Postliste Sundhedsministeriet

(kilde)
Fra: 20-09-2017 til: --
Indgående post
Udgående post
Klik på kolonnehoveder for sortering
Klik her for korrespondence med kommuner, folketing, og udenrigsministeriet. og Arkiv øvrige før 21-09-2017
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Statens Serum InstitutMail fra Serum vedr. anmeldelse til Datatilsynet06-03-20151302452***1711973
Statens Serum InstitutVedr. anmeldelse til Datatilsynet06-03-20151302452***1711977
Statens Serum InstitutKopi af anmeldelse til Datatilsynet06-03-20151302452***1711983
Statens Serum InstitutSpørgsmål fra Datatilsynet om anmeldelsen25-03-20151302452***1711992
Statens Serum InstitutVedr. aktuel henvendelse fra SST om data23-04-20151302452***1712068
Statens Serum InstitutMail fra SSI vedr. indberetning af rituelle omskæringer12-05-20151302452***1748949
Det Mosaiske TroessamfundMail til Mosaiske om indberetning af rituelle omskæringer28-07-20151302452***1748956
Det Mosaiske TroessamfundSvar fra Mosaiske om indberetning af rituelle omskæringer28-07-20151302452***1748959
Det Mosaiske TroessamfundVedr. telefonsamtale28-07-20151302452***1748964
Det Mosaiske TroessamfundSvar fra Mosaiske om telefonsamtale - direkte nr.28-07-20151302452***1748969
Det Mosaiske Troessamfund
Sundhedsstyrelsen
Vedr. etablering af et register for rituelle omskæringer af drengebørn for at kortlægge omfanget. Anmoder om beslutningsnotatet28-07-20151302452***1748506
Statens Serum InstitutRegistrering af omskæringer i Landspatientregistret29-07-20151302452***1748556
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering vedr. register om omskæringer29-07-20151302452***1748730
Det Mosaiske TroessamfundSpørgsmål fra Mosaiske om register til rituelle omskæringer30-07-20151302452***1748989
Det Mosaiske TroessamfundUddybende spørgsmål til Mosaiske om modtaget mail30-07-20151302452***1748995
Det Mosaiske TroessamfundAnmodning fra Mosaiske om oplysninger om omskæringsregister02-08-20151302452***1749519
Statens Serum InstitutOm registrering i Landspatientregisteret04-08-20151302452***1750864
Statens Serum InstitutMail fra SSI vedr. data i omskæringsregisteret04-08-20151302452***1750533
Statens Serum InstitutAntal indberettede omskæringer til Landspatientregisteret i 201404-08-20151302452***1752010
Statens Serum InstitutOm registrering i Landspatientregisteret04-08-20151302452***1750875
Statens Serum InstitutMail til SSI vedr. data05-08-20151302452***1751902
Statens Serum InstitutBrev til Statens Serum Institut om omskæringsregister06-08-20151302452***1751535
LægeforeningenBrev fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. omskæringsregisteret06-08-20151302452***1751540
Statens Serum InstitutOversigt fra SSI over registrering i Landspatientregisteret06-08-20151302452***1751890
Statens Serum InstitutSvar til SSI på mail om data i omskæringsregisteret12-08-20151302452***1754862
Statens Serum InstitutVedr. data i omskæringsregisteret12-08-20151302452***1754353
Statens Serum InstitutSvar fra SSI vedr. data i omskæringsregisteret18-08-20151302452***1758106
Statens Serum InstitutVedr. data i omskæringsregisteret - mail til SSI18-08-20151302452***1757802
Statens Serum InstitutOrientering fra SSI vedr. dataudtræk til borger06-02-20151305415***1642082
 Henvendelse vedr. indberetning af rituelle omskæringer11-02-20151305415***1644524
 Kvittering sendt til borgeren11-02-20151305415***1644778
Statens Serum InstitutAnmodningen sendt til ny medabrejder i Serum27-02-20151305415***1655744
 Svar på borgerbrev vedr. indberetning af omskæring27-02-20151305415***1655749
 Spørgsmål fra borgeren vedr. konkrete klinikkers indberetning af omskæring03-03-20151305415***1658541
Statens Serum InstitutAnmodning om svarbidrag30-03-20151305415***1679876
Statens Serum InstitutSvarbidrag fra Serum vedr. indberetning af omskæring31-03-20151305415***1680862
 Svar på borgerens brev af 3. marts 201531-03-20151305415***1680962
 Svar til borgeren på henvendelse vedr. indberetning21-04-20151305415***1695785
 Borgerhenvendelse - Indberetning til Landspatientregisteret28-04-20151305415***1700901
 Spm. om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret01-06-20151305415***1766107
 Indberetning til Landspatientregisteret19-06-20151305415***1733557
 Forespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret19-06-20151305415***1734386
 Svar fra borgeren på ministeriet svar vedr. indberetning19-06-20151305415***1734395
 Spm. om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret - henvisning til tilsynsrapporter19-06-20151305415***1766109
SundhedsstyrelsenSpm. om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret - henvisning til tilsynsrapporter + supplerende29-06-20151305415***1766130
Statens Serum InstitutKopi af borgerbrev til Datatilsynet, vis SSI03-07-20151305415***1766131
SundhedsstyrelsenOpdateret forespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret21-08-20151305415***1766149
SundhedsstyrelsenForespørgsel om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret01-09-20151305415***1766157
Statens Serum InstitutKvittering fra Statens Serum Institut01-09-20151305415***1766258
Statens Serum InstitutForespørgsel send til Statens Serum Institut01-09-20151305415***1766217
Statens Serum InstitutVedr. indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret03-09-20151305415***1768227
 Besvarelse af aktindsigt af 12. november 201429-01-20151402237***1635957
 Svar på aktindsigtsanmodning29-01-20151402237***1636001
 Klagevejledning til Folketingets Ombudsmand04-02-20151402237***1639996
StatsministerietOrientering fra Statsministeriet vedr. borgerhenvendelse om omskæring12-03-20151402237***1668485
 Borgerbrev - omskæring23-01-20151405220***1632939
 Rykker fra borgeren vedr. omskæring16-03-20151405220***1668897
 Besvarelse på borgerbrev om omskæring16-06-20151405220***1731007
Arkiv Iron MountainBestilling af materiale hos arkivet22-06-20151405220***1734045
Statens Serum InstitutForespørgsel om tal22-01-20151406099***1631700
Statens Serum InstitutUdkast til databehandleraftale mellem departementet og NSI/Statens Serum Institut04-01-20151500033***1618203
Statens Serum InstitutUnderskrevet databehandleraftale26-01-20151500033***1633661
Statens Serum InstitutDatabehandleraftale - underskrevet af NSI02-02-20151500033***1637993
KulturministerietBorgerhenvendelse - omskæring af drengebørn01-01-20151500341***1618956
 Svar på borgerbrev om drengeomskæring14-01-20151500341***1625762
 Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register26-01-20151500440***1633820
 Kvitteringssvar til borgeren vedr. henvendelse om drengeomskæring28-01-20151500440***1635751
Statens Serum InstitutForespørgsel sendt til SSI12-02-20151500440***1645392
Statens Serum InstitutMail fra Serum om reg. af drengeomskæring16-02-20151500440***1649050
 Tillægsforespørgsel til tidligere forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register24-02-20151500440***1653015
Statens Serum InstitutForespørgsel sendt til SSI25-02-20151500440***1653500
Statens Serum InstitutFra Serum vedr. borgerbrev om definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register06-03-20151500440***1666216
Statens Serum InstitutMail fra Serum vedr. borgerbrev om indberetningspligt af rituel omskæring til Landspatientregisteret06-03-20151500440***1666217
Statens Serum InstitutSvar til Serum vedr. indberetning af omskæring12-03-20151500440***1666438
Statens Serum InstitutSvarbidrag fra SSI, Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register17-03-20151500440***1670398
 Besvarelse af borgerbreve vedr. indberetning af rituel omskæring10-04-20151500440***1686981
Statens Serum InstitutKopi af borgerbesvarelse sendt til SSI, vedr. indberetning af rituelle omskæringer10-04-20151500440***1687025
 Gensvar - Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer mm. ifb med nye indberetningspligt25-04-20151500440***1699606
 Svar på henvendelse af 25. april 201527-04-20151500440***1699675
 Svar på borgerbrev af 25. april 2015 vedr. omskæring08-05-20151500440***1707810
 Svar fra borgeren på ministeriets svar af 8. maj 201510-05-20151500440***1709683
Statens Serum InstitutOrientering fra SSI om udsat svarfrist (aktindsigt - rituelle omskæringer)20-01-20151500641***1630116
Statens Serum InstitutKlage over Serum Instituttets sagsbehandlingstid20-01-20151500641***1630117
 Forespørgsel vedr. definition af rituelle omskæringer i forbindelse med indberetning til det særlige register26-01-20151500641***1633820
 Anmodning om aktindsigt vedr. indberetninger/indberetningspligten for rituelle omskæringer26-01-20151500641***1633821
 Anmeldelse til Datatilsynet af behandling af indberettede oplysninger om rituel omskæring26-01-20151500641***1633822
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning30-01-20151500641***1636851
 Afgørelse03-02-20151500641***1639574
 Afgørelse vedrørende anmodning om aktindsigt03-02-20151500641***1639889
 Anmodning om aktindsigt i dokumenter om forholdet mellem rituel omskæring og Danmarks forpligtelse jf. Europarådets konvention af 4. april 199728-11-20141500642***1635566
 Klage over sagsbehandlingstiden for anmodning om aktindsigt08-12-20141500642***1635569
 Klage over sagsbehandlingstiden15-01-20151500642***1635570
Statens Serum InstitutIndbydelse til SSI til møde om data17-02-20151501058***1648178
Statens Serum InstitutAng. registrering af reinfubulation19-02-20151501110***1649555
SundhedsstyrelsenReinfibulation - materiale fra sundhedsstyrelsen19-02-20151501110***1649547
StatsministerietBorgerhenvendelse vedr. manglende svar fra socialministeren om omskæring af drenge23-02-20151501187***1651447
StatsministerietAnmodning om besvarelse af borgerhenvendelse vedr. omskæring27-04-20151501187***1699954
 Svar på borgerhenvendelse om omskæring07-05-20151501187***1706231
StatsministerietKopi af svar om omskæring sendt til Statsministeriet07-05-20151501187***1706242
Statens Serum InstitutVedr. svartider25-03-20151501937***1676852
Statens Serum InstitutOrientering fra Forskerservice vedr. leveringstid27-03-20151501937***1678644
Statens Serum InstitutStatistik - forskerservice05-05-20151501937***1705144
Statens Serum InstitutStatistik - forskerservice maj 201503-06-20151501937***1724025
Danske RegionerØnsker hjælp til at få svartiderne i Forskerservice på Statens Serum Institut bragt ned11-06-20151501937***1728846
Statens Serum InstitutSpm vedr. svartider fra SSI (forskerservice) - Roche-projekt18-06-20151501937***1732416
Statens Serum InstitutForskerservice - statistik til STARS*, juni 201509-07-20151501937***1749837
Statens Serum InstitutForskerservicetal juli - 201517-08-20151501937***1756962
SSIFra SSI vedr. svartider for august02-09-20151501937***1770712
SSIFra SSI vedr. svartider for august04-09-20151501937***1770710
SSITil SSI vedr. svartider for august04-09-20151501937***1770717
SSIFra SSI vedr. svartider for august06-09-20151501937***1770709
SSIFra SSI vedr. svartider for august07-09-20151501937***1770707
SSITil SSI vedr. svartider for august07-09-20151501937***1770714
 Borgerhenvendelse - manglende samtykke ved rituel omskæring28-03-20151502025***1679536
 Kommentarer til brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. omskæring af drenge07-04-20151502025***1684481
 Yderligere kommentarer til brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. omskæring af drenge07-04-20151502025***1684485
SundhedsstyrelsenKopi af svar fra SST ang. samtykke ved omskæring af drenge07-04-20151502025***1686522
SundhedsstyrelsenKopi af brev vedr. omskæring af drenge07-04-20151502025***1684476
 Borgerhenvendelse om momsfritagelse af rituel omskæring af drenge25-04-20151502729***1699380
 Borgerhenvendelse - Forespørgsel om momsfritagelse af rituel omskæring af drengebørn26-04-20151502729***1699597
 Orientering af borgeren om oversendelse til Skatteministeriet04-05-20151502729***1703400
SkatteministerietOversendelse til Skatteministeriet04-05-20151502729***1703403
 Ministerens svar af 8. april 2015 på SUU, Alm. del spørgsmål 73622-07-20151502729***1747712
DatatilsynetNy procedure for anmeldelse af behandlning af personoplysninger udelukkende i videnskabeligt eller statistisk øjemed03-06-20151503541***1723606
Sundhedsstyrelsen
Patientombuddet
Statens Serum Institut
Brev til styrelser m.v. vedr. anmeldelse af oplysninger til Datatilsynet09-06-20151503541***1726758
Statens Serum InstitutOrientering fra SSI om anmeldelser til Datatilsynet11-06-20151503541***1728788
 Borgerhenvendelse om omskræring12-06-20151503659***1729408
 Svar på borgerbrev om omskæring16-06-20151503659***1730609
 Svar på borgerbrev om omskæring16-06-20151503659***1730810
 Anmodning om aktindsigt - journal-numrene 1500033, 1501058, 1501110, og 1501937***21-07-20151504557***1747483
 Oplyser om sagsbehandlingsfristen vedr. anmodning om aktindsigt - journal-numrene 1500033, 1501058, 1501110, og 1501937***05-08-20151504557***1750743
 Besvarelse af anmodning om aktindsigt06-08-20151504557***1751696
 Svar på anmodning om aktindsigt12-08-20151504557***1754386
 Svar på anmodning om aktindsigt12-08-20151504557***1754750
Statens Serum InstitutBrev til Sophie Løhde fra medarbejderrepræsentanter på Statens Serum Institut05-08-20151504542***1751254
Statens Serum InstitutVedr. henvendelse til Sundheds- og ældreminister om SSI14-08-20151504542***1755993
Det Mosaiske TroessamfundAktindsigtsanmodning fra Mosaiske02-08-20151504674***1754205
Det Mosaiske TroessamfundSvar på aktindsigtsanmodning19-08-20151504674***1758319
FolketingetSUU alm. del - Spm. 1710-08-20151504617***1752978
FolketingetSUU alm. del - Spm. 1610-08-20151504617***1752976
Statens Serum InstitutOpfølgende spørgsmål til Statens Serum Institut07-09-20151504617***1770466
Statens Serum InstitutSvar på opfølgende spørgsmål om registre08-09-20151504617***1771443
Statens Serum InstitutKvittering og uddybende spørgsmål om data08-09-20151504617***1771446
Berlingske TidendeAktindsigtsanmodning fra Berlingske vedr. omskæringsregister10-08-20151504672***1754199
Berlingske TidendeSvar på aktindsigtsanmodning18-08-20151504672***1757385
Berlingske TidendeSvar på aktindsigtsanmodning af 10. august 201518-08-20151504672***1757393
 Borgerhenvendelse vedr. omskæring14-08-20151504865***1755912
 Svar på borgerbrev om omskæring19-08-20151504865***1758775
 Borgerhenvendelse - Vigtigt bidrag til omskæringsdebatten14-08-20151504904***1756660
 Kvittering til borgeren, vedr. omskæring for og imod21-08-20151504904***1759935
 Anmodning om aktindsigt - omskæring af drengebørn i private hjem25-09-20151505811***1783220
 Vedr. anmodning om aktindsigt - omskæring af drengebørn i private hjem06-10-2015SJSTDDEPMWA***1790497
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Mette Abildgaard
SUU alm. del - svar på spm. 1621-10-20151504617***1800659
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Mette Abildgaard
SUU alm. del - svar på spm. 1721-10-20151504617***1800670
Statens Serum InstitutOrientering fra SSI vedr. dataudtræk til borger06-02-20151305415***1642082
 Svar på borgerbrev om kosmetisk behandling på drenge under 18 år10-11-20151506849***1816308
 Forespørgsel om lovlige grunde til omskæring af drengebørn27-10-20151506849***1805776
 Klage over anmodning om aktindsigt - Fokus på omskæring i Patientombuddet og Patientforsikringen19-10-20151504947***1798297
 Vedr. anmodning om aktindsigt - Fokus på omskæring i Patientombuddet og Patientforsikringen - oplyser at fristen udløber i dag06-10-20151504947***1790495
PatientombuddetVedrørende sager om omskæring10-11-20151302452***1822082
StatsministerietBorgerbrev - juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles patientrettigheder25-10-20151504947***1821750
 Gensvar fra borgeren10-11-20151506849***1822047
 Yderligere gensvar - begrundelse for omskæring16-11-20151506849***1822052
 Svar på borgerens yderligere spørgsmål16-11-20151506849***1822048
 Afgørelse vedrørende anmodning om aktindsigt03-02-20151500641***1639889
 Afgørelse03-02-20151500641***1639574
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning30-01-20151500641***1636851
 Spørgsmål til bioetikkonventionen25-10-20151502729***1804063
Statsministeriethenvendelse vedr. bioetikkonventionens art. 6.111-11-20151504947***1818898
 Uddybende spørgsmål som opfølgning på aktindsigt24-11-20151505811***1830549
 Rykker for svar25-10-20151505811***1804060
 Klage over anmodning om aktindsigt - omskæring af drengebørn i private hjem19-10-20151505811***1798296
 Rykker for svar25-10-20151505811***1804062
 Anmodning om aktindsigt, sagsnr 1504542, 1504674, 1504617*** og 150467203-11-20151506937***1812075
 Vedr. manglende svar på aktindsigtsanmodning af 3. november 201512-11-20151506937***1818957
 Svar på aktindsigtsanmodning sendt pr. mail24-11-20151505811***1830344
 Svar til borgeren på opfølgende spørgsmål25-11-20151505811***1830982
 Nyt opfølgende spørgsmål ifbm. aktindsigtsanmodning25-11-20151505811***1831041
Statens Serum Institut Indberetning af omskæring - opfølgning hos SSI 26-11-2015 1305415*** 1833182
Sundhedsdatastyrelsen Sundhedsdatastyrelsen Opfølgning om indberetning af rituelle omskæringer - Sundhedsdatastyrelsen 26-11-2015 1305415*** 1833491
  Svar på opfølgende spørgsmål fra borgeren 26-11-2015 1505811*** 1833353
 Borgerhenvendelse om sundhedslovens § 722-11-2015SJSTDSUMKFH***1827403
 Forespørgsel vedr. samtykke26-11-2015SJSTDDEPFRE***1832616
 Svar på anmodning om aktindsigt14-12-20151507784***1853518
  Anmodning om aktindsigt 08-12-2015 1507784*** 1845855
 Borgerbrev: Forslag til lovændring - sundhedslovens § 14 (Beskyttelse af patienter, der ikke selv kan varetage deres interesser)10-12-2015SJ-STD-DEPFRE***1847914
 Borgerbrev: Omskæring af drengebørn og Danmarks internationale forpligtelser efter bioetikkonventionen21-12-2015SJ-STD-DEPFRE***1861900
Styrelsen for PatientsikkerhedTilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. sager om omskæring20-01-20161601191***3793
PatienterstatningenUddybende spørgsmål fra Patienterstatningen25-01-20161601191***7192
PatienterstatningenIndberetning af sager vedr. omskæring af drengebørn25-01-2016SJ-STD-DEPMWA***1882369
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Anmodning om udtalelse samt sagsakter hos SPS25-01-2016SJ-STD-DEPMWA***1882464
PatienterstatningenSvar på uddybende spørgsmål fra Patienterstatningen25-01-20161601191***7204
PatienterstatningenIndberetning af sager om omskæring af drengebørn25-01-20161601191***7146
Statens Serum InstitutMailkorrespondance om omskæringer26-01-20161601191***8697
SundhedsdatastyrelsenBestilling sendt til Sundhedsdatastyrelsen29-01-20161601191***11412
 Svar til borgeren sendt pr. mail02-02-2016SJ-STD-DEPMWA***1883058
JustitsministerietBorgerbrev om lovlige grunde til omskæring af drengebørn01-02-20161600809***14546
 Anmodning om aktindsigt vedr. sager om omskæring22-01-20161602489***5882
 Private klinikker og hospitalers indberetningspligt ved omskæring af drengebørn01-02-20161602496***13372
 Kopi af korrespondance om forældreansvarsloven05-02-20161600809***18353
Styrelsen for PatientsikkerhedOpsummering fra SPS10-02-20161601191***23275
PatienterstatningenTilbagemelding fra Patienterstatningen10-02-20161601191***23263
 Kvittering til borgeren12-02-20161600809***25730
 Omskæring af drengebørn og Danmarks internationale forpligtelser efter bioetikkonventionen11-02-20161600809***23543
 Svar på aktindsigtsanmodning af 15. februar 201617-02-20161603359***30059
 Anmodning om aktindsigt i sag.15-02-20161603359***28053
StatsministerietOversender henvendelse om Danmarks forhold til bioetikkonventionen08-02-20161600809***20014
 Borgerhenvendelse - omskæring af drengebørn og Danmarks internationale forpligtelser efter bioetikkonventionen08-03-20161600809***43834
SundhedsdatastyrelsenBrev til Sundhedsdatastyrelsen vedr. LPR11-03-20161601191***47191
Styrelsen for PatientsikkerhedTilbagemelding fra Sundhedsdatastyrelsen - anmeldelse til LPR09-03-20161601191***45100
 Anmodning om opdateret aktindsigt10-03-20161604267***46705
 Tilføjelse til anmodning om aktindsigt10-03-20161604267***46711
 Svar vedr. anmodning om aktindsigt21-03-20161604267***53980
 Anmodning om (opdateret) aktindsigt i sag nr. 1601191.14-03-20161604267***49907
SundhedsdatastyrelsenBrev til Sundhedsdatastyrelsen om diagnosekode i LPR.01-04-20161601191***60435
SundhedsdatastyrelsenFra Sundhedsdatastyrelsen vedr. koder - LPR.01-04-20161601191***59913
 Opfølgende spm. fra borgeren - aktindsigtsanmodning.21-03-20161604267***59799
 Svar på anmodning om aktindsigt vedr- sagsnr. 160119101-04-20161604267***59916
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. indsamling af oplysninger om omskæringer05-04-20161601191***62253
 Anmodning om (opdateret) aktindsigt23-03-2016SJ-STD-SUMLLU***55528
 Borgerbrev om bioetikkonventionen23-03-20161604536***55584
 Erindrer om sin henvendelse og om underretningsforpligtelsen - aktindsigt.30-03-2016SJ-STD-DEPCGM***57073
 Fornyet anmodning om (opdateret) aktindsigt sag nr 1601191, tilkomne akter efter 14. marts 201606-04-20161604543***62953
 Svar på anmodning om aktindsigt af 14. marts 201606-04-20161604267***64041
 Anmodning om aktindsigt - rituelle omskæringer.05-04-20161604569***61965
 Kvittering for aktindsigtsanmodning07-04-20161604569***64569
 Tilbagemelding på ministeriets svar på anmodning om aktindsigt af 14. marts 2016.06-04-20161604267***64221
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på opfølgende spørgsmål af 21. marts 2016 til aktindsigtsanmodning12-04-20161604267***68030
 Påmindelse fra borger om tidsfrist ifbm. aktindsigtsanmodning14-04-20161604569***70588
 Gensvar fra borgeren vedr. aktindsigtsanmodning14-04-20161604569***70990
 Yderligere kommentar fra borgeren vedr. aktindsigtsanmodning15-04-20161604569***70992
SundhedsdatastyrelsenOrientering fra Sundhedsdatastyrelsen14-04-20161604569***70999
SundhedsdatastyrelsenVedr. borgerbrev a- anmodning af SDS om kontakt til sagsbehandler i SPS15-04-20161602496***71750
 Svar på påmindelse fra borger om tidsfrist for aktindsigtsanmodning14-04-20161604569***70987
 Svar på gensvar fra borgeren vedr. aktindsigtsanmodning14-04-20161604569***70991
SundhedsdatastyrelsenVedr. borgerhenvendelse om indberetningspligt ved omskæring.15-04-20161602496***71587
Styrelsen for PatientsikkerhedForespørgsmål hos Styrelsen for Patientsikkerhed - Sag om indberetningspligt for rituel omskæring.15-04-20161602496***71665
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. borgerbrev om indberetningspligt for rituel omskæring.19-04-20161602496***73293
 Registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret07-04-20161602496***64653
 Svar på anmodning om aktindsigt af 6. april 2016 - vedr. rituel omskæring.19-04-20161604543***73762
 Nyt spørgsmål vedr. årsager til omskæring.25-04-20161604950***77395
 Svar på spørgsmål om årsager til omskæring.25-04-20161604950***77238
Syddansk UniversitetAktindsigt fra Syddansk Universitet19-04-20161605119***74829
SundhedsstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn28-04-20161605157***80560
 Konkret forespørgsel ved. indgreb på børn11-04-20161605157***66561
 Svar på aktindsigtsanmodning29-04-20161604569***82214
SundhedsstyrelsenReminder: Svar på oversendelse af borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn18-05-20161605157***95705
Styrelsen for PatientsikkerhedTak for svar til STPS på borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn18-05-20161605157***95995
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn18-05-20161605157***95983
SundhedsdatastyrelsenFra Sundhedsdatastyrelsen om diagnosekoder for rituel omskæring01-04-20161601191***102345
SundhedsdatastyrelsenBorgerhenvendelse vedr. private klinikkers indberetning af omskæring af drenge.31-05-20161605038***107870
SundhedsdatastyrelsenKonkrete eksempeler fra Sundhedsdatastyrelsen - omskæring af drenge.27-04-20161605038***108133
EmbedslægeforeningenFra styrelsen vedr. indberetning af omskæring af drenge.02-05-20161605038***107071
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. indberetning af omskæring01-06-20161605038***109993
 Svar på borgerbrev om private klinikkers indberetning af omskæring af drenge.06-06-20161605038***112400
 Besvarelse af din henvendelse vedr. omskæring08-06-20161606268***115191
SundhedsdatastyrelsenAnmodning til SDS om udtalelse ifbm. borgerbrev om sygesikringsregisteret21-04-20161606292***114661
 Supplerende spørgsmål vedr. indberetning af omskæring af drenge.06-06-20161605038***115138
 Anke over Sundhedsdatastyrelsens afslag på anmodning om sammenstilling af data03-02-20161604631***16079
 SUM besvarelse - Klage over afslag fra Sundhedsdatastyrelsen på ansøgning om sammenstilling af data03-06-20161604631***113461
 Ny anmodning fra borgeren vedr. omskæring08-06-20161606268***115955
 Borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret07-04-20161606292***114653
SundhedsdatastyrelsenErindring til SDS om anmodning om udtalelse vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret.09-06-20161606292***117194
SundhedsdatastyrelsenMøde aftalt med Sundhedsdatastyrelsen vedr. håndtering af TB13-06-20161605038***119256
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om sagens akter og Sundhedsdatastyrelsens udtalelse - aktindsigtsanmodning.10-06-20161606449***117858
 Svar på mail vedr. fristoverskridelse13-06-20161606449***118674
 Klager henvender sig igen vedr. fristoverskridelsen - aktindsigt.13-06-20161606449***118673
 Klagers svar på fristudsættelsen - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449***118591
 Klager henvender sig igen om fristudsættelsen - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449***118596
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om konkret eksempel på personhenførbare oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen.13-06-20161604569***119498
 Fristudsættelse til klager - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449***117865
 Svar på klagers henv. om fristudsættelsen - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449***118595
SundhedsdatastyrelsenVedr. aktindsigt - anmeldelse af omskæring af drenge.14-06-20161604569***120689
 Afsendelse af afgørelse af aktindsigtsanmodning17-06-20161604569***123966
SundhedsdatastyrelsenKorrespondance vedr. anmodning om eksempler vedr. videregivelse af oplysninger - fra SDS15-06-20161604569***122943
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 125820-06-2016SJ-STD-DEPSJE***125155
Retten til Forskellighed - CircuminfoKvittering for modtagelse af henvendelse vedr. Anerkendelse af regeringens støtte til religionsfrihed20-06-20161600661***124741
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om afgørelse af aktindsigtsanmodning17-06-20161604569***123969
Intact DenmarkSvar på anmodning om aktindsigt vedr. behandlingen af UPR anbefaling nr. 121.14321-06-20161605119***125555
 Fremsendelse af afgørelse af aktindsigtsanmodning21-06-20161606532***125537
 Svar på anmodning om altindsigt21-06-20161606612***125659
Syddansk UniversitetForespørger til svar vedr. aktindsigt fremsendt den 19. april 201610-06-20161605119***117456
 Studerende: Spørgsmål til henstilling til DK fra FNs menneskerettighedsråd og Danmarks accept12-06-20161606612***118797
 Kvittering for modtagelse af afgørelse om aktindsigt.20-06-20161604569***125528
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse fra SDS om vi har indhentet udtalelse fra JM inden afgørelse om aktindsigt.17-06-20161604569***125565
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om afgørelse af aktindsigtsanmodning21-06-20161606532***125548
 Kvittering for modtagelse af afgørelse om aktindsigt.22-06-20161606532***126448
SundhedsdatastyrelsenErindring om anmodning om udtalelse vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret.24-06-20161606292***129482
 Særskilt påklage af sagsbehandlingstiden13-06-20161604569***118857
 Borgerhenvendelse - vedr. drenges ret til hele kroppe - spørgsmål vedrørende forhudsamputation af raske drenge i Danmark27-05-20161606268***104972
 Anmodning om aktindsigt13-06-20161606532***119088
Retten til Forskellighed - CircuminfoAnerkendelse af regeringens støtte til religionsfrihed19-06-20161606760***124091
Retten til Forskellighed - CircuminfoRituel omskræring af drenge samt ret til religionsfrihed21-06-20161606760***126354
SundhedsdatastyrelsenAnmodning til SDS om genoptagelse af arbejdet med den tekniske løsning.24-06-20161601191***129415
SundhedsdatastyrelsenAnmodning til SDS om genoptagelse af arbejdet med den tekniske løsning vedr. registrering af omskæringer27-06-20161601191***130533
SundhedsdatastyrelsenRykker for udtalelse fra SDS vedr. afgørelse om aktindsigt.27-06-20161606449***130080
SundhedsdatastyrelsenVideresendelse af borgerbrev om indberetning af omskæring29-06-20161605038***132884
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæring29-06-20161606268***132320
 SUMS svar til TB på supplerende spørgsmål om indberetning af omskæring af drenge.29-06-20161605038***132885
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæring.29-06-20161606268***132160
 Supplerende spørgsmål i forb. med aktindsigt fra studerende21-06-20161606612***133339
JustitsministerietOversendelse af henvendelse fra foreningen "Retten til forskellighed - Circuminfo"01-07-20161606760***135284
SundhedsdatastyrelsenNotat vedr. TBs klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse af 7. april 201629-06-20161606449***135455
 Afgørelse af klage over aktindsigt06-07-20161606449***137879
 Svar på spørgsmål om Danmarks accept af henstilling fra Ægypten06-07-20161606612***137872
 Studerende skriver, at SUM's svar kommer med i artikel06-07-20161606612***138206
 Klager kvitterer for modtagelsen af afgørelse vedr. aktindsigt.06-07-20161606449***137881
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om afgørelse af klage over aktindsigt06-07-20161606449***137882
 Opfølgende henvendelse fra borger - vedr. samtykke til omskæring.11-07-20161600809***141511
 Omskæring af drengebørn og Danmarks internationale forpligtelser efter bioetikkonventionen11-07-2016SJ-STD-DEPTBH***144627
SundhedsdatastyrelsenUdtalelse fra SDS vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret21-07-20161606292***144513
SundhedsdatastyrelsenUdtalelse fra SDS vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret21-07-20161606292***144510
 Orientering om, at excel-arket udleveres af SDS til klager22-07-20161606449***144628
 Borgerhenvendelse om læge der driver omskæringsklinik30-06-20161607362***133906
 Besvarelse af henvendelser vedrørende omskæring11-07-20161600809***141014
 Anmodning om udtalelse ifbm. borgerbrev om sygesikringsregisteret11-07-20161606292***141087
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæringer22-07-20161606292***144509
HøringslisteHøringsbrev - Bkg om lægers anmelselse til LPR af patientbehandling udført på private sygehuse og klinikker samt af drengeomskæringer udført uden for sygehuse og klinikker08-07-20161607114***140562
SundhedsdatastyrelsenAnmodning fra SDS om beskrivelse af formålet med udvidet indberetning til LPR (omskæring)28-07-20161601191***148759
 Har endnu ikke fået et svar - omskæring11-07-20161607294***140986
  Anmodning om aktindsigt af 3. august 2016 vedr. omskæring 03-08-2016 1607488*** 147029
  Anmodning om aktindsigt af 3. august 2016 vedr. omskæring 03-08-2016 1607489*** 147573
  Anmodning om aktindsigt af 2. august 2016 vedr. omskæring 02-08-2016 1607489*** 146989
  Anmodning om aktindsigt af 4. august vedr. omskæring 04-08-2016 1607489*** 147735
 Borgers kvittering for modtagelsen af aktindsigt vedr. omskæring11-08-20161607489***152215
 Borger erindrer om frist på aktindsigt vedr. omskæring11-08-20161607489***150646
 Borgerbrev: Omskæring af drenge og piger01-08-20161607605***148550
 Svar på anmodninger om aktindsigt - vedr. omskæring11-08-20161607489***151530
 Vedr. aktindsigt i Excel-ark16-08-20161606449***154054
 Besvarelse af akt 11 - vedr. omskæring17-08-20161600809***154449
 Besvarelse af henvendelser af 11. juli 2016 - vedr. omskæring17-08-20161607294***154441
 Besvarelse af henvendelser af 11. juli 2016 vedr. omskæring.17-08-20161607294***154579
 Besvarelse af henvendelse af 18. august 2016 vedr. omskæring.18-08-20161600809***155930
 Besvarelse af henvendelse om omskæring.18-08-20161600809***155156
 Besvarelse af din henvendelse om omskæring.18-08-20161606292***155907
 Besvarelse af henvendelse af 17. august 2016 om omskæring18-08-20161607294***156054
 Besvarelse af din henvendelse vedr. omskæring.18-08-20161607605***155150
 Besvarelse af henvendelse (korrekt e-mail) vedr. omskæring.18-08-20161607605***155154
 Opfølgende henvendelse pba. ministeriets besvarelse vedr. omskæring af 18. august 201618-08-20161600809***156644
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæring.18-08-20161600809***155542
 Kommentar fra borger på ministeriets svar af 18. august 2016 vedr. omskæring18-08-20161607294***156584
SundhedsdatastyrelsenOversendelse af anmodning om aktindsigt i styrelsens sag vedr. genudstedelse af BEK nr 1073 af 06/09/200718-08-20161608010***156201
 Kvittering for modtagelse af besvarelse - vedr. omskæring.19-08-20161606292***156485
 Besvarelse af opfølgende henvendelse af 18. august 2016 om omskæring23-08-20161600809***157664
 Besvarelse af aktindsigtsanmodning vedr. genudstedelse af bkg nr 1073 af 6/9-200723-08-20161608010***157921
 Borger kvitterer for modtagelse af besvarelse vedr. omskæring23-08-20161600809***157717
SundhedsdatastyrelsenFremsendelse af excel-arket - vedr. omskæring.17-08-20161606449***157809
 Besvarelse af henvendelse vedr. udlevering af excel-ark - vedr. omskæring23-08-20161606449***158337
 Besvarelse af aktindsigtsanmodning - vedr. omskæring.23-08-20161608010***158141
 Kvitterer for modtagelsen af svar på opfølgende henvendelse vedr. aktindsigtsanmodning24-08-20161608010***158730
SundhedsdatastyrelsenBesvarelse af Sundhedsdatastyrelsens henvendelse vedr. formålet med udvidet indberetning til LPR23-08-20161601191***158498
 Besvarelse af opfølgende henvendelse vedr. aktindsigtsanmodning24-08-20161608010***158718
 Besvarelse af henvendelse om udlevering af excel-ark - vedr. omskæring23-08-20161606449***157810
 Klager oplyser ny e-mailadresse, som svaret bedes sendt til24-08-20161606449***161177
  Besvarelse af henvendelse vedr. juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles patientrettigheder jf. Bioetikkonventionens art. 6 29-08-2016 1608243*** 161492
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæring29-08-20161604536***161480
StatsministerietNy henvendelse vedr. juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles patientrettigheder jf. Bioetikkonventionens art. 629-08-20161608243***162699
 Har fået ny mailadresse24-08-20161608296***160239
 Anmodning om (opdateret) aktindsigt i sag - vedr. omskæring.29-08-20161608296***161715
 Spørgsmål om juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles patientrettigheder jvf Bioetikkonventionens artikel 6.1 - rykker for svar12-08-20161608243***151791
 Besvarelse af henvendelse af 29/8-16 vedr. juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles rettigheder, jf. bioetikkonventionens art. 6.105-09-20161608243***166158
 Besvarelse af henvendelse vedr. bioetikkonventionens art. 6.1.05-09-20161608243***166569
 Besvarelse af henvendelse vedr. metadata.09-09-20161606449***170815
JustitsministerietVideresendelse af henvendelse vedr. kvindelig omskæring til JM + orientering til borger12-09-20161608616***172175
Social- og IndenrigsministerietVideresender borgerhenvendelse om kvindelig omskæring06-09-20161608616***167577
 Rykker for svar vedr. anmodning om (opdateret) aktindsigt07-09-20161608296***168925
 Anmodning om aktindsigt13-09-20161608677***172877
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkTre spørgsmål til ministeren om omskæring06-09-20161608678***167273
 Rykker for svar. Anmodning om (opdateret) aktindsigt14-09-20161608296***174063
 Svar på anmodning om aktindsigt vedr. omskæring af drengebørn15-09-20161608296***175447
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkSvar på henvendelse fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing19-09-20161608678***176879
 Kvittering for modtagelse af aktindsigt20-09-20161608677***178473
 Afgørelse af sag om aktindsigt20-09-20161608677***178449
 Anmodning om aktindsigt23-09-20161608924***181629
 Svar på anmodning om aktindsigt i dokument vedr. omskæring fra 199728-09-20161608924***185996
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkSupplerende spørgsmål fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing.27-09-20161608678***185166
 Svar på anmodning om aktindsigt i dokument vedr. omskæring03-10-20161609143***188782
 Svar på ministeriets afslag på aktindsigt - vedr. omskæring.03-10-20161609143***189409
 Borgerhenvendelse - "Modifikation af mine børn" - vedr. bioetikkonventionen - omskæring.05-10-20161609292***193139
 Svar på spørgsmål om "udløbsdato"07-10-20161609143***194971
 Høringssvar HJL - vedr. anmeldelse af omskæringer.10-10-20161607114***195336
 Borger beder om uddybende svar - vedr. afslag på aktindsigt.09-10-20161609143***195291
Det Jødiske SamfundOrientering til relevante trossamfund om at bkg. om lægers anmeldelse til LPR af bl.a. omskæringer af drenge og mænd udført uden for sygehuse og klinikker er sendt i høring17-10-20161607114***201403
 Svar på borgerhenvendelse vedr. modifikation af børn i medfør af bioetikkonventionen17-10-20161609292***201368
 Opfølgende spørgsmål vedr. henvendelse om modifikation af børn i medfør af bioetikkonventionen17-10-20161609292***202176
 Anmodning om aktindsigt i sag om omskæring.18-10-20161609628***202802
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkKvittering for modtagelse af supplerende henvendelse fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing24-10-20161608678***205752
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkRykker for svar på supplerende henvendelse fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing22-10-20161608678***205751
Alaadin MoskeTilbagemelding fra trossamfund vedr. bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 - omskæring.25-10-20161607114***208365
 Svar på anmodning om aktindsigt i indkomne høringssvar31-10-20161609869***213437
 Anmodning om aktindsigt28-09-20161609143***186314
 Ønsker aktindsigt i høringssvar vedr. bekg. om anmeldelse af omskæringer.27-10-20161609869***210100
SundhedsdatastyrelsenKorrespondance med Sundhedsdatastyrelsen om persondatalovens § 1012-10-20161609947***214671
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse fra Sundhedsdatastyrelsen vedrørende anvendelse af persondatalovens § 1012-10-20161609947***214685
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse fra Sundhedsdatastyrelsen vedrørende kriterier for udlevering af aggregerede data26-10-20161609947***214691
 Rykker - Anmodning om aktindsigt i sagsnr 97-6400/01-1001-11-20161609628***216153
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkSvar på henvendelse med supplerende spørgsmål fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster02-11-20161608678***215602
 Orientering fra borger vedr. omskæring07-11-20161609292***220420
Kristeligt DagbladHøringssvar vedr. bekg. om anmeldelse af omskæringer - aktindsigt.07-11-20161609587***221610
 Besvarelse af henvendelse vedr. modifikation af børn i medfør af bioetikkonventionen - omskæring.07-11-20161609292***220314
Kristeligt DagbladHøringssvar vedr. bekg. om anmeldelse af omskæringer - aktindsigt.07-11-20161609587***221611
 Rykker jf. OFL § 36 stk. 2 - vedr. aktindsigt - omskæring.08-11-20161609628***222680
 Svar på anmodning om anktindsigt i sag fra 1997 om omskæring15-11-20161609628***229985
 Orientering om klage til Folketingets Ombudsmand15-11-20161609628***229799
SundhedsdatastyrelsenSDS anmoder om møde vedr. levering af personhenførbare og aggregerede data09-11-20161609947***231461
 Svar på ministeriets brev vedr. omskæring17-11-20161609292***232043
 Spørgsmål til aktliste ifb. med aktindsigt - omskæring.15-11-20161609628***230640
 Svar på henvendelse vedr. omskæring17-11-20161609292***231905
 Svar på spørgsmål til aktliste ifb aktindsigt18-11-20161609628***233493
 Klage over afgørelse af 15. november 2016 - aktindsigt - omskæring.18-11-20161610415***233553
 Klage over afgørelse af 28. september 2016 - aktindsigt - omskæring.18-11-20161610415***233557
 Efterspørger dato for forventet svar (afgørelse af 15. november 2016) - aktindsigt29-11-20161610415***242900
 Efterspørger dato for forventet svar (afgørelse af 28. september 2016) - aktindsigt29-11-20161610415***242894
 Spørgsmål om mulighed for at få indsigt i dokument01-12-20161610745***243952
 Spørgsmål om mulighed for at få indsigt i dokument23-11-20161610745***243938
 Borgerhenvendelse vedr. omskæring25-11-20161610791***240926
 Svar på henvendelse om omskæring05-12-20161610791***246522
 Borger vil klage til ombudsmanden igen: Svar på klage over afgørelser om aktindsigt af 28. september 2016 og 15. november 2016 vedr. omskæring06-12-20161610415***248508
 Svar på klage over afgørelser om aktindsigt af 28. september 2016 og 15. november 2016 vedr. omskæring06-12-20161610415***248504
 SUM oplyser, hvornår svar kan forventes: Orientering om forest. klage til Folketingets Ombudsmand.05-12-20161610415***246985
Det Jødiske Samfund i DanmarkAnmoder om et møde vedrørende registrering af drengeomskæringer07-12-20161610653***249614
 Ønsker aktindsigt i sag om omskæring01-12-20161610925***247619
 Svar vedr. aktindsigt i sag om omskæring08-12-20161610925***250391
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS vedr. den tekniske løsning vedr. registrering af omskæringer12-12-20161601191***253481
SundhedsdatastyrelsenMail til SDS vedr. den tekniske løsning til registrering af omskæringer12-12-20161601191***253347
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPKInformationsbrev til Brancheforeningen for Private Hospitaler og Klinikker om pligt til indberetning af mandlige omskæringer udført uden for private sygehuse og klinikker20-12-20161610930***261511
Det Jødiske Samfund i DanmarkInformationsbrev til anerkendte og godkendte trossamfund om pligt til indberetning af mandlige omskæringer udført uden for private sygehuse og klinikker20-12-20161610930***261519
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Informationsbrev til Lægeforeningen om pligt til indberetning af mandlige omskæringer udført uden for private sygehuse og klinikker20-12-20161610930***261504
Folketingets OmbudsmandAnmoder om udtalelse og materiale - vedr. afgørelse om aktindsigt.15-12-20161611273***258302
Folketingets OmbudsmandFremsender klage over afgørelse af sag vedr. aktindsigt i sag om omskæring.15-12-20161611273***258356
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om udsendt informationsbrev om pligt til indberetning af mandlige omskæringer udført uden for private sygehuse og klinikker20-12-20161610930***261542
Det Jødiske Samfund i DanmarkVedr. mødeanmodning til sundhedsministeren.23-12-20161610653***265434
 Svar på anmodning om aktindsigt af 28. september 2016 i dokument vedr. omskæring fra 199728-09-20161611273***265494
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om kommende aktindsigt - vedr. sag om omskæring.22-12-20161610925***265394
 Mail fra borger; Vedr. aktindsigt i sag om omskæring22-12-20161610925***265401
 Svar på anmodning om aktindsigt - vedr. omskæring.23-12-20161610925***267722
 Borgerhenvendelse - behandlinger på privathospitaler fremgår ikke af sundhed.dk27-12-2016SJ-STD-DEPMBN***266044
Styrelsen for PatientsikkerhedKC i STPS oplyser: Vedr. aktindsigt i sag om omskæring12-01-20171610925***276386
Folketingets OmbudsmandUdtalelse til Ombudsmanden - vedr. sag om afslag på aktindsigt.12-01-20171611273***275478
Styrelsen for PatientsikkerhedAfklaring med STPS: Vedr. aktindsigt i sag om omskæring.17-01-20171610925***280212
Folketingets OmbudsmandOmbudsmanden fremsender kopi af brev sendt til klager - vedr. aktindsigt i sag om omskæring.16-01-20171611273***278396
 Vedr. sidste del af aktindsigt i sag om omskæring18-01-20171610925***280713
 Sidste del af svar på anmodning om aktindsigt i sag om omskæring19-01-20171610925***282007
Folketingets OmbudsmandKopi af svar vedr. aktindsigtsanmodning18-11-20161609628***234068
Folketingets OmbudsmandKopi af brev vedr. oplysning om sagsbehandlingstid - aktindsigt.26-01-20171611273***288454
 Vedr. anmodning om aktindsigt af 6. februar 2017 (fristudsættelse) - omskæring15-02-20171701191***305155
 Anmodning om aktindsigt - vedr. omskæring06-02-20171701191***297108
 Korrespondance med anmodning om fristudsættelse med svar på aktindsigt - omskæring21-02-20171701191***309809
 Besvarelse af aktindsigtsanmodning - omskæring23-02-20171701191***311858
UdenrigsministerietUM anmoder om bidrag til besvarelse af henvendelse om omskæring på facebook: Regeringens politik vedr. omskæring af drenge02-03-20171701814***317879
UdenrigsministerietKorrespondance med UM - vedr. omskæring af drenge02-03-20171701814***317880
UdenrigsministerietKorrespondance med UM: HASTER - vedr. omskæring af drenge02-03-20171701814***317882
 Svar til ansøger vedr. spm. om aktlisten07-03-20171701191***321513
 Spm. fra ansøger til aktlisten - vedr. aktindsigtsanmodning - omskæring03-03-20171701191***321512
SocialdepartementetSvar fra Socialdepartementet (Sverige) - vedr. omskæring09-03-20171701191***325126
 Anmodning om aktindsigt (hymenrekonstruktion, jomfruhinder)15-03-20171702214***327520
 Kvittering: Anmodning om aktindsigt (hymenrekonstruktion, jomfruhinder)20-03-20171702214***329940
Helse- og OmsorgsdepartementetAnmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 1999 - frist 10. april 201722-03-20171611273***331884
Ministry of Social Affairs and HealthSvar fra Social- och Hälsovårdsministeriet (Finland) - vedr. aktindsigt - omskæring08-03-20171701191***322303
Ministry of WelfareSvar fra ministeriet for velfærd (Island) - vedr. aktindsigt - omskæring21-03-20171701191***331771
 Afgørelse aktindsigt - sager vedr. rekonstruktion af jomfruhinder23-03-20171702214***332663
 Besvarelse af anmodning om aktindsigt - vedr. omskæring27-03-20171701191***334446
Folketingets OmbudsmandKopi af afsluttende brev vedr. aktindsigt i sag om omskæring16-03-20171611273***328344
Helse- og OmsorgsdepartementetAnmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 199910-04-20171611273***345622
Det svenske socialdepartementSvar fra Sverige: Anmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 1999: Frist 25. april 201719-04-20171611273***348868
Social- och HälsovårdministerietRykker for svar: Anmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 1999: Frist 25. april 201728-04-20171611273***355738
Udlændinge- og IntegrationsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om omskæring af børn11-05-20171600668***364777
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. omskæring af børn10-05-20171600668***363848
 Svar fra Finland - Anmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 199910-05-20171611273***364675
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
SUM hører STPS og SST: Bestilling: Udtalelser fra Sundhedsstyrelsen dateret 4. februar 1997 om omskæring af drenge15-05-20171611273***366266
Folketingets OmbudsmandSvar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med udtalelse fra ombudsmanden - vedr. sag om omskæring15-05-20171611273***365788
 Borger spørger på ny: Svar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med udtalelse fra ombudsmanden - vedr. sag om omskæring15-05-20171611273***366090
 Anmodning om aktindsigt i aktindsigtssager om omskæring15-05-20171703796***365947
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS: Vedrørende udtalelse dateret 4. februar om omskæring af drenge17-05-20171611273***371849
 Svar på anmodning om aktindsigt i aktindsigtssager om omskæring23-05-20171703796***372873
DGI-CDDH-BioethicsQuestionnaire on the Oviedo Convention: relevance and challenges/Questionnaire sur la Convention d'Oviedo : pertinence et défis23-05-20171607424***373261
Folketingets OmbudsmandTakker for underretningen vedr. afslag på aktindsigt24-05-20171611273***373216
 Henvendelse om omskæring af drenge23-05-20171704214***373201
Tænketanken TheFannyFilesNy rapport om Danmarks indsats mod pigeomskæring10-05-20171704215***363852
Folketingets Ombudsmand Svar på henvendelse vedr. spørgsmål til ministeriets sagsbehandling ifb. med afgørelse om aktindsigt 12-06-2017 1611273*** 384767
 Borger til SUM: Svar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med udtalelse fra ombudsmanden01-06-20171611273***383409
Folketingets OmbudsmandKlage over afgørelse (was: Svar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med udtalelse fra ombudsmanden)11-06-20171704513***384776
 Anmodning om opdateret aktindsigt08-06-20171704515***383451
 Anmodning om aktindsigt: Svar på anmodning om aktindsigt efter arkivlovens regler i dokument om omskæring13-06-20171704567***386000
 Svar på anmodning om aktindsigt efter arkivlovens regler i dokument om omskæring13-06-20171704513***385377
 Anmodning om aktindsigt efter arkivlovens regler i dokument om omskæring13-06-20171704567***386001
 Svar på anmodning om aktindsigt i sag om klage til ombudsmanden15-06-20171704515***387641
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM hører STPS og SST: Vedrørende udtalelse dateret 4. februar om omskæring af drenge13-06-20171704567***388788
 Svar på anmodning om aktindsigt i ministerbetjeningsdokument - arkivloven16-06-20171704567***388784
Udlændinge- og IntegrationsministerietSUM svarer UIM: oversendelse: Henvendelse vedr. omskæring af børn26-06-20171704872***394045
Udlændinge- og IntegrationsministerietBorgerhenvendelse vedr. omskæring af børn - vil SUM besvare henvendelsen?31-05-20171704872***376907
 Henvendelse til sundhedsministeren om fratagelse af autorisation18-05-2017SJ-STD-DEPCGM***370033
 Anmoder om aktindsigt i korrespondance af 23. maj 2015 vedr. omskæring30-06-20171705130***399161
 Svar på anmodning om aktindsigt vedrørende vejledning om omskæring06-07-20171705130***402467
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. lovgivning omkring tatovering af øjenbryn, eyeliner og læber27-07-20171705411***406648
 Anmodning om aktindsigt - vedr. forslag til ny lov om patientrettigheder udsendt til høring december 199528-07-20171705422***406657
Intact DenmarkAnmeldelse af læge der bedriver omskæring uden autorisation12-07-20171705487***404467
 Orienterer om muligt kritisable forhold vedr. lægeklinik i Albertslund21-07-20171705486***405822
Iron Mountain A/SIronmountain henviser til fjernarkiv - sager vedr. forslag til lov om patientrettigheder - høring dec. 199504-08-20171705422***408606
 Opmærksomhedsskrivelse: Muligt kritisable forhold vedr. omskæringsklinik "KKC"/"Klinisk kosmotologisk klinik"03-07-20171705580***399891
 SUM skriver igen til borger vedr. anmodning om aktindsigt - forslag til lov om patientrettigheder i høring dec. 199504-08-20171705422***408682
 SUM anmoder STPS: Bidrag til besvarelse af henvendelse om omskæringslæger - frist: 11. august 201707-08-20171705487***409711
 Svar på henvendelse om omskæring af drenge08-08-20171704214***410247
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM rykker STPS: Vedrørende udtalelse dateret 4. februar om omskæring af drenge08-08-20171704567***409873
Iron Mountain A/SKor. vedr. sager til besvarelse af aktindsigtsanmodning - forslag til lov om patientrettigheder - høring dec. 199504-08-20171705422***408527
Iron Mountain A/SBestilling af sager vedr. forslag til lov om patientrettigheder - høring dec. 199504-08-20171705422***408544
 Svar på henvendelse om permament make-up11-08-20171705411***411332
 SUM orienterer borger om status på afgørelse om aktindsigt11-08-20171705422***411342
 Forespørgsel vedr. patientrettigheder - stedfortrædende samtykke28-07-20171705735***406696
 Svar på anmodning om aktindsigt - vedr. forslag til lov om patientrettigheder (1995)18-08-20171705422***415462
 Borgerhenvendelse - ønsker oplysning om hjemmel til retten til at frasige sig livsforlængende behandling04-08-20171705743***408607
 Korr. med borger ifb. med svar på anmodning om aktindsigt efter arkivlovens regler24-08-20171704567***418175
 Svar på anmodning om aktindsigt efter arkivlovens regler24-08-20171704567***417881
 Til orientering fra borger - vedr. aktindsigt - arkivloven28-08-20171704567***419692
Styrelsen for PatientsikkerhedKlage over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid05-09-20171706330425292
SundhedsdatastyrelsenFremsender klage over sagsbehandlingstiden i forbindelse med en anmodning om aktindsigt i Sundhedsdatastyrelsen01-09-20171706331***423163
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. ansigtstatovering til videre foranstaltning04-09-20171706368***424163
 Henvendelse vedr. anmeldelse af mandlig omskæring01-09-20171706508***423321
SundhedsdatastyrelsenHører SDS: vedr. klage over afgørelse om aktindsigt i data (dataudtræk)15-09-20171706550***432038
CircumwatchForskerservice anmodes om at genoptage behandling af ansøgning - vedr. afg. om aktindsigt11-09-20171706550***428725
SundhedsdatastyrelsenUdtalelse i forbindelse med klage over afgørelse af 5. juli 2017 - vedr. aktindsigt11-09-20171706550***428710
SundhedsdatastyrelsenSundheds- og Ældreministeriets svar på klage over sagsbehandlingstid til Sundhedsdatastyrelsens orientering19-09-20171706331***434491
 Svar på klage over sagsbehandlingstid i aktindsigtssag19-09-20171706331***434406
 Svar på klage over sagsbehandlingstid i aktindsigtssag19-09-20171706331***434443
Region Sjælland
Folketingets Ombudsmand
Endelig rapport for tilsynsbesøg på Bakekgården 201620-09-2017SJ-STD-DEPSJE436587
Dansk Selskab for Almen Medicin
Sundhedsstyrelsen
Udkast til referat fra 5. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient - Frist for bem. d. 3/10-1719-09-20171600825436644
DGIUdbetalinganmodning - Aktivitetspulje 201718-09-20171601453435036
Solrød KommuneSvar på spørgsmål til de overførte midler Solrød Kommune - vedr. En værdig ældrepleje18-09-20171601918434700
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-407/17, Green Network (udsættelse af sagen)29-08-20171602492436338
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-406/17, Acea Energia (udsættelse af sagen)29-08-20171602492436332
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-452/17, ZAKO29-08-20171602492436329
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-448/17, EOS KSI Slovensko18-09-20171602492435881
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 38, 39 og 40)15-09-20171602492435859
UdenrigsministerietFristliste af 19. september 2017 - præjudicielle forelæggelseskendelser mv.19-09-20171602492435921
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-431/17, Monachos Eirinaios29-08-20171602492436322
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-510/17 (PPU), Petruch28-08-20171602492436313
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-434/17, Human Operator28-08-20171602492436310
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-6/17, Fjarskipti hf. v Síminn hf.28-08-20171602492436306
 Borgerhenvendelse - "Sagens alvor..." - vedr. psykiatri19-09-20171603459434333
Dansk Cøliaki ForeningAfregning - Driftspuljen 201629-06-20171607751435681
Region NordjyllandUdbetalingsanmodning - vedr. svangreomsorgen19-09-20171609226435303
DIGNITYSvar vedr. ændring af navn fra RCT-København til DIGNITY19-09-20171609450435530
Region HovedstadenRegion H, tidsplan - vedr. hospicepulje 2017-202012-09-20171610198434558
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - Accept og udbetalingsanmodning - Hospicepulje 2017-202018-09-20171610198434947
Danske ÆldrerådHøringssvar: Danske Ældreråd - lovforslag om behandlingstestamenter mv.19-09-20171701586434785
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar vedr. anmodning om udtalelse til klage over styrelse - vedr. sag om et biosimilært lægemiddel18-09-20171701811434475
 Svar vedr. tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket19-09-20171702610435596
DXC TechnologyStatus for ESDH-opgraderingsprojekt. Tidsplan og fremdriftsliste19-09-20171704133436287
 Svar på ministeriets svar på henvendelse om autorisationsID19-09-20171704388435963
StatsministerietVideresender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandlingsgaranti og ventetid03-08-20171705376408582
 Borgerhenvendelse vedr. svampeproblemer og lægesvigt15-09-20171706375431979
Ingeniørforeningen i DanmarkWorkshop om sundhedssektoren og teknologi på onsdag kl. 9-1218-09-20171706607436438
 Borgerhenvendelse vedr. tandlægeregning19-09-20171706639434296
 Information about the use of hyaluronic acid and botox04-09-20171706641425005
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar vedr. hjemmel til opbevaring af PRO- og KIH-data13-09-20171706643434452
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar vedr. hjemmel til opbevaring af PRO- og KIH-data13-09-20171706643434446
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. hjemmel til opbevaring af PRO- og KIH-data13-09-20171706643434432
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. hjemmel til opbevaring af PRO- og KIH-data14-09-20171706643434435
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. hjemmel til opbevaring af PRO- og KIH-data13-09-20171706643434438
 Henvendelse om forsikringspligt15-09-20171706645434493
Patientforeningen ModermærkekræftSUM : Ansøgning - Udlodningsmidler - Driftspuljen 201726-06-20171706672435657
Dansk Cøliaki ForeningAnsøgning - Driftspuljen 201730-06-20171706675435745
 Borgerhenvendelse vedr. betaling for overnatning på Rigshospitalet18-09-20171706678433489
Statens Serum InstitutInvitation til DANMAP-seminaret d.15.november01-09-20171706679436456
Aalborg Universitetshospital, SydAnmodning om aktindsigt vedr. tildeling af midler til igangsætning af projekt vedr. udvidelse af AVT-programmet19-09-20171706693436042
LaserteamHenvendelse til sundhedsministeren om tatoveringsfjernelse15-09-20171706695432506
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om jobcenter21-09-20171600668437601
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. modregning i sociale ydelser21-09-20171600668437555
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse21-09-20171600668437531
 Svar på interview til projektopgave om ligestilling21-09-20171600710437825
LægemiddelstyrelsenAnmoder DKMA om indstilling af supplant til CVMP20-09-20171603143436541
Det Kongelige TeaterAfbud til møde den nye operachef og se Madame Butterfly20-09-20171610645436510
Børne- og Socialministeriet
Kriminalforsorgen
Arbejdstilsynet
Socialstyrelsen
Justitsministeriet
Status på initiativer vedr. forebyggelse af vold på botilbud14-09-20171703504436800
Børne- og SocialministerietOrienteirng om fælles screeningsværktøjer til BSM21-09-20171703504437117
National Videnskabsetisk KomitéSvar vedr. formand for NVK21-09-20171703626437248
DXC TechnologyGodkendelse af ændringsanmodning ÆA-SUM-065. Opgradering til WZ 2017.21-09-20171704133436791
Børne- og SocialministerietSUM bemærkninger til opmærksomhedsliste - sundhedspleje20-09-20171704978436444
HjerteforeningenSvar på henvendelse vedr. behandling af hjertepatienter20-09-20171705043436692
Danske FysioterapeuterSvar på rykker for svar på spørgsmål vedrørende dækning af borgernes udgifter til palliativ fysioterapi20-09-20171705190436612
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 105521-09-20171705337437689
 Svar på henvendelse vedr. eloverfølsomhed21-09-20171705461437304
Sundhedsfagligt Fakultet Københavns UniversitetForespørgsel om oplæg til Det Nationale Antibiotikaråd21-09-20171705476437444
Børne- og SocialministerietInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436655
Behandlingscenter TjeleInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436653
Forskningsklinikken for LudomaniInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436651
Center for LudomaniInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436642
Frederiksberg CenteretInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436637
 Svar på henvendelse vedr. dyrkningsordninger til medicinsk cannabis21-09-20171706050437409
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgEFK alm. del - svar på spm. 36620-09-20171706094437119
Folketingets OmbudsmandSvar vedr. børn der falder i søvn med bælte21-09-20171706155437795
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 111421-09-20171706157437682
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 111721-09-20171706204437316
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 111621-09-20171706204437314
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 112321-09-20171706266437527
LægemiddelstyrelsenVedr. stats på henvendelse vedr. opdeling af pakninger - veterinærlægemidler21-09-20171706280437288
Region HovedstadenSvar på henvendelse vedr. sundhedsplatformen og besparelser på lægesekretærer20-09-20171706337436605
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilsagn for 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.21-09-20171706353437132
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilsagn for 2016 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.21-09-20171706353437101
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilsagn for 2016 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.21-09-20171706353437010
 Vedr. svar på henvendelse om behandling og undersøgelse af svampeproblemer20-09-20171706375436182
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 112221-09-20171706450437608
Øfeldt Centrene ApSSvar på aktindsigtsanmodning i udvalg nedsat i 2013 vedr. patienterstatningers dækningsområde20-09-20171706484436730
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 112421-09-20171706521437573
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om ventetid på helbredsattest21-09-20171706539436804
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Pernille Skipper
FIU L 216 - svar på spm. 2021-09-20171706577437665
 Besvarelse af henvendelse til sundhedsministeren vedr. behandlingsforløb20-09-20171706609435961
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 111521-09-20171706619437651
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 102204-09-20171706631436230
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77002-05-20171706631436229
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. S 136610-07-20171706631436245
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
Svar på S 150721-09-20171706638437438
 Besvarelse af henvendelse vedr. betaling for overnatning20-09-20171706678436562
Region NordjyllandAnmodning om aktindsigt - midler til igangsætning af projekt - AVT-programmet20-09-20171706693436397
Danske RegionerDR anmodes om bemærkninger til eksempler afgivet af PET - vedr. vejledning - radikaliseringsproblemer07-09-20171706698436575
 Svar vedr. Legislation Regarding Organ Donations in Denmark21-09-20171706710437034
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 119021-09-2017SJ-STD-DEPSJE437831
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 118921-09-2017SJ-STD-DEPSJE437834
Folketinget ChristiansborgSUU Samrådsspørgsmål ET21-09-2017SJ-STD-DEPSJE437830
UndervisningsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. gymnasiereformen18-09-20171600668437499
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om modregning i sociale ydelser19-09-20171600668437546
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om jobcenter20-09-20171600668437585
UndervisningsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse19-09-20171600668437504
 Skoleelever anmoder sundhedsministeren om interview til projektopgave om ligestilling21-09-20171600710437367
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie29-08-20171602492436319
Folketingets OmbudsmandAnmodning om udtalelse vedr klagesag om afslag på ejerskab af aktier i lægemiddelvirksomheder18-09-20171604700434290
Aarhus KommuneSvar vedr. dispensation til overskydende projektmidler - projekt vedr. det gode måltid12-09-20171608774436459
 Region Sjælland: Regnskab vedr. Finanslovmidler 2016 til fødeafdelingerne - 160362613-09-20171609226437108
Region NordjyllandAcceptskrivelse, Region Nordjylland - vedr. svangreomsorgen20-09-20171609226436191
Vejlefjord RehabiliteringscenterÆndring af navn fra Vejlefjord til Vejlefjord Rehabiliteringscenter20-09-20171609450436511
KLInvitation til sundhedsministeren til at holde oplæg på KL's Sundhedskonference 201820-09-20171610653436348
UdenrigsministerietInvitation til Health regariding Inaugural Meeting of the High Level Group, Malta20-09-20171610653437098
KMDAnmodning om møde med sundhedsministeren om bedre udnyttelse af sundhedsdata20-09-20171610653437094
SF StudiosInvitation til gallapremiere "Sikke et cirkus"21-09-20171610654437377
Den Mexicanske Ambassade i DanmarkAflysning: Mexico's National Day reception on Friday 29th of September 201720-09-20171610654437091
TV SYDHenvendelse fra TV2 og TV2 Regionerne om Folketingsåret20-09-20171610725437105
TV2 LorryHenvendelse fra TV2 og TV2 Regionerne om Folketingsåret19-09-20171610725436040
Coop Danmark A/SHenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjælp til at stramme kemikalielovgivningen20-09-20171610725436072
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - lovforslag om behandlingstestamenter mv.15-09-20171701586432602
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar: Apotekerforeningen - lovforslag vedr. behandlingstestamenter mv.19-09-20171701586434687
 Udbetaling af 2. rate vedr. Klippekortordning på Plejecentre.21-09-20171702468437684
Gladsaxe KommuneAnmodning om godkendelse af revideret budget for "udvidelse af køkkenproduktionsområde på Seniorcenter Egegården" - j.nr. 170315821-09-20171703158437557
Halsnæs KommuneStatus - Halsnæs Kommune køkkenpuljen15-09-20171703169437539
JustitsministerietStatus på initiativ nr. 7 og 10 vedr. forebyggelse af vold på botilbud21-09-20171703504437280
KLKL: Status på etablering af formaliseret samråd08-09-20171703504436932
 Rykker for svar på henvendelse vedr. oplysningspligt18-09-20171704208436024
 Korrespondance SDS vedr. registrering af tvang og indberetningsblanketten13-09-20171704695436828
 Korrespondance SDS vedr. registrering af tvang og indberetningsblanketten13-09-20171704696436827
Danske FysioterapeuterRykker for svar på spørgsmål vedrørende dækning af borgernes udgifter til palliativ fysioterapi18-09-20171705190436611
 Borgerhenvendelse - A K T I N D S I G T - "svindel og bedrag"14-09-20171705678435964
 Borgerhenvendelse - aktindsigt - "SVINDEL og BEDRAG"19-09-20171705678435965
 Vedr. borgerhenvendelse om sundhedsfaglige kompetencer - tandlægeskader19-09-20171705678435966
 Borgerhenvendelse vedr. LBK nr 433 af 22.4.2014 (forvaltningsloven)19-09-20171705678435967
 Materiale vedr. udbetalingsanmodning for Ny Retspsykiatri Sct. Hans21-09-20171705796437768
Dansk IndustriTakkebrev til sundhedsministeren i forbindelse med Sundhedsindustriens Dag 201719-09-20171706319436031
Region HovedstadenBilag 1: Henvendelse til sundhedsministeren vedr. besparelserne på lægesekretærområdet01-09-20171706337423317
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilsagn for 2016 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.20-09-20171706353437005
Øfeldt Centrene ApSNy anmodning om aktindsigt i arbejdsgruppens anbefalinger vedr. udvidelse af patienterstatningens dækningsområde21-09-20171706484437631
Dansk Cøliaki ForeningAnsøgning Driftspuljen30-06-20171706675437474
Region SyddanmarkBemærkninger fra Region Syddanmark - vejledning - radikaliseringsproblemer - psykiatriske pt.15-09-20171706698436579
Region HovedstadenBemærkninger fra Region Hovedstaden (a) - vejledning - radikaliseringsproblemer - psykiatriske pt.15-09-20171706698436580
Region HovedstadenBemærkninger fra Region Hovedstaden (b) - vejledning - radikaliseringsproblemer - psykiatriske pt.15-09-20171706698436581
Region NordjyllandBemærkninger Region Nordjylland - vejledning - radikaliseringsproblemer - psykiatriske pt.15-09-20171706698436582
Danske RegionerSvar fra DR - vejledning - radiakalisering - psykiatriske pt.15-09-20171706698436578
Region SjællandBemærkninger fra Region Sjælland - vejledning - radikaliseringsproblemer - psykiatriske pt.15-09-20171706698436583
 Vedr. ressortomlægning - bkg. om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn07-09-20171706700436595
 Ressortomlægning - bkg. om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn07-09-20171706700436593
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. udleveringspraksis af medicin18-09-20171706707433443
 Legislation Regarding Organ Donations in Denmark19-09-20171706710436026
 Henvendelse til sundhedsministeren om udlevering af sclerosemedicin08-09-20171706716427904
 Borgerhenvendelse vedr. organdonation på sundhed.dk18-09-20171706719433554
 Ny henvendelse vedr. fødselstal18-09-20171706731433470
 Henvendelse vedr. fødselstal - ønsker ikke svar18-09-20171706731433471
 Henvendelse til ældreministeren vedr. brev fra en borger til Seniorrådet i Fredensborg vedr. oplevelse i den lokale hjemmepleje19-09-20171706732434327
 Vedr. ministerens svar på ME-patients kronik i Politiken18-09-20171706734435363
Folketinget ChristiansborgSUU Samrådsspørgsmål EW22-09-2017SJ-STD-DEPSJE438916
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 119422-09-2017SJ-STD-DEPSJE438921
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm EV22-09-2017SJ-STD-DEPSJE438915
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål EX22-09-2017SJ-STD-DEPSJE438908
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål EU22-09-2017SJ-STD-DEPSJE438912
Coop Danmark A/SBeder sundhedsministeren om hjælp til at stramme kemikalielovgivningen21-09-2017SJ-STD-SUMLLU437915
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - forslag om opregulering af folkepensionen19-09-20171600668435364
Folketingets OplysningBorgerhenvendelse til ældreministeren med forslag til handicaphjælp19-09-20171600668434336
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever om interview21-09-20171600710438461
 Skoleelev ønsker sundhedsministeren holdning til mobning22-09-20171600710438778
Dansk Center for OrgandonationUdbetalingsanmodning og justeret budget 2017 - projektbevilling21-09-20171600787437779
Bornholms RegionskommuneEn værdig ældrepleje - Bornholm: Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af 2017-tilskuddet samt overførte midler fra 2016 til 201722-09-20171601585438180
Københavns KommuneModtaget for meget - pulje vedr. de forebyggende hjemmebesøg21-09-20171601789437014
Region HovedstadenRegion Hovedstaden, udbetalingsanmodning - vedr. pulje til udbredelse af akuthjælpeordninger21-09-20171603432437674
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune angående udbetaling for 2017 til projektnr. 65251 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.21-09-20171605360437899
Randers KommuneVedr. Krav til evaluering af projekter i den bevilgede pulje 'Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre'?15-09-20171609805436467
DR KoncerthusetInvitation til ældreministeren til koncert i andelningen af Reformationen 500 år 31. oktober i DR Koncerthuset22-09-20171610645438593
SF StudiosInvitation til gallapremiere "Sikke et cirkus", 1. oktober22-09-20171610645438640
AquiloAnmodning om møde med sundhedsministeren21-09-20171610653438000
Dansk IndustriAnmodning om møde22-09-20171610653438897
Endometriose ForeningenSundhedsministeren inviteres til 20 års fødselsdag21-09-20171610653437903
DR KoncerthusetInvitation til sundhedsministeren til koncert i anledningen af 500 året for Reformationen22-09-20171610654438647
Den Tyske Ambassade KøbenhavnSundhedsministeren inviteres til genforeningsdagen22-09-20171610654438552
 Fremsender til sundhedsministeren link til Altinget vedr. produktivitetskravet22-09-20171610725438035
Silkeborg KommuneUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger20-09-20171611330436789
Dansk Brystkræft OrganisationAnsøgning til aktivitetspuljen Dansk Brystkræft Organisation05-03-20171701872438625
 Udbetalingsskabelon til klippekort - ældrecentre21-09-20171702491437338
SundhedsstyrelsenMødeindkaldelse: 2. møde i referencegruppe vedr. tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring20-09-20171703001438204
Guldborgsund KommunePulje for bedre mad til ældre i eget hjem Guldborgsund Kommune22-09-20171703164438162
SundhedsstyrelsenSvar på forespørgsel vedr. henvendelse om Expert panel12-09-20171705617437860
 Rykker for svar vedr. beregning for udbetaling af ældrechecken21-09-20171705881438001
 Bemærkninger til svar på henvendelse om recepter og receptfornyelse21-09-20171706372437451
 Takke for svar på borgerhenvendelse vedr. håndtering af pleje af afdød mand18-09-20171706403434306
SundhedskartelletBilag 3: Åbent brev til sundhedsministeren vedr. besparelserne på Hammel Neurocenter20-09-20171706529436449
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitation til workshop II - d. 23/11 - SIRIkommissionen22-09-20171706607438830
 Borgerhenvendelse vedr. lov om assistereret reproduktion20-09-20171706610437228
 Vedr. The Ministry of Health has forwarded the inquiry to the Danish Patient Safety Authority - vedr. botox mv.19-09-20171706641436766
 Borgerhenvendelse - klage over og kommentar til afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen - vedr. indførsel af lægemidler16-09-20171706708432846
ÆldreForum
Danske Seniorer
ÆldreForums og Danske Seniorers ideoplæg til Realdania15-03-20161706715437301
DigitaliseringsstyrelsenHøring fra Digitaliseringsstyrelsen - Ny indsamling af navne på offentlige afsendere af Digital Post til kommende kontrakt15-09-20171706721437592
HjernerystelsesforeningenAnsøgning om udlodningsmidler - Driftspuljen 201730-06-20171706726437632
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. opregulering af folkepension22-09-20171600668438530
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. etablering af frivillig ledsager-/hjælperordning22-09-20171600668438138
 Svar på forespørgsel om interview med sundhedsministeren22-09-20171600710438543
Dansk Center for OrgandonationSvar vedr. regnskab for genanvendte uforbrugte midler og særlige tilskud - vedr. organdonation21-09-20171600787437629
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune udbetaling til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling til projektnr. 65251.22-09-20171605360438047
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekKvittering for modtagelse af mail vedr. DEFF licensfakturering 201722-09-20171606253438213
SF StudiosSvar på invitation til gallapremiere "Sikke et cirkus"22-09-20171610645438644
Danmarks ApotekerforeningApotekernes åbningstid den 31. december 201721-09-20171700127438053
FarmakonomforeningenHøring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven22-09-20171701586438137
SundhedsstyrelsenAnmodning til SST om nedsættelse af arbejdsgruppe om anonym levende donor21-09-20171703950437111
Nævnenes HusSUM's svar vedr. muligheden for brug af teleløsninger ved afholdelse af møder mv.21-09-20171704352436797
 Oversigt med de ansvarlige aktører for monitorering - tilføjet KL's ønsker til monitorering - vedr. særlige pladser på psyk. afd.20-09-20171704695436866
 Oversigt med de ansvarlige aktører for monitorering - sendt til bemærkning - vedr. særlige pladser på psyk. afd.19-09-20171704695436846
 Oversigt med de ansvarlige aktører for monitorering - sendt til bemærkning - vedr. særlige pladser på psyk. afd.19-09-20171704696436864
 Oversigt med de ansvarlige aktører for monitorering - tilføjet KL's ønsker til monitorering - vedr. særlige pladser på psyk. afd.20-09-20171704696436868
 Besvarelse af henvendelse vedr. jordemoderkonsultation22-09-20171705176438539
 Henvendelse vedr. lægers udskrivning af smertestillende medicin21-09-20171705442437399
 Svar på bemærkninger til henvendelse vedr. pleje af Alzheimerramt22-09-20171705453438809
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på opfølgende henvendelse vedr. livstestamente21-09-20171705524437436
SundhedsstyrelsenForespørgsel vedr. henvendelse om expert panel12-09-20171705617437858
 Svar på henvendelse om sundhedsplatformen22-09-20171705636438145
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse vedr. stedfortrædende samtykke22-09-20171705735***438119
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 109821-09-20171705882437384
 Svar på mødeanmodning vedr. diabetes22-09-20171705896438942
FolkhälsomyndighetenInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober22-09-20171705968438128
SpillemyndighedenInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436635
SkatteministerietInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober20-09-20171705968436657
 Svar på henvendelse om fyring af dansk model forud for modeshow21-09-20171706025437432
Nævnenes HusSUM's svar på PR's (patientrådgivers) mulighed for at indbringe klage - vedr. teleløsninger21-09-20171706154436802
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 111821-09-20171706204437318
Bech-BruunTilbagemelding vedr. aktindsigtsanmodning - vedr. tilskud til ernæringspræparater21-09-20171706274437486
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om recepter og receptfornyelse21-09-20171706372437392
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. forældres ret til aktindsigt i barnets patientjournal21-09-20171706386437270
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse vedr. nyhedsservice22-09-20171706395438132
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 115322-09-20171706504438090
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spm. S 149721-09-20171706510437865
Region NordjyllandSvar på henvendelse vedr. akutlægebil21-09-20171706510437856
Den Tyske Ambassade KøbenhavnSvar til Tysklands afgående ambassadør22-09-20171706527438118
 Svar vedr. henvendelse om dobbeltdonation21-09-20171706610437243
 Svar på henvendelse vedr. lov om assistereret reproduktion21-09-20171706610437237
KLSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen21-09-20171706647437413
Danske RegionerAnmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. udlevering af sclerosemedicin21-09-20171706716437390
 Svar vedr. tilmelding til Donorregistret21-09-20171706719437407
Horsens KommuneVS: Afrapportering: Pulje til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre25-09-20171603086440031
 Genbeskikkelse af TT som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171604318438707
 Beskikkelses af MR som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171604318438717
 Genbeskikkelse af SA som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171604318438714
 Genbeskikkelse af JBP som medlem i Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171604318438710
 Genbeskikkelse af AEH som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171604318438712
 Svar vedr. spørgsmål til afregning af puljepenge - ældre22-09-20171607154438151
Sølvgades SkoleSvar på invitation til Skolefolkemøde25-09-20171610654440026
Aalborg UniversitetHørringssvar: Aalborg Universitet - lovforslag om behandlingstestamenter m.v.25-09-20171701586439360
Danske Regioner
KL
DUT-høring: Lovforslag om behandlingstestamenter m.v.25-09-20171701586439569
 Svar på borgerhenvendelse vedr. autorisationsID25-09-20171704388439798
Danske RegionerPrivat apotek på DNV25-09-20171705469439412
Region MidtjyllandSpørgsmål til 1. kvartalsrapport 2017 for DNV25-09-20171705560440064
 Svar på dine henvendelser til Sundheds- og Ældreministeriet25-09-20171705678439141
LægemiddelstyrelsenAnmodning om evt. bemærkninger til udkast til svar på SUU alm. del spm. 113025-09-20171706133439519
Danske Regioner
KL
Danske Patienter
Digitaliseringsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Beslutningsopsamling - 5. møde i arbejdsgruppen for PRO22-09-20171706150438887
 Fremsendelse af svar på henvendelse om folkeundersøgelse - vedr. blindfødte22-09-20171706206437957
Region SyddanmarkAngivelse af patientens navn i ulykkesanmeldelse25-09-20171706305439323
 Fremsendelse af svar på henvendelse om undervisning i folkeskolen22-09-20171706453437973
Ingeniørforeningen i DanmarkTilmelding til workshop II - d. 23/11 - SIRIkommissionen25-09-20171706607439134
 Svar på aktindsigtsanmodning - vedr. DAMD-databasen22-09-20171706628438878
UdenrigsministerietVedr. Videresendelse af aktindsigtsanmodning af 12. september 2017 - DAMD-databasen22-09-20171706628438886
 Ministersvar på henvendelse vedr. brev fra borger til seniorrådet i Fredensborg25-09-20171706732439392
 Henvendelse om møde med klinikchefer d.26. september fra Riget25-09-20171706744439968
 Foreløbigt svar på henvendelse vedr. anmodning om supplerende oplysninger vedr. stedfortrædende samtykke22-09-20171706759***438720
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 119522-09-2017SJ-STD-DEPCRV438922
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1201 til ældreministeren25-09-2017SJ-STD-DEPSSK440075
SkatteministerietVedrørende om lovforslag skal kunne sættes i kraft for Færøerne og Grønland - kort frist 22. september 201720-09-2017SJ-STD-SUMAI437095
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1196 til ældreministeren25-09-2017SJ-STD-SUMMPE439933
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1197 til ældreministeren25-09-2017SJ-STD-SUMMPE439939
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionSPC meeting 18-19 September 2017 - presentations20-09-20171600786440055
NATOJHAFG Public Health and Food/Water Group - Plenary meetings20-09-20171600852438817
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1200 til sundhedsministeren25-09-20171600870439944
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1200 til sundhedsministeren, tilbagetaget25-09-20171600870439949
Komiteen for SundhedsoplysningMateriale til partnerskabsmøde20-09-20171601142440066
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-187/17, Alandžak e.a.12-09-20171602492439935
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-422/17, Skarpa Travel23-08-20171602492436145
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-421/17, Polfarmex24-08-20171602492436148
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-438/17, Magamadov24-08-20171602492436151
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-444/17, Arib24-08-20171602492436155
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 309 af 18. september 201718-09-20171602492435919
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 39, 40 og 41)22-09-20171602492439439
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-512/17, HR29-08-20171602492439479
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-6/17, Fjarskipti hf. mod Síminn hf.30-08-20171602492439485
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-417/17, Hera Comm (udsættelse af sagen)29-08-20171602492439476
Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-456/17, Glanzmann e.a.01-09-20171602492439488
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-459/17 og C-460/17, SGI m.fl.01-09-20171602492439491
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-451/17, Walltopia01-09-20171602492439842
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-457/17, Maniero01-09-20171602492439850
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-408/17, Enel Energia (udsættelse af sagen)29-08-20171602492439450
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-462/17, Tanzer & Trasper05-09-20171602492439859
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-440/17, GS06-09-20171602492439862
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-461/17, Holohan e.a.12-09-20171602492439900
Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-469/17, Funke Medien NRW08-09-20171602492439885
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-481/17, Yanchev12-09-20171602492439905
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i forenede sager C-177/17 og C-178/17, Demarchi Gino m.fl.12-09-20171602492439917
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-471/17, Kreyenhop & Kluge13-09-20171602492439954
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-472/17, Di Girolamo14-09-20171602492439958
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-474/17, Sociedad de Transportes14-09-20171602492439961
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-484/17, K18-09-20171602492440001
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-495/17, Cartrans Spedition18-09-20171602492439997
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-466/17, Motter12-09-20171602492439888
 Anmoder om ældreministerens autograf23-09-20171602607439232
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 24. august 2017 på Onkologisk Afdeling22-09-20171604904439137
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 18. maj 2017 på Endokrinologisk Afdeling25-09-20171604904439518
Assens KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606823439692
Assens KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606823439494
Ballerup KommuneErklæring om projektforløb klippekortsmodellen25-09-20171606824439343
Billund KommuneMateriale fra Billund Kommune vedr. klippekort til hjemmehjælpsmodtagere 2015 og 2016.25-09-20171606826439920
Fredericia KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606840439386
Frederikshavn KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606842439853
Gladsaxe KommuneEvalueringer klippekort svage hjemmehjælpsmodtagere25-09-20171606847439329
Hillerød KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606862439682
Holstebro KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606865439345
Jammerbugt KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606872439808
Kolding KommuneSidste materiale Klippekortsordningen 2015 og 2016 - Kolding Kommune25-09-20171606876439390
Kolding KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 2016 - Kolding Kommune25-09-20171606876439332
Morsø KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606888439596
Nyborg KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606892439338
Randers KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606915439540
Ringsted KommuneRegnskab klippekort fra Ringsted 201625-09-20171606918439554
Rudersdal KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606922439578
Rødovre KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606923439685
Samsø KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606924439312
Varde KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606939439546
Vesthimmerlands KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606942439572
DatatilsynetFremsender udtalelse vedr. tilsyn med behandling af personoplysninger25-09-20171609676439624
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1202 til ældreministeren25-09-2017SJ-STD-DEPSLH440076
StatsministerietMøde om idræt og sundhed, beskæftigelse og integration på Marienborg mandag den 25. september 201721-09-20171610653440051
Patientforeningen lungekræftInvitation til sundhedsministeren til International Lungekræftdag den 20. november 201724-09-20171610653439278
 Henvendelse til sundhedsministeren om deltagelse i høring/konference på Christiansborg om ældrepleje24-09-20171610653439337
Statens Institut for FolkesundhedVedr. sundhedsministerens besøg på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet20-09-20171610653439499
Women Political LeadersInvitation til sundhedsministeren til OECD Global Parliamentary Days22-09-20171610653439184
Foreningen FarInvitation til sundhedsministeren til 40-års jubilæumshøring25-09-20171610653439716
HjerneSagenInvitation til sundhedsministeren til årets hjernesymposium den 30. oktober 201725-09-20171610653439628
Dansk Boldspil-UnionInvitation til sundhedsministeren til landskampen Danmark-Rumænien den 8. oktober 201725-09-20171610654439605
HjerneSagenInvitation til ældreministeren til årets hjernesymposium den 30. oktober 201725-09-20171610726439642
Foreningen FarInvitation til ældreministeren til 40 års jubilæumshøring 10. november, Fællessalen på Christiansborg25-09-20171610726439947
 Invitation til ældreministeren om deltagelse i høring/konference på Christiansborg om ældrepleje24-09-20171610726439250
Coop Danmark A/SBeder ældreministeren om hjælp til at stramme kemikalielovgivningen op21-09-20171610728437914
Danmarks ApotekerforeningDiverse spørgsmål vedrørende den kommende vagtordning - bekg. om apotekernes åbningstid og vagttjeneste19-09-20171700127438134
Statsrevisorerne SekretariatetBekræftigelse af modtagelse af brev til Statsrevisorerne om status på regionalt iværksatte tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse18-09-20171701433439039
FarmakonomforeningenHøring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven - behandlingstestamente mv.22-09-20171701586438136
 Udbetalingsanmodning 2. rate tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere25-09-20171702585439806
Bornholms RegionskommuneSagsnr. 1703134: Kort statusrapport samt anmodning om bedre indeklima25-09-20171703134439784
 Svar til DA om uvildig efterprøvning - vedr. FMK21-09-20171705038438534
Advokat Jørgen G. JacobsenIndsender dokumentation for, at apotekerne reelt er den eneste salgskanal for Idomoves aktivitetsarmbånd21-09-20171705138437904
 Borger klager til FOB over manglende svar på aktindsigt - vedr. sundhedsfaglige kompetencer (tandlægeskader)22-09-20171705678438918
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOplæg PLO vedr. mennesker med psykiske lidelser og borgere i mistrivsel25-09-20171705831439945
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed på opfølgende spørgsmål vedr. sundhedsplatformen22-09-20171706222438531
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender aktliste samt sagsakter i klagesag - vedr. autorisation22-09-20171706328438558
 Re: Vedrørende din henvendelse til Sundheds-og Ældreministeriet22-09-20171706453439307
SocialstyrelsenDagsorden til møde i styregruppen for nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem22-09-20171706551439031
 Henvendelse til sundhedsministeren om registrering af oplysninger i journal15-09-20171706593431991
Ingeniørforeningen i DanmarkBekræftelse på tilmelding til workshop II - d. 23/11 - SIRIkommissionen25-09-20171706607439638
 Klage over afslag på ansøgning om dansk autorisation som tandlæge16-09-20171706772432913
 Borgerhenvendelse - Rettigheder som udvekslingsstudent uden sundhedskort14-09-20171706773431308
 Klage vedr. afgørelse om autorisation18-09-20171706774433485
 Klage over afgørelse om autorisation19-09-20171706775436050
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 119222-09-20171706781438920
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 119122-09-20171706781438917
VIVEOrientering om ny VIVE-rapport20-09-20171706807437086
DigitaliseringsstyrelsenStatusopfølgning på arbejdet med ISO27001 - rykker for svar12-09-20171706812429268
Health and Food Safety DG - European CommissionDanmarks notifikationer vedrørende lægemidler23-08-2017SJ-STD-DEPHBA417869
 Til ministerens orientering fremsendes spørgeskema vedr. ambulatoriebesøg i psykiatrien26-09-2017SJ-STD-DEPKHK440420
Forum for Elderly CareTakker for ældreministerns deltagelse i Demetia Forum X 2017, fremsender kopi af e-bog26-09-2017SJ-STD-DEPKHK440422
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1193 til sundhedsministeren22-09-2017SJ-STD-DEPSJE438926
StatsministerietLove der skal sættes i kraft for Færøerne og Grønland24-08-2017SJ-STD-SUMKFH418699
 Henvendelse til sundhedsministeren om sygesikringsbevis16-08-2017SJ-STD-SUMLFI413812
 Anmoder om aktindsigt i møde vedr. "definition af overbelægning" marts 201613-09-2017SJ-STD-SUMLLU430874
myTomorrowsExpanded Access Program in Denmark15-08-2017SJ-STD-SUMMSB413326
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. opregulering af folkepension26-09-20171600668441044
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse Klage over arbejdsgange hos lægevagten og Falck 11226-09-20171600668440737
Region SyddanmarkRevisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i 201631-08-20171600676422311
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-491/17, Hoteles Pinero Canarias18-09-20171602492441131
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-483/17, Tarola18-09-20171602492441134
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-480/17, Montag18-09-20171602492441137
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-476/17, Pelham e.a.18-09-20171602492441140
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-455/17, Brisch (udsættelse af sagen)01-09-20171602492439855
RigsrevisionenRR kvittering for svar vedr. Høring vedr. fortsat notat i sagen om Sygehusbyggerier II (beretning nr. 2/2013) <65283>26-09-20171603608440668
Folketinget ChristiansborgAdgangsforhold i forbindelse med Folketingets åbning 201725-09-20171606123439848
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekAbonnementsaftale på Cochrane14-09-20171606253431476
Albertslund KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201626-09-20171606821440894
Bornholms RegionskommuneErklæring om projektforløb 2015 og 2016 klippekort mv.25-09-20171606827440261
Bornholms RegionskommuneKlippekortmodellen 2016, BRK25-09-20171606827439725
Frederikssund KommuneStandardrapport vedr. "klippekortmodellen" for 2015 og 201625-09-20171606843439601
Furesø KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201626-09-20171606844440732
Hillerød KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201626-09-20171606862440876
Kalundborg KommuneProjekt Klippekort Kalundborg Kommune25-09-20171606874439364
Langeland KommuneForklaring manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201626-09-20171606880440530
Rudersdal KommuneSidste manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606922440254
Rødovre KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201626-09-20171606923440480
Vejen KommuneManglende dokumenter - Vejen kommune - klippekort - borgere i eget hjem25-09-20171606940439837
Foreningen cykling uden alderSpørgsmål til regnskabsinstruks: Projekt Brug byen: Livskvalitet på hjul25-09-20171607176439950
InnovationsfondenInformation om Innovationsfondens Priser 201819-09-20171609040438055
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1203 til ældreministeren25-09-2017SJ-STD-DEPLGR440077
Aktiv OnsdagSundhedsministeren inviteres til at holde festtalen i forbindelse med Aktiv Onsdags 10 års fødselsdag26-09-20171610653440594
Dansk Arbejder IdrætsforbundSundhedsministeren inviteres til cykeltur på Verdens Mentale Sundhedsdag25-09-20171610653440134
UdviklingsRåd SønderjyllandDialogmøde med URS den 2. oktober 201725-09-20171610654440158
Nyborg KommuneSvar på inviation til ældreministeren til besøg i Nyborg for at se og høre om ældreplejen i kommunen15-09-20171610726441006
Randers KommuneBekræftelse på invitation til ældreministeren den 3.november kl. 9.0015-09-20171610726440945
 Svar på invitation til ældreministeren til at besøge en Røde Kors aktivitet19-05-20171610726440954
Home Instead Senior CareAnmoder om et møde med ældreministeren mellem 2. - 6. oktober i København.25-09-20171610726440165
 Agerskov Friplejehjem - 1 kurv med sammenplantning og diverse geléer og marmelader25-09-20171610917440385
Ringkøbing-Skjern KommuneForespørger til bevilget tilskud til demensvenlig indretning af plejeboliger07-08-20171611328409816
 Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket25-09-20171702581439280
Region MidtjyllandÅrlig rapportering for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 201608-06-20171703157440006
Region SjællandÅrsberetning Region Sjællands patientkontor 201624-08-20171703587418685
 Svar på ministeriets svar vedr. autorisations ID25-09-20171704388440245
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgPåmindelse vedr. endelige besvarelse af spørgsmål 998 og 100026-09-20171705004441050
Departementet for SundhedVedr. gennemgang af Grønlandsk Lovregister 201704-09-20171705220423897
ME ForeningenSøger driftspuljen 201703-07-20171705247400103
Region MidtjyllandTil kommentering: Udkast til referat af møde med Region Midtjylland om DNU 5. september 201726-09-20171705414440670
 ÆM Borgerhenvendelse - datter til mor på 9326-08-20171705477419571
 Utilfreds med sagsbehandling vedr. sundhedsperson21-09-20171705678437107
 Aktindsigt vedr. sundhedsperson23-09-20171705678439211
 Sagsnr 1705678 - Aktindsigt vedr. sundhedsperson25-09-20171705678439163
Folketingets OmbudsmandSagsnr 1705678 - Aktindsigt vedr. sundhedsperson23-09-20171705678439108
 Fastholder sin ret til fuld aktindsigt i sag vedr. sundhedsperson03-09-20171705678423434
 Rykker for svar på henvendelse af 1. september 2017 vedr. sundhedsperson19-09-20171705678435368
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1204 til sundhedsministeren25-09-2017SJ-STD-DEPNHO440322
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1205 til sundhedsministeren25-09-2017SJ-STD-DEPNHO440323
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1208 til sundhedsministeren25-09-2017SJ-STD-DEPNHO440328
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1207 til sundhedsministeren25-09-2017SJ-STD-DEPNHO440325
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1206 til sundhedsministeren25-09-2017SJ-STD-DEPNHO440324
Ministry of Welfare
Børne- og Socialministeriet
Danish framework around privatization in health care23-08-20171705988417380
 Borgerhenvendelse vedr. diabetes og kørekort23-08-20171706000417899
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. autorisation25-09-20171706116439646
 Fremsender læserbrev vedr. regionerne og Hammel Neurocenter28-08-20171706188420321
 Borgerhenvendelse vedr. lov om bøde for at være i besiddelse af hash mm.28-08-20171706201420299
 Borgerhenvendelse om psykologhjælp28-08-20171706219419893
 Borgerhenvendelse vedr. pillepas30-08-20171706230421625
Ikast-Brande KommuneHenvendelse om sundhedslovens § 14219-06-20171706333390161
Øfeldt Centrene ApSAnmodning om aktindsigt i udvalg nedsat i 2013 vedr. Patienterstatningens dækningsområde11-09-20171706484428848
 Henvendelse til sundhedsministeren om journalføring12-09-20171706485429024
 Borgerhenvendelse - bekymring omkring børneklinikken på Rigshospitalet11-09-20171706507428309
 Svar på partshøring i klagesag vedr. anmodning om aktindsigt25-09-20171706550***439473
 Anmoder om aktindsigt i notater fra 1961 mellem Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen til brug for kommende stiftende generalforsamling (cannabis)15-09-20171706589432511
 Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccine til drenge12-09-20171706615429194
Folketinget Christiansborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
SUU alm. del - spm. 1146 til sundhedsministeren25-09-20171706635439377
 Anmodning om aktindsigt i al kontakt og dialog med Tandlægeforeningen18-09-20171706733434319
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren om indlæggelse på psykiatrisk afdeling19-09-20171706740436035
 Henvendelse til sundhedsministeren om indlæggelse på psykiatrisk afdeling16-09-20171706740432909
 Svar på borgerhenvendelse vedr. international sygesikring26-09-20171706773441029
SundhedsdatastyrelsenKlage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse vedr. aktindsigtsanmodning18-09-20171706784***434308
 Henvendelse til sundhedsministeren om klage over sagsbehandlingstider18-09-20171706786433464
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til organdonation24-09-20171706805439253
 Anmodning om aktindsigt i dokumenter fra 1. august 2017 vedr. data om indberettede omskæringer25-09-20171706818***439621
Styrelsen for PatientsikkerhedNy beretning om udvalgte dele af Styrelsen for Patientsikkerheds virke20-09-20171706821436409
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1198 til sundhedsministeren25-09-20171706824439940
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1199 til sundhedsministeren25-09-20171706824439943
FinanstilsynetTelefonnotat vedr. hvidvaskning22-09-20171706826438598
International Caregivers AssociationHenvendelse til sundhedsministeren om behandling af demens16-09-20171706827432838
Permanent Representation of Lithuania to the European Union Sandra Matuliene
European Commission DG SANTE
Dagsorden Cross-border healthcare Expert group meeting 19 Oktober 201725-09-20171706835440524
Permanent Representation of Lithuania to the European Union Sandra Matuliene
European Commission DG SANTE
Invitation Cross-border healthcare Expert group meeting 19 Oktober 201708-09-20171706835440520
Landsforeningen Huntingtons SygdomDriftspuljen 2017, Landsforeningen Huntingtons Sygdom28-06-20171706849397111
SmerteDanmark (SmDK)SmerteDanmark Drift ansøgning26-09-20171706850440970
SmerteDanmark (SmDK)Ansøgning - udlodningsmidler 201702-07-20171706850399458
SmerteDanmark (SmDK)SmerteDanmarks ansøgning driftpuljen26-09-20171706850440956
Dansk Acusticusneurinom Forening Dalsø Park 40Ansøgning til driftspuljen 201722-06-20171706851392156
Sex og SamfundSøger driftspuljen 201721-06-20171706853391468
 Henvendelse til sundhedsministeren om regler for bestilling af trafikfarlig medicin06-09-20171706854426498
 Henvendelse til sundhedsministeren om medicinsk cannabis07-09-20171706856427058
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. udlevering af receptpligtig medicin07-09-20171706857427038
Dansk Forening for Osteogenesis ImperfectaSøger driftspuljen 201720-06-20171706859390927
Hiv-DanmarkSøger driftspuljen 201720-06-20171706860390644
KLRykker fra KL: Rusmiddelcentrenes bidrag til vurdering af kørekorthabilitet14-09-20171706863441113
KLHenvendelse om rusmiddelcentrenes bidrag til vurdering af kørekorthabilitet08-08-20171706863441112
 Orientering om oversendelse af henvendelse med forslag om opregulering af folkepension26-09-20171600668441051
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse klage over arbejdsgange hos lægevagten og Falck 11226-09-20171600668440784
Holstebro KommuneSvar på gammel henvendelse vedr. afrapporterings- og regnskabsskabelon - demensboligpuljen26-09-20171603092440433
RigsrevisionenHøring vedr. fortsat notat i sagen om Sygehusbyggerier II (beretning nr. 2/2013) <65283>26-09-20171603608440644
 Afbeskikkelse af SM som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn25-09-20171604318439811
 Afbeskikkelse som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn25-09-20171604318439927
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse til Folketingets Ombudsmand om klage vedr. tandlæges tilknytning til Novo Nordisk som aktionær26-09-20171604700440382
Landsforeningen for Marfan SyndromForlængelse af periode hvortil tilskud fra aktivitetspulje 2016 er givet25-09-20171604923439833
SundhedsstyrelsenTo. vedr. DEFF licensfakturering 201726-09-20171606253440501
 Skemaer vedr. sociale ressourceopgørelser25-09-20171606481439309
Foreningen cykling uden alderSpørgsmål til regnskabsinstruks: Projekt Brug byen: Livskvalitet på hjul25-09-20171607176439952
Aarhus KommuneDispensation til overskydende projektmidler i Aarhus Kommune25-09-20171608774440027
Aarhus KommuneSvar på Invitation til ministerbesøg i Aarhus kommunen den 7. april 201722-03-20171610726440988
Allerød KommuneSvar på invitation til ældreministeren til besøg i Allerød Kommune12-07-20171610726441000
KLHenvendelse om ledig kapacitet og ventelister26-09-20171610732441013
Region MidtjyllandÅrlig rapportering for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 201625-09-20171703157440017
Region MidtjyllandÅrlig rapportering for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 201612-06-20171703157440014
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 104126-09-20171705152440807
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 104226-09-20171705152440800
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 104426-09-20171705152440822
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 104526-09-20171705152440897
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 104326-09-20171705152440814
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 103626-09-20171705152440780
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 103125-09-20171705152440167
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 103326-09-20171705152440751
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 103426-09-20171705152440759
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 103526-09-20171705152440765
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 104026-09-20171705152440794
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 103225-09-20171705152440169
JustitsministerietEftersyn af kontrolbestemmelser.26-09-20171705218440414
Departementet for SundhedGennemgang af Grønlandsk Lovregister 201704-09-20171705220423722
Departementet for SundhedVedr. gennemgang af Grønlandsk Lovregister 2017 - foreløbigt04-09-20171705220423909
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 105626-09-20171705343440749
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 105826-09-20171705343440829
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 105926-09-20171705343440835
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 106026-09-20171705343440842
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 106426-09-20171705343440886
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 105726-09-20171705343440771
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 106126-09-20171705343440847
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 106226-09-20171705343440861
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 106326-09-20171705343440879
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde 5. september 201726-09-20171705414440696
 Svar på henvendelse vedr. dyrkning af medicinsk cannabis26-09-20171705541440680
Region MidtjyllandSpørgsmål til 1. kvartalsrapport 2017 for DNV25-09-20171705560440074
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ældrecheck22-09-20171705881438688
Esbjerg KommuneSvar på henvendelse om befordring25-09-20171706020439198
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 113226-09-20171706174441079
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 113326-09-20171706174441083
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 113426-09-20171706174441088
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 113526-09-20171706174441090
LægeforeningenVedr. opsigelse som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn22-09-20171706220438853
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 112625-09-20171706250439828
 Orientering til STPS om SUMs svar på klage over styrelsens sagsbehandlingstid26-09-20171706330440239
Ikast-Brande KommuneSvar på henvendelse om sundhedslovens § 14206-09-20171706333426061
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 112825-09-20171706422440181
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 112725-09-20171706422440185
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 112925-09-20171706422440194
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 102204-09-20171706504439795
Dansk Sygeplejeråd Kreds HovedstadenSvar på henvendelse vedr. produktivitetskravet26-09-20171706518440663
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 116226-09-20171706534440645
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 116226-09-20171706534440910
 Partshøring i klagesag vedr. anmodning om aktindsigt25-09-20171706550***439164
 Svar på borgerhenvendelse vedr. mobilstråler25-09-20171706553439984
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis26-09-20171706614440559
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccine til drenge26-09-20171706615440487
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 83031-08-20171706635439529
Aarhus UniversitetshospitalHenvendelse om møde med klinikchefer den 26. september fra Aarhus Unisersitetshospital25-09-20171706744439967
 Orientering til borger om oversendelse af borgerhenvendelse vedr. rettigheder som udvekslingsstudent uden sundhedskort til STPS t.v.f.25-09-20171706773440069
 SUM oversender borgerhenvendelse vedr. rettigheder som udvekslingsstudent uden sundhedskort t.v.f. i STPS25-09-20171706773440044
Region NordjyllandHenvendelse vedr. time- og dagpenge efter befordringsbkg.25-09-20171706787439334
AltoxMærkning af cigaretter25-09-20171706804439595
 Svar vedr. organdonation26-09-20171706805440531
SundhedsdatastyrelsenVideresendes til SDS: Digitaliseringsstyrelsen - rykker for svar vedr. statusopfølgning på arbejdet med ISO2700119-09-20171706812439989
 Svar på borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældre dames fraflytning26-09-20171706831440469
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. klagesag27-09-20171600668441603
 Svar på bidrag til projektuge om mobning26-09-20171600710440394
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)27-09-20171601484442005
Danske Regioner
Foreningen af Speciallæger - FAS
Orientering om besvarelse af anm. om vurdering af model for databåret kvalitetsudvikling i speciallægepraksis27-09-20171605974442130
JustitsministerietOpfølgning på erindring - anmodning om vurdering af modeller for databåret kvalitetsudvikling i speciallægepraksis22-09-20171605974440207
Region MidtjyllandVedr. kontaktperson27-09-20171606550441624
InnovationsfondenSvar vedr. information om Innovationsfondens Priser 201827-09-20171609040441998
KLAnmodning om program for konferencen27-09-20171610653442089
DGISvar på invitation til DGI's årsmøde 201727-09-20171610653441356
Steno Diabetes CenterInvitation vedr. Stenos 85-års fødselsdag26-09-20171610653441126
HjerteforeningenSvar på deltagelse i konference d. 7. feb.26-09-20171610653441130
HjerneSagenSvar på invitation til Hjernesymposium27-09-20171610653441996
Patientforeningen lungekræftSvar på invitation til at deltage i International Lungekræftdag27-09-20171610653442021
LandboSydSvar på invitation til reception27-09-20171610654442078
Dansk Boldspil-UnionVedr. invitation til netværksarrangement og landskampen Danmark-Rumænien27-09-20171610654441903
 Svar vedr. regnskabsaflæggelse - demensboligpuljen, Kalundborg Kommune26-09-20171611319440434
DatatilsynetKvittering på modtagelse af høringssvar fra Datatilynet på lovforslag om behandlingstestamenter m.v.27-09-20171701586441160
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgVedr. ubesvarede spørgsmål: SUU alm. del - spm. 998 og 100027-09-20171705004441772
AntibiotikarådetDANMAP-seminar den 15. november 201727-09-20171705361441223
 Svar på henvendelser af d. 9., 10., og 23., september 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. sygdoms- og behandlingsforløb26-09-20171706044440724
 Ministersvar på borgerhenvendelse - vedr. udvikling af bedre mad27-09-20171706097441753
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 113126-09-20171706294441173
Radio24syvSvar på klage over STPS sagsbehandlingstid i aktindsigtssag26-09-20171706330440230
 Svar på henvendelse vedr. forebyggende hjemmebesøg27-09-20171706404441980
 Svar vedr. henvendelse om sundhedsfremmende undervisning i folkeskolen26-09-20171706453440305
Øfeldt Centrene ApSSvar på aktindsigtsanmodning27-09-20171706484441661
 Svar på henvendelse om journalføring26-09-20171706485440518
 SUU alm. del - svar på spm. 49424-02-20171706587441548
 SUMs svar vedr forsikringspligt26-09-20171706645440914
Styrelsen for PatientsikkerhedBorgerhenvendelse t.v.f. i STPS - vedr. rettigheder som udvekslingsstudent26-09-20171706773440368
 Svar på borgerhenvendelse - sagsbehandlingstid STPS25-09-20171706786439363
Housing and Urban Studies (HaUS)Answer regarding questions about elderly and care system of Denmark27-09-20171706808441251
 Svar på borgerhenvendelse vedr. fordeling af ældrepuljen27-09-20171706852441444
Region SjællandSvar til Region Sjælland: Projekt Universitetshospital Køge - drøftelser om udbetalingsanmodning27-09-20171706910442144
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1219 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442068
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1218 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442067
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1216 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442064
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1217 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442065
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1215 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442063
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1214 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442062
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1213 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442061
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1212 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442060
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1211 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442059
Region MidtjyllandForventet arealfordeling DNU 2019 - vedr. sygehusinvesteringer26-09-20171600907440708
Region MidtjyllandTestperioder begreber - vedr. sygehusinvesteringer26-09-20171600907440707
PsykiatriFondenLancering af materiale om tvang20-09-20171601206441889
Holstebro KommuneØkonomisk redegørelse pr. august 2017 værdig ældrepleje27-09-20171601700441307
JustitsministerietJM Besvarelse af anm. om vurdering af model for databåret kvalitetsudvikling i speciallægepraksis27-09-20171605974441358
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekVedr. ny aftalekontakt hos Sundsheds- og ældreministeriet27-09-20171606253441554
Region MidtjyllandKvittering vedr. kontaktperson27-09-20171606550441843
Brønderslev KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201627-09-20171606830441406
Guldborgsund KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201627-09-20171606851441829
Halsnæs KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201627-09-20171606854441803
Hjørring KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201627-09-20171606863441390
Holbæk KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201627-09-20171606864441296
Københavns KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201625-09-20171606877440281
Langeland KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201627-09-20171606880441744
Nordfyns KommuneAfrapportering for klippekortsmodellen for 2015 og 201626-09-20171606890440472
Skanderborg KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201626-09-20171606926441209
SundhedsstyrelsenSST orientering: Publicering af NKR for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne27-09-20171608646442123
Sano - rehabilitering og genoptræningSvar vedr ændring af navn fra center for sundhed og træning til Sano26-09-20171609450440470
DGIInvitation til sundhedsministeren til at deltage i DGI's årsmøde den 4. november 201725-09-20171610653440129
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - anmoder om møde vedr. pårørende til psykiske syge27-09-20171610653441489
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren til forestillingen "Jeg løber"27-09-20171610654441488
AMU-VestInvitation til sundhedsministeren til møde den 9. oktober 201727-09-20171610654441527
Syddansk UniversitetReminder til sundhedsministeren vedr. SDU Årsfest den 27. oktober 201727-09-20171610654441532
Aalborg Kongres & Kultur CenterRykker - frokostinvitation til ældreministeren ifm. fiskerimesse i Aalborg Kongres & Kultur Center den 11. oktober 201727-09-20171610726441635
Landbrug & FødevarerInvitation til ældreministeren til Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde den 8. november 201726-09-20171610726440908
Vesthimmerlands KommuneFremsender afsluttende rapport og regnskab - vedr. puljen til demensboliger25-08-20171611339419088
Datatilsynet
Justitsministeriet
Høringssvar: Datatilsynet - Lovforslag vedr. behandlingstestamenter m.v.26-09-20171701586441157
SundhedsstyrelsenHøring: Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression25-09-20171702141440142
Region Hovedstadens Traumecenter på RigshospitalFremsender informations-poster vedr. traumekonference på Rigshospitalet30-08-20171702428421609
 Kortlægning lægevagt/1813: dagsorden til styregruppemøde på torsdag d. 28. september26-09-20171703131441881
Region HovedstadenReferat fra RSI pejlemærket PRO styregruppemødet den 14. september 201725-09-20171703858440424
 Dagsorden til møde om svangre- og fødeområdet20-09-20171704082441884
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på 3. Styregruppemøde - PRO-infrastruktur22-09-20171704642441283
Middelfart KommuneProjekt: Fristelser i Øjenhøjde udbetalingsanmodning mv.27-09-20171704877441773
Børne- og SocialministerietDagsorden Opstartsmøde i morgen vedr. afdækning og analyse af samarbejde og overlevering af relevant information om børn i overgange27-09-20171704978442125
Børne- og SocialministerietOrientering TILDELING på baggrund af indkomne tilbud på miniudbud om Afdækning og analyse af samarbejde og overlevering af relevant information om børn i overgange.27-09-20171704978442124
Advokat Jørgen G. JacobsenForespørger til frist - vedr. produkt - apotekernes salg19-09-20171705138435382
KLSpørgsmål vedr. faste læger på botilbud27-09-20171705529441865
 Sagsnr 1705678 - Aktindsigt vedr. sundhedsperson25-09-20171705678439144
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenReferat fra 5. møde i arbejdsgruppen for PRO27-09-20171706150441321
 Borgerhenvendelse - ønsker at kontakte Hjørring Sygehus01-09-20171706237422871
 Bilag 6: Supplerende borgerhenvendelse til sundhedsministeren om besparelser på Hammel Neurocenter23-09-20171706529439212
 Borgerhenvendelse - nedskæringer på Hammel Neurocenter09-09-20171706529428081
Statsrevisorerne SekretariatetBekræftigelse af modtagelse af brev til Statsrevisorerne om status på regionalt iværksatte tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse18-09-20171706587439797
GetingeNSs præsentation NHS Getinge Sygehus Sønderjylland 27-9 201725-09-20171706714440603
Kristelig LægeforeningHenvendelse til sundhedsministeren vedr. den politiske aftale om palliativ sedering/fravalg af behandling12-09-20171706750430236
Styrelsen for PatientsikkerhedBorgerhenvendelse t.v.f. i STPS - vedr. rettigheder som udvekslingsstudent26-09-20171706773440367
VaccinationsforumSøger driftspuljen 201719-06-20171706869390270
Foreningen Rygsøjlegigt og Morbus BechterewSøger driftspuljen 201722-06-20171706870392202
Endometriose Foreningen
Endometriose Foreningen
Søger driftspulje 201719-06-20171706873390304
Dansk Kræftforsknings FondSøger driftspuljen 201708-06-20171706877382544
AIDS-FondetSøger driftspuljen 2017 1 (af 2)22-06-20171706878392230
AIDS-FondetSøger driftspuljen 2 (af 2)22-06-20171706878392237
Rygmarvsbrokforeningen af 1988Søger driftspuljen 201722-06-20171706879392220
Kræftforeningen TidslerneSøger driftspuljen 201722-06-20171706884391883
Migræne og HovedpineforeningenSøger driftspuljen 2017 (2 af 2)23-06-20171706885393346
Migræne og HovedpineforeningenSøger driftspuljen 2017 (1 af 2)23-06-20171706885393327
Dansk Spielmeyer-Vogt ForeningSøger driftspuljen 201723-06-20171706887393493
Danske RegionerInvitation til camp om fremtidens svangreomsorg den 31. oktober 201719-09-20171706888436044
Radio24syv
Radio24syv
Anmoder om aktindsigt vedr. mails fra nuværende eller tidligere ministre/særlige rådgiver/departementschefs private mailkonto27-09-20171706891441534
 Henvendelse vedr. lægevagten og 11225-09-20171706892441065
SundhedsdatastyrelsenOpgørelse over indberettede rituelle omskæringer i perioden 2005-2017.26-09-20171706893***441653
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandlingsoplevelse25-09-20171706904440406
SundhedsstyrelsenSST vedr. ARHAI 160 – INVITATION – European Antibiotic Awareness Day launch event, 15 November 2017, Brussels, BE26-09-20171706905442056
EAADARHAI 160 – INVITATION – European Antibiotic Awareness Day launch event, 15 November 2017, Brussels, BE20-09-20171706905442047
SundhedsstyrelsenSvar fra SST: ARHAI 160 – INVITATION – European Antibiotic Awareness Day launch event, 15 November 2017, Brussels, BE22-09-20171706905442054
Region SjællandReferat fra møde mellem Region Sjælland og Sundhedsministeriet om Projekt Universitetshospital Køge27-09-20171706910442145
Region SjællandProjekt Universitetshospital Køge - drøftelser om udbetalingsanmodning27-09-20171706910442143
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAng. overtagelse af borgerbrev vedr. motorvej rute 5428-09-20171600668442500
Miljø- og FødevareministerietAng. overtagelse af henvendelse vedr. usunde madvarer28-09-20171600668442452
 Svar på henvendelse vedr. skoleopgave28-09-20171600710442962
LægeforeningenSpm vedr. indstilling til genbeskikkelse af stedfortræder til Det Psykiatriske Patientklagenævn28-09-20171604318442247
 Vedr. REHPA Aktivitetsplan 201727-09-20171604349441240
Aarhus KommuneAarhus Kommune vedrørende anvendelse af bevilling til projektnr. 65240 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.28-09-20171605301442289
 Ændringsforslag til § 79, stk. 2 om private specialsygehuse - navneændringer27-09-20171609450441806
 Svar på henvendelse om (videre)udvikling - lokale værktøjer til bedre kapacitetsudnyttelse - forlængelse Region Sjælland26-09-20171609923441241
University College NordjyllandSvar på invitation til paneldebat28-09-20171610653442824
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. et møde28-09-20171610653442689
 Svar på invitation til høring/konference på Christiansborg om ældrepleje27-09-20171610653442014
Det Sociale NetværkSvar på invitation til Nordisk Ungetopmøde28-09-20171610653442808
Endometriose ForeningenSvar på invitation til Endometriose Foreningens fødselsdag28-09-20171610653442817
AMU-VestSvar på AMU-Vest invitaton28-09-20171610654442587
Den Tyske Ambassade KøbenhavnSvar på invitation for the Day of German Unity - 05 October 2017, 4 p.m.28-09-20171610654442908
 Svar på henvendelse vedr. hospitalsledelse og styring28-09-20171610725442571
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. sundhedsfaglig vejledning ved kønsidentitetsforhold28-09-20171700272443154
 Svar på henvendelse om tilskud til medicinsk cannabis28-09-20171704365442718
Danske Regioner
KL
Brev til Danske Regioner og KL om oprettelse af 150 særlige pladser på psykiatrisk afdeling31-08-20171705311422430
Region MidtjyllandAfbud til 1. møde i arbejdsgruppen, nationale mål for antibiotika til mennesker28-09-20171705314443117
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm del - svar på spm. 106528-09-20171705389442859
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm del - svar på spm. 106628-09-20171705389442868
 Svar på henvendelse vedr. tabt arbejdsfortjeneste28-09-20171705644442707
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse vedr. livsforlængende behandling28-09-20171705788442906
NATOTilmelding til Counter Hybrid Threat Seminar11-09-20171706126441673
 Besvarelse af henvendelse vedr. kontakt til ledelsen på Hjørring Sygehus27-09-20171706237441749
Region SyddanmarkAngivelse af patientens navn i ulykkesanmeldelse25-09-20171706305442206
 Svar på borgerhenvendelse vedr. behandlingsredskaber27-09-20171706315442079
 Svar på henvendelse vedr. spørgsmål om befordringsgodtgørelse27-09-20171706316441563
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SOU alm. del - svar på spm. 50828-09-20171706326443074
 Besvarelse af henvendelse vedr. ventetid på operation27-09-20171706431441894
Statsrevisorerne SekretariatetSendt til statsrevisorernes sekretariat - Vedr. Sundheds- og Ældreministerens redegørelse vedr. beretning nr. 3/2016 om hospitals lægers bibeskæftigelse17-03-20171706587439741
RigsrevisionenTil Rigsrevisor - kopi af ministerredegørelse - Vedr. beretning nr. 3/2016 om hospitals lægers bibeskæftigelse17-03-20171706587439731
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 114128-09-20171706633443060
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 113928-09-20171706633443026
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 113828-09-20171706633443022
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 113728-09-20171706633443018
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 113628-09-20171706633443016
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 114228-09-20171706633443063
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 114028-09-20171706633443038
Region NordjyllandAfgørelse vedr. aktindsigt - vedr. midler - projekt - AVT-programmet27-09-20171706693441714
Styrelsen for PatientsikkerhedDagsorden Cross-border healthcare Expert groupmeeting t.o.28-09-20171706835442481
 Svar på henvendelse vedr. dyrkningsordning for cannabis til medicinsk brug28-09-20171706837442600
Brønderslev KommuneSvar - Brønderslev Kommune - Status for bekendtgørelse om tandpleje28-09-20171706943442926
 Vedr. sikker post21-07-2017SJ-STD-SUMAI406089
 Borgerhenvendelse vedr. lægemangel26-09-2017SJ-STD-SUMMPE442218
Folketingets FinansudvalgFIU alm. del - spm. 659 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442236
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgFIU alm. del - spm. 660 til sundhedsministeren27-09-2017SJ-STD-SUMMPE442238
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1221 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE442770
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgUUI alm. del - spm. 1191 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE442839
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende igangsætning af motorvej mellem Næstved og Rønnede - rute 5427-09-20171600668441476
 Skoleelever - spørgsmål til sundhedsministeren om teknologi og sundhed i hverdagen27-09-20171600710442697
DiabetesforeningenØkonomioversigt28-09-20171601266443177
Uddannelses- og ForskningsministerietReferat af klyngeforummøde #1128-09-20171601641442742
KLReferat af 4. møde i styregruppen for Center for Forebyggelse i praksis27-09-20171601738442233
Vallensbæk KommuneBudget 2017 - omplacering Vallensbæk Kommune værdig ældrepleje28-09-20171601933443065
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-502/17, C&D Foods Acquisition (forelagt af Vestre Landsret)20-09-20171602492442590
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-494/17, Rossato20-09-20171602492442581
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-496/17, Deutsche Post20-09-20171602492442578
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-475/17, Viking Motors e.a.18-09-20171602492442575
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-490/17, Passenger Rights18-09-20171602492442572
UdenrigsministerietFristliste af 27. september 201727-09-20171602492442665
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-473/17, Repsol Butano25-09-20171602492442656
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-497/17, Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs18-09-20171602492442568
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-478/17, IQ18-09-20171602492442564
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin18-09-20171602492442561
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 318 af 25. september 201725-09-20171602492442558
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-514/17, Sut25-09-20171602492442652
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-513/17, Baumgartner22-09-20171602492442634
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-501/17, Germanwings22-09-20171602492442631
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-477/17, Balandin e.a.21-09-20171602492442616
UdenrigsministerietAnmodning om foreløbige forholdsregler i sag T-621/17 R, Taminco BVBA mod European Food Safety Authority20-09-20171602492442604
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-493/17, Weiss e.a.20-09-20171602492442594
 Indstilling til genbeskikkelse af SHH som stedfortræder til Det Psykiatriske Patientklagenævn for Region Nordjylland 2. periode 2017-202127-09-20171604318442174
 Indstilling til afbeskikkelse af IR som stedfortræder til Det Psykiatriske Patientklagenævn i Region Hovedstaden27-09-20171604318442172
Aarhus KommuneAarhus Kommune spørgsmål til bevilling til projektnr. 65240 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.27-09-20171605301442286
Københavns KommuneIndsendelse manglende materiale I Klippekortsordningen 2015 og 201626-09-20171606877441197
Københavns KommuneIndsendelse manglende materiale II Klippekortsordningen 2015 og 201627-09-20171606877441721
Dansk Tourette ForeningRegskab 2016 - sagsnr1607686 DanskTouretteForening - vedr. driftspuljen26-09-20171607686441243
Brøndby KommuneBrøndby Kommune angående budget til projektnr. 68404 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.26-09-20171607981442685
 Dagsorden inkl. referat og bilag til 7 styregruppemøde i styregruppen for bedre data på social- og ældreområdet25-09-20171609355442168
Sano - rehabilitering og genoptræning
Sano - rehabilitering og genoptræning
Svar vedr: Ændringsforslag til § 79, stk. 2 om private specialsygehuse - navneændringer27-09-20171609450441985
Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
Svar vedr: Ændringsforslag til § 79, stk. 2 om private specialsygehuse - navneændringer27-09-20171609450441979
TandlægeforeningenHøringssvar fra Tandlægeforeningen - ændring af sundhedsloven - børne- og omsorgstandpleje27-09-20171610509441338
Nextstep by BindslevInvitation til ældreministeren til Det Nationale Demensrum 2017-2018 den 25. oktober 2017 i København27-09-20171610645442629
Grand TeatretInvitation til ældreministeren til gallapremiere på THE PARTY i Grand Teatret fredag d. 6. oktober kl. 19:0027-09-20171610645441838
Nextstep by BindslevInvitation til sundhedsministeren til Det Nationale Demensrum 2017-2018 den 25. oktober 2017 i København27-09-20171610653442336
Danske FysioterapeuterSundhedsministeren inviteres til at holde åbningstale ved Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum27-09-20171610653442335
InnovationsfondenInvitation til sundhedsministeren til Innovationsfondens arrangement ifm. prisuddeling den 26. januar 201828-09-20171610653442488
Grand TeatretInvitation til sundhedsministeren til gallapremiere på THE PARTY i Grand Teatret fredag d. 6. oktober kl. 19:0027-09-20171610654442663
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker mere hensigtsmæssig styring og ledelse på hospitalerne27-09-20171610725441500
 Borgerhenvendelse - ønsker kort samtale med ældreministeren26-09-20171610726440568
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker møde med ministeren om økonomien for en plejehjemsbeboer01-09-20171610726442188
Danske ÆldrerådInvitation til DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference 24. oktober, Vejle28-09-20171610726442445
InnovationsfondenInvitation til ældreministeren til Innovationsfondens arrangement ifm. prisuddeling 26. januar 2018 i København.28-09-20171610726442637
KLTask force om voldsforebyggelse på botilbud16-06-20171701994388680
 Fremsendelse af §18,4-notat om Region Hovedstadens akuttelefon 181325-09-20171704206441590
 Borgerhenvendelse - betaling for behandling i udlandet24-07-20171705385406208
Københavns UniversitetBekræftelse vedr. oplæg - om antibiotika27-09-20171705476441505
SundhedsstyrelsenSST - Dagsorden - Møde den 11. september 201704-09-20171705833442776
ForsvarsministerietHøring - Udkast til omlægning af sundhedsydelser til værnepligtige22-09-20171705898442757
 Borgerhenvendelse - "svarfrister er for længst overskredet" - vedr. dansk model - modeshow18-09-20171706025433796
 Borgerhenvendelse - ønsker hjælp til operation23-09-20171706044439215
Kræftens BekæmpelseVedr. Beslutningsoversigt 5. møde - komm. fra KB - PRO25-09-20171706150441269
DigitaliseringsstyrelsenBeslutningsoversigt - 5. møde - komm. fra DIGST - vedr. PRO22-09-20171706150441276
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.26-09-20171706353442690
Statsrevisorerne SekretariatetStatsrevisorernes beretning nr. 3-2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse09-02-20171706587439709
RigsrevisionenRigsrevisionens undersøgelse om hospitalslægers bibeskæftigelse10-04-20171706587439751
Statsrevisorerne SekretariatetBeretning om hospitalslægers bibeskæftigelse09-02-20171706587439710
UdenrigsministerietVideresendelse af aktindsigtsanmodning vedr. DAMD-databasen18-09-20171706628434257
UdenrigsministerietVideresendelse af aktindsigtsanmodning vedr. DAMD-databasen18-09-20171706628436425
Børns VilkårHenvendelse fra arbejdsgruppe vedr. selvskade27-09-20171706764441987
Region NordjyllandDagsorden til møde NAU og SUM den 28. september 201722-09-20171706819441326
EAADSvar fra EAAD vedr. deltagelse fra SST - om antibiotika27-09-20171706905442066
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1210 til sundhedsministeren27-09-20171706911442058
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1209 til sundhedsministeren27-09-20171706911442057
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid i børnepsykiatrien25-09-20171706913439593
 Fremsender til ældreministeren artikel om musikken på Skovgården25-09-20171706918440117
 Borgerhenvendelse - klage over behandling på Herlev Sygehus23-09-20171706925439216
 Henvendelse til sundhedsministeren om hospitalstøj21-09-20171706926437365
 Kopi af henvendelse til alle medlemmer i regionsrådet Nordjylland - ønsker akutbil til Skagen hele året27-09-20171706942442175
Brønderslev KommuneBrønderslev Kommune - Forespørgsel - Status for bekendtgørelse om tandpleje20-09-20171706943442925
 Borgerhenvendelse - vedr. besked i e-boks til 15-årige om prøvesvar m.m.18-09-20171706951438062
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1220 til sundhedsministeren28-09-20171706952442769
Ældre SagenHenvendelse til ældreministeren vedr. bedre vilkår for pårørende - pårørendekampagne i uge 40 - 2. - 6. oktober29-09-2017SJ-STD-SUMAI443777
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1245 til ældreministeren29-09-2017SJ-STD-SUMMPE444021
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1224 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE444065
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1237 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE444078
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1236 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE444077
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1233 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE444075
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1232 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE444074
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1231 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE444073
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1230 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE444072
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1229 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE444070
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1240 til ældreministeren29-09-2017SJ-STD-SUMMPE444015
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1241 til ældreministeren29-09-2017SJ-STD-SUMMPE444016
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1242 til ældreministeren29-09-2017SJ-STD-SUMMPE444017
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1243 til ældreministeren29-09-2017SJ-STD-SUMMPE444019
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1244 til ældreministeren29-09-2017SJ-STD-SUMMPE444020
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1223 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE443225
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1238 til sundhedsministeren29-09-2017SJ-STD-SUMMPE444022
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1239 til sundhedsministeren29-09-2017SJ-STD-SUMMPE444024
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1228 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE444069
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1227 til sundhedsministeren28-09-2017SJ-STD-SUMMPE444068
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - majssirup i fødevarer28-09-20171600668443250
 Henvendelse til sundhedsministeren om sygedagpengereglerne29-09-20171600668443529
Miljø- og FødevareministerietSvar vedr. overtagelse af borgerhenvendelse om majsirup i fødevarer29-09-20171600668444099
 ÅBENT BREV vedr. udenlandsk ægtefælle29-09-20171600668443357
 Borgerhenvendelse vedr. det politiske fokus på sunde kontra usunde produkter26-09-20171600668440584
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. tilsyn med Furesøen28-09-20171600668443345
Dansk Center for OrgandonationReferat fra styregruppemøde 13. september29-09-20171600787443471
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1226 til sundhedsministeren28-09-20171600870444067
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1222 til sundhedsministeren28-09-20171600870443224
Komiteen for SundhedsoplysningMateriale til partnerskabsmøde 4. okt29-09-20171601142443446
KMDStatus på aflevering af WorkZone til Rigsarkivet29-09-20171601271***443537
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-516/17, Spiegel Online27-09-20171602492443629
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-518/17, Rudigier28-09-20171602492443633
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-509/17, Plessers27-09-20171602492443618
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-507/17, Google21-09-20171602492442621
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-510/17, ML27-09-20171602492443605
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-492/17, Rittinger e.a.27-09-20171602492443611
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-458/15, K.P. (genoptagelse af sagens behandling)27-09-20171602492443615
UdenrigsministerietSkriftlig procedure i EU-udvalget / EU-procedure internt i regeringen - Godkendelse af EDC (REACH), komitésag. Frist 22.09.17 kl. 11.0021-09-20171602493443644
Ministry of Health of SlovakiaUrgent question from Ministry of Health of Slovakia24-05-20171603203373334
OUH Odense universitetshospitalDette års ramme til vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer30-03-20171603536338848
Region HovedstadenRevisionserklæring/tilbagebetaling - Videnscenter for forebyggelse af rusmiddelskader28-09-20171604556442413
Foreningen af Speciallæger - FASKommentar til JM's udtalelse vedr. model for databåret kvalitetsudvikling28-09-20171605974442607
Foreningen af Speciallæger - FASFAS vedr. forståelse af udtalelse29-09-20171605974443466
 Anmodning om projektforlængelse - "Lejestuer på plejehjem"28-09-20171607154442931
Idestrup PlejecenterFaglig afrapportering og evaluering - projekt "Musikalsk Wellness-rum" - ældrepulje28-09-20171607205443173
Region NordjyllandTilskud til etablering af ekstra pladser på Hospice Vendsyssel19-05-20171608619370481
 Invitation til ældreministeren til 90 års fødselsdag på plejehjemmet Bonderupgård i Vanløse den 9. oktober 201728-09-20171610645443350
Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberInvitation til sundhedsministeren til LVS' årsmøde fredag den 26. januar 201828-09-20171610653443339
Den Britiske Ambassade i DanmarkInvitation: UK Call to Action event on Antimicrobial Resistance (AMR) 12-13 October 201729-09-20171610653443796
Ældre SagenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. møde om bedre vilkår for pårørende og pårørendekampagne i uge 4029-09-20171610653443770
Globalt FokusInvitation til sundhedsministeren til multi-stakeholder forum den 10. oktober 201729-09-20171610653443375
Det Kongelige TeaterInvitation til sæsonens store åbningsballet: Silk & Knife 2 den 1. oktober 201728-09-20171610654443001
Komiteen for SundhedsoplysningAnmodning om møde med ældreministeren vedr. projekt om pårørende: Lær at tackle hverdagen som pårørende28-09-20171610726443351
Den Sociale KapitalfondInvitation til ældreministeren til årsmøde den 4. december 2017: Sociale investeringer - fra hype til handling29-09-20171610726443795
LægemiddelstyrelsenSV: Udkast til brev til regionerne vedrørende vagttjeneste29-09-20171700127443962
SundhedsstyrelsenUdpegning til Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af pakkeforløb for brystkræft - udpegningsfrist er onsdag den 24. maj 2017 kl. 12.0011-04-20171701476346426
SundhedsstyrelsenUdpegning til Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af pakkeforløb for lungekræft - udpegningsfrist er onsdag den 24. maj 2017 kl. 12.0011-04-20171701476346431
Leo PharmaInput fra Leo Pharma. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin12-09-20171701955442352
NEXT - National Experimental Therapy PartnershipInput fra NEXT. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin15-09-20171701955442349
BiopeopleInput fra Biopeople. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin15-09-20171701955442409
LVS Kristianiagade 12Input fra Lægevidenskabelige Selskaber. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin04-09-20171701955442339
 Vedr. Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket27-09-20171702486442323
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Den franske ambassade i Stockholm
Ang. oversendelse af henvendelse fra den franske ambassade i Sverige - vedr. behandling - migranter28-09-20171702709443067
Dansk lunge Cancer Gruppe Aarhus University HospitalÅrsrapport 201622-06-20171703412393005
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS udtalelse vedr. klage over afg. - autorisation28-09-20171703820442996
 Styrelsen fremsender sagens akter - mail 1 af 2 - klage over afg - autorisation26-09-20171703820442262
Region SjællandMålsætning - vedr. pulje til medicingennemgang28-09-20171704199442588
Klassisk HomøopatTil sundhedsmisteren vedr. rapport om bekymringer omkring behandling efter HPV-vaccination04-01-20171704530268847
Børne- og SocialministerietReferat fra opstartsmøde - om afdækning og analyse af overlevering af information i overgange29-09-20171704978443849
SundhedsstyrelsenArbejdsgruppe vedr. faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom31-01-20171705565292097
Folketingets OmbudsmandBorgers kommentar til svar fra Ombudsmanden - vedr. aktindsigt - tandlægeskader28-09-20171705678442944
 Mail fra borger: modellers ansættelsesforhold27-09-20171706025442366
 Takker for informationer i brev af 30. august 2017 - vedr. tilstanden i sundhedsvæsenet10-09-20171706044428173
 Takker for svar af 30. august 2017 og anmoder om uddybende svar vedr. tilstanden i sundhedsvæsenet09-09-20171706044428082
DigitaliseringsstyrelsenVedr. SUM's bidrag til OGP-handlingsplan20-09-20171706071442792
Danske RegionerVedr. udkast OGP (Open Government Plan) 2017-201920-09-20171706071442789
 Vedr. Udkast initiativbeskrivelse OGP 2017-2019, MinLog27-09-20171706071442306
Danske RegionerVedr. Udkast initiativbeskrivelse OGP 2017-2019, MinLog27-09-20171706071442316
Danske RegionerSvar vedr. udkast - initiativbeskrivelse OGP 2017-2019, MinLog27-09-20171706071442293
DigitaliseringsstyrelsenVedr. bidrag til OGH-handlingsplan28-09-20171706071442259
SundhedsdatastyrelsenIndhentning af oplysninger/kommentarer vedrørende publicerinen 'Start with Denmark'18-09-20171706177442199
Statens Serum InstitutVedr. Indhentning af oplysninger/kommentarer vedrørende publicerinen 'Start with Denmark'11-09-20171706177442200
LægemiddelstyrelsenSvar vedr. "Start with Denmark"25-09-20171706177442193
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående videreførsel af Shared Care til projektnr. 65401.22-09-20171706353443316
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående videreførsel af Shared Care til projektnr. 65401.22-09-20171706353443305
Helse- og OmsorgsdepartementetEmbedsmandsudveksling. Programpunkt om regulering af nyfødscreening.27-09-20171706524442285
Helse- og OmsorgsdepartementetEmbedsmandsudveksling. Introduktion af norsk embedskvinde.22-09-20171706524442295
Danske RegionerDanske Regioners bidrag til svar på SUU alm. del - svar på spm. 1178 og 118029-09-20171706651444028
DigitaliseringsstyrelsenSvar fra Digitaliseringsstyrelsen vedr. formkrav til samtykke28-09-20171706721442429
 Henvendelse til sundhedsministeren om kræftbehandlingsmuligheder i Danmark15-09-20171706898432175
 Bidrag om NSP (National Service Platform)27-09-20171706919442315
 Borgerhenvendelse vedr. egenbetaling på psykologhjælp, tandbehandling og fysioterapi05-09-20171706960424866
Haderslev KommuneHenvendelse til sundhedsministeren om det nære sundhedsvæsen22-09-20171706965438037
 Borgerhenvendelse - foreslår at sosu-assistent-uddannelsen tages over nettet21-09-20171706966437916
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 1206 til sundhedsministeren27-09-20171706967442102
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 1205 til sundhedsministeren27-09-20171706967442103
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 1207 til sundhedsministeren27-09-20171706967442101
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 1208 til sundhedsministeren27-09-20171706967442099
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 1209 til sundhedsministeren27-09-20171706967442098
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 1210 til sundhedsministeren27-09-20171706967442097
EpilepsiHjørnet på facebookHenvendelse til sundhedsministeren om medicinsk cannabis27-08-20171706980443546
Hiv-DanmarkØnsker information om patienters retsstilling i forhold til det informerede patientsamtykke21-09-20171706989437356
Udlændinge- og IntegrationsministerietOversendelse af ÅBENT BREV vedr. udenlandsk ægtefælle29-09-20171600668443981
MF Liselott BlixtSvar på henvendelse vedr. majssirup i fødevarer29-09-20171600668444103
Miljø- og FødevareministerietVedr. borgerhenvendelse om majsirup i fødevarer29-09-20171600668443850
Styrelsen for Forskning og InnovationAng. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. lægemangel28-09-20171600668442230
KulturministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. brug af lokal tv29-09-20171600668443843
Dansk Center for OrgandonationSvar vedr lungekonference29-09-20171600787443483
HøringslisteHøring - Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse - Frist 26. oktober 201727-09-20171601484441968
Region HovedstadenRevisionserkæring/tilbagebetaling - Videnscenter for forebyggelse af rusmiddelskader28-09-20171604556442422
 Godkendelse af projektforlængelse - projekt "Legestuer på plejehjem"28-09-20171607154442932
InnovationsfondenOrientering vedr. invitation29-09-20171609040444043
 Svar vedr. opfølgning efter møde om forfremmelseskonsulenter28-09-20171610839442774
Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberSvar til Lægevidenskabelige Selskaber vedr. input. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin08-09-20171701955442395
NEXT - National Experimental Therapy PartnershipSvar til NEXT Partnership vedr. input. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin18-09-20171701955442392
Leo PharmaSvar til Leo Phama vedr. input. Workshop om offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin28-09-20171701955442373
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Ezenta A/S
Vedr. Kontrakt - Sundheds-it - almen praksis28-09-20171704841442974
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 99829-09-20171705004443388
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 100029-09-20171705004443381
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm del - svar på spm. 106728-09-20171705389442884
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
§71 alm. del - svar på spm. 6029-09-20171705709443831
 Besvarelse af henvendelse om tilstanden i sundhedsvæsenet30-08-20171706044419667
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ventetid hos praktiserende læge29-09-20171706552443450
 Svar på borgerhenvendelse vedr. mobilstråler29-09-20171706553443282
 Bekendtgørelse om off. afsendere i Digital Post sendt til høring hos Nationalt Genom Center28-09-20171706721442915
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut

Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Bekendtgørelse om off. afsendere i Digital Post sendt til høring hos myndigheder mv. under ministeriets ressortområde28-09-20171706721442779
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
KL
Beslutningsreferat møde i arbejdsgruppen for de nationale mål den 26. september 201729-09-20171706777443792
 Partshøring i klagesag vedr. Sundhedsdatastyrelsens afslag på aktindsigt29-09-20171706784***443933
Housing and Urban Studies (HaUS)Answer regarding questions about elderly and care system of Denmark28-09-20171706808443080
 Vedr. artikel og reportage om musikterapi udkommet i Sygeplejersken Fag &Forskning28-09-20171706918442310
 Orientering af afsender om oversendelse til Beskæftigelsesministeriet - vedr. sygedagpengeloven29-09-20171600668443535
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse vedr. forslag til etablering af handicaphjælpording02-10-20171600668444547
Miljø- og FødevareministerietAng. borgerhenvendelse om forurening i Furesøen29-09-20171600668443927
AmCham DenmarkSvar på middagsinvitation til departementschefen02-10-20171603109444899
SundhedsstyrelsenVedr. tilmelding til møde i NRLV02-10-20171603740446530
Aarhus KommuneAarhus Kommune vedrørende anvendelse af bevilling til projektnr. 65240 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.29-09-20171605301443498
Håndværkerforeningen i KjøbenhavnSvar på invitation til Stiftelsesfest 20. november 201702-10-20171610645446517
Danske FysioterapeuterSvar på invitation til at holde åbningstale ved Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum02-10-20171610653444865
Nextstep by BindslevSvar på invitation til StressAlliancens Topmøde oktober 201702-10-20171610653444365
Den Britiske Ambassade i DanmarkSvar på Call to Action event on Antimicrobial Resistance (AMR)02-10-20171610653446417
Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberForeløbigt svar på invitation til årsmøde LVS02-10-20171610653445000
Den Indonesiske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til at deltage i møde om samarbejde mellem civile og militære sundhedsbedredskaber02-10-20171610653446495
Globalt FokusSvar på invitation til multi-stakeholder forum02-10-20171610653446459
UdviklingsRåd SønderjyllandSvar på invitation til dialogmøde med URS, mandag den 2. oktober 2017, kl. 09.00-11.3002-10-20171610654444346
HjerneSagenSvar på invitation til ældreministeren til årets hjernesymposium den 30. oktober 201702-10-20171610726445216
MadvognenSvar på innvitation til ældreministeren fra MADVOGNEN02-10-20171610726446531
Home Instead Senior CareSvar på invitation til et møde med ældreministeren mellem 2. - 6. oktober i København02-10-20171610726444789
Dansk StandardIndkaldelse til møde om Dansk Standards bevilling for 201829-09-20171610760443945
Region HovedstadenAntibiotikakampagne 2017 - input til brug af materiale i sekundærsektoren02-10-20171700554446405
Arbejdsgruppen vedrørende Europæisk Antibiotikadag 2017Opdateret materiale - antibiotikakampagne 201702-10-20171700554446581
Økonomi- og IndenrigsministerietIndeksering af IT-udgifter på Bispebjerg28-09-20171704463444616
Danske Regioner
KL
Henvendelse om foreløbigt bekendtgørelsesudkast - vedr. betaling - særlige pladser på psykiatrisk afd.29-09-20171704698444113
Advokat Jørgen G. Jacobsen
Lægemiddelstyrelsen
Svar på henvendelse om forlængelse af overgangsordning - produkt på apotekerne29-09-20171705138443942
Kræftens BekæmpelseSvar på henvendelse vedr. rygning indendørs på krisecentre29-09-20171706461443459
Danmarks Apotekerforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Overlægeforeningen
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Farmaceutisk Industri
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Statens Serum Institut
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler02-10-20171706537446374
 Fremsendelse af svar på henvendelse til Sundhedsstyrelsen om tilskud til tandlægeregning29-09-20171706639443515
 Besvarelse af henvendelse vedr. brystkræft29-09-20171706897443756
 Besvarelse af henvendelse om kræftbehandling29-09-20171706898443821
 Svar på henvendelse om egenbetaling for psykologhjælp, tandbehandling mv.29-09-20171706960443742
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU 1212 om sundhedsydelser til udenlandske patienter02-10-20171706974446483
Danske RegionerMøde med Danske Regioner om Lægedækningsudvalgets anbefalinger02-10-20171707034446271
Danske RegionerKoordinering af møde med Danske Regioner02-10-20171707034446540
SundhedsstyrelsenMøde om status på lægedækningsudvalgets anbefalinger02-10-20171707034446272
Continuous EducationInvitation til ældreministeren - Global Healthcare Hall of Fame 9. november i London02-10-2017SJ-STD-DEPKHK444317
 Takker for ministerens besøg på Konami sports Club, Tokyo - Japan29-09-2017SJ-STD-DEPKHK443420
SundhedsstyrelsenManglende udpegninger til Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme07-10-20161600698194937
SundhedsstyrelsenManglende udpegninger til Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme05-10-20161600698192376
 Henvendelse fra Letland vedr. anerkendelsesdirektivet02-10-20171601214446299
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-425/17, Günter Hartmann Tabakvertrieb27-09-20171602492442672
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 40, 41 og 42)29-09-20171602492444511
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-518/17, Rudigier29-09-20171602492444506
UdenrigsministerietSkriftlig procedure i EU-udvalget/EU-procedure internt i regeringen - Komitésag'er - REACH - Frist 21.09.17. kl. 10.0020-09-20171602493443638
AmCham DenmarkInvitation til departementschefen til AmCham middag den 25. oktober29-09-20171603109444890
International Association of Risk Management in MedicineCall for Abstracts - Extended deadline 30 April 2017 - 6th World Congress of Clinical Safety03-04-20171603197340876
OUH Odense universitetshospitalBevillingsbrev i forbindelse med vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer18-07-20171603536405514
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde i NRLV den 4. oktober22-09-20171603740446532
JulemærkefondenUdbetaling til Julemærkehjemmene27-09-20171603979446409
Aarhus KommuneAarhus Kommune vedrørende anvendelse af bevilling til projektnr. 65240 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.29-09-20171605301443497
Økonomi- og IndenrigsministerietFaktaark om dansk økonomi02-10-20171606123445291
Lyngby-Taarbæk KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201602-10-20171606884446552
Skive KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 2016 Skive Kommune02-10-20171606927444415
Tårnby KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 2016 Tårnby Kommune02-10-20171606937444413
 Faglig afrapportering og evaluering - projekt "Musikalsk Wellness-rum"28-09-20171607205443354
Region NordjyllandStatus for mulighed for at hæve aktiviteten på hospiceområdet, jf. kræftplan III14-07-20171608619404802
Amnesty InternationalForespørgsel om data i forhold til interkønnede (DSD) børn i Danmark31-08-20161609145164288
JydskeVestkystenMateriale fra mødet på Rødding Højskole, Tingstedet02-10-20171610653444776
Syddansk UniversitetSundhedsministeren inviteres som festtaler ved aflæggelse af lægeløftet 26. januar 201802-10-20171610653444777
Den Indonesiske Ambassade i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til at deltage i møde om samarbejde mellem civile og militære sundhedsbedredskaber, Jakarta den 24.-26. oktober 201728-09-20171610653443341
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. "Menneskebiblioteket"02-10-20171610725444795
StatsministerietOversender borgerhenvendelse - ventetid på behandling07-09-20161610820169791
 Borgerhenvendelse - brystfjernelse for transkønnede26-09-20161610824183641
Greve KommuneAfrapportering - vedr. projekt - demensboliger29-09-20171611309443898
SundhedsstyrelsenNational klinisk retningslinje for tillæg til NKR for behandling af alkoholafhængighed - høring07-12-20161700251249803
 Borgehenvendelse vedr. EKG-måling på kvinder med eller uden BH04-01-20171700462269121
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker at få opsat en hjertestarter09-01-20171700465272485
 Borgerhenvendelse til ældremiministeren - læger interesserer sig ikke for de gamle30-11-20161700484268795
Region SyddanmarkRegion Syddanmark - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler - Ny bank02-10-20171701474444429
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - opfølgende undersøgelser af hjertepatienter06-02-20171701606297928
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. de såkaldte hjertepakker08-02-20171701606299434
Landsorganisationen OK-Klubberne i DanmarkDriftspuljen 2017 - Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark - Accept af tilskudsbetingelser og udbetalingsanmodning04-07-20171701628400060
Faglige SeniorerUdlodningsmidler til ældreorganisationer - Faglige Seniorer - Acceptskrivelse, budget og udbetalingsanmodning21-07-20171701843406083
Landsforeningen for Marfan SyndromAktivitetspuljen 2017 - Landsforeningen for Marfan Syndrom - Acceptskrivelse og udbetalingsanmoding07-09-20171702192427023
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Referat fra andet møde i referencegruppe vedr. tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring02-10-20171703001445005
HypofysenetværketAktivitetspuljen 2017 - Hypofysenetværket - Acceptskrivelse og udbetalingsanmodning04-09-20171703116428718
Landsforeningen SpædbarnsdødLandsforeningen Spædbarnsdød - Ansøgning - Aktivitetspuljen 201713-09-20171703122430432
Landsforeningen for Prader-Willi SyndromAktivitetspuljen - Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom - Udbetalingsanmodning04-09-20171703267424465
Landsforeningen for Adrenogenitalt SyndromLandsforeningen for Adrenogenitslt Syndrom - Ansøgning til Aktivitetspuljen 201729-05-20171703323375719
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - overtrædelse af kræftpakke-garantien på 2 uger21-04-20171703706350894
 Borgerhenvendelse - kritik af rengøring på toilettet på Roskilde Sygehus13-04-20171703707347259
 Borgerhenvendelse vedr. produktivitetskravet til sygehusene24-04-20171703710352320
Aalborg UniversitetAktivitetspuljen 2017 - EWH Aalborg Universitet - Ansøgning04-04-20171703929342473
KulturministerietAnmodning om bidrag til beredskab mhp. 1. behandling af udlodningsloven02-10-20171704596446127
Landsforeningen for Marfan SyndromLandsforeningen for Marfan Syndrom - Driftspuljen 2017 - Ansøgning14-06-20171704669387361
Det Kardiologiske Syndrom XDriftspuljen 2017 - Det Kardiologiske Syndrom X - Ansøgning15-06-20171704712388360
Dansk NarkolepsiforeningDriftspuljen 2017 - Dansk Narkolepsiforening - Ansøgning16-06-20171704715389134
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Driftspuljen 2017 - Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS) - Ansøgning22-05-20171704716372296
KontinensforeningenDriftspuljen 2017 - Kontinensforeningen - Ansøgning02-06-20171704718379426
Region HovedstadenNotat vedr. DTØ's risikovurdering af Nyt Hospital Hvidovre25-09-20171704792445032
Patientforeningen ModermærkekræftDriftspuljen 2017 - Patientforeningen Modermærkekræft - Ansøgning26-06-20171704950394940
Blodprop- og AK PatientforeningDriftspuljen 2017 - Blodprop- og AK-Patientforeningen - Ansøgning15-06-20171705041397091
AdipositasforeningenDriftspuljen 2017 - Adipositasforeningen - Ansøgning22-06-20171705042397088
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjertepakkerne08-02-20171705063299427
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender idé til placering af hjertestartere i taxa'er15-01-20171705064277428
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fertilitet m.m.29-01-20171705065291520
Landsforeningen Bryd GrænserAnsøgning - Bryd Grænser - Udlodningsmidler 201729-06-20171705088397537
Intact DenmarkDriftspuljen 2017 - Intact Denmark Foreningen mod børneomskæring - Ansøgning03-07-20171705236400130
Kræftforeningen De AktiveDriftspuljen 2017 - Kræftforeningen De Aktive - Ansøgning03-07-20171705243400121
A Race Against Breast CancerDriftspuljen 2017 - A Race Against Breast Cancer - Ansøgning03-07-20171705246400105
Alfa-1Driftspuljen 2017 - Alfa-1 Danmark - Ansøgning03-07-20171705250400051
Turner CentretAnsøgning - Udlodningsmidlerne 2017 - Turner Centret03-07-20171705251399913
Dansk Forening for Neurofibromatosis RecklinghausenAnsøgning - Udlodningsmidler - Driftspuljen 2017 - Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen03-07-20171705252399901
Rådet for bedre hygiejneAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Rådet for Bedre Hygiejne03-07-20171705253399461
Landsforeningen Læbe- GanespalteAnsøgning - Driftspuljen 2017 - Landsforeningen Læbe- Ganespalte02-07-20171705254399365
PROPA ProstatakræftforeningenDriftspuljen 2017 - PROPA Prostatakræftforeningen - Ansøgning30-06-20171705255399496
Landsforeningen Bryd GrænserDriftspuljen 2017 - Landsforeningen Bryd Grænser - Ansøgning25-06-20171705256399495
PKU Foreningen for DanmarkAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - PKU Foreningen for Danmark02-07-20171705257399427
Patientforeningen HS DanmarkAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Patientforeningen HS Danmark01-07-20171705269399348
Dansk Myelomatose ForeningDriftspuljen 2017 - Dansk Myelomatose Forening - Ansøgning09-07-20171705270403902
Colitis-Crohn ForeningenAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Colitis-Crohn Foreningen30-06-20171705271399163
Landsforeningen for Ufrivilligt BarnløseAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse30-06-20171705272399124
Dansk Præmatur ForeningAnsøgning - Driftspuljen 2017 - Dansk Præmatur Forening30-06-20171705273399037
LYLE - Patientforeningen for lymfekræft og leukæmiAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi30-06-20171705274399106
OligofreniforeningenAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Oligofreniforeningen30-06-20171705275399175
PsoriasisforeningenDriftspuljen 2017 - Psoriasisforeningen - Ansøgning30-06-20171705276398483
HjerteforeningenDriftspujen 2017 - Hjerteforeningen - Ansøgning30-06-20171705278398429
HjerteforeningenDriftspuljen 2017 - Hjerteforeningen (Børnehjertefonden) - Ansøgning30-06-20171705279398422
Foreningen Quit DiabetesDriftspuljen 2017 - Foreningen Quit Diabetes - Ansøgning29-06-20171705281398151
Landsforeningen til Bekæmpelse af KredsløbssygdommeDriftspuljen 2017 - Landsforeningen til Bekæmpelse af Kredsløbssygdomme - Ansøgning29-06-20171705282398130
WhiplashforeningenAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Whiplashforeningen29-06-20171705283397754
Dansk Horton HovedpineforeningDriftspuljen 2017 - Dansk Horton Hovedpineforening - Ansøgning29-06-20171705284397727
PsykiatriFondenAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - PsykiatriFonden29-06-20171705285397742
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade28-06-20171705286397136
Landsforeningen Downs SyndromAnsøgning - Udlodningsmidler 2017 - Landsforeningen Downs Syndrom28-06-20171705287397457
 Forespørger til ansøgningsfrist for puljeopslag vedr. etablering af 7 nye hospicepladser28-06-20171705533397105
SundhedsstyrelsenArbejdsgruppe vedr. faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom - rykker for svar vedr. udpegning22-02-20171705565310152
 Borgerhenvendelse - ønsker oplysninger om udgifter til HPV-vaccination af piger09-08-20171705704410810
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om vaccination ved rejse til Sri Lanka07-08-20171705724409281
 Svar på anmodning om svar på SUU alm del spm. 1086-1089+1091 vedr. Sundhedsplatformen21-09-20171705756443800
 Materiale vedr. udbetalingsanmodning, Sct. Hans29-09-20171705796445045
 Borgerhenvendelse vedr. biorrelia og ALS og Alzheimers14-08-20171705829412158
 Borgerhenvendelse vedr. opholdstilladelse og vaccination16-08-20171706065413663
 Henvendelse til sundhedsministeren om ventetider30-08-20171706178421284
 Kommentar til svar på henvendelse vedr. ventetid hos praktiserende læge29-09-20171706552444267
MF Liselott BlixtKommentar fra borger til svar på henvendelse om mobilstråler29-09-20171706553443965
LaserteamHenvendelse til sundhedsministeren vedr. lovforslag om fjernelse af tatoveringer med laser25-09-20171706695439622
PatienterstatningenSamtykke fra Patienterstatningen - vedr. bekg. om off. afsendere af Digital Post28-09-20171706721442946
 Samtykke fra Nationalt Genom Center - bekg. om off. afsendere af Digital Post28-09-20171706721443453
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål EY til sundhedsministeren om akutlægebil i Nordjylland29-09-20171706796444009
 Orientering om SUM's igangværende arbejde om øget cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren29-09-20171706968444164
TFMR - Terminations for Medical ReasonsHenvendelse om Downs Syndrome17-09-20171706975433011
 Henvendelse vedrørende medicin og tvang25-09-20171707002440200
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på PET scanning31-08-20171707003422674
 Borgerhenvendelse - betaling af gebyr for sundhedskortet19-09-20171707007440223
 Henvendelse til sundhedsministeren om tatoveringsområdet13-09-20171707019430437
 Svar på henvendelse vedr. usunde madvarer03-10-20171600668447143
Transport-, Bygnings- og BoligministerietHenvendelse vedr. busdrift på Femø03-10-20171600668447312
 Svar på henvendelse vedr. giftstoffer03-10-20171600668447190
 Orientering af afsender om oversendelse vedr. brug af lokal tv03-10-20171600668446757
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBemærkning - SUU - Ikrafttrædelse af lovforslag om ioniserende stråling og strålebeskyttelse29-09-20171601484444239
Region HovedstadenRegnskab - pulje til forebyggelse af sygehuserhvervde infektioner02-10-20171603133446379
Lægeforeningen
Statsforvaltningen Afdeling København
Nævnenes Hus
Afbeskikkelse af IR som stedfortræder i Det Psykiatriske Patient Klagenævn03-10-20171604318446996
Statsforvaltningen Afdeling København
Nævnenes Hus
Lægeforeningen
Genbeskikkelse af PHH som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn03-10-20171604318447013
 Afrapportering og regnskab - projekt Leg, Latter og Livsglæde mv.13-03-20171607218443678
Silkeborg KommuneGodkendelse af forlængelse af projekt måltidsvenner.03-10-20171608772447434
Region HovedstadenSUM's udbetaling til projekt - vedr. sygehuserhvervede infektioner02-10-20171608970446196
Ishøj KommuneSvar på ny henvendelse fra Ishøj Kommune om respirationsinsufficiens03-10-20171609670446667
Børne- og SocialministerietKopi af svar til BLSM sendt til Ishøj Kommune vedr. ekstraudgifter til respiratorhjælpere uden for hjemmet03-10-20171609670446672
Aalborg Kongres & Kultur CenterSvar på Invitation til ældreministeren til DanFish International og DanAqua i Aalborg Kongres & Kultur Center02-10-20171610726444885
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Opfølgning på den kommunale indsats i forhold til nye rettigheder på stofmisbrugsområdet03-10-20171610732447295
Nyborg KommuneJustering af budget vedr. demensboligpulje02-10-20171611324446629
Rigshospitalet - BlegdamsvejAnmodning om budget for 2017 for Center for Seksuelle Overgreb02-10-20171700147446341
 Svar på stofskiftehilsen03-10-20171702697447393
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 118403-10-20171703645446918
 Vedr. udnævnelse af repræsentanter til referencegruppe NO PRIO 2017-201903-10-20171704302447423
RigsrevisionenMateriale vedr. forundersøgelse af Sundhedsplatformen02-10-20171704584446586
Region HovedstadenSpørgsmål til skema 1 - disponeret forbrug Nyt Hospital Hvidovre02-10-20171704792445038
Sundhed.dkSvar til Sundhed.dk vedr. Bliv forsøgsperson03-10-20171705211447302
Intact DenmarkSvar på henvendelse vedrørende omskæring af drenge03-10-20171705487***446659
LægemiddelstyrelsenMinisteriet er indforstået med en udsættelse af svarfristen for udtalelse vedr. klassificering af produkt03-10-20171705618447070
Dansk selskab for Klinisk FarmakologiSvar på henvendelse om gebyrstigninger for kliniske forsøg med lægemidler03-10-20171705730447332
Albertslund Kommune
Allerød Kommune
Assens Kommune
Ballerup Kommune
Billund Kommune
Bornholms Regionskommune
Brøndby Kommune
Brønderslev Kommune
Dragør Kommune
Egedal Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Favrskov Kommune
Faxe Kommune
Fredensborg Kommune
Fredericia Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikshavn Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Greve Kommune
Gribskov Kommune
Guldborgsund Kommune
Haderslev Kommune
Halsnæs Kommune
Hedensted Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Herning Kommune
Hillerød Kommune
Hjørring Kommune
Holbæk Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hørsholm Kommune
Ikast-Brande Kommune
Ishøj Kommune
Jammerbugt Kommune
Kalundborg Kommune
Kerteminde Kommune
Kolding Kommune
Køge Kommune
Langeland Kommune
Lejre Kommune
Lemvig Kommune
Lolland Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Middelfart Kommune
Morsø Kommune
Norddjurs Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Odder Kommune
Odense Kommune
Odsherred Kommune
Randers Kommune
Rebild Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Samsø Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skive Kommune
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Struer Kommune
Svendborg Kommune
Syddjurs Kommune
Sønderborg Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Viborg Kommune
Vordingborg Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommune
Information om 2018-udmøntningen - Værdighedsmilliarden28-09-20171705802446563
Børne- og SocialministerietSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446883
SundhedsstyrelsenSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446825
SpillemyndighedenSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446834
SpillemyndighedenSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446836
Behandlingscenter TjeleSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446840
SkatteministerietSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446841
Nordisk RådTilmelding: Neste møte i Nordisk One Health strategigruppe AMR - Next meeting Nordic One Health Strategic Group AMR03-10-20171706016446837
UdenrigsministerietSUM's kommentarer til publikation "Start with Denmark; The heart of life sciences for research and business"02-10-20171706177444659
Bech-BruunSvar på anmodning om aktindsigt i materiale vedr. SUM's korrespondance med Ankestyrelsen samt kommuner og regioner02-10-20171706274446422
The French Ministry of Social Affairs and HealthQuestion regarding the draft for the operating rules of the steering committee03-10-20171706298446686
 Partshøring i klagesag vedr. autorisation03-10-20171706328446967
ME ForeningenSvar på henvendelse vedr. behandling af ME-patienter03-10-20171706407446810
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 118203-10-20171706407446924
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 1149 vedr. diagnosticering af kønsoverførte sygdomme29-09-20171706410443814
 Svar på henvendelse om webbaseret behandling02-10-20171706468437215
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 111902-10-20171706478446701
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 112002-10-20171706478446715
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 116503-10-20171706479447341
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 116603-10-20171706479447348
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 116403-10-20171706479447336
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 116303-10-20171706479447329
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar pås pm. 1160 vedr. sagsbehandlingstiden i Ankenævnet for Patienterstatningen29-09-20171706481444250
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 1151 vedr. tegnsprogstolkning29-09-20171706497444255
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 1152 vedr. tegnsprogstolkning29-09-20171706497444260
SundhedsdatastyrelsenHøring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler02-10-20171706537446416
Bavarian Nordic v./ MSL GroupSvar på henvendelse til forsvarsministeren vedr. det danske koppeberedskab og koppevaccinen, Imvanex02-10-20171706548444330
Folketingets FinansudvalgSvar på Finansudvalgets spørgsmål - vedr. stofindtagelsesrum21-09-20171706586444142
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 116103-10-20171706624447322
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 1146 vedr. smitsomme sygdomme - Legionella29-09-20171706635444242
PA International FoundationSvar til PA International Foundation vedr. "the use of Listex P100 in the prevention effort against listerie"02-10-20171706665444539
University of GothenburgResearch project on PCC - Danish contribution02-10-20171706761446562
KLSvar på henvendelse fra KL om bidrag fra rusmiddelcentrene til vurdering af kørekorthabilitet03-10-20171706863446663
Region SjællandSUM kvittering for referat fra møde mellem Region Sjælland og Sundhedsministeriet om Projekt Universitetshospital Køge03-10-20171706910446963
 Svar på henvendelse vedr. ventetid i børnepsykiatrien03-10-20171706913447023
DR Danmarks RadioUdsættelse af svarfrist vedr. aktindsigtsanmodning vedr. PrEP03-10-20171706955447270
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Epilepsiforeningen
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Datatilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen

Finansministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Statsministeriet
Høring over bekendtgørelser om hhv. varenumre, Medicinpriser og leveringsforhold samt beregning af priser på cannabisslutprodukter02-10-20171706963445010
KMDInvitation til dialog vedr. Sundheds-it og bedre udnyttelse af data til sammenhæng og smart data29-09-20171706993444051
Region SjællandBidrag til besvarelse af alm del SUU 1228 vedt. ventetid på udredning af cancer02-10-20171707009446387
Danske RegionerKvittering for mail vedr. klinikophold03-10-20171707034447085
KirkeministerietHøring over udkast til Bekendtgørelse om Personregistre03-10-20171707062446782
Aarhus KommuneHevendelse til ældreministeren med magasin om boligmagasin for plejehjem og spørgsmål til ministeren om livet på plejehjem02-10-2017SJ-STD-DEPKHK444442
Migræne og HovedpineforeningenDriftspuljen 2017 - Migræne og Hovedpineforeningen - Ansøgning23-06-2017SJ-STD-SUMAMA393341
Folketingets FinansudvalgFIU aktstk. 6 - spm. 1 til sundhedsministeren02-10-2017SJ-STD-SUMMPE446726
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. etablering af frivillig ledsager-/hjælperordning02-10-20171600668444448
KulturministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om brug af lokal tv02-10-20171600668446727
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. usunde madvarer03-10-20171600668447126
Region SjællandRegion Sjælland: Godkendt redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud 2016 og revisionsberetning03-10-20171600676447239
SundhedsstyrelsenKommissorium og udpegningsbrev for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme13-09-20161600698192403
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1226, omtryk til uddannelses- og forskningsministeren02-10-20171600870446698
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1222, omtryk til uddannelses- og forskningsministeren02-10-20171600870446696
Center for LudomaniCFL, Udbetaling - Forebyggelse28-09-20171601006447144
Center for LudomaniCFL, Udbetaling - Behandling28-09-20171601006447141
 Godkendelse af projektet "Dem systemet ikke når"02-10-20171601792446551
Nordfyns KommuneTilbagebetaling Nordfyns Kommune - Revision og Regnskab02-10-20171601792446489
Kolding KommuneGodkendelse af regnskab vedr. Projektet Forebyggende hjemmebesøg efter sygehusophold02-10-20171601800446488
 Godkendelse af projekt "Forebyggende hjemmebesøg efter sygehusophold"02-10-20171601800446550
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi for 2. kvartal 201729-09-20171602412443786
SundhedsstyrelsenDet Koordinerende Udvalg for Sundhedsprofiler: udkast til dagsorden 11. oktober 201728-09-20171602462447201
Region HovedstadenRegnskab vedr. pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner27-09-20171603133446358
International Agency for Research on CancerInternational Agency for Research on Cancer - Payment for contribution04-10-20161603193194260
 Dissertation - Questionnaire about competences of experts and expert commissions at your HTA institution08-11-20161603203223045
SundhedsstyrelsenSupplerende oplysninger fra SST om simulationsøvelse02-10-20171603740447072
Nationalt Videnscenter for DemensBudgetjustering - Nationalt Videnscenter for Demens27-09-20171604063446617
SundhedsstyrelsenVedr. faktura for Wiley Cochrane 201703-10-20171606253447246
Blodprop- og AK PatientforeningBlodprop- og AK-Patientforeningen - Vedr. afvist drifttilskud19-09-20171606645437941
 Afrapportering "Wellness på Husumvej”04-04-20171607207443744
 Pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger, Ud i det fri, Rødovre Kommune - Regnskab 201621-04-20171607212443747
Region HovedstadenUdbetalingsanmodning - Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner25-09-20171608970446179
 Ang. svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. et møde i sager om transkønnethed02-10-20171610653445791
Science|BusinessInvitation til sundhedsministeren - High-Level Roundtable on Citizens Health, Tallinn, 16. oktober 201729-09-20171610653444342
 Tak til sundhedsministeren for godt møde vedr. udfordringer i sundhedsvæsenet samt invitation til at besøge Aarhus Universitetshospital02-10-20171610653444805
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DanmarkAnmoder om møde med sundhedsministeren vedr. udfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien02-10-20171610653444786
Unicef DanmarkInvitation til Børnenes dag den 20. november 201703-10-20171610654447347
UdviklingsRåd SønderjyllandMateriale fra URS dialogmøde mandag den 2. oktober 2017 på Christiansborg03-10-20171610654447209
 Henvendelse til sundhedsministeren om problemer ved afkørsel 70 mod Aabenraa Sygehus03-10-20171610725446681
Betty Sørensen ParkenInvitation til ældreministeren til indvielse af "Det muntre køkken" den 16. oktober 201702-10-20171610726446677
Continuous EducationInvitation til ældreministeren - Global Healthcare Hall of Fame 9. november i London03-10-20171610726447162
Unicef DanmarkÆM Invitation til Børnenes dag den 20. november 2017 i FN Byen, København03-10-20171610726447151
Holstebro KommuneUdbetalingsanmodning vedr. pulje til demensboliger26-09-20171611315446339
Kalundborg KommuneIndsendelse af regnskab, afrapportering og revisorerklæring. Tryghed og Trivsel for demensramte borgere03-10-20171611319446773
Statens Serum InstitutIndstilling af medlemmer til SSI's Institutråd28-09-20171700219446948
Region SjællandKopi af svar vedr. reglerne om kromosomanalysetest21-11-20161700483235816
SundhedsstyrelsenUdpegningsbrev - Arbejdsgruppe vedr. forløbsprogram for børn og unge med angst/depression - Frist for udpegning er 27. februar 2017 kl. 15.0001-02-20171701439293890
 Rykker for svar fra sundhedsministeren vedr. henvendelse om hjertepakker27-02-20171701606316727
 Henvendelse vedr. manglende svar fra ministeren på henvendelse om hjertepatienter17-03-20171701606330018
 Kortlægning lægevagter/181302-10-20171703131446876
 Omdisponeringer over 10% Aalborg Kommune (køkkenpuljen)21-09-20171703153446168
 Henvendelse vedr. sygehusvæsenet16-04-20171704005368502
Fredericia KommuneRenovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landet plejecentre (ansøgningsrunde 2) - Fredericia Kommune02-10-20171704150446491
Kerteminde KommuneKerteminde Kommunes afrapportering vedr. køkkenpulje29-09-20171704163444378
 Status - Stevns Kommune vedr. køkkenpuljen28-09-20171704179444369
Syddjurs KommuneStatus på sag vedr. køkkenpuljen - Syddjurs Kommune02-10-20171704180446508
 Handlingsplan om lægemiddelkontrol02-10-20171704282446572
 Svar vedr. ændring af bekendtgørelse om lig05-07-20171704671401585
Region HovedstadenOpdateret Skema 1 og 2 vedr. økonomi og forbrug, Nyt Hospital Hvidovre02-10-20171704792445028
ME ForeningenDriftspuljen 2017 - ME Foreningen - Ansøgning03-07-20171705247400099
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udsættelse af frist for at afgive udtalelse i klagesag vedr. klassificering af produkt03-10-20171705618447058
 Notat vedr. anmodning om udbetaling til Ny Retspsykiatri, Sct. Hans29-09-20171705796445055
Nordisk RådNeste møte i Nordisk One Health strategigruppe AMR - Next meeting Nordic One Health Strategic Group AMR29-09-20171706016446827
UdenrigsministerietKvittering for bidrag til publikationen "Start with Denmark; The heart of life sciences for research and business"02-10-20171706177444992
Morgenavisen Jyllands PostenJP - Tandlægekæde ændrer sine kontrakter - 11. september 201711-09-20171706663443935
MF Jane Heitmann
MF Liselott Blixt
MF May-Britt Kattrup
Brigitte Klintskov Jerkel
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Kirsten Normann Andersen
MF Stine Brix
Birgitte Møller
Nina Rylander
Emilie Kærn
Louise Petersen
Gitte Neergaard
TIL AFTALEPARTIERNE BAG LÆGEDÆKNINGSAFTALEN: Orientering vedr. ny overenskomstaftale for almen praksis29-09-20171706709446916
 Vedr. sagen om akutbil til Skagen hele året29-09-20171706942444240
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenRapport om fokusering af nye områder i national styregruppe for PRO02-10-20171706953444807
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU 1212 om sundhedsydelser til udenlandske patienter02-10-20171706974446527
Styrelsen for PatientsikkerhedKlage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse vedr. autorisation27-09-20171706999441808
 Borgerhenvendelse vedr. fejlbehandling med elektrochok og nedbringelse af tvang i psykiatrien23-09-20171707001439217
Region SjællandBidrag til besvarelse af alm. del SUU 122802-10-20171707009446390
Sorø KommuneSpørgsmål om fortolkning af loven - fælles respiratorordninger10-07-20171707014403897
Danske RegionerDanske Regioner vedr. klinikophold03-10-20171707034447083
CURA NORDIC APSKlage over afgørelse vedr. STOPSNOT markedsføring28-09-20171707050443003
KirkeministerietHøring over udkast til Bekendtgørelse om Personregistre28-09-20171707062442874
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid29-09-20171707063443397
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af klagesag over læge29-09-20171707063443396
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klagesager29-09-20171707063443395
SundhedsdatastyrelsenBidrag til evaluering af GAPS03-10-20171707080447242
 Henvendelse til sundhedsministeren om mangel på personale på Rigshospitalets afdeling for læbe ganespalte operationer03-10-20171707088446680
 Borgerhenvendelse vedr. sårede veteraner19-06-20171707089389525
 Borgerhenvendelse vedr. specialmedicin/psykiatri24-06-20171707090399497
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 13 til sundhedsministeren04-10-2017SJ-STD-SUMMPE447842
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 12 til sundhedsministeren04-10-2017SJ-STD-SUMMPE447841
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 11 til sundhedsministeren04-10-2017SJ-STD-SUMMPE447840
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om ressourceforløb03-10-20171600668447871
SkatteministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelser om børne- og ungeydelse samt beskatning03-10-20171600668447615
DiabetesforeningenAnmodning om udbetaling - projekt "Type 2-diabetes i familien"02-10-20171601456447180
SundhedsstyrelsenDet Koordinerende Udvalg for Sundhedsprofiler: dagsorden 11. oktober 201704-10-20171602462447532
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 14/17 tirsdag 03.10.17 kl. 11.00 - 1. udsendelse29-09-20171602495446846
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 14/17 tirsdag 03.10.17 kl. 11.00 - 3. udsendelse29-09-20171602495446861
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 14/17 tirsdag 03.10.17 kl. 11.00 - 2. udsendelse29-09-20171602495446857
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 14/17 tirsdag 03.10.17 kl. 11.00 - 5. udsendelse02-10-20171602495446872
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 14/17 tirsdag 03.10.17 kl. 11.00 - 4. udsendelse29-09-20171602495446868
SundhedsstyrelsenForslag til ændring af bekendtgørelser om sammensætning af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse mv.03-10-20171603740447257
SundhedsstyrelsenSST bemærkninger vedr. høringssvar og KBU-forløb - vedr. lægers videreuddannelse02-10-20171603740447071
Region HovedstadenRH: Udbetaling - vedr. svangreomsorgen28-09-20171609226447136
 Henvendelse vedr. undtagelser i den danske udgave af WHO's ICD-10 diagnose-system15-09-20161609273176041
Dansk ErhvervSundhedsministeren inviteres til rundbordssamtale04-10-20171610653447723
Arresødal HospiceSundhedsministeren inviteres til besøg på Arresødal Hospice03-10-20171610653447359
Aalborg KommuneInvitation til sundhedsministeren til besøg i sundhedshuse03-10-20171610653447364
WHS Foundation GmbHInvitation til World Health Summit 201718-09-20171610653434280
Betty Nansen TeatretSundhedsministeren inviteres til premiere på musicalen EFTER BRYLLUPPET04-10-20171610654447816
Foreningen af Kliniske DiætisterFaKD indstiller nyt medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn06-09-20171611041425705
Greve KommuneUdbetalingsanmodning - vedr. puljen til demensboliger28-09-20171611309447122
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering om forventet revision04-10-20171700147447934
Danmarks ApotekerforeningInput til den nationale handlingsplan for diabetes22-09-20171701145438031
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune - statusrapport pr 1. oktober - runde 2 - køkkenpuljen02-10-20171704176444392
Region SyddanmarkTidsplan - vedr. pulje til medicingennemgang25-09-20171704197444796
Region NordjyllandInvesteringsprofil - sygehusinvesteringer03-10-20171705607447186
Helse- og OmsorgsdepartementetVedr. Neste møte i Nordisk One Health strategigruppe AMR - Next meeting Nordic One Health Strategic Group AMR02-10-20171706016446833
Helse- og OmsorgsdepartementetAfstemning af temaer og program med det norske Helse- og omsorgsdepartement03-10-20171706042447777
Tønder Kommunes Ældreråd Formand Annelise BuckaHenvendelse fra ældrådene i Tønder Kommune til ældreministeren med spørgsmål om ældrerådene04-10-2017SJ-STD-DEPDALY447598
DigitaliseringsstyrelsenMateriale til andet møde i styregruppen for videre analyse af digitalt understøttet tidlig opsporing27-09-20171706143447260
Danske RegionerAlm. del spørgsmål m.m. om regionsklinikker02-10-20171706651446498
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKFST - Udkast - Artikel om konkurrence i tandlægebranchen29-10-20171706663446662
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKFST - Potentiale for øget konkurrence og besparelser i tandlægebranchen - 4. oktober 201704-10-20171706663447526
University of GothenburgVedr. Research project on PCC - Danish contribution02-10-20171706761446737
 Svar på partshøring i klagesag vedr. aktindsigt04-10-20171706784***447752
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsen fremsender udtalelse i klage over styrelsens afgørelse om aktindsigt03-10-20171706784***446970
 Anmoder om at modtage udtalelse i andet format - vedr. sag om aktindsigt29-09-20171706784***446974
 Henvendelse til sundhedsministeren om patienterstatning19-09-20171706833436062
KLKL spørger efter uddybet svar vedr. kørekorthabilitet03-10-20171706863446675
 Henvendelse til sundhedsministeren om patienterstatning20-09-20171706991437097
 Henvendelse til sundhedsministeren om tilbagebetaling af patienterstatning20-09-20171706994436067
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1225 til sundhedsministeren vedr. overrepræsentation af udenlandske læger28-09-20171706996444066
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. registrering som organdonor27-09-20171707056442709
Embassy of France in SwedenHenvendelse fra den franske ambassade i Sverige - vedr. strukturelle initiativer13-09-20171707068446901
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. oversigt over forskellige former for plejehjem i Danmark28-09-20171707094443000
 Borgerhenvendelse - klage over betaling for tandbehandlinger10-09-20171707101428174
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. pleje af ældre23-09-20171707102442179
 Anmodning om aktindsigt i klagesag vedr. aktindsigt04-10-20171707114***447932
KulturministerietAng. borgerhenvendelse om tipsmidler og forurening i Furesøen03-10-20171600668447164
 Orientering af afsender om oversendelse vedr. børne- og ungeydelsen04-10-20171600668447644
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om ressourceforløb04-10-20171600668447898
FjordstjernenVedr. Velfærdsmilliard og friplejeboliger03-10-20171608193447484
Dansk Arbejder IdrætsforbundSvar på invitation til cykeltur på Verdens Mentale Sundhedsdag04-10-20171610653447795
Syddansk UniversitetForeløbigt svar på invitation til aflæggelse af lægeløftet04-10-20171610653447973
Aktiv OnsdagSvar på invitation til at holde festtale04-10-20171610653447751
Aarhus UniversitetshospitalForeløbigt svar på invitation til besøg04-10-20171610653447984
UdviklingsRåd SønderjyllandSvar på invitation til årsdag 201704-10-20171610654447528
 Svar på invitation til høring/konference på Christianborg om ældrepleje04-10-20171610726448142
Departement for Sundhed, GrønlandHøringsvar fra Departement for Sundhed, Grønland - Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (behandlingstestamenter m.v.) + kvittering for modtagelse af svar04-10-20171701586447893
Dansk Kiropraktor ForeningHøringsvar fra Dansk Kiropraktor Forening - Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (behandlingstestamenter m.v.) + kvittering for modtagelse af svar04-10-20171701586447882
Danmarks Apotekerforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Overlægeforeningen
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Statens Serum Institut
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen

LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Høring om oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-201904-10-20171702951448162
 Svar på henvendelse vedr. patientønsker for den sidste tid og POLST-projekt04-10-20171704780447726
 Vedrørende henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriets d. 26 juni 2017 om migrænemedicinen Relpax02-10-20171705037445214
3F - Fagligt Fælles ForbundOrientering til 3F vedr. råd, nævn og udvalg under Sundheds- og Ældreministeriet14-09-20171705346447558
Danske RegionerSvar vedr. privat apotek på DNV03-10-20171705469446979
Medicovi
Medicovi
Svar på henvendelse vedr. behandling af diabetiske fodsår04-10-20171705517447979
KLSvar til KL på spørgsmål vedr. faste læger på botilbud04-10-20171705529448012
 Svar vedr. materiale - udbetalingsanmodning, Sct. Hans03-10-20171705796447124
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. flytning af opgaver04-10-20171705837447693
Behandlingscenter TjeleInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober04-10-20171705968447690
 Svar på henvendelse vedr. anvendelse af medicin som har overskredet holdbarhedsdato04-10-20171705975447780
 Svar på henvendelse ang. ret til selvstændigt virke for tandlæger04-10-20171705986447703
 Partshøring i klagesag vedr. autorisation som klinisk tandtekniker03-10-20171706116446820
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm del - svar på spm. 115804-10-20171706439447833
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm del - svar på spm. 115704-10-20171706439447770
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm del - svar på spm. 115604-10-20171706479447763
 Svar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448058
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448068
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448066
SundhedskartelletMinistersvar på Sundhedskartellets åbne brev om Hammel Neurocenter04-10-20171706529448026
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448062
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448064
RigspolitietSvar på henvendelse vedr. betaling for udlevering af journaloplysninger til politiet vedr. afdøde personer04-10-20171706583447880
 Fremsender udtalelse i andet format - vedr. afgørelse i sag om aktindsigt03-10-20171706784***446977
 Besvarelse af anmodning om aktindsigt i data vedr. indberettede omskæringer03-10-20171706818***446805
Radio24syvSvar vedr. aktindsigt - radio24syv - private email-konti03-10-20171706891447465
Børne- og SocialministerietSundheds- og Ældreministeriets bemærkninger for så vidt angår delen om respiratorhjælp til vejledning om kontant tilskud og bpa04-10-20171707011448128
SundhedsstyrelsenSpørgsmål vedr. friplejeboliger02-10-20171707052446710
Danske DiakonhjemSvar på henvendelse vedr. revisitation til friplejeboliger29-09-20171707053446718
Frederiksberg KommuneAng. spørgsmål om takster på friplejebolig29-09-20171707054446721
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. sundhedsbidrag03-10-20171707055446839
 Svar vedr. donorregistret03-10-20171707056447015
Embassy of France in SwedenDokumenter sendt til ambassaden - vedr. strukturelle initiativer02-10-20171707068446903
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5 til sundhedsministeren05-10-2017SJ-STD-DEPCRV448811
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 9 til sundhedsministeren05-10-2017SJ-STD-SUMMPE448816
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 8 til sundhedsministeren05-10-2017SJ-STD-SUMMPE448815
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4 til sundhedsministeren05-10-2017SJ-STD-SUMMPE448810
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 3 til sundhedsministeren05-10-2017SJ-STD-SUMMPE448809
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 2 til sundhedsministeren05-10-2017SJ-STD-SUMMPE448808
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1 til sundhedsministeren05-10-2017SJ-STD-SUMMPE448807
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående puljen til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien til projektnr. 63501.04-10-20171601216449092
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i september 2017.05-10-20171601560449079
Faaborg-Midtfyn KommuneRedegørelse om 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden05-10-20171601595449305
Hedensted KommuneProjekt "Tilskud til en mere værdig ældrepleje" - Hedensted Kommune03-10-20171601682446814
Danske RegionerFra Danske Regioner vedr. afsendelse af genoptræningsplaner fra sygehus05-10-20171601689448947
Statens Institut for FolkesundhedSpørgsmål vedr. rapporter28-09-20171602874448418
Uddannelses- og ForskningsministerietInvitation til debatmøde om FORSK202521-09-20171603039449312
LægemiddelstyrelsenIndstilling af suppleant til CVMP fra Lægemiddelstyrelsen04-10-20171603143449289
Rigsombudsmanden på FærøerneIndberetning nr. 6/201703-10-20171606239447368
Greve KommuneRevisorerklæring regnskab Klippekortordning 2015 Greve Kommune05-10-20171606849449287
Jammerbugt KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 2016 I25-09-20171606872448900
Aalborg KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201604-10-20171606947448944
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Aflysning af møde i Følgegruppen for evaluering af satspuljen "Styrket sammenhæng for de svageste ældre" d. 11/10-1704-10-20171610495447993
Serbiens ambassade i DanmarkHenvendelse med ønske om møde05-10-20171610653448952
KØS - Museum for KunstInvitation til sundhedsministeren til internationalt seminar den 10. november 201704-10-20171610654448015
DR KoncerthusetReminder: invitation til koncert i anledningen af 500 året for reformationen den 31. oktober 201704-10-20171610654448013
Dansk ErhvervInvitation til ældreministeren til rundbordssamtale05-10-20171610726448979
FolkeakademietÆldreministeren inviteres til at holde foredrag på Rødding Højskole04-10-20171610726447709
Referencegruppe for Registerforskning3. møde i Referencegruppe for Registerforskning25-09-20171611463447929
Referencegruppe for Registerforskning3. møde i Referencegruppe for Registerforskning26-09-20171611463447931
PAH PatientforeningenPatientforeningen Danmark søger Ansøgning Rådighedspuljen 04-10-201704-10-20171700775449387
Kalundborg KommuneUdbetalingsanmodning - Klippekort til plejehjemsbeboere i Kalundborg Kommune03-10-20171702560447960
 Deltagelse i nordisk ref. gruppe for NO PRIO om forskning02-10-20171704302447811
RigsrevisionenMateriale vedr. forundersøgelse af Sundhedsplatformen03-10-20171704584447250
KulturministerietSupplerende materiale fra KUM til ministermøde d. 3. oktober 201702-10-20171704596447679
Sundhed.dkKvittering for modtagelse af svar vedr. "Bliv forsøgsperson" på sundhed.dk04-10-20171705211447560
KLSpørgsmål om faste lægers tilknytning til længerevarende botilbud03-10-20171705529448000
 Forespørger til svar på henvendelse af 28. juli 2017 vedr. patienters retsstilling05-09-20171705735425891
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. C til ældreministeren (EP genstillet)04-10-20171706233448759
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. B til ældreministeren (EO genstillet)04-10-20171706233448754
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. A til ældreministeren (EN genstillet)04-10-20171706233448750
SundhedsstyrelsenKorrektion fra SST af oplysning i svar til folketingsspørgsmål nr. 118204-10-20171706407447900
Nordic Medicare A/STakker for udbytterigt møde og fremsender pressenævnskendelse03-10-20171706440447134
RigspolitietRigspolitiet kvitterer for svar på henvendelse vedr. betaling for udlevering af journaloplysninger til politiet vedr. afdøde personer05-10-20171706583448287
 Rykker for svar vedr. uacceptabel klagebehandling fra STPS's side26-09-20171706786440571
 Henvendelse til sundhedsministeren om aflastningsplads efter indlæggelse22-09-20171706946440211
 Henvendelse til sundhedsministeren om patienterstatning24-09-20171706969439247
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 5 til sundhedsministeren vedr. lukning af lægevagtordning03-10-20171707099447522
 Vedr. borgerhenvendelse om sikker post25-09-20171707108447847
 Vedr. borgerhenvendelse om sikker post25-09-20171707108447845
Skive KommuneHenvendelse vedr. § 1 stk. 8 i bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge etc.21-09-20171707113447910
 Til forskning: Liste over tidligere særlige rådgivere ansat i ministeriet siden 200004-10-20171707139448258
Regionernes Lønnings- og TakstnævnForhandlingsaftale - FAPS - 2018 - Hovedelementer05-10-20171707144448870
Regionernes Lønnings- og TakstnævnForhandlingsaftale - FAPS - 201805-10-20171707144448869
Københavns KommuneUdveksling af oplysninger mellem sundhedslovens og servicelovens område05-10-20171707154449236
Sundhedsstyrelsen
Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om aktindsigt (1)05-10-20171707163449402
Sundhedsstyrelsen
Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om aktindsigt (2)05-10-20171707163449404
 Orientering om oversendelse vedr. ressourceforløb og børne- og ungeydelser04-10-20171600668447669
 Svar på henvendelse vedr. motorvej mellem Næstved og Rønnede - Rute 5405-10-20171600668449310
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående puljen udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien til projektnr. 63501.05-10-20171601216449180
Statens Institut for FolkesundhedVedr. rapporter om partnerskabspuljen05-10-20171602874448417
Skovhus PrivathospitalSvar på henvendelse vedr. behandling af patienter med behandlingsdom05-10-20171604456448668
Danske Regioner
Region Midtjylland
Svar vedr. fortolkning af kosmetisk behandling ift. udvidet frit valg05-10-20171608701449219
Fondet til bekæmpelse af AIDSBudgetjustering for satspuljeprojekt "Kurs mod nul"04-10-20171609319448204
Danske Regioner
KL
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finansministeriet
Møde i fællessekretariatet - Mødemateriale04-10-20171610503447513
World Health SummitSvar på invitation til World Health Summit 201704-10-20171610653447923
AIDS-FondetSvar på mødeanmodning04-10-20171610653448425
Dansk ErhvervForeløbigt svar på invitation til sundhedspolitisk topmøde05-10-20171610653449389
Referencegruppe for Registerforskning3. møde i Referencegruppe for Registerforskning25-09-20171611463447926
Referencegruppe for Registerforskning3. møde i Referencegruppe for Registerforskning25-09-20171611463447924
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447383
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447386
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447399
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447396
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447402
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447389
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgFIU aktstk. 6 - svar på spm. 105-10-20171703935448892
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 6005-10-20171704015449052
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 5805-10-20171704483449066
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 5905-10-20171704564449057
 Svar på henvendelse vedr. bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens05-10-20171704828448422
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 5705-10-20171705812449072
ViroGates A/SSvar på henvendelse vedr. sundhedsplatformen05-10-20171706066448678
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar på henvendelse vedr. sundhedslovens § 227, stk. 2 om tildeling af flere ydernumre04-10-20171706196447938
 Til sundhedsministeren vedr. ordinationer via FMK04-10-20171706372447974
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBerigtigelse - SUU alm. del, spm. 118204-10-20171706407447849
Du kan sige nej til stofferSvar på henvendelse vedr. legalisering af hash05-10-20171706428448259
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm del - svar på spm. 115904-10-20171706439447825
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Sjælland
Danske Regioner
Brev til regionerne - Indstilling af medlemmer til National Videnskabsetisk Komité05-10-20171706444449242
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 114705-10-20171706504448973
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 115404-10-20171706504447712
 Svar på henvendelse vedr. donation af legeme og det gule sundhedskort05-10-20171706604448965
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patienterstatning og tilbagebetaling04-10-20171706833447613
 Svar på henvendelse vedr. lægevagt og 11204-10-20171706892447861
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. udgifter til sundhedsmæssige foranstaltninger04-10-20171706960447586
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 120905-10-20171706967448215
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 120605-10-20171706967448209
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 120705-10-20171706967448211
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 120805-10-20171706967448213
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 121005-10-20171706967448217
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 120505-10-20171706967448207
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patienterstatning04-10-20171706991447548
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbig svar på spm. 118504-10-20171707016448248
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 123105-10-20171707043448757
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 123005-10-20171707044448753
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 123205-10-20171707069448865
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 123905-10-20171707069448867
Skive KommuneSvar vedr. § 1, stk. 8 i lægevalgsbekendtgørelsen04-10-20171707113447911
 Svar på anmodning om oplysninger vedr. ministeriets særlige rådgivere i perioden fra 2000 til november 201305-10-20171707139449213
DigitaliseringsstyrelsenInitiativer vedr. cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren05-10-20171707159449390
Folketingets LovsekretariatResultatet af Udvalgssekretariatets seneste registreringer af samråds berammelsestid, varighed m.v. i Folketingets udvalg06-10-2017SJ-STD-SUMMPE450022
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgForespørgsel F 4 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-SUMMPE450241
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 19 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-SUMMPE449854
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 20 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-SUMMPE449856
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. folkepension.06-10-20171600668449874
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. reglerne i sygedagpengeloven05-10-20171600668449104
Miljø- og FødevareministerietSvar ang. overtagelse af borgerhenvendelse om forurening i Furesøen03-10-20171600668449325
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. motorvej03-10-20171600668449301
Heilsu- og Innlendismálaráðið - FærøerneVedr. lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling05-10-20171601180450036
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 41, 42 og 43)06-10-20171602492450129
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 330 af 2. oktober 201702-10-20171602492450056
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-527/17, LN05-10-20171602492450066
UdenrigsministerietFristliste af 4. oktober 201704-10-20171602492450033
 Anmoder om ældreministerens autograf05-10-20171602607449015
LægemiddelstyrelsenHøringssvar - Ansatte Tandlægers Organisation - vedr. receptbekendtgørelsen05-10-20171602717449203
 Det nære og sammenhængende - FOA kommentarer (002)14-08-20171603866448837
Region HovedstadenKvittering og anmodning om bekræftelse på godkendelse - revisorerklæring/tilbagebetaling - forebyggelse af rusmiddelskader05-10-20171604556449285
 Doodle tbf. møde om internetbaseret psykologbehandling04-10-20171605262448242
 Borgerhenvendelse - klage over ikke at kunne få smertestillende piller på plejehjem19-09-2017SJ-STD-DEPKFB434343
 Borgerhenvendelse vedr. anvendelsen af klippekort08-09-2017SJ-STD-DEPKFB427105
 Borgerhenvendelse - vedr. forslag til at hæve fødselstallet12-09-2017SJ-STD-DEPKFB429332
Greve KommuneStatusrapport mv. Klippekortordning Greve kommune06-10-20171606849450024
Herlev KommuneAfrapportering 2015 & 2016 - Klippekort Herlev Kommune06-10-20171606860450046
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesJämlik hälsa – kort statusuppdatering06-10-20171609054449518
UdenrigsministerietVidereformidling, frist 29/11-17: invitation to twinning CfP CfP GE/16/ENI/EC/01/17 – Supporting the Accession of Georgia to the Conventions on Transit Area and Launching of the New Computerised Transit System (NCTS)06-10-20171609726450118
Big Ace Tattoo & DTL LudvigsenØnsker møde med sundhedsministeren omkring lovforslaget om tatovering06-10-20171610653449656
MF Jane HeitmannInvitation til at tale ved Venstres Netværk for Velfærds konference om Sundhedsdata fra et borgerperspektiv den 29. november 2017 på Christiansborg03-10-20171610653449645
 Fremsender til ældreministeren billeder fra besøg på Læsø05-10-20171610728449436
Ældrerådet Rebild KommuneBilag 2: Henvendelse til ældreministeren vedr. ældrerådet i Rebild Kommune04-10-20171611351448261
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering om tidspunkt for fremsendelse af budgetter06-10-20171700147449753
Turnerforeningen i DanmarkTurnerforeningen - ansøgning - rådighedspuljen 201705-10-20171700775449375
Økonomi- og IndenrigsministerietSpørgsmål fra ØIM om udestående ift udbetalingsanmodning for Bispebjerg06-10-20171701559450237
UlykkesPatientForeningenHøringssvar fra UlykkesPatientForeningen - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449473
Danske SeniorerHøringssvar fra Danske Seniorer - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449851
Institut for MenneskerettighederHøringssvar fra Institut for Menneskerettigheder - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449845
PatienterstatningenHøringssvar fra Patienterstatningen - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449991
Folketinget ChristiansborgAktstykke 6 om erstatning til andenhåndseksponerede asbestofre er tiltrådt af Finansudvalget d. 5/10 201705-10-20171703935449184
Børne- og SocialministerietBSM - Detaljeret projektplan - Afdækning og analyse af samarbejde og overlevering af relevant information om børn i overgange04-10-20171704978447843
 Tak til ældreministeren for hendes besøg på Ølby Centret26-09-20171704998446741
Folketingets OmbudsmandOmbudsmanden fremsender kopi af brev til orientering - vedr. klage - sag om virksomhedsindskrænkning05-10-20171705320448897
Svendborg KommuneBorgerhenvendelse vedr. flytning fra udlandet til plejecenter i Danmark06-09-20171705466425450
Statens Serum InstitutSamtykke fra Statens Serum Institut - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post02-10-20171706721448284
DigitaliseringsstyrelsenAfklaring af spørgsmål: Skal de underliggende styrelser mv. under ministeriet jf. bilag 1a give skriftligt samtykke til at være omfattet af udbuddet?29-09-20171706721448315
SundhedsstyrelsenSamtykke fra Sundhedsstyrelsen - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post03-10-20171706721448345
 Samtykke fra Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post03-10-20171706721448278
LægemiddelstyrelsenSamtykke fra Lægemiddelstyrelsen - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post04-10-20171706721448286
 Henvendelse til sundhedsministeren om lægemangel18-09-20171706782436022
 Tak for svar på henvendelse vedr. egenbetaling på tandbehandlinger06-10-20171707101449659
Danmarks ApotekerforeningPressemateriale om ny vagtordning28-09-20171707128450335
 Dagsorden til palliationsmøde i København d. 11. oktober 201706-10-20171707181450227
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
Spørgsmål S 29 til ældreministeren til mundtlig besvarelse den 11. oktober 201706-10-20171707183449800
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
Spørgsmål S 28 til ældreministeren til mundtlig besvarelse den 11. oktober06-10-20171707183449798
 Fremsender klage over aktindsigt26-09-20171707184440586
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 7 til sundhedsministeren05-10-20171707191448813
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6 til sundhedsministeren05-10-20171707191448812
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 36 til sundhedsministeren06-10-20171707194450243
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 25 til sundhedsministeren06-10-20171707197449866
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 24 til sundhedsministeren06-10-20171707197449864
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 22 til sundhedsministeren06-10-20171707197449860
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 23 til sundhedsministeren06-10-20171707197449862
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 21 til sundhedsministeren06-10-20171707197449857
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. folkepension06-10-20171600668450181
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.06-10-20171601379449592
LægemiddelstyrelsenAnmodning om adresseoplysninger vedr. Lægemiddelnævnet05-10-20171601995449281
FinansministerietKvartalsstatus for investeringsafløb i Kvalitetsfondsbyggeriet - 3. kvartal 201706-10-20171602421449598
Dansk ErhvervForeløbigt svar på invitation til Sundhedspolitisk topmøde06-10-20171610653449990
Serbiens ambassade i DanmarkSvar vedr. besøg i Danmark af serbisk delegation i perioden 15.-18. oktober 201706-10-20171610653449733
Betty Nansen TeatretSvar på premiereinvitation til musicalen EFTER BRYLLUPPET06-10-20171610654449650
DR Danmarks RadioSvar på invitation til Reformationen 500 år festkoncert06-10-20171610654449796
KØS - Museum for KunstSvar på invitation til sundhedsministeren til at deltage i et internationalt seminar den 10. november 201706-10-20171610654449713
Danske ÆldrerådSvar på invitation til DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference 24. oktober06-10-20171610726450092
Svendborg KommuneSvendborg Kommune, justering af to projekter06-10-20171611335450028
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for orientering om tidspunkt for fremsendelse af budgetter06-10-20171700147449755
Rigshospitalet - BlegdamsvejSpørgsmål til tidshorisont - vedr. budget - Videnscenter for voldsofre05-10-20171700147448667
Finansministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Revision af finansieringsprofiler for det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri06-10-20171701474449582
UlykkesPatientForeningenKvittering på modtagelse af høringssvar fra UlykkesPatientForeningen - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449477
Institut for MenneskerettighederKvittering på modtagelse af høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder - LF om behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449867
Danske SeniorerKvittering for modtagelse af høringssvar fra Danske Seniorer - Lovforslag om behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449868
 Svar på henvendelse vedr. ældremad06-10-20171703829450004
 Svar på henvendelse vedr. hjælp til personer med handicap06-10-20171704038449966
 Svar på henvendelse - spørgsmål i anledning af 75-års fødselsdag05-10-20171706079448981
 Svar på henvendelse til ældreministeren - vedr. ældrepleje05-10-20171706103448519
The French Ministry of Social Affairs and HealthComments to the draft of the operating rules of the Advisory Comittee06-10-20171706298450190
Region HovedstadenRegion Hovedstaden vedrørende Shared Care til projektnr. 65401.06-10-20171706353449816
PA International FoundationReply on inquiry regarding borderline tobacco products05-10-20171706419448339
Uddannelses- og ForskningsministerietIndstilling af medlemmer til National Videnskabsetisk Komité - Danmarks Frie Forskningsfond05-10-20171706444449272
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ventetid hos praktiserende læge06-10-20171706552450044
CRECEASvar på henvendelse vedr. sundhedsdata06-10-20171706591450159
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. gebyrregler for tandteknikere04-10-20171706687447638
 Svar på henvendelse om receptfornyelse06-10-20171706854449612
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på SUU alm. del - svar på spm. 115505-10-20171706890449466
Region SjællandSvar til Region Sjælland: Projekt Universitetshospital Køge - drøftelser om udbetalingsanmodning06-10-20171706910449754
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121006-10-20171706911449919
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 120906-10-20171706911449915
 Svar på henvendelse om patienterstatning05-10-20171706969449016
 Fremsendelse af svar på henvendelse vedr. patienterstatning04-10-20171706994447636
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 124106-10-20171707121449497
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 124406-10-20171707121449501
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 124306-10-20171707121449499
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 124006-10-20171707121449495
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Danske Regioner
MedCom
Referat 10. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner05-10-20171707143448849
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgForespørgsel F 5 til sundhedsministeren09-10-2017SJ-STD-SUMMPE450873
Region SyddanmarkTildeling af vagttjeneste til landets apoteker04-10-2017SJ-STD-SUMPBR447817
 Henvendelse til ældreministeren vedr. svar på undersøgelse vedr. udenrigspolitiske spørgsmål06-10-20171600668450385
 Skoleelever anmoder om interview med sundhedsministeren vedr. nedskæringer på uddannelser09-10-20171600710450839
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.09-10-20171601379450771
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.09-10-20171601379450774
Region MidtjyllandUdbetaling af midler - vedr. bevarelse af fødeafd. på Holstebro Sygehus04-10-20171601394450100
BryggeriforeningenUdbetalingsanmodning - vedr. alkoholpartnerskabet - for en ansvarlig alkoholkultur05-10-20171601425450127
Assens KommuneRedegørelse 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden Assens Kommune09-10-20171601579451005
KLUdbetalingsanmodning - tilskud - Center for Forebyggelse i Praksis03-10-20171602417450017
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i forenede sager C-487/17 - C-489/17, Verlezza m.fl.06-10-20171602492451124
Region HovedstadenKvittering og godkendelse - tilskud - Videncenter for forebyggelse af rusmiddelskader06-10-20171604556450203
Lægemiddelstyrelsenforespørgsel til frist for udtalelse vedr. ombudsmandssag09-10-20171604700450964
 Doodle tbf. møde om internetbaseret psykologbehandling05-10-20171605262449600
Allerød KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201609-10-20171606822450641
Region HovedstadenAccept af tilsagn - vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug mv.06-10-20171608958450089
Fondet til bekæmpelse af AIDSUdbetalingsanmodning - projekt "Kurs mod nul"05-10-20171609319450135
UdenrigsministerietVidereformidling, Serbien, frist 27/11-17: Circulation of a Twinning fiche under IPA 2015, SR 15 IPA JH 01 17 TWL "Strengthening the capacity to implement National Criminal Intelligence System (NCIS)"09-10-20171609726451136
SundhedsstyrelsenVedr. dagsorden for møde i Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse09-10-20171609785450920
SundhedsstyrelsenMøde i Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse09-10-20171609785450916
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 35 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPISH450244
OsteoporoseforeningenØnsker møde med sundhedsministeren06-10-20171610653450388
Embassy of the Czech RepublicInvitation til sundhedsministeren til reception den 25. oktober 201701-10-20171610654449528
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - kritik af ministeren08-10-20171610728450423
 Henvendelse til ældreministeren vedr. pressemeddelelse om bog med flere talemåder01-10-20171610728450383
Svendborg KommuneSvendborg Kommune, anmodning om udsættelse af projekt vedr. demensboliger05-10-20171611335450031
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedr. budgetter for 201709-10-20171700147451014
PROPA ProstatakræftforeningenPROPA Ansøgning Rådighedspulje 201709-10-20171700775450638
Astma- Allergi ForeningenAstma - Allergi Odense, ansøgning08-10-20171700775450683
ScleroseforeningenScleroseforskning ansøgning, Helle Rasmusser07-10-20171700775450674
 Høringssvar fra POLST-projekt - LF om behandlingstestamenter m.v.09-10-20171701586450605
Sygeplejeetisk RådHøringssvar fra Sygeplejeetisk Råd vedr. lovforslag om øget selvbeestemmelse og behandlingstestamenter m.v.09-10-20171701586451002
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar fra FOA - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.09-10-20171701586451000
Dansk SygeplejerådHøringssvar fra Dansk Sygeplejeråd vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven09-10-20171701586450998
Ældre SagenHøringssvar - Ældre Sagen - udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning09-10-20171701586450734
Haderslev Kommunestøtte til projektet "renovering af køkkenet på Humletoftens Plejecenter" - j. nr. 1703166 - anmodning af 2. rate09-10-20171703166451012
Ishøj KommuneUdbetaling af tilskud ansøgningsrunde 1 170318106-10-20171703181450659
Morsø KommuneSV: 1. status, pr. 1. september 2017 - "Køkkenet og madlavningen som midtpunkt for inddragelse af beboerne", sagsnr. 1703212 + udbetalingsblanket, 2. rate09-10-20171703212450860
Nordsjællands Hospital - HillerødSpørgsmål til udmøntning af midler til AVT05-10-20171703354448891
Børne- og SocialministerietVedr. overtagelse af henvendelse om hjælp til personer med handicap06-10-20171704038449714
Aarhus KommuneStatus vedr. Køkkenpuljen GENOPSLAGET (sagsnummer 1704146)09-10-20171704146450883
Aarhus KommuneSV: Status vedr. Køkkenpuljen GENOPSLAGET (sagsnummer 1704146)09-10-20171704146450887
Favrskov KommuneStatus på projekt "Liv i køkkenet" - Favrskov Kommune09-10-20171704148451029
Fredensborg KommuneUdbetaling og status puljen til genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre Fredensborg Kommune04-10-20171704149449953
Frederiksberg KommuneFørste statusrapport på køkkenrenoveringsprojekter i Frederiksberg Kommune, Ansøgningsrunde 206-10-20171704151450001
Frederikshavn KommuneKøkkenpulje 2017 genopslaget sagsnummer 1704152 renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre, Frederikshavn Kommune05-10-20171704152449970
Haderslev KommuneDokumentation anmodning om 2. rate (ansøgningsrunde 2) fra Bregnbjerglunden Plejecenter09-10-20171704157450863
Haderslev KommuneStatus fra Bregnbjerglunden Plejecenter køkkenpuljen Haderslev Kommune06-10-20171704157450058
Ishøj KommuneSagsnummer køkkenpulje 170 4161 Ishøj Kommune06-10-20171704161450093
Kolding KommuneStatus projekt Kolding Kommune - genopslåede køkkenpulje - afrapportering - j. nr. 170416509-10-20171704165450890
Lejre KommuneStatus på projektet Renovering af plejecentre i Lejre Kommune - køkkenpulje - genopslag05-10-20171704167449980
Morsø KommuneStatus pr. 1. oktober 2017 - "Inddragende aktivitets- og samtalekøkkener med de ældre borgere i centrum", j.nr. 1704169 Morsø Kommune06-10-20171704169450012
Odense KommuneStatus - Intet hjem uden køkken - bedre rammer for mad og måltider j.nr. 170417109-10-20171704171451034
Roskilde KommuneStatus puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre Roskilde Kommune03-10-20171704173449903
Skive KommuneSagsnr 1704177 - genopslag køkkenpuljen Skive Kommune03-10-20171704177449934
Stevns KommuneGodkendelse af køkkener, vedr. acceptskrivelse, køkkenpuljen (genopslag)29-06-20171704179450574
Sønderborg KommuneStatus på pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (genopslag) fra Sønderborg Kommune06-10-20171704182450043
Viborg KommuneStatusrapport vedrørende køkkenpulje til Sundheds- og Ældreministeriet Viborg Kommune03-10-20171704191449890
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Til DR og SST: Klare rammer for de fælles akutmodtagelser - opdrag til diskussion09-10-20171704514451162
KLSvar på henvendelse om foreløbigt bekendtgørelsesudkast - betaling - særlige pladser på psykiatrisk afd.06-10-20171704698450361
Danske RegionerSvar på henvendelse om foreløbigt bekendtgørelsesudkast - betaling - særlige pladser på psykiatrisk afd.06-10-20171704698450359
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 15 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449843
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449838
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 13 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449839
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 14 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449841
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449836
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 16 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449844
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 17 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449847
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 18 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449849
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 10 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449834
DigitaliseringsstyrelsenReferat af andet møde i styregryppen for videre analyse af digitalt understøttet tidlig opsporing03-10-20171706143449703
SundhedsdatastyrelsenHøring, frist 19 OKT: Draft of the proposed guidance on identification of operators of essential services06-10-20171706260449898
The French Ministry of Social Affairs and HealthSvar på bemærkninger vedr. EU-JAMRAI - Advisory committee09-10-20171706298450503
Region SjællandRegion Sjælland revideret projektbeskrivelse for 2017 til Shared Care projektet til projektnr. 65402.09-10-20171706356450629
CRECEASV: Kvitterer for svar på henvendelse vedr. opbevaring af sundhedsdata09-10-20171706591450628
TV2 DanmarkTV2 - Flere partier er positive over for forslag, der kan give billigere tandlægebesøg - 5. oktober 201705-10-20171706663450111
Folketinget ChristiansborgBilag 5. SUU alm. del - spm. 7 til sundhedsministeren05-10-20171706791450041
Folketinget ChristiansborgBilag 4. SUU alm. del - spm. 6 til sundhedsministeren05-10-20171706791450042
 Forespørger til fordeling af ældrepuljen11-09-20171706852428153
StatsministerietBorgerhenvendelse vedr. akutbil til Skagen hele året03-10-20171706942449013
KLRapport om fokusering af nye områder - KL kommentarer06-10-20171706953450713
Kræftens BekæmpelseRapport om fokusering af nye områder - KB kommentarer02-10-20171706953450797
Danske RegionerSV: Rapport om fokusering af nye områder - DR: 2 spor02-10-20171706953450717
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sag om fejloperation22-09-20171706997441645
Københavns KommuneUdveksling af oplysninger mellem sundhedslovens og servicelovens område - Svar på kvit. for modtagelse05-10-20171707154449480
 Borgerhenvendelse vedr. undersøgelse af hjemmehjælpsmodtagere.16-09-20171707201432910
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - spm. 4-1006-10-20171707204450607
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFKM - Anmodning om bidrag - EFK alm. del - spm. 806-10-20171707204450606
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - svar på spm. 313 - Bilag06-10-20171707204450609
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - svar på spm. 31306-10-20171707204450608
 Borgerhenvendelse vedr. "Godkendte resultater uden kontakt"-journaloplysninger.02-10-20171707206444880
 Borgerhenvendelse - vedr. anmeldelse af mandlig omskæring04-10-20171707207***448355
 Borgerhenvendelse vedr. mulige kritisable forhold vedr. lægeklinik i Albertslund04-10-20171707209***448354
Dansk SygeplejerådDansk Sygeplejeråds input vedr. styring af psykiatrien06-10-20171707211450718
 Borgerhenvendelse - kommentar til organfolder06-10-20171707215449471
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - spm. 11-1509-10-20171707219450800
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFKM - Anmodning om bidrag til svar - EFK alm. del - spm. 13-1409-10-20171707219450799
 Henvendelse til ældreministeren angående vigtigheden af at stemme til Ældreudvalget06-10-20171707226449773
 Kopi af læserbrev vedr. medicinpriser05-10-20171707230449441
 Borgerhenvendelse om spørgsmål vedr. brugen af klippekort05-10-20171707231448950
 Svar på anmodning om interview09-10-20171600710450972
KLFremsendelse af oprindeligt DTU-brev samt KL's svar09-10-20171601180450922
DiabetesforeningenØkonomistatus - projekt "Arbejdspladsen som sundhedsarena ..."06-10-20171601266450124
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.09-10-20171601379450901
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om høring over forslag til lov om tatovering og en registrerings- og tilsynsordning m.v. for tatoveringssteder09-10-20171601466451082
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAngående bevilling til projektnr. 23501 til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.09-10-20171601553450925
Fredensborg KommuneGodkendelse af budgetændring. Satspuljen demensboliger - udsættelse af projektet sagsnr. 160210909-10-20171602109450802
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om regelgennemgang vedr. sundhedspersoner og straffelovsovertrædelser i Danmark09-10-20171602205450953
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af kommissionen - udnævnelse til CVMP09-10-20171603143451064
LægemiddelstyrelsenUdpegning af suppleant til Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP)09-10-20171603143451051
Nationalt Videnscenter for DemensNyt budget for 201706-10-20171604063450073
Region HovedstadenTilsagn til ansøgning om projektforlængelse til den 31.12.19. - vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug mv.06-10-20171608958449519
Embassy of the Czech RepublicSvar på invitation til reception09-10-20171610654450926
Kalundborg KommuneDemensboligpulje 2016, Kalundborg Kommune: Tryghed og Trivsel for demensramte borgere09-10-20171611319450766
 Svendborg Kommune- udsættelse af projekt - vedr. demensboliger06-10-20171611335450038
Frederikssund Kommune
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mariagerfjord Kommune
Odsherred Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Skive Kommune
Thisted Kommune
Vallensbæk Kommune
Aarhus Kommune
Påmindelse om slutafrapportering - puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre09-10-20171702385450716
Frederikssund Kommune
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mariagerfjord Kommune
Odsherred Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Skive Kommune
Thisted Kommune
Vallensbæk Kommune
Aarhus Kommune
Påmindelse om slutafrapportering - puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre09-10-20171702385450737
Børne- og SocialministerietVedr. overtagelse af henvendelse vedr. hjælp til personer med handicap06-10-20171704038449643
Skive KommuneTilbagemelding sagsnr 1704177 - genopslag køkkenpuljen Skive Kommune06-10-20171704177449936
Region SyddanmarkGodkendelse af justering af tidsplan - vedr. pulje til medicingennemgang06-10-20171704197450051
 Svar på henvendelse vedr. ny læge09-10-20171706088450651
 Høring, frist 19 OKT: Draft of the proposed guidance on identification of operators of essential services06-10-20171706260449887
Region SjællandRegion Sjælland tilsagn for 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 6540209-10-20171706356450706
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 114409-10-20171706379450991
ME ForeningenME-Foreningen - Berigtigelse - vedr. epidemiologisk studie i DK06-10-20171706407449623
 Besvarelse af henvendelse vedr. registrering af oplysninger i journal06-10-20171706593449448
 Besvarelse af henvendelse vedr. mangel på praktiserende læger06-10-20171706782449651
 Svar på henvendelse vedr. receptfornyelse09-10-20171706857450795
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121109-10-20171706974450806
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121209-10-20171706974450808
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121309-10-20171706974450810
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121409-10-20171706974450812
KL
Danske Regioner
Orientering - Kommuner og Regioner - Egenbetaling i omsorgstandpleje, specialtandpleje m.v. for 201806-10-20171707075449526
 Svar på henvendelse vedr. egenbetaling på tandbehandlinger06-10-20171707101449521
Uddannelses- og ForskningsministerietMandatering - Dansk Dekommissionering til EURATOM-forskningsprogram09-10-20171707151450592
Københavns KommuneUdveksling af oplysninger mellem sundhedslovens og servicelovens område - kvittering for modtagelse af henvendelse05-10-20171707154449479
 Anmodning om udtalelse og sagsakter i klagesag vedr. STPS afgørelse om aktindsigt09-10-20171707163450902
Aalborg KommuneNyt tag på § 192 plejehjem09-10-20171707202450570
 Svar på kommentar til organfolder09-10-20171707215450754
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Albertslund)09-10-20171707229451123
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (København)09-10-20171707229451120
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Guldborgsund)09-10-20171707229451127
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Middelfart)09-10-20171707229451121
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Roskilde)09-10-20171707229451122
Folketinget Christiansborg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU samrådsspørgsmål P til sundhedsministeren10-10-2017SJ-STD-SUMMPE451621
Folketinget Christiansborg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU samrådsspørgsmål O til sundhedsministeren10-10-2017SJ-STD-SUMMPE451620
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU samrådsspørgsmål N til sundhedsministeren10-10-2017SJ-STD-SUMMPE451619
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 26 til sundhedsministeren10-10-2017SJ-STD-SUMMPE451658
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. forbud mod burkaer08-10-20171600668450421
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAngående brug af restbevilling til projektnr. 23501 til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.10-10-20171601553451596
Nordfyns KommuneRedegørelse for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 201810-10-20171601897451558
 Ny henvendelse vedr. konflikt05-10-20171603459449464
 Ny henvendelse (erstatning)30-09-20171603459444268
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 48 til sundhedsministeren10-10-2017SJ-STD-DEPLINB451918
Public Policy ExchangeEurope's Action Plan on Drugs - 7th November 201704-10-2017SJ-STD-DEPSDE448007
Friplejehjemmet HesselvangInvitation til ældreministeren til at deltage i åbent "kagehus" i anledning af 100 års fødselsdag den 17. November i Hvalpsund10-10-20171610645451709
Japans AmbassadeInvitation til ældreministeren til reception den 9. november 2017 i anledning af den Japanske Kejsers fødselsdag01-10-20171610645451289
Novo Nordisk FondenInvitation til sundhedsministeren til møde om strategi09-10-20171610653451563
Japans AmbassadeInvitation til sundhedsministeren til reception den 9. november 2017 i anledning af den japanske kejsers fødselsdag01-10-20171610654451300
ZentropaVIP invitation til sundhedsministeren til preview og efterfølgende middag10-10-20171610654451561
Tyrkiets AmbassadeForhåndsreservering af dato for National Day Reception09-10-20171610654451560
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden budget for 2017 til projektet til Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.09-10-20171700160451328
PsykolognævnetHøringssvar fra Psykolognævnet - Lovforslag om selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451523
KLHøringssvar fra KL vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning)10-10-20171701586451694
AlzheimerforeningenHøringssvar fra Alzheimerforeningen vedr. udkast til forslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling mm)09-10-20171701586451286
Dansk Selskab for Palliativ MedicinHøringssvar fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451708
Dansk Selskab for PatientsikkerhedHøringssvar fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451710
MuskelsvindfondenHøringssvar fra Muskelsvindfonden - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451810
 Høringssvar fra Det Etiske Råd - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451833
Aarhus UniversitetHøringssvar fra Juridisk Fakultet AU - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586451901
Forbrugerrådet TænkHøringssvar fra Forbrugerrådet Tænk vedr. LF om fravalg af behandling m.v.10-10-20171701586451326
Danske PatienterHøringssvar fra Danske Patienter vedr. LF om øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling10-10-20171701586451680
 Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere 2. rate 2017 - udbetalingsblanket09-10-20171702597451380
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. klage over behandling03-10-20171703569447553
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen fremsender sagens akter - mail 2 af 2 - vedr. autorisation26-09-20171703820448421
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - føler menneskerettighederne krænkes19-09-20171704143435528
Mariagerfjord KommuneStatus på sag 1704168 Mariagerfjord Kommune køkkenpuljen10-10-20171704168451641
Rudersdal KommuneAfrapportering til Ældreministeriet vedr. køkkenpulje10-10-20171704174451577
Thisted KommuneStatus pr. 01.10.2017 på bevilliget støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet – pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre samt et tilhørende foreløbigt regnskab10-10-20171704183451654
Vejen KommuneStatusrapport 1 Vejen Kommune Pulje til renovering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (genopslag)10-10-20171704188451651
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål E til sundhedsministeren (samrådsspm. EB genstillet)10-10-20171705470451668
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål D til sundhedsministeren (samrådsspm. EA genstillet)10-10-20171705470451667
Nordisk MinisterrådSpörsmål om möte med tjänsteman från Sverige på besök i Köpenhamn10-10-20171706016451947
MF May-Britt Kattrup
Brigitte Klintskov Jerkel
MF Jane Heitmann
Birgitte Møller
Nina Rylander
TIL VLAK-ORDFØRERCLEARING FØR HØRING: Forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren. Frist i morgen den 10. oktober kl. 12.0009-10-20171706260451528
Region SjællandRegion Sjælland tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65402.09-10-20171706356451339
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål G til sundhedsministeren (samrådsspm. ES genstillet)10-10-20171706408451702
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål F til sundhedsministeren (samrådsspm. ER genstillet)10-10-20171706631451700
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål M til sundhedsministeren (samrådsspm. EY genstillet)10-10-20171706796451707
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål H til sundhedsministeren (samrådsspm. ET genstillet)10-10-20171706838451703
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetAnsøgning til ministeriet driftspulje26-06-20171706839394983
JDRF DanmarkAnsøgningsskema - Udlodningsmidler 201727-06-20171706840395140
DepressionsforeningenSøger driftspuljen 201727-06-20171706841395700
Komiteen for SundhedsoplysningSøger driftspuljen 2017 (4 af 4)26-06-20171706842394532
Komiteen for SundhedsoplysningSøger driftspuljen 2017 (3 af 4)26-06-20171706842394529
Komiteen for SundhedsoplysningSøger driftspuljen 2017 (2 af 4)26-06-20171706842394522
Komiteen for SundhedsoplysningSøger driftspuljen 2017 (1 af 4)26-06-20171706842394510
Øjenforeningen Værn om Synet (VOS)Søger driftspuljen 201726-06-20171706843394514
Trigeminus ForeningenSøger driftspuljen 201724-06-20171706844393888
Forældre og FødselSøger driftspuljen 201720-06-20171706871390662
DIGNITYSøger driftspuljen 201722-06-20171706875391994
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål J til sundhedsministeren (samrådsspm. EV genstillet)10-10-20171706906451705
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål K til sundhedsministeren (samrådsspm. EW genstillet)10-10-20171706906451706
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål I til sundhedsministeren (samrådsspm. EU genstillet)10-10-20171706906451704
Region SjællandBidrag fra Region Sjælland til sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål, alm. del, SUU 1228 og 1229.09-10-20171707009451026
KLHenvendelse fra KL til sundhedsministeren vedr. særlige pladser i psykiatrien06-10-20171707217451467
 Klage over afslag på autorisation som sygeplejerske07-10-20171707242450413
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 40 til sundhedsministeren09-10-20171707243451100
 Borgerhenvendelse - vedr. klage over lægekonsulent04-10-20171707244448010
 Borgerhenvendelse vedr. erstatning ifm. psykiatrisk behandling30-09-20171707247444269
 Henvendelse vedr. forslag til certificering af uddannede kosmetologer06-09-20171707252425901
Praktiserende AkupunktørerHenvendelse om forslag til sikring af patientsikkerheden i forbindelse med akupunktur05-10-20171707254448886
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling for stofskifte24-08-20171707256418911
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. L til sundhedsministeren (EX genstillet)10-10-20171707260451592
PositivgruppenSøger driftspuljen 201723-06-20171707267393673
PositivgruppenSøger driftspuljen 201723-06-20171707267393678
PositivgruppenSøger driftspuljen 2017 - mail 123-06-20171707267393664
Ehlers-Danlos Foreningen i DanmarkAnsøgning - udlodningsmidler 201728-06-20171707270397165
Alkohol & SamfundAnsøgning - udlodningsmidler 201728-06-20171707271397093
Alkohol & SamfundFremsender underskrevet årsregnskab for 201631-07-20171707271407230
Landsforeningen SpædbarnsdødAnsøgning - udlodningsmidler 201728-06-20171707272397123
Landsforeningen LænkenAnsøgning - udlodningsmidler 201728-06-20171707273397129
Landsforeningen for Prader-Willi SyndromSøger driftspuljen 201728-06-20171707274396362
Slankeforeningen FnuggelineSøger driftspuljen 201728-06-20171707275396381
Dansk Kiropraktor ForeningSøger driftspuljen 201728-06-20171707276396392
BørnecancerfondenAnsøgning om udlodningsmidler 201730-06-20171707278399017
Foreningen Cancerramte BørnSøger driftspuljen 201711-07-20171707279404260
Økonomi- og IndenrigsministerietHøring udkast til bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse09-10-20171707282451771
Patientforeningen lungekræftAnsøgningsskema til udlodningsmidler til uddeling i 2017 - Driftspuljen23-06-20171707285393010
 Anmodning om aktindsigt10-10-20171707288451913
JustitsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. burkaforbud10-10-20171600668451894
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAngående brug af restbevilling til projektnr. 23501 til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.10-10-20171601553451618
Region MidtjyllandFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451714
Region SjællandFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451716
Region NordjyllandFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451718
Region HovedstadenFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451717
ZentropaSvar på invitation preview og middag10-10-20171610654451782
Svendborg KommuneUdsættelse af projekt vedr. demensboliger09-10-20171611335451043
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for modtagelse af budgetter for 2017- Videnscenter for voldsofre09-10-20171700147451025
Styrelsen for PatientsikkerhedRedegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed - vedr. maksimale ventetider - Region Syddanmark09-10-20171700441450662
Region HovedstadenVedr. fertilitetsbehandling09-10-20171700613450495
 Anmodning om eventuelle bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. indførsel af lægemiddel10-10-20171704021451322
KLSvar på spørgsmål vedr. faste læger på botilbud10-10-20171705529451966
Danske HandicaporganisationerSvar til DH - vedr. beskikkelse af medlemmet til Tvangsbehandlingsnævnet09-10-20171705731451080
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. tilknytning til Novo Nordisk10-10-20171705877451347
Bird & Bird AdvokatpartnerselskabAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. klassifikation af produkt10-10-20171706015451371
MF Kirsten Normann Andersen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 113006-10-20171706133450458
Miljø- og FødevareministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. kosttilskud09-10-20171706161451069
Danske RegionerTil DR: Udmøntning af ØA18 vedr. videndeling i kvalitetsfondsprojekterne10-10-20171706414451363
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 117110-10-20171706494451878
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 116910-10-20171706494451866
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 116810-10-20171706494451862
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 116710-10-20171706494451857
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 117010-10-20171706494451872
 Orienterer klager om svarudsættelse - afg. om aktindsigt09-10-20171706550***451161
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 117710-10-20171706663451593
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 117610-10-20171706663451587
 Kvittering for modtagelse af klage vedr. indførsel af lægemiddel10-10-20171706708451395
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. klage om indførsel af lægemiddel10-10-20171706708451414
 Svar på henvendelse vedr. fordeling af ældrepuljen09-10-20171706852450974
 Besvarelse af henvendelse vedr. operation på Herlev Hospital10-10-20171706925451609
 Svar på henvendelse vedr. økonomisk støtte til bogudgivelse09-10-20171707093450899
National Videnskabsetisk KomitéL 60 høringssvar05-10-20171707122451172
Københavns KommuneSvar på henvendelse vedr. udveksling af oplysninger mellem sundhedslovens og servicelovens område10-10-20171707154451941
DentalMæglerne Birgitte Gøyesvej 30Kvittering for modtagelse af klage over STPS afgørelse om aktindsigt09-10-20171707163450906
 Svar til borger om klage over lægekonsulenter10-10-20171707244451360
BeskæftigelsesministerietBorgerhenvendelse vedr. arbejde i Danmark til Beskæftigelsesministeriets videre foranstaltning10-10-20171707249451406
 Ministry of Health's reply to your request concerning employment in Denmark10-10-20171707249451460
Økonomi- og IndenrigsministerietSvar på høring over udkast til bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse10-10-20171707282451775
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning10-10-20171707290451949
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. skat på folkepension11-10-20171600668452262
 Svar på henvendelse om mobning på nettet pga ytringsfrihed11-10-20171600710452533
OsteoporoseforeningenForeløbigt svar på ønske om møde med sundhedsministeren11-10-20171610653452646
Struer KommuneVedr. tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere 2. rate 2017 - udbetalingsblanket10-10-20171702597451384
DXC TechnologyOpgradering til WZ2017. Godkendelse af ÆA-SUM-066 Obligatorisk tomt titelfelt ved forelæggelse.11-10-20171704133452244
 Svar på borgerhenvendelse vedr. aktiv dødshjælp09-10-20171704984410953
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108911-10-20171705756452412
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108811-10-20171705756452406
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108711-10-20171705756452398
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108611-10-20171705756452392
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 109111-10-20171705756452418
 Svar på henvendelse vedr. udflytning af behandling fra sygehusene til almen praksis11-10-20171705823452672
LægemiddelstyrelsenAnmodning om kopi af sagsakter - vedr. sag om klassifikation af produkt10-10-20171706015451358
 Svar på henvendelse til ældreministeren og sundhedsministeren vedr. bedre mad til ældre11-10-20171706097452126
Praktiserende Lægers Organisation - PLOUddybende svar vedr. henvendelse om sundhedslovens § 227, stk. 210-10-20171706196451660
 Oplysningsskema til Team Effektiv Regulering11-10-20171706260452783
 Fremsendelse af høringssvar over udkast til ny databekendtgørelse10-10-20171706284451319
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Epilepsiforeningen
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Datatilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen

Finansministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Statsministeriet
Høring over bekendtgørelser om hhv. distribution af lægemidler, indberetning af oplysninger til lægemiddelstatstik samt adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – implementering af forsøgsordning med medicinsk cannabis11-10-20171706318452185
Ankestyrelsen
Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Dansk Psykolog Forening
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Sygepleje Selskab - DASYS
Dansk Sygeplejeråd
Danske Patienter
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Danske Regioner
Det Centrale Handicapråd
Det Kriminalpræventive Råd
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Folketingets Ombudsmand
Institut for Menneskerettigheder
Justitsministeriet
KL
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen SIND
Overlægeforeningen
Yngre Læger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
PsykiatriFonden
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Rigsadvokaten
Socialpædagogerne
Socialstyrelsen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling11-10-20171706434452794
 Svar på henvendelse vedr. klage over læge11-10-20171706467452598
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 118111-10-20171706547452561
 Svar på henvendelse vedr. patienterstatning11-10-20171706567452270
Vejle Kommune
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Københavns Kommune
Svar på henvendelse vedr. finansiering af stofindtagelsesrum11-10-20171706586452492
Vejle KommuneHenvendelse om statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum11-10-20171706586452773
Børne- og SocialministerietHenvendelse om statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum11-10-20171706586452775
 Svar på henvendelse vedr. udeblivelser11-10-20171706590452247
 Svar på henvendelse om sygdomsforløb11-10-20171706592452494
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 118011-10-20171706651452448
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 117911-10-20171706651452444
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 117811-10-20171706651452441
PA International FoundationSvar på henvendelse vedr. listeria11-10-20171706665452590
DigitaliseringsstyrelsenHøringssvar vedr. bekg. om off. afsendere i Digial Post10-10-20171706721451446
Kristelig LægeforeningSvar på henvendelse om palliativ sedering m.v.10-10-20171706750452099
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriets d. 27 september 2017 om fornyelse af recepter på stærk smertestillende medicin10-10-20171706956451960
Esbjerg KommuneSvar på spørgsmål vedr. plejevederlag11-10-20171707012452509
Sorø KommuneSvar på henvendelse fra Sorø Kommune vedr. fælles hjælperordninger11-10-20171707014452134
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 117411-10-20171707024452377
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 117311-10-20171707024452369
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 117511-10-20171707024452384
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm 76002-05-20171707268451993
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm 75902-05-20171707268451994
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBilag 1 - Bidragsoversigt - SUU alm. del - spm. 1229-09-20171707277451749
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 100029-09-20171707277451726
Horsens KommuneSvar vedr. tidspunkt for puljeopslag "Pulje til indretning af demensboliger"??11-10-20171707293452161
Danske RegionerAnmodning om bidrag til SUU alm. del spm 20 vedr. pakkeforløb for kræft11-10-20171707332452579
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 36 til ældreministeren11-10-2017SJ-STD-SUMMPE452551
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever med spørgsmål om mobning på nettet på grund af ytringsfrihed10-10-20171600710452085
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1216, omtryk til miljø- og fødevareministeren11-10-20171600870452527
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1217, omtryk til miljø- og fødevareministeren11-10-20171600870452528
KLKvittering for fremsendelse af oprindeligt DTU-brev samt KL's svar11-10-20171601180452478
Statens Arkiver - RigsarkivetSpørgsmål fra Rigsarkivet til fejlliste fra WorkZone, 2009-201610-10-20171601271***452028
SundhedsdatastyrelsenForskerservice - status09-10-20171601523***451905
Aabenraa KommuneRedegørelse 2018 en værdig ældrepleje Aabenraa Kommune10-10-20171601572452324
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 338 af 9. oktober 201710-10-20171602492452641
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-531/17, Vetsch Int. Transporte10-10-20171602492452629
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-321/17, Canazza10-10-20171602492452636
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-532/17, Wirth e.a.11-10-20171602492452660
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-528/17, Božicevic Ježovnik11-10-20171602492452657
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-512/17, HR10-10-20171602492452624
 Borgerhenvendelse: "Folkeret, fortsat..."20-09-20171603459436066
 Borgerhenvendelse: "Folkeret...."19-09-20171603459436048
 Borgerhenvendelse -"Konflikt..." - vedr. psykiatri24-09-20171603459439244
 Borgerhenvendelse: "Europarådet...."16-09-20171603459432835
Region Nordjylland
Region Nordjylland
Fakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451721
Region SjællandFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451719
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 24. august 2017 på Geriatrisk Afdeling11-10-20171604904452824
World Health Organization (WHO)Web-based cosultation on the development of af draft five-year global stategic plan19-09-20171605966443231
 Afregning - Driftspuljen 2016 - Migræne og Hovedpineforeningen10-10-20171606355451637
Faxe KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 2016 Faxe Kommune10-10-20171606838452333
Folketinget ChristiansborgB 3 Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem04-10-2017SJ-STD-DEPBHK451521
MedicoindustrienØnsker møde med sundhedsministeren11-10-20171610653452684
Toft KommunikationHenvendelse til sundhedsministeren vedr. undersøgelse om troværdighed af interesseorganisationer10-10-20171610725451839
Tænketanken Fremtidens BibliotekerInvitation til ældreministeren til deltagelse i paneldebat på konferencen ÆLDREFÆLLESSKABER OG KULTUR den 27. november 201710-10-20171610726451835
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering om forventet tidshorisont - Videnscentre for voldsofre10-10-20171700147451928
Rigshospitalet - BlegdamsvejRigshospitalet budget for 2017 til projektet vedrørende center for voldtægts- og voldsofre.09-10-20171700147451331
 Ønsker aktindsigt i kontraktaftalen mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden om projekt med diabetes10-10-20171700328451570
Økonomi- og IndenrigsministerietRådgivning vedr. udbetalingsanmodning fra Nyt Hospital Bispebjerg20-09-20171701559452306
Landsforeningen Liv&DødHøringssvar fra Landsforeningen Liv&Død - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452080
Danske RegionerHøring fra Danske Regioner - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452065
Dansk Psykiatrisk SelskabHøringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452063
Hospicelederforeningen i DanmarkHøringssvar fra Hospicelederforeningen i Danmark - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452059
Danske HandicaporganisationerHøringssvar fra Danske Handicaporganisationer - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamente m.v.10-10-20171701586452056
Danske FysioterapeuterHøringssvar fra Danske Fysioterapeuter - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamente m.v.10-10-20171701586452044
DXC TechnologyOpgradering til WZ2017. Anmodning om godkendelse af ÆA-SUM-066 Obligatorisk tomt titelfelt ved forelæggelse28-09-20171704133***452241
Aalborg KommuneStatus på køkkenrenovering j. nr. 1704144 Aalborg Kommune10-10-20171704144452479
Herning KommuneStatusrapport for Herning Kommune pr. 1. oktober 2017 på: "Puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre" - anden runde10-10-20171704158451600
Randers KommuneStatusrapport vedr. køkkenbevilling, runde 2 pr. 1. oktober 2017 - sagsnummer 1704172 - Randers kommune - samt beboergodkendelser og specifikation af bevilling10-10-20171704172452489
Tønder KommuneStatus på renovering af køkkener sagsnummer 1704184, Tønder Kommune10-10-20171704184452502
Vejle KommuneSamlet afrapportering sag 1704189 Vejle Kommune køkkenpuljen10-10-20171704189452497
Region HovedstadenOpdateret Effektiviseringsrapport, Nyt Hospital Hvidovre10-10-20171704792452299
Danske HandicaporganisationerDH beder om fristforlængelse - vedr. beskikkelse af medlemmer til Tvangsbehandlingsnævnet09-10-20171705731451073
Region HovedstadenTilsynsmateriale for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet10-10-20171705755451854
LægemiddelstyrelsenUdtalelse om klage vedr. tilknytning som aktionær til Novo Nordisk04-10-20171705877450621
Landsforeningen for Arm/BendefekteAnsøgningsskema til udlodningsmidler til uddeling i 2017. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer31-07-20171706060407465
 Svar på partshøring i klagesag vedr. autorisation11-10-20171706328452315
 Borgerhenvendelse - klage over læge08-09-20171706467427267
AmbuFlexCasebeskrivelser om PRO-projekter - Ambuflex29-09-20171706561451400
 Notat om møde med Region H om Sundhedsplatformen11-10-20171706621452706
SundhedsdatastyrelsenSamtykke fra Sundhedsdatastyrelsen - bekg. om off. afsendere i Digital Post09-10-20171706721451317
Styrelsen for PatientsikkerhedSamtykke fra Styrelsen fra Patientsikkerhed - bekg. om off. afsendere i Digital Post10-10-20171706721451426
 Henvendelse til sundhedsministeren om akutlægebil09-10-20171706942450840
Styrelsen for PatientsikkerhedAnsvar og opgaver i forhold til Sundhedsplatformen10-10-20171707210451520
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentHealth Committee - PaRIS Taskforce - Request to nominate an expert06-09-20171707250451419
 Borgerhenvendelse om at vedkommende i går politianmeldte Psykiatrisk Center, Bispebjerg27-09-20171707258441501
Turnerforeningen i DanmarkAnsøgning - udlodningsmidler 201724-07-20171707266406440
Region NordjyllandKvartalsrapport 2. kvartal 2017 for NAU10-10-20171707269451722
Region NordjyllandKvartalsrapport 2. kvartal 2017 for NAU29-09-20171707269451689
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 49 til sundhedsministeren10-10-20171707291451923
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. prioritering af sager i Styrelsen for Patientsikkerhed28-08-20171707292419768
Horsens KommuneForespørger til tidspunkt for puljeopslag "Pulje til indretning af demensboliger"09-10-20171707293450933
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. behovsventelisten10-10-20171707299451677
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Spørgsmål S 47 til sundhedsministeren10-10-20171707303451916
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27 til sundhedsministeren10-10-20171707304451661
 Borgerhenvendelse - klage over ikke at kunne få transport hjem efter udskrivelse fra sygehus03-10-20171707336447245
 Borgerhenvendelse - vedr. afvisning af afgørelser og diagnoser fra egen læge og speciallæger04-10-20171707337448347
Ebeltoft ApotekBorgehenvendelse - spørgsmål vedr. medhjælp ved udstedelse af grøn recept01-09-2017SJ-STD-DEPRATH422902
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 49 til sundhedsministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453532
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 42 til sundhedsministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453517
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 48 til sundhedsministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453528
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47 til sundhedsministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453523
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 43 til sundhedsministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453518
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 41 til sundhedsministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453516
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 46 til sundhedsministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453522
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 45 til sundhedsministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453520
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 44 til sundhedsministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453519
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 40 til ældreministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453294
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 39 til sundhedsministeren12-10-2017SJ-STD-SUMMPE453288
A-Data A/SSlides fra oplæg på MedCom styregruppemøde11-10-20171601117452693
 Rykker for svar på henvendelse af 20. januar 2017 til sundhedsministeren vedr. ICD1019-09-20171601341434334
 Ny henvendelse vedr. lægesag25-09-20171603459440202
Danske RegionerFra DR - Status på sag - vedr. epidemikommissionerne05-10-20171605547451885
SundhedsstyrelsenFra SST - Politiet udformet forretningsorden - vedr. epidemikommissionerne10-10-20171605547452129
Danske RegionerFra DR: ej honorar + ej betydning at kan ifalde erstatningsansvar10-10-20171605547451908
 Borgerhenvendelse - forespørger til svar på afføringsprøve sendt med posten10-10-20171608559451584
Ishøj KommuneSupplerende henvendelse: Svar på ny henvendelse fra Ishøj Kommune om respirationsinsufficiens03-10-20171609670453544
 Invitation til sundhedsministeren som æresgæst til Dimensionsfest for sygeplejerskestuderende i Aarhus11-10-20171610653452572
Folketingets RetsudvalgFolketingets Retsudvalg holder høring om fordele og ulemper ved legalisering eller afkriminalisering af cannabis den 25. oktober 201711-10-20171610653453345
Danske MaritimeInvitation til sundhedsministeren til maritim konference i Fællessalen på Christiansborg den 16. november 201710-10-20171610654452854
Institute for Cultural DiplomacyInvitation til sundhedsministeren til konferencen Cultural Diplomacy i Berlin11-10-20171610654452571
Sammenslutningen af Steinerskoler i DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. takke-demonstrationen den 5. oktober 201711-10-20171610654453249
Ekstra BladetForespørgsel til sundhedsministeren om offentliggørelse af, hvad hun har betalt i skat10-09-20171610725428151
 Invitation til ældreministeren som æresgæst og taler til Dimensionsfest for sygeplejerskestuderende i Aarhus - januar 201811-10-20171610726453185
Danske MaritimeInvitation til ældreministeren til maritim konference i Fællessalen på Christiansborg den 16. november 201710-10-20171610726452856
Tænketanken Fremtidens BibliotekerRykker for svar vedr. invitation til ældreministeren til deltagelse i paneldebat på konferencen ÆLDREFÆLLESSKABER OG KULTUR den 27. november 201712-10-20171610726453401
World Health Organization (WHO)WHO - Agenda for WHO Expert Committee on Biological Standardization meeting 17-20 October 201703-10-20171700130451308
World Health Organization (WHO)WHO - Draft agenda for Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations Meeting25-09-20171700130451307
 Henvendelse vedr. besøg af ældreministeren - artikel fra Fjorden Nu11-10-20171700287453237
Hørsholm KommuneTilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket - Hørsholm Kommune jr.nr. 170255511-10-20171702555452229
 Forespørgsel til partshøringsfrist vedr. klage om indførsel af lægemidler11-10-20171704021452888
Odense KommuneTil Odense vedr. Alkoholbehandling03-10-20171704052453111
Odense KommuneFra Odense Kommune vedr. Alkoholbehandling03-10-20171704052453112
Guldborgsund KommuneSags nr. 1704156 - Projekt vi mødes om maden i Bakkeby - budget til godkendelse12-10-20171704156453511
Dagens MedicinKonference: Fælles Akut Modtagelse 2./10. - link til præsentationer10-10-20171704514453150
 Supplerende spm. vedr. bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens09-10-20171704828453537
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over behandling10-10-20171705289452200
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. klage over behandling10-10-20171705289452202
 SUM orienteres om erindring om aktindsigt sendt til STPS - vedr. sundhedsfaglige kompetencer11-10-20171705678452067
LægemiddelstyrelsenKopi af sagsakter vedr. klage - klassifikation af produkt12-10-20171706015453271
 Vitamin RDAs and safe upper limits27-09-2017SJ-STD-DEPKRAA441462
 Oplysningsskema til Team Effektiv Regulering11-10-20171706260452963
 SV: Oplysningsskema til Team Effektiv Regulering11-10-20171706260452957
Region SjællandRegion Sjælland slutrapport for 2016 til projektet Shared Care angående projektnr. 65402.11-10-20171706356452965
 Vedr. referat møde om LPR indberetninger fra Region H - SDS 28. september 201709-10-20171706621452701
 Vedr. referat møde om LPR indberetninger fra Region H - SDS 28. september 201709-10-20171706621452702
 Referat møde om LPR indberetninger fra Region H - SDS 28. september 201711-10-20171706621452704
Danske RegionerArtikel i JP - sendt fra Danske Regioner - vedr. "....kolde hænder....."11-10-20171706838452542
Uddannelses- og ForskningsministerietUFM - Deltagelse i EURATOM forskningsprogram10-10-20171707151452552
KLHenvendelse til sundhedsministeren vedr. særlige pladser i psykiatrien04-10-20171707217448267
Børne- og SocialministerietHøring over forslag til lov om ændring af lov om social service06-10-20171707300452459
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTFremsender udtalelelse i anledning af FN's Internationale Ældredag01-10-20171707341444285
Øfeldt Centrene ApSHenv. til ældreministeren - mener at lovforslagsudkast skubber hundredvis af patienter ud af patienterstatningsordningen06-10-20171707346449869
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 30 til sundhedsministeren11-10-20171707349452532
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 34 til sundhedsministeren11-10-20171707349452548
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 33 til sundhedsministeren11-10-20171707349452544
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 32 til sundhedsministeren11-10-20171707349452541
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 35 til sundhedsministeren11-10-20171707349452549
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 28 til sundhedsministeren11-10-20171707349452526
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 29 til sundhedsministeren11-10-20171707349452531
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 31 til sundhedsministeren11-10-20171707349452534
 Henvendelse om Initiativer til forebyggelse af overvægt hos børn og unge04-10-20171707353452941
 Henvendelse om initiativer til forebyggelse af overvægt hos børn og unge29-09-20171707353452939
LægemiddelstyrelsenKopi af LMS svar vedr. årsgebyr for Scan Dia Labs ApS04-10-20171707357447711
Scan Dia Labs ApSHenvendelse vedr. gebyrstigning for lægemiddelvirksomhed24-09-20171707357439645
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 38 til sundhedsministeren11-10-20171707360452738
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 37 til sundhedsministeren11-10-20171707360452736
 Borgerhenvendelse vedr. tatovering af øjeæble01-10-20171707379444283
 Henvendelse til ældreministeren - uopfordret ansøgning som fysioterapeut11-10-20171707380453349
Folketingets Ombudsmand
Linde og Altschuler ApS
Vedr.: klage over kort høringsfrist vedr. udkast til lovforslag om en registrerings- og tilsynsordning m.v. for tatoveringssteder (Tatoveringsloven)12-10-20171707381453589
Linde og Altschuler ApSVedr.: Skrivelse til SUM om udsættelse af høringsfrist12-10-20171707381453587
SundhedsdatastyrelsenForskerservice - Opgørelse over sagsbehandlingstider11-10-20171601523***452757
Region MidtjyllandTil RM: Dagsorden til møde om DCPT den 27. oktober 201712-10-20171602412453051
Novo Nordisk FondenSvar på henvendelse om møde om strategi12-10-20171610653452967
Styrelsen for Patientsikkerhed
Radiograf Rådet
Beskikkelse af medlem fra Radiograf Rådet til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn12-10-20171611041453690
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for orientering om fornyet tidshorisont - revision af regnskab - Videnscenter for voldtægtsofre11-10-20171700147452834
Slagelse KommuneSvar på henvendelse vedr. betaling for genoptræning i Grønland12-10-20171702863453642
 Rettelse af frist for bemærkninger til udtalelse vedr. klage om indførsel af lægemidler12-10-20171704021452887
 Henvendelse om genoplivning12-10-20171704983453093
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjemmel til ophør af livsforlængende behandling12-10-20171705743***452911
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBilag 4.1. SUU alm. del - svar på spm. 112625-09-20171705812452303
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenHospitalizations in Danish hospitals12-10-20171705958453273
 Vedr. vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af lovforslag12-10-20171706260453715
 Svar på henvendelse vedr. vitamin A dosis12-10-20171706361453213
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 118212-10-20171706407453391
ME ForeningenBerigtigelse af svar på henvendelse vedr. behandling af ME-patienter12-10-20171706407453066
Finansministeriet
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling12-10-20171706434453634
 Referat møde om LPR indberetninger fra Region H - SDS 28. september 201710-10-20171706621452714
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 123812-10-20171707008453449
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 120411-10-20171707018453205
 Henvendelse vedr. sundhedsbidrag12-10-20171707055453307
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
Svar på spm. S 511-10-20171707099453231
 Svar på anmodning om fristudsættelse og aktindsigt11-10-20171707114***452068
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSvar på spm. S 1212-10-20171707128453692
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSvar på spm. S 1112-10-20171707128453695
Region Nordjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Region Sjælland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Sundhedsfagligt Fakultet Københavns Universitet
Regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter til 2018-niveau12-10-20171707138453131
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 712-10-20171707191453437
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 612-10-20171707191453442
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 2212-10-20171707197453600
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 2112-10-20171707197453598
SundhedsstyrelsenAnsvar og opgaver i forhold til Sundhedsplatformen09-10-20171707210452717
SundhedsdatastyrelsenAnsvar og opgaver i forhold til Sundhedsplatformen09-10-20171707210452711
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
Svar spm. S 1311-10-20171707225453214
TV2 LorrySvar på mødeanmodning11-10-20171707232452779
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om ydernummer11-10-20171707251452747
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 2512-10-20171707296453602
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 512-10-20171707344453197
 Svar vedrørende henvendelse om initiativer til forebyggelse af overvægt hos børn og unge10-10-20171707353452942
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. skiltning for gårdbutikker13-10-20171600668454223
Horsens KommuneGodkendelse af projektforlængelse - vedr. "Det gode måltid ..."12-10-20171603086453685
SundhedsstyrelsenFællessekretariatet for National bestyrelse for Sundheds- og Ældredata - opfølgning12-10-20171610503453650
Styrelsen for Patientsikkerhed
Radiograf Rådet
Afbeskikkelse af medlem fra Radiograf Rådet til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn12-10-20171611041453707
Styrelsen for Patientsikkerhed
Foreningen af Kliniske Diætister
Beskikkelse af medlem fra Kliniske Diætister til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn13-10-20171611041453966
Danske RegionerAnsvar for klinikophold13-10-20171701472454111
SundhedsstyrelsenAnmodning til SST om nedsættelse af arbejdsgruppe om anonym levende donor13-10-20171703950454361
 Vedr. bemærkninger til lovforslag om implementering af NIS13-10-20171706260454490
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af lægesekretærstillinger12-10-20171706336453120
Region Midtjylland
Aarhus Universitet
Svar på henvendelse vedr. personlig medicin13-10-20171706384454088
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 118913-10-20171706865453901
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune: Svar på henvendelse vedr. projekterne/afrapporteringer 201513-10-20171706940453893
Greve KommuneGreve Kommune: Svar på henvendelse vedr. erfaringer fra 1. udmøntningsrunde13-10-20171706940454142
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 122013-10-20171706952454008
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. klage over afg. om reklame for et produkt12-10-20171707050453297
CURA NORDIC APSKvittering for modtagelse af klage over afg. om reklame for et produkt12-10-20171707050453290
 Svar på henvendelse vedr. behandling af tvangsoverspisning13-10-20171707132453877
KLSvar på henvendelse vedr. særlige pladser i psykiatrien13-10-20171707217454002
 Besvarelse på henvendelse vedr. data til studieretningsprojekt om fedme12-10-20171707365453157
 Svar vedr fuld tilsagn om donation af organer og afsked13-10-20171707402454141
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBEU alm. del - spm. 20 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-SUMMPE453293
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 51 til sundhedsministeren13-10-2017SJ-STD-SUMPBR454049
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 52 til sundhedsministeren13-10-2017SJ-STD-SUMPBR454058
 Henvendelse til sundhedsministeren om lov om reklameskilte i det åbne land04-10-20171600668453083
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 42, 43 og 44)13-10-20171602492454350
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anvendelse af hasteprocedure i sag C-571/17 PPU, Ardic13-10-20171602492454388
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-521/17, SNB-REACT12-10-20171602492454337
Viborg KommuneRevideret regnskab for Klippekortsmodellen - projektnr. 4945-005913-10-20171606943454024
Slagelse KommuneSlagelse Kommune revideret budget til projektnr. 68439 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.13-10-20171608018453933
UdenrigsministerietVidereformidling, Tyrkiet, frist 7/12-17: Circulation of Twinning fiche TR 14 IPA JH 07 17 - Increasing Efficiency of Auxiliary Staff in Judicial Services and the Quality of Trainings13-10-20171609726454406
UdenrigsministerietVidereformidling, frist 7/12-17: Circulation of Twinning fiche TR 14 IPA JH 06 17 - Improving Judicial Notification System12-10-20171609726454400
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 50 til ældreministeren13-10-2017SJ-STD-DEPLGR454046
SF StudiosInvitation til ældreministeren til gallapremiere til filmen Mens vi lever den 24. oktober 201713-10-20171610645453984
Dagens MedicinInvitation til sundhedsministeren til Dansk Medicins 20 års fødselsdag, november 201713-10-20171610653454017
SF StudiosInvitation til sundhedsministern til gallapremiere til filmen Mens vi lever13-10-20171610654454184
Det Kongelige TeaterPremiereinvitation til sundhedsministeren: Oplev skuespillet Maskerade den 17. november 201713-10-20171610654454039
Den Mexicanske Ambassade i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til den mexicanske ambassadørs afskedsreception13-10-20171610654454057
Ekstra BladetReminder på forespørgsel fra Ekstra Bladet - div. korrespondance til og fra sundhedsministeren12-10-20171610725453412
Det Nationale SorgcenterInvitation til ældreministeren til deltagelse i et debat- og oplysningsarrangement i 201812-10-20171610726453448
Venner til Friplejehjemmet Bedsted ThyInvitation til ældreministeren til 5-års jubilæumsfest den 3. marts 2018 på Friplejehjemme Bedsted Thy13-10-20171610726454151
Center for VoldtægtsofreAarhus Kommune projektbeskrivelse af databaseprojekt angående Videnscenter for Voldtægtsofre.12-10-20171700147454062
ForsvarsministerietHenvendelse til sundhedsministeren om støtte til INTERFORCE22-09-2017SJ-STD-DEPANFR438905
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar fra Dansk Selskab for Almen Medicin - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.13-10-20171701586454364
Danske RegionerHøringssvar fra Danske Regioner på høring over ændring af sundhedsloven - LF om behandlingstestamenter m.v.13-10-20171701586454272
Københavns UniversitetHøringssvar fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, over udkast til ændring af sundhedsloven (selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.)13-10-20171701586454316
Varde KommuneStatus storkøkkenprojekt - tidsplan, fremdrift samt budget til Carolineparken Varde Kommunes13-10-20171704187454053
Ezenta A/SVedr. kontrakt - Informations- og datasikkerhed i almen praksis11-10-20171704841453153
Odense KommuneVedr. Pulje: Bedre Mad... 'Samskabende Madservice' Odense Kommune12-10-20171704881453908
Region HovedstadenSvar fra Region Hovedstaden vedr. tiddspunkt for referat fra arbejdsgruppemøde - vedr. antibiotika12-10-20171705314453674
Region HovedstadenVedr. referat fra arbejdsgruppemøde - antibiotika12-10-20171705314453671
 Borgerhenvendelse - indstiller kollega til demensprisen01-10-20171706199451288
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS vurdering af sjællands beredskabsaftaler13-10-20171706222454359
StatsforvaltningenStatsforvaltningen: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling13-10-20171706434454525
Getinge IT SolutionsAgenda til møde på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa19-09-20171706714453323
SundhedsstyrelsenSvar på bestilling af bidrag vedr. henvendelse om forsvarets MEDIC uddannelse og ambulancebekendtgørelsen13-10-20171706882454450
Danske RegionerKommentarer til rapport om fokusering ift. national PRO standardisering ift. graviditet-barsel, hjerter og diabetes13-10-20171706953454321
SundhedsstyrelsenÆndringer til ny bekendtgørelse om speciallæger13-10-20171707081454109
 Sendt til DR: Forespørgsel vedr. hospitalers praksis vedr. rengøring og screening af MRSA13-10-20171707165454530
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1, omtryk til justitsministeren13-10-20171707170453925
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 3, omtryk til justitsministeren13-10-20171707170453927
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 2, omtryk til justitsministeren13-10-20171707170453926
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27, omtrykt til erhvervsministeren13-10-20171707304454065
 Nomination letter: Regional Workshop on Child and Adolescent Tuberculosis in the WHO European Region, Denmark, 4–5 December 201712-10-20171707311453117
 Borgerhenvendelse om kommuners anvisning af ældre til plejebolig09-10-20171707376450429
Haderslev KommuneHenvendelse til ældreministeren med tak for besøget samt borgernes muligheder for køb af tilvalgsydelser10-10-20171707396451602
Hospitalsenheden Vest Staben - HRPlanlægning af besøg på fødegangen på Hospitalsenheden Vest13-10-20171707399454154
Hospitalsenheden Vest Staben - HRPlanlægning af besøg på fødegangen på Hospitalsenheden Vest12-10-20171707399454114
Hospitalsenheden Vest Staben - HRPlanlægning af besøg på fødegangen på Hospitalsenheden Vest12-10-20171707399454113
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 2. kvartal 201729-09-20171707403454171
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 2. kvartal 201729-09-20171707404454166
 Borgerhenvendelse - vedr. uacceptable ventider på smertebehandling09-10-20171707414450430
Økonomi- og IndenrigsministerietSvar på henvendelse vedr. klage over kommune16-10-20171600668455101
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. økonomi16-10-20171600668455352
 Svar - fejlmedicinering af psykofamaka18-09-20171604038433715
Randers KommuneSlutafrapporteringsskabelon - puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre16-10-20171609805454740
Tænketanken Fremtidens BibliotekerSvar på Invitation til deltagelse i paneldebat på konferencen ÆLDREFÆLLESSKABER OG KULTUR16-10-20171610726455369
Betty Sørensen ParkenSvar på invitation til indvielsen af "Det muntre køkken" den 16. oktober 201716-10-20171610726454596
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om redegørelse vedr. fodterapi til patienter med psoriasisgigt16-10-20171702968455356
 Svar på borgerhenvendelse vedr. evalueringsansættelse12-10-20171703289453682
Skatteministeriet
Skatteministeriet
Borgerhenvendelse vedr. afgifter på røg30-05-20171703826454622
KLHenvendelse om høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling16-10-20171704698454909
Danske Regioner
KL
Høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling16-10-20171704698454824
Danske RegionerHenvendelse om høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling16-10-20171704698454905
 Svar på henvendelse vedr. organdonation, registering på sundhed.dk13-10-20171705531454108
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjemmel til analyser til brug for TV journalister og aktindsigt i analyseresultater15-10-20171705640454537
Forskningsklinikken for LudomaniTanker om forebyggelse af ludomani13-10-20171705968454410
 Svar på henvendelse vedr. beskrivelse af dansk ældreforsorg16-10-20171706080454727
 Svar på henvendelse vedr. sygehus og ældre borger16-10-20171706089455084
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sundhedsydelser i Danmark16-10-20171706564454818
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 201716-10-20171706601455346
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 118313-10-20171706637454598
LaserteamHenvendelser fra Laserteam til orientering om tatoveringsfjernelse13-10-20171706695454482
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over behandlingsforløb i psykiatrisk afdeling13-10-20171706740454465
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandling for nyresten13-10-20171706904453857
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 119013-10-20171706934454576
DR Danmarks RadioDelafgørelse vedr. aktindsigtsanmodning vedr. PrEP16-10-20171706955455238
Haderslev KommuneSvar på henvendelse vedr. det nære sundhedsvæsen16-10-20171706965454862
 Svar på henvendelse om tatoveringsområdet13-10-20171707019454194
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. transport til skadestue13-10-20171707174453852
LM FoodHøring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem13-10-20171707229453913
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSvar på spm. S 4016-10-20171707243455007
JustitsministerietVedr. borgerhenvendelse om håndhævelse af rygelovgivning16-10-20171707355455002
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
TIl SST og SSI - Genève: Pestudbrud i Madagaskar. WHO briefer om situationen og opfordrer til støtte13-10-20171707405454179
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 4216-10-20171707428455142
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 4316-10-20171707428455144
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 4116-10-20171707428455137
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 4516-10-20171707428455151
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 4616-10-20171707428455153
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5316-10-20171707428455161
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 4816-10-20171707428455157
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 4716-10-20171707428455155
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 4416-10-20171707428455149
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 4916-10-20171707428455159
Aarhus UniversitetAnmodning om hjælp til europæisk samarbejdsprojekt03-10-2017SJ-STD-SUMLFI453928
Aarhus UniversitetHjælp til europæisk samarbejdsprojekt MOCHA (frist for bidrag)13-10-2017SJ-STD-SUMLFI454122
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 69 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455312
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455306
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455305
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455302
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 59 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455301
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 58 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455300
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 57 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455299
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 56 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455298
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 55 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455293
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 54 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455292
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 64 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455308
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 66 til ældreministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455284
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 65 til ældreministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455283
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 67 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455310
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 68 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455311
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 63 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455307
 Borgerhenvendelse vedr. klage over vagtlægen12-10-2017SJ-STD-SUMMPE454565
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 70 til sundhedsministeren16-10-2017SJ-STD-SUMMPE455315
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. sukker12-10-20171600668453936
 Borgerhenvendelse - Vedr. forbud mod at komme på kommunen16-10-20171600668455025
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. brud på menneskerettigheder i Polen15-10-20171600668454685
Silkeborg KommuneAnmodning om omlægning af indsats under Puljen til en mere værdig ældrepleje - Silkeborg Kommune12-10-20171601912453923
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-537/17, Wegener12-10-20171602492454340
UdenrigsministerietFristliste af 12. oktober 2017 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelser og pilotsager12-10-20171602492454345
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i forenede sager C-533/17 og C-534/17, Oehlke m.fl.16-10-20171602492455404
 Borgerhenvendelse: "konflikt..." - vedr. rettigheder ifb. m. lægesag22-09-20171603459438028
 Borgerhenvendelse "Konflikt..." vedr. lægefaglig standarder10-10-20171603459451566
 Borgerhenvendelse vedr. "Retssikkerhed....." og dialog med regionen om lægesag27-09-20171603459441840
AmbulixForespørgsel til BEK 431 af 18/05/201610-10-20171603712454220
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 1. september 2017 på Klinisk Biokemisk Afdeling16-10-20171604904454736
SundhedsdatastyrelsenDatabehandleraftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen11-11-20161609676453364
Københavns UniversitetSundhedsministeren inviteres til lancering af BMS-sponsoreret entreprenørskabsfag på Københavns Universitat13-10-20171610653454671
Gerresheimer Verloese A/SHenvendelse vedr. besøg i Japan og invitaion til virksomhedsbesøg13-10-20171610653454570
Foreningen af Speciallæger - FASSundhedsministeren inviteres til reception i forbindelse med formandsskifte i FAS og OL13-10-20171610654454923
Folketinget ChristiansborgInvitation til frokost for Det danske Mindretal 16/11 201716-10-20171610654455222
Tænketanken Fremtidens BibliotekerRykker for svar - Ældreministeren inviteres til deltagelse i paneldebat på konferencen ÆLDREFÆLLESSKABER OG KULTUR13-10-20171610726454592
Danmarks ApotekerforeningOplæg til forhandling om apotekernes bruttoavance for 2018/201913-10-20171702370454553
Dragør KommuneDragør revideret budget - køkkenpuljen26-06-20171703138454634
SundhedsdatastyrelsenKoncern ESDH - opfølgning på 2.workshop13-10-20171703282455279
Danske PatienterIndstilling af suppleant fra Danske Patienter til Ankenævnet for Patienterstatningen25-09-20171703721454613
Børne- og SocialministerietHøring - Udkast til spørgeskema - tværministerielt udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange12-10-20171704978454333
SundhedsstyrelsenBorger informerer om svar fra JM vedr. om forvaltningsloven er gældende for Sundheds- og Ældreministeriet og dets styrelser13-10-20171705678454515
 Borger henviser til forvaltningslovens regler om aktindsigt15-10-20171705678454914
Forskningsklinikken for LudomaniTanker om forebyggelse af ludomani13-10-20171705968454396
SundhedsdatastyrelsenOplysningsskema - Team Effektiv Regulering12-10-20171706260454348
ForsvarsministerietUdkast til Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. af 13. oktober 201713-10-20171706260454499
 Lovforslag vedr. implementering af NIS-direktiv13-10-20171706260454306
 Henvendelse om varetagelse af tilsynsfunktion i forbindelse med implementering af NIS-direktivet13-10-20171706260454266
SundhedsdatastyrelsenHøring - Frist 19 OKT: Draft of the proposed guidance on identification of operators of essential services12-10-20171706260454352
 Vedr. Grønlands Selvstyres hjemtagelse af ansvarsområder12-10-20171706260454325
 Henvendelse om varetagelse af tilsynsfunktion i forbindelse med implementering af NIS-direktivet12-10-20171706260454331
 Svarbidrag til Socialministeriets borgerhenvendelse vedr. hjemmehjælperminutter i forbindelse med en maskine til behandling, som borgeren selv har indkøb13-10-20171706834454076
Uddannelses- og ForskningsministerietFra UFM: Borgerbrev vedr. mangel på læger og udenlandske læger og SUU-spm.12-10-20171706988454119
 Borgerhenvendelse vedr. manglende tilsyn i hjemmeplejen04-10-20171707233448266
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om samarbejde mellem lægehus og regionen08-10-20171707409450425
 Spørgsmål vedr. den nye kvalitetsstategi ift. WHO's kvalitetsmål26-09-20171707411440713
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 53 til sundhedsministeren13-10-20171707428454060
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 55 til sundhedsministeren13-10-20171707431454447
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 56 til sundhedsministeren13-10-20171707431454448
 Henvendelse vedr. ansøgning om dansk autorisation13-10-20171707450454048
 Klage over afslag på dansk autorisation10-10-20171707451452862
 Klage over afslag på dansk autorisation som læge10-10-20171707451452873
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. vagtlægen16-10-2017SJ-STD-SUMMPE454571
UdenrigsministerietHenvendelse vedr. brud på menneskerettigheder i Polen16-10-20171600668455023
SST TilskudNordfyns Kommune - Revision og Regnskab - Særlige tilbud til ældre16-10-20171603135455251
Foreningen Den Boligsociale FondGodkendelse af projektforlængelse: Projekt Gnist og glæde i hverdagen for mennesker med demens13-10-20171604574454446
Guldborgsund KommuneVedr. udbetaling af tilskud - Pulje til livskvalitet 201716-10-20171607185455105
Brøndby KommuneBrøndby Kommune angående overskridelse af budgettet for 2017 til projektnr. 68404 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-10-20171607981456010
Slagelse KommuneSlagelse Kommune angående ændringer til budget til projektnr. 68439 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-10-20171608018455930
Fondet til bekæmpelse af AIDSKvittering for henvendelse vedr. PrEP16-10-20171608031455096
Danske RegionerVedr. fortegnelse over private sygehuse m.v.16-10-20171610069455015
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. fortegnelse over private sygehuse m.v.16-10-20171610069455012
Den Sociale KapitalfondSvar på invitation til årsmøde: Sociale investeringer - fra hype til handling17-10-20171610726455771
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 111421-09-20171610856455072
Arbejdsgruppen vedrørende Europæisk Antibiotikadag 2017Distributionskanaler til antibiotikakampagne17-10-20171700554456202
Faxe KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703144454794
Faaborg-Midtfyn KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703154454798
Gentofte KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703155454801
Gribskov KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703163454805
Høje-Taastrup KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703179454807
 Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703185454808
Odense KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703218454811
Randers KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703221455070
Randers KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703221454814
SST TilskudUdbetaling til Køkkenpuljen: Randers Kommune16-10-20171703221455266
Randers KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703221454831
Rødovre KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703225454816
Nordsjællands Hospital - HillerødUdmøntning af midler til AVT16-10-20171703354455042
 Svar på henvendelse vedr. nyt patientregister17-10-20171703362455767
 Sendt til KL - Oversigt over monitoreringsdata og ansvarlige aktører10-10-20171704695455596
 Sendt til KL - Oversigt over monitoreringsdata og ansvarlige aktører10-10-20171704696455594
 Nyt svar på henvendelse vedr. servicelovens § 83 mv.17-10-20171704755455798
Region HovedstadenOm adgang til helbredsoplysninger i forbindelse med kliniske lægemiddelforsøg16-10-20171704763454952
 Svar på henvendelse vedr. laseroperation af langsynethed17-10-20171704770455900
JustitsministerietSundheds- og Ældreministeriets bidrag til eftersyn af kontrolbestemmelser ift. offentlige myndigheders adgang til at foretage tvangsindgreb hos borgere og virksomheder17-10-20171705218455601
KLSpørgsmål vedr. faste læger på botilbud17-10-20171705529456179
Nordic Laser MedicoSvar på henvendelse ang. kosmetiske behandlinger17-10-20171705687455680
Viteea Direktør Lone LorentzenSvar på henvendelse vedrørende koncept om sundhedsfremme17-10-20171706144456139
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på nyretransplantation17-10-20171706256455738
BeskæftigelsesministerietHenvendelse vedr. regler om arbejdsmiljø09-10-20171706281454608
Initiativudvalg omkring bevarelsen af Give SygehusSvar på henvendelse vedr. besøg på Give sygehus17-10-20171706533456164
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBilag 12: SUU alm. del - svar på spm. 115404-10-20171706631454881
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBilag 18: SUU alm. del - Svar på spm. 114705-10-20171706631454874
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 118816-10-20171706713455508
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 118616-10-20171706713455496
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 118716-10-20171706713455501
 Besvarelse af henvendelse vedr. manglende svar fra ministeren på spørgsmål om besparelser i sundhedsvæsenets betydning for kvalitet06-10-20171706747450299
Børne- og SocialministerietInput fra BSM: Spørgsmål vedr. regler på botilbud17-10-20171706764456176
 Anmoder STPS om sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. autorisation17-10-20171706772455673
 Anmoder STPS om sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. autorisation17-10-20171706774455637
 Anmoder STPS om sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. autorisation17-10-20171706775455653
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgUUI alm. del - svar på spm. 119113-10-20171706973455026
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spm. S 3616-10-20171707194455487
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
Svar på spm. S 3516-10-20171707268455479
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 1017-10-20171707308456019
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. 4816-10-20171707345455018
 Vedrørende din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om håndhævelse af rygelovgivning16-10-20171707355454974
DGI-CDDH-BioethicsSvar fra SUM - DEADLINE/DATE LIMITE 15/10: PSY comments on doc DH-BIO (2017) 17rev13-10-20171707435454942
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73 til sundhedsministeren17-10-2017SJ-STD-SUMMPE455910
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 72 til sundhedsministeren17-10-2017SJ-STD-SUMMPE455908
Undervisningsudvalget - UNU ChristiansborgSamrådsspm. X-Z til ældreministerens orientering17-10-2017SJ-STD-SUMMPE455864
Folketinget ChristiansborgL 60 - spm. 1 til sundhedsministeren17-10-2017SJ-STD-SUMMPE456116
Undervisningsudvalget - UNU ChristiansborgUNU alm. del -samrådsspørgsmål Æ, Ø og Å til ældreministeren17-10-2017SJ-STD-SUMMPE455885
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71 til sundhedsministeren17-10-2017SJ-STD-SUMMPE455905
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud ifm. cøliaki11-10-20171600668455466
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 347 af 16. oktober 201716-10-20171602492456184
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-8/17, Henrik Kristoffersen mod the Norwegian Ski Federation17-10-20171602492456186
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i forenede præjudicielle sager C-517/17, C-540/17 og C-541/17, Addis m.fl.17-10-20171602492456192
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 28. september 2017 på Øre-Næse-Halsafdelingen17-10-20171604904455745
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 1. september 2017 på Klinisk Biokemisk Afdeling16-10-20171604904455148
Linde og Altschuler AdvokataktieselskabVedr.: Høring over udkast til lovforslag om en registrerings- og tilsynsordning m.v. for tatoveringssteder (Tatoveringsloven)16-10-20171609097455580
Danske RegionerFortegnelse over private sygehsue m.v.16-10-20171610069455316
Danske RegionerSvar vedr. fortegnelse over private sygehuse m.v.16-10-20171610069455303
 Vedr. ministeriets skrivelse af 27. oktober 2016 om dispensationsvurdering og eksperimentel behandling13-10-20171610172454567
Egmont Fonden
Tænketanken DEA
Sundhedsministeren inviteres til en orientering om resultaterne af SmåbørnsAlliancens arbejde16-10-20171610653455230
Center for Politiske Studier CEPOSInvitation: CEPOS Onsdagsnetværk den 25. oktober 201717-10-20171610654455663
Women Political LeadersInvitation til sundhedsministeren: WPL Rundbordsmøde i Lisabon den 8. november17-10-20171610654455836
Sønderborg KommuneInvitation til sundhedsministeren til indvielse af Multikulturhuset den 3. november 201717-10-20171610654455842
Danske RegionerDR: Status på etablering af formaliseret samråd og fælles screeningsværktøjer11-10-20171700671455720
ArbejdstilsynetDeltagelse i udmøtningsgruppen - ny deltager fra Arbejdstilsynet06-10-20171700671455716
Folketingets OmbudsmandFremsender kopi af brev vedr. klage over afslag på frigivelse af uddannelsesforløb12-10-20171701011453980
Ministry of Health and the InteriorHøringssvar fra Færøerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning)17-10-20171701586456007
BGRAPHICOverslag på design og rentegning af publikation om syge børn12-10-20171701845454343
Faxe KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud vedr. køkkenpuljen17-10-20171703144455974
Region MidtjyllandDNV-Gødstrup - Styringsmanual og Prioriterings- og besparelseskatalog (opfølgning på opmærksomhedspunkter for 2. kvartal 2017)16-10-20171703157455262
Vejen KommuneKøkkenpuljen ansøgningsrunde 1 (rate 2) - Vejen kommune16-10-20171703165455037
Randers KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703221455268
Randers KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 116-10-20171703221455069
 Svar på ministeriets svar vedr. evalueringsansættelse17-10-20171703289456137
Kolding KommuneKolding Kommune - genopslåede køkkenpulje - afrapportering16-10-20171704165454965
 Bemærkninger fra DR + Region Syddanmark - SV: Særlige pladser - monitorering.21-09-20171704695455558
 Monitoreringsdata og ansvarlige aktører28-09-20171704695455569
 Monitoreringsdata og ansvarlige aktører28-09-20171704696455567
 Bemærkninger fra DR + Region Syddanmark - SV: Særlige pladser - monitorering.21-09-20171704696455554
Børne- og SocialministerietBorgerhenvendelse vedr. servicelovens § 8331-01-20171704755406520
Region HovedstadenOm adgang til helbredsoplysninger i forbindelse med kliniske lægemiddelforsøg26-09-20171704763454950
Danmarks ApotekerforeningKlage til Sundheds- og Ældreministeriet over påbud om vagttjeneste13-10-20171704981454569
 Invitation til videokonsultation16-10-20171706298455507
World Health Organization (WHO)WHO - 13. generelle arbejdsprogram03-10-20171706626453085
 Genfremsendelse af klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse17-10-20171706774455845
Dansk ErhvervTil Dansk Erhverv: Vedr. notatet ”Regionernes administrative udgifter i voldsom vækst”.16-10-20171706838455781
Dansk ErhvervFra Dansk Erhverv: Vedr. notatet ”Regionernes administrative udgifter i voldsom vækst”.16-10-20171706838455786
Region SjællandUSK - materiale vedr. teknisk afklaring til udbetalingsanmodning17-10-20171706910456246
Danske RegionerVedr. medicinstuderendes klinikophold17-10-20171707034455547
KriminalforsorgenSvar fra Kriminalforsorgen - Fængselsindsattes økonomi05-10-20171707255455041
KriminalforsorgenSvar fra Kriminalforsorgen - Dagstakster for behandlingsdømte i retspsykiatrien02-10-20171707255455040
 Borgerhenvendelse om afslag på at datter kan få lov til at beholde sin læge06-10-20171707408449878
 Henvendelse vedr. patienters kontakt med sundhedsvæsenet, herunder sundhedspersoners adgang til indsigt i journaler15-10-20171707427454583
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. forebyggelse af selvskade og spiseforstyrrelser blandt unge25-09-20171707433440120
 DEADLINE/DATE LIMITE 15/10: PSY comments on doc DH-BIO (2017) 17rev27-09-20171707435454934
 Anmodning mod aktindsigt i henhold til lov nr. 606 af 12/06/2013 vedrørende Medicinrådet.15-10-20171707453454704
 Borgerhenvendelse - mangler information vedr. undersøgelsesresultat13-10-20171707454454050
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 57 til ældreministeren om økonomien på ældreområdet16-10-20171707458455218
Børne- og SocialministerietOvertagelse af borgerhenvendelse vedr. tilskud ifm. cøliaki17-10-20171600668455548
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om reklameskilte i det åbne land18-10-20171600668456424
Økonomi- og IndenrigsministerietFortegnelse over private sygehsue m.v.17-10-20171610069455632
 Resume af følgegruppemøde vedrørende Sikkert Patientflow fredag den 13. oktober 201718-10-20171610422456477
Japans AmbassadeSvar på invitation til reception18-10-20171610654456832
FolkeakademietSvar på invitation til ældreministeren til at holde foredrag på Rødding Højskole 31. juli 201817-10-20171610726455806
Dansk ErhvervSvar på invitation til ældreministeren - Rundbordssamtale17-10-20171610726455741
 Særlige pladser - monitorering.10-10-20171704695455590
Danske RegionerSærlige pladser - monitorering.22-09-20171704695455560
SundhedsdatastyrelsenKorr. SDS vedr. procedurekoder - Særlige pladser - monitorering.11-10-20171704695455599
SundhedsdatastyrelsenKorr. SDS vedr. procedurekoder - Særlige pladser - monitorering.11-10-20171704696455600
 Særlige pladser - monitorering.10-10-20171704696455592
Danske RegionerSærlige pladser - monitorering.22-09-20171704696455562
Aalborg Kommune
KL
Svar på spørgsmål vedr. aftale om faste læger på botilbud18-10-20171705529456811
Styrelsen for Patientsikkerhed
DEP Sundheds- og Ældreministeriet
Svar på klage over STPS afgørelse om autorisation18-10-20171706116456396
 Svar på klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om autorisation som klinisk tandtekniker18-10-20171706116456381
 Sidste bemærkninger til implementering af NIS-direktivet16-10-20171706260455895
Dansk SygeplejerådSvar på henvendelse vedr. tidlige udskriveler i psykiatrien18-10-20171706580456497
Danske RegionerStatus til SUU 3. kvartal 201718-10-20171706601456383
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBilag 23: SUU alm. del - svar på spm. 100029-09-20171706631455473
MF Kirsten Normann AndersenSvar på S 36 om akutlægebil i Hjørring16-10-20171706796455683
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 119917-10-20171706824456274
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 119817-10-20171706824456269
 Partshøring i klagesag vedr. autorisation17-10-20171706999455612
 Letter regarding your inquiry to the Danish Health Ministry regarding research project in Denmark about working with mental health17-10-20171707091455609
 Svar på anmodning om aktindsigt i sag oprettet i forbindelse med klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om aktindsigt17-10-20171707288***455937
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse til Sundhedsdatastyrelse vedr. anmodning om aktindsigt i sag oprettet i forbindelse med klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om aktindsigt17-10-20171707288***455968
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 4918-10-20171707291456523
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. 4718-10-20171707303456516
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - supplerende svar på spm. 120418-10-20171707386456559
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 119518-10-20171707392456540
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning vedr. Medicinrådet17-10-20171707453455454
Danmarks Kirkelige MediecenterSvar på henvendelse vedr. pulje til selvskadeområdet17-10-20171707475455871
MF Kirsten Normann Andersen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5118-10-20171707478456493
MF Kirsten Normann Andersen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5218-10-20171707478456495
Bech-BruunAnmodning om aktindsigt i høringssvarene vedr. ændring af reklamebekendtgørelsen17-10-20171707480456022
Danske Regioner
Danske Regioner
Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 NB: NY FRIST17-10-20171707487456167
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 77 til sundhedsministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456660
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 83 til sundhedsministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456780
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 84 til sundhedsministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456782
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. skiltning i det åbne land13-10-20171600668456388
 Borgerhenvendelse - de canadiske læger har større fokus på sund kost06-10-20171600668449945
NATOJoint COMEDS/JHAFG (Health) on 19 October - read-in package17-10-20171600852455531
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 75 til sundhedsministeren18-10-2017SJ-STD-DEPLINB456635
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 74 til sundhedsministeren17-10-2017SJ-STD-DEPLINB456119
UdenrigsministerietInvitation til sundhedsministeren til Tysk-Dansk hospitalsdialog18-10-20171610653456801
GigtforeningenSundhedsministeren inviteres til rundvisning og reception 31. oktober 201717-10-20171610653456280
Italiens AmbassadeSundhedsministeren inviteres til "The Italian Embassy's Annual Autumn Concert"18-10-20171610654456539
 Henvendelse til sundhedsministeren om piskesmæld17-10-2017SJ-STD-DEPANFR456297
 Kommentarer fra SUM til DR - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører_Danske Regioner den 13.10.1713-10-20171704695456314
Danske RegionerFremsender skema over monitoreringsdata og ansvarlige aktører13-10-20171704695455606
Danske RegionerFremsender bemærkninger vedr. særlige pladser - monitorering.06-10-20171704695455572
 Kommentarer fra SUM til DR - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører_Danske Regioner den 13.10.1713-10-20171704696456316
Danske RegionerTak for bemærkninger vedr. særlige pladser - monitorering.06-10-20171704696455576
ForsvarsministerietBemærkninger til lovforslag om implementering af NIS17-10-20171706260455892
 Sidste bemærkninger til implementering af NIS-direktiv17-10-20171706260455882
ForsvarsministerietBemærkninger til lovforslag om implementering af NIS17-10-20171706260455890
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender udtalelse og sagsakter i klagesag vedr. aktindsigt17-10-20171707163***456404
 Takker for svar på henvendelse vedr. håndhævelse af rygelovgivningen16-10-20171707355455523
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. elektroniske patientjournaler10-10-20171707429451850
 Henvendelse vedr. manglende tilsyn og hensyn til heldbredsforhold11-10-20171707501453248
Region HovedstadenMateriale vedr. udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Nordsjælland - 1. del11-10-20171707503456552
 Invitation til møde med ældreministeren om bog om det gode seniorliv med øl og vin19-10-2017SJ-STD-SUMLLU457225
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 91 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456975
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 92 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456976
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 93 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456977
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 85 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456966
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 90 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456974
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 89 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456972
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 88 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456971
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456978
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 86 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456969
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 87 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456970
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95 til ældreministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456979
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78 til sundhedsministeren18-10-2017SJ-STD-SUMMPE456664
 Borgerhenvendelse - om sine behandlingsmuligheder i Danmark19-10-20171601336456925
ParkinsonforeningenVedrørende videnscenterleders fratrædelse18-10-20171604622456678
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAktstykke om status for Sundhedsdataprogrammet18-10-20171605627457071
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAktstykke om status for Sundhedsdataprogrammet17-10-20171605627457088
Region NordjyllandRykker for svar på henvendelse vedr. spørgsmål om refusion af udgifter til sygehusbehandling i andre EU/EØS-lande16-10-20171606446455289
Roskilde KommuneRoskilde Kommune revideret budget projektnr. 68432 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.19-10-20171608011457092
Roskilde KommuneRoskilde Kommune revideret budget til projektnr. 68432 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-10-20171608011456912
Slagelse KommuneSlagelse Kommune nyt revideret budget til projektnr. 68439 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.18-10-20171608018456909
MedTrace A/SForespørger om mulighed for møde med sundhedsministeren11-10-20171610653457000
Professionshøjskolen MetropolAnmodning om møde med sundhedsministeren11-10-20171610653457011
Din HørespecialistAnmodning om møde med sundhedsministeren11-10-20171610653457303
Epilepsihospitalet Filadelfia
Epilepsiforeningen
Dansk Epilepsi Selskab
Invitation til høring på Christiansborg 4. december 2017 - Dansk epilepsi-satsning 2018 - 202018-10-20171610653456791
Seniorcenter MøllegårdenUnderskrevet acceptskrivelse - demensindretning Seniorcenter Møllegården afdeling 215-02-20171611120456683
Økonomi- og IndenrigsministerietØIM anmodning om vurdering af supplerende materiale vedr. udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Bispebjerg18-10-20171701559456629
Dansk Sygepleje Selskab - DASYSHenvendelse fra Dansk Sygeplejeselskab vedr. mulighed for at blive høringspart - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenteordning19-10-20171701586457334
MF Liselott Blixt
MF Karin Nødgaard
MF Karina Adsbøl
MF Susanne Eilersen
MF Jeppe Jakobsen
MF Jens Henrik Thulesen Dahl
MF Jane Heitmann
MF Hans Andersen
MF Jakob Engel-Schmidt
MF Thomas Danielsen
MF Jacob Jensen
MF May-Britt Kattrup
MF Flemming Møller Mortensen
MF Christian Rabjerg Madsen
MF Julie Skovsby
MF Karin Gaardsted
MF Lea Wermelin
MF Yildiz Akdogan
MF Finn Sørensen
MF Lotte Rod
MF Kirsten Normann Andersen
MF Trine Torp
MF Carl Holst
MF Carolina Magdalene Maier
MF Jan E. Jørgensen
MF Torsten Gejl
Brigitte Klintskov Jerkel
MF Britt Bager
MF Astrid Krag
MF Eva Kjer Hansen (V)
MF Stine Brix
Louise Petersen
Birgitte Møller
Nina Rylander
Emilie Kærn
Gitte Neergaard
Opfølgning på det etiske møde den 28. september 2017 - Punkt vedr. organdonation17-10-20171703950456319
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS vedr. procedurekoder - Særlige pladser - monitorering.16-10-20171704695456330
 Svar fra DR angående procedurekoder - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører Danske Regioner den 13.10.1713-10-20171704695456329
 KL's bemærkninger - Monitorering af særlige pladser13-10-20171704695456327
SundhedsdatastyrelsenØnsker spørgsmål uddybet vedr. monitorering af særlige pladser i psykiatrien10-10-20171704695455579
 Svar fra DR angående procedurekoder - Monitoreringsdata og ansvarlige aktører - Danske Regioner den 13.10.1713-10-20171704696456328
 KL's bemærkninger - Monitorering af særlige pladser13-10-20171704696456326
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS vedr. procedurekoder - Særlige pladser - monitorering.16-10-20171704696456331
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til videre foranstaltning: Borgerbrev vedr. svar på henvendelse vedr. servicelovens § 8317-10-20171704755455671
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv ReguleringTER præhøringssvar - Lovforslag til Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren18-10-20171706260456634
 Vedr. vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af lovforslag om implementering af NIS-direktivet18-10-20171706260456636
ErhvervsstyrelsenVurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af lovforslag om implementering af NIS-direktivet16-10-20171706260455902
 Steering Committee - Joint Action on antimicrobial Resistance18-10-20171706298456816
Radio24syvSvar på aktindsigt vedr. ministres private e-mailkonti03-10-20171706891447511
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om omkostninger ifm. behandling10-09-20171707412436773
 Henvendelse til sundhedsministeren om tvang i psykiatrien12-10-20171707473453961
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker - FSFHVil gerne byde ind med en repræsentant til Det Nationale Antibiotikaråd17-10-20171707489456207
MedComAfrapportering vedr. it-projekter for almen praksis juli kvartal 201713-10-20171707492456352
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 82 til sundhedsministeren18-10-20171707513456779
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 79 til sundhedsministeren18-10-20171707513456775
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 80 til sundhedsministeren18-10-20171707513456777
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 81 til sundhedsministeren18-10-20171707513456778
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsplatformen - frygter vi er på vej mod ny stor IT skandale14-10-20171707534454679