patienterstatningen06-11-20171707537469193
 Svar på henvendelse vedr. racisme blandt praktiserende læger07-11-20171707575470714
 Svar på henvendelse vedr. kliniske forsøg07-11-20171707769470762
Børne- og SocialministerietSvar på spørgsmål om pligt til opbevaring af journaler07-11-20171707925470855
KLSpørgsmål vedr. hjemmeplejen05-11-20171707980469649
Region SjællandTil Region Sjælland: Ministerens besøg på Sjællands Universitetssygehus 14. november 201707-11-20171708054471156
Brugernes Akademi
Brugerforeningen
Kvittering for modtagelse af henvendelse om substitutionsbehandling07-11-20171708087471064
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Henvendelse om substitutionsbehandling07-11-20171708087471060
BeskæftigelsesministerietVedr. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. langtidssygemelding07-11-20171600668470782
 Svar på skoleelevers henvendelse vedr. aktiv dødshjælp07-11-20171600710470676
SundhedsdatastyrelsenRykker for sammenligneligt regnskab vedr. projekt om FMK07-11-20171600818470991
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Godkendelse af afrapportering for projekt - vedr. afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning ...07-11-20171600958470948
BenzoRådgivningenGodkendelse af afrapportering fra projekt vedr. afhængighedsskabende lægemidler07-11-20171600958470967
SundhedsdatastyrelsenRykker for afrapportering af projekt vedr. dosisdispensering i FMK07-11-20171602748470987
Butter AgencySvar på anmodning om møde med sundhedsministeren08-11-20171610653471994
The Embassy of Georgia in CopenhagenSvar på mødeanmodning med ambassadøren08-11-20171610653471957
 Svar på Collaboration Opportunity on creating awarness08-11-20171610653471765
Den Russiske AmbassadeSvar på invitation til Global ministerial conference "Elimination of tuberculosis"08-11-20171610653472167
Toga VinstueSvar på invitation til reception på Toga08-11-20171610654472107
Mandag MorgenSvar på invitation: oplægsholder i Mandag Morgens nye faglige netværk08-11-20171610654471864
TivoliSvar på invitation til premiere på ELF - The Musical08-11-20171610654471865
Center for VoldtægtsofreVedr. spørgsmål om registrering af oplysninger08-11-20171703927472380
Advokatfirmaet KrebsBesvarelse af henvendelse vedr. opkrævning af gebyr i forbindelse med aktindsigt07-11-20171704084471220
BC Hospitality Group A/SForplejning til stand på Lægedage 201708-11-20171705429472477
Danske Fysioterapeuter
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Diabetesforeningen
Ergoterapeutforeningen
Gigtforeningen
Dansk Socialrådgiverforening
Scleroseforeningen
Brev med invitation - om hjælpemidler og behandlingsredskaber.07-11-20171705713471230
 Svar vedr. ledelseserklæring, udbetalingsanmodning - Ny Retspsykiatri Sct. Hans - sygehusinvesteringer07-11-20171705796471106
KLKL vedr. forsinkelse af høringssvar: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434472386
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet ang. mulighed for zoneterapi via sygesikring07-11-20171706457470997
 Svar på henvendelse om medicin og tvang08-11-20171707002471649
CivilstyrelsenStatus for bekendtgørelse om speciallæger på Retsinformation07-11-20171707081471113
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. anvisning af plejebolig07-11-20171707376470522
 Svar - bæltefiksering06-11-20171707473457129
 Svar på henvendelse om brugen af psykofarmaka08-11-20171707662471624
PatienterstatningenAnmodning - Patienterstatningen - Bidrag til besvarelse af spørgsmål 84 - Skader ved brug af røntgenapparat02-11-20171707686471849
 Svar på henvendelse d. 19. oktober vedr. patientforhold på langtidsmedicinske afdelinger07-11-20171707915470679
Region NordjyllandNordisk samarbejde med udveksling af tilsynsoplysninger07-11-20171708039470467
 Svar vedr. Tilmelding til Donorregistret08-11-20171708149472116
ForsvarsministerietInvitation til højtideligholdelsen af den nationale flagdag14-06-2016SJ-STD-DEPSJE124031
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenInvitation til ældreministeren til reception i anledning af Forenede Arabiske Emiraters nationaldag den 3. december på Hotel d'Angleterre08-11-2017SJ-STD-SUMAI471915
 Henvendelse vedr. økonomisk støtte til radiostation06-11-20171600668469710
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - forespørger til forslag om fradrag for pensionister08-11-20171600668471795
 Forespørgsel om interview med sundhedsministeren06-11-20171600710471079
SundhedsstyrelsenDagsorden og bilag til møde i Prognose- og dimensioneringsudvalget 13.11.1707-11-20171604067471399
Danske SeniorerInvitation til ældreministeren til afskedsreception den 24. november 201708-11-20171610645471521
Den Belgiske AmbassadePåmindelse : Ældreministeren inviteres til reception i anledning af af King's Day 6. november 201708-11-20171610645471908
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenInvitation til fejring af nationaldagen08-11-20171610654471906
 Vedr. udkast til tværgående rapport fra Kammeradvokaten vedr. serviceeftersynets hjemmelsgennemgang og samlet oversigt over initiativer07-11-20171700346470952
Region HovedstadenSpørgsmål fra HB vedr. møde i Det Nationale Antibiotikaråd06-11-20171705476470617
 Slides fra JL - vedr. møde i Det Nationale Antibiotikaråd07-11-20171705476470615
FødevarestyrelsenSlides til møde i Det Nationale Antibiotikaråd (Fødevarestyrelsen)07-11-20171705476470621
Institut for MenneskerettighederInstitut for menneskerettigheder: Høring over udkast til bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434472399
RigsadvokatenAnklagemyndigheden: Svar på høring vedr. bkg. om samlet plan for patienter - særlige pladser på psyk. afd.07-11-20171706434471277
LOS - De private sociale tilbudDe Private Sociale tilbud: Høringssvar om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434472391
Børne- og SocialministerietSocialstyrelsen/BSM: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SM Id nr.: 518986)08-11-20171706434471499
Rådet for Socialt UdsatteRådet for Socialt Udsatte: Høring over bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434471728
Dansk Psykiatrisk SelskabDansk Psykiatrisk Selskab: Høringssvar samlet plan07-11-20171706434471417
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for patientsikkerhed: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434472402
 Fremsender kommentarer til svar af 16. okt - vedr. procedurer ved akutte operationer19-10-20171706541459329
 STPS fremsender sagens akter 1-12 fra gammel journalperiode - vedr. autorisation06-11-20171707451470591
Danske RegionerVedr. anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - NB: NY FRIST06-11-20171707487470614
 Borger svarer på SUMs mail - vedr. klage over Patienterstatningen07-11-20171707537470753
PatienterstatningenPatienterstatningen - Bidrag - Besvarelse af spørgsmål 84 - Skader ved brug af røntgenapparat08-11-20171707686471837
SundhedsdatastyrelsenOpmærkningsskrivelse: Den særlige indberetning via SEI af mandlig omskæring udført uden for behandlingsteder07-11-20171707815***470935
 Sendes til VLAK vedr. blodsukkermålinger03-11-20171707874470662
SundhedsstyrelsenSvar fra SST vedr. indsamling af evt. bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udkast til retningslinjer for Krisestyring07-11-20171707920472467
 Vedr. svar fra Sundheds- og Ældreministeriet - har indgivet klage over læge07-11-20171708053471084
Aars ApotekVedr. udstedelse af ernæringsrecepter04-10-20171708075470779
 Borgerhenvendelse vedr. autorisation til fysioterapeut05-11-20171708117470732
Aarhus UniversitetFremsender klage over afslag på ansøgning om dansk autorisation03-11-20171708118469245
 Klage over afslag på ansøgning om dansk autorisation02-11-20171708118468210
 Henvendelse vedr. postomdeling og fremmedsproglige læger i det danske sundhedsvæsen06-11-20171708119469894
Hospice Forum DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. børnehospice i Vestdanmark02-11-20171708126468203
Økonomi- og IndenrigsministerietSOU-spm. 2 og 3 vedr. L 61 - bestilling fra ØIM07-11-20171708127471651
Økonomi- og IndenrigsministerietSOU-spm. 2 og 3 vedr. L 61 - udkast til svar fra ØIM07-11-20171708127471656
Økonomi- og Indenrigsministeriet3. runde Ansøgning: Fritagelse for dokumentation ved brug af midler fra klippekortsordningen02-11-20171708129471716
KABSSpørgsmål om anonym alkoholbehandling i henhold til frikommuneordningen02-11-20171708132467722
 Skriver igen vedr. resistente bakterier m.m.02-11-20171708134467725
 Borgerhenvendelse - ønsker at vacciner tages op til revision02-11-20171708134467000
 Borgerhenvendelse vedr. oplysninger i Donorregistret06-11-20171708149470356
CityklinikkenTilbud om tandbehandling til gode firmaaftalepriser30-10-20171708158465147
 Svar på henvendelse vedr. skolefravær09-11-20171600668472721
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om førtidspension09-11-20171600668472769
 Svar på henvendelse vedr. boligsikring09-11-20171600668472792
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om tandbehandling til indsatte09-11-20171600668472812
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. tandbehandling for indsatte09-11-20171600668472823
UndervisningsministerietAng. besvarelse af borgerhenvendelse vedr. skolefravær09-11-20171600668472690
LægemiddelstyrelsenRykker for regnskab vedr. projekt - vedr. indberetninger om medicinforbrug08-11-20171609470471548
BenzoRådgivningenGodkendelse af omdisponeringer vedr. projekt om afhængighedsskabende lægemidler08-11-20171610690471479
JustitsministerietSvar vedr. tværministeriel følgegruppe på genudbuddet af radiokommunikationsnetværket08-11-20171704425471811
 Reply to inquiry regarding production of medicinal cannabis09-11-20171705111473422
SundhedsstyrelsenVedr. opfølgningsmøde om Sundhedsstyrelsens rapport "Status på allergiområdet" den 26.10.1708-11-20171705530471775
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om bidrag til svar på opfølgende spørgsmål vedr. survey09-11-20171705688473459
Frederiksberg CenteretVedr. Rundbordssamtale d. 12. oktober - ludomani - forebyggelse08-11-20171705968471979
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående afrapportering til projektnr. 65404 til puljen Shared Care.09-11-20171706355472931
 Udpegningsbrev - Kommité NVK 201808-11-20171706444471639
 Svar på henvendelse vedr. svar af 16. oktober 2017 om arbejdsgangene på sygehus07-11-20171706541470161
 Sum orienterer klager om forsinkelse vedr. afg. om aktindsigt08-11-20171706550***471464
Department of HealthSvar på henvendelse fra den britiske vicesundhedsminister vedr. samarbejde omkring patientsikkerhed09-11-20171706765473239
 Ministeriet angiver forventet tidspunkt for svar på klage vedr. aktindsigt09-11-20171706784***473185
JustitsministerietSvar på Justitsministeriets henvendelse af 29. september 2017 vedr. Sundheds- og Ældreministeriets tiltag med henblik på at sikre tilfredsstillende sagsbehandlingstider i departementets akt09-11-20171707070***473113
 Svar på henvendelse vedr. besparelser i sundhedsvæsenet08-11-20171707315472932
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. overtrædelse af rygeloven09-11-20171707607472952
 Besvarelse af henvendelse vedr. patientforløb til sundhedsministeren08-11-20171707768472366
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer09-11-20171707776473358
Dagbladet InformationVedr. aktindsigtsanmodning - kommunikation - regeringsseminar 14. juni 201108-11-20171707854472497
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis09-11-20171707905473427
DinamoMateriale om antibiotikaresistens08-11-20171707949471570
 Svar på henvendelse om dokumentation af HPV-vaccinens effekt09-11-20171707951472960
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. aktindsigt09-11-20171708001472913
Økonomi- og IndenrigsministerietSOU spm. 2 og 3 godkendt SUM-bidrag09-11-20171708127472807
RigsrevisionenMateriale vedr. kvalitetsfondsprojekterne09-11-20171708142473327
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. DNU09-11-20171708182472916
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om førtidspension02-11-20171600668472754
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelser om tandbehandling for indsatte07-11-20171600668472787
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. botilbud08-11-20171600668472782
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. boligstøtte ifm. psykiatriske botilbud02-11-20171600668467732
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i oktober 201709-11-20171601560472657
Region NordjyllandUdbetalingsanmodning - vedr. behandling af svært overvægtige børn06-11-20171602485471447
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegnskab - SMB09-11-20171602942473475
Region NordjyllandVedr. tidspunkt for tilbagemelding09-11-20171603330472846
 Borgerhenvendelse - ny ide til ældreplejen05-11-2017SJ-STD-DEPKFB469668
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. forholdene på Teglgårds Minde03-11-2017SJ-STD-DEPKFB468464
Region MidtjyllandEksempler - udredningsret - vedr. nye patientrettigheder08-11-20171608701472085
Transport-, Bygnings- og BoligministerietTil orientering - pressemeddelelse fra TRM om energikrav til nye bygninger08-11-20171609944472867
JordemoderforeningenAnmoder om møde med sundhedsministeren omkring babyluger09-11-20171610653472836
BenzoRådgivningenAnmodning om tilladelse til at omdisponere projektmidler - vedr. afhængighedsskabende lægemidler07-11-20171610690471440
 Tak for deltagelse i markeringen af 85-årsdagen for indvielsen af Niels Steensens Hospital08-11-20171610725472652
Center for VoldtægtsofreCenter for Voldtægtsofre - Vedr. udbetaling af tilskudsbevilling for 201709-11-20171700147473425
Rigshospitalet - BlegdamsvejCenter for seksuelle overgreb - revisorpåtegnet regnskab09-11-20171700147473388
Bornholms HospitalMateriale til antibiotikakampagne 2017 - Bornholms Hospital08-11-20171700554471731
Arbejdsgruppen vedrørende Europæisk Antibiotikadag 2017Opdateret link til materialepakke09-11-20171700554472744
 Vedr. erstatning m.m.31-10-20171702047465591
 J.nr. 1702561 - Kerteminde Kommune - klippekort til plejehjemsbeboere09-11-20171702561473263
Danske RegionerKortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA18 - bemærkninger fra møde 811 201709-11-20171704514473200
Danske RegionerTil DR: Kortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA18 - bemærkninger fra møde 811 201709-11-20171704514473197
Danske RegionerFra DR: Kortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA18 - bemærkninger fra møde 811 201709-11-20171704514473199
SundhedsdatastyrelsenDagsorden og materiale til 4. møde i styregruppen for PRO-infrastrukturprojektet07-11-20171704642472891
Børne- og SocialministerietOpfølgende spørgsmål vedr. survey08-11-20171705688473451
Frederiksberg CenteretRundbordssamtale d. 12. oktober - vedr. ludomani - forebyggelse08-11-20171705968471974
Syddansk UniversitetRammeaftale 2018 - materiale - SIF07-11-20171706432472503
 Klager rykker - vedr. afg. om aktindsigt - omskæring07-11-20171706550***471463
RetinaLyze System A/SBesvarelse af henvendelse til sundhedsministeren vedr. screening for diabetisk retinopati08-11-20171707342472510
 STPS fremsender udtalelse og sagens akter i klagesag (1-40 i ny journalperiode) - vedr. autorisation06-11-20171707451470533
 One Health EJP - kick-off meeting - SAVE THE DATE06-11-20171707559471551
SundhedsstyrelsenAnbefalinger for den palliative indsats08-11-20171707603471777
 Borgerhenvendelse - bliver hængt ud og lagt for had30-10-20171707604464674
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - rykker for svar på henvendelse om røg på værtshuse04-11-20171707607469247
Danmarks Ambassade i NorgeBesøge i Oslo Kommune31-10-20171707651472152
Danmarks Ambassade i NorgeMøde med norsk sundhedsminister30-10-20171707651472146
Danmarks Ambassade i NorgeNorsk sundhedsministers deltagelse under studietur til Norge d. 9. november29-10-20171707651472137
Danmarks Ambassade i NorgeSundhedsministerens og sundhedsordførernes besøg i Oslo d. 9. november13-10-20171707651471889
Danmarks Ambassade i NorgeAnmodning om assistance til at arrangere besøg hos Oslo kommunes institutioner25-10-20171707651472105
Helse- og OmsorgsdepartementetMinister- og udvalgsbesøg i Norge 9. november, program19-10-20171707651471992
Danmarks Ambassade i NorgeProgram på studietur d. 9. november20-10-20171707651471989
Helse- og OmsorgsdepartementetProgram for minister- og udvalgsbesøg i Norge 9. november20-10-20171707651471969
Danmarks Ambassade i NorgeProgram minister- og udvalgsbesøg i Norge 9. november19-10-20171707651472075
Helse- og OmsorgsdepartementetMøde mellem dansk og norsk sundhedsminister03-11-20171707651472342
Danmarks Ambassade i NorgeBekr ordre 119521 Danmarks Ambassade - forespørgsel busleje 9. november 201708-11-20171707651472327
Helse- og OmsorgsdepartementetMøte mellom dansk og norsk sundhedsminister og om miniseminar i HOD08-11-20171707651472324
 Indhold minister- og udvalgsbesøg i Norge11-10-20171707651472033
Danmarks Ambassade i NorgeProgram studietur03-11-20171707651472308
Helse- og OmsorgsdepartementetMøte mellom dansk og norsk sundhedsministre03-11-20171707651472306
Danmarks Ambassade i NorgeNorgestur d. 9. nov. 2017 middag og frokost03-11-20171707651472274
Danmarks Ambassade i NorgeSundhedsministeren og sundhedsordførernes besøg d. 9. november20-10-20171707651471996
Danmarks Ambassade i NorgeProgram for studietur til oslo version 402-11-20171707651472262
Danmarks Ambassade i NorgeAnmodning om CV31-10-20171707651472160
Danmarks Ambassade i NorgeBesøg i stortinget31-10-20171707651472159
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. plejehjemsplads01-11-20171707795468420
 Meld en regel. Dokumentation af tilladelse til videregivelse af oplysninger til egen læge m.fl.06-10-20171707921469456
 Meld en regel. Kravene for adgang til journaloplysninger er bureaukratiske og meningsløse09-10-20171707921469464
 Meld en regel. Sundhedsloven - ændring vedr. kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde09-10-20171707921469462
 Meld en regel. Medicinbestilling hos egen læge04-11-20171707921469562
 Meld en regel. Vedrørende udnødige dokumentationskrav03-11-20171707921469561
 Meld en regel. Ændring af handelsnavne og dosisdispenseret medicin02-11-20171707921469556
 Meld en regel. Arbejdsløse mister deres dagpenge ved at tage job med løntilskud28-10-20171707921469550
 Meld en regel. Vedr. manglende mulighed for hjælp til at få varmet mad fra privat leverandør25-10-20171707921469539
 Meld en regel. Dokumentation i hjemmesygeplejen og tid til kerneydelser25-10-20171707921469516
 Meld en regel. Effektivisering og kvalitetsforbedring af Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling24-10-20171707921469500
 Meld en regel. Udskrivelse af patienter og problemer med kørsel06-10-20171707921469459
 Meld en regel. Afskaffelse af dobbelt journalføring06-10-20171707921469457
 Meld en regel. Ændring af handelsnavn i medicinskemaer10-10-20171707921469468
 Meld en regel. Vedr. ændring af proceduren for udfyldelse af ansøgning om terminaltilskud11-10-20171707921469470
 Meld en regel. Reglerne om tilskud til tandpleje13-10-20171707921469478
TandlægeforeningenMeld en regel. Unødvendigt bureaukrati på tandlægeområdet13-10-20171707921469485
 Meld en regel. Dokumentation af åbenlyst oppegående og selvhjulpne patienter i akut modtageafdeling06-10-20171707921473306
 Meld en regel. Godkendelse af undersøgelse08-11-20171707921473303
 Meld en regel. Indrapportering i psykiatrien09-10-20171707921469466
DinamoMateriale om antibiotikaresistens07-11-20171707949471461
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kassation af journaler29-10-20171708086463866
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)3. runde Ansøgning: Dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn08-11-20171708129471753
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)3. runde Ansøgning: Aktivering og beskæftigelsestilbud08-11-20171708129471750
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)3. runde Ansøgning: Mere sammenhængende forløb i psykiatrien08-11-20171708129471754
Økonomi- og Indenrigsministeriet3. runde Ansøgning: Særlige døråbnere08-11-20171708129471756
Økonomi- og Indenrigsministeriet3. runde Ansøgning: Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere08-11-20171708129471757
 Supplering til tidligere fremsendt mail vedr. vacciner m.m.02-11-20171708134467723
 Borgerhenvendelse vedr. erstatning og forældelsesfrist.01-11-20171708166469151
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. registrering af akupunktur klinik28-10-20171708169463849
 Henvendelse til sundhedsministeren om psykiatrisk behandling07-11-20171708170471509
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - patienterstatning - eller mangel på samme02-11-20171708171467704
FødevarestyrelsenMøde om Fødevarestyrelsens behov for risikovurderinger d. 9/11 kl 10.30 - lokale?08-11-20171708174472770
Region MidtjyllandSvar fra Region Midt: Spørgsmål vedr. DNU09-11-20171708182473368
Børne- og SocialministerietHøring over udkast til vejledning om hjælpemidler og forbrugsgoder, jf. servicelovens §§ 112 og 11301-11-20171708184466317
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslår at demente kan tvinges til aflastning i form af dagtilbud og ophold af længere varighed15-10-20171708191454694
 Borgerhenvendelse - ventetidsgaranti og privathospitaler08-11-20171708192471529
YOKEAnmoder om aktindsigt i projektansøgninger fra de kommuner, der er har fået tilsagn - pulje til indretning af demensboliger08-11-20171708195471918
 Borgerhenvendelse til sundhedsmininsteren om nyt initiativ om omsorg i eget hjem03-11-20171708201469150
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling på psykiatrisk afdeling01-11-20171708204472545
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. nedbrydning af resistente bakterier05-11-20171708206469678
 Borgerhenvendelse vedr. registrering som selvstænding jordemoder07-11-2017SJ-STD-SUMMPE474031
MF Anni Matthiesen (V)Spørgsmål vedr. ADHD09-11-2017SJ-STD-SUMMPE474515
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. skolefravær02-11-20171600668468209
KulturministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. økonomisk støtte til radiostation09-11-20171600668474302
SkatteministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. fradrag for pensionister10-11-20171600668473697
BeskæftigelsesministerietAfslag på overtagelse af henvendelse vedr. aldersblokering til pensionskonto27-10-20171600668474356
 Forslag til ældreministeren om et skattefradrag for hjælpevirksomhed med rengøring m.m.10-11-20171600668474088
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfartOpgørelse over rederibidrag for 2. halvår 2017 vedrørende sygesikring for søfarende.09-11-20171601138473634
ArrivaUdbetalingsanmodning - projekt "Søvnfokuseret sundhedstjek"09-11-20171601263473513
Statens Arkiver - RigsarkivetKvittering for aflevering af WorkZone 2009-2016 til Rigsarkivet07-11-20171601271***474386
GAME DanmarkUdbetalingsamodning - vedr. projekt "Sunde børn og unge i sundere boligområder"08-11-20171601462473511
Styrelsen for Forskning og InnovationAflysning: referencegruppe for sundhedsudfordringen 30/1110-11-20171602347473947
 Ønsker ældreministerens autograf09-11-20171602607473194
KLKL bemærk. 10.11.17 Materiale til 8. møde i arbejdsgruppen om styring af psykiatrien10-11-20171602797474374
Region MidtjyllandBudgetjustering - pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner09-11-20171603151473489
Nationalt Videnscenter for DemensUdbetalingsanmodning - driftstilskud08-11-20171604063473509
Fredericia IdrætshøjskoleFredericia Idrætsdaghøjskole - vedr. udviklingsprojekt - ældre08-11-20171604578473156
RetsinformationEtablering af sikker dataforbindelse til Lex Dania produktion01-11-20171605527474687
SundhedsstyrelsenOffentliggørelse af afrapportering på servicetjek10-11-20171610460473847
Praktiserende Lægers Organisation - PLOÆndring af lægevalgsbekendtgørelsen ifht sygebesøg ad OK18.29-09-20171701571444236
SundhedsstyrelsenUdkast til referat fra 2. møde i Referencegruppen vedr. forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser09-11-20171702150473721
SundhedsdatastyrelsenKontrakt med HUMADE - bagvedliggende dokumenter, vurdering af overskridende interesse og vurdering af markedspriser10-11-20171702684473948
JustitsministerietSvar vedr. tværministeriel følgegruppe på genudbuddet af radiokommunikationsnetværket09-11-20171704425472749
Foreningen MisbrugsportalenÅrsrapport Misbrugsportalen 201609-11-20171704948474227
BC Hospitality Group A/SAng. forplejning til stand på Lægedage 201708-11-20171705429472653
Region MidtjyllandRegion Midtjylland regnskab til projektnr. 65404 for 2016 til puljen Shared Care.09-11-20171706355472857
KLKL: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling09-11-20171706434473274
Danske RegionerDanske Regioners høringssvar - Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434472436
AnkestyrelsenHøringssvar fra Ankestyrelsen - bekg. om samlet plan for pt. på særlige pladser på psyk. afd.08-11-20171706434471725
 Ergoterapeutforeningen: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatriske afdelinger08-11-20171706434471729
Dansk Psykolog ForeningDansk Psykolog Forening: DP's høringssvar til bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling.08-11-20171706434471812
FOA - Fag og ArbejdeFOA: Høringssvar vedr. samlet plan for pt. på særlige pladser på psyk. afd.08-11-20171706434471826
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsen: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling09-11-20171706434473584
Foreningen af Socialchefer i DanmarkHøringssvar fra Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark - vedr. bekg. om samlet plan - særlige pladser på psyk. afd.09-11-20171706434473269
Danske RegionerBidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. udlevering af sclerosemedicin08-11-20171706716472995
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS' bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid08-11-20171707063***472572
Danmarks Ambassade i NorgeNorgestur, bus06-11-20171707651474013
Danmarks Ambassade i NorgeDeling af udgifter til transport i Oslo07-11-20171707651474021
Danmarks Ambassade i NorgeNorge d. 9. nov07-11-20171707651474022
Danmarks Ambassade i NorgeBusleje d. 9. november 201707-11-20171707651474028
Danmarks Ambassade i NorgeØnsker til dagsordenen fra SUU til mødet med norsk SUU-formand07-11-20171707651474032
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over Sundhedsstyrelsen og børnevaccinationsprogrammet for hepatitis29-10-20171707961463871
 Svar vedr. referat fra 1. møde i arbejdsgruppen for konsolidering og sanering af governance09-11-20171707998473188
Region SjællandRegion Sjællands svar: Ministerens besøg på Sjællands Universitetssygehus 14. november 201707-11-20171708054474035
 Borgerhenvendelse - søger aktindsigt i sine journaler ført da hun var barn28-10-20171708069463848
Danske RegionerVedr. Sociale klausuler i regioner09-11-20171708182473382
 Henvendelse til sundhedsministeren om indkaldelse til mamografi03-11-20171708214469152
 Søger om tilladelse/dispensation til at sælge sit ydernummer til læge, der har ydernumre i forvejen07-11-20171708217471103
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitationen til dialogmødet den 22 november i Ingeniørforeningen08-11-20171708223473976
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitation til Ingeniørforeningens dialogmøde om brug af nye teknologier i ”Verdens Bedste Sundhedsvæsen”08-11-20171708223473979
YouSeeAftale med YouSee vedr. kabel TV23-10-20171708238474461
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. kapitalpension10-11-20171600668474364
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. fradrag for pensionister10-11-20171600668473743
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. fradrag for pensionister10-11-20171600668473647
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. reklamer og post-til-døren10-11-20171600668474411
Region MidtjyllandJustering - vedr. pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner09-11-20171603151473496
Region NordjyllandSvar vedr. tilbagemelding - pulje vedr. sundhedshus09-11-20171603330473483
Fredericia IdrætshøjskoleVedr. Udviklingsprojekt for ældre - Fredericia Idrætsdaghøjskole09-11-20171604578473157
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedr. revisionsmateriale CSO og SMB10-11-20171700147473714
AntibiotikarådetNational antibiotikakampagne 2017 - mail til Det Nationale Antibiotikaråd10-11-20171700554474073
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Justitsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Forskning og Innovation
Datatilsynet

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sjælland
Danske Regioner
Danmarks Tekniske Universitet
Statens Institut for Folkesundhed
Danske Regioner
KL
Færøernes Landsstyre
Overlægeforeningen
Advokatrådet
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
De Offentlige Tandlæger
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Styrelsen for Forskning og Innovation
Styrelsen for Forskning og Innovation
Komiteen for Sundhedsoplysning
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Det Centrale Handicapråd
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Scleroseforeningen
Patientforeningen Danmark
Astma-Allergi Danmark
ÆldreForum
Ældre Sagen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Høring fra SUM over forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - frist den 11. december 201710-11-20171701704474632
AnkestyrelsenÆndring af specialeplan på området for udredning af transkønnede01-11-20171705553472877
Region MidtjyllandSvar vedr. "opgavetyveri?" - Høringsbidrag - Servicetjek af offentlig erhvervsvirksomhed09-11-20171705931473342
Region MidtjyllandRegion Midtjylland afslutning af projektnr. 65404 for året 2016 vedrørende puljen Shared Care.10-11-20171706355473707
Danmarks Tekniske Universitet
Danske Universiteter
Statens Serum Institut
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Danske Regioner
Dansk Sygeplejeråd
Danmarks Apotekerforening
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
FOA - Fag og Arbejde
KL
Overlægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Tandlægeforeningen
Danske Patienter
Teknologisk Institut
DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium
Åbent opslag - medlemmer til National Videnskabsetisk Komité - ansøgningsfrist 15. december 201710-11-20171706444474502
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om frigivelse i Lex Dania - bekg. om bivirkningsovervågning af lægemidler09-11-20171706537473384
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde vedr. skærpet tilsyn med DNU, 24. oktober 201710-11-20171707497473788
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. klippekortordningen09-11-20171707676473243
 Svar på henvendelse vedr. baggrund for bortfald af beslutningsforslag B4910-11-20171707720473710
ESDH-folketingsspørgsmålForeløbigt svar til SUU alm. del spm. 11910-11-20171707862473762
 Borgerhenvendelse vedr. sygdomsforløb i psykiatrien - kvitt. for modtagelse09-11-20171708170472955
YouSeeUnderskrevet aftale vedr. Kabel TV10-11-20171708238474479
ErhvervsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. registrering af og betaling for jordemodervirksomhed10-11-20171600668474042
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. pension13-11-20171600668475736
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. servicehund13-11-20171600668475599
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. pensionskonto13-11-20171600668475535
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. tilbagebetaling af folkepension10-11-20171600668474156
Region MidtjyllandMøde vedr. DCPT i marts10-11-20171602412474236
Rigshospitalet - BlegdamsvejSvar vedr. tidspunkt for revisorerklæring - Videnscentre for voldtægtsofre10-11-20171700147474529
Center for VoldtægtsofreVedr. dispensationsmuligheder - omdisponering af budgetposter10-11-20171700147474053
Den franske ambassade i StockholmHenvendelse fra den franske ambassade i Sverige vedr. illegale migranters adgang til sundhedsydelser i Danmark28-08-20171702709443058
Danske Regioner
KL
DUT-høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling13-11-20171704698475824
 Vedr. henvendelse om afvisning af afg. og diagnoser fra læge10-11-20171707337474417
IMCCSvar på mødeanmodning13-11-20171707397475188
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - vedr. frist10-11-20171707487474387
Region MidtjyllandMøde vedr. DNU i januar/februar10-11-20171707497474239
 Svar på henvendelse vedr. klage over afgørelse om aktindsigt13-11-20171707538476049
 Svar på henvendelse vedr. udenlandske patienter13-11-20171707763475368
 Svar på henvendelse om refusion af udgifter til turister i Danmark13-11-20171707764475093
 Svar på henvendelse vedr. afslag på plejehjemsplads01-11-20171707795463203
DEP Sundheds- og ÆldreministerietDigitaliseringsstyrelsen - Ny forordning fra EU kræver tjek af offentlige selvbetjeningsløsninger13-11-20171707916475853
 Svar på henvendelse vedr. hepatitis vaccination13-11-20171707961475131
 Besvarelse af henvendelse vedr. screening for brystkræft10-11-20171708214474314
 Letter to former Prime Minister of Belgium - vedr. antibiotika10-11-20171708218474371
SundhedsdatastyrelsenOrientering fra Digitaliseringsstyrelsen vedr. aktindsigt i afrapportering om status på IS=27001 implementering i staten31-10-20171708264475597
Nylars PlejecenterOrientering om temadag med overskriften: Misbrug og psykiatriske lidelser - en integreret indsats01-10-2017SJ-STD-CAPTIASYS1462898
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. brud på lægeløfte på Odense Universitet14-10-2017SJ-STD-CAPTIASYS1455456
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender klage over sagsbehandlingstiden i aktindsigt30-10-2017SJ-STD-DEPSPO465117
 Klage over overskredet behandlingstid hos Patientklagenævntet19-10-2017SJ-STD-DEPSPO456926
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kritisabelt hospitalsophold09-11-2017SJ-STD-SUMLLU472843
 Borgerhenvendelse om et ikke tilfredstillende behandlingsforløb02-11-2017SJ-STD-SUMLLU468161
 Borgerhenvendelse vedr. behandling af syg datter01-11-2017SJ-STD-DEPMKDP467758
ErhvervsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. kapitalpension13-11-20171600668475504
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om bortfald af tillæg når man overgår til folkepension12-11-20171600668475029
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om servicehund11-11-20171600668474984
 Borgerhenvendelse vedr. tvangsmedicinering09-11-20171601336472835
 Borgerhenvendelse - behandling i psykiatrien - klager09-11-20171601336472908
DGIRevisionserklæring - vedr. partnerskab "DGI Sundhedsidræt"10-11-20171601453474432
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens faglige vurdering af projektbeskrivelse om pårørende indsats.13-11-20171601553474975
 Henvendelse til ældreministeren - anmoder om ministerens autograf10-11-20171602607474891
University College NordjyllandVedr. paramedicineruddannelsen06-11-20171606316469733
London Toast TheatreInvitation "PLANET RUMP - THE FARCE AWAKENS" Crazy Christmas 2017 den 14. november 201711-11-20171610645474969
PFA PensionInvitation til bogreception - Anker Jørgensens tid 1972-1982 den 16. november 201710-11-20171610645474915
Oticon A/SHenvendelse til sundhedsministeren med anmodning om møde vedr. ny model for hørebehandling i Danmark12-11-20171610653475022
PFA PensionInvitation til bogreception - Anker Jørgensens tid 1972-1982 den 16. november 201710-11-20171610654475363
London Toast TheatreInvitation "PLANET RUMP - THE FARCE AWAKENS" Crazy Christmas 2017 den 14. november 201711-11-20171610654475351
 Henvendelse til sundhedsministeren med anmodning om ministerens autograf10-11-20171610725474892
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedr. tidspunkt for revisorerklæring - Videnscentre for voldtægtsofre10-11-20171700147474526
Dansk SygeplejerådØnsker status i sagen om repræsentant i forbindelse med vejledning om videregivelse af oplysninger om borgere på botilsbud31-08-20171700838422337
Brande BrillecenterKlager over årsgebyr fra Lægemiddelstyrelsen08-11-20171701339472539
Brande BrillecenterKlage over betaling af årsgebyr til Lægemiddelstyrelsen07-11-20171701339471487
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Justitsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Forskning og Innovation
Datatilsynet

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sjælland
Danske Regioner
Danmarks Tekniske Universitet
Statens Institut for Folkesundhed
Danske Regioner
KL
Færøernes Landsstyre
Overlægeforeningen
Advokatrådet
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
De Offentlige Tandlæger
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Styrelsen for Forskning og Innovation
Styrelsen for Forskning og Innovation
Komiteen for Sundhedsoplysning
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Det Centrale Handicapråd
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Scleroseforeningen
Patientforeningen Danmark
Astma-Allergi Danmark
ÆldreForum
Ældre Sagen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Høring fra SUM over forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - frist den 11. december 201710-11-20171701704475020
DXC TechnologyOpgradering til WorkZone 2017. Opdaterede tidsplaner og aktivitetsliste.10-11-20171704133475805
Danske RegionerRegionernes opfølgning på satspuljeaftale 2015-2018 - Statusrapport 201703-10-20171704288447498
SundhedsstyrelsenHøring: Forløbsprogram for børn og unge med ADHD25-09-20171705230440452
Brugernes AkademiMed ønske om at blive taget med i satspuljeforhandlingerne - Brugernes Akademi's projekt for den tidligere Fixelance12-09-20171706263430233
SpastikerforeningenFremsender forslag til sundhedsministren om satspuljemidler til neuropsykologisk udredning af børn med cerebral parese26-09-20171706263440714
MødrehjælpenAnsøgning om midler fra satspuljen til sundhedsministeren vedr. rådgivning- og behandlingstilbud til mænd med fødselsdepression06-09-20171706263425894
MødrehjælpenOpfølgning på tidligere brev om mænd med fødselsdepression04-10-20171706263447819
HjerneSagenForslag til mindre satspuljeprojekt til at hjælpe apopleksiramte med at vende tilbage til deres sociale netværk19-09-20171706263435366
Region HovedstadenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. videreførelse af succesfulde satspuljeprojekter06-09-20171706263426239
Kirkens KorshærHenvendelse til sundhedsministeren vedr. opfordring til fortsættelse af statstilskud til drift af stofindtagelsesrum25-09-20171706263439589
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeSatspuljeansøgning om national handlingsplan om selvskade12-10-20171706263456749
Region MidtjyllandRegion Midtjylland projektbeskrivelse samt budget for 2018 til projektnr. 65404 Shared Care projektet.10-11-20171706355475186
Økonomi- og IndenrigsministerietØkonomi- og indenrigsministeriet: Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling10-11-20171706434474122
Getinge IT SolutionsVedr. forskelligt materiale til UK - møde på Sygehus Sønderjylland03-10-20171706714474491
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. udenlandske læger og autorisation17-09-20171706803433010
DepressionsforeningenDokumentation for aktiviteter - driftspuljen 201709-11-20171706841474209
 Borgerhenvendelse vedr. forskning om psykiske lidelser28-09-20171707091442170
 Studerende - spørgsmål til sundhedsministeren vedr. behandling af tvangsoverspisning02-10-20171707132444785
Øfeldt Centrene ApSHenvendelse til ældreministeren - lovforslagsudkast skubber hundredvis af patienter ud af patienterstatningsordningen26-10-20171707346462614
Nordic Psychologists AssociationsWorld Mental Health Day: Nordic statement10-10-20171707359452093
 Tak til sundhedsministeren for dialogen og ser frem til af følge beslutningen de nye superhuses IT-platforme03-11-20171707429468803
 Henvendelse til sundhedsministeren om arbejdsforholdene for sundhedspersonalet13-10-20171707437454061
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - vedr. frist10-11-20171707487474384
IT-BranchenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. IT-Branchens vision for sundhedsvæsenet05-10-20171707519448367
 Høring over udkast til forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer indenfor sundhedssektoren13-11-20171707528474863
 Svar på HØRING: Udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren13-11-20171707528475694
 Borgerhenvendelse til sundhedsminsteren - fremsender klage over sagsbehandlingen i Patienterstatningen16-10-20171707537455001
 Henvendelse til sundhedsministeren om ankesystemet for patientklager08-10-20171707649450416
Helse- og OmsorgsdepartementetBaggrundsmateriale til studietur til Norge d. 9. november08-11-20171707651474966
Helse- og OmsorgsdepartementetMøte mellom dansk og norsk sundhedminister07-11-20171707651474943
Danmarks Ambassade i NorgeDeling af udgifter til transport i Oslo07-11-20171707651474900
Helse- og OmsorgsdepartementetDansk besøk20-10-20171707651471993
Helse- og OmsorgsdepartementetBaggrundsmateriale til studietur til Norge d. 9. november08-11-20171707651474964
 Henvendelse til sundhedsministeren om godkendelse af specialklinik17-10-20171707838475649
 Invitation High Level Meeting co-organised with the Estonian Presidency "AMR: One Health Action Plan and evidence-based policy-making" - 23 November 201709-11-20171707873473582
DigitaliseringsstyrelsenNy forordning fra EU kræver tjek af offentlige selvbetjeningsløsninger23-10-20171707916459602
SundhedsdatastyrelsenDigitaliseringsstyrelsen - Ny forordning fra EU kræver tjek af offentlige selvbetjeningsløsninger01-11-20171707916475254
SundhedsdatastyrelsenDigitaliseringsstyrelsen - Ny forordning fra EU kræver tjek af offentlige selvbetjeningsløsninger02-11-20171707916475255
BeredskabsstyrelsenHøring: Retningslinjer for Krisestyring - frist FREDAG 17/1131-10-20171707920465595
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. utilfredsstillende sagsforløb i Patienterstatningen25-10-20171708038461703
SpastikerforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. mennesker med CP's deltagelse i sygdomsforebyggende screeninger03-11-20171708057468614
Region NordjyllandKvitterer for anmodning om bidrag - SUU alm. del spm. 13610-11-20171708113474261
 Fremsender klage vedr. afslag på ansøgning om dansk autorisation09-11-20171708118473567
 Til brug for bacheloropgave ønskes oplyst hvor meget sundhedsvæsenet benytter til IT om året02-11-20171708125467385
Danske Regioner
Region Midtjylland
Fra RM: Svar på 2. spm. - antal indlæggelser og ambulante behandlinger09-11-20171708182473827
Folketingets OmbudsmandÅben høring i Folketinget om Ombudsmandens arbejde - offentlighedslov, udlændingeområdet, ytringsfrihed, sikkerhed på sociale bosteder27-10-20171708209463236
 Borgerhenvendelse - kan ikke finde sit livstestamente på borger.dk28-10-20171708210463845
RigsrevisionenRR anmodning om redegørelse - vedr. forskningsmidler på hospitalerne03-11-20171708226474047
 Henvendelse vedr. opkrævning af medicinsk udstyr efter mål08-11-20171708241472655
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. informeret samtykke06-11-20171708249469726
 Borgerhenvendelse vedr. oprettelse af Livstestamente06-11-20171708250470020
 Borgerhenvendelse vedr. genoplivning09-11-20171708251473041
Danske RegionerDanske Regioner inviterer til dialogmøde om indlæggelse i psykiatrien den 8. december 201724-10-20171708253460757
Børne- og SocialministerietHøring over udkast til vejledning om nødvendige merudgifter, jf. servicelovens § 10031-10-20171708256466102
Seminarer.dkHenvendelse vedr. flygtninge og indvandreres rettigheder ved psykiske udfordringer09-11-20171708257473578
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forvaltningsloven bliver ikke overholdt i Patienterstatningens afgørelser30-10-20171708261464310
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om aktindsigt i afrapportering om status på ISO27001 implementering i staten30-10-20171708264465103
Transport-, Bygnings- og BoligministerietMail vedr. orientering om aktindsigt i afrapportering om status på ISO27001 implementering i staten30-10-20171708264465443
Kirkens KorshærHenvendelse til sundhedsministeren om psykisk syge på gaden06-11-20171708265470124
Conte&GiacominiBlood farms - Pregnant Mare's Serum Gonadotropin.06-11-20171708267470352
 Anmodning om aktindsigt i KMD-undersøgelse "Population Health Management deling af patientdata" 201706-11-20171708271469689
Sjællands Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital, Hobro
Nordsjællands Hospital - Hillerød
Henvendelse til sundhedsministeren vedr. arbejds- og beslutningsgang for AVT-projektets forankring og tildeling af midler10-11-20171708277474812
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om afgifter på fødevarer14-11-20171600668477101
Frivilligcenter SilkeborgJustering af budget - projekt "Mænd i fokus i regionerne ..."13-11-20171601445475761
Fredericia IdrætshøjskoleSvar vedr. afrapportering: Fredericia Idrætsdaghøjskole - udviklingsprojekt for ældre13-11-20171604578475858
Den Belgiske AmbassadeReply to a reception on Occasion of King’s Day, 17. november14-11-20171610645476648
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenSvar på invitation til National Day14-11-20171610654476585
Dansk Sygeplejeråd Kreds SjællandSvar på invitation til oplæg på temadag for kommunale sygeplejersker.14-11-20171610726476626
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om KL og lægesamtaler14-11-20171610732477218
KLHenvendelse om ledig kapacitet og ventelister14-11-20171610732477154
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Justitsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Forskning og Innovation
Datatilsynet

Region Nordjylland
Region Sjælland
Danske Regioner
Danmarks Tekniske Universitet
Statens Institut for Folkesundhed
Danske Regioner
KL
Færøernes Landsstyre
Erhvervsministeriet
Overlægeforeningen
Advokatrådet
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Dansk Farmaceutisk Industri
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Danmarks Farmaceutiske Selskab
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Styrelsen for Forskning og Innovation
Styrelsen for Forskning og Innovation
Styrelsen for Forskning og Innovation
Styrelsen for Forskning og Innovation
Komiteen for Sundhedsoplysning
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Det Centrale Handicapråd
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Scleroseforeningen
Patientforeningen Danmark
Astma-Allergi Danmark
ÆldreForum
Patientforeningernes Samvirke
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Forbrugerrådet Tænk
Genfremsendelse af høring - Udkast til lovforslag om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og komitéloven14-11-20171701704476705
KLAng. status på etablering af 150 særlige pladser i psykiatrien14-11-20171705311476995
Danske RegionerAng. status på etablering af 150 særlige pladser i psykiatrien14-11-20171705311476993
Aarhus UniversitetshospitalSUM svarer på spørgsmål fra AU: Vedr. Forskningsprojekt om kontakt til sundhedsmyndigheder efter oplevelse af svigt fra sundhedsperson13-11-20171706241474804
 Svar på klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om aktindsigt14-11-20171706784***476196
 Besvarelse af henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet - vedr. mangel på læger13-11-20171706988474861
 Sundheds-og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. sagsbehandlingstid i klagesager14-11-20171707063***476242
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. vederlagsfri fysioterapi14-11-20171707677476449
 Anmodning om at præcisere anmodning om aktindsigt i forarbejderne til patientretsstillingsloven14-11-20171707941***477335
 Svar på borgerhenvendele om utilfredsstillende sagsforløb i PE14-11-20171708038475217
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet - borgerhenvendelse om vacciner mv.13-11-20171708134475123
Seminarer.dkSvar vedr. flygtninge og indvandreres rettigheder ved psykiske udfordringer13-11-20171708257475531
DiabetesforeningenInvitation til sundhedsministeren til interessentanalyse 201713-11-2017SJ-STD-SUMAI475665
 Henvendelse til ældreministeren vedr. bog om øl og vin til ældre på landets plejehjem10-11-2017SJ-STD-SUMAI474902
BeskæftigelsesministerietSvar vedr. overtagelse af borgerbrev vedr. sygdomsforløb13-11-20171600668475637
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om priserne på sunde madvarer11-11-20171600668474995
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. reklamer og post-til-døren13-11-20171600668475290
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfartRederibidrag til sygesikringen for 2. halvår 2017.10-11-20171601138476069
Nationalt Videnscenter for DemensJusteringsforslag - tilskud13-11-20171604063475710
Folketingets OmbudsmandBekræfter udsættelse af frist - vedr. afg. om tandlæges tilknytning til lægemiddelvirksomhed31-10-20171604700466093
Cour de CassationCour De Cassation - notifikation - vedr. retssag26-10-2017SJ-STD-DEPTBH462010
DatatilsynetDatatilsynets udtalelse - Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. behandling af personoplysninger25-09-20171609676443085
Region MidtjyllandInvitation til afskedsreception for regionsrådsformand den 18. december 201710-11-20171610645474875
TV2 DanmarkÆM'eren Invitation til De Største Øjeblikke 2017 i Operaen den 19. december 201713-11-20171610645475686
LEAD AgencyInvitation til politisk Topmøde om multiple sclerose den 20. marts 201813-11-20171610653475682
Alkohol & Samfund
Trygfonden
Invitation til sundhedsministeren til Den Nationale Alkoholkonference 201813-11-20171610653475765
KirkeministerietInvitation til kirkeministerens julekoncert den 6/12-1714-11-20171610654476983
Region MidtjyllandInvitation til afskedsreception for regionsrådsformand den 18. december 201710-11-20171610654475361
TV2 DanmarkInvitation til De Største Øjeblikke 2017 i Operaen den 19. december 201713-11-20171610654476685
KLSvar på henvendelse om ledig kapacitet og ventelister13-11-20171610732477153
SundhedsstyrelsenHenvendelse om KL og lægesamtaler14-11-20171610732477210
Rigshospitalet - BlegdamsvejRevisorpåtegning - Projekt Videncenter for seksuelle overgreb13-11-20171700147476214
 Forebyggelse af hospitalsinfektioner - Sundheds- og Ældreministeriet13-11-20171703095475300
 Orientering om beretning - vedr. infektionshygiejne13-11-20171703095475298
 Følgebrev om svarfrist - vedr. redegørelse - infektionshygiejne13-11-20171703095475299
 Status og foreløbigt regnskab vedr. puljen til etablering m.m. af lokale køkkener pr. 1. november 2017, Ringkøbing-Skjern Kommune08-11-20171703223474757
 Vedr. tværministeriel følgegruppe på genudbuddet af radiokommunikationsnetværket13-11-20171704425475271
KLHøringssvar fra KL - bekg. om betaling for særlige pladser på psyk. afd.13-11-20171704698475903
 Korr. FM vedr efterregulering af satspuljemidlerne for 2018 - etablering af særlige pladser i psykiatrien06-11-20171705311476349
JustitsministerietTil orientering: Justitsministeriets svar på henvendelse af 14. september 2017 - vedr. sundhedsfaglige kompetencer - tandlægeskader11-10-20171705678453222
Folketingets OmbudsmandKopi af brev fra Folketingets Ombudsmand vedr. sundhedsfaglige kompetencer - tandlægeskader26-10-20171705678461971
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. salget af vaccinafabrikken og produktionen af stivkrampevaccine10-11-2017SJ-STD-DEPMZO474874
 Indstilling af medarbejder til Demensprisen 201710-11-20171706199473636
Rådet for Socialt UdsatteInvitation til konference om retspsykiatri d. 27. november 201725-10-2017SJ-STD-DEPTBF461666
Børne- og SocialministerietHøring over udkast til ny databekendtgørelse04-09-20171706284423577
Getinge IT SolutionsForskelligt materiale til UK - vedr. oplæg til møde02-10-20171706714475401
 Vedr. bidrag til besvarelse af SUU 1211-121310-11-20171706974475296
 Henvendelse til sundhedsministeren om besparelser i sundhedsvæsenet14-09-20171707055431122
 Vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om aktindsigt12-11-20171707163476201
Danmarks ApotekerforeningInspiration og forslag til folketingsspørgsmål vedrørende farmakonomuddannelsen13-10-20171707345476373
 Rykker for foreløbig status på henvendelse af 16. oktober 2017 - klage over sagsbehandling i Patienterstatningen02-11-20171707537467409
 Genfremsender rykker - klage over sagsbehandling i Patienterstatningen02-11-20171707537467717
 Rykker for svar på foreløbig status vedr. henvendelse af 16. oktober 2017 - klage over sagsbehandling i Patienterstatningen04-11-20171707537469249
Sjællands Odde FællesrådNy henvendelse fra foreningen sjællands oddes fællesråd med bemærkninger vedr. pulje til lægehuse13-11-20171707570475719
 SUU alm. del - svar på spm. 11414-11-20171707644476222
Danmarks Ambassade i NorgePresentasjoner - vedr. studietur til Norge13-11-20171707651475088
Danmarks Ambassade i NorgePraktik vedr. på torsdag/lufthavnen - studietur til Norge07-11-20171707651474926
 Kommissionens kvittering for modtagelse af EU-repræsentationen skrivelse vedr. oversendelse af brev om 'New Danish representative to The Health Security Committee'09-11-20171707894475779
KLForankring af projekt i KL om brug af pro data v. tidlig opsporing13-11-20171708244474980
Quorum ConsultingMøde ang. rapport om deling af patientdata27-10-20171708258475389
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. ny v-TAC teknologi06-11-20171708275470021
 Borgerhenvendelse - klage og behandling på Sygehus Sønderborg09-11-20171708285473220
 Vedr. ny bekendtgørelse vedr. regler om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret06-11-20171708286469703
Face it Beauty/ GoldeneyeHenvendelse til sundhedsministeren vedr. lovforslag om registrering og tilsyn med tatoveringssteder05-11-20171708293469675
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsender klage over afgørelse af anmodning om aktindsigt hos Styrelsen for Patientsikkerhed25-10-20171708294***461143
Udbetaling DanmarkFortsatte problemer med ansøgning og udbetaling af begravelseshjælp - kopi af brev til Begravelses Service19-10-20171708298457234
Begravelses ServiceFortsatte problemer med ansøgning og udbetaling af begravelseshjælp19-10-20171708299457231
NeuropatiforeningenHenvendelse til sundhedsministeren om neuropati10-10-20171708300461607
MødrehjælpenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. undersøgelse af erfaring med babyluger07-11-20171708310471511
 Forespørger til status for klage af 4. oktober 2017 over afgørelse om aktindsigt13-11-20171708314***475035
SundhedsdatastyrelsenAktindsigt - forespørgsel fra Sundshedsdatastyrelsen13-11-20171708314***477124
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. forebyggelse og brug af alternative behandlere29-10-20171708316463864
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. retten til at køre bil02-11-20171708317467748
Centre hospitalier de NiortForespørgsel vedr. blanket S1 til brug for fødsel23-10-20171708340458457
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om psykiatrisk ankenævn15-11-20171600668478296
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. B3015-11-20171600668477792
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. Sexelancen15-11-20171600668477799
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. klage over hjemmeplejen15-11-20171600668478070
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om servicehunde15-11-20171600668477866
 Svar i sag 1609924 - vedr. puljemidler til lokale IT-værktøjer25-04-20171609924475429
Komiteen for SundhedsoplysningOverblik over antibiotikakampagne01-11-20171700554478494
Region SyddanmarkMateriale til den nationale antibiotikakampagne 201715-11-20171700554478454
Arbejdsgruppen vedrørende Europæisk Antibiotikadag 2017Orientering om artikel i Politiken vedr. faldende forbrug blandt børn og unge i morgen09-11-20171700554478456
Region SyddanmarkMateriale til den nationale antibiotikakampagne 201707-11-20171700554478457
Komiteen for SundhedsoplysningKontaktinfo til regionerne07-11-20171700554478463
Region SyddanmarkMateriale til den nationale antibiotikakampagne 201706-11-20171700554478465
Region SyddanmarkMateriale til den nationale antibiotikakampagne 201703-11-20171700554478473
Region SjællandVisning af infofilm i forbindelse med dette års antibiotikakampagne03-11-20171700554478479
Region SyddanmarkVisning af infofilm i forbindelse med dette års antibiotikakampagne03-11-20171700554478480
Region HovedstadenVisning af infofilm i forbindelse med dette års antibiotikakampagne03-11-20171700554478481
Region HovedstadenMateriale til den nationale antibiotikakampagne 201703-11-20171700554478482
Region SjællandMateriale til den nationale antibiotikakampagne 201702-11-20171700554478488
 Udbetaling 2. rate. Status på ombygning af køkkener Møllebakken plejecenter14-11-20171703199476756
SundhedsstyrelsenTil SST: Rapport fra IHI om patientflow15-11-20171704514477867
Region MidtjyllandOpmærksomhedspunkter ifm. udbetaling til DNV for 4. kvartal 201715-11-20171705560478147
Region MidtjyllandOpmærksomhedspunkter ifm. udbetaling til RHV for 4. kvartal 201715-11-20171705767478417
 AALBORG - Uddeling af Demensprisen 201714-11-20171706199476806
SundhedsdatastyrelsenSundheds- og Ældreministeriets svar på klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om aktindsigt14-11-20171706784***476198
Region SjællandSUM kvittering for Udkast til udbetalingsanmodning vedrørende Projekt Universitetshospital Køge15-11-20171706910477773
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. lægeskift15-11-20171707408478189
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. lægedækning15-11-20171707425477497
 Svar på henvendelse om forslag i forbindelse med lægemangel14-11-20171707595476855
Danske FysioterapeuterSvar på henvendelse vedr. regeringens fritvalgsudspil15-11-20171707784478358
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. udbringning af mad15-11-20171707848477691
 Foreløbigt svar på afgrænsning og konkretisering af anmodning om aktindsigt i forarbejder til lov om patienters retsstilling15-11-20171707941***478071
DinamoRedigerbart materiale fra årets antibiotikakampagne14-11-20171707949478446
DinamoMateriale om antibiotikaresistens06-11-20171707949478471
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. høreapparat15-11-20171708071477680
Statens Serum InstitutOversendelse af borgerhenvendelse vedr. Projekt Sexus til SSI14-11-20171708103477117
 Oversendelse af henvendelse vedr. projekt SEXUS til SSI14-11-20171708103477116
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. lægeskift15-11-20171708196478277
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet ang. mødeindkaldelse - SmåbørnsAlliancen14-11-20171708233477040
 Besvarelse af henvendelse vedr. Patienterstatningens afgørelser15-11-20171708261477507
 Svar på mødeanmodning vedr. pårørendeguide11-10-20171708289476359
 Kopi af henvendelse vedr. antibiotikaresistens, non-antibiotika29-10-2017SJ-STD-SUMLLU463880
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. hospitalsudgifter25-10-2017SJ-STD-SUMMPH461018
SkatteministerietAfslår overtagelse af borgerhenvendelse om afgifter på sodavand15-11-20171600668477970
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om servicehund14-11-20171600668477856
Foreningen MinoritetHenvendelse til sundhedsministeren med opfordring til at sikre sexlancens fortsatte eksistens12-11-20171600668475009
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om pulje til grøn mad i det offentlige (beslutningsforslag nr. B 30)12-11-20171600668475002
Region SjællandHenvendelse om behandling af spiseforstyrrelse05-09-20171600892425046
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 5. oktober 2017 på Radiologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus.15-11-20171604904478448
SundhedsstyrelsenReferat fra kontaktkredsen for sundhedsberedskab den 25. oktober 201714-11-20171605979476187
 Sag nr. 1606084 - vedr. aktindsigt i off. ansat læges virke30-06-20171606084477267
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker værdig og tryg død på sygehus08-11-2017SJ-STD-DEPKFB472074
Nørrebro TeaterInvitation til ældreministeren til premieren på musikforestillingen: Noget om Helte den 2. december 201713-11-20171610645477538
Dansk Folkeoplysnings SamrådInvitation til sundhedsminsteren til årsmøde den 19. april 201814-11-20171610653476862
Nørrebro TeaterInvitation til sundhedsministeren til premieren på musikforestillingen: Noget om Helte den 2. december 201713-11-20171610654477539
KA PlejeInvitation til ældreministeren til generalforsamling den 2. marts 2018 i Korsør med indlæg om fremtidens hjemmepleje13-11-20171610726475674
Troldhede 2016Ældreministeren inviteres til besøg i på det tidligere Troldhede Ældrecenter, 3. feb eller 3 marts 201809-11-20171610726473572
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. anbefaling af bog om gode ældreår20-09-20171610728436345
 Artikler fra Politikens papiravis10-11-20171700554478596
FødevarestyrelsenDansk bidrag til Antimicrobial Awareness Week 201710-11-20171700554478577
FOA - Fag og ArbejdeFOA: Antibiotikakampagne og deling af film på Facebook10-11-20171700554478594
European Patients' Academy on Therapeutic InnovationVedr. deling af materiale på EUPATI31-10-20171700554465779
Antibiotikarådet
Komiteen for Sundhedsoplysning
Vedr. fejl i link: Materiale til national antibiotikakampagne (vol. 2.0)08-11-20171700554478601
 Udkast til referat af 5. møde i arbejdsgruppen vedr. forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse afholdt 6. november 201710-11-20171701706478562
 Vedr. klage m.m. - psykiatrien11-11-20171702047474967
Danske RegionerSvar på forespørgsel vedr. rengøring og MRSA screening13-11-20171703095478535
Danske RegionerDR vedr. svar på forespørgsel vedr. rengøring og MRSA screening13-11-20171703095478527
SundhedsstyrelsenKortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA18 - bemærkninger fra møde 811 201714-11-20171704514477742
Danske RegionerHøringssvar fra Danske Regioner - vedr. betaling for særlige pladser på psyk. afd.13-11-20171704698476606
Børne- og SocialministerietAnmodning om bemærkninger til European Child Maltreatment Prevention Action Plan Survey - frist 23. oktober 201709-10-20171705688451548
LægemiddelstyrelsenSender kopi af manuel aktliste - vedr. afg. om aktindsigt - mycophenolatmofetil14-11-20171705846476334
Nordisk One Health strategigruppeKorrespondance vedr. ekspertgruppen13-11-20171706016478531
Folketingets OmbudsmandKommenterer ikke forslag til lovgivning m.m (PSYK)26-10-20171706434461974
Dansk Skoliose ForeningUdlodningsmidler - driftspuljen 201713-11-20171706618476528
Region SjællandSvar fra Region Sjælland vedr. pl USK - materiale vedr. teknisk afklaring til udbetalingsanmodning02-11-20171706910477522
Region SjællandUdkast til udbetalingsanmodning vedrørende Projekt Universitetshospital Køge13-11-20171706910477767
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender udtalelse samt sagens akter vedrørende klage over styrelsens afgørelse vedr. autorisation05-10-20171706999449101
Dansk Neurologisk SelskabHenvendelse til sundhedsminsteren vedr. manglen på speciallæger i neurologi04-10-20171707162447721
 Studieregningsprojekt vedr. samfundsøkonomiske konsekvenser ved fedme/overvægt i Danmark10-10-20171707365451676
 Høringssvar vedr. forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren15-11-20171707528478528
 Høringssvar - lovforslag vedr. NIS (net- og informationssystemer)14-11-20171707528476743
 Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. Forslag til Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren14-11-20171707528476741
ForsvarsministerietVedr. bemærkninger til lovforslag om implementering af NIS (net- og informationssystemer)14-11-20171707528476738
 Fremsendelse af bemærkninger til lovudkast fra Region Midtjylland - vedr. NIS (net- og informationssystemer)14-11-20171707528477029
Dansk Psykolog ForeningHøringssvar: Udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren14-11-20171707528477034
 Bemækrninger til udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren15-11-20171707528477622
 060: 004 AJ TO POC TC NOV MONDAY 13 AT 14H00 EJP ONE HEALTH10-11-20171707559478551
 Artikel på DR - Pakkefejl betyder, at flere har fået forkert svar efter kræftscreening14-11-20171707644476224
 Artikel - link til indslag på TV 2 - vedr. svar på kræftprøver14-11-20171707644476223
 One Correction - TV2 Documentary Cheating or Borrelia (aka Undercover in the German Lyme Clinics) Shown to Support Human Rights Abuses27-10-20171707754462983
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - spørgsmål vedr. udbringning af mad til ældre borgere27-10-20171707848463074
 Tilmelding: Invitation to the High Level Meeting "AMR: One Health Action Plan and evidence based policy making"15-11-20171707873478607
LægemiddelstyrelsenSvar fra Lægemiddelstyrelsen vedr. indsamling af evt. bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udkast til retningslinjer for Krisestyring15-11-20171707920478441
 Præcisering af omfang og indhold i anmodning om aktindsigt i forarbejder til lov om patienters retsstilling15-11-20171707941***478015
Komiteen for SundhedsoplysningFilpakke fra gammelt og nyt materiale08-11-20171707949478447
SundhedsdatastyrelsenKommentarer fra DRG-udvalgets formand til justeret kommissorium for DRG-udvalget15-11-20171707998478379
SundhedsdatastyrelsenKommentarer fra SDS til justeret kommissorium for DRG-udvalget15-11-20171707998478377
SundhedsdatastyrelsenKommentarer fra SDS til justeret kommissorium for DRG-udvalget15-11-20171707998478378
 IGL om artiklen - vedr. priser på lægemidler13-11-20171708052476591
Regionshospitalet SilkeborgHenvendelse til sundhedsministeren vedr. resultater af tilbud om lavdosis-CT af lunger19-10-20171708187457565
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om valg af læge08-11-20171708196471913
PA International FoundationHenvendelse til sundhedsministeren om AMR17-10-20171708218456291
Ingeniørforeningen i DanmarkÆndring i oplægsholder til dialogmøde 22 november15-11-20171708223477896
 Søger begravelseshjælp - vedr. afdød ægtefælle15-10-20171708291455472
CharlottehavenBekræftelse/Order confirmation - koncernchefseminar den 30. januar 201814-11-20171708302477399
Styrelsen for PatientsikkerhedSpørgsmål fra LK vedr. auditering og certificering14-11-20171708322476790
RigsrevisionenBrev til SUM 13-11-2017 <46493>13-11-20171708360477752
Økonomi- og IndenrigsministerietDeponeringsfritagelsespuljen (OPP-puljen) for 201828-09-20171708375478073
Institut for MenneskerettighederØnsker møde med sundhedsministeren om tolkning06-11-20171708380478254
Institut for MenneskerettighederMøde i om tolkning i sundhedsvæsenet15-11-20171708380478372
EAAD
ECDC
(2) To designated participants to the EAAD Technical Advisory Committee 2017 for information: ESAC-Net summary of 2016 data14-11-20171708384478518
Landsforeningen Læbe- GanespalteRegnskabsaflæggelse for driftstilskud 201604-11-2017SJ-STD-SUMAMA469270
 Henvendelse til ældreministeren fra skoleelever med anmodning om kort interview vedr. ældre og ensomhed15-11-20171600710478181
SundhedsdatastyrelsenMånedsstatistik til STARS og proprotionalitetspapir13-11-20171601523***478281
Region MidtjyllandGodkendelse af mindre omdisponering - puljen til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner10-11-20171603151478599
 Vedr. puljen til rationel brug af antibiotika - Justering09-11-20171603151478600
 Borgerhenvendelse vedr. cannabisolie19-10-2017SJ-STD-DEPMBN457379
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekVedr. abonnement på Wiley Cochrane 201715-11-20171606253479213
SundhedsstyrelsenInvitation til PhD forsvar d. 22.922-08-20171609472479081
Danske RegionerInvitation til seminar for nyvalgte regionspolitikere den 26. januar 201816-11-20171610653479744
Miljø- og FødevareministerietInvitation til møde med Formanden for regeringens tværministerielle Advisory Board for mad, måltider og sundhed15-11-20171610653479485
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk GeneralsekretariatSydslesvig aktuelt - 15. november 201715-11-20171610725479079
AltingetHenvendelse til ældreministeren om indlæg vedr. debat om kommunal madservice til ældre14-11-20171700287477526
 Foreløbig status - klippekort til plejehjemsbeboere Ishøj Kommune14-11-20171702557477619
 Sagsnr. 1702587 Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere 2. rate - udbetalingsblanket (Rødovre Kommune)15-11-20171702587477954
 Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 4/2017 om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata15-11-20171702738478533
Danske HandicaporganisationerFra DH vedr. beskikkelse af medlemmer til Tvangsbehandlingsnævnet15-11-20171705731477860
Region SjællandRegion Sjælland angående 2018 bevillingen til projektet Shared Care til projektnr. 65402.14-11-20171706356479204
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. kritik af mad på plejehjem02-10-20171707092444324
Danske RegionerVedr. anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - NB: NY FRIST14-11-20171707487478269
Departementet for SundhedVedr. hjemtaget ansvarsområde - Grønland13-11-20171707528478140
 Vedrørende udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren - Farmakonomforeningen15-11-20171707528477883
DatatilsynetVedr. høring over NIS-lovforslag - net- og informationssystemer i sundhedssektoren15-11-20171707528478169
Dansk Kiropraktor ForeningHøring over udkast til forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedsektoren15-11-20171707528478242
 Høringssvar fra Psykolognævnet - lovforslag vedr. krav til sikkerhed for net- og informationssystemer15-11-20171707528478157
 Svar på høring: Udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren15-11-20171707528478289
Region SyddanmarkHØRING: Udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren - høringssvar fra Region Syddanmark15-11-20171707528478307
Foreningen for Platformsøkonomi i Danmark (FPD)Ny brancheforening anmoder om at blive tilføjet til Sundheds- og Ældreministeriets høringslister m.v.08-11-20171707803471917
 Borgerhenvendelse om oprettelse af et cannabisbureau iht. FNs narkotikakonvention10-10-20171707990452087
 Meddeler at der ikke er bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse om aktindsigt15-11-20171708001478694
Statens Serum InstitutSvar vedr. oversendelse af borgerhenvendelse vedr. Projekt Sexus14-11-20171708103477665
Danske ÆldrerådHenvendelse til ældreministeren - vil gerne samarbejde om en skabelon/model der kan sikre den døende ældre bedre omsorg29-10-20171708262463870
 Anmoder om aktindsigt i ministeriets miljøansvar i forbindelse med lovgivning - miljøvurdering af planer og programmer09-11-20171708365473612
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. erstatning ved brækket håndled25-10-20171708387461935
 Request concerning data protection and health data/records15-11-20171708390478834
Bispebjerg HospitalHenvendelse til sundhedsministeren vedr. regler for afvisning af patienter henvist til udredning på offentlige sygehuse15-11-20171708391478016
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. udskrivning af medicin til kroniske smertepatienter06-11-20171708407469978
 Borgerhenvendelse - vedr. Rivotril fremsendt med posten22-10-20171708411457944
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om medicinsk cannabis27-10-20171708413463330
 Henvendelse til sundhedsministeren om medicinsk cannabis03-11-20171708413469237
 Borgerhenvendelse - forespørger til egenbetaling i forbindelse med forsøg med medicinsk cannabis04-11-20171708413469253
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. medicinsk cannabis03-11-20171708413468580
 Borgerhenvendelse - egenbetaling medicinsk cannabis06-11-20171708413469686
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om IVC-behandling06-11-20171708414469687
 Borgerhenvendelse vedr. dispensation til dyrkning af lægeplanter18-10-20171708416456793
 Henvendelse til sundhedsministeren om medicinsk cannabis23-10-20171708417457963
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. mangel på bloddonorer25-10-20171708418461022
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud til migrænemedicin09-11-20171708419472834
 Henvendelse til sundhedsministeren om vejledning i forbindelse med udskrivning af medicinsk cannabis11-11-20171708420474987
 Borgerhenvendelse vedr. produktion af cannabis15-11-20171708421477614
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse til ældreministeren - tilbagebetaling af folkepension fra dødsdag16-11-20171600668479544
 Svar på Henvendelse til ældreministeren fra skoleelever med anmodning om kort interview vedr. ældre og ensomhed16-11-20171600710479754
LægemiddelstyrelsenKopi af beskikkelsesbreve vedrørende Lægemiddelnævnet16-11-20171601995478821
Aarhus UniversitetshospitalSvar på henvendelse vedr. 'Når du er henvist til sygehus'15-11-20171606006477859
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekKvittering - Vedr. abonnement på Wiley Cochrane 201716-11-20171606253479218
Have KommunikationSvar vedr. invitation til salon16-11-20171610653479595
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering til Center for Seksuelle Overgreb16-11-20171700147479141
 Vedr. henvendelse af 23. oktober 2017 vedr. klagesag16-11-20171705535479756
 Svar på borgerhenvendelse vedr. kritik af mad på plejehjem til ældreministeren16-11-20171707092479778
Ældre SagenSvar på henvendelse vedr. pårørendeindsatsen til ældreministeren15-11-20171707118478439
Danmarks Kirkelige MediecenterSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. pulje på selvskadeområdet23-10-20171707475478628
FinansministerietAngående besvarelse af henvendelse fra Ældre Sagen16-11-20171707526478954
Jyllands-PostenDelvis imødekommelse af aktindsigtsanmodning samt anmodning om en nærmere præcisering ud fra aktlister - vedr. udgifter til kommunikationsbureauer15-11-20171707611478427
Ministry of Social Affairs of EstoniaSvar - Invitation to the High Level Meeting "AMR: One Health Action Plan and evidence based policy making"15-11-20171707873478604
DinamoRedigerbart materiale fra årets antibiotikakampagne10-11-20171707949478455
Dansk StandardKvitterer for modtagelsen af ansøgning om bevilling for 201814-11-20171707997478699
 Dagsorden og materiale til 2. møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe for konsolidering og sanering og governance på sundhedsdataområdet16-11-20171707998479854
 Svar på henvendelse vedr. aktindsigt i patientjournaler16-11-20171708069479070
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens notat om cannabis – den aktuelle viden om rusvirkning...10-08-20161708110477741
 Letter to the former Prime Minister of Belgium regarding AMR16-11-20171708218479364
 Afgørelse i sag om aktindsigt - KMD analyse 201715-11-20171708271477567
Danske RegionerAnmodning om bidrag til Danske Regioner - SUU alm. del spm. 15615-11-20171708349477626
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. Energilåneansøgning, Ny Retspsykiatri Sct. Hans15-11-20171708352477765
LægemiddelstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse vedr. tilskudsstatus for lægemidler mod migræne16-11-20171708419479804
Børne- og SocialministerietSvar ang besvarelse af henvendelse ang. AVT projekt17-11-20171600668480825
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeLandsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade vedrørende ny projektbeskrivelse for søskendeindsats til projektnr. 23501.16-11-20171601553479834
Foreningen af Speciallæger - FASForeløbigt svar på invitation17-11-20171610653479998
Venner til Friplejehjemmet Bedsted ThySvar på invitation til ældreministeren til 5-års jubilæumsfest den 3. marts 2018 på Friplejehjemme Bedsted Thy17-11-20171610726480863
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. indretning og udsmykning på plejehjem17-11-20171610726480872
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. et møde omkring ældreplejen17-11-20171610726480862
 Svar på invitation til møde med ældreministeren om bog om det gode seniorliv med øl og vin17-11-20171610726480866
Region SjællandRegion Sjælland angående 2018 bevillingen til projektnr. 65402 til Shared Care projektet.17-11-20171706356480365
Danske Regioner
KL
DUT-høring over bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling16-11-20171706434479305
 Svar på henvendelse vedr. hjemmepleje til ældreministeren16-11-20171706732479839
 Svar henvendelse til ældreminister vedr. plejeboliggarantien16-11-20171707299479832
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTSvar på henvendelser til ældreministeren vedr. LGBT+ området16-11-20171707341479285
LægemiddelstyrelsenAfgørelse på klage vedr. data17-11-20171707617480689
Beredskabsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsstyrelsen
Svar på høring vedr. udkast til "Retningslinjer for Krisestyring"17-11-20171707920480556
RigsrevisionenTil RR: Status på kvalitetsfondsprojekter18-11-20171708142480976
RigsrevisionenTil RR: Status på kvalitetsfondsprojekter, 2. del18-11-20171708142481009
 Svar på anmodning om aktindsigt17-11-20171708365480731
Bispebjerg HospitalSvar vedr. regler for afvisning af fritvalgspatienrter - sygehusvalg16-11-20171708391478934
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse - vedr. medicinsk smertebehandling16-11-20171708407479675
Børne- og SocialministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage m.m.15-11-20171601336478058
Statens Serum InstitutProgress Report - Biosecurity Partnership Programme01-11-20171602905479586
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 6. september 2017 på Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus.17-11-20171604904481055
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 25. september 2017 på Klinik Psykiatri Nord30-10-20171604904464426
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekOrientering om frist vedr. forlængelse af abonnement16-11-20171606253479776
Sønderjysk LandboforeningInvitation til sundhedsministeren til venstre MF-politikermøde den 4. december 201717-11-20171610654480637
Tænketanken Fremtidens BibliotekerInvitation til ældreministeren til deltagelse i projekt om ældre og fællesskaber17-11-20171610726480675
 Ønsker at fratræde som formand for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn09-11-20171611041473039
Region Hovedstaden
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Nyt Hospital Bispebjerg, Supplerende materiale til brug for godkendelse af udbetalingsanmodning14-11-20171701559480527
Danske RegionerDR's svar på DUT-høring over LF om behandlingstestamenter m.v.17-11-20171701586479983
Danske RegionerVedr. kortlægning på akutområdet - tilsagn fra DR om medfinansiering17-11-20171704514480146
SundhedsstyrelsenVedr. kortlægning på akutområdet - er psykiatri med? (spm. fra SST)17-11-20171704514480148
KL
Danske Regioner
Supplerende henvendelse om DUT-høring over udkast til betalingsbekendtgørelse16-11-20171704698480891
Region MidtjyllandBefordring - antibiotikarådet - Lægedage16-11-20171705429480838
Region MidtjyllandDet Nationale Antibiotikaråd på Lægedage 15/11 201716-11-20171705429480840
Natur-Drogeriet A/SHenvendelse om bekendtgørelse om euforiserende stoffer17-11-20171705785480768
 Invitation to the High Level Meeting "AMR: One Health Action Plan and evidence based policy making"15-11-20171707873479284
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS vedr. indsamling af bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udkast til retningslinjer for Krisestyring16-11-20171707920480401
Dansk StandardAnmodning om kvittering for modtagelse af ansøgning - vedr. standardiseringsaktiviteter i 201814-11-20171707997478696
Institut for MenneskerettighederMøde om tolkning i sundhedsvæsenet - mailadresser på mødedeltagere15-11-20171708380478384
 Borgerhenvendelse vedr. afhængighed af medicin01-11-20171708412467858
 Indstillingsskema demenspris31-10-20171708425480187
 Indstilling til demenspris 201725-09-20171708425479990
 Indstilling demensprisen 201723-10-20171708425480154
 Indstilling til Demensprisen 201716-11-20171708425480274
 Indstilling demensprisen05-11-20171708425480204
 Indstillingsskema til Demensprisen 201715-11-20171708425480262
 Borgerbrev - vil gerne udskrives til eget hjem01-11-20171708448478698
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - priser på Grønland01-11-20171708450476426
 Henvendelse til sunhedsministerens vedr. begrænsning af multiresistente bakterier/MRSA27-10-20171708457463857
Det Nationale SorgcenterSvar på invitation til ældreministeren til deltagelse i et debat- og oplysningsarrangement i 201817-11-2017SJ-STD-SUMAI480874
 Orientering af afsender om oversendelse til Miljø- og Fødevareministeriet20-11-20171600668481267
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om pension20-11-20171600668481427
 Henvendelse fra skoleelever til ældreministeren med spørgsmål til opgave om aktiv dødshjælp20-11-20171600710482002
 Svar på henvendelse om SRP-projekt20-11-20171600710481771
FødevarestyrelsenVedr.: MRSA-rådgivningstjenesten - 1600851: forventet mindreforbrug i 201720-11-20171600851481505
Region SyddanmarkEndelig godkendelse: Vedr. projektet ”Antibiotika resistens i danske akutafdelinger. Prævalens, risikofaktorerog afgrænsning af risikogrupper”20-11-20171608967481456
Danske RegionerDUT-Høring - L 58 forslag til lov om ændring af sundhedsloven (bedre lægedækning og ændret opkrævning af gebyr mv.)20-11-20171704483481904
Region HovedstadenEndeligt referat af kvartalsmøde 1. november - vedr. sygehusinvesteringer17-11-20171705755480687
 Orientering om udsættelse af sagsbehandlingstid - vedr. afg. om aktindsigt - mycophenolatmofetil17-11-20171705846480741
 Besvarelse af henvendelse vedr. ventetid20-11-20171706178481898
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
T.O. Forlængelse af frist for indstilling af medlemmer til NVK20-11-20171706444481936
De Videnskabsetiske Komiteer for Region HovedsatadenSvar vedr. indstilling af medlemmer til National Videnskabsetisk Komité17-11-20171706444480555
Ernst & YoungEt hurtigt spørgsmål - svar vedr. rapporter for Kolding - sygehusbyggeri17-11-20171707922480406
 Svar på henvendelse vedr. adgang til livstestamente på borger.dk20-11-20171708210481501
 Svar på henvendelse vedr. tilladelse til salg af ydernummer20-11-20171708217482043
Børne- og SocialministerietKvittering for anmodning fra Børne- og Socialministeriet, som ønsker SUM's bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. afholdelse af møder med og uden forældredeltagelse20-11-20171708252481328
 Svar på henvendelse om V-TAC teknologi20-11-20171708275481503
 Svar vedr. anmodning om foretræde for sundhedsministeren16-11-20171708424479210
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om hjælp til ældre mennesker17-11-20171708427479980
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om revision af forebyggelsespakke20-11-20171708494482034
Statsrevisorerne SekretariatetOrientering til ministeren om den fortsatte behandling af Beretning 2/2013 om sygehusbyggerier II16-11-2017SJ-STD-DEPMNH480289
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om B 3016-11-20171600668481255
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. klage over rapport om ældres spisevaner20-11-20171600668481623
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om pension16-11-20171600668481273
 Henvendelse til ældreministeren fra 7. klasses elever vedr. ministerens mening om aktiv dødshjælp20-11-20171600710481622
 Henvendelse til sundhedsministeren fra studerende vedr. opgave om fedme19-11-20171600710481396
 Henvendelse til sundhedsministeren fra studerende som skriver projekt20-11-20171600710481398
Vinding SkoleHenvendelse til sundhedsministeren fra to 9. klasser med anmodning om besøg på Christiansborg den 18. december 201720-11-20171600710481595
Statens Serum InstitutMRSA-rådgivningstjenesten - 1600851: forventet mindreforbrug i 201702-11-20171600851481329
Region MidtjyllandSvar vedr. nedlukning af Holstebro Hospital17-11-20171603020480571
Statens Serum InstitutEDCTP-update20-11-20171606428482271
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om hjemsendelse af ældre efter traume14-11-2017SJ-STD-DEPKFB476195
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. ældrepolitik16-11-2017SJ-STD-DEPKFB480324
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - besparelser på plejehjem m.m.13-11-2017SJ-STD-DEPKFB476153
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. midler til ældreplejen - ønsker flere varme hænder15-11-2017SJ-STD-DEPKFB478797
 Takker for svar fra sundhedsministeren og anmoder om et møde med ministeren19-11-20171610653481388
Nordic Artists Management A/SInvitation til sundhedsministeren til koncert med Berliner Filharmonikernes Barokensemble18-11-20171610654481369
 Anmoder om autograf19-11-20171610725481384
 Takker for foreløbigt svar vedr. ældreministerens evetuelle besøg i sundhedshuset i Albertslund17-11-20171610726481353
 Til sagen vedr. psykiatri16-11-20171702047479440
 Til sagen - vedr. psykiatri16-11-20171702047479441
 Vedr. klippekort til plejehjemsbeboere - Udbetaling af 2. rate17-11-20171702465479976
Region SyddanmarkUdbetalingsanmodning - vedr. pulje til medicingennemgang16-11-20171704197480409
Børne- og SocialministerietBSM orienterer om Rambøll Status - Børn i overgange20-11-20171704978481578
Børne- og SocialministerietScenarier om børn i overgange - materiale til møde i morgen kl. 10-1120-11-20171704978481580
 Henvendelse til sundhedsministeren - vedr. aktindsigtssag31-07-20171705419407451
 Endnu en henvendelse til sundhedsminsteren - forfalsket medicin solgt på danske apoteker og sygehuse30-07-20171705419407118
 Aktindsigt: Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Hvordan kan det vides med sikkerhed, at det forfalskede Xeplion 150 mg. kun har været solgt i Danmark siden jul 201629-07-20171705419407091
Region MidtjyllandSpørgsmål til aftale om faste læger tilknyttet længerevarende botilbud06-11-20171705529481538
Danske RegionerDR: Fremsendelse af DUT-høring - vedr. bekg. om særlige pladser på psyk. afd.16-11-20171706434479940
 KL: Fremsendelse af DUT-høring - bekg. vedr. særlige pladser på psyk. afd.17-11-20171706434479938
De Videnskabsetiske Komiteer for Region HovedsatadenIndstilling af medlemmer til National Videnskabsetisk Komité16-11-20171706444480550
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. dobbeldonation10-11-20171706610474115
 Svar på ministeriets svar på klage over aktindsigt16-11-20171706784***481626
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen - Evaluering af NKR - Diagnostiske undersøgelse i tandplejen20-11-20171707039481930
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTHenvendelse til sundhedsministeren vedr. lovforslag L 6017-10-20171707122455452
Dansk Søvnapnø ForeningHenvendelse til sundhedsministeren om søvnapnø04-10-20171707220448357
 Vedr. Invitation to the High Level Meeting "AMR: One Health Action Plan and evidence based policy making"16-11-20171707873479941
Ernst & YoungEt hurtigt spørgsmål - om totalentreprise - sygehusbyggeri17-11-20171707922480404
Region HovedstadenGodkendelse af referat d. 03-11-17 - møde Nyt Hospital Hvidovre16-11-20171707940480743
 Rykker for svar på henvendelse vedr. autorisation til fysioterapeut19-11-20171708117481382
 Henvendelelse til sundhedsministeren vedr. loven om maksimalt fem års frys a befrugtede æg28-10-20171708181463821
 Henvendelse til sundhedsministeren om brugen af det danske sundhedssystem og udgifter hertil04-11-20171708307469252
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. forsøgsordning med medicinsk cannabis og egenbetaling16-11-20171708413480323
MedicinrådetKopi af svar på henvendelse vedr. behandling med intravenøs højdosis C-vitamin20-11-20171708414481883
 Demensprisen 201716-10-20171708425480111
 Indstilling til demensprisen 201718-10-20171708425480117
 Indstilling til demensprisen19-10-20171708425480121
 Indstilling demenspris20-10-20171708425480123
 Indstilling til demensprisen 201720-10-20171708425480152
 Indstillingsskema Demens ven demenspris24-10-20171708425480158
 Indstilling til Demensprisen 201724-10-20171708425480160
 Indstilling til demenspris 201724-10-20171708425480166
 Indstilling til demenspris26-10-20171708425480175
 Demensprisen 2017 - indstilling26-09-20171708425480000
 Demenspris 2017 - indstilling26-09-20171708425480005
 Demensprisen 2017 - indstilling26-09-20171708425480007
 Demensprisen 201729-10-20171708425480181
 Indstilling til demenspris31-10-20171708425480185
 Demensprisen indstilling01-11-20171708425480191
 Demenspris indstilling 201702-11-20171708425480192
 Forslag til kandidat til demensprisen03-11-20171708425480196
 Indstilling til demensprisen27-09-20171708425480011
 Demensprisen 201727-09-20171708425480014
 Indstilling til demensprisen27-09-20171708425480016
 Sender: demens prisen 201727-09-20171708425480018
 Fremsender udfyldt indstillingsskema til Demensprisen 201715-11-20171708425479937
 Indstilling til demensprisen 201717-11-20171708425481154
 Indstilling til demensprisen 201703-11-20171708425480198
 Indstilling demenspris13-11-20171708425480239
 Demensprisen indstilling13-11-20171708425480249
 Kandidat til demensprisen28-09-20171708425480026
 Indstilling til Demensprisen28-09-20171708425480027
 Demensprisen indstilling29-09-20171708425480029
 Demensprisen 2017 indstilling29-09-20171708425480031
 Kandidat demenspris29-09-20171708425480033
 Indstilling til Demensprisen 201730-09-20171708425480037
 Demenspris 2017 indstilling30-09-20171708425480040
 Indstilling af demenspris 201717-11-20171708425481159
 Indstilling til demensprisen17-11-20171708425481161
 Indstilling til Demensprisen 201717-11-20171708425481163
 Demenspris 2017 indstilling17-11-20171708425481170
 Indstilling til demensprisen 201713-11-20171708425480252
 Demensprisen 2017 indstilling14-11-20171708425480254
 Indstilling til Demenspris 201714-11-20171708425480258
 Indstillingsskema demensprisen 201715-11-20171708425480260
 Demensprisen 2017 indstilling01-10-20171708425480050
 Indstilling til demenspris 201702-10-20171708425480051
 Indstillingsskema demenspris02-10-20171708425480053
 Indstillingsskema demensprisen 201702-10-20171708425480055
 Indstillingskema til Demensprisen 201703-10-20171708425480057
 Indstilling til Demensprisen 201716-11-20171708425480266
 Indstilling til Demensprisen 201705-10-20171708425480082
 Demensprisen 2017 indstilling05-10-20171708425480084
 Demensprisen 2017 indstilling08-10-20171708425480093
 Demensprisen 201713-10-20171708425480106
 Indstilling til demenspris17-11-20171708425481214
 Demensprisen indstilling04-11-20171708425480200
 Indstillingsskema demenspris06-11-20171708425480207
 Indstillingsskema til demensprisen17-11-20171708425481232
 Indstilling til Demensprisen 201717-11-20171708425481235
 indstilling til demensprisen 201717-11-20171708425481241
 Indstilling af kandidat demenspris06-11-20171708425480211
 Indstillingsskema demenspris07-11-20171708425480213
 Indstilling til demensprisen08-11-20171708425480215
 Indstilling til demensprisen 201709-11-20171708425480219
 Indstilling til Demenspris 201717-11-20171708425481243
 Indstillingskema til Demensprisen 201718-11-20171708425481247
 Indstilling af kandidat til Demensprisen 201718-11-20171708425481248
 Demenspris indstilling19-11-20171708425481252
 Indstilling til Demensprisen 201709-11-20171708425480225
 Demensprisen 201710-11-20171708425480229
 Indstilling til demensprisen10-11-20171708425480230
 Indstillingskema til Demensprisen 201712-11-20171708425480236
 Indstilling til Demensprisen 201716-11-20171708425480272
 Indstilling til demenspris16-11-20171708425480276
 Indstilling til Demensprisen.16-11-20171708425480282
 Indstilling til Demensprisen 2017.03-10-20171708425480062
 Indstillingsskema demenspris03-10-20171708425480064
 Indstillingsskema demensprisen04-10-20171708425480066
 Kandidat demenspris04-10-20171708425480070
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringSTAR tvf: Borgerbrev vedr. boligstøtte16-11-20171708427479978
Institute for General PracticeStudy on incident reporting systems in primary care15-11-20171708460479067
Udlændinge- og IntegrationsministerietInvitation til møde om høring om offentlige tolkeydelser16-11-20171708461481344
Udlændinge- og IntegrationsministerietHøring om offentlige tolkeydelser OBS på frist den 23. november 201716-11-20171708461481349
European Commission DG SANTERequest for best practices - update07-11-20171708467481557
European Commission DG SANTEResearch gaps - update - 4 December07-11-20171708467481556
European Commission DG SANTECNAPA Meeting 7-8 November 201717-11-20171708467481550
European Commission DG SANTER/ Invitation - 21st meeting of the Committee on National Alcohol Policy and Action - 07-08 November 2017, Luxembourg18-10-20171708467481541
European Commission DG SANTESteering Group on Promotion and Prevention + Structural Reform Support Service30-10-20171708467481495
European Commission DG SANTEUpdate on the conclusions and action points from the 20th CNAPA meeting06-11-20171708467481491
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslår ændring af reglerne for at få sovemedicin15-11-20171708468479740
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - foreslår ændring af reglerne for at få sovemedicin15-11-20171708468478792
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. klage over hjemmehjælpen hos sine forældre14-11-20171708469476192
Børne- og SocialministerietOversender borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. klage over hjemmehjælpen15-11-20171708469477969
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. klage over hjemmehjælpen14-11-20171708469476873
 Borgerhenvendelse vedr. nyt indsatskatalog for ydelser til de aller svageste borgere13-11-20171708478476219
 Borgerhenvendelse - trækker fremsendte vedr. nyt indsatskatalog for ydelser til de aller svageste borgere tilbage15-11-20171708478478793
Moto Muto ApsHenvendelse til sundhedsministeren vedr. sansebelysning14-11-20171708484476860
 Borgerhenvendelse - laver liste over film omhandlende sundhed08-11-20171708485472533
 Borgerhenvendelse vedr. diabetes epidemi og filmen The Sugar Film14-11-20171708486476185
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ulovlig forurening i Danmark09-11-20171708487473631
 Borgerhenvendelse om respiratoriske vagter/hjælpere kan medbringes på ferie (rykker for svar)10-11-20171708490473639
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forsikringsselskaberne bryder bevidst erstatningsansvarsloven28-10-20171708491463829
SundhedsstyrelsenHenvendelse om revision af forebyggelsespakke19-11-20171708494482032
 Borgerhenvendelse vedr. behandlingsredskaber til diabetes13-11-20171708497476152
 Borgerhenvendelse vedr. skærpet opmærksomhed på diabetes14-11-20171708498477531
 Borgerhenvendelse vedr. diabetes14-11-20171708499477533
 Borgerhenvendelse vedr. overvægt15-11-20171708500478784
 Borgerhenvendelse vedr. hjælp til dårlig ryg16-11-20171708501479452
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud til høreapparat og tandpleje17-11-20171708503480327
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægevalg18-11-20171708504481372
Lindholm PlejehjemOpfølgning på ældreministerens besøg på Lindholm Plejehjem15-11-20171708505478796
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om skimmelsvamp i bolig21-11-20171600668482700
SundhedsstyrelsenAnmodning om forslag til budget 2018 - oplysningsindsats, samt om status vedr. forbrug 201721-11-20171600792482962
Region MidtjyllandFakturering for driftstilskud til hospicepladser17-10-20171603943483089
Region SjællandBudget for 2017 - svangreomsorgen20-11-20171609226481691
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: rekvirering af materiale - vedr. antibiotikadag 201720-11-20171700554481173
Brande Brillecenter
Brande Brillecenter
Kvittering for modtagelse af klage21-11-20171701339482506
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedrørende klage over årsgebyr21-11-20171701339482524
Migræne og HovedpineforeningenÆndring af tilsagn - aktivitetspuljen 201720-11-20171703329481903
 Svar på henvendelse vedr. deling af oplysniner mellem almen praksis og sygehusvæsenet21-11-20171703362482501
AntibiotikarådetEvaluering af Det Nationale Antibiotikaråds deltagelse på Lægedage 201721-11-20171705429482430
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om ventetider20-11-20171706178481849
Region MidtjyllandRegion Midtjylland afslutning af projektnr. 65404 for året 2016 vedrørende puljen Shared Care.21-11-20171706355483048
HøringslisteHøring - Bekendtgørelse om tandpleje - Frist den 19. december 201720-11-20171706943482109
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ventetid på PET scanning20-11-20171707003482029
CURA NORDIC APSAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse om klage vedr. reklame21-11-20171707050483013
 Besvarelse på henvendelse om indtægter og udgifter ifm. rygning20-11-20171707430481575
 Besvarelse af henvendelse om sundhedsudgifter 1981 og 201720-11-20171707441481568
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning - personaleomkostninger20-11-20171707960481358
 SUM anmoder STPS om sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. autorisation21-11-20171708118482970
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. patienterstatning21-11-20171708171482468
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. klage over gebyr21-11-20171708241482657
 Svar på henvendelse vedr. genoplivning21-11-20171708251483182
NeuropatiforeningenSvar på henvendelse af d. 10. oktober til Sundheds- og Ældreministeriet om neuropati20-11-20171708300482045
FjordstjernenSvar vedr. handlemuligheder - vedr. friplejeboliger20-11-20171708472481559
 Svar på henvendelse vedr. sansebelysning20-11-20171708484481995
KLSvar på henvendelse om ansvar for behandling efter sundhedslovens §§ 141 og 14221-11-20171708534483186
KLSvar på henvendelse om ansvar for behandling efter sundhedslovens §§ 141 og 14221-11-20171708534482979
SundhedsstyrelsenHenvendelse om ansvar for behandling efter sundhedslovens §§ 141 og 14221-11-20171708534482985
Danske RegionerSvar til sundhedsministeren på forespørgsel vedr. varetagelse af rengøringen på hospitalerne og MRSA screening17-11-2017SJ-STD-SUMAI480329
SundhedsstyrelsenVil ministeriet besvare henvendelse vedr. smertestillende medicin21-11-2017SJ-STD-SUMLLU482401
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om skimmelsvamp i bolig01-11-20171600668482381
 Henvendelse vedr. klage over krænkelser af basale rettigheder20-11-20171601336482554
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. klager m.m. (psyk)13-11-20171601336475725
ForsvarsministerietSvar vedr. Draft minutes - Biosecurity Partnership Programme Advisory Group meeting 15 November 2017 MAJ20-11-20171602905482988
Center for Biosikring og BioberedskabDraft minutes - Biosecurity Partnership Programme Advisory Group meeting 15 November 201720-11-20171602905482986
SundhedsstyrelsenVedr. møde i Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse14-11-20171603654481124
 Svar vedr. forslag til ændringsbestemmelse om elever på redderuddanelse og ambualancebehandleruddannelse20-11-20171604016481146
Statens Arkiver - RigsarkivetKvitteringsbrev for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet.01-11-20171607061466443
BeredskabsforbundetÆldreministeren inviteres til Nytårsgudstjeneste den 10. januar 2018 i Holmens Kirke20-11-20171610645482350
HofmarskallatetInvitation til ældreministeren til nytårskur og -taffel den 1. januar 201801-11-20171610645482396
StatsministerietInvitation til møde på Marienborg03-10-20171610653483100
StatsministerietInvitation til opfølgende møder om parallelsamfund30-10-20171610653483103
Mandag MorgenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. deltagelse i konference om sundhedsinformation20-11-20171610653482383
Permanent Representation of Estonia to the European UnionSvar på invitation to the High Level Meeting "AMR: One Health Action Plan and evidence based policy making"21-11-20171610653482735
Danmarks ApotekerforeningAnmodning om et hurtigt møde med sundhedsministeren vedrørende økonomiforhandlingerne21-11-20171610653483301
PFA PensionInvitation til sundhedsministeren med invitation til at holde tale ved lancering af PFA Tænketanken20-11-20171610653481884
Det Kongelige TeaterSundhedministeren inviteres til forestillingen "Pang!"21-11-20171610654483189
HofmarskallatetInvitation til sundhedsministeren til nytårskur og -taffel den 1. januar 201801-11-20171610654482395
BeredskabsforbundetSundhedsministeren inviteres til Nytårsgudstjeneste den 10. januar 2018 i Holmens Kirke20-11-20171610654482317
Uddannelses- og ForskningsministerietInformation om uddannelsesretning for sygeplejersker09-11-20171701206481136
Region HovedstadenAjourført energilåneansøgning Nyt Hospital Bispebjerg21-11-20171701559482762
Danske RegionerDR: Svar til Sundhedsministeren på forespørgsel vedr. rengøring og MRSA screening17-11-20171703095481279
Migræne og Hovedpineforeningen
Migræne og Hovedpineforeningen
Fondsansøgning til 1. januar 2018 - Aktivitetspuljen16-11-20171703329482081
KMDOpgraderng til WZ 2017. Status på udestående fejl i WorkZone Client og på iPad.20-11-20171704133482357
Region HovedstadenEvaluering af Det Nationale Antibiotikaråds deltagelse på Lægedage 201721-11-20171705429482730
Region SyddanmarkEvaluering af Det Nationale Antibiotikaråds deltagelse på Lægedage 201721-11-20171705429482732
LægemiddelstyrelsenEvaluering af Det Nationale Antibiotikaråds deltagelse på Lægedage 201721-11-20171705429482728
Region MidtjyllandEvaluering af Det Nationale Antibiotikaråds deltagelse på Lægedage 201721-11-20171705429482733
Region HovedstadenEvaluering af Det Nationale Antibiotikaråds deltagelse på Lægedage 201721-11-20171705429483021
Region SjællandEvaluering af Det Nationale Antibiotikaråds deltagelse på Lægedage 201721-11-20171705429482727
 Svar vedr. bidrag til SUU alm del 1211-121417-11-20171706974481583
DentalMæglerne Birgitte Gøyesvej 30Svar på ministeriets svar på klage over STPS afgørelse om aktindsigt12-11-20171707163481128
DentalMæglerne Birgitte Gøyesvej 30Tillægsklage over Styrelsen for Patientsikkerehds afgørelse om aktindsigt16-11-20171707163481122
DentalMæglerne Birgitte Gøyesvej 30Fremsender mail af 5. oktober 2017 med kommentarer til svar på klage16-11-20171707163480294
Radiograf RådetAng. høring over udkast til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren20-11-20171707528482008
Ministry of Social Affairs of EstoniaVedr. fremsendelse af yderligere information vedr. Invitation to the High Level Meeting "AMR: One Health Action Plan and evidence based policy making"17-11-20171707873481179
Institute of HygieneLithuanian Institute of Hygiene study about regulation of alcohol retail08-11-20171708263471779
 Demensprisen 2017 indstilling16-10-20171708425480113
 Indstilling til demenspris17-10-20171708425480115
 Demensprisen 201718-10-20171708425480119
Odense UniversitetshospitalDemensprisen - indstilling25-10-20171708425480168
 Demensprisen indstilling25-10-20171708425480170
 Indstilling til demensprisen26-10-20171708425480173
 Indstilling til Demenspris 201726-10-20171708425480177
 Indstilling til demensprisen27-10-20171708425480179
 Demensprisen indstilling31-10-20171708425480183
 Indstilling til Demensprisen 201702-11-20171708425480194
 Indstilling til demensprisen27-09-20171708425480020
 Indstilling til demenspris28-09-20171708425480022
 Indstilling til demensprisen28-09-20171708425480024
 Indstilling til Demensprisen17-11-20171708425481152
 Indstilling til demensprisen12-11-20171708425480237
 Demensprisen 201713-11-20171708425480241
 Demensprisen indstilling30-09-20171708425480035
 Indstilling demensprisen 201717-11-20171708425481156
 Indstilling til demensprisen17-11-20171708425481174
 Indstilling til Demensprisen14-11-20171708425480256
 Indstilling til demensprisen 201716-11-20171708425480264
 Indstilling af kandidat til årets demenspris 201716-11-20171708425480267
 Indstilling til Årets Demenspris16-11-20171708425480269
 Indstilling 2017 demensprisen04-10-20171708425480077
 Indstilling til Demensprisen 201705-10-20171708425480078
 Indstilling demenspris 201705-10-20171708425480080
 Indstilling til demenspris06-10-20171708425480087
 Indstilling til demenspris07-10-20171708425480089
 Indstilling Demensprisen19-11-20171708425481261
 Indstilling til demensprisen19-11-20171708425481263
 Demensprisen 201719-11-20171708425481271
 Indstilling til demenspris07-10-20171708425480091
 Demensprisen 2017 indstilling10-10-20171708425480102
 Indstilling demenspris 201712-10-20171708425480104
 Indstilling til demenspris16-10-20171708425480107
 Indstilling til demensprisen19-11-20171708425481277
 Indstilling til demens prisen 201719-11-20171708425481304
 Indstilling til demenspris16-10-20171708425480109
 Indstilling til demenspris05-11-20171708425480202
 Demensprisen indstilling06-11-20171708425480209
 Indstilling til demenspris08-11-20171708425480217
 Indstilling til demensprisen09-11-20171708425480221
 Demensprisen 2017 indstilling09-11-20171708425480223
 Indstilling til demensprisen19-11-20171708425481256
 Indstilling til Demensprisen19-11-20171708425481258
 Demenspris indstilling19-11-20171708425481306
 Demenspris indstillingsskema10-11-20171708425480227
 Demensprisen 2017 indstilling10-11-20171708425480232
 Kandidat til årets demenspris 201710-11-20171708425480234
 Indstilling demenspris 201719-11-20171708425481308
 Indstilling til demensprisen16-11-20171708425480278
 Indstilling til demenspris16-11-20171708425480280
 Kandidat til demenspris03-10-20171708425480060
 Demenspris indstilling04-10-20171708425480068
 Indstilling til demenspris20-11-20171708425482590
 Kandidat til demensprisen20-11-20171708425482592
 Indstilling til demensprisen20-11-20171708425482496
 Demensprisen indstilling20-11-20171708425482520
 Demenspris indstilling20-11-20171708425482652
 Indstilling til Demensprisen 201720-11-20171708425482663
 Indstilling til demensprisen 201720-11-20171708425482674
 Indstilling til Demenspris 201720-11-20171708425482678
 Demensprisen 2017 indstilling20-11-20171708425482681
 Indstilling demensprisen21-11-20171708425482689
 Indstilling til Demenspris 201720-11-20171708425482536
 Indstilling til demensprisen20-11-20171708425482559
 Indstillingsskema demensprisen20-11-20171708425482569
 Indstilling af demensprisen20-11-20171708425482581
 Demensprisen indstilling20-11-20171708425482596
 Indstilling til demensprisen 201720-11-20171708425482660
 Indstilling demensprisen 201721-11-20171708425482693
Udlændinge- og IntegrationsministerietHøring om offentlige tolkeydelser. Frist den 23. november 201714-11-20171708461477527
Udlændinge- og IntegrationsministerietInvitation til møde om høring om offentlige tolkeydelser den 14. november 201715-11-20171708461478734
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. opstramning af loven omkring akupunktører14-11-20171708510477540
3F - Fagligt Fælles ForbundHenvendelse til sundhedsministeren med forslag om autorisation af ambulancebehandlere14-11-20171708513476832
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. plejehjemsportalen14-11-20171708516477525
Uddannelses- og ForskningsministerietHØRING af bilag 1 til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser15-11-20171708517479072
 Borgerhenvendelse vedr. evalueringsstillinger til læger13-11-20171708519476154
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsen fremsender udtalelse i forbindelse med klage over sagsbehandlingstid i aktindsigtssag17-11-20171708520***480656
 Orientering om aktindsigt i korrespondance med Novo Fonden03-11-20171708521469184
University College LillebæltInvitation til konference om sund skolemad - LOMA-lokal mad - den 27. november 201716-11-20171708523480284
Styrelsen for PatientsikkerhedOversender aktindsigtsanmodning vedr. udlændinges adgang til sundhedsydelser14-11-20171708527477518
Bornholms RegionskommuneØnsker trykte eksemplarer af Den Nationale Diabetesbehandlingsplan14-11-20171708531476870
KLHenvendelse om ansvar for behandling efter sundhedslovens §§ 141 og 14221-11-20171708534483167
KLHenvendelse fra KL om behandling efter sundhedslovens §§ 141 og 14221-11-20171708534482975
TranslatørforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. tolkning i sundhedsvæsenet08-11-20171708540472656
Dansk FlygtningshjælpHenvendelse til sundhedsministeren om tolkning i sundhedsvæsenet08-11-20171708542476067
Dansk Selskab for PatientsikkerhedDagsorden til styregruppemødet den 28/11 kl. 9.30-11.3021-11-20171600948483579
GHSAPost 2018 GHSA Questionnaires14-11-20171601290477967
 Henvendelse vedr. grundlæggende rettigheder - psykiatri16-11-20171601336482552
HjerteforeningenUdbetalingsanmodning - projekt "Sundhed for kortuddannede ..."21-11-20171601439483339
Center for Biosikring og BioberedskabMinutes - Biosecurity Partnership Programme Advisory Group meeting 15 November 201722-11-20171602905483908
ParkinsonforeningenUdbetalingsanmodning - fortsættelse af rehabiliteringstilbud21-11-20171604622482778
Den Videnskabsetiske Komité for Region SjællandRegion Sjælland, udbetalingsanmodning - svangreomsorgen21-11-20171609226483328
 Svar vedr. Finanslovsmidler til fødeafdelingerne for 201720-11-20171609226483271
 1609226 - vedr. Finanslovsmidler til fødeafdelingerne for 201716-11-20171609226484185
SundhedsstyrelsenReferat af rådsmøde - Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse21-11-20171609785483508
SundhedsstyrelsenIndstilling vedr satspuljen tidlig indsats til sårbare familier22-11-20171609925483783
 Indstilling til Demensprisen 201701-11-2017SJ-STD-DEPLGR482447
Aalborg Universitet Institut for Kommunikation og PsykologiFremsender ny dato i forbindelse med sundhedsministerens deltagelse i Kultur- og Sundhedskonference21-11-20171610653482436
TandlægeforeningenInvitation til sundhedsministeren til at deltage i Tandlægeforeningens Årskursus d. 12. april 201822-11-20171610653484344
 Borgerhenvendelse til ældreministeren med hilsen og tak til ministeren21-11-20171610728483587
SundhedsstyrelsenOpfølgning på møde vedr. specialuddannelsen - sygeplejersker20-11-20171701206482464
SundhedsstyrelsenOpfølgning på mødet om ny specialuddannelse - sygeplejersker21-11-20171701206482392
Region HovedstadenProjekthåndbog Nyt Hospital Bispebjerg, Supplerende materiale til brug for godkendelse af udbetalingsanmodning15-11-20171701559484377
Folketingets OmbudsmandFremsender kopi af brev vedr. klage over at ministeriet ikke vil behandle en klage over Skat14-11-20171703491476905
Region HovedstadenSvar vedr. udbetalingsanmodning - Ny Retspsykiatri Sct. Hans21-11-20171705796483383
 Rykker for svar på klage over Hjørring akutmodtagelse16-11-20171706237482315
KriminalforsorgenSvar på høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling21-11-20171706434483387
 Borgerhenvendelse vedr. lov om dobbeltdonation21-11-20171706610483074
 Svar på partshøring i sag om autorisation20-11-20171706775482474
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren om omkostninger i sundhedsvæsenet18-09-20171706814434303
DentalMæglerne Birgitte Gøyesvej 30Genfremsender mail af 6. oktober vedr. klage over aktindsigt16-11-20171707163480292
ADHD-foreningenRykker for svar på henvendelse af 10. oktober 2017 til sundhedsministeren vedr. samfundsøkonomisk gevinst i at styrke forældrekompetencerne i familier med ADHD17-11-20171707361480620
Statsministeriet
ADHD-foreningen
Oversender rykker for svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. forældretræningsprogram til familier med børn med ADHD17-11-20171707361480738
Miljø- og FødevareministerietFra MFVM: AMR-event den 23. november under estisk FMSK22-11-20171707873483972
Ministry of Social Affairs of EstoniaHigh Level Meeting on AMR (23.11 in Brussels): information regarding discussion panel 220-11-20171707873482376
 Henvendelse til ældreministeren vedr. brugen af værdighedsmilliarden05-11-20171708074469669
Cafax ApS KøbenhavnTilbud fra Cafax på levering af Sielaff espressomaskine21-11-20171708076484357
RigsrevisionenSvar fra RR: Status på kvalitetsfondsprojekter, 2. del20-11-20171708142483626
 Henvendelse til sundhedsministeren om salget af vaccineproduktion til Saudi-Arabien08-11-20171708283472659
 Tilføjelse til klage over behandling på Sygehus Sønderborg fremsendt den 9. november 201710-11-20171708285474873
NeuropatiforeningenØnsker møde med sundhedsministeren omkring neuropati20-11-20171708300482316
Statens Serum InstitutBorgerhenvendelse vedr. multiresistente bakterier21-11-20171708457483407
Statens Serum InstitutMultiresistente bakterier/MRSA21-11-20171708457483406
KLSvar på anmodning om bidrag til svar på høring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Frist 21. nov. 2017 - vedr. udgifter til tolkebistand21-11-20171708461483419
 Vedr. sansebelysning21-11-20171708484483395
 Borgerhenvendelse - vedr. behandling af turister der kommer til skade i Danmark15-11-20171708549477616
 Fejlbehæftede data vedr. mandlige omskæringer udført uden for klinik17-11-20171708550***483629
NyreforeningenFremsender kommentarer til sagen med hjertestop i Region Sjælland21-11-20171708553483104
Dansk AmbulancerådHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Lægeforeningens udtalelse omkring fravalg af akutlægebil i Region Sjælland21-11-20171708558483116
 Borgerhenvendelse - Ankenævnet snyder uskyldige for deres retsmæssige erstatning20-11-20171708567482040
 Opfølgning vedr. utilfredshed med akutberedskabet18-11-20171708577481364
 Orientering fra borger - er utilfreds med akutberedskabet18-11-20171708577481363
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. brug af forskningsmidler13-11-20171708582475726
StatsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. brug af forskningsmidler m.m.14-11-20171708582476872
JustitsministerietSvar angående overtagelse af henvendelse om cannabis22-11-20171600668483830
Sønderjysk LandboforeningForeløbigt svar på invitation til morgenmøde den 4. december22-11-20171610654483829
 Fanø Kommune sagsnr. 1702466 Foreløbig status Pulje klippekort - plejehjemsbeboere22-11-20171702466484079
 Sagsnr.: 1702472 - vedr. klippekort til plejehjemsbeboere21-11-20171702472482737
 Status på pulje til klippekort 201721-11-20171702495482712
 Afrapportering nov 2017 - klippekort til plejehjemsbeboere21-11-20171702599482744
Danske FysioterapeuterSvar på henvendelse vedr. dækning af borgeres udgifter til palliativ fysioterapi22-11-20171705190484059
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriets d. 24 juli 2017 om prisændringer på medicin22-11-20171705974483647
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriets af 22. august 2017 om prisændringer på medicin22-11-20171706049483676
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem21-11-20171707229483091
 Vedr. fremsendelse af ministeriets svar - ansøgning om autorisation som sygeplejerske21-11-20171707242482514
ADHD-foreningenVedrørende henvendelse til sundhedsministeren om forældretræningsprogram21-11-20171707361482775
 Svar på henvendelse vedr. udflytning af statslige arbejdspladser22-11-20171707791483794
 SUM videresender klage til STPS videre foranstaltning22-11-20171707824483598
SpastikerforeningenSvar på henvendelse vedr. personer med CP's deltagelse i sygdomsforebyggende screeninger22-11-20171708057483895
 Svar på henvendelse vedr. produktion af hamp21-11-20171708135483429
 Svar vedr. udvidet frit sygehusvalg21-11-20171708192482755
 Kvittering for modtagelse af klage - vedr. gebyr - medicinsk udstyr21-11-20171708241482667
Fortegårdens DatastueSvar på anmodning vedr. projekt 'IT for alle'21-11-20171708361483424
 Svar vedr. SST's udkast til nye anbefalinger for livmoderhalskræftscreening21-11-20171708437482997
Statens Serum InstitutHenvendelse om MRSA21-11-20171708457483348
 Sum beder borgeren om postadresse til svar - Vedr. henvendelse om opstramning af lovgivning - akupunktører21-11-20171708510482440
 Aktindsigt - afg. mv. vedr. vederlagsfri behandling21-11-20171708527483133
Statens Serum InstitutTil SSI vedr.: MRSA-rådgivningstjenesten - 1600851: forventet mindreforbrug i 201723-11-20171600851484897
Novopan Træindustri A/SVedr. Krav til afrapportering af partnerskabsprojekt - sundhedstjek på arbejdspladser23-11-20171601255484828
Danske RegionerOpdateret oversigt over målepunkter sendt til DR - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører - Danske Regioner den 13.10.1721-11-20171704695484241
SundhedsdatastyrelsenOpfølgende spm til SDS (vedr. KL's bemærkninger) - Monitorering af særlige pladser i psykiatrien22-11-20171704695484243
SundhedsdatastyrelsenSpørgsmål til SDS vedr. afdelingskoder - Særlige pladser - monitorering.01-11-20171704695484219
SundhedsdatastyrelsenSpm til SDS (vedr. KL's bemærkninger) - Monitorering af særlige pladser i psykiatrien16-11-20171704695484229
Danske RegionerOpdateret oversigt over målepunkter sendt til DR - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører - Danske Regioner den 13.10.1721-11-20171704696484239
SundhedsdatastyrelsenSpm til SDS (vedr. KL's bemærkninger) - Monitorering af særlige pladser i psykiatrien16-11-20171704696484228
SundhedsdatastyrelsenSpørgsmål til SDS vedr. afdelingskoder - Særlige pladser - monitorering.01-11-20171704696484223
SundhedsdatastyrelsenOpfølgende spm til SDS (vedr. KL's bemærkninger) - Monitorering af særlige pladser i psykiatrien22-11-20171704696484244
Danske RegionerSvar på spørgsmål fra DR vedr. faste læger på botilbud23-11-20171705529484844
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet d. 9. september - vedr. pårørendes sygdomsforløb22-11-20171706547483844
 Reply from the Danish Ministry of Health - vedr. omkostninger i sundhedsvæsenet22-11-20171706814483928
KL
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Brev vedr. øget optag på uddannelsen til sundhedsplejerske23-11-20171707488484720
 Svar på 2. henvendelse vedr. Patienterstatningen23-11-20171707537484695
 Svar på borgerhenvendelse vedr. klage over STPS22-11-20171707824483596
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriets d. 24 juli 2017 om ordination af lægemidler23-11-20171707912484758
 SUM orienterer om ny frist for afgørelse af sag om aktindsigt i lov om patienters retsstilling23-11-20171707941***485168
Bech-BruunSvar på henvendelse om servicelovens § 8604-10-20171708102483931
 Svar på borgerhenvendelse vedr. autorisation23-11-20171708117484953
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet ang. møde med ministeren22-11-20171708201484362
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. ny ide til ældreplejen22-11-20171708475484353
 Svar på henvendelse vedr. gebyr for tolkebistand23-11-20171708606485283
 Studerende fra USA ønsker møde med ministeren omkring integration22-11-20171600710484648
Region MidtjyllandAnsøgnng om driftsmidler for 201822-11-20171600787484485
 Vedr. mindreforbrug: MRSA-rådgivningstjenesten - 1600851: forventet mindreforbrug i 201723-11-20171600851485066
FødevarestyrelsenAccept fra FVST: MRSA-rådgivningstjenesten - 1600851: forventet mindreforbrug i 201723-11-20171600851484899
Novopan Træindustri A/SKrav til afrapportering af partnerskabsprojekt - sundhedstjek på arbejdspladser22-11-20171601255484829
Region SjællandFakturering for driftstilskud til hospicepladser21-11-20171603943484143
Region NordjyllandFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943484146
Kræftens BekæmpelseInvitation til sundhedsministeren til World Cancer Day den 4. februar 201820-11-20171610653484729
Kirkens KorshærHenvendelse til sundhedsministeren vedr. landsindsamling23-11-20171610725484944
Danmarks IndsamlingHenvendelse til sundhedsministeren vedr. evt. medvirken ved Danmarks indsamling23-11-20171610725484945
TV2 DanmarkSpørgeskema til sundhedsministeren: Hvor udbredt er sexchikane på Christiansborg?23-11-20171610725484885
SundhedsstyrelsenRevision af svangreomsorgen - referater15-11-20171704082484406
Danske RegionerDR bemærkning vedr. "FAM"-begrebet i opdrag til kortlægning på akutområdet22-11-20171704514485101
 DR's bemærkninger + ønske om afdelingskoder - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører - Danske Regioner den 13.10.1701-11-20171704695484214
SundhedsdatastyrelsenSDS om afdelingskoder - Særlige pladser - monitorering.02-11-20171704695484225
 DR vedr. afdelingskoder - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører - Danske Regioner den 13.10.1708-11-20171704695484226
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS - Monitorering af særlige pladser i psykiatrien16-11-20171704695484230
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS - Monitorering af særlige pladser i psykiatrien16-11-20171704696484231
 DR's bemærkninger + ønske om afdelingskoder - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører - Danske Regioner den 13.10.1701-11-20171704696484205
SundhedsdatastyrelsenSDS om afdelingskoder - Særlige pladser - monitorering.02-11-20171704696484224
 DR om afdelingskoder - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører - Danske Regioner den 13.10.1708-11-20171704696484227
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentCountry Health Profile - DENMARK (as part of the State of Health in the EU cycle)20-11-20171705362484573
LægemiddelstyrelsenKopi af yderligere sagsakter - vedr. afg. om aktindsigt - mycophenolatmofetil22-11-20171705846483654
Region MidtjyllandAfgørelse i sag fra Ankestyrelsen om konkurrenceforvridning ifm. Defactum21-09-20171705931485257
Region Nordjylland
Region Hovedstaden
Dansk Reumatologisk Selskabs kommentar til Gigtforeningens henvendelse vedr. langvarige smerter21-11-20171707723483889
Ministry of Social Affairs of EstoniaHigh Level Meeting on AMR (23.11 in Brussels): information regarding discussion panel 222-11-20171707873484380
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)Bilag 3: Ansøgning Fritagelse for dokumentation ved brug af midler fra klippekortsordningen02-11-20171708129484549
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. alkoholmisbrug21-11-20171708552482391
 Anmodning om aktindsigt NORM-affald21-11-20171708555483709
 Fremsender dokumentation vedr. telefonsamtale - klage over systemet14-11-20171708563476203
 Henvendelse fra læge vedr. gebyr for tolkebistand21-11-20171708606483559
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedrørende reglerne for medicin og bilkørsel16-11-20171708615480301
 Godkendelse: MRSA-rådgivningstjenesten - 1600851: forventet mindreforbrug i 201724-11-20171600851486350
Nordsjællands Hospital - HillerødAnmodning om afsluttende afrapportering af projekt under puljen for behandling af svært overvægtige børn24-11-20171602483486296
Aalborg Universitetshospital, NordAnmodning om afsluttende afrapportering af projekt under puljen for behandling af svært overvægtige børn24-11-20171602485486433
Næstved SygehusAnmodning om afsluttende afrapportering af projekt under puljen for behandling af svært overvægtige børn24-11-20171602486486354
Sydvestjysk Sygehus, EsbjergAnmodning om afsluttende afrapportering af projekt under puljen for behandling af svært overvægtige børn24-11-20171602487486382
Novo Nordisk FondenVedr. Drejebog for SDCN (Steno Diabetes Center Nordjylland)23-11-20171607549485015
Butter AgencySvar på anmodning om møde med sundhedsministeren24-11-20171610653485555
RigsrevisionenSvar på høring - revisionsnotater om brugen af fremmedsprogstolke <65373>24-11-20171703392486643
RigsrevisionenVedr. Høring - revisionsnotater om brugen af fremmedsprogstolke <65373>24-11-20171703392486472
Esbjerg Krone Apotek
Lægemiddelstyrelsen
Afgørelse vedrørende klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse om vagttjeneste24-11-20171704981485858
 Afgørelse vedrørende din klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse om aktindsigt24-11-20171705846486404
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriets af 22. august 2017 om pakningsstørrelser på smertestillende medicin23-11-20171706048484754
Region MidtjyllandSvar på henvendelse vedr. komitélovens § 2, stk. 1, nr. 1123-11-20171706964484799
 Svar på henvendelse vedr. plejehjem og de ældre24-11-20171707630486450
Børne- og SocialministerietOpfølgning på oversendelsesbrev fra BSM vedr. informeret samtykke24-11-20171708252485415
 Anmodning om bemærkninger til udtalelse i forbindelse med klage over Sundhedsdatastyrelsens sagsbehandlingstid24-11-20171708520***485770
 Vedr. henvendelse om indhentning af patientoplysninger af den 16. november 201724-11-20171708601486260
SundhedsstyrelsenVidere til SST Satspulje vedr. tværfaglige ernæringsteams23-11-20171708616484773
ErgoterapeutforeningenSvar fra SUM Satspulje vedr. tværfaglige ernæringsteams23-11-20171708616484981
 Vedr. din anmodning om aktindsigt om Nationalt Genom Center24-11-20171708628485461
 Reply to request regarding EU citizens’ right to treatment in Denmark24-11-20171708639485708
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM oversender borgerhenvendelse vedr. EU-borgeres ret til behandling i Danmark24-11-20171708639485688
LægemiddelstyrelsenBorgerhenvendelse til sundhedsministeren ang. stipendier03-11-20171600668470194
Børne- og SocialministerietISG - JAF Health22-11-20171600786487004
OUH Odense universitetshospitalUdsættelse af statusredegørelse fra OUH23-11-20171602477485690
SpillemyndighedenMøde i netværk om Spilafhængighed24-11-20171606656486633
Region NordjyllandSpørgsmål vedr. udvidet frit sygehusvalg24-11-20171608701485599
Sex og SamfundAnmoder om opfølgende møde med sundhedsministeren vedr. seksuel sundhed24-11-20171610653486035
Forskning & PensionSundhedsministeren inviteret til nytårsmiddag 11. januar 201822-11-20171610654485532
Center for Politiske Studier CEPOSCEPOS Onsdagsnetværk den 29. november 201723-11-20171610725485158
KLSvar på henvendelse om ledig kapacitet og ventelister24-11-20171610732486547
KLHenvendelse ledig kapacitet og ventelister23-11-20171610732486397
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for mail vedr. Projekt Videncenter for seksuelle overgreb24-11-20171700147486622
Komiteen for SundhedsoplysningGenoptryk af antibiotikafolder23-11-20171700554484792
Økonomi- og IndenrigsministerietAnmodning om bidrag til orientering om afgørelse fra klagenævnet for udbud24-11-20171701559486448
European Commission DG SANTEFlash report and presentations - 3rd meeting of the Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases on 26 October 201727-10-20171702104485149
RigsrevisionenVedr. fristudsættelse på høring - revisionsnotater om brugen af fremmedsprogstolke <65373>24-11-20171703392486667
RigsrevisionenKvit. for modtagelse af høringssvar - Høring - revisionsnotater om brugen af fremmedsprogstolke <65373>25-11-20171703392486706
Dansk Design Center Danish Design CentreSvar fra DDC vedr. afbud til Boxing 5. december24-11-20171703901487026
LægemiddelstyrelsenBemærkninger vedr. sagsakter - aktindsigt i dispensationsansøgning - mycophenolatmofetil22-11-20171705846484798
 Borgerhenvendelse - vedr. klage over Hjørring Sygehus14-09-20171706237431970
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Housing and Urban Studies (HaUS)
Oversender henvendelse - Question about the elderly/care system of Denmark22-09-20171706808439151
Børne- og SocialministerietVedr. bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. hjemmehjælperminutter i forbindelse med en maskine til behandling, som borgeren selv har indkøbt og betalt21-09-20171706834437114
 Rykker for svar på henvendendelse vedr. behandling på sygehus20-11-20171707174482016
Danske RegionerHenvendelse til sundhedsministeren om anbefalinger til Danmarks digitale vækst22-09-20171707520438590
PROSA
Ingeniørforeningen i Danmark
Patientdataforeningen
Åbent brev om det Nationale Patient Index03-10-20171707521447506
SundhedsstyrelsenAMR training: Better Training for Safer Food (BTSF)23-11-20171707858484901
Nordsjællands Hospital - Hillerød
Aalborg Universitetshospital, Syd
Sjællands Universitetshospital, Køge
Henvendelse til sundhedsministeren ang. AVT projekt10-11-20171708277480801
SundhedsstyrelsenBidrag til besvarelse af borgerbrev vedr. medicinsk smertebehandling23-11-20171708407485135
 Svar på anmodning om bemærkninger til udtalelse i forbindelse med klage over Sundhedsdatastyrelsens sagsbehandlingstid24-11-20171708520***486233
Olie Gas DanmarkAkt 1: Olie Gas Danmark - NORM fra olie- og gasaktiviteter i Danmark - 2. november 201723-11-20171708555485803
Olie Gas DanmarkOlie Gas Danmark - NORM fra olie- og gasaktiviteter i Danmark - 2. november 201723-11-20171708581485331
Uddannelses- og ForskningsministerietInformation vedr. godkendelse af uddannelser - APN-sygeplejersker17-11-20171708597484332
 Kvit. for svar på henvendelse vedr. gebyr for tolkebistand24-11-20171708606485790
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS udsender høring over revideret vejledning om medikamentel palliation i terminalfasen13-11-20171708633475689
 Ønsker oplysninger om midler til bedre mad til ældre i eget hjem20-11-20171708636481882
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse om skattereformen27-11-20171600668488192
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om sundhedsfaren ved at rejse i Indien27-11-20171600668488150
 Svar på mødeanmodning fra studerende24-11-20171600710485897
 Svar på henvendelse om bidrag til RUC-projekt27-11-20171600710487315
Vinding SkoleSvar på henvendelse om besøg på Christiansborg27-11-20171600710487355
 Svar på henvendelse til ældreministeren om skoleprojekt27-11-20171600710488175
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde vedr. Dansk Center for Partikelterapi 27-10-201727-11-20171602412488409
Region SjællandSvar vedr. fakturering for driftstilskud til hospicepladser24-11-20171603943486456
Region NordjyllandSvar vedr. fakturering for driftstilskud til hospicepladser24-11-20171603943486463
Region NordjyllandSvar vedr. spørgsmål om udvidet frit sygehusvalg24-11-20171608701486228
HofmarskallatetSvar på hendes Majestæt Dronningens indbydelse til nytårskur og -taffel den 1. januar 201827-11-20171610645487830
PFA PensionSvar på invitation til at tale ved lancering af PFA Tænketanken - den nye 3. alders anbefalinger 2. februar 201827-11-20171610653487432
JordemoderforeningenSvar på anmodning om møde27-11-20171610653487297
Mandag MorgenSvar på invitation til deltagelse i konference om sundhedsinformation27-11-20171610653487466
KabinetssekretariatetSvar på invitation til nytårskur og -taffel den 1. januar 201827-11-20171610654487720
BeredskabsforbundetSvar på invitation til Nytårsgudstjeneste27-11-20171610654487362
Den Sociale KapitalfondSvar på invitation til årsmøde27-11-20171610726487406
 Besvarelse af henvendelse vedr. opsættelse af hjertestarter v2 (genfremsendelse/opdateret)17-01-20171700465404048
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. kontakt til ledelsen på Hjørring Sygehus24-11-20171706237486571
DentalMæglerne Birgitte Gøyesvej 30Svar på henvendelse vedr. klage over aktindsigt24-11-20171707163485727
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder om udtalelse i klagesag vedr. aktindsigt24-11-20171707163485721
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. transport til skadestue24-11-20171707174486230
Signatur A/STekst til tryk af puljeopslag vedr. forebyggelse og behandling af ludomani24-11-20171707192485812
 Svar på henvendelse vedr. klage over afgørelse om aktindsigt, 27-11-201727-11-20171707538488354
FactcareMinistersvar på åbent brev om aluminium i vacciner27-11-20171707855488182
Danmarks Farmaceutiske SelskabSvar på henvendelse vedr. støtte til at løfte farmakonomuddannelsen27-11-20171708077487777
 Besvarelse af spørgsmål vedr. sundhedsvæsenets brug af it27-11-20171708125487292
HjerneSagenSvar på henvendelse fra Hjernesagens repræsentantskab vedr. forebyggelse ift livsstilsbetingede sygdomme05-09-20161708480486822
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. turister der kommer til skade24-11-20171708549486074
 Svar på henvendelse vedr. Ankenævnet for Forsikring27-11-20171708567487899
Region SyddanmarkSvar vedr. ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens § 233, stk. 224-11-20171708645485806
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om stipendier24-11-20171600668486494
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om det sundhedsskadelige i at rejse i Indiens storbyer14-11-20171600668476193
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. skattereform og pensionister27-11-20171600668487324
 Henvendelse til ældreministeren fra skoleelev vedr. projekt om ældre24-11-20171600710487207
Statens Serum InstitutUddybende begrundelse fra SSI vedr. mindreforbrug i 2017 - MRSA-rådgivningstjeneste24-11-20171600851486311
Dansk Selskab for PatientsikkerhedISH (I sikre hænder) - bilag til styregruppemøde (TOBS)24-11-20171600948486225
 Borgerhenvendelse - klage over pension22-11-20171601336485577
DIFInvitation til afslutningskonference af DIF Doorstep15-11-20171601461488211
Rigshospitalet - BlegdamsvejBrev fra Rigshospitalet fra d. 20. november - vedr. udgifter ved vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer24-11-20171603536485854
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - regnskab - vedr. svangreomsorg<åøøøøøøøøø/td>24-11-20171604257485697
Frivilligcenter og Selvhjælp i GentofteVedr. projekt "Familiedemensvenner.24-11-20171604576486277
Novo Nordisk FondenDrejebog for SDCN (Steno Diabetes Center Nordjylland) - etablering af diabetescentre23-11-20171607549485016
VIVEVIVE bestyrelsesmøde mandag den 4. december27-11-20171609091488288
DR Danmarks RadioInvitation til ældreministeren til Sport 2017 - Sportens Gallashow den 6. januar 201801-11-20171610645487075
Forsikring & PensionÆldreministeren inviteres til nytårsmiddag 11. januar 201822-11-20171610645485531
Patientdataforeningen
PROSA
Ingeniørforeningen i Danmark
Anmodning om møde vedr. Nationalt Patientindeks24-11-20171610653486399
DR Danmarks RadioInvitation til sundhedsministeren til Sport 2017 - Sportens Gallashow den 6. januar 201801-11-20171610654487072
Novo Nordisk FondenDrejebog for SDC Nordjylland - vedr. etablering af diabetescentre23-11-20171611352487034
 Redegørelse vedr. puljeregnskab - "Særlige tilbud ældre Hørsholm"23-11-20171700307486343
 Vedhæftning faktura - vedr. særlige tilbud ældre Hørsholm24-11-20171700307486344
 Statusrapport pr. 1/11-17 - Klippekortsordning til plejehjemsbeboere, Glostrup Kommune21-11-20171702478486329
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen sender "Tidlig opsporing af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne. Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber” i høring26-10-20171703001462382
JustitsministerietVedr, næste møde i udmøntningsgruppe vedr. handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud27-11-20171703504488233
Kræftens BekæmpelseRøgfri Fremtid partnerseminar: Deltagerliste og program14-11-20171703863488256
Kræftens BekæmpelseRøgfri Fremtid: Datoer for 2018 og oplæg fra partnerseminar17-11-20171703863488234
Kræftens BekæmpelseRøgfri Fremtid partnerseminar: revideret oplæg21-11-20171703863488247
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling med Thyroid27-10-2017SJ-STD-DEPJUE463860
 Borgerhenvendelse vedr. stofskiftemedicin Thyreoid29-10-2017SJ-STD-DEPJUE463861
 Henvendelse til sundhedsministeren om ventetid på psykoterapi03-08-20171705702408592
Danske PatienterAnmodning om indstilling af medlemmer til Tvangsbehandlingsnævnet - frist 10. oktober 201716-11-20171705731487017
Danske RegionerHøringssvar over fem bekendtgørelser vedrørende tvang i somatikken ved behandling af varigt inhabile24-11-20171706563487497
Signatur A/SBudget fra Signatur - vedr. annonce - forebyggelse og behandling af ludomani24-11-20171707192485860
RetinaLyze System A/SHenvendelse vedr. screening for diabetisk retinopati06-10-20171707342450393
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender udtalelse, aktliste samt sagens akter i klagesag vedr. autorisation21-11-20171707450482598
Region HovedstadenMateriale vedr. Nordsjælland - nyt hospital24-11-20171707503486411
 Bilag 2: Henvendelse vedr. registrering af DNA i Nationalt Genom Center04-11-20171708061469248
 Borgerhenvendelse vedr. den danske biobank28-10-20171708062463825
 Borgerhenvendelse - forsikring ved forskning02-11-20171708225467395
Aalborg Universitetshospital Klinisk Implementeringsenhed, Hæmatologisk afd.Henvendelse vedr. afholdelse af møder i sygehusregi med og uden forældredeltagelse19-10-20171708252457195
 Åbent brev til sundhedsministeren vedr. nye IT systemter i sundhedsvæsenet12-11-20171708334475005
Fortegårdens DatastueHenvendelse vedr. projekt: IT er for alle13-11-20171708361476129
 Vedr. SST's udkast til nye anbefalinger for livmoderhalskræftscreening23-11-20171708437486059
AnkestyrelsenHar afvist at rejse tilsynssag03-11-20171708473468726
 Borgerhenvendelse vedr. indsamling af patientdata omkring sygdom til brug for forskning16-11-20171708601480299
 Fremsender artikel til sundhedsministeren vedr. debatten om akuttelefon 1813 og regionerne.15-11-20171708637481109
AnkestyrelsenAnmodning om udtalelse - hjælpemiddelbekendtgørelsen §§ 11 og 12, bilag 1 - hjælp til ortopædigsk fodtøj23-11-20171708689485207
 Henvendelse fra praktiserende læge vedr. sundhedslovens § 227 om han kan eje 6 læge kapaciteter24-11-20171708697485675
Dansk SygeplejerådHenvendelse til sundhedsministeren om fokus på den tværprofessionelle indsats i graviditet og småbarnsårene05-09-20171708699425048
Professionshøjskolen UCCHenvendelse til sundhedsministeren vedr. certificiering af fremmedsprogstolke beskæftiget i den offentlig sektor22-11-20171708721483936
Børne- og SocialministerietHenv. fra BSM - Ønsker bekræftelse på at ministeriet besvarer henvendelsen fra FJ07-11-2017SJ-STD-SUMTRP470918
 Henvendelse til sundhedsministeren fra gymnasieelev vedr. studieretningsprojekt om kvinder i politik27-11-20171600710488608
 Henvendelse til sundhedsministeren fra 9. klasses elever vedr. spørgsmål om automatisering indenfor social- og sundhedsområdet27-11-20171600710488573
 Henvendelse til ældreministeren fra 9. klasses elever vedr. spørgsmål om automatisering indenfor ældreplejeområdet27-11-20171600710488574
Dansk Center for OrgandonationVedr. Ansøgnng om driftsmidler for 201827-11-20171600787487971
SundhedsstyrelsenStatus på lagerbeholdning ved Cardcoin og sprs. om bevilling ved SUM - vedr. organdonation27-11-20171600792487810
 Funktionelle lidelser - usynliggøres statistisk18-11-20171601170481371
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. de såkaldte funktionelle lidelser11-11-20171601170474965
 Borgerhenvendelse vedr. basale rettigheder som menneske og borger med sundhedskort28-11-20171601336488763
 Klage over tvangsindlæggelse27-11-20171601336487321
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - opfordring25-11-20171601341487232
Region MidtjyllandRM bemærkning til Udkast til referat af møde 27-10 2017 om status på Dansk Center for Partikelterapi27-11-20171602412489177
Frivilligcenter i GræstedOversigt over udbetalinger til FCG i projekt perioden - vedr. ældre23-05-20171603619488062
 Forespørger til status vedr. klage af 4. oktober 2017 over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om aktindsigt16-11-2017SJ-STD-DEPTBH***479051
Center for Hormonforstyrrende StofferIndbydelse til informationsdag 31. oktober 201717-10-2017SJ-STD-DEPISH456805
 Henvendelse til sundhedsministeren om stråling07-08-2017SJ-STD-DEPISH409693
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til velkomstreception27-11-20171610645489284
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til velkomstreception27-11-20171610654489280
 Henvendelse til ældreministeren fra gymnasieelever vedr. innovationsprojekt VEFE "Virtual Experiences For Elders"27-11-20171610726488463
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedr. tilsagnsskrivelser - Videnscentre for voldtægtsofre - tilskud24-11-20171700147486613
Miljø- og FødevareministerietBemærk ny mødedato - Indkaldelse til møde i EU-specialudvalget vedr. miljø, onsdag den 24. maj 2017, kl. 10.0011-05-20171700809366042
ErhvervsministerietStjernehøring - Fanø Kommuneplan 201719-09-20171700999436029
ErhvervsstyrelsenHøring - Forslag til Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 201711-09-20171700999428716
ErhvervsstyrelsenLejre Kommunes offentlige høring af forslag til Kommuneplan 201706-09-20171700999425595
ErhvervsstyrelsenOffentlig høring af forslag til Kommuneplan 2017 Vesthimmerland07-09-20171700999427018
LægemiddelstyrelsenLægemiddelstyrelsens udtalelse vedrørende klagesag over årsgebyr27-11-20171701339488998
HøreforeningenAnmodning fra Høreforeningen om aktindsigt i evalueringen af høreapparatområdt på baggrund af L 5922-02-20171701656310448
Pfizer ApSBemærkinger til udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. biosimilært lægemiddel27-11-20171701811489013
 Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 124-11-20171703172487220
Sex og SamfundHenvendelse til sundhedsministeren vedrørende dansk bidrag til High Level Political Forum i juni 201702-05-20171703599357939
 Svar vedr. projektet om nordisk forskningssamarbejde for bedre helbred 2017-2019 (delprojekt 1)27-11-20171704296487624
VIVETilbagemelding fra VIVE vedr. FAM-analyse28-11-20171704514489168
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Svar på ministerens svar vedr. stofskiftemedicin29-10-2017SJ-STD-DEPJUE463881
 Svar til sundhedsministeren vedr. "stofskiftehilsen"19-11-2017SJ-STD-DEPJUE481379
PROPA ProstatakræftforeningenDriftspulje 2016 Propa28-11-20171705255489082
Jyllands-PostenAktindsigtsanmodning om materiale der omhandler tandlægekæder06-07-20171705258402324
Region MidtjyllandBilag vedrørende rejsegodtgørelse27-11-20171705429489159
Region MidtjyllandOplæg fra lægemiddelkonsulent LH - vedr. møde i Det Nationale Antibiotikaråd06-11-20171705476487664
Hume BrophyHenvendelse om forslag om tilladelse til at bruge glyfosat04-07-20171705479400770
EHS Foreningen af el-overfølsommeHenvendelse om intolerans over for mikrobølgestråling27-06-20171705538395932
 Interessant interview med læge vedr. elektromagnetiske felters indflydelse på levende organismer24-07-20171705538406115
Hume BrophyHenvendelse om forslag om tilladelse til at bruge glyfosat04-07-20171705543407791
 Sundhedsstyrelsens kommentarer til supplerende indberetning og tværgående samarbejde på kræftområdet24-11-20171705763489190
 Henvendelse vedr. forebyggende hjemmebesøg30-08-20171706404421281
Sammenslutningen af Unge med HandicapHenvendelse til sundhedsministeren om forebyggelse af seksuelle overgreb mod handicappede unge08-09-20171706520427953
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender akt 76-83 i klagesag vedr. autorisation09-11-20171706772475628
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender akt 76-88 i klagesag vedr. autorisation09-11-20171706772476226
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender akt 112-117 i klagesag vedr. autorisation09-11-20171706772476599
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender akt 113-119 i klagesag vedr. autorisation09-11-20171706772476611
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender akt 1- 20 i klagesag vedr. autorisation09-11-20171706772475163
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender akt 51-75 i klagesag vedr. autorisation09-11-20171706772475561
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender akt 107-111 i klagesag vedr. autorisation09-11-20171706772476337
Det Gode Liv IVSAnsøgning om puljemidler for behandling af ludomani25-11-20171707192487426
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Albertslund)22-11-20171707229488521
 Svar vedr. Høring om aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Meyers)22-11-20171707229488535
 Svar på høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Albertslund)27-11-20171707229488619
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Meyers)22-11-20171707229488545
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Meyers)21-11-20171707229488539
 Anmodning om aktindsigt og spørgsmål vedr. Det Nationale Genomcenter12-10-20171707444453973
Ældre SagenHenvendelse til ældreministeren med tak for et godt møde vedr. ambitionen om, at flere ældre skal være fysisk aktive og dyrke motion05-10-20171707526451290
Ældre SagenHenvendelse til sundhedsministeren om prioritering af adgang til lokaler for frivillige organisationer05-10-20171707526451301
 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder28-11-20171707528489076
Folketingets OplysningFra Folketingets Oplysning: Bilag til 1. samling L128 (lov om patienters retsstilling)28-11-20171707941***489147
LægemiddelstyrelsenUdtalelse vedr. klage over gebyr - medicinsk udstyr22-11-20171708241486489
 Opmærkningsskrivelse: Den særlige indberetning via SEI af mandlig omskæring udført uden for behandlingsteder13-11-20171708550***475672
 Opmærksomhedsskrivelse: Muligt kritisable forhold vedr. klinik07-11-20171708557***471480
 Anker også bilaget vedr. afgørelse om Danmarks betalingforpligtelse til Sverige20-11-20171708562481867
Region HovedstadenBilag 2. Henvendelse vedr. JPIAMR20-11-20171708724488525
 Borgerhenvendelse vedrørende sagbehandling ved klage over behandling af diabetespatienter m.m.25-11-20171708726487238
 Borgerhenvendelse vedr. blåt sygesikringskort og reglerne omkring dette23-11-20171708730484883
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. anmodning om at få sin sag for en domstol17-11-20171708732481225
 About health care chaplaincy and spiritual care15-11-20171708735478804
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klager over sin overbo26-11-20171708744487303
 Henvendelse til sundhedsministeren om udgifter til patienter med erstatnings-cpr.24-10-20171708747460755
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - spørgsmål til offentligt mobning24-11-20171708749487226
 Invitation to the third EU Compass Forum on Mental Health and Well-being28-11-20171708751489149
Jyllands-PostenAnmoder om aktindsigt i udgifterne til indretning af ministerkontoret i perioden 28. november 2016 til 28. november 201728-11-20171708756488948
Børne- og SocialministerietBidrag: ISG - JAF Health28-11-20171600786488983
OUH Odense universitetshospitalRefusion ifm. vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer28-11-20171603536488598
Aarhus UniversitetshospitalRefusion ifm. vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer28-11-20171603536488590
Aalborg Universitetshospital, NordRefusion ifm. vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer28-11-20171603536488587
 Svar på borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. de såkaldte hjertepakker24-03-20171701606325577
 Svar på borgerhenvendelse til sundhedsministeren - opfølgende undersøgelser af hjertepatienter24-03-20171701606325639
 Svar - Udbetalingsskabelon klippekort plejehjem - Vejle Kommune 2 rate 24111727-11-20171702607487388
RigsrevisionenBrev til Rigsrevisionen vedr. udkast til beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner31-08-20171703095422559
 Svar på henvendelse vedr. sygehusvæsenet16-06-20171704005372829
Helse- og OmsorgsdepartementetSvar vedr. Projektet om nordisk forskningssamarbejde for bedre helbred 2017-2019 (delprojekt 1)27-11-20171704296487101
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Opdrag vedr. kortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA1828-11-20171704514489165
RigsrevisionenFølgebrev til RR vedr. forundersøgelse om ulighed i behandling21-06-20171704733391507
Region SyddanmarkOrientering om påbud om vagttjeneste27-11-20171704981488518
HjerteforeningenOpfølgende svar til Hjerteforeningen - vedr. behandling mv. af hjertepatienter14-09-20171705043431644
HjerteforeningenOpfølgende svar på Hjerteforeningens henvendelse af den 23. juni 2017 - vedr. behandling mv. af hjertepatienter04-08-20171705043408741
LægemiddelstyrelsenOrientering om ministeriets afgørelse om aktindsigt27-11-20171705846488522
Region SjællandBemærkninger til udkast til udbetalingsanmodning - Universitetshospital Køge27-11-20171706910487712
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsplatformen28-11-20171707534489322
Cryos International DenmarkMinistersvar vedr. mænds faldende sædkvalitet?28-11-20171707665489317
Dansk StandardIndkaldelse til møde om bevilling for 201828-11-20171707997488625
 Svar på henvendelse vedr. de sundhedsskadelige virkninger ved alkohol og hash27-11-20171708110488230
KABSKopi: Svar på henvendelse fra Statsforvaltningen vedr. fortolkning af sundhedslovens § 141, stk. 7 mv.11-02-20161708132487979
 FRIST d. 29.11.2017: Høring over udkast til vejledning om hjælpemidler og forbrugsgoder, jf. servicelovens §§ 112 og 11328-11-20171708184488838
SundhedsstyrelsenOrientering af SST om svar på SUU-spørgsmål 15528-11-20171708373489361
Børne- og SocialministerietOrientering af BSM om svar på SUU-spørgsmål 15528-11-20171708373489359
EpilepsiforeningenSvar på invitation til Høring på Christiansborg 4. december 2017 Dansk epilepsi-satsning 2018 - 202028-11-20171708464489241
 Svar på henvendelse vedr. indlæggelse på Herlev Hospital28-11-20171708470489259
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet ang. unge og alkohol27-11-20171708474488240
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag til besvarelse af aktindsigt fra Jyllandsposten vedr. udgifter til indretning af ministerkontorerne28-11-20171708756489261
Udlændinge- og IntegrationsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev om tandlægehjælp til migranter29-11-20171600668490435
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. stråling29-11-20171600668490488
 Svar på bidrag til studieretningsprojekt om kvinder i politik29-11-20171600710490573
 Svar på spørgsmål om ældreplejeområdet29-11-20171600710490571
Styrelsen for Undervisning og KvalitetVedr. ny ambulancebehandleruddannelse og rammedelegation28-11-20171604016489277
Aarhus UniversitetSvar på invitation til at være festtaler29-11-20171610653489535
Lemvig GymnasiumSvar på invitation om talentforløb29-11-20171610653489560
Sex og SamfundSvar på anmodning om møde med sundhedsministeren29-11-20171610653490285
Syddansk UniversitetSvar på invitation til aflæggelse af lægeløftet29-11-20171610653489584
Dansk Folkeoplysnings SamrådSvar på invitation til årsmøde29-11-20171610653490420
Forsikring & PensionSvar på invitation til nytårsmiddag29-11-20171610654490334
KirkeministerietSvar på invitation til kirkeministerens julekoncert den 6/12-1729-11-20171610654489992
DiabetesforeningenSvar på deltagelse i interessentanalyse 201729-11-20171610725490270
Corners PubSvar på henvendelse vedr. rygeloven28-11-20171706012488987
 Svar på henvendelse vedr. rygeloven28-11-20171706012488989
MødrehjælpenSvar på henvendelse vedr. rådgivning- og behandlingstilbud til mænd med fødselsdepression29-11-20171706263489836
 Svar på klage over afgørelse af 5. juli vedr. aktindsigt29-11-20171706550***490408
SundhedsstyrelsenSvar på klage over afgørelse af 5. juli vedr. aktindsigt29-11-20171706550***490406
 Svar på henvendelse vedr. autorisation som læge29-11-20171706803489747
KLDUT høring - Bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger29-11-20171707081490151
Danske RegionerDUT høring - Bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger29-11-20171707081490144
ADHD-foreningenSvar på henvendelse vedr. samfundsøkonomisk gevinst i at styrke forældrekompetencerne i familier med ADHD29-11-20171707361489804
 Svar på henvendelse vedr. klippekortsordningen til plejehjemsbeboere29-11-20171707700490211
SundhedsstyrelsenSvar på SUU alm. del spm. 97 - Dansk Reumatologisk Selskabs kommentar til Gigtforeningens henvendelse vedr. langvarige smerter29-11-20171707723489944
Danmarks Tekniske UniversitetSvar på henvendelse vedr. Moto Tiles træningsfliser29-11-20171707726489668
 Svar på henvendelse vedr. fejl i kræftprøver28-11-20171707762489329
Dansk SygeplejerådSvar på henvendelse vedr. styringseftersyn af sundhedsvæsenet m.v.29-11-20171707835489798
Sundhed DanmarkSvar på henvendelse vedr. frit valg af genoptræning28-11-20171708026489345
Cafax ApS KøbenhavnAccept af tilbud fra Cafax vedr. kaffeautomater29-11-20171708076490354
Cafax ApS KøbenhavnSvar på anmodning om af præcisering af bestilling29-11-20171708076490391
 Svar - mor til psykisk syg søn - kommune09-11-20171708130487455
KABSSvar på henvendelse om ret til anonym alkoholbehandling29-11-20171708132490464
 Svar på henvendelse vedr. nedfrysning af æg29-11-20171708181489777
 Svar på henvendelse om resistente bakterier29-11-20171708206490376
 Svar på henvendelse vedr. tilkendegivelse i et livstestamente om modtagelse af organer29-11-20171708250489841
 Svar på henvendelse vedr. vaccineproduktion29-11-20171708283489973
MødrehjælpenSvar på henvendelse vedr. babyluger og undersøgelse28-11-20171708310489309
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet d. 8. november 2017 - vedr. værdig og tryg død på sygehus27-11-20171708394487065
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsplatformen29-11-20171708594489858
Styrelsen for PatientsikkerhedOversender borgerhenvendelse til STPS t.v.f. - vedr. blåt sygesikringskort28-11-20171708730488757
Økonomi- og IndenrigsministerietOrientering af OIM om oversendelse til STPS - vedr. blåt sygesikringskort28-11-20171708730488756
Børne- og SocialministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. hjælpemidler til handicappet28-11-20171708740489016
 Svar vedr. organdonation29-11-20171708784490343
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage - sag om behandlingsforsløb22-11-2017SJ-STD-CAPTIASYS1484726
 Borgerbrev vedr. strålepolitik27-11-2017SJ-STD-SUMMPE490482
 Borgerbrev vedr. tandlægehjælp til migranter16-11-2017SJ-STD-SUMMPE490431
Børne- og SocialministerietVedr. ISG - JAF Health27-11-20171600786488982
Center for Biosikring og BioberedskabCBB (Center for Biosikring og Bioberedskab) evaluering B-øvelse 03 OKT 201728-11-20171600793489254
 Annonym henvendelse til sundhedsministeren vedr. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser01-11-20171601170482379
 Kommissionens delegerede afgørelse af 11.09.2017 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF29-11-20171601214490253
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringEESSI programbestyrelse - bestyrelsesmøde 29111728-11-20171602908489320
Aalborg Universitetshospital, NordSvar vedr. refusion ifm. vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer28-11-20171603536488616
Aarhus UniversitetshospitalSvar vedr. refusion ifm. vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer28-11-20171603536488649
KulturministerietBilag 1: Fuldmagt - DEFF - Cochrane biblioteket27-09-20171606253488863
Danmarks ApotekerforeningHenvendelse til sundhedsministeren vedr. nødvendigt med et hurtigt møde vedrørende økonomiforhandlingerne27-11-20171610653488460
TV2 DanmarkSpørgeskema til ældreministeren: Hvor udbredt er sexchikane på Christiansborg?23-11-20171610728484887
AnkestyrelsenAnkestyrelsen - Annonymiseret afgørelse (medicinhåndtering)09-08-20171700504410806
 Takker for hjælpen og fremsender sine bemærkninger - vedr. autorisation27-11-20171703820488610
 Henvendelse om tandlæger der er en del af et tandlægeselskab22-06-20171705108391998
Dentist.dkHenvendelse om tandlæger der er en del af et tandlægeselskab22-06-20171705108392193
 Annonym henvendelse til sundhedsministeren om tandlægekæder23-06-20171705223400058
Kræftforeningen De AktiveVedr. mangler i ansøgning til udlodningmidlerne - Driftspuljen27-11-20171705243488776
 Notat vedr. det tværgående samarbejde - kræftområdet23-11-20171705763489196
 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder28-11-20171706278489545
 Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionrådenes leverings af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige og private virksomheder28-11-20171706278489543
Ingeniørforeningen i DanmarkSlides fra dialogmødet i onsdags27-11-20171706607489555
SundhedsstyrelsenHøring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger28-11-20171707081489053
 Svar på høring om aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Albertslund)27-11-20171707229488627
 Svar på partshøring vedr. undtagelse for aktindsigt (Odense) - vedr. projekt om mad til ældre24-11-20171707229488567
 Spørgsmål til partshøring vedr. undtagelse for aktindsigt (Odense) - vedr. projekt om bedre mad til ældre24-11-20171707229488564
 Partshøring vedr. undtagelse for aktindsigt (Odense) - vedr. projekt om bedre mad til ældre23-11-20171707229488558
 Fremsender kommentarer til brug for videre behandling af klage vedr. autorisation26-11-20171707451488491
Sundhed DanmarkHenvendelse vedr. møde med sundhedsministeren29-11-20171708026490346
Cafax ApS KøbenhavnTilbud fra Cafax vedr. kaffeautomater29-11-20171708076490347
Danske ÆldrerådHenvendelse til ældreministeren vedr. projektet "En værdig død"31-10-20171708284465357
CharlottehavenOpdateret Bekræftelse/Order confirmation - Koncernchefseminar28-11-20171708302489212
 Fremsender information om unik tandlægetrailer med 2 kliniker17-11-20171708524480643
 Meddelelse om at de anker og kærer afgørelse om Danmarks betalingsforpligtelser til Sverige16-11-20171708562480306
 Henvendelse til sundhedsministeren fra overlæge med anmodning om pausere Sundhedsplatformen i Region Sjælland17-11-20171708594480326
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. implementeringen af Sundhedsplatformen15-11-20171708595478299
Uddannelses- og ForskningsministerietFremsender information vedr. uddannelse for sygeplejersker28-11-20171708597488941
 Henvendelse til sundhedsminsteren om behandling af hjerneskadede20-11-20171708626482319
 Henvendelse fra skoleelev der foreslår sundhedsministeren at sætte aldersgrænsen for køb af cigaretter ned23-11-20171708641485030
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. skoleprojekt om danske unge har rekorden for druk i EU20-11-20171708642481891
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Sundhedsstyrelsens personangreb på almen borger27-11-20171708749488449
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. bekymringsbrev om personangreb24-11-20171708749487227
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. opnåelse af ret til selvstændigt virke som tandlæge27-11-20171708765488604
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. behandling af skoliose ( børn ) i Danmark26-11-20171708766487288
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. notat om de dokumenterede, foreliggende ikke usandsynlige kritisable interessekonflikter i Sundhedsstyrelsen og andetsteds22-11-20171708771483996
FinansministerietOversendelse af henvendelse vedr. udflytning af statslige arbejdspladser30-11-20171600668491012
Foreningen MinoritetOrientering af afsender om oversendelse af henvendelse om Sexelancen30-11-20171600668490927
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om pasning af kronisk syg pårørende30-11-20171600668490980
 Svar på anmodning om interview vedr. Genom Center30-11-20171600710491373
 Svar på henvendelse fra skoleelever med spørgsmål om frivillige på plejehjemme.30-11-20171600710491107
DGIRegnskab - projekt - Sundhedsidræt29-11-20171601453490419
SundhedsstyrelsenSvar på invitation til konference vedr. den nationale sundhedsprofil29-11-20171610653489564
 Svar på henvendelse vedr. besparelser i hjemmeplejen30-11-20171707971490869
JustitsministerietNy lovgivning - tvangsindgreb - retssikkerhedsloven29-11-20171708220489653
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. forsikring ved forskning i udlandet29-11-20171708225489547
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet ang. færre besøg hos almen praktiserende læge under graviditet29-11-20171708477489617
ESDH-folketingsspørgsmålForeløbigt svar til SUU alm. del spm. 219 og 22030-11-20171708707490877
Region HovedstadenSvar på henvendelse vedr. JPIAMR - antibiotika29-11-20171708724490172
Region HovedstadenBilag 1. Svar på henvendelse vedr. JPIAMR - antibiotika28-11-20171708724488541
Region SyddanmarkVedr. RCT-Jylland28-11-20171708750489828
SundhedsstyrelsenTil SST - Orientering om henvendelse - vedr. "interessekonflikter"29-11-20171708771489690
Økonomi- og IndenrigsministerietBorgerhenvendelse vedr. ledsagerording for folkepensionister24-11-2017SJ-STD-DEPKHK491453
International Centre for Parliamentary StudiesInvitation til Prostate Cancer Roundtable 201830-11-2017SJ-STD-SUMLLU491099
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse vedr. Sexelancen29-11-20171600668490923
Region SyddanmarkHenvendelse vedr. udflytning af statslige arbejdspladser til Syddanmark23-11-20171600668485027
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om pasning af kronisk syg pårørende29-11-20171600668490109
SkatteministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om skattereformen27-11-20171600668490882
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. almen bolig27-11-20171600668490888
 Borgerhenvendelse vedr. konsekvenser ved passiv hashrygning.29-11-20171600668490696
 Skoleelever ønsker at stille ældreministeren nogle spørgsmål om frivillige på plejehjem29-11-20171600710490662
Danske RegionerVedr. status på lagerbeholdning ved Cardcoin og sprs. om bevilling ved SUM29-11-20171600792490194
DGIRegnskab - projekt Sundhedsidræt29-11-20171601453489533
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SL 114 - Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse30-11-20171601484490684
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SL 114 - Fremsættelsestale30-11-20171601484490685
 Afslag på projektbeskrivelse på indsats overfor søskende til mennesker med spiseforstyrrelser.22-11-20171601553490773
Region HovedstadenAnmodning om udbetaling af anden rate - pulje vedr. sociolance29-11-20171604590490401
 Livskvalitet på plejehjem, Te-pavillon sagsnr. 1607178 - ansøgning om budgetændring og forlængelse af budgetperiode30-11-20171607178490889
 Vil gerne mødes med Ældreministeren 13. december 201730-11-20171610726491118
Dansk Sygeplejeråd Kreds SjællandInvitation til ældreministeren til at holde oplæg på temadag for kommunale sygeplejersker 22. november27-10-20171610726463818
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Dansk Selskab for Fysioterapi
Sundhedsstyrelsen
Opsamling fra 2. workshop om udvikling af nye sundhedsaftaler d. 16/11-1728-11-20171705800489662
 Fremsender kommentarer til svar på henvendelse vedr. lægeskift15-11-20171707408478776
 Reaktion på ministersvar på henvendelse vedr. sundhedsplatformen29-11-20171707534490353
 Ankestyrelsens brev af 3. novmeber 2017 - spm. om tilsynssag28-11-20171708473489531
DentalMæglerne Birgitte Gøyesvej 30Anmodning om aktindsigt i ulovlig praksis med at opkræve regreskrav hos tandlæge17-11-20171708657480667
SundhedsdatastyrelsenOversender klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om aktindsigt af 21. november 201727-11-20171708821***487822
 Borgerhenvendelse vedr. hjælp til operation28-11-20171600668489457
Taxi 4x27Henvendelse vedr. den nye taxilov29-11-20171600668490693
FinansministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om udflytning af statslige arbejdspladser30-11-20171600668492156
 Skoleelever fremsender spørgsmål om aktiv dødshjælp30-11-20171600710491585
 Borgerhenvendelse vedr. rettigheder som menneske og som borger med sundhedskort30-11-20171601336490868
Morgenavisen Jyllands PostenAnsøger om aktindsigt 23.nov. 2017 - sagen vedr. Familier med kræftramte børn23-11-20171602296489664
OUH Odense universitetshospitalSvar vedr. refusion ifm. vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer29-11-20171603536490677
Nationalt Videnscenter for DemensBudgetjustering - driftstilskud 201730-11-20171604063490799
Region HovedstadenSociolanceprojektet - aflæggelse af regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet30-11-20171604590491112
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 12. oktober 2017 på Socialmedicinsk Enhed, Frederiksberg Hospital.23-11-20171604904492599
RetsinformationNotits om release af Lex Dania produktion ver. 4.8.0.001-12-20171605527491767
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekREMINDER: I har licensaftaler til tilmelding eller opt-ud i LISA22-11-20171606253492600
Det Ny TeaterÆldreministeren inviteres til "The Book of Mormon"28-11-20171610645491607
Det Ny TeaterSundhedsministeren inviteres til "The Book of Mormon"28-11-20171610654491606
Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF)Invitation til VIF's nytårskur 201801-12-20171610654492257
 Henvendelse til sundhedsministeren med anbefaling af 2 bøger om vedfærdsstaten28-11-20171610725491610
Danmarks ApotekerforeningApotekerne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen30-11-20171702370490834
DigitaliseringsstyrelsenVedr. projekt Dobbeltdiagnostiserede - datadeling28-11-20171702897491275
DigitaliseringsstyrelsenDanmarks Open Government Partnership handlingsplan for 2017-2019 er blevet offentliggjort28-11-20171706071491250
DigitaliseringsstyrelsenDanmarks Open Government Partnership handlingsplan for 2017-2019 er blevet offentliggjort28-11-20171706071491253
DigitaliseringsstyrelsenDanmarks Open Government Partnership handlingsplan for 2017-2019 er blevet offentliggjort28-11-20171706071491256
Region MidtjyllandRegion Midtjylland ansøgning om viderførelse af Collaborative care i 2018.01-12-20171706355492129
 Fremsender svar på partshøring i klagesag vedr. autorisation28-11-20171706774490224
 Borger efterspørger kvittering for modtagelse af mail - vedr. sag om autorisation30-11-20171706775490750
MedComPræsentationen fra forløbsplans-styregruppemødet i dag - vedr. digital understøttelse af forløbsplaner28-11-20171707143491261
Region NordjyllandSvar fra Region Nord vedr. bidrag til årlig status på kvalitetsfondsprojekterne til Folketingets Finansudvalg01-12-20171708016492612
Region SyddanmarkBidrag fra Region Syd til årlig status på kvalitetsfondsprojekterne til Finansudvalget01-12-20171708016492614
Region MidtjyllandBidrag fra Midt vedr. DNU til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget30-11-20171708016492619
Region MidtjyllandBidrag fra Midt vedr. DNV til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget30-11-20171708016492621
Cafax ApS KøbenhavnAftaler til underskrift vedr. kaffeautomater01-12-20171708076492508
Danske RegionerOverhead på forskning30-11-20171708360492047
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST - Borgerhenvendelse vedr. virke som autoriseret fodterapeut29-11-20171708433489640
 Opfølgende henvendelse vedr. regler om EU-borgeres ret til behandling29-11-20171708639491603
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. rykker for svar - sag om behandling af diabetespatienter27-11-20171708726488592
 Borgerhenvendelse vedr. medicinkort21-11-20171708824483093
 Henvendelse til ældreministeren vedr. ny opfindelse af magnet broche28-11-20171708826489470
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. nedskæringer i hjemmeplejen22-08-20171708845421264
DiabetesforeningenHenvendelse vedr. sygehus og forvaltningslov01-12-20171708854492288
Økonomi- og IndenrigsministerietOrientering om overtagelse af henvendelse vedr. borgerhenvendelse om ledsagerording for folkepensionister30-11-20171600668491454
JustitsministerietSvar vedr. overtagelse af borgerhenvendelse om passiv hashrygning30-11-20171600668491432
Transport-, Bygnings- og BoligministerietOvertagelse af borgerbrev vedr. taxi30-11-20171600668491362
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. klage over DCA rapport01-12-20171600668491815
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. bolig30-11-20171600668490901
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. skat - pensionister30-11-20171600668490886
 Svar på projektuge om aktiv dødshjælp01-12-20171600710492319
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden godkendelse af overflytning af overskyende budget fra 2016 til 2017 vedr. veteranmidler samt godkendelse af budget 2017 vedr. veteranmidler30-11-20171601282490934
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeVedr. tilbagebetaling af ubrugte midler30-11-20171601553490777
 Kvittering for modtagelse af statusrapport Overvægtprojekt Randersklyngen01-12-20171602484491774
Region NordjyllandSvar vedr. Brønderslev Sundhedshus01-12-20171603330491676
Aarhus UniversitetshospitalRamme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer01-12-20171603536491816
TV2 DanmarkSvar på invitation til De Største Øjeblikke 2017 i Operaen 19. december01-12-20171610645492246
Danske RegionerForeløbigt svar på konference 21. marts01-12-20171610653492408
 Svar på henvendelse til ældreministeren fra gymnasieelever vedr. innovationsprojekt VEFE "Virtual Experiences For Elders"01-12-20171610726491781
Bornholms RegionskommuneSvar på invitation til ministerbesøg i forbindelse med nyetablerede køkkener på bornholmske plejecentre01-12-20171610726492193
Styrelsen for PatientsikkerhedAfbeskikkelse af medlem af Lægeforeningen til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn01-12-20171611041492497
LægeforeningenAnmodning til Lægeforeningen om indstilling til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn01-12-20171611041492503
Center for VoldtægtsofreRegion Midtjylland tilsagn for 2017 til Center for voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital.01-12-20171700147491988
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden tilsagn for 2017 til Videnscenter for seksuelle overgreb på Rigshospitalet.01-12-20171700147491978
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden tilsagn for 2017 til Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.01-12-20171700160491983
Økonomi- og IndenrigsministerietRådgivning vedr. udbetalingsanmodning fra Nyt Hospital Bispebjerg01-12-20171701559492325
Danmarks ApotekerforeningSvar på mødeanmodning til sundhedsministeren01-12-20171702370491655
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om endelige bemærkninger til partshøringssvar - vedr. autorisation30-11-20171703820491351
SundhedsstyrelsenRykker til SST: Opdrag vedr. kortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA1803-12-20171704514492624
VIVE
Spillemyndigheden
Folkhälsomyndigheten
Frederiksberg Centeret
Center for Ludomani
Forskningsklinikken for Ludomani
Behandlingscenter Tjele
Børne- og Socialministeriet
Skatteministeriet
Sundhedsstyrelsen
Anmodning om kommentarer til udkast af forebyggelsesstrategi mod ludomani01-12-20171705968492281
Nordic Health InstituteSvar på henvendelse vedr. udspil til et dialogmøde01-12-20171706327492097
 SUM kvitterer for modtagelsen af partshøringsbrev vedr. autorisation30-11-20171706775490751
Danske Regioner
KL
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Overlægeforeningen
Danske Patienter
Patientforeningen Danmark
Ældre Sagen
Lægemiddelstyrelsen
Erhvervsministeriet
Finansministeriet
Høring over ændring af bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv.01-12-20171706846491526
Danmarks Apotekerforening
Danske Regioner
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Høring over ændring i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler01-12-20171706846491523
Danmarks Tekniske UniversitetSvar på henvendelse til ældreministeren vedr. Moto Tiles01-12-20171707087492133
Øfeldt Centrene ApSSvar på henvendelse vedr. udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde01-12-20171707346491716
LægemiddelstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse vedr. udlevering af medicin30-11-20171707904491104
Cafax ApS KøbenhavnReturnering af underskrevne aftaler vedr. køb af kaffeautomater mv.01-12-20171708076492513
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. akupunkturklinik01-12-20171708169491599
Dansk AmbulancerådSvar på henvendelse vedr. akutlægebiler og Region Sjælland01-12-20171708558491678
 Svar på henvendelse om forskningsmidler m.v.01-12-20171708582491711
JustitsministerietSvar til JM om overtagelse af henvendelse vedr. behandlingsskade30-11-20171708732491153
 Medbringelse af medicin på rejse til Filippinerne01-12-20171708824491588
Region SyddanmarkVedr. Henvendelse til sundhedsministeren om lægeuddannelse i Esbjerg01-12-2017SJ-STD-SUMLLU492025
Miljø- og FødevareministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. klage over DCA rapport01-12-20171600668492080
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. diskriminsation af hjemmehjælper28-11-20171600668489468
 Henvendelse til sundhedsministeren fra gymnasieelev vedr. opgave om danskernes sundhed01-12-20171600710492660
 Henvendelse til sundhedsministeren fra gymnasieelever vedr. forslag til lovændring om forbud for reklamering af fastfood04-12-20171600710492722
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever vedr. spørgsmål om aktiv dødshjælp til brug for projektopgave04-12-20171600710492721
Region MidtjyllandRegion Midtjylland regnskab til SAVE til projekt 65504.04-12-20171601379492973
Bornholms RegionskommuneEn værdig ældrepleje - Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug 201701-12-20171601585492823
SundhedsstyrelsenDet koordinerende udvalg for sundhedsprofiler - referat, næste møde og ny bemanding i SST04-12-20171602462493918
Aarhus UniversitetshospitalSvar vedr. ramme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer01-12-20171603536492071
Aarhus UniversitetshospitalSvar vedr. ramme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer01-12-20171603536491923
Aarhus UniversitetshospitalSvar vedr. ramme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer01-12-20171603536491824
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 10. oktober 2017 på Reumatologisk afdeling, Kong Chr. X's Gigthospital.04-12-20171604904494462
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 24. november 2017 på Afdelingen for Øjensygdomme ved Sygehus Sønderjylland.04-12-20171604904494463
VIVEVIVE bestyrelsesmøde mandag den 4. december - bilag til dagsordenen01-12-20171609091492585
SundhedsstyrelsenEndelig referat mødet i Rådet den 26. oktober 201701-12-20171609785494464
 Ønsker møde med sundhedsministeren vedr. etablering af dansk cannabisproduktion04-12-20171610653493002
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til Videnscenter for seksuelle overgreb på Rigshospitalet.04-12-20171700147493589
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.04-12-20171700160493592
Komiteen for SundhedsoplysningUrinvejsfolder - genoptryk29-11-20171700554492859
Nordisk One Health strategigruppeFinal report: Meeting in One Health Strategy Group on AMR on 26 October 201730-11-20171700743492806
SundhedsstyrelsenØnske om igangsætning af analyse (til SST) - Opdrag vedr. kortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA1804-12-20171704514493740
 Region Sjælland: Spørgsmål til aftale om faste læger tilknyttet længerevarende botilbud efter servicelovens § 10801-12-20171705529492751
Danske RegionerDanske Regioners høringssvar - DUT-høring over bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt pa° særlige pladser pa° psykiatrisk afdeling01-12-20171706434492753
 Anmodning om aktindsigt og klage over manglende underretning i klagesag23-11-20171706550***492100
CURA NORDIC APSBemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse om klage vedr. reklame30-11-20171707050491544
Signatur A/SVedr. tryk af annonce - ludomani01-12-20171707192492202
Signatur A/SAnnonce til orientering - vedr. ludomani01-12-20171707192492289
 Tak for ældreministerens svar på henvendelsen vedr. "Nye tider i hjemmeplejen"01-12-20171707971491620
Region HovedstadenBidrag fra Region H til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget04-12-20171708016492748
Region SjællandFra Region Sjælland: Projektbeskrivelser til FIU-rapportering 201701-12-20171708016492617
FarmakonomforeningenHenvendelse til sundhedsministeren fra Farmakonomforeningen vedr. farmakonomuddannelsen23-10-20171708077458583
 Kopi af brev til Styrelsens for Patientsikkerhed vedr. fejl i afgørelse01-12-20171708150492021
 Svar på henvendelse om forskningsmidler m.v.01-12-20171708582492031
Miljø- og FødevareministerietMOF alm. del - spm. 173 - Forskel mellem Risø- og NORM-affald04-12-20171708722493684
Styrelsen for PatientsikkerhedForslag til ændring af vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser25-10-20171708869492684
 SST: Forundersøgelse om traumatiserede flygtninge30-11-20171708870492763
 Fremsender klage over afslag på autorisation30-11-20171708879491119
 Forespørgsel om legal status for "Vejledning om omskæring"' set i forhold til almindeligt gældende lov01-12-20171708885***492292
 Borgerhenvendelse med kommentar til tilstandene på voksentandplejeområdet i Danmark13-11-20171708892475037
 Borgerhenvendelse vedr. begrænsning af forbruget af alkohol og tobak21-11-20171708894483570
SikkerhedsstyrelsenBorgerhenvendelse vedr. klage over manglende oplysninger om indholdsstoffer på cigaretpakker23-11-20171708895485244
 Borgerhenvendelse med forslag om at sætte prisen op tobak op28-11-20171708897488882
Sammenslutningen af Danske SmåøerHenvendelse vedr. kravene til den kommunale hjemmesygepleje29-11-20171708898490663
 Anmodning om aktindsigt i bidrag til svar på opfølgende spørgsmål vedr. survey04-12-20171708899493507
Forbrugerrådet TænkSvar på orientering om forbrugerrepræsentant16-08-20171600659413602
Forbrugerrådet TænkOrientering vedrørende forbrugerrepræsentant16-08-20171600659413600
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om sundhedsfaren ved at rejse i Indien04-12-20171600668492659
Økonomi- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. Holbæk sygehus04-12-20171600668494423
BeskæftigelsesministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. sygedagpenge01-12-20171600668492349
Jyllands-PostenSvar på aktindsigt af 23. nov. 2017 - vedr. Familier med Kræftramte Børn02-12-20171602296491765
Jyllands-PostenSvar på anmodning om aktindsigt vedr. foreningen Familier med Kræftramte Børn01-12-20171602296492505
Aarhus UniversitetshospitalRamme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer04-12-20171603536492848
SundhedsstyrelsenTidspunkt for NRLV den 13. december 201704-12-20171603740492632
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
Brigitte Klintskov Jerkel
MF Flemming Møller Mortensen
MF Kirsten Normann Andersen
Louise Petersen
Birgitte Møller
Nina Rylander
Gitte Neergaard
Emilie Kærn
TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Orientering om udmøntning af pulje om tidlig indsats for sårbare familier30-11-20171609925492818
BeredskabsforbundetSvar på invitation til ældreministeren til Nytårsgudstjeneste 10. januar01-12-20171610645492321
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenSvar på invitation til ældreministeren til reception i anledning af Forenede Arabiske Emiraters nationaldag den 3. december på Hotel d'Angleterre01-12-20171610645492212
Sønderjysk LandboforeningSvar på invitation til morgenmøde04-12-20171610654492881
Hjerteforeningen HørsholmSvar på invitation til ældreministeren til at holde foredrag i Hjerteforeningen Hørsholm den 17. januar 201804-12-20171610726493576
Troldhede 2016Svar på Ældreministeren invitation til besøg i på det tidligere Troldhede Ældrecenter, 3. feb eller 3 marts 201804-12-20171610726493622
Det Natioanale SorgcenterSvar på inviation til ældreministeren til deltagelse i et debat- og oplysningsarrangement i 201804-12-20171610726493600
HelseFremSvar på henvendelse til ældreministeren - Forespørgsel om deltagelse i konference 25. april 201804-12-20171610726493591
DomstolsstyrelsenIndstilling af ny formand til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn04-12-20171611041493823
Økonomi- og Indenrigsministerietopdateret tabel på baggrund af ny faserapport04-12-20171701559493756
Danske RegionerSvar til DR vedr. kortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA18 - bemærkninger fra møde 811 201701-12-20171704514492400
 Svar på bemærkninger til svar vedr. aktiv dødshjælp01-12-20171704984491714
 SUM svarer: Anmodning om aktindsigt og klage over manglende underretning i klagesag01-12-20171706550***492099
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse om klage vedrørende indførsel af lægemidler04-12-20171706708492633
Danske Regioner
KL
Dagsorden til KC-møde vedr. nationale mål d. 7. december04-12-20171706777493912
Det Gode Liv IVSSvar på henvendelse d. 25. november vedr. ansøgning om puljemateriale04-12-20171707192493074
SundhedsstyrelsenBestilling SST - Faglig vurdering af ansøgninger - deadline 22. januar 201804-12-20171707192493713
SundhedsstyrelsenBestilling SST - Faglig vurdering af ansøgninger - deadline 22. januar 201804-12-20171707192493716
 Besvarelse af henvendelse vedr. Hillerød Hospital04-12-20171707831492876
 Svar på anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende udarbejdelse af forslag til lov om patienters retsstilling fra 199701-12-20171707941***491797
Region MidtjyllandTil Region Midt vedr. ibrugtagning af DNU04-12-20171708016493966
FarmakonomforeningenSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedrørende farmakonomuddannelsen04-12-20171708077493751
 Svar på henvendelse vedr. kassation af patientjournaler04-12-20171708086493774
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedrørende fastsættelse af årsgebyr04-12-20171708241492638
 Svar på henvendelse vedr. priser på madvarer04-12-20171708496494018
 Svar på henvendelse vedr. opstramning af loven vedr. akupunktører04-12-20171708510493755
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. plejehjemsportalen01-12-20171708516491760
 Svar på klage over Sundhedsdatastyrelsens sagsbehandlingstid i aktindsigtssag04-12-20171708520***494414
SundhedsdatastyrelsenSUM orienterer SDS om svar på klage over sagsbehandlingstid04-12-20171708520***494420
Region NordjyllandSvar på opfølgende henvendelse vedr. EU-borgeres ret til behandling i Danmark01-12-20171708639491741
DomstolsstyrelsenIndstilling af ny formand til Det Psykiatriske Ankenævn04-12-20171708822493819
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Forundersøgelse om traumatiserede flygtninge04-12-20171708870494391
 Svar på henvendelse om skoleopgave05-12-20171600710495475
 Svar på henvendelse om spørgsmål om aktiv dødshjælp05-12-20171600710495452
 Svar på henvendelse om projektuge i niende klasse05-12-20171600710495448
 Svar på henvendelse om danskernes sundhed05-12-20171600710495465
Statens Institut for Folkesundhed
Sundhedsdatastyrelsen
Dagsorden og materiale til møde om KRAM05-12-20171601085494588
Region SyddanmarkRegion Syddanmark godkendelse af overførsel af budgetposter til 2018 til projektnr. 49803 til puljen til styrket indsat for unge med erhvervet hjerneskade.05-12-20171601547495356
 Invitation to the 12th HSPA meeting - Paris 07-08.12.201703-11-20171608741494402
Region HovedstadenAccept af tilføjelse af regnskabsansvarlig person05-12-20171608970494999
 Vedr. puljemidlertil lokale værktøjer til kapacitetsanvendelse04-12-20171609924493835
DR Danmarks RadioSvar på invitation til ældreministeren til Sport 201705-12-20171610645494913
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til velkomst reception 19. december på den Amerikanske Ambassade i København04-12-20171610645493098
Region MidtjyllandSvar på invitation til afskedsreception for Bent Hansen den 18. december05-12-20171610645495274
International Centre for Parliamentary StudiesSvar på invitation til Prostate Cancer Europe Roundtable05-12-20171610653495153
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til velkomstreception05-12-20171610654495147
TV2 DanmarkSvar på invitation til De Største Øjeblikke 201705-12-20171610654495236
Danske RegionerTil DR. vedr. Midler til kompetenceudvikling ifm. nye særlige pladser05-12-20171705311495310
Region MidtjyllandRegion Midtjylland ansøgning om viderførelse af Collaborative care i Region Midtjylland i 201805-12-20171706355495260
Danske PatienterSpørgsmål til National Videnskabsetisk Komitè vedr. udpegning af komité16-11-20171706444493059
 Svar på henvendelse vedr. klage over STPS aføgrelse om autorisation05-12-20171706772494560
Det Administrative BibliotekForespørgsel efter materialer fra Grønlands hjemmestyre05-12-20171707384495214
Region MidtjyllandJusteret plan for afdelingsflytninger på Aarhus Universitetshospital04-12-20171707497494926
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. genoptræning05-12-20171707907494592
 Orientering om ministeriet forventer at træffe afgørelse inden jul i klage vedr. aktindsigt05-12-20171708001495139
Region SjællandSpm. vedr. fuld ibrugtagning af Køge05-12-20171708016495143
 Svar på borgerhenvendelse vedr. fremmedsprogede læger mv.04-12-20171708119484386
RigsrevisionenBrev til SUM 13-11-2017 - vedr. forskningsmidler på hospitalerne01-12-20171708226492158
Kirkens KorshærSvar på henvendelse fra Kirkens Korshær vedr. psykisk syge på gaden05-12-20171708265495228
NeuropatiforeningenSvar på henvendelse d. 20. november til Sundheds- og Ældreministeriet om neuropati04-12-20171708300493697
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. opstart som fodterapeut01-12-20171708433492396
Jyllands-PostenImødekommelse af aktindsigtsanmodning vedr. Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til indretning af ministerkontorer05-12-20171708756495457
 Svar på henvendelse vedr. nytænkende magnet broche05-12-20171708826495416
Styrelsen for PatientsikkerhedForeløbig tilbagemelding forslag til ændring af vejledning om patientmobilitetsdirektivet02-11-20171708869492690
RigsrevisionenDeltagere til åbningsmøde05-12-20171708870494951
MF Kirsten Normann AndersenSvar på spm. S 3616-10-20171708881493435
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af lægesekretærstillinger12-10-20171708881493329
MF Kirsten Normann AndersenSvar på spm. S 3616-10-20171708881493335
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af lægesekretærstillinger12-10-20171708881493432
 Svar vedr. fremtidens sundhedsvæsen20-09-20171708881493406
 Svar vedr. fremtidens sundhedsvæsen20-09-20171708881493167
MF Kirsten Normann AndersenSvar på spm. S 3616-10-20171708881493289
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af lægesekretærstillinger12-10-20171708881493283
MF Kirsten Normann AndersenSvar på spm. S 3616-10-20171708881493197
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af lægesekretærstillinger12-10-20171708881493194
 Svar vedr. fremtidens sundhedsvæsen20-09-20171708881493255
 Svar vedr. fremtidens sundhedsvæsen20-09-20171708881493301
 Svar på henvendelse vedr. fremtidens sundhedsvæsen20-09-20171708883493465
MF Kirsten Normann AndersenSvar på spm. S 3616-10-20171708883493479
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. sikre betalingsløsninger06-12-20171600668496270
UndervisningsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. sundhedsfakta06-12-20171600668495947
 Svar på henvendelse til ældreministeren fra journaliststuderende med anmodning om interview06-12-20171600710496036
Region HovedstadenAnmodning om uddybning af begrundelse vedr. Ansøgning om forlængelse af Light Guide projekt05-12-20171608968495111
Region HovedstadenAnsøgning om forlængelse af Light Guide projekt05-12-20171608970495110
HumadeSundheds- og ældreministeriets godkendelse af gennemførelse af fase 206-12-20171702684495956
Operate A/SIT-sikker adfærd // Kontrakt05-12-20171704841495170
Ezenta A/SSikkerhedstest og Awareness kampagne05-12-20171704841495174
Børne- og SocialministerietSupplerende bidrag 2. runde (Scenarier om info i overgange)05-12-20171704978496262
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. psykologordningen05-12-20171705646495172
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. psykologbehandling af stress05-12-20171706338495336
ALFA INSTRUMENTSSvar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om rygeborde og ændring af rygelov05-12-20171707326494876
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOrientering om ophævelse af lov om forlængelse af økonomiprotokollat for almen praksis06-12-20171707853495670
Danske Regioner
KL
Orientering om ophævelse af lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis06-12-20171707853495669
 Svar på henvendelser vedr. forhold på plejehjem og genoplivning06-12-20171708111495896
Seminarer.dkSvar på invitation til at holde oplæg vedr. flygtninges rettigheder i sundhedssystemet30-11-20171708257495408
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. erstatning06-12-20171708387495834
 Svar på henvendelse vedr. diabetes06-12-20171708499496272
 Svar på henvendelse vedr. overvægt06-12-20171708500496331
Styrelsen for PatientsikkerhedBorgerhenvendelse vedrørende cyberkriminalitet t.v.f06-12-20171708946495716
Danske RegionerAnmodning om bidrag til svar på spm. 251 - 253 om ambulanceberedskabet06-12-20171708956496314
Region SyddanmarkAnmodning om bidrag til svar på spm. 250 om ambulancekørsel fra Haderslev06-12-20171708956496307
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om dispensation fra arealkravet ved dyrkning af hamp06-12-20171708974496618
ErhvervsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. sikre betalingsløsninger06-12-20171600668495997
 Borgerhenvendelse vedr. borgerrettigheder05-12-20171601336495828
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - forslag til forbedringer og besparelser i hjemmeplejen04-12-2017SJ-STD-DEPKFB494550
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. evt. udfasning af sundhedshjælperuddannelsen28-11-2017SJ-STD-DEPKFB489487
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. info om forholdene for ansatte i ældreplejen28-11-2017SJ-STD-DEPKFB488698
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - alt for kort tid til transport fra borger til borger28-11-2017SJ-STD-DEPKFB488694
 Background paper on health systems' efficiency22-11-20171608741494403
Region HovedstadenPuljemidler til lokale værktøjer til kapacitetsanvendelse05-12-20171610422495459
DiakonissestiftelsenInvitation til ældreministeren til kort oplæg ved lancering af et nyt e-læringsværkstøj på Diakonissestiftelsen den 11. januar 201806-12-20171610645496000
Region SyddanmarkInvitation til sundhedsministeren til Region Syddanmarks nytårskur den 4. januar 201805-12-20171610654495704
SF StudiosInvitation til gallapremiere på filmen "Jeg er William" den 17. december 201706-12-20171610654496232
 Borgerhenvendelse om at ældreministeren burde træde i karakter04-12-20171610728494505
 Borger fremsender rettelse til tidligere henvendelse vedr. erstatning og læger01-12-20171702047492664
SundhedsstyrelsenEkstra bilag til møde i Referencegruppen vedr. forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i morgen, onsdag28-11-20171702150496374
SundhedsstyrelsenEndeligt referat fra 2. møde i Referencegruppen vedr. forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser28-11-20171702150496371
 Udbetalingsskabelon køkkenpuljen ansøgningsrunde 1-Rødding Ældrecenter, 2. rate.01-12-20171703203496597
SundhedsdatastyrelsenReferat fra 2. Styregruppemøde - PRO-infrastruktur10-08-20171704642495806
 Kommentar: Scenarier om info i overgange - 2. runde.05-12-20171704978494594
 EU-JAMRAI - Advisory Committee : operating rules, minutes of the meeting and listing - final version04-12-20171706298494541
Scan Dia Labs ApSVedr. betaling af årsgebyr04-12-20171707357493046
 Orientering fra One Health vedr. referater og dagsordener for møder m.v.30-11-20171707559495418
DiabetesforeningenTak for deltagelse i Diabetesforeningens Forskningslegatuddeling 201705-12-20171707807495698
 Meld en regel. Foreslår forbrugsgodebestemmelserne i Lov om Social Service afskaffet06-12-20171707921496395
 Meld en regel - TIT projektet i Nordjylland30-11-20171707921496394
 Meld en regel. At læger kun vil varetage en problemstilling pr. konsultation30-11-20171707921496393
 Meld en regel. Skift af præparatnavne på medicin30-11-20171707921496392
 Meld en regel. 12 punkts minimum udredning ved sundhedslovsydelser30-11-20171707921496391
 Meld en regel. To forslag til regelsanering - kommunale kvalitetsstandarder og kommunal sundheds- og socialindsats21-11-20171707921496385
 Meld en regel. At det blå sygesikringskort skal fornyes15-11-20171707921496384
 Meld en regel. Unødvendig dokumentation og dobbeltregistrering18-10-20171707921496381
KLKL forventning til indsendelse af årlig status på faste læger på plejecentre06-12-20171708844496264
 Henvendelse vedr. publikationen "sundere liv for alle"01-12-20171708855491590
Statens ItStatusrapport 1. halvår 2017 vedr. statens it-projekter25-10-20171708881493344
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. grundforløb og efterfølgende elevplads på SOSU assistent uddannelsen28-11-20171708889489488
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. grundforløb og efterfølgende elevplads på SOSU assistent uddannelsen28-11-20171708889489495
 Henvendelse om at patienterne er i fare03-12-20171708918493793
 Henvendelse vedr. Sundhedsplatformen02-12-20171708918493790
 Henvendelse vedr. patientsikkerhed og Sundhedsplatformen02-12-20171708918493788
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. stofskiftepatienter og Thyroid04-12-20171708943494524
 Anmodning om aktindsigt i sag om henvendelse om forskningsmidler m.v.03-12-20171708947495706
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. muligheden for at få en alarmknap01-12-20171708949492665
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om privatisering af adgang til almen praktiserende læge04-12-20171708968493016
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om ansøgning om dispensation fra arealkrav ved dyrkning af hamp01-12-20171708974491643
 Borgerhenvendelse vedr. bemandingen på Holbæk Sygehus13-11-2017SJ-STD-SUMMPE494416
ErhvervsministerietBekræftelse på anmodning om overtagelse af henvendelse fra borger01-12-20171600668492649
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev - vedr. taxi30-11-20171600668492314
 Skoleelever fremsender spørgsmål til sundhedsministeren omkring organdonation05-12-20171600710495061
Dansk Selskab for PatientsikkerhedForespørgsel om anvendelse af midler til studietur til Amsterdam04-12-20171600950494611
 Ny henvendelse om rettigheder som menneske og borger med sundhedskort28-11-20171601336488696
Kræftens Bekæmpelseforslag til justering af tidsplan og budget05-12-20171601421495543
Nordsjællands Hospital - HillerødAnmodning om sidste rate i SATS projekt04-12-20171602483494615
 Henvendelse ved det psykiatriske system02-12-20171603459492666
Aarhus UniversitetshospitalRamme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer04-12-20171603536493555
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 9. november 2017 på Sektor for Diagnostik og Infektionskontrol, Statens Serum Institut.05-12-20171604904495284
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde i Følgegruppen for inspektorordningen - mandag den 11. december 2017 klokken 10:00 - 12:00 i Sundhedsstyrelsen05-12-20171604904495161
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesFolkhälsoarenan: möte 1-2 feb, intervju Mackenbach, utvärdering folkhälsosamarbetet01-12-20171609054495303
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. ministerens besøg på Provstegaardshjemmet på Fyn30-11-20171610726494558
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden opdateret budget for 2017 til Videnscenter for seksuelle overgreb på Rigshospitalet.04-12-20171700147494586
 Henvendelse fra borger vedr. erstatning og læger01-12-20171702047492852
 Kortlægning lægevagtsordninger/1813: Dagsorden til styregruppemøde i morgen04-12-20171703131495304
Danske RegionerBrev til SUM vedr. etablering af nye særlige pladser04-12-20171705311493811
Danske RegionerBilag: Statusoversigt for etablering af nye særlige pladser i psykiatrien04-12-20171705311493814
Danske RegionerBilag: Statusoversigt for etablering af nye særlige pladser i psykiatrien04-12-2017SJ-STD-DEPTBF493812
 EU-JAMRAI: Advisory Committee : operating rules, minutes of the meeting and listing23-11-20171706298492865
 Kvittering for modtagelse af ansøgning til stilling som medlem af National Videnskabsetisk Komité16-11-20171706444493061
VIVEÅbent opslag - medlemmer til National Videnskabsetisk Komité - ansøgningsfrist 15. december 201722-11-20171706444493064
 Nationale Videnskabsetiske Komité - praktisk spørgsmål vedr. udpegning af komité04-12-20171706444493070
 Rykker for svar på afgørelse i sag om klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om aktindsigt21-11-20171706550***483300
 Bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse om klage vedrørende indførsel af lægemidler04-12-20171706708494518
Det Administrative BibliotekForespørgsel efter materialer fra Grønlands hjemmestyre05-12-20171707384495344
Region MidtjyllandNy plan for indflytning på DNU05-12-20171707497494921
Lene Sørensen Region Midtjylland
Region Midtjylland
Bidrag fra Region Midt vedr. Viborg: Bidrag til årlig status på H til Finansudvalget05-12-20171708016495616
RigsrevisionenBrev til SUM 13-11-2017 - vedr. forskningsmidler på hospitalerne22-11-20171708226492144
 Reaktion på ministersvar vedr. salg af vaccineproduktion29-11-20171708283490695
SundhedsdatastyrelsenSDS kvitterer for orientering om svar på klage vedr. sagsbehandlingstid04-12-20171708520***494577
RehfeldPris på endelig udgave af rapport04-12-20171708767492718
SundhedsdatastyrelsenOUT: Notat - Kapacitet på sygehusene14-12-20161708836491783
Oticon A/SBrev til sundhedsministeren fra Oticon12-11-20171708849492268
RigsrevisionenMøde Rigsrevisionen om traumatiserede flygtninge30-11-20171708870492805
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender afgørelse i klagesag vedr. autorisation05-12-20171708879495129
Statens ItStatusrapport 1. halvår 2017 vedr. statens it-projekter25-10-20171708881493208
 Henvendelse til minister med kopi af bogen "Et liv som læge"22-11-20171708888493642
 Borgerhenvendelse vedr. sundhedsplatformen04-12-20171708918494562
 Henvendelse vedr. Sundhedsplatformen02-12-20171708918493791
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. anmodning om livsvigtig medicin03-12-20171708925492696
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - anmodning om livsvigtig medicin03-12-20171708926492695
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. stofskiftemedicin04-12-20171708928492890
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. Thyroid behandling for stofskiftepatienter03-12-20171708929492691
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren fra en stofskiftepatient04-12-20171708930493674
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. behandling/medicin til for lavt stofskifte02-12-20171708931492667
 Borgerhenvendelse vedr. antibiotika imod betændelse i bugspytkirtlen.30-11-20171708940491575
 Fremsender til sundhedsministerens orientering udklip af læserbrev om multiresistente bakterier08-11-20171708941472660
UDEN PARTERAnonym henvendelse til sundhedsministeren om ledelsen af hjemmeplejen05-12-2017SJ-STD-DEPANFR495380
 Svar på henvendelse fra skolelever vedr. spørgsmål om aktiv dødshjælp07-12-20171600710497211
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om cannabis07-12-20171600710497306
 Svar på forespørgsel om interview med sundhedsministeren07-12-20171600710497298
SundhedsstyrelsenOrientering vedr. mødedeltagere - følgegruppe for inspektorordning06-12-20171604904496042
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekVedr. abonnement07-12-20171606253497033
Det Ny TeaterSvar på invitation til The Book of Mormon07-12-20171610654497424
 Afbeskikkelsesbrev til formand for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn07-12-20171611041497475
 Vedr. Henvendelse om assisteret reproduktion i praksissektoren06-12-20171700613496406
Bornholms RegionskommuneSvar vedr. udbetaling af 2. rate af til tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre06-12-20171703134496477
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. anmodning om at få tilsendt tidligere henvendelser om stalking mv. til ministeriet05-12-20171707604495500
 Svar på henvendelse vedr. bloddonation07-12-20171707736497136
 Takkebrev fra sundhedsministeren for godt samarbejde vedr. life science05-12-20171707914495004
 Svar på henvendelse vedr. ros til Vejle Sygehus07-12-20171708757497429
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. behandling af skoliose06-12-20171708766495667
 Afbeskikkelsesbrev til formand for Det Psykiatriske Ankenævn07-12-20171708822497462
 Svar på henvendelse om dispensation fra arealkravet ved dyrkning af hamp06-12-20171708974496578
 Skoleelever fremsender spørgsmål vedr. cannabis til sundhedsministeren07-12-20171600710496977
 Henvendelse fra skoleelever om interview omkring det danske sundhedssystem07-12-20171600710497277
 Borgerhenvendelse vedr. sine basale rettigheder som menneske og som borger29-11-20171601336490668
 Borgerhenvendelse vedr. pension06-12-20171601336496784
Region SyddanmarkRegion Syddanmark godkendelse af overførsel af budgetposter til 2018 til projektnr. 49803 til puljen til styrket indsat for unge med erhvervet hjerneskade.05-12-20171601547496721
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i november 2017.06-12-20171601560496718
Statens Serum Institut2018 East African Conference on Biosecurity05-12-20171602905495666
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 21. september 2017 på Øre, Næse og Halsafdelingen, Vejle Sygehus.07-12-20171604904497230
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekVedr. Oprettet som administrator i LISA07-12-20171606253497236
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekKvittering vedr. abonnement07-12-20171606253497084
InnovationsfondenÆldreministeren inviteres til Innovationsfondens Prisuddeling 2018, 26. januar07-12-20171610726497223
 Vedr. tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - 2. rate04-12-20171702472496611
 Vedr. Tilskud til Klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket Sagsnr. 170257804-12-20171702578496606
Bornholms RegionskommuneVedr. Udbetaling af 2. rate af til tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre28-11-20171703134496422
 Kopi af Udbetalingsskabelon køkkenpuljen28-11-20171703211496056
 Fremsender oplysninger til brug for sin sag om autorisation28-11-20171703820491614
SundhedsdatastyrelsenPRO Infrastruktur. Materiale til 5. styregruppemøde den 14. december 201707-12-20171704642497164
Danske RegionerDanske Regioners DUT-høringssvar over bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling01-12-20171704698497097
KLKLs DUT-høringssvar over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling06-12-20171704698497104
 Anmoder om aktliste vedr. Genelex GPx05-12-2017SJ-STD-DEPJUE495733
Danske RegionerUdkast initiativbeskrivelse OGP 2017-2019, MinLog02-10-20171706071497118
Region SjællandSvar fra Køge vedr. Projektbeskrivelser til FIU-rapportering 201706-12-20171708016496355
 Bilag 2.1 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. medicinsk cannabis04-12-20171708417492720
 Takker for svar vedr. opstart som fodterapeut01-12-20171708433496457
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenMateriale til 6. styregruppemøde01-12-20171708713497279
 Sundhedsplatformen (obs. patientsikkerhed!)07-12-20171708918496921
 Ledende overlæge siger op i protest06-12-20171708918496148
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. patientsikkerhed og Sundhedsplatformen06-12-20171708918496729
 Fremsender en forespørgsel omkring puljemidler - vedr. demenspuljen30-11-20171708937491225
Plejehjemmet BjørnshøjSpørgsmål vedr. udformning af ansøgning - "Værdighed og omsorg for de svageste ældre"01-12-20171708938491596
Øfeldt Centrene ApSGenfremsættelse af ønske om aktindsigt vedr. patienterstatning04-12-20171708962496150
 Henvendelse vedr. lukning af lægeklinik01-12-20171708994492014
KLInvitation til Kommunalpolitisk Topmøde 201807-12-20171709002497180
KLÆldreministeren inviteres til Kommunalpolitisk Topmøde 201807-12-20171709006497096
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. industriens NORM affald i Esbjerg07-12-2017SJ-STD-SUMMPE498581
 Henvendelse til sundhedsministeren fra to journaliststuderende der ønsker interview vedr. psykiatrien på finansloven07-12-20171600710497602
SundhedsstyrelsenBudget oplysningsindsats organdonation 201807-12-20171600792497152
 Bogerhenvendelse vedr. "basale rettigheder"07-12-20171601336496788
LægemiddelstyrelsenIndstilling af medlem til PDCO - Det Pædiatriske Udvalg - the Paediatric Committee20-11-20171604268498660
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 20. september 2017 på Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus.08-12-20171604904498561
SundhedsstyrelsenAngående mulig nyredonor - regler om refusion af udgifter07-12-20171607574497228
Trygfonden
Kræftens Bekæmpelse
Invitation til sundhedsministeren til konferencen: How to achieve the tobacco-free vision in Denmark by 203006-12-20171610653496717
Israels Ambassade i DanmarkMødeforespørgsel på vegne af Israel´s kommende ambassadør07-12-20171610653497095
Esbjerg ErhvervsudviklingInvitation til Nytårskur den 11. januar 201808-12-20171610654497948
Odgers BerndtsonInvitation til nytårskur 11. januar 201808-12-20171610654498251
FødevarebankenInvitation til sundhedsministeren til Fødevarebankens åbningsreception i Kolding den 20. december 201708-12-20171610654497807
Den sydvestjydske Venstrepresse ApSInvitation til sundhedsministeren til ”Forprang” den 12. januar 201808-12-20171610654498084
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kendte danskeres valgsprog08-12-20171610725497805
Center for VoldtægtsofreRegion Midtjylland tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til Videnscentre for voldtægtsofre i Århus.07-12-20171700147497548
Danske RegionerSvar vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - frist den 11. december 201705-12-20171701704497006
 Svar fra STPS med yderligere bemærkninger - vedr. autorisation05-12-20171703820496913
Jysk Fynske MedierSvar vedr. antibiotikaresistens, non-antibiotika12-11-2017SJ-STD-DEPLBT476240
CIHR Institute of AgingHenvendelse til ældreministeren med takkehilsen til minsteren07-12-20171704247497691
Region HovedstadenSupllerende materiale Nyt Hospital Hvidovre - 1. del01-12-20171704792497841
Center for LudomaniAnmodning om kommentarer til udkast af forebyggelsesstrategi mod ludomani06-12-20171705968496723
SundhedsdatastyrelsenVedr. danske elektroniske patientjournaler og infrastruktur ("Dit tlf. nr.")29-09-20171706919497119
 Bemærkninger til svar vedrørende behandling af stofskiftesygdom08-12-20171707591497888
LægemiddelstyrelsenBidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. udlevering af medicin04-12-20171707904497131
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag til svar på borgerhenvendelse vedr. sæddeponering ifbm. sygdom30-11-20171708705496843
DiakonissestiftelsenForespørgsel vedr. specialfunktioner og øvrige hospitalsfunktioner på Diakonissestiftelsen06-12-20171708982495748
Thyreoidea Landsforeningen
Region Sjælland
Kopi af svar fra Region Sjælland - vedr. behandling af stofskiftepatienter06-12-20171708990495935
Healthcare DenmarkVedr. møde om FMK og Sverige den 14. december kl.11-13 i SUM28-11-20171708998497105
SundhedsdatastyrelsenForslag til mødedatoer om FMK og Sverige28-11-20171708998497106
SundhedsdatastyrelsenForslag til tre mødedatoer om FMK og Sverige i december måned27-11-20171708998497108
KLInvitation til ministersekretærerne til Kommunalpolitisk Topmøde den 8. - 9. marts 201807-12-20171709002497614
Region SyddanmarkSvar vedr. FT spm. om forskningsprojekt "Danmark redder liv"07-12-20171709003497348
KLTilmelding til Kommunalpolitisk Topmøde 201807-12-20171709006497232
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på behandling05-12-20171709035495700
DigitaliseringsstyrelsenOpfølgning på borger.dk-redaktørmøde den 3. november10-11-20171709047498347
EpilepsiforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. inddragelse i Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af eftersyn på epilepsiområdet05-12-20171709048495734
Sundhed DanmarkOpfølgning på møde med sundhedsministeren den 21. juni 2017. Fremsender anbefalinger på det psykiatriske område05-12-20171709056495731
BrugerforeningenHenvendelse om hepatis C10-12-20171709057498695
Brugernes AkademiHenvendelse om hepatitis C10-12-20171709058498732
 Svar på henvendelse vedr. sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen08-12-20171600668498580
 Svar på forespørgsel om interview vedr. psykiatrien på finansloven08-12-20171600710498412
MF Kirsten Normann AndersenSUU L 114 - svar på spm. 408-12-20171601484498224
OsteoporoseforeningenForeløbigt svar om mødedato08-12-20171610653497739
TV2 DanmarkSvar på invitation til De Største Øjeblikke 201708-12-20171610654497608
 Svar på henvendelse om et møde med ældreministeren den 13. december08-12-20171610726498122
DELTA Teknisk-Audiologisk LaboratoriumMeddelelse om regulering af DELTAs satser for tilsyn med godkendte høreapparatleverandører.09-12-20171611235498656
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden angående udbetaling for 2017 til Videnscenter for seksuelle overgreb på Rigshospitalet.08-12-20171700147497615
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden angående udbetaling for 2017 til Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.08-12-20171700160497599
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse vedr. information af unge patienter via E-boks08-12-20171706951498035
 Svar på henvendelse om behandling af lavt stofskifte08-12-20171707579497585
 Svar på henvendelse om thyroid08-12-20171707580497950
 Svar på henvendelse om behandling af lavt stofskifte08-12-20171707581497659
 Svar på henvendelse om behandling af lavt stofskifte08-12-20171707582497669
 Svar på henvendelse om stofskiftesygdom08-12-20171707583497673
 Svar på henvendelse om stofskiftesygdom08-12-20171707584497701
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte08-12-20171707585497721
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte08-12-20171707586497734
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte08-12-20171707588497742
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte08-12-20171707589497747
 Svar på henvendelse om stofskiftesygdom08-12-20171707590497825
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte08-12-20171707591497762
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte08-12-20171707591497765
 Svar på henvendelse om stofskiftesygdom08-12-20171707592497836
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte08-12-20171707593497775
 Svar henvendelse om lavt stofskifte08-12-20171707594497794
 Fremsendelse af svar på henvendelse vedr. regler for videreformidling af svar på undersøgelser07-12-20171707692497272
 Svar på åbent brev om apotekernes nye vagttjeneste07-12-20171708313497245
NyreforeningenSvar vedr Nyreforeningen: Manglende læger i ambulancer kan koste liv - og donorer08-12-20171708553498501
 Svar på henvendelse om deponering af sæd ifbm. sygdom07-12-20171708705497542
 Svar på henvendelse om behandling med thyroid08-12-20171708925497816
 Svar på henvendelse om thyroid08-12-20171708926497845
 Svar på henvendelse om behandling med thyoid08-12-20171708928497850
 Svar på henvendelse om thyroid08-12-20171708929497858
 Svar på henvendelse af lavt stofskifte08-12-20171708930497869
 Svar på henvendelse behandling med thyroid08-12-20171708931497876
 Svar på henvendelse om thyroid08-12-20171708943498506
DiakonissestiftelsenSvar til Diakonissestiftelsen vedr. tidligere aftale med kommuner, amter og staten08-12-20171708982498435
 Henvendelse vedr. befordring ifm. rehabiliteringsforløb07-12-20171709015497417
BrugerforeningenSvar på henvendelse om hepatitis C10-12-20171709057498697
SundhedsstyrelsenHenvendelse om hepatis C10-12-20171709057498696
Brugernes AkademiSvar på henvendelse om hepatitis C10-12-20171709058498740
SundhedsstyrelsenHenvendelse om hepatitis C10-12-20171709058498736
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. pasning af kronisk syg pårørende11-12-20171600668499639
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. udbud af el11-12-20171600668499244
 Svar på henvendelse fra skoleelev projekt opgave om aktiv dødshjælp11-12-20171600710499747
 Svar på spørgsmål om projektopgave om aktiv dødshjælp11-12-20171600710499555
Komiteen for SundhedsoplysningSUM OK: Referat fra i mandags - vedr. partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen08-12-20171601142498233
SundhedsdatastyrelsenUdkast til evaluering af NFA sendt til SDS - sygehusinvesteringer08-12-20171605094497590
Det Ny TeaterSvar på invitation til præmieren på The Book of Mormon 25. januar11-12-20171610645499144
Region SyddanmarkSvar på invitation til ældreministern regionens nytårskur 4. januar 201811-12-20171610645499161
Region MidtjyllandSvar på invitation til reception11-12-20171610654499263
DiakonissestiftelsenSvar på invitation til Lancering af et nyt e-læringsværkstøj på Diakonissestiftelsen11-12-20171610726499105
Danske RegionerTil DR vedr.: Midler til kompetenceudvikling ifm. nye særlige pladser11-12-20171700671499233
Bornholms RegionskommuneSvar Leve og Bomiljøer Plejecenter Aabo11-12-20171703134499128
KL
Danske Regioner
Brev fra SUM til DR + KL 14. juni 2017 - vedr. særlige pladser på psyk. afd.08-12-20171705311498360
AntibiotikarådetReferat af møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 7. november 201711-12-20171705476499792
 Svar på henvendelse af 24. august 2017 vedr. behandling med Thyroid08-12-20171706082497927
 Svar på henvendelse af 24. august 2017 vedr. behandling med thyroid08-12-20171707256497941
 Svar på henvendelse vedr. ventetider på kønsskrifteoperation11-12-20171707287498894
AlzheimerforeningenSvar på henvendelse vedr. demensforskningspulje11-12-20171707464499532
 Svar på din henvendelse til ældreministeren - vedr. klippekortydelse08-12-20171707707498313
Welfare Denmark ApSSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. digitalt understøttet genoptræning11-12-20171707739499040
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Anmodning om bidrag i forbindelse med Dansk Standards ansøgning om støtte til standardiseringsarbejdet i 201811-12-20171707997499340
 Svar på din henvendelse til ældreministeren - vedr. brug af værdighedsmilliarden08-12-20171708074498376
Danske ÆldrerådSvar på henvendelse til ældreministeren vedr. en værdig død11-12-20171708284499556
 Svar på henvendelse vedr. udskrivning af medicin til kroniske smertepatienter11-12-20171708407499641
 Svar på henvendelse vedr. IVC-behandling11-12-20171708414499361
 Svar på henvendelse vedr. glukosemålere11-12-20171708483499350
Lindholm PlejehjemSvar på din henvendelse til ældreministeren - vedr. besøg på Lindholm Plejehjem08-12-20171708505498441
 Svar på henvendelse til ældreministeren - vedr. "flere varme hænder"08-12-20171708604498265
DentalMæglerne Birgitte Gøyesvej 30Brev vedr. din aktindsigtsanmodning08-12-20171708657498642
 Svar på borgerhenvendelse vedr. gratis hjælp til barn nr. 211-12-20171708690498867
Oticon A/SSvar på henvendelse vedr. møde11-12-20171708849499736
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ansøgning til puljemidler11-12-20171708937499499
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag til svar på spm. fra SUU om ventelister til nyretransplantation og samarbejde med Scandiatransplant08-12-20171709021499055
Børne- og SocialministerietTil/fra BSM SIF analyse vedr. gode eksempler på alment forebyggende indsatser om børn og unge med psykiske vanskeligheder samt mere viden på området04-12-20171709069499042
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. pleje af kronisk syg pårørende08-12-20171600668499622
BeskæftigelsesministerietSvar vedr. overtagelse af borgerbrev om sygedagpenge07-12-20171600668498577
 Henvendelse til ældreministeren vedr. dispensation for frit valg af el i ældre og plejeboliger i Randers Kommune01-12-20171600668496888
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever, der har projektopgave om aktiv dødshjælp11-12-20171600710499014
 Henvendelse fra skoleelev til ældreministeren vedr. projektopgave om aktiv dødshjælp - ønsker interview11-12-20171600710499473
European Commission DG SANTEAgenda- 20171208 - Meeting European Commission and the DK Department of Health - Final08-12-20171603203498305
European Commission DG SANTEAgenda and presentation - Bi-lateral DG SANTE and Danish authorities08-12-20171603203498303
European Commission DG SANTE20171208 - DG SANTEHTA Initiative DK authorities - FINAL08-12-20171603203498304
Region HovedstadenAnsøgning om forlængelse af Light Guide projekt01-12-20171608968499107
SundhedsstyrelsenInvitation til sundhedsministeren til kræftkonference 31. januar 201811-12-20171610653499017
PsoriasisforeningenHenvendelse vedr. møde omkring etablering af Nationalt Center for Kroniske Inflammatoriske Sygdomme samt handlingsplan for mennesker med psoriasis i hud og led.08-12-20171610653498760
Nestlé Danmark A/SHenvendelse med invitation til møde til ældreministeren vedr. sygdomsrelateret underernæring09-12-20171610726498944
Center for VoldtægtsofreKvittering for modtagelse af tilsagnsskrivelse - tilskud08-12-20171700147498559
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden, udbetalingsanmodning08-12-20171700147499802
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden, udbetalingsanmodning08-12-20171700160499804
 Høringssvar - Ældre Sagen - Udkast til lovforslag om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og komitéloven11-12-20171701704499384
 Det Etiske Råds høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler mv.11-12-20171701704499413
Bornholms RegionskommuneLeve og Bomiljøer Plejecenter Aabo06-12-20171703134499124
 Vedr. Möte för referensgruppen för det norska prioriteringprojektet Forskningssamarbete för bättre hälsa - 10 januari 201810-11-20171704302498080
Sundhedsdatastyrelsen1. workshop om national spørgeskemabank - Materiale06-12-20171704642499455
Sundhedsdatastyrelsen1. workshop om spørgeskemabank - Materiale11-12-20171704642499447
 Underskrevet svar vedr. behandling af stofskiftesygdom08-12-20171707588497744
Dansk StandardKopi af liste vedrørende Dansk Standards rejsepulje11-12-20171707997499567
SundhedsdatastyrelsenKommissorium for Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering08-12-20171707998498885
SundhedsdatastyrelsenKommissorium for Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering08-12-20171707998498886
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender sagsakter i klagesag vedr. autorisation08-12-20171708118499763
 Bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse om fastsættelse af gebyr05-12-20171708241498841
Østre LandsretAnmodning om at udtræde som suppleant for formanden for Det Psykiatriske Ankenævn08-12-20171708822498634
 Underskrevet svar vedr. behandling med thyroid08-12-20171708929497860
 Underskrevet svar vedr. behandling af pt. med lavt stofskifte08-12-20171708931497880
 Julehilsen til ældreministeren10-12-20171708996498751
 Borgerhenvendelse om rapporten om retspsykiatri29-11-20171709060490123
Statens Institut for Folkesundhed
Sundhedsstyrelsen
Dialog SIF/SST Det gode kommunale samarbejde om unge med mistrivsel05-12-20171709069499045
DR Danmarks RadioAnmodning om aktindsigt fra P1 Orientering vedr. udvalgte dokumenter på ministeriets åbne postlister05-12-20171709077499385
 Henvendelse fra studerende der skriver projekt om tvangsindlæggelser af gravide misbrugere29-11-20171709085490674
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om medicinsk smertebehandling og medicinmisbrug03-12-20171709088492754
Danske RegionerSvar på DUT-høring om L5812-12-2017SJ-STD-SUMLFI500049
ErhvervsministerietAfvisning af overtagelse af henvendelse vedr. udbud af el12-12-20171600668500250
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - føler sig krænket og udsat for embedssvigt10-12-201